Hannes Tammet

5.08.1937
737 5554
hannes.tammet@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1956–1959 Tartu Ülikooli laborant või samaväärse ametikoha täitja,
1959–1961 Tartu Ülikooli füüsikakateedri assistent,
1964–1966 Tartu Ülikooli füüsikakateedri assistent,
1966–1967 Tartu Ülikooli füüsikakateedri vanemõpetaja,
1967–1971 Tallinna Pedagoogilise Instituudi füüsikakateedri dotsent,
1971–1973 Tallinna Pedagoogilise Instituudi vanemteadur,
1973–1978 Tallinna Pedagoogilise Instituudi füüsikakateedri dotsent,
1977–1981 Tallinna Pedagoogilise Instituudi füüsikakateedri juhataja,
1978–1983 Tallinna Pedagoogilise Instituudi füüsikakateedri professor,
1983–1989 Tartu Ülikooli aeroelektrilaboratooriumi juhataja,
1989–1992 Tartu Ülikooli aeroelektrilaboratooriumi peateadur,
1992–2002 Tartu Ülikooli korraline professor (keskkonnafüüsika),
1993–2001 Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika instituudi juhataja.
07.04.2011–06.04.2014    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, aerosoolifüüsika vanemteadur (0,40)
2008–2011    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Keskkonnafüüsika labor, Erakorraline vanemteadur (0,50)
01.04.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, erakorraline vanemteadur (0,80)
2002–2007    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut, Erakorraline vanemteadur (0,80)
2002–2004    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut, erakorraline vanemteadur (0,80)
 
 
Haridustee
Märjamaa keskkool, diplom, 1954,
Tartu Ülikool, diplom füüsika erialal, 1959,
Tartu Ülikool, aspirantuur, 1964,
Kaasani Ülikool, pooleaastase täienduskursuse diplom matemaatika erialal, 1969
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Osavõtt 8 rahvusvahelise konverentsi korraldamisest atmosfääri elektri ja aerosooliuuringuet alal.
Toimetuskolleegiumi liige: Journal of Aerosol Science, Elsevier, 1995–2003. a.
Komisjoni "International Commission on Atmospheric Electricity" liige alates aastast 1980, (viitsepresident 1988-1992).
 
 
Loometöö
Teaduslik uurimistöö;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Füüsika Instituut, Keskkonnafüüsika labor;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Hannes Tammet, Eesti Vabariigi 2009. a teaduspreemia
2010, Hannes Tammet, Uurimuste tsükli «Atmosfääri aerosooli ja aeroioonide tekkeprotsesside ja evolutsiooni uurimine, aeroioonide liikuvusspektromeetria meetodite ja aparatuuri arendamine» eest
2003, Hannes Tammet, Rahvusvahelise Atmosfäärielektrikomisjoni auliige
1994, Hannes Tammet, Fulbright'i stipendium
1980, Hannes Tammet, Ameerika Biomeditsiinilise Klimatoloogi Instituudi auliige
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; PÕHISUUND: Aeroioonide füüsika, genereerimine, mõõtmine ja rakendused. Aerosoolifüüsika (elektrilised protsessid, nanomeeterosakesed, nukleatsioon). Atmosfääriaerosool (interaktsioon atmosfääri elektriga, osakeste suurusjaotus). Atmosfäärielekter (atmosfäärielektriline globaalahel, vertikaalvoolu ja elektrivälja mõõtmine, atmosfääri ioonide liikuvusjaotuse mõõtmine).
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS ERIALA: P180 Metroloogia, instrumentatsioon; PÕHISUUND: Aeroioonide ja aerosooli mõõtmismeetodid
 
 
Lisainfo
Cand. Sci. (Ph.D.), University of Tartu, 1964

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
1.3.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
1.1.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.1.
2001
1.1.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
3.4.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
3.1.
1998
3.1.
1998
3.1.
1998
3.1.
1998
3.1.
1998
3.2.
1998
1.1.
1996
3.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1970
2.2.
1970

Hannes Tammet

5.08.1937
737 5554
hannes.tammet@ut.ee

Career

Institution and position
1956-1959 Technical Assistant, Department of Physics, Tartu University,
1959-1961 Teaching Assistant, Department of Physics, Tartu University,
1964-1966 Teaching Assistant, Department of Physics, Tartu University,
1966-1967 Senior Lecturer, Department of Physics, Tartu University,
1967-1971 Docent, Department of Physics, Tallinn Pedagogical Institute,
1971-1973 Senior Scientist, Department of Physics, Tallinn Pedagogical Institute,
1973-1978 Docent, Department of Physics, Tallinn Pedagogical Institute
1977-1981 Head of the Department of Physics, Tallinn Pedagogical Institute,
1978-1983 Professor, Department of Physics, Tallinn Pedagogical Institute,
1983-1989 Head of the Air Electricity Laboratory, Tartu University,
1989-1992 Chief Scientist, Air Electricity Laboratory, Tartu University,
1992-2002 Professor of Environmental Physics, Tartu University,
1993-2001 Head of the Institute of Environmental Physics, Tartu University,
07.04.2011–06.04.2014    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Senior Research Fellow in Aerosol Physics (0,40)
2008–2011    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Laboratory of Environmental Physics, Extraordinary Senior Researcher (0,50)
01.04.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Senior Research Fellow extraordinarius (0,80)
2002–2007    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Environmental Physics, Extraordinary Senior Researcher (0,80)
2002–2004    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Environmental Physics, erakorraline vanemteadur (0,80)
 
 
Education
Märjamaa high school, Estonia, Diploma, 1954
University of Tartu, Faculty of Science, Diploma in Physics, 1959
University of Tartu, Postgraduate Studies, 1964
Kazan University, Half-year course in mathematics, Diploma 1969
 
 
R&D related managerial and administrative work
Participation in organization of 8 international conferences on atmospheric electricity and aerosol science.
Member of the Editorial Board of Journal of Aerosol Science, Elsevier, 1995–2003.
Member of International Commission on Atmospheric Electricity since 1980 (Vice President 1988-1992).
 
 
Creative work
Scientific research;
 
 
Additional career information
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics, Laboratory of Environmental Physics;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Hannes Tammet, Republic of Estonia Research Award 2009
2010, Hannes Tammet, Atmosfääri aerosooli ja aeroioonide tekkeprotsesside ja evolutsiooni uurimine, aeroioonide liikuvusspektromeetria meetodite ja aparatuuri arendamine
2003, Hannes Tammet, International Commission on Atmospheric Electricity, Honorary member
1994, Hannes Tammet, Fulbright scholarship
1980, Hannes Tammet, American Institute of Biomedical Climatology, Honorary member
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; SPECIALITY: Physics of air ions (generation, measurement and applications), Aerosol physics (electrical processes, nanometer particles, nucleation), Atmospheric aerosols (interactions with atmospheric electricity, size distribution of particles), Atmospheric electricity (atmospheric electric global circuit, measurement of vertical current and electric field, mobility distribution of atmospheric ions)
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS SPECIALTY: P180 Metrology, physical instrumentation ; SPECIALITY: Air ion and aerosol measurement methods
 
 
Additional information
Cand. Sci. (Ph.D.), University of Tartu, 1964

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
1.3.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
5.2.
2005
6.3.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
1.1.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.1.
2001
1.1.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
3.4.
1999
3.4.
1999
3.4.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
3.1.
1998
3.1.
1998
3.1.
1998
3.1.
1998
3.1.
1998
3.2.
1998
1.1.
1996
3.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1970
2.2.
1970
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF8342Atmosfääri ioon-aerosoolprotsesside analüüs vaatlusandmetele ja füüsikalis-keemilisele teooriale tuginevate mudelite abil 01.01.201031.12.2013Urmas HõrrakTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut47 856,26 EUR
ETFETF6988Atmosfääriaerosooli optiliste omaduste ja osakeste mõõtmespektri modaalstruktuuri täpsustamine Balti piirkonnas ja vastavate mõõteseadmete mõõtmistäpsuse suurendamine01.01.200731.12.2010Eduard TammTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond61 030,00 EUR
SFSF0182133s02Atmosfääriprotsesside dünaamiline ja statistiline modelleerimine01.01.200231.12.2006Rein RõõmTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond681 106,43 EUR
ETFETF6223Ionisatsiooni ja saastegaaside osa klastrite ja nanomeeterosakeste tekkimisel ning evolutsioonis atmosfääriõhus01.01.200531.12.2008Urmas HõrrakTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond76 318,01 EUR
ETFETF8806Metalliaurude ioon-indutseeritud nukleatsioon01.01.201131.12.2014Madis NoppelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut47 040,00 EUR
SFSF0180043s08Nanomeeterosakeste tekkimine ja aerosooliosakeste mõõtmespektri kujunemine nõrgalt ioniseeritud atmosfääri keskkonnas01.01.200831.12.2013Urmas HõrrakTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut579 545,81 EUR
IUTIUT20-11Nanoosakesed õhus ja nende osa meteoroloogilistes protsessides01.01.201431.12.2019Urmas HõrrakTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Füüsika instituut675 600,00 EUR
  • Leitud 93 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Tammet, H. (2016). Identification of boundaries between size classes of atmospheric aerosol particles. Boreal Environment Research, 21, 363−371.1.1.
Luts, Aare; Hõrrak, Urmas; Salm, Jaan; Vana, Marko; Tammet, Hannes (2016). Interpretation of Atmospheric Aerosol Measurements by Means of a Numerical Simulator of New Particle Formation Events. Aerosol and Air Quality Research, 16 (4), 930−942.10.4209/aaqr.2015.08.0511.1.1.
Kulmala, Markku; Hõrrak, Urmas; Manninen, Hanna E.; Mirme, Sander; Noppel, Madis; Lehtipalo, Katrianne; Junninen, Heiki; Vehkamäki, Hanna; Kerminen, Veli-Matti; Noe, Steffen M.; Tammet, Hannes (2016). The legacy of Finnish–Estonian air ion and aerosol workshops. Boreal Environmental Research, 21 (3), 181−206.1.1.
Luts, Aare; Hõrrak, Urmas; Salm, Jaan; Vana, Marko; Tammet, Hannes (2015). A Method for Automated Estimation of Parameters Controlling Aerosol New Particle Formation. Aerosol and Air Quality Research, 15 (4), 1666−1177.10.4209/aaqr.2014.10.0232.1.1.
Tammet, H. (2015). Passage of charged particles through segmented axial-field tubes. Aerosol Science and Technology, 49 (4), 220−228, 10.1080/02786826.2015.1018986.1.1.
Noe, S. M.; Niinemets, Ü.; Krasnova, A.; Krasnov, D.; Motallebi, A.; Kängsepp, V.; Jõgiste, K.; Hõrrak, U.; Komsaare, K.; Mirme, S.; Vana, M.; Tammet, H.; Bäck, J.; Veasla, T.; Kulmala, M.; Petäjä, T.; Kangur, A. (2015). SMEAR Estonia: Perspectives of a large-scale forest ecosystem - atmosphere research infrastructure. Metsanduslikud uurimused = Forestry studies, 63, 56−84.10.1515/fsmu-2015-0009.1.1.
Hõrrak, U.; Salm, J.; Komsaare, K.; Luts, A.; Vana, M.; Tammet, H. (2015). Problems with ionization rate in the research of atmospheric aerosols. <i>2015 European Aerosol Conference (EAC 2015), Milano, Italy, September 6-11, 2015.</i> 5.2.
Tammet, Hannes (2015). Datasets on fair weather atmospheric electricity. In: (1−4). (26).6.6.
Tammet, H.; Kulmala, M. (2014). Empiric equations of coagulation sink of fine nanoparticles on background aerosol optimized for boreal zone. Boreal Environment Research, 19 (2), 115−126.1.1.
Tammet, H.; Komsaare, K.; Hõrrak, U. (2014). Intermediate ions in the atmosphere. Atmospheric Research, 135, 263−273, 10.1016/j.atmosres.2012.09.009.1.1.
Tammet, Hannes; Kulmala, Markku (2014). Performance of four-parameter analytical models of atmospheric aerosol particle size distribution. Journal of Aerosol Science, 77, 145−157, 10.1016/j.jaerosci.2014.08.001.1.1.
Hõrrak, Urmas; Salm, Jaan; Komsaare, Kaupo; Luts, Aare; Vana, Marko; Tammet, Hannes. (2014). Problem of Ionization Rate in the Research of Atmospheric Aerosols. In: (1−6).XV International Conference on Atmospheric Electricity, 15-20 June 2014, Norman, Oklahoma, U.S.A. .3.4.
Tammet, H.; Komsaare, K.; Hõrrak, U. (2013). Estimating neutral nanoparticle steady-state size distribution and growth according to measurements of intermediate air ions. Atmospheric Chemistry and Physics, 13 (18), 9597−9603, 10.5194/acp-13-9597-2013.1.1.
Tammet, H.; Komsaare, K.; Hõrrak, U. (2013). Estimating neutral nanoparticle steady state size distribution and growth according to measurements of intermediate air ions. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 13 (18), 13519−13540, 10.5194/acpd-13-13519-2013.1.2.
Manninen, Hanna E.; Tammet, Hannes; Makela, Antti; Haapalainen, Jussi; Mirme, Sander; Nieminen, Tuomo; Franchin, Alessandro; Petaja, Tuukka; Kulmala, Markku; Hõrrak, Urmas (2013). Atmospheric Electricity and Aerosol-Cloud Interactions in Earth&#39;s Atmosphere. <i>1527: 19th International Conference on Nucleation and Atmospheric Aerosols (ICNAA), Colorado State Univ, Ctr Arts, Fort Collins, CO, JUN 23-28, 2013.</i> 790−792. (AIP Conference Proceedings).3.1.
Tammet, H. (2012). The function-updated Millikan model: a tool for nanometer particle size-mobility conversions. Aerosol Science and Technology, 46 (10), i−iv, 10.1080/02786826.2012.700740.1.1.
Salm, J.; Luts, A.; Hõrrak, U.; Vana, M.; Tammet, H. (2012). Simulation of Aerosol Nucleation Bursts: A Case Study. <i>2012 European Aerosol Conference, Granada, 2nd-9th September 2012.</i> 5.2.
Hõrrak, U.; Salm, J.; Tammet, H. (2012). Laboratory of Environmental Physics, Institute of Physics, University of Tartu, Estonia. Newsletter on Atmospheric Electricity, 23 (1), 15−16.6.3.
Ehn, M.; Junninen, H.; Schobesberger, S.; Manninen, H.E.; Franchin, A.; Sipilä, M.; Petäjä, T.; Kerminen, V.-M.; Tammet, H.; Mirme, A.; Mirme, S.; Hõrrak, U.; Kulmala, M.; Worsnop, D.R. (2011). An instrumental comparison of mobility and mass measurements of atmospheric small ions. Aerosol Science and Technology, 45 (4), 522−532, 10.1080/02786826.2010.547890.1.1.
Hirsikko, A.; Nieminen, T.; Gagné, S.; Lehtipalo, K.; Manninen, H. E.; Ehn, M.; Hõrrak, U.; Kerminen, V.-M.; Laakso, L.; McMurry, P. H.; Mirme, A.; Mirme, S.; Petäjä, T.; Tammet, H.; Vakkari, V.; Vana, M.; Kulmala, M. (2011). Atmospheric ions and nucleation: a review of observations. Atmospheric Chemistry and Physics, 11 (2), 767−798.10.5194/acp-11-767-2011.1.1.
Tammet, H. (2011). Symmetric inclined grid mobility analyzer for the measurement of charged clusters and fine nanoparticles in atmospheric air. Aerosol Science and Technology, 45 (4), 468−479, 10.1080/02786826.2010.546818.1.1.
Hõrrak, U.; Komsaare, K.; Tammet, H. (2011). Intermediate Ions in the Atmosphere. <i>XIV International Conference on Atmospheric Electricity, Abstracts: XIV International Conference on Atmospheric Electricity, Rio de Janeiro, Brazil, August 07-12, 2011.</i> Rio de Janeiro, Brazil: International Commission on Atmospheric Electricity, 313−313.5.2.
Hirsikko, A.; Nieminen, T.; Gagné, S.; Lehtipalo, K.; Manninen, H. E.; Ehn, M.; Hõrrak, U.; Kerminen, V. -M.; Laakso, L.; McMurry, P. H.; Mirme, A.; Mirme, S.; Petäjä, T.; Tammet, H.; Vakkari, V.; Vana, M.; Kulmala, M. (2010). Atmospheric ions and nucleation: a review of observations. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 10 (10), 24245−24324.10.5194/acpd-10-24245-2010.1.2.
Hirsikko, A.; Nieminen, T.; Kulmala, M.; Kerminen, V.-M.; Manninen, H. E.; Gagné, S.; Lehtipalo, K.; Laakso, L.; Vana, M.; Hõrrak, U.; Mirme, A.; Mirme, S.; Tammet, H. (2010). Overview on small ions in the atmosphere. <i>Proceedings of the Finnish Center of Excellence and Graduate School in Physics, Chemistry, Biology and Meteorology of Atmospheric Composition and Climate Change, Annual Workshop 17.-19.5.2010, 109: Finnish Center of Excellence and Graduate School in Physics, Chemistry, Biology and Meteorology of Atmospheric Composition and Climate Change, Annual Workshop; Kuopio, Finland; 17.-19.5.2010.</i> Ed. Kulmala, M.; Bäck, J.; Nieminen, T. Helsinki: University of Helsinki Press,. (Report Series in Aerosol Science).3.4.
Tammet, H. (2010). A new mobility analyzer for routine measurement of atmospheric aerosol in the diameter range of 0.4−7.5 nm. <i>Abstracts of International Aerosol Conference: International Aerosol Conference, Helsinki 2010.</i> Helsinki, 126.5.2.
  • Leitud 11 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Aerosooliosakeste mõõtmete ja laengute määramise trajektoorimeetodistMatti FischerdoktorikraadHannes TammetKaitstud1977Leningrad
Air ion mobility spectrum at a rural area - doktorikraadHannes Tammet; Jaan SalmKaitstud2001Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Analysis of Methods of Air Quality Assessment. Applications in Estonia - doktorikraadHannes TammetKaitstud2002Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Atmospheric aerosol in the Baltic region : particle size distributions, sources, gas-to-particle conversion - doktorikraadHannes TammetKaitstud1998Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond
Elektrilise aerosoolianalüsaatori aparaadimaatriksi määramise teooria ja metoodika - doktorikraadHannes TammetKaitstud1990Leningrad
Funktsionalnaja zarjadka aerozolnykh tšastits - doktorikraadJaan Reinet; Hannes TammetKaitstud1975Tartu Ülikool
Meteoroloogilise monitooringu ökonoomsete tehniliste meetodite otsing ja katsetamine - magistrikraadHannes TammetKaitstud1996Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond
Metsa kiirgusrežiimi uurimine CCD-radiomeetriga. Digitaalpiltide radiomeetriline korrektsioonMarkko PaasmagistrikraadHannes Tammet; Andres KuuskKaitstud2004Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Planning of air quality monitoring of Tartu - magistrikraad (teaduskraad)Hannes TammetKaitstud1994Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond
Shortwave solar radiation field inside willow canopy - doktorikraadJuhan Ross; Tiit Nilson; Hannes TammetKaitstud2004Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond
Õhuelektrilise aparatuuri töökindluse suurendamise võimaluste uurimineReinold Matisenmagistrikraad (teaduskraad)Hannes TammetKaitstud1994Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond