Jaanika Anderson

jaanika.anderson@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.05.2015–...    Tartu Ülikool, muuseum, kunstimuuseum, kuraator (1,00)
2014–...    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli muuseum, Kunstimuuseum, juhataja (1,00)
01.01.2014–31.12.2017    Tartu Ülikool, muuseum, kunstimuuseum, juhataja
23.09.2013–31.12.2013    Tartu Ülikool, muuseum, direktori kohusetäitja
06.04.2009–30.04.2015    Tartu Ülikool, muuseum, koguhoidja (1,00)
06.04.2009–03.10.2010    Tartu Ülikool, muuseum, peavarahoidja
02.02.2009–05.04.2009    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Muuseumid, peavarahoidja
01.02.2009–05.10.2010    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli muuseum, Kunstimuuseum, peavarahoidja kt (1,00)
01.01.2005–05.04.2009    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Muuseumid, koguhoidja (1,00)
2004–2015    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli muuseum, Kunstimuuseum, koguhoidja (1,00)
 
 
Haridustee
2006–2015    Doktoriõpe, klassikaline filoloogia, Tartu Ülikool
2003–2005    Euroopa Kolledž, Tartu Ülikool
2002–2002    Göttingeni Ülikool, stipendiaat klassikalise filoloogia seminari juures (2,5 kuud)
2002–2005    Magistriõpe (MA), klassikaline filoloogia, Tartu Ülikool
2001–2002    Õpetajakoolitus, ladina keele õpetaja eriala, Tartu Ülikool
1997–2001    Bakalaureuseõpe (BA), klassikaline filoloogia, Tartu Ülikool
1993–1996    Tartu Miina Härma Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    ICOM, liige
2013−...    International Association for the Conservation and the Promotion of Plaster Cast Collections, liige
2003−...    Eesti Muuseumiühing, liige

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
1.2.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.9.
2016
2.3.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.4.
2014
6.3.
2013
1.2.
2011
1.3.
2009
3.3.
2009
3.3.
2008
3.3.
2007
4.2.
2006
6.3.
2006

Jaanika Anderson

jaanika.anderson@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.05.2015–...    University of Tartu, University of Tartu Museum, University of Tartu Art Museum, Curator (1,00)
2014–...    University of Tartu, The University of Tartu Museum, Art Museum of Tartu University, Head (1,00)
01.01.2014–31.12.2017    University of Tartu, University of Tartu Museum, University of Tartu Art Museum, Head
23.09.2013–31.12.2013    University of Tartu, University of Tartu Museum, Acting Director
06.04.2009–30.04.2015    University of Tartu, University of Tartu Museum, Collection Holder (1,00)
06.04.2009–03.10.2010    University of Tartu, University of Tartu Museum, Chief Treasurer
02.02.2009–05.04.2009    University of Tartu, Tartu University Museums, Chief Treasurer
01.02.2009–05.10.2010    University of Tartu, The University of Tartu Museum, Art Museum of Tartu University, Other staff (1,00)
01.01.2005–05.04.2009    University of Tartu, Tartu University Museums, Collection Holder (1,00)
2004–2015    University of Tartu, The University of Tartu Museum, Art Museum of Tartu University, Other staff (1,00)
 
 
Education
2006–2015   
2003–2005   
2002–2002   
2002–2005   
2001–2002   
1997–2001   
1993–1996   
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
2013−...   
2003−...   

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
1.2.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.9.
2016
2.3.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.4.
2014
6.3.
2013
1.2.
2011
1.3.
2009
3.3.
2009
3.3.
2008
3.3.
2007
4.2.
2006
6.3.
2006
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
EKKMEKKM09-86Antiigiretseptsioon ja selle osa Eesti keele- ja kultuuriruumi kujunemises 17.-20. saj.01.01.200931.12.2013Ivo VoltTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond45 262,26 EUR
ETFETF9362Georges Frédéric Parrot`ja Thomas Jeffersoni poolt rakendatud valgustusajastu haridusideed ning nende tõlgendusvõimalused 21. sajandi hariduses01.01.201231.12.2015Epi TohvriTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž46 440,00 EUR
  • Leitud 25 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Anderson, Jaanika; Maria-Kristiina, Lotman (2017). Intrasemiotic translation in the emulations of ancient art (On the example of the collections of the University of Tartu Art Museum). Semiotica: Journal of the International Association for Semiotic Studies, x−x [ilmumas].1.1.
Anderson, Jaanika; Lotman, Maria-Kristiina (2017). Внутрисемиотический перевод при копировании античного искусства (на примере коллекции Художественного музея Тартуского университета. Матица српска. Division of literature and language, 1 [ilmumas].1.1.
Anderson, Jaanika (2017). Begs leave most respectfully to inform his Friends and Public that he has on sale the most extensive collection of casts in sulphur [. . .]. In: Arne Jönsson; Gregor Vogt-Spira (Ed.). Antike nach der Antike: Der Ostseeraum. Praktiken - Diskurse - Modellbildungen – Funktionalisierunge (x−x). Hildesheim: Georg Olms Verlag. (Spudasmata).3.1.
Anderson, Jaanika (2017). Utilisation of University of Tartu Art Museum cast collections of ancient art in educational activity in 1803-1940. In: Ivo Volt (Ed.). Hortus Floridus (x−x). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Morgensterni Seltsi toimetised ) [ilmumas].3.1.
Anderson, Jaanika (2017). All artworks should be purchased which are useful in the classroom ...” (J. K. S. Morgenstern). In: Kait Tamm, Kaija-Liisa Koovit (Ed.). Historiae scientiarum Baltica 2017: abstracts of the XXVIII International Baltic Conference on the History of Science. (6).May 18-20, 2017, Tartu, Estonia. Tartu.5.2.
Anderson, Jaanika (2017). Donated mummies: problems and challenges of exhibiting. In: The 17th Annual UMAC Conference. Global Issues in University Museums and Collections: Objects, Ideas, Ideologies, People. (5−6).Global Issues in University Museums and Collections: Objects, Ideas, Ideologies, People. University of Helsinki and the University of Jyväskylä, Finland, September 5th – 8th, 2017.. 5.2.
Anderson, Jaanika (2017). Tükike Egiptust Emajõe Ateenas. GO Reisiajakiri, 1, 72−75.6.3.
Anderson, Jaanika; Lotman, Maria-Kristiina (2016). Intrasemiootiline tõlge antiikkunsti jäljendustes (Tartu Ülikooli kunstimuuseumi kogude näitel). Acta Semiotica Estica, XIII, 36−64.1.2.
Anderson, Jaanika (2016). Das Kunstmuseum der Universität Tartu vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg. Mars & Museum. Europäische Museen im Ersten Weltkrieg: Mars and Museum. European Museums during the First World War, Technische Universität Berlin, 18-20 Sep 2014. Toim. Christina Kott, Bénédicte Savoy. Böhlau, 201−211.3.1.
Anderson, Jaanika; Lotman, Maria-Kristiina (2016). Intrasemiotic Translation in the Emulations of Ancient Art on the Example of the Cast Collections of the University of Tartu Art Museum. In: Maltseva, S. V.; Stanyukovich-Denisova, E. Iu.; Zakharova, A. V. (Ed.). Международная конференция актальные проблемы теории и истории искусства - 2016. Тезисы докладов VII Международной конференции. Санкт-Петербург, 11-15 октября 2016 г. Actual Problems of the Theory and History of Art - 2016: Abstarcts of communications of the 7th International Conference. St. Petersburg, October 11-15, 2016. (54−55). St. Petersburg: St. Petersburg University Press.5.2.
Anderson, Jaanika (2016). Egiptuse muumiad Tartu ülikoolis. Imeline Ajalugu, 11, 56−61.6.3.
Anderson, Jaanika (2016). Arvustus: "Unistuste Raadi: Liphartite kunstikogu Eestis. Kataloog. - Raadi of Our Dreams: The Liphart Family and Their Art Collection in Estonia. Catalogue". Akadeemia, 10, 1855−1860.6.9.
Anderson, Jaanika (2015). Reception of Ancient Art: the Cast Collections of the University of Tartu Art Museum in the Historical, Ideological and Academic Context of Europe (1803–1918). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.2.3.
Anderson, Jaanika; Lotman, Maria-Kristiina (2015). The classical heritage in the University of Tartu Art Museum from the viewpoint of translation studies. In: Colloquium Balticum XIV Tartuense. Pontes ad Fontes. 5-7 November 2015 (12).5.2.
Anderson, J. (2015). Akadeemiline pärand on kõikidele. Sirp (34).6.3.
Anderson, Jaanika; Sootak, Varje (2015). Lähme külla : Aphroditele, Hermesele, Milose Venusele. Universitas Tartuensis : UT : Tartu Ülikooli ajakiri (46−48). (4).6.3.
Anderson, Jaanika; Ilomets, Tullio; Kalling, Ken, Kriis, Leili; Laidla, Janet; Lell, Virge; Leppik, Lea; Lõbu, Terje; Pung, Toomas; Sisaks, Sirje; Truman, Mihkel (2014). Muusade mägi. Tartu Ülikooli Muuseum Toomel. Tartu : Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseum.6.4.
Anderson, Jaanika; Sahk, Ingrid (2013). Harisdustöö ja õpetamine 19. sajandil muuseumis. Tartu Ülikooli kunstimuuseum kui muuseumipedagoogika sünnipaik. Muuseum : Eesti Muuseumiühingu ajakiri, 33, 46−49.6.3.
Anderson, J. (2011). Enchantment of the casts – K. Morgenstern at the University of Ta rtu Art Museum (1803–1837). Baltic Journal of Art History, 329−348.1.2.
Anderson, J. (2009). Gemmivalandite kogu — entsüklopeedia või ilupilt? Akadeemia, 1, 101−119.1.3.
Anderson, Jaanika (2009). Review of Zwierlein-Diehl, Erika (2007) Antike Gemmen und ihr Nachleben. Berlin; New York: de Gruyter. Studia Humaniora Tartuensia, 10.3.3.
Anderson, J. (2008). Review of Bol, Peter C. (2004) Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst. II: Klassische Plastik. Bearbeitet von Cornelis Bol, Peter C. Bol, Renate Bol, Wilfred Geominy, Gabriele Kaminski, Detlev Kreikenbom, Michael Maaß, Cateraina Maderna, Ursula Mandel und Christiane Vorster. Bd. 1-2. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern. Studia Humaniora Tartuensia, 9.3.3.
Tiisvend, J. (2007). Review of Dyson, Stephen L. (2006) In pursuit of ancient pasts: a history of classical archaeology in the nineteenth and twentieth centuries. New Haven; London: Yale University Press. XV. Studia Humaniora Tartuensia, 8.3.3.
Kukk, I.; Laiverik, L.; Sahk, I.; Tiisvend, J.; Valk, K. (2006). 200 aastat Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi. Tartu: Tartu University Press.4.2.
Tiisvend, J. (2006). Tommaso Cadese gemmivalandite kogu Tartu Ülikooli Kunstimuuseumis. Muuseum : Eesti Muuseumiühingu ajakiri, 2, 20, 30−31.6.3.
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Kultuurilooline ja kunstikoguTartu Ülikool, muuseumJaanika Anderson