See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
21.06.1977
+37255523303
marion.pajumets@gmail.com
KEELTEOSKUSED:
eesti keel - emakeel;
inglise keel - nii kõnes kui kirjas suurepärane;
soome keel - passiivne oskus kõnes ja kirjas, kuid suurepärane mõistmine;
hispaania keel - passiivne oskus nii kõnes kui kirjas, kuid hea mõistmine;
vene keel - passiivne oskus kõnes ja kirjas, tagasihoidlik mõistmine.
ISIKUOMADUSED:
laia silmaringiga suurepärane sotsiaalsete nähtuste seostaja ja analüüsija. Esinduslik spetsialist, kes ei karda lava. Ja samas, mitte sugugi vähem tähtis, rahu- ja rõõmsameelne kolleeg.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–2019   
Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut, Euroopa Rändevõrgustiku Eesti riikliku kontaktpunkti rändeekspert (1,00)
01.09.2015–31.08.2017   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti koordinaator (1,00)
2014–2015   
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Teadur (0,10)
01.01.2014–31.12.2015   
Örebro Ülikool, Humanitaar- ja Sotsiaalteaduskond, Feministlike Sotsiaaluuringute Keskus; Järeldoktorant (1,0)
01.01.2014–31.12.2015   
Sotsiaalministeerium, Soolise võrdõiguslikkuse osakond; Nõunik
01.08.2013–31.12.2013   
Sotsiaalministeerium, Soolise võrdõiguslikkuse osakond; Soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht (0,10)
2012–2013   
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Teadur (1,00)
2011–2012   
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Lektor (0,50)
2010–2011   
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Lektor (0,20)
2006–2010   
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Teadur (0,50)
01.01.2002–31.12.2007   
Eesti Naisuurimus ja Teabekeskus; Projektijuht
 
 
Haridustee
2011–2011   
Hanken School of Economics, Department of Management and Organisation (külalisdoktorant)
2007–2012   
Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Sotsioloogia eriala (PhD)
2000–2003   
Eesti Humanitaarinstituut, Ühiskonnateooria Õppetool, Sotsioloogia eriala (MA)
1995–2000   
Eesti Humanitaarinstituut, Ühiskonnateooria Õppetool, Sotsioloogia eriala (BA)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−2013   
Eesti-poolne kontakt distsipliinideüleses Põhjamaid ühendavas uurimisvõrgustikus "Põlvkonnad, multikulturalism ja Põhjala identiteet", rahastaja Nordforsk
2013−2017   
Juhtkomitee Eesti-poolne esindaja COST projektis ''Femicide across Europe" (IS1206)
2012−2015   
Juhtkomitee Eesti-poolne esindaja strateegilises COST projektis "Gender, Science, Technology and Environment - genderSTE" (TA1201)
2005−2007   
Euroopa Liidu Sotsiaalfondi EQUAL programmi projekt "Paindlikud õppe- ja töövormid - töö- ja pereelu ühildamise parimad võimalused" (nr 7.0101-0131) Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse projektijuht, uurimuse läbiviija
2003−2004   
Põhjamaade Ministrite Nõukogu projekt "Prostitutsioon - ühiskondlik probleem?" Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse projektijuht, rahvusvahelise uurimisrühma juht

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Marion Pajumets, Rootsi Instituudi Visby programmi järeldoktorantuuri stipendium, et viia läbi uuring teemal: Üleilmne teadus-, inseneri- ja tehnoloogiaerialade talendijaht ja "Mobiilsed ajud": Püüdlused ja reaalsused, mis mõjutavad naissoost SET-teadlaste rännet
2011, Marion Pajumets, ESF DoRa programmi stipendium õppetööks semestri jooksul institutsioonis Department of Management and Organisation, Hanken School of Economics, Soomes
2007, Marion Pajumets, Ruta Kruuda Fondi stipendium konservatiivse ja meeste tervist kahjustava maskuliinsuse vormi säilimise tagamaade uurimiseks infoühiskonnas
2005, Marion Pajumets, Diplom - Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise alase koolitaja diplom (Phare Partnerlusprojekt "Eesti avaliku sektori haldussuutlikkuse tõstmine soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise rakendamiseks")
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S210 Sotsioloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S210 Sotsioloogia ; TÄPSUSTUS: rände- ja mobiilsuse uuringud, soosotsioloogia, kriitilised meesuuringud, sugu akadeemilises organisatsioonis ja teadustöös; kvalitatiivsete uurimismeetodite kasutamine sotsiaalteadustes, rahvusvahelise kaitse andmine, töö ja pereelu ühitamine, perekonnasotsioloogia, soolise võrdõiguslikkuse peavoolustamise strateegiad

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.5.
2019
2.5.
2019
2.5.
2019
2.5.
2018
6.3.
2018
6.6.
2018
1.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
1.2.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.6.
2016
1.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.6.
2015
6.7.
2015
2.5.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
2.3.
2012
5.2.
2012
3.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
2.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.2.
2005
2.2.
2004
2.2.
2004
1.2.
2003
1.2.
2002
1.2.
2001
22.06.2020
21.06.1977
+37255523303
marion.pajumets@gmail.com

Career

Institutions and positions
01.09.2017–2019   
Tallinn University, Institute of Political Science and Governance, Migration Expert of the Estonian National Contact Point for European Migration Network (EMN) (1,00)
01.09.2015–31.08.2017   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Coordinator of the Estonian European Migration Network National Contact Point (1,00)
2014–2015   
Tallinn University, Institute of International and Social Studies, Researcher (0,10)
01.01.2014–31.12.2015   
Örebro University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Center for Feminist Social Studies; Postdoctoral researcher (1,0)
01.01.2014–31.12.2015   
Ministry of Social Affairs, Department of Gender Equality; Adviser
01.08.2013–31.12.2013   
Ministry of Social Affairs, Ministry of Social Affairs, Department of Gender Equality; the Head of Gender Equality Policy (0,10)
2012–2013   
Tallinn University, Institute of International and Social Studies, Researcher (1,00)
2011–2012   
Tallinn University, Institute of International and Social Studies, Lecturer (0,50)
2010–2011   
Tallinn University, Institute of International and Social Studies, Lecturer (0,20)
2006–2010   
Tallinn University, Institute of International and Social Studies, Researcher (0,50)
01.01.2002–31.12.2007   
Estonian Women's Studies and Resourse Centre; Project co-ordinator
 
 
Education
2011–2011   
Hanken School of Economics, Department of Management and Organisation (visiting doctoral student)
2007–2012   
Tallinn University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology (PhD)
2000–2003   
Estonian Institute of Humanities, Chair of Social Theory, Sociology (MA)
1995–2000   
Estonian Institute of Humanities, Chair of Social Theory, Sociology (BA)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−2013   
Estonian Contact Person in the cross-disciplinary Nordic research network 'Generations, Multiculturalism and Nordic Identity', financed by Nordforsk
2013−2017   
Management Commitee member from Estonia in COST project 'Femicide across Europe' (IS1206)
2012−2015   
Management Commitee member from Estonia in The Strategic COST Action 'Gender, Science, Technology and Environment - genderSTE' (TA1201)
2005−2007   
Project co-ordinator and researcher, Estonian Women's Studies and Resource Centre, European Social Fund EQUAL Initiative project 'Flexible Forms of Training and Work - Best Practices of Reconciling Family and Professional Life' (nr 7.0101-0131)
2003−2004   
Project co-ordinator and the head of the international team of researchers, Estonian Women's Studies and Resource Centre, Nordic Council of Ministers funded project 'Prostitution - A Social Problem?'

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Marion Pajumets, A Scholarship awarded by the Swedish Institute's Visby Programme to conduct post-doctoral research: ‘Mobile brains’ in the global race for SET talent: Capabilities and aspirations for the migration of female SET researchers
2011, Marion Pajumets, A scholarship by European Social Fund Doctoral Studies and Internationalisation Programme “DoRa” for studying a semester at the Department of Management and Organisation, Hanken Scool of Economics, Finland
2007, Marion Pajumets, A scolarship by Ruta Kruuda Foundation for studying the background of the persistence of the conservative and destructive form of masculinity in contemporary Estonia
2005, Marion Pajumets, Certificate - Instructor of gender mainstreaming (Phare Twinning Project 'Development of Administrative Capacity of National Authorities in the Field of Gender Mainstreaming')
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S210 Sociology ; SPECIFICATION: Sociology of Migration, Intersectionality Research, Sociology of Gender, Critical Studies on Men and Masculinities, Reconciliation of Work and Family, Family Sociology, Application of Qualitative Methods in Social Sciences
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S210 Sociology ; SPECIFICATION: migration and mobility, international protection, sociology of gender, critical studies on men and masculinities, gendered academia and research, qualitative research methods in social sciences, reconciliation of professional and other identities
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
2.5.
2019
2.5.
2019
2.5.
2019
2.5.
2018
6.3.
2018
6.6.
2018
1.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
1.2.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.6.
2016
1.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.6.
2015
6.7.
2015
2.5.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
2.3.
2012
5.2.
2012
3.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
2.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.2.
2005
2.2.
2004
2.2.
2004
1.2.
2003
1.2.
2002
1.2.
2001
22.06.2020

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 9 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
SFSF0130111s08 Muutused Eesti elanike hoiakutes ja elustiilides aastatel 1985 - 2013: horisontaalne kihistumine01.01.200831.12.2013Airi-Alina AllasteTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut387 289,25 EUR
PUTPUT106Alternatiivsed karjäärid ja töökorraldus: postkommunistlike riikide paindlikkus01.01.201331.12.2016Triin RoosaluTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus175 040,00 EUR
MUUTRU15070Euroopa rändevõrgustiku kontaktpunkt Eestis - 201501.06.201531.12.2016Marion PajumetsTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut284 767,20 EUR
1.1.7.4.1.TF1617 (TLÜ uuringufondi nõukogu 10. mai 2017. aasta koosoleku otsus nr 7.1-17/2)Kodakondsuse, rände ja lõimumise poliitikate komptentsikeskus01.09.201730.04.2019Leif KalevTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut12 000,00 EUR
SFSF0402491s03Sotsiaalmajandusliku keskkonna muutused Eestis: perekondade kohanemis- ja toimetulekustrateegiad01.01.200331.12.2007Leeni HanssonTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut122 838,19 EUR
MUUTKA15025Teadlase karjäärimudeli arendamine naiste karjääritee toetamiseks01.09.201431.03.2016Maaris Raudsepp; Triin RoosaluTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut49 921,18 EUR
1.2.2.1.; MUUTRU16211 Toetus Euroopa rändevõrgustiku Eesti riiklikule kontaktpunktile aastateks 2017-2018 01.01.201731.12.2018Ave LaurenTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut412 779,83 EUR
MUUAU/1013Võrdse kohtlemise edendamine: mõjude hindamine, teadlikkus ja poliitikasoovitused19.11.201231.10.2013Maaris RaudseppTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut31 878,92 EUR
MUUAU/10614Üleilmne teadus-, inseneri- ja tehnoloogiaerialade talendijaht ja "Mobiilsed ajud": Püüdlused ja reaalsused, mis mõjutavad naissoost SET-teadlaste rännet postsostsialistlikust regioonist Rootsi ja kaugemalegi01.09.201431.08.2015Marion PajumetsTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut22 760,00 EUR