Thea Kull

53484342
7311880
thea.kull@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2007–...    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, botaanika osakond, Teadur (1,00)
2003–2007    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, doktorant (1,00)
01.01.1990–31.12.2007    EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituudis (praegune Põllumajandus-ja Keskkonnainstituut) laborant, vanemlaborant, teadur.
 
 
Haridustee
2003–2010    Ph.D. botaanika erialal Eesti Põllumajandusülikoolis, Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudis. Teema "Väheneva arvukusega tarnaliikide (Carex) paljunemisökoloogia ja geneetiline mitmekesisus." Juhendajad Tiiu Kull, Tatjana Oja.
2003–2007    Ph.D. õpingud botaanika ja mükoloogia erialal Eesti Põllumajandusülikoolis Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudis.
2000–2002    M.Sc. botaanika ja mükoloogia erialal, EPMÜ, Zooloogia ja Botaanika Instituut. Teema "Kuue Eestis väheneva tarnaliigi levik ja paljunemisbioloogia". Juhendaja Ph.D. Tiiu Kull.
1985–1990    Tartu Ülikooli bioloogia ja geograafia teaduskond, bioloogia eriala. Lõpetanud botaanik-ökoloogina.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Eesti Loodusuurijate Selts, 1996-2003 botaanika sektsiooni sekretär.

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia
 
 
Lisainfo
PhD Eesti Maaülikool, 2010
M.Sc. Eesti Põllumajandusülikool, 2002

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
2.1.
2016
6.3.
2016
1.1.
2014
6.3.
2014
1.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
2.3.
2010
5.2.
2010
1.1.
2007
1.2.
2006
1.1.
1998
1.1.
1995

Thea Kull

53484342
7311880
thea.kull@emu.ee

Career

Institution and position
2007–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Botany, scientist (1,00)
2003–2007    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, PhD student (1,00)
01.01.1990–31.12.2007    Institute of Zoology and Botany (at present Institute of Agricultural and Environmental Sciences) at Estonian Agricultural University as laboratory assistant, senior laboratory assistant, researcher.
 
 
Education
2003–2010    Ph.D. in botany at the Institute of Agricultural and Environmental Sciences at Estonian Agricultural University. Dissertation " Reproduction ecology and genetic diversity of declining sedge (Carex) species ." Supervisors Tiiu Kull, Tatjana Oja.
2003–2007    Ph.D. student in botany and mycology at the Institute of Agriculture and Environmental Sciences at Estonian Agricultural University.
2000–2002    M-Sc. in botany and mycology at the Institute of Zoology and Botany at Estonian Agricultural University. Dissertation " The distribution and reproduction biology of six decreasing Carex species in Estonia." Supervisor Ph.D. Tiiu Kull.
1985–1990    biology studies at the Faculty of Biology and Geography of Univesity of Tartu.
 
 
R&D related managerial and administrative work
Member of Estonian Naturalists society, 1996-2003 secretary in the section of botany.

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B270 Plant ecology
 
 
Additional information
PhD Estonian University of Life Sciences, 2010
M.Sc. Estonian Agricultural University, 2002

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
2.1.
2016
6.3.
2016
1.1.
2014
6.3.
2014
1.1.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
2.3.
2010
5.2.
2010
1.1.
2007
1.2.
2006
1.1.
1998
1.1.
1995
  • Leitud 20 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0170052s08Agroökosüsteemide mitmekesisus, terviklikkus ja jätkusuutlikkus 01.01.200831.12.2013Tiiu KullEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut644 923,62 EUR
MUU8-2/T11136PKBJAlssosja, hariliku sookolla, liiv-hundihamba, nokktarna, sugukond käpalised ja turvastarna kaitse tegevuskava koostamine25.10.201101.04.2013Tiiu KullEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut22 453,00 EUR
HLK8-2/T9042PKBJBotaanilised kogud31.03.200931.12.2017Thea KullEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut341 464,92 EUR
ETFETF8584Diversiteedi säilitamise mehhanismid väikestes orhideede populatsioonides01.01.201131.12.2014Tiiu KullEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut48 000,00 EUR
MUUtaimeatlas_1 (9490)Eesti taimede uue levikuatlase välitööd01.01.201525.11.2016Toomas KukkPärandkoosluste kaitse ühing (PKÜ)257 000,00 EUR
1.1.7.L170170PKBJEestis esinevate õistaimede, okaspuutaimede, lehtsooneostaimede ja pärisraigastaimede piirkondlikule hindamisele kuuluvate liikide ohustatuse hindamine16.06.201701.04.2018Thea KullEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut31 000,00 EUR
ETFETF6048Funktsionaalsed taimerühmad liigirikastes niidukooslustes: reaktsioonirühmade erinevused paljunemistunnustes01.01.200531.12.2008Marek SammulEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut30 657,60 EUR
MUU8-2/T13171PKBJ (6017)I, II kaitsekategooria ning EL direktiivi soontaimeliikide seirekava perioodiks 2015-2020, metoodika korrastamine01.01.201431.12.2014Kaili KattaiEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut28 080,00 EUR
ETFETF6044Irregulaarsus püsikute populatsioonidünaamikas kui intermodulaarsete interaktsioonide tulem01.01.200531.12.2008Tiiu KullEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut27 811,94 EUR
MUU8-2/T10146PKPKLaialehise nestiku kaitse tegevuskava 2012-2016 koostamine31.08.201031.03.2011Tiiu KullEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut1 633,58 EUR
MUU8-2/T12178PKBJLaialehise nestiku kaitsekorralduslikud tööd26.10.201221.02.2013Thea KullEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, botaanika osakond6 435,00 EUR
IUTIUT20-53Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik01.01.201431.12.2019Urmas KõljalgTartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed196 717,84 EUR
ETFETF8745Lõivsuhted taimede elukäigu klonaalse kasvu tunnustes01.01.201131.12.2014Marek SammulEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut48 000,00 EUR
SFSF0362481s03Muutused majandatavate loodusalade taimestikus: populatsiooni- ja produktsioonibioloogilised, horoloogilised, geneetilise varieeruvuse ning kaitse aspektid.01.01.200331.12.2007Tiiu KullEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut460 930,81 EUR
MUU8-2/T14099PKBJNokktarna inventuur potentsiaalsetes kasvukohtades. Turvastarna inventuur.01.08.201401.10.2014Thea KullEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut5 700,00 EUR
MUU8-2/T11057PKBJNursipalu harjutusvälja loodusväärtuste kordusinventuuri teostamine10.05.201115.09.2011Thea KullEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut6 857,00 EUR
MUU8-2/T9074PKPKOsmussaarel paikneva saare maaüksuse ja Pakri poolsaarel paikneva Tuulealuse maaüksuse loodusväärtuste hindamine08.07.200901.10.2009Thea KullEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut3 067,76 EUR
MUU8-2/T11101SPLORahvusvahelise juurdepääsu loomine loodusvaatluste andmetele01.05.201131.12.2013Märt RahiEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut115 500,00 EUR
MUU8-2/T13012PKBJRootsi kukitsa (Cornus suecica L) kaitse tegevuskava koostamine27.12.201202.02.2015Thea KullEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, botaanika osakond4 345,00 EUR
1.1.3.2.1.8L160107PKBJSeiretöö "Kaitstavad soontaimed" (2016)02.06.201601.11.2016Kaili KattaiEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut12 600,00 EUR
  • Leitud 14 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Bosiacka, Beata; Kull, Thea; Wieclaw, Helena; Marciniuk, Pawel; Podlasinski, Marek (2016). Habitat requirements of marsh dandelions (Taraxacum) in Polish and Estonian coastal grasslands. Polish Journal of Ecology, 64 (2), 213−230.<a href='http://dx.doi.org/10.3161/15052249PJE2016.64.2.006' target='_blank'>10.3161/15052249PJE2016.64.2.006</a>.1.1.
Toom, Mare; Liira, Jaan; Thea, Kull (2016). Tarnad. Eesti Loodusfoto.2.1.
Kurina, O.; Kull, T.; Kirik, H. (2016). Sääsk, kes ründas Karl Ernst von Baeri. Eesti Loodus, 67 (4), 70−71.6.3.
Kull, Thea; Jaaska, Vello (2014). High clonality and low sexual reproduction in small fragmented populations of Astragalus arenarius L. at the northern edge of its geographic range. Annales Botanici Fennici, 51, 90−100.1.1.
Kull, Thea; Mesipuu, Meeli (2014). Ohtene tarn on üllatavalt laialdaselt levinud. Eesti Loodus, 8, 52−53.6.3.
Kull, Thea; Kull, Tiiu; Sammul, Marek (2011). Reduced light availability and increased competition diminish the reproductive success of wet forest sedge Carex loliacea L. Plant Species Biology, 26 (1), 84−92.<a href='http://dx.doi.org/10.1111/j.1442-1984.2010.00306.x' target='_blank'>10.1111/j.1442-1984.2010.00306.x</a>.1.1.
Kull, Thea; Jaaska, Vello (2011). High clonality and low sexual reproduction in small fragmented populations of Astragalus arenarius L. <i>Plant Population Biology Conference. Oxford (2-4 July 2011).</i> 46.5.2.
Kull, Thea; Oja, Tatjana (2010). Allozyme diversity and geographic variation among populations of the locally endangered species Carex magellanica subsp. irrigua (Cyperaceae). Folia Geobotanica, 45, 323−336.<a href='http://dx.doi.org/10.1007/s12224-010-9067-4' target='_blank'>10.1007/s12224-010-9067-4</a>.1.1.
Kull, Thea (2010). Reproduction ecology and genetic diversity of declining sedge (Carex) species. (Doktoritöö, Eesti Maaülikool). Tartu: Ecoprint.2.3.
Kull, Thea (2010). Allozyme diversity and geographic variation among populations of two declining Carex species. <i>54th Annual Meeting of the Ecological Genetics Group, Stirling, UK, 6-8 April 2010.</i> 5.2.
Kull, T.; Oja, T. (2007). Low allozyme variation in Carex loliacea (Cyperaceae), a declining woodland sedge. Annales Botanici Fennici, 44 (4), 267−275.1.1.
Kull, Thea; Kull, Tiiu (2006). Habitat loss and reproduction biology as related to decline in rare Carex species. Ecology (Bratislava), 25 (3), 280−288.1.2.
Gale, Margaret; MacLaughin, James; Jurgensen, Martin; Trettin, Carl; Sõelsepp, Thea; Lydon, Patricia (1998). Plant community responses to harvesting and post-harvest manipulations in a Picea-Larix-Pinus wetland with a mineral substrate. Wetlands Ecology and Management, 18 (1), 150−159.1.1.
Kull, O.; Aan, A.; Soelsepp, T. (1995). Light interception, nitrogen and leaf mass-distribution in a multilayer plant community. Functional Ecology, 9 (4), 589−595.1.1.
  • Leitud 1 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Kuninga-kuuskjala (Pedicularis sceptrum-carolinum) populatsiooniökoloogia.Inge AngerjasmagistrikraadThea KullJuhendamiselEesti Maaülikool
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Botaanilised kogudEesti MaaülikoolThea Kull