Siim Sorokin

18.05.1984
alde66_64@hotmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2010–...    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, doktorant (1,00)
 
 
Haridustee
2010–...    doktorantuur Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste ja kunstide Instituudi eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna juures (kirjanduse ja kultuuriteaduste õppekava)
2007–2010    Kirjanduse ja rahvaluule magistriõpe Tartu Ülikoolis; omandatud Humanitaarteaduse magistri kraad (eesti ja võrdlev rahvaluule) (cum laude)
2003–2007    Kirjanduse ja rahvaluule bakalaureuseõpe Tartu Ülikoolis; omandatud Humanitaarteaduse bakalaureuse kraad (eesti ja võrdlev rahvaluule)
2000–2003    Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium, humanitaarsuunitlusega klass
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2011−...    Põhjamaade Narratiiviuurijate Koostöövõrgustiku (Nordic Network of Narrative Studies) veebimeister
2010−...    Põhjamaade Narratiiviuurijate Koostöövõrgustiku (Nordic Network of Narrative Studies) liige
 
 
Loometöö
Vabakutseline tõlk;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2016, august: osalemine rahvusvahelisel konverentsi "The Stories of Hope and Fear: Mapping Emotions and Affects in Life, Arts, and Literature," peakorraldaja prof. Marina Grišakova (kaaskorraldajad Tampere Ülikooli School of Literary and Translation Studies, Helsingi Ülikooli Department of Finnish Studies), Palmses, ettekandega "The Lives of Characters: Affective World-Building in the Internet Discussions of Breaking Bad," Palmse mõisas. ;
2016, aprill: loeng "Filmi ja televisiooni retseptsioon" ainekursuse FLKU.05.229 Retseptsiooniteooria ja kunstisotsioloogia (6 EAP) raames.;
2014, juuni: "Narrative Matters 2014: Narrative Knowing/ Récit et Savoir" conference (American University of Paris, Prantsusmaa), paneeli "Narrative and Complexity II" esineja (koos Marina Grišakova ja Maria Poulakiga, moderaator: Richard Walsh), ettekanne: "Collaborative sense-making complexities of Lost and Breaking Bad";
2014, aprill: Cognitive Futures in the Humanities 2nd International Conference (University of Durham, UK), kutsutud esineja (ettekanne: "Finding the Ties, Minding the Minds: Collaborative sense-making complexities of Lost and Breaking Bad") ;
2013, detsember: 57. Kreutzwaldi päevade teaduslik konverents "Transmediaalsed siirded" (kutsutud esineja, ettekanne "Sidusad karakterikavatsused, ebausutavad lood? Kollektiivselt esilduv mõtlemisest mõtlemine teleseriaali "Breaking Bad" internetiretseptsioonis") ;
2013, aprill-mai: eesti keele ja kirjandusõpetajate täienduskoolitus "Filmiteose analüüs" (FLKU.TK.081), lektor ;
2013, august: osavõtt Summer Course in Narrative Studies (SINS2013) suvekoolist Aarhusi Ülikoolis (PhD course certificate) ;
2012, oktoober: ettekanne "Correlations of Form and Response: Free and Restricted Plays of Sense-Making" rahvusvahelisel konverentsil "Narration and Narratives as an Interdisciplinary Field of Study" (Örebro University, research group "Narration, Life, and Meaning" in History and Literary Studies) ;
2012, juuni: ettekanne "(In)determinacies of Comprehension: Making Sense of Television Serials as Joint World-Construction" (kaasautor Marina Grišakova) StoryNet seminaril "Narratives and entertainment: The use of stories to make communication more entertaining and effective" (University of Amsterdam, School of Communication Research) ;
2011, november-detsember: Kahe teadustöö (BA) retsenseerimine 2011. aasta SA Archimedese teadustööde konkursi raames ;
2011, mai: ettekanne "Open Texts, Open Interpretations: Narrative Dynamics of Continuous Viewer Participation" NNNS-i rahvusvahelisel konverentsil "Teaching Narrative and Teaching Through Narrative" (Tampere ülikoolis) ;
2011, mai: osavõtt doktorikursusest NNNS-i rahvusvahelise konverentsi "Teaching Narrative and Teaching Through Narrative" raames (Tampere) ;
2010, oktoober: osavõtt Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste ja kunstide Instituudi intensiivseminarist "Narrative Interactions: Stories, Identities and Voices" (täienduskoolituse tunnistus) ;

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.2.
2016
3.4.
2015
6.6.
2015
5.2.
2014
6.7.
2014
5.2.
2013
3.1.
2010

Siim Sorokin

18.05.1984
alde66_64@hotmail.com

Career

Institution and occupation
2010–...    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, PhD student (1,00)
 
 
Education
2010–...    Graduate Studies, Department of Estonian and Comparative Folklore, University of Tartu
2007–2010    Masters' studies, Literature and Folklore, University of Tartu, MA in Arts and Sciences (Estonian and Comparative Folklore) (cum laude)
2003–2007    Bachelors' studies, Literature and Folklore, University of Tartu, BA in Arts and Sciences (Estonian and Comparative Folklore)
2000–2003   
 
 
R&D related managerial and administrative work
2011−...    Nordic Network of Narrative Studies, webmaster
2010−...    Nordic Network of Narrative Studies, member
 
 
Creative work
;
 
 
Additional career information
2016, August: presentation "The Lives of Characters: Affective World-Building in the Internet Discussions of Breaking Bad" in the international conference "The Stories of Hope and Fear: Mapping Emotions and Affects in Life, Arts, and Literature." Executive Manager prof. Marina Grishakova (in collaboration with the University of Tampere School of Literary and Translation Studies, and University of Helsinki Department of Finnish Studies) in the Palmse Manor.;
2016, April: lecture "The Reception of Film and Television" under the auspices of course FLKU.05.229 Reception Theory and Sociology of Art (6 EAP). ;
2014, June: "Narrative Matters 2014: Narrative Knowing/ Récit et Savoir" conference (American University of Paris, France), presenter in panel "Narrative and Complexity II" (with M. Grishakova and M. Poulaki; moderator: R. Walsh); presentation: "Collaborative sense-making complexities of Lost and Breaking Bad" ;
2014, April: Cognitive Futures in the Humanities 2nd International Conference (University of Durham, UK), invited presenter (presentation: "Finding the Ties, Minding the Minds: Collaborative sense-making complexities of Lost and Breaking Bad") ;
2013, December: invited presenter on the 57. scientific conference on Kreutzwald, entitled "Transmedial transitions" with presentation "Coherent character intentions, non-plausible stories? Emergent collective thinking of thinking in the Internet reception of "Breaking Bad") ;
2013, April-May: lector, refresher course "The Analysis of Film Work" for the teachers of Estonian Language and Literature;
2013, August: participation in the Summer Course in Narrative Studies (SINS2013), University of Aarhus (PhD course certificate) ;
2012, October: presentation "Correlations of Form and Response: Free and Restricted Plays of Sense-Making" in the international conference "Narration and Narratives as an Interdisciplinary Field of Study" (Örebro University, research group "Narration, Life, and Meaning" in History and Literary Studies) ;
2012, June: presentation "(In)determinacies of Comprehension: Making Sense of Television Serials as Joint World-Construction" (co-author M. Grishakova) in the StoryNet intensive seminar "Narratives and entertainment: The use of stories to make communication more entertaining and effective" (University of Amsterdam, School of Communication Research) ;
2011, November-December: Review of two research items (BA) under the auspices of SA Archimedes research contest of 2011 ;
2011, May: presentation: "Open Texts, Open Interpretations: Narrative Dynamics of Continuous Viewer Participation" in the international Nordic Network of Narrative Studies (NNNS) conference "Teaching Narrative and Teaching Through Narrative" (University of Tampere) ;
2011, May: participation in Doctoral Course as part of NNNS international conference "Teaching Narrative and Teaching Through Narrative" (University of Tampere);
2010, October: participation in the intensive seminar "Narrative Interactions: Stories, Identities and Voices", Institute of Cultural Research and Fine Arts, University of Tartu (certificate) ;

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.2.
2016
3.4.
2015
6.6.
2015
5.2.
2014
6.7.
2014
5.2.
2013
3.1.
2010
  • Leitud 6 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
PUTPUT192Esilduvad lood: jutustamine ja ühine tähendusloome narratiivses keskkonnas01.01.201331.12.2016Marina GrišakovaTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut168 000,00 EUR
SFSF0180139s08Folkloor ja ühiskond: pärimusmälu, loovus, rakendused01.01.200831.12.2012Ülo ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond258 706,97 EUR
PUT; PUT_OPPUT1481Imaginaarsete narratiivsete stsenaariumide roll kultuuridünaamikas01.01.201731.12.2020Marina GrišakovaTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut49 200,00 EUR
ETFETF7166Narratiivi semiootika ja kultuuri interdistsiplinaarne analüüs01.01.200731.12.2010Marina GrišakovaTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond45 560,83 EUR
ETFETF8874Narratiivi vormid ja funktsioonid tänapäeva kultuuris: narratiiv kui kognitsiooni, kommunikatsiooni ning tähendusloome viis01.01.201131.12.2015Marina GrišakovaTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond35 644,80 EUR
IUTIUT2-43Traditsioon, loovus ja ühiskond: vähemused ja alternatiivsed diskursused01.01.201331.12.2018Ülo ValkTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut532 500,00 EUR
  • Leitud 9 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Grishakova, Marina; Sorokin, Siim (2016). Notes on Narrative, Cognition, and Cultural Evolution. Sign Systems Studies, 44 (4), 542−561.10.12697/SSS.2016.44.4.04.1.1.
Sorokin, Siim (2016). Televaatajate ja karakterite intersubjektiivne ja kontekstuaalne lõimumine teleseriaali "Halvale teele" internetiretseptsioonis. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat (125−152). Tartu: EKM Teaduskirjastus. (Paar sammukest Eesti Kirjandusmuuseumi Aastaraamat 2012-2013).1.2.
Sorokin, Siim (2015). Collaborative sense-making complexities of (for?) Lost and Breaking Bad. Proceedings of the 7th Narrative Matters Conference, 2014: Narrative Knowing/Récit et Savoir: Narrative Matters Conference, 2014: Narrative Knowing/Récit et Savoir, Pariis, Prantsusmaa, 23. - 27. juuni. Pariis, Prantsusmaa, 1−11.3.4.
Sorokin, Siim (2015). Me peame rääkime rassismist Eestis: pagulasteema sõnavägivald. Müürileht, 47, 20−21.6.6.
Sorokin, Siim (2014). Finding the Ties, Minding the Minds: Collaborative Sense-Making Complexities of Lost and Breaking Bad. Cognitive Futures in the Humanities 2nd International Conference University of Durham, 24-26 April 2014 Book of Abstracts: Cognitive Futures in the Humanities 2nd International Conference University of Durham, 24-26 April 2014. Ed. Garratt, Peter. Durham University, UK, 21−22.5.2.
Sobtšuk, Oleg (2014). Humanitaarteaduski võib olla praktiline ja rakenduslik. Interview with Prof. A. Nünning. Valle-Sten Maiste (Toim.). (26−27).. 6.7.
Sorokin, Siim (2013). Televaatajate ühistoimeline tähendusloome. Acta Semiotica Estica, 10, 11−39.1.2.
Sorokin, Siim (2013). Sidusad karakterikavatsused, ebausutavad lood? Kollektiivselt esilduv mõtlemisest mõtlemine teleseriaali "Breaking Bad" internetiretseptsioonis. Labi, Kanni (Toim.). 57. Kreutzwaldi päevade teaduslik konverents "Transmeedialised siirded" (8−10)."Transmeedialised siirded", 17.-18. detsember, 2013. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus.5.2.
Sorokin, Siim (2010). Die Zeit und die Erfahrungswelt des Menschen - der literarische Text und das Gedächtnis. Liimets, Airi. Denkkulturen. Selbstwerdung des Menschen. Erziehungskulturen: Festschrift für Professor Dr. Dr.h.c. Dr.h.c. Heino Liimets (225−237).. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft; 18).3.1.