22.11.1970
piret@kbfi.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2000-2005 KBFI molekulaargeneetika labor, insener
1997-2000 Hamburgi Universitas Krankenhaus Eppendorf ’i Inimesegeneetika Instituut, külalisteadlane
1996-1997 KBFI molekulaargeneetika labor, insener
1988-1990 Vabariiklik Veterinaarlaboratoorium, laborant
2005–31.12.2014   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Molekulaardiagnostika õppetool, Teadur (0,50)
 
 
Haridustee
2001–...   
Tallinna Tehnikaülikool, doktorantuur
1994–1996   
Tartu Ülikool, Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituut, magistrantuur
1990–1994   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
5.04.2018
22.11.1970
piret@kbfi.ee

Career

Institutions and positions
2000-2005 National Institute of Chemical Physics and Biophysics,enginer
1997-2000 University Hospital Eppendorf in Hamburg, Dept. of Human Genetics, visiting scientist
1988-1990 National Veterinary Laboratory, technician
2005–31.12.2014   
Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Gene Technology, Chair of Molecular Diagnostics, Researcher (0,50)
 
 
Education
2001–...   
Tallinn Technical University, PhD student
1994–1996   
Tartu University, Institute of Zoology and Hydrobiology, Master student
1990–1994   
Tartu University Faculty of Biology and Geography
5.04.2018