Anu-Ell Visberg

5.09.1956
7313 043
anu.visberg@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1998–...    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Lektor (1,00)
01.01.1991–31.12.1998    Eesti Põllumajandusülikool, Majandusteaduskond; Assistent
01.01.1982–31.12.1991    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, Teadusliku Uurimistöö Sektor; Vanemteadur
01.01.1980–31.12.1982    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, Teadusliku Uurimistöö Sektor; Vanemökonomist
 
 
Haridustee
2001–2003    Eesti Põllumajandusülikool, Majandus- ja sotsiaalteaduskond, doktoriõpe
1975–1980    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, Majandusteaduskond, Põllumajanduse ökonomist-raamatupidaja
1963–1974    A. H. Tammsaare nim. Tartu 1. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Majandusarvestus Õpetajate Kogu (MÕK), Juhatuse liige
2008−...    Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, metoodikakomisjon; Liige
1997−...    Eesti Akadeemiline Ühitegevuse Selts; Liige
1998−2011    Eesti Maaülikool, Majandusteaduse magistrikraadi kaitsmiskomisjon; Sekretär
 
 
Loometöö
Piimatootmise tasuvuse analüüs Eesti perefarmides ja ettevõtetes EL liikmesriigina (EV Põllumajandusministeerium, 2001); põhitäitja;
Põllumajandusraamatupidamise rahvusvaheliste standardite eelnõu kasutamise võimalikkuse hindamine Eesti tingimustes (EV Põllumajandusminsiteerium, Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus, 2000-2001); põhitäitja;
Põllumajandustootmise investeeringute vajaduste ja võimaluste mõju hindamine (EV Põllumajandusministeerium, 2006) ;põhitäitja;
Põllumajandustootmise arendamiseks antud toetuste tulemuslikkuse hindamine (EV Riigikontroll, 2006); põhitäitja;
Eesti Maaelu Arengukava 1007-2013 (MAK) meetmete Eestile iseloomulike täiendavate seirenäitajate väljatöötamine ja analüüs (8-2/T7180MSMS, 01.11.2007-01.12.2007), põhitäitja;
Põllumajandusloomade väärtuse arvutamise metoodika väljatöötamine (8-2/T74094MSMS, EV Põllumajandusministeerium, 16.05.2007-15.10.2007);põhitäitja;
Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna ja PRIA töötajatele investeeringutoetuste nõuete sätestamiseks vajalike majanduslike näitajate hindamiseks finantsanalüüsialane koolitus Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetmete 3.1 raames koostatud äriplaanide hindamiseks (8-2/T8189MSMS, 01.12.2008-19.12.2008) põhitäitja;
Eesti loomakasvatusettevõtjate põhivaraga varustatuse uuring 2011 (uuring Eesti maaelu arengukava 2007–2013
meetme 1.4.2 Investeeringud loomakasvatusehitistesse tarbeks), ekspert
;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Eesti Põllumajandusülikooli Avatud Ülikool, täiendõppekursus "Õpetamine kõrgkoolis", 2 AP, 13.09.-12.10.2005;
Koolituskeskus Reiting, kursus "Põhivarade arvestus põllumajandusettevõttes", 6 tundi, 06.10.2006;
Tartu Ülikooli Avatud ülikooli keskuse täienduskoolitusprogramm "Kaugkoolituskursuse loomine WebCT vahenditega", 1 AP, tunnistus 30582, 16.01.-15.02.2007;
Tartu Ülikooli haridusteaduskonna täienduskoolitusprogramm "Testid ja teadmiste kontrollimine" 0,5 AP, tunnistus 33883, 01.02.-22.05.2007;
Tartu Ülikooli Avatud ülikooli keskus, täienduskoolitusprogramm "Praktika mitmekülgse õpikogemusena", 2 AP, tunnistus 44831, 14.01.-07.02.2008;
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, koolitus "Bioloogiline vara" ja "Aktuaalset käibemaksust", 16 tundi, 29.-30.10.2008;
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, koolitus "Majandusaasta aruanne 2008 ja RTJ-de uuendused" 5 tundi, 12.02.2009. aasta;
Tartu Ülikooli Avatud ülikooli keskus, täienduskoolitusprogramm "Hindamine kui sidusa õppekava võti", 1 EAP, tunnistus 03759-10, 04.03.-25.03.2010;
Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond, koolitus "Finantsarvestus ja juhtimine", 06.10., 08.10 ja 18.10.2010. aasta;
Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna koolituskeskus, kursus "EXCEL JA VBA", 16 tundi,tunnistus 22371, 20.06.-21.06.2011;
Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond, koolitus "Kuidas alustada raamatupidamist ja saada majandustegevusest ülevaadet", 08.10.2011. aasta;
Tartu Ülikooli Avatud ülikool, täiendusõppeprogramm "Praktika kõrgkoolis", 2 EPA,tunnistus 15316-11, 03.11.-25.11.2011;
Tartu Ülikooli Avatud ülikool, täiendkoolitusprogramm "Psühholoogilise eneseabi kursus õppejõule", 1,5 EAP, tunnistus 10959-10, 19.10-20.11.2011;
Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond, koolitus "Muudatused Raamatupidamise Toimkonna juhendites", 01.12.2011. aasta;
Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond, koolitus "Raamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhile", koolitus 19.03.2012. aasta;
Tallinna Ülikool, koolitus "Ettevõtlusmõtlemine õppejõu töös", 9 tundi, tunnistus 8.2-11/332-4, 15.05.2012. aasta;
EMÜ Õppeosakond, SA Arhimedes, PRIMUS "Projektipõhine praktika kõrgkooli" 26.04.2013;
Majandusarvestuse Õpetajate Kogu ja EV Rahandusministeerium, kursus "Case Study Seminar for Teachers of Accounting", 27.08.-29.08.2013;
Eesti Maaülikooli avatud ülikool, täienduskoolituskursus "Täiskasvanukoolitus ja koolitusprotsessi juhtimine", 3 EAP, tunnistus AU2013/2014-00038-23, 06.02.-28.02.2014. aasta;
Koolituskeskus Reiting, kursus "Bioloogilise vara hinna määramine", 6 tundi, tunnistus, 18.03.2014. aasta;
Eesti Maaülikooli avatud ülikool, täienduskoolituskursus "Eesti oskuskeel ja erialaterminoloogia edendamine", 21.02.-21.03.2014. aasta;
Tartu Kutsehariduskeskus, raamatupidaja täienduskoolitus - põllumajandusettevõtte raamatupidamine (reg nr2866T), tunnistus nr T22481, 18 tundi, 10.10.-24.10.2016;
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi täiendusõppeprogramm "Praktikajuhendaja professionaalne areng", 1 EAP, tunnistus 15783-16, 12.10.-09.11.2016;
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi täiendusõppeprogramm "Praktika dokumenteerimine", 1 EAP, tunnistus 18613-16, 25.11.-14.12.2016;
Tartu Kutsehariduskeskus, põllumajanduses tegutseva füüsilisest isikust ettevõtja raamatupidamine, maksud ja tuludeklaratsiooni täitmine (reg nr 2981T), 6 tundi, 01.02.2017;
Olen ennast igal aastal täiendanud erinevatel kursustel, mis on hõlmanud arvestuse korraldamist, maksundust ja maksuriske, tööseadusandlust ja personalitööd, majandustarvara rakendamist, FIE arvestuse korraldamist ja makse, majandusaasta aruande koostamist, statistiliste aruannete koostamist, ettevõtte krediidipoliitikat, autoriõigusega seonduvat loomemajanduses, uuendusi Raamatupidamise Toimkonna juhendites, raamatupidamislike hinnangute andmist ja nende kajastamist, lepinguõigust, kuidas alustada ettevõtet ja saada majandustegevusest ülevaadet, veebipõhiseid raamatupidamise tarkvaralahendusi väikeettevõtjatele jms.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; PÕHISUUND: Põllumajanduse areng, majandusarvestus
 
 
Lisainfo
Posterettekanne rahvusvahelisel teaduskonverentsil Perspectives of the Baltic States' Agriculture Under the CAP Reform. 19.09.-20.09.2003. aastal. Ettekande teema "Establichment and Development of Rural Enterprises After the Intergration into European Union"
Ettekanne Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi X Aastakonverentsil 07. aprill 2005. aastal. Ettekande teema "Füüsilisest isikust ettevõtja arvestuse korraldamine".
Eesti Maaülikooli Avatud Ülikool; üleriigilised põllumajandustootjate infopäevad (Tartu, Paide, Pärnu, Tallinn). 2005-2006. Teema: "Ettevõtte juhi vastutus raamatupidamise korraldamise eest. Tööleping või töövõtuleping". Lektor
PRIA spetsialistide koolitused (6 päeva aastatel 2004-2006). Teemad: "Ettevõtte raamatupidamise korraldamise"j a "FIE arvestuse korraldamine". Lektor
Eesti Maaülikooli Avatud Ülikooli ettevõtluskoolitus projekti 1.0301-0195 " Väikeettevõtluse toetamine maal II" raames. Teema "Füüsilisest isikust ettevõtja arvestuse korraldamine" 05.02.2007-07.03.2007 (8 tundi). Lektor.
Eesti Maaülikooli Avatud Ülikool koolitus projekti nr 1.0301-0195 "Väikeettevõtluse toetamine maal" raames. Teema "Raamatupidamise korraldamine, füüsilisest isikust ettevõtja arvestuse korraldamine" veebruar ja märts 2008 (12 tundi) . Lektor
Täienduskoolitus maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulentidele põllumajandusökonoomika valdkonnas. EMÜ MS.Teema: Kassapõhisest arvestusest saadavate andmete kasutamine aruandluse koostamisel" 29.04.2009. aastal ( 4 tundi). Lektor.
Ettekanne EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi seminaril 09.06.2010. aastal. Ettekande teema "Väljundipõhine hindamine".
Osalemine Raamatupidajate aastakonverentsil 25.-26.11.2010 (Pärnu Konverentsid).
Ettekanne EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi seminaril 14.03.2011. aastal. Ettekande teema "Elektrooniline majandusaasta aruanne".
Osalemine Eesti Majandusteaduse Seltsi aastakonverentsil "Roheline majandus - uued väljakutsed ja võimalused" 28.-29.01.2011.
Ettekanne EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi seminaril 12.12.2011. aastal. Ettekande teema "Üliõpilaste praktika korraldamisest instituudis".
Ettekanne EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi seminaril 14.10.2013. aastal. Ettekande teema "Raamatupidamisõppe tulevikusuundadest" ja "OÜ-tamine - ettevõtlus või maksupettud".
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi ja avatud ülikooli koolitus "Ettevõtlikusest ettevõtluseni" 31.05.2013. aastal Teema: raamatupidamise korraldamine. Lektor
Osalemine Raamatupidajate aastakonverentsil 26.-27.09.2013 (Pärnu Konverentsid).
Osalemine seminaril "Raamatupidajate kutseeksamite süsteemi ning kutseeksamiteks ettevalmistamise toetamine ja arendamine" 29.10.2013 (Majandusarvestus Õpetajate Kogu (MÕK), Audiitorkogu,Raamatupidajate Kogu)
Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MÕK) aastaseminari ettevalmistamine ja esinemine seminaril ettekandega "Majandusarvestuse õppekavade interpreteerimine kutsetunnistuste süsteemi" 27.11.2013
Osalemine Pärnu Raamatupidamiskonverentsil 25.-26.09.2014 (Pärnu Konverentsid)
Vabatahtlikuna korraldamisel kaasaaitamine ja osalemine kongressil "European Accounting Association 37th Congress" 19.-23.05.2014 Tallinn (Tartu Ülikool (TÜ), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA, Estonian Business School (EBS).
Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MÕK) aastaseminari "Finantskirjaoskus" ettevalmistamine ja osalemine seminaril. 27.-28.11.2014 (MÕK, Rahandusministeerium, Pärnu)
Osalemine Sisekaitseakadeemia Finantskolledzi aastakonverentsil. 11.12.2014 (Tallinn, Sisekaitseakadeemia)
Osalemine Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MÕK) esindajate poolt Rahandusministeeriumile Raamatupidamise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusele arvamuse avaldamisel 22.12.2014 (Tartu, MÕK)
Osalemine Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) esindajatega toimuval kohtumisel "ACCA koostööalased kogemused arvestusalase hariduse suunamisel/toetamisel koolides ja ülikoolides. ACCA sertifikaadi seadusandlik regulatsioon) 15.09.2015 (MÕK, Rahandusministeerium, Audiitorkogu).
Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MÕK) aastaseminari "Digipööre arvestuses" ettevalmistamine ja osalemine seminaril. 26.-27.11.2015 (MÕK, Rahandusministeerium, OSKA, Telema, Sagadi)
Osalemine Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MÕK) esindajate poolt Rahandusministeeriumile Raamatupidamise seaduse muutmise eelnõule (03.12.2015) arvamuse avaldamisel 30.12.2015 (Tartu, MÕK)
Osalemine Rahandusministeeriumi korraldatud ümarlaual "Arvestusvaldkonna perspektiivid 2017" 17.02.2014 (Tallinn, Rahandusministeerium)
Osalemine Sisekaitseakadeemia Finantskolledzi aastakonverentsil. 10.12.2015 (Tallinn, Sisekaitseakadeemia)
Osalemine Majandusarvestuse Õpetajate Kogu aastaseminaril "Kutseeksamite ERI" 29.-30.11.2016 (MÕK, Tartu)
Osalemine Sisekaitseakadeemia Finantskolledzi aastakonverentsil. 15.12.2016 (Tallinn, Sisekaitseakadeemia)

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2016
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2012
6.3.
2012
3.4.
2010
3.4.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2005
3.4.
2004
3.2.
2003
3.4.
2003
3.5.
2001
2.2.
1998
2.2.
1996

Anu-Ell Visberg

5.09.1956
7313 043
anu.visberg@emu.ee

Career

Institution and occupation
1998–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Lecturer (1,00)
01.01.1991–31.12.1998    Other staff
01.01.1982–31.12.1991    Other staff
01.01.1980–31.12.1982    Other staff
 
 
Education
2001–2003   
1975–1980   
1963–1974   
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...   
2008−...   
1997−...   
1998−2011   
 
 
Creative work
;
;
;
;
;
;
;
;
 
 
Additional career information
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; SPECIALITY: Rural Development, accounting
 
 
Additional information

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2016
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2012
6.3.
2012
3.4.
2010
3.4.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2005
3.4.
2004
3.2.
2003
3.4.
2003
3.5.
2001
2.2.
1998
2.2.
1996