Aive Liibusk

11.10.1979
7313 196
aive.liibusk@emu.ee
H-7958-2016
0000-0001-9226-2566

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.06.2016–...    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond, osakonna juhataja (1,00)
01.09.2015–...    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond, Dotsent (1,00)
01.09.2009–31.08.2015    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond, Lektor (1,00)
2005–2009    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond, Assistent (0,50)
 
 
Haridustee
01.05.2014–30.04.2015    Ohio State University, Ohio State University, Division of Geodetic Science, School of Earth Sciences; järeldoktorantuur
01.11.2008–31.01.2009    Ohio State University, Ameerika, doktorantuur
01.09.2005–22.04.2013    Eesti Maaülikool, doktorantuur geodeesia erialal
2001–2004    Eesti Põllumajandusülikool, magistrantuur geodeesia erialal
1997–2001    Eesti Põllumajandusülikool, bakalaureuseõpe geodeesia erialal
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    EMÜ geodeesia õppekava magistritööde (MSc) kaitsmiskomisjoni esimees
2014−...    Ameerika geofüüsikaliit (AGU), liige
2006−...    Eesti Geodeetide Ühing, liige
2016−2017    Õppekavagrupi "Arhitektuur ja ehitus" kvaliteedihindamise töörühma juht
2008−2013    Ameerika geofüüsikaliidu (AGU) tudengi liikmestaatus
2006−2010    Eesti Geodeetide Ühing, juhatuse liige
2004−2013    Ajakirja Geodeet toimetaja

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Aive Liibusk, Taiwani-Eesti reisigrant
2014, Aive Liibusk, BAFF (Baltic-American Freedom Foundation) stipendium
2008, Aive Liibusk, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu Stipendium
2008, Aive Liibusk, DoRa tegevus 6: uurimistöö või õppekursuste läbimine välismaa ülikoolis/teadusasutuses
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; PÕHISUUND: Geoid, geofüüsika, GPS
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS ERIALA: P515 Geodeesia ; PÕHISUUND: meretase
 
 
Lisainfo
MSc.Eng oponent:
Kristi Kõiva: Välistingimuste mõju GPS mõõtmistulemustele. Tallinna Tehnikaülikool, Mai 2006
Aleksandra Kolõganova: Pinnasetööde mahuarvutused erinevate GIS tarkvarapakettidega Kohtla-Järve poolkoksi ladestu sulgemistööde näitel. Tallinna Tehnikaülikool, Jaanuar 2014
Magistritöö kaitsmiskomisjoni liige
Kuan-Ting Liu: Integration of Multi-satellite Measurements to Quantify the Temporal Changes of Mekong River
National Central University, Taiwan
13.detsember 2016

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
2.3.
2013
3.1.
2013
3.1.
2012
5.2.
2012
3.1.
2011
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008

Aive Liibusk

11.10.1979
aive.liibusk@emu.ee
H-7958-2016
0000-0001-9226-2566

Career

Institution and occupation
01.06.2016–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Geomatics, Head of the Department (1,00)
01.09.2015–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Geomatics, Associate Professor (1,00)
01.09.2009–31.08.2015    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Geomatics, Lecturer (1,00)
2005–2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Geomatics, Assistant (0,50)
 
 
Education
01.05.2014–30.04.2015    Ohio State University, Ohio State University, Division of Geodetic Science, School of Earth Sciences; postdoctoral fellowship
01.11.2008–31.01.2009    Division of Geodetic Science, School of Earth Sciences, The Ohio State University, USA, PhD study in Satellite Altimetry
01.09.2005–22.04.2013    Estonian University of Life Sciences, PhD study in Geodesy
2001–2004    Estonian Agricultural University, MSc study in Geodesy
1997–2001    Estonian Agricultural University, BSc in Geodesy
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    Head of geodesy MSc thesis evaluation committee at EMÜ
2014−...    American Geophysical Union (AGU), member
2006−...    Estonian Association of Surveyors, member
2016−2017    Head of the working group for the self-evaluation of the curriculum group of "Architecture and Building"
2008−2013    Student membership of the American Geophysical Union (AGU)
2006−2010    Estonian Association of Surveyors, member of the board
2004−2013    Editor of journal of Geodeet

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Aive Liibusk, Exchange of Scientists under Estonian-Taiwanese Agreements of Scientific Cooperation
2014, Aive Liibusk, BAFF (Baltic-American Freedom Foundation) Research Fellowship
2008, Aive Liibusk, Scholarship of the Estonian World Council, Inc
2008, Aive Liibusk, DoRa scholarship EFS T6 from Archimedes Foundation - Development of international cooperation networks by supporting the mobility of Estonian doctoral students
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS SPECIALTY: P515 Geodesy
 
 
Additional information
Committee member of MSc thesis defence
Kuan-Ting Liu: Integration of Multi-satellite Measurements to Quantify the Temporal Changes of Mekong River
National Central University, Taiwan
December 13, 2016

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
2.3.
2013
3.1.
2013
3.1.
2012
5.2.
2012
3.1.
2011
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008