Anu-Ell Visberg

5.09.1956
7313 043
anu.visberg@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1998–...    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Lektor (1,00)
01.01.1991–31.12.1998    Eesti Põllumajandusülikool, Majandusteaduskond; Assistent
01.01.1982–31.12.1991    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, Teadusliku Uurimistöö Sektor; Vanemteadur
01.01.1980–31.12.1982    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, Teadusliku Uurimistöö Sektor; Vanemökonomist
 
 
Haridustee
2001–2003    Eesti Põllumajandusülikool, Majandus- ja sotsiaalteaduskond, doktoriõpe
1975–1980    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, Majandusteaduskond, Põllumajanduse ökonomist-raamatupidaja
1963–1974    A. H. Tammsaare nim. Tartu 1. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Majandusarvestus Õpetajate Kogu (MÕK), Juhatuse liige
2008−...    Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, metoodikakomisjon; Liige
1997−...    Eesti Akadeemiline Ühitegevuse Selts; Liige
1998−2011    Eesti Maaülikool, Majandusteaduse magistrikraadi kaitsmiskomisjon; Sekretär
 
 
Loometöö
Piimatootmise tasuvuse analüüs Eesti perefarmides ja ettevõtetes EL liikmesriigina (EV Põllumajandusministeerium, 2001); põhitäitja;
Põllumajandusraamatupidamise rahvusvaheliste standardite eelnõu kasutamise võimalikkuse hindamine Eesti tingimustes (EV Põllumajandusminsiteerium, Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus, 2000-2001); põhitäitja;
Põllumajandustootmise investeeringute vajaduste ja võimaluste mõju hindamine (EV Põllumajandusministeerium, 2006) ;põhitäitja;
Põllumajandustootmise arendamiseks antud toetuste tulemuslikkuse hindamine (EV Riigikontroll, 2006); põhitäitja;
Eesti Maaelu Arengukava 1007-2013 (MAK) meetmete Eestile iseloomulike täiendavate seirenäitajate väljatöötamine ja analüüs (8-2/T7180MSMS, 01.11.2007-01.12.2007), põhitäitja;
Põllumajandusloomade väärtuse arvutamise metoodika väljatöötamine (8-2/T74094MSMS, EV Põllumajandusministeerium, 16.05.2007-15.10.2007);põhitäitja;
Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna ja PRIA töötajatele investeeringutoetuste nõuete sätestamiseks vajalike majanduslike näitajate hindamiseks finantsanalüüsialane koolitus Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetmete 3.1 raames koostatud äriplaanide hindamiseks (8-2/T8189MSMS, 01.12.2008-19.12.2008) põhitäitja;
Eesti loomakasvatusettevõtjate põhivaraga varustatuse uuring 2011 (uuring Eesti maaelu arengukava 2007–2013
meetme 1.4.2 Investeeringud loomakasvatusehitistesse tarbeks), ekspert
;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Eesti Põllumajandusülikooli Avatud Ülikool, täiendõppekursus "Õpetamine kõrgkoolis", 2 AP, 13.09.-12.10.2005;
Koolituskeskus Reiting, kursus "Põhivarade arvestus põllumajandusettevõttes", 6 tundi, 06.10.2006;
Tartu Ülikooli Avatud ülikooli keskuse täienduskoolitusprogramm "Kaugkoolituskursuse loomine WebCT vahenditega", 1 AP, tunnistus 30582, 16.01.-15.02.2007;
Tartu Ülikooli haridusteaduskonna täienduskoolitusprogramm "Testid ja teadmiste kontrollimine" 0,5 AP, tunnistus 33883, 01.02.-22.05.2007;
Tartu Ülikooli Avatud ülikooli keskus, täienduskoolitusprogramm "Praktika mitmekülgse õpikogemusena", 2 AP, tunnistus 44831, 14.01.-07.02.2008;
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, koolitus "Bioloogiline vara" ja "Aktuaalset käibemaksust", 16 tundi, 29.-30.10.2008;
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus, koolitus "Majandusaasta aruanne 2008 ja RTJ-de uuendused" 5 tundi, 12.02.2009. aasta;
Tartu Ülikooli Avatud ülikooli keskus, täienduskoolitusprogramm "Hindamine kui sidusa õppekava võti", 1 EAP, tunnistus 03759-10, 04.03.-25.03.2010;
Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond, koolitus "Finantsarvestus ja juhtimine", 06.10., 08.10 ja 18.10.2010. aasta;
Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna koolituskeskus, kursus "EXCEL JA VBA", 16 tundi,tunnistus 22371, 20.06.-21.06.2011;
Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond, koolitus "Kuidas alustada raamatupidamist ja saada majandustegevusest ülevaadet", 08.10.2011. aasta;
Tartu Ülikooli Avatud ülikool, täiendusõppeprogramm "Praktika kõrgkoolis", 2 EPA,tunnistus 15316-11, 03.11.-25.11.2011;
Tartu Ülikooli Avatud ülikool, täiendkoolitusprogramm "Psühholoogilise eneseabi kursus õppejõule", 1,5 EAP, tunnistus 10959-10, 19.10-20.11.2011;
Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond, koolitus "Muudatused Raamatupidamise Toimkonna juhendites", 01.12.2011. aasta;
Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond, koolitus "Raamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhile", koolitus 19.03.2012. aasta;
Tallinna Ülikool, koolitus "Ettevõtlusmõtlemine õppejõu töös", 9 tundi, tunnistus 8.2-11/332-4, 15.05.2012. aasta;
EMÜ Õppeosakond, SA Arhimedes, PRIMUS "Projektipõhine praktika kõrgkooli" 26.04.2013;
Majandusarvestuse Õpetajate Kogu ja EV Rahandusministeerium, kursus "Case Study Seminar for Teachers of Accounting", 27.08.-29.08.2013;
Eesti Maaülikooli avatud ülikool, täienduskoolituskursus "Täiskasvanukoolitus ja koolitusprotsessi juhtimine", 3 EAP, tunnistus AU2013/2014-00038-23, 06.02.-28.02.2014. aasta;
Koolituskeskus Reiting, kursus "Bioloogilise vara hinna määramine", 6 tundi, tunnistus, 18.03.2014. aasta;
Eesti Maaülikooli avatud ülikool, täienduskoolituskursus "Eesti oskuskeel ja erialaterminoloogia edendamine", 21.02.-21.03.2014. aasta;
Tartu Kutsehariduskeskus, raamatupidaja täienduskoolitus - põllumajandusettevõtte raamatupidamine (reg nr2866T), tunnistus nr T22481, 18 tundi, 10.10.-24.10.2016;
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi täiendusõppeprogramm "Praktikajuhendaja professionaalne areng", 1 EAP, tunnistus 15783-16, 12.10.-09.11.2016;
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi täiendusõppeprogramm "Praktika dokumenteerimine", 1 EAP, tunnistus 18613-16, 25.11.-14.12.2016;
Tartu Kutsehariduskeskus, põllumajanduses tegutseva füüsilisest isikust ettevõtja raamatupidamine, maksud ja tuludeklaratsiooni täitmine (reg nr 2981T), 6 tundi, 01.02.2017;
Olen ennast igal aastal täiendanud erinevatel kursustel, mis on hõlmanud arvestuse korraldamist, maksundust ja maksuriske, tööseadusandlust ja personalitööd, majandustarvara rakendamist, FIE arvestuse korraldamist ja makse, majandusaasta aruande koostamist, statistiliste aruannete koostamist, ettevõtte krediidipoliitikat, autoriõigusega seonduvat loomemajanduses, uuendusi Raamatupidamise Toimkonna juhendites, raamatupidamislike hinnangute andmist ja nende kajastamist, lepinguõigust, kuidas alustada ettevõtet ja saada majandustegevusest ülevaadet, veebipõhiseid raamatupidamise tarkvaralahendusi väikeettevõtjatele jms.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; PÕHISUUND: Põllumajanduse areng, majandusarvestus
 
 
Lisainfo
Posterettekanne rahvusvahelisel teaduskonverentsil Perspectives of the Baltic States' Agriculture Under the CAP Reform. 19.09.-20.09.2003. aastal. Ettekande teema "Establichment and Development of Rural Enterprises After the Intergration into European Union"
Ettekanne Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi X Aastakonverentsil 07. aprill 2005. aastal. Ettekande teema "Füüsilisest isikust ettevõtja arvestuse korraldamine".
Eesti Maaülikooli Avatud Ülikool; üleriigilised põllumajandustootjate infopäevad (Tartu, Paide, Pärnu, Tallinn). 2005-2006. Teema: "Ettevõtte juhi vastutus raamatupidamise korraldamise eest. Tööleping või töövõtuleping". Lektor
PRIA spetsialistide koolitused (6 päeva aastatel 2004-2006). Teemad: "Ettevõtte raamatupidamise korraldamise"j a "FIE arvestuse korraldamine". Lektor
Eesti Maaülikooli Avatud Ülikooli ettevõtluskoolitus projekti 1.0301-0195 " Väikeettevõtluse toetamine maal II" raames. Teema "Füüsilisest isikust ettevõtja arvestuse korraldamine" 05.02.2007-07.03.2007 (8 tundi). Lektor.
Eesti Maaülikooli Avatud Ülikool koolitus projekti nr 1.0301-0195 "Väikeettevõtluse toetamine maal" raames. Teema "Raamatupidamise korraldamine, füüsilisest isikust ettevõtja arvestuse korraldamine" veebruar ja märts 2008 (12 tundi) . Lektor
Täienduskoolitus maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulentidele põllumajandusökonoomika valdkonnas. EMÜ MS.Teema: Kassapõhisest arvestusest saadavate andmete kasutamine aruandluse koostamisel" 29.04.2009. aastal ( 4 tundi). Lektor.
Ettekanne EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi seminaril 09.06.2010. aastal. Ettekande teema "Väljundipõhine hindamine".
Osalemine Raamatupidajate aastakonverentsil 25.-26.11.2010 (Pärnu Konverentsid).
Ettekanne EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi seminaril 14.03.2011. aastal. Ettekande teema "Elektrooniline majandusaasta aruanne".
Osalemine Eesti Majandusteaduse Seltsi aastakonverentsil "Roheline majandus - uued väljakutsed ja võimalused" 28.-29.01.2011.
Ettekanne EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi seminaril 12.12.2011. aastal. Ettekande teema "Üliõpilaste praktika korraldamisest instituudis".
Ettekanne EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi seminaril 14.10.2013. aastal. Ettekande teema "Raamatupidamisõppe tulevikusuundadest" ja "OÜ-tamine - ettevõtlus või maksupettud".
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi ja avatud ülikooli koolitus "Ettevõtlikusest ettevõtluseni" 31.05.2013. aastal Teema: raamatupidamise korraldamine. Lektor
Osalemine Raamatupidajate aastakonverentsil 26.-27.09.2013 (Pärnu Konverentsid).
Osalemine seminaril "Raamatupidajate kutseeksamite süsteemi ning kutseeksamiteks ettevalmistamise toetamine ja arendamine" 29.10.2013 (Majandusarvestus Õpetajate Kogu (MÕK), Audiitorkogu,Raamatupidajate Kogu)
Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MÕK) aastaseminari ettevalmistamine ja esinemine seminaril ettekandega "Majandusarvestuse õppekavade interpreteerimine kutsetunnistuste süsteemi" 27.11.2013
Osalemine Pärnu Raamatupidamiskonverentsil 25.-26.09.2014 (Pärnu Konverentsid)
Vabatahtlikuna korraldamisel kaasaaitamine ja osalemine kongressil "European Accounting Association 37th Congress" 19.-23.05.2014 Tallinn (Tartu Ülikool (TÜ), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA, Estonian Business School (EBS).
Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MÕK) aastaseminari "Finantskirjaoskus" ettevalmistamine ja osalemine seminaril. 27.-28.11.2014 (MÕK, Rahandusministeerium, Pärnu)
Osalemine Sisekaitseakadeemia Finantskolledzi aastakonverentsil. 11.12.2014 (Tallinn, Sisekaitseakadeemia)
Osalemine Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MÕK) esindajate poolt Rahandusministeeriumile Raamatupidamise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusele arvamuse avaldamisel 22.12.2014 (Tartu, MÕK)
Osalemine Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) esindajatega toimuval kohtumisel "ACCA koostööalased kogemused arvestusalase hariduse suunamisel/toetamisel koolides ja ülikoolides. ACCA sertifikaadi seadusandlik regulatsioon) 15.09.2015 (MÕK, Rahandusministeerium, Audiitorkogu).
Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MÕK) aastaseminari "Digipööre arvestuses" ettevalmistamine ja osalemine seminaril. 26.-27.11.2015 (MÕK, Rahandusministeerium, OSKA, Telema, Sagadi)
Osalemine Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MÕK) esindajate poolt Rahandusministeeriumile Raamatupidamise seaduse muutmise eelnõule (03.12.2015) arvamuse avaldamisel 30.12.2015 (Tartu, MÕK)
Osalemine Rahandusministeeriumi korraldatud ümarlaual "Arvestusvaldkonna perspektiivid 2017" 17.02.2014 (Tallinn, Rahandusministeerium)
Osalemine Sisekaitseakadeemia Finantskolledzi aastakonverentsil. 10.12.2015 (Tallinn, Sisekaitseakadeemia)
Osalemine Majandusarvestuse Õpetajate Kogu aastaseminaril "Kutseeksamite ERI" 29.-30.11.2016 (MÕK, Tartu)
Osalemine Sisekaitseakadeemia Finantskolledzi aastakonverentsil. 15.12.2016 (Tallinn, Sisekaitseakadeemia)

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2016
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2012
6.3.
2012
3.4.
2010
3.4.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2005
3.4.
2004
3.2.
2003
3.4.
2003
3.5.
2001
2.2.
1998
2.2.
1996

Anu-Ell Visberg

5.09.1956
7313 043
anu.visberg@emu.ee

Career

Institution and occupation
1998–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Lecturer (1,00)
01.01.1991–31.12.1998    Other staff
01.01.1982–31.12.1991    Other staff
01.01.1980–31.12.1982    Other staff
 
 
Education
2001–2003   
1975–1980   
1963–1974   
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...   
2008−...   
1997−...   
1998−2011   
 
 
Creative work
;
;
;
;
;
;
;
;
 
 
Additional career information
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; SPECIALITY: Rural Development, accounting
 
 
Additional information

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2016
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2012
6.3.
2012
3.4.
2010
3.4.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2005
3.4.
2004
3.2.
2003
3.4.
2003
3.5.
2001
2.2.
1998
2.2.
1996
  • Leitud 9 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU8-2/T7180MSMSEesti Maaelu Arengukava 2007-2013 (MAK) meetmete Eestile iseloomulike täiendavate seirenäitajate väljatöötamine ja analüüs06.11.200701.12.2007Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut9 586,75 EUR
MUU8-2/T6113MSMS06Ekspertarvamuse koostamine auditi nr 40026 "Põllumajandustootmise arendamiseks antud toetuste tulemuslikkus" raames09.06.200628.06.2006Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut8 193,47 EUR
MUU8-2/T5125MSMS05Koolitusprogrammi "Põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemisega tegelevate ettevõtete strateegiline arendamine" läbiviimine31.08.200514.10.2005Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut47 392,60 EUR
MUU8-2/T15135MSATNõudlusuuringu tegemine ja äriplaani koostamine alternatiivsete finantsteenuste pakkumiseks19.11.201522.01.2016Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut20 820,00 EUR
1.1.7.L170158MSDSOsalemine Eesti taustaraporti koostaja ja eksperdina Majanduskoostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) juures toimuvatel analüüsi „Innovation, agricultural productivity and sustainability in Estonia“ valmimisega seotud aruteludel ning OECD koostatava innovatsioonianalüüsi jaoks sisendi andmine ja retsenseerimine29.05.201723.11.2017Ants-Hannes ViiraEesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut4 166,67 EUR
MUU8-2/T7094MSMSPõllumajandusloomade väärtuse arvutamise metoodika väljatöötamine16.05.200715.10.2007Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut11 236,95 EUR
1.1.7.8-2/T8189MSMSPõllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna ja PRIA töötajatele investeeringutoetuste nõuete sätestamiseks ja majanduslike näitajate hindamiseks finantsanalüüsialane koolitus Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 3.1 raames koostatud äriplaani alusel 02.12.200819.12.2008Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut639,12 EUR
MUU8-2/T5114MSMS05Põllumajandustootmise investeeringute vajadused ja võimalused30.08.200531.03.2006Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut29 910,65 EUR
MUU8-2/T15140MSDSTaustaraporti koostamine Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poolt koostatavale ülevaatele "Eesti innovatsioonipoliitika ja põllumajandusvaldkonna innovatsioonisüsteem"04.12.201515.11.2016Ants-Hannes ViiraEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut39 675,00 EUR
  • Leitud 18 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Visberg, Anu-Ell; Parts, Viia (2016). Recognition of Dairy Cattle as Biological Asset in the Annual Reports of Estonian Dairy Farmers. In: Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development" 2016 (366−372). Jelgava: Latvia University of Agriculture: Jelgava.3.1.
Parts, Viia; Visberg, Anu-Ell (2014). Füüsilisest isikust ettevõtja kassapõhine arvestus (2014). 6.3.
Parts, Viia; Visberg, Anu-Ell (2014). Füüsilisest isikust ettevõtja maksud (2014). 6.3.
Parts, Viia; Visberg, Anu-Ell (2012). Füüsilisest isikust ettevõtja kassapõhine arvestus (2012). 6.3.
Parts, Viia; Visberg, Anu-Ell (2012). Füüsilisest isikust ettevõtja maksud (2012). 6.3.
Visberg, Anu-Ell; Parts, Viia. (2010). Electronic Annual Accounts in Estonia: Initial Implementation. Proceedings of the the 7th International Scientific Conference Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perpectives, No. 1(7) Kaunas Region, Lihtuania, pp.239-244.: Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perpectives, Kaunas Region, Lihtuania, 26.11.2010. Akademija, Kaunas Region, Lithuania, 239−244.3.4.
Parts, Viia; Visberg, Anu-Ell; Kalberg, Inno (2008). Special procedure for calculation value added tax by self employed persons in Estonia. Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives. Proceedings No. 1(6): Sixth International Scientific Conference Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, Kaunas, 24th October 2008. Kaunas, Lithuania, 120−122.3.4.
Parts, Viia; Visberg, Anu-Ell. (2008). FIE kassapõhine arvestus. http://www.pikk.ee/finantsmajandus/fiearvestusjamaksud/. 6.3.
Parts, Viia; Visberg, Anu.-Ell. (2008). Füüsilisest isikust ettevõtja maksud. http://www.pikk.ee/finantsmajandus/fiearvestusjamaksud/fiemaksud/. 6.3.
Parts, Viia; Visberg, Anu-Ell; Kalberg, Inno (2006). Omakapitaliga seotud probleemid tulundusühistutes. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Management, 1 (7): Kaunas, 2006. Toim. Ramanauskas, Julius jt. Kaunas: Lithuanian University of agriculture, 106−108.3.4.
Parts, Viia; Visberg Anu-Ell, Kalberg, Inno (2006). Shareholders Equity of a Commercial Association in Estonia. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 223: Kaunas-Kaliningrad, 5-7 October, 2006. Ed. Ramanauskas, Julius; Kerner, Ülle; Klupšas, Feliksas. Eesti Maaülikool, Tartu: Infotrükk OÜ, 250−255.3.4.
Visberg, Anu-Ell; Parts, Viia (2005). Accounting and Tax Accounting in Profit and Non-Profit Rural Organisations in Estonia. Globalisation and Integration Challenges to the Rural Developments of East and Central Europe: Kaunas 17-19 November, 2005. Kaunas: Lihtuanian University of Agriculture, 154−156.3.4.
Parts, Viia; Visberg, Anu-Ell; Kalberg, Inno. (2004). Establishment and Development Opportunities of Rural Enterprises after the Integration into the European Union. Proceedings of the International Scientific Conference Economic Science for Rural Development, 5: "Possibilities for Rural Development in the Enlarged Europe", Jelgava, 22.-23.04.2004. Jelgava, 69−76.3.4.
Parts, Viia; Visberg, Anu-Ell. (2003). Tulundusühistu omakapital. Kivistik, Jaan (Toim.). EPMÜ Teadustööde kogumik (66−73).. Tartu: Infotrükk OÜ.3.2.
Visberg, Anu-Ell; Parts, Viia (2003). Farm Accounting: the Present Situation and the Future in Estonia. Farm Management, Proceedings of NJF Seminar No. 345: Farm Management, Norway 2002. Ed. Hegrenes, Agnar. Norway, Oslo: Norwegian Agricultural Economics Research Institute, 7−16. (NILF-report 2003-2).3.4.
Saveli, O.; Peterson, H.; Kiiman, H.; Visberg, A.; Voore, M.; Vilson, V.; Linnamägi, V. (2001). Piimatootmise tasuvus Eesti perefarmides ja ettevõtetes. APSi Toimetised / Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society, 15, 77−82.3.5.
Rebane, Mare; Visberg, Anu-Ell (1998). Sissejuhatus raamatupidamisse. Raamatupidamise korraldamise alused ettevõttes. Tallinn: Külim.2.2.
Rebane, Mare; Visberg, Anu-Ell (1996). Sissejuhatus raamatupidamisse : raamatupidamise alused. Tallinn: Külim.2.2.
  • Leitud 8 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Ettevõtte aruandlus JELD-WIN AS näitelEike TõnnemagistrikraadAnu-Ell VisbergKaitstud2010Eesti Maaülikool
Kohaliku omavalitsuse eelarve tulubaas ja selle suurendamise võimaluste analüüs (Pärnu Linnavalitsuse näitel)Kaie VoolmagistrikraadAnu-Ell VisbergKaitstud2007Eesti Maaülikool
Kuluarvestussüsteemi täiustamise võimalused Sihtasutuses Tartu Ülikooli KliinikumVerner PriimäemagistrikraadAnu-Ell VisbergKaitstud2015Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Materiaalase põhivara arvestus Politsei- ja Piirivalveameti Lääne PrefektuurisEneli JõeäärmagistrikraadAnu-Ell VisbergKaitstud2010Eesti Maaülikool
Materiaalse põhivara arvestus ja kasutamise efektiivsus osaühingus LabExpertVahur LellmagistrikraadAnu-Ell VisbergKaitstud2009Eesti Maaülikool
Materiaalse põhivara arvestus Kasepää Vallavalitsuse näitelKersti KivimagistrikraadAnu-Ell VisbergKaitstud2010Eesti Maaülikool
Materiaalse põhivara arvestuses kasutatavate raamatupidamislike hinnangute mõju aruandlusele Märjamaa Vallavalitsuse näitelEvelin UustalumagistrikraadAnu-Ell VisbergKaitstud2009Eesti Maaülikool
Osaühingu likvideerimine (OÜ E-Kinnisvara näitel)Gerli SaarelehtmagistrikraadAnu-Ell VisbergKaitstud2004Eesti Maaülikool