22.01.1955
56609685
taly@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2010–...   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Dotsent (0,50)
2000–2010   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Dotsent (1,00)
1997–2000   
Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Slaavi filoloogia osakond, Õpetaja (0,75)
1991–1997   
Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Slaavi filoloogia osakond, Dotsent (1,00)
1977–1991   
Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Slaavi filoloogia osakond, Õpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
1986–1989   
Pedagoogika teaduste akadeemia vene keele õpetamise instituut, aspirantuur
1972–1977   
Tartu Riiklik Ülikool, Vene Filoloogia
1962–1972   
25. Tallinna Keskool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2011−...   
Rahvusvaheline projekt koostöös Moskva Humanitaarülikooliga
2004−...   
Slaavi filoloogia osakonna magistritööde kaitsmise nõukogu liige
2004−...   
Seminari "Mitmekeelne kultuur" korraldaja
2003−...   
EAPSi liige
2003−...   
Rahvusvahelise konverentsi "Vene keele kui rahvusvahelise kommunikatsiooni vahend" korraldaja
2000−...   
Vene keele õpetajate seltsi liige
2000−...   
MAPRYALi liige
1998−...   
REKK, vene keele kui võõrkeele testikomisjoni liige, vene keele riigi ja lõpueksamite analüüs ja parandamine
1990−...   
Eesti Slavistide Rahvuskomitee liige
1978−...   
Riigi vene keele kui võõrkeele olümpiaad, orgkomitee liige, zuriiesimees
2013−2014   
Osalemine Tallinna Ülikooli keelelabori arendusprojektis „Teksti- ja kontekstikeskne keeleõpetus“
2012−2012   
Studia slavika X1 toimetus köllegium
2012−2012   
"Finansabitsa" toimetamine
2011−2011   
Masaryk Ülikool, Brno, Tšehhi Vabariik, külalis proffesor CH MInistry of edukation projektis ROZV/7/10/2011
2010−2012   
Projekt "Kaks keelt - üks meel (www.2k1m.ee), konsultatnt
2010−2011   
Rahvusvaheline projekt koostöös Helsinki Ülikooliga
2009−2010   
Uue põhikooli ja gümnaasiumi vene keele riiklik õppekava koostaja
 
 
Loometöö
Õpikude koostamine.
lastekirjanduse tõlkimine ja toimetamine.
 
 
Lisainfo
2008 - - Üvasküla Ülikool: Soome Vabariik. loengudl
2009 - Viadrina ülikol, Frankfurt-Oder; Saksa Vabariik; loengud
2011- Karlovi Ülikool, Praga loengud ;
2011 - Veliko Tõrnovo Ülikool, Bolgaria, loengud
2011 - Brno Ülikool, Tsehhimaa, loengud;
2011- Bari Riiklik Ülikool "Aldo Moro", loengud
2012 - Eötvös Lorand Ülikool, Budapest, loengud;
2013- Karlovi Ülikool, Praga loengud ;
2014 - Barselona Ülikool, loengud;
2007 - Masaryk Ülikool, Brno, Tšehhi Vabariik, loengud ;
2013 - Ostrava Ülikool, Tsehhis, loengud ;
2010 - ... Jagellonski Ülikool, Krakov, Poola, loengud ;
2010- Viadrina Ülikool,Ffrankfurt-Ode, loengud
;

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Natalia Maltseva-Zamkovaja, Parim õpik 2012. aastal Taliinna Ülikoolis
2013, Natalia Maltseva-Zamkovaja, 2013 - Innove Tänukiri panuse eest võõrkeelte riigieksamite väljatöötamisel ja arendamisel Eestis
2011, Natalia Maltseva-Zamkovaja, EAPSi preemia õpiku eest
2010, Natalia Maltseva-Zamkovaja, 2010 - Tänukiri põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade uuendamise panuse eest
2008, Natalia Maltseva-Zamkovaja, Parim õpik 2007. aastal Taliinna Ülikoolis
2003, Natalia Maltseva-Zamkovaja, EAPSi preemia õpiku eest
2003, Natalia Maltseva-Zamkovaja, Tänukiri osalemise üleriigilise ainenõukogu töös eest
2001, Natalia Maltseva-Zamkovaja, Tänukiri Eesti õppekirjanduse arendamise eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; TÄPSUSTUS: Vene keele õpetamise didaktika

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2015
3.1.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
1.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
4.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
3.2.
2006
3.4.
2006
6.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
5.2.
2004
3.2.
2003
6.2.
2003
2.2.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
5.2.
2001
6.2.
2001
3.2.
2000
3.4.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
3.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
3.5.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
3.2.
1997
5.2.
1997
6.2.
1997
5.2.
1996
6.2.
1996
6.2.
1996
3.2.
1995
6.2.
1994
3.2.
1993
6.2.
1991
6.2.
1988
3.2.
1986
6.2.
1986
1.3.
1985
3.2.
1984
3.2.
1984
7.12.2018
22.01.1955
56609685
taly@tlu.ee

Career

Institutions and positions
2010–...   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Associate Professor (0,50)
2000–2010   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Associate Professor (1,00)
1997–2000   
Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Slavonic Languages, Teacher (0,75)
1991–1997   
Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Slavonic Languages, Associate Professor (1,00)
1977–1991   
Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Slavonic Languages, Teacher (1,00)
 
 
Education
1986–1989   
Russian Language Teaching Institute of Pedagogical Sciences Academy, Post-Doctoral Studies
1972–1977   
State University of Tartu, Russian Philology
1962–1972   
Tallinn Secondary School 25
 
 
R&D related managerial and administrative work
2011−...   
2004−...   
Council of Master's Degree Works' Defendance at Department of Slavonic Philology, member
2004−...   
Seminar "Multilanguage Culture", organiser
2003−...   
Estonian Academic Society of Pedagogy, member
2003−...   
International Conference "Russian Language as a Medium of International Communication ", organiser
2000−...   
Association of Russian Language Teachers, member
2000−...   
MAPRYAL, member
1998−...   
State Centre of Examination and Qualification, Member of Russian as a Foreign Language Test Committee, Analysis and Correction of State and Finish Examinations
1990−...   
National Committee of Estonian Slavonic Scolars, member
1978−...   
2013−2014   
2012−2012   
Studia slavika X1 editorial board
2012−2012   
Editing of "Finansial A-B-C book"
2011−2011   
Masaryk University, Brno, Chech Republic, invited professor in projekt ROZV/7/10/2011 of CH MInistry of edukation
2010−2012   
2010−2011   
2009−2010   
 
 
Creative work
Rreation of Texbooks.
Children literature translating .
 
 
Additional information
2008 - Üvasküla University, Finland, lectures
2010- Viadrina University, Frankfurt-Oder, lektures
2011- Karlovi Ülikool, Praga loengud 2010- Karlov University, Pragar, lektures ;
2011 - Veliko Tõrnovo University,Bolgaria, lektures
2011 - Brno lUniversity,Tsehija, , lektures ;
2011- Bari State University "Aldo Moro", lectures
2012 - Eötvös Lorand University, Budapest, lectures;
2013- Karlov University, Pragar, lektures ;
2014 -University of Barselona, lectures ;
2007 - Masaryk University, Brno, Chech Republic, Lectures ;
2013 - Otstava University, lectures;
2010 - ... Jagellonski Universityl, Krakov, Poola, lectures;
Viadrina University_ Frankfurt-Oder, lektures;

Qualifications

Honours & awards
2013, Natalia Maltseva-Zamkovaja, Tte best tex-book in 2012 year in Tallinn University
2013, Natalia Maltseva-Zamkovaja, 2013 - Letter of Appreciation for the Participation in the development of foreign languages examination system in Estonia
2011, Natalia Maltseva-Zamkovaja, EAPSi award for a text-bo
2010, Natalia Maltseva-Zamkovaja, 2010 - Letter of Appreciation for the Participation in the Work of National Curriculum
2008, Natalia Maltseva-Zamkovaja, Tte best tex-book in 2007year in Tallinn University
2003, Natalia Maltseva-Zamkovaja, EAPSi award for a text-book
2003, Natalia Maltseva-Zamkovaja, Letter of Appreciation for the Participation in the Work of National Subject Commitee
2001, Natalia Maltseva-Zamkovaja, Letter of Appreciation for Developing Estonian Study Literature
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIFICATION: Russian Language Teaching Didactics
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2015
3.1.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
1.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
4.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
3.2.
2006
3.4.
2006
6.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.3.
2004
5.2.
2004
3.2.
2003
6.2.
2003
2.2.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
5.2.
2001
6.2.
2001
3.2.
2000
3.4.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
3.2.
1999
6.2.
1999
6.2.
1999
3.5.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
6.2.
1998
3.2.
1997
5.2.
1997
6.2.
1997
5.2.
1996
6.2.
1996
6.2.
1996
3.2.
1995
6.2.
1994
3.2.
1993
6.2.
1991
6.2.
1988
3.2.
1986
6.2.
1986
1.3.
1985
3.2.
1984
3.2.
1984
7.12.2018
  • Leitud 3 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
ETFETF6073Eelkoolihariduse efektiivsus ja selle jätkusuutlik areng põhikoolis01.01.200531.12.2008Leida TaltsTallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut30 527,22 EUR
SFSF0130126s08Eesti tekst vene kultuuris. Vene tekst eesti kultuuris01.01.200831.12.2013Irina BelobrovtsevaTallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond; Tallinna Ülikool, Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituut307 796,44 EUR
MUUTA37309Vene laps eesti õppekeelega koolis, VLEK01.03.200931.12.2009Natalia TšuikinaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituut1 278,23 EUR