Eero Vainikko

28.07.1963
737 5454
eero.vainikko@ut.ee
http://www.ut.ee/~eero

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
09.02.2016–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, informaatika magistriõppekava (inglise keelne) programmijuht
09.02.2016–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, infotehnoloogia mitteinformaatikutele magistriõppekava programmijuht
2008–...    Tartu Ülikool, Hajussüsteemide professor, Arvutiteaduse instituut (1,00)
2005–2008    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, hajussüsteemide erakorraline professor (1,00)
01.05.2003–14.08.2005    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, infotehnoloogia vanemteadur (1,00)
01.01.1999–31.12.2002    Bathi Ülikooli (Suurbritannia) järeldoktor;
1998–1999    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, Teadur (1,00)
1997–1998    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Lektor (1,00)
1992–1993    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Lektor (1,00)
01.01.1990–31.12.1991    Eesti Teadus- ja tehnika tootmiskoondise teadur;
 
 
Haridustee
1993–1997    doktorantuur, Bergeni Ülikool, Informaatika Instituudis, parallab
1987–1990    aspirantuur, Moskva Juhtimisprobleemide Instituudis
1981–1986    kõrgharidus: rakendusmatemaatik, Tartu Ülikool
1970–1981    keskharidus: Tartu Miina Härma Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Tartu Ülikooli Loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogu liige
2016−...    Programmijuht (infotehnoloogia mitteinformaatikutele)
2015−...    Programmijuht (informaatika magistriõppekava)
2008−...    Tartu Ülikooli Arvititeaduse instituudi nõukogu liige
2008−2015    Tartu Ülikooli Teadusarvutuskeskuse nõukogu liige
2007−2009    Tartu Ülikooli nõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; CERCS ERIALA: P170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria); PÕHISUUND: Hajussüsteemid, Gridi ja pilvearvutuskeskkonnad; suuremahulised teadusarvutused; paralleelarvutused; paralleelalgoritmide väljatöötamine, rakendamine ning optimeerimine; alampiirkondadeks jagamise meetod suurte ülesannete lahendamisel; spontaangridid; mobiilsusandmete hajustöötlus
 
 
Lisainfo
matemaatika-füüsikateaduste kandidaat, Moskva Juhtimisprobleemide Instituut, 1990.a.;

informaatika PhD, Bergeni Ülikool, 1997.a
Keelteoskus: eesti, inglise, norra ja vene keel

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2014
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
1.2.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2009
3.4.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2006
1.1.
2004
6.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
2.3.
1997
3.1.
1997
3.2.
1997
3.1.
1995
3.4.
1995
3.1.
1994
1.2.
1992
2.3.
1990
1.2.
1989
1.2.
1989
1.2.
1988
1.2.
1987

Eero Vainikko

28.07.1963
737 5454
eero.vainikko@ut.ee
http://www.ut.ee/~eero

Career

Institution and occupation
2008–...    University of Tartu, Professor of Distributed Systems, Institute of Computer Science (1,00)
2005–2008    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Professor extraordinarius Distributed Systems (1,00)
01.05.2003–14.08.2005    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Technology, University of Tartu, Senior Research Fellow (1,00)
01.01.1999–31.12.2002    postdoc research officer at University of Bath (United Kingdom);
1998–1999    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Technology, University of Tartu, Researcher (1,00)
1997–1998    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Lecturer (1,00)
1992–1993    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Lecturer (1,00)
01.01.1990–31.12.1991    researcher at Estonian Software Company;
 
 
Education
1993–1997    doctoral studies at the University of Bergen, Institute of Informatics, parallab
1987–1990    post-graduate studies at the Institute of Control Problems, Moscow
1981–1986    Higher education: applied mathematics, University of Tartu
1970–1981    Secondary education: Tartu Miina Härma Gümnaasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    University of Tartu Faculty of Science Council member
2016−...    Programme manager (conversion master in IT)
2015−...    Programme manager (masters in computer science)
2008−...    University of Tartu Institute of Computer Science Council member
2008−2015    University of Tartu HPC Center Board member
2007−2009    University of Tartu Council member

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; CERCS SPECIALTY: P170 Computer science, numerical analysis, systems, control ; SPECIALITY: Distributed systems, Grid and Cloud Computing; high performance scientific computing; parallel computing; parallel algorithm design, application and optimisation; Domain Decomposition method for parallel solution of large problems; spontaneous desktop Grids; distributed mobility data processing
 
 
Additional information
candidate of physical-mathematical sciences, Institute of Control Problems, Moscow, 1990;
PhD, University of Bergen, 1997
Language skills:
Estonian (native)
English (very good)
Norwegian (very good reading and understanding; good in writing)
Russian (satisfactory)

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2014
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
1.2.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2009
3.4.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2006
1.1.
2004
6.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
2.3.
1997
3.1.
1997
3.2.
1997
3.1.
1995
3.4.
1995
3.1.
1994
1.2.
1992
2.3.
1990
1.2.
1989
1.2.
1989
1.2.
1988
1.2.
1987