Silvia Pihu

19.08.1966
silvia.pihu@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.03.2016–15.11.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, botaanika teadur (1,00)
17.08.2015–17.06.2016    Torma Põhikool, Õpetaja (0,60)
01.09.2012–31.08.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, botaanika teadur (1,00)
01.09.2009–31.08.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, botaanika teadur (1,00)
01.01.2008–31.08.2009    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, botaanika teadur (1,00)
01.08.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , botaanika teadur (1,00)
01.09.2006–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, botaanika teadur (1,00)
2004–2006    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika õppetool, botaanika teadur (1,00)
01.09.2003–31.08.2006    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, botaanika teadur (1,00)
2001–2002    Eesti Biokeskus, Erakorraline teadur (1,00)
1989–2000    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, vanemlaborant (0,50)
01.01.1989–31.12.1992    Eesti Looduseuurijate Selts, vanembibliograaf
 
 
Haridustee
1999–1999    Tartu Ülikool; Bioloogia-geograafia teaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, teadusmagister botaanika ja müloloogia erialal
1992–2000    Tartu Ülikool; Bioloogia-geograafia teaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, filosoofiadoktor botaanika ja mükoloogia erialal
1984–1989    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafia teaduskond, diplom: bioloog-botaanik
1973–1984    Pärnu 1. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2005−...    Eesti Looduseuurijate Selts, botaanikasektsiooni aseesimees, taimharulduste komisjoni esimees
2004−...    Osalenud kooliõpilaste bioloogiaolümpiaadide korraldamisel
2003−...    Retsenseerinud artikleid rahvusvahelistes ajakirjades.
1998−...    Tegutsenud Natura 2000 alade ja pärandkoosluste inventuuris eksperdina, koostanud mitmeid kaitsealade kaitse-eeskirju ja ekspertarvamusi.
1992−...    Rahvusvahelise Taimesüstemaatika Assotsiatsiooni liige
1989−...    Osalenud botaaniliste seminaride ja ekskursioonide organiseerimisel, publitseeerinud populaarteaduslikke kirjutisi
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õppetöö viimasel viiel aastal
Kõik Tartu Ülikoolis:
2011. Floristika välipraktika 3 EAP (10 päeva) 22 üliõpilast
2012. Floristika välipraktika 3 EAP (10 päeva) 20 üliõpilast
Soontaimede evolutsioon ja süstemaatika 3 EAP (24 loengutundi, 14 rühmatundi) 8 üliõpilast
2013. Floristika välipraktika 3 EAP (10 päeva) 21 üliõpilast
Soontaimede evolutsioon ja süstemaatika 3 EAP 1 üliõpilane (individuaaltunnid ja iseseisev töö)
2014. Soontaimede evolutsioon ja süstemaatika 3 EAP (14 loengutundi, 22 rühmatundi) 16 üliõpilast
Floristika välipraktika 3 EAP (10 päeva) 18 üliõpilast
Taimetundmise praktika 3 EAP (60 rühmatundi) 10 üliõpilast
2015. Taimetundmise praktika 3 EAP (60 rühmatundi) 3 üliõpilast
Floristika välipraktika 3 EAP (10 päeva) 22 üliõpilast
2015-2017 Haridusprogrammid Tartu Ülikooli Loodusmuuuseumi alt kooliõpilastele TÜ Botaanikaaias ja looduse õpperadadel;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1999, Silvia Pihu, EV teaduspreemia bio- ja geoteaduste alal (kollektiivi juht J. Paal)
1996, Silvia Pihu, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B290 Süstemaatiline botaanika, taksonoomia, morfoloogia, fütogeograafia, kemotaksonoomia, mittesoontaimede füsioloogia ; PÕHISUUND: Taimede populatsioonigeneetika ja molekulaartaksonoomia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B290 Süstemaatiline botaanika, taksonoomia, morfoloogia, fütogeograafia, kemotaksonoomia, mittesoontaimede füsioloogia ; PÕHISUUND: Eesti kaitsealuste taimeliikide geneetiline varieeruvus ja ökolooogia
 
 
Lisainfo
Täiendusõpe
Tartu Ülikool
Teema: Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis, 2015. a
Leino Rei
Teema: Esinemisoskused, 2014. a
Tartu Ülikool
Teema: Loodusfotost Urmas Tartese pilgu läbi, 2013. a
Tartu Rahvaülikool
Teema: Fotograafia, 2013. a
Lisainformatsioon: algkursus, loodusfotograafia ja suvekool; fototöötluse alused; kõik eraldi
kursustena
Tartu Ülikool
Teema: Akadeemiline inglise keel, 2012. a
Andres Lehtmets
Teema: esmaabikoolitus, 2011. a
Tartu Ülikool
Teema: Kõrgkooliõpikute koostamine, 2011. a
Tartu Ülikool
Teema: Esitlus- ja suhtlusoskused inglise keeles, 2011. a
Tartu Haritlaste Liit
Teema: Fototöötluse algtõed, 2011. a
Tartu Ülikool
Teema: Juhendaja rollist doktoritöö akadeemilise kõrgkvaliteedi saavutamisel, 2010. a
Tartu Ülikool
Teema: Haarav slaidiettekanne, 2010. a
Tartu Ülikool
Teema: Loengupidamise kunst õppejõududele, 2008. a
Uppsala Ülikool, Rootsi
Teema: Molekulaarne süstemaatika, molekulaarsed meetodid, 1997. a
Kew Botaanikaaed, Suurbritannia
Teema: Herbaariumitehnika, 1994. a

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
4.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
6.6.
2011
3.3.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
4.2.
2008
6.3.
2008
3.3.
2007
4.2.
2007
4.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
4.2.
2005
5.2.
2005
4.2.
2004
6.6.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.2.
2000
2.3.
2000
3.3.
1999
1.1.
1998
3.5.
1998
5.2.
1996
6.6.
1993
3.4.
1988

Silvia Pihu

19.08.1966
silvia.pihu@gmail.com

Career

Institution and occupation
01.03.2016–15.11.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow of Botany (1,00)
17.08.2015–17.06.2016    Torma Elementary School, Teacher (0,60)
01.09.2012–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow of Botany (1,00)
01.09.2009–31.08.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow in Botany (1,00)
01.01.2008–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
01.08.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow (1,00)
01.09.2006–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Research Fellow (1,00)
2004–2006    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Botany, botaanika teadur (1,00)
01.09.2003–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Research Fellow (1,00)
2001–2002    Estonian Biocentre, Extraordinary Researcher (1,00)
1989–2000    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Other staff (0,50)
01.01.1989–31.12.1992    Estonian Naturalist's Society, senior bibliographer
 
 
Education
1999–1999    1999 MSc, University of Tartu
1992–2000    2000 PhD, University of Tartu
1984–1989    1989 Diploma in botany, Department of biology and geography, University of Tartu
1973–1984    1984 Pärnu 1. Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2005−...    Estonian Naturalists' Society, assistant chairman of the section of botany
1992−...    International Association of Plant Taxonomists, member.
1989−...    Participated in organizing of botanical seminars and excursions. Published popular publications in botany.

Qualifications

 
 
Honours & awards
1999, Silvia Pihu, 1999 Estonian State Science Award (as a member of workgroup of J.Paal)
1996, Silvia Pihu, Stipendium of the Estonian World Council
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B290 Systematic botany, taxonomy, morphology, phytogeography, chemotaxonomy, Physiology of nonvascular plants
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
4.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
6.6.
2011
3.3.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
4.2.
2008
6.3.
2008
3.3.
2007
4.2.
2007
4.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
1.1.
2005
4.2.
2005
5.2.
2005
4.2.
2004
6.6.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.2.
2000
2.3.
2000
3.3.
1999
1.1.
1998
3.5.
1998
5.2.
1996
6.6.
1993
3.4.
1988
  • Leitud 12 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF7910Brüoloogiline mitmekesisus ja selle säilimise perspektiivid muutuva kliima ja kasvava inimtegevuse mõjul01.01.200931.12.2012Nele IngerpuuTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond49 689,18 EUR
MUUSLTOM16005Eesti looduslike ohustatud taimeliikide geneetilise mitmekesisuse tagamiseks vajalike mehhanismide väljatöötamine01.01.201615.12.2017Silvia PihuTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut63 477,71 EUR
1.1.7.L170170PKBJEestis esinevate õistaimede, okaspuutaimede, lehtsooneostaimede ja pärisraigastaimede piirkondlikule hindamisele kuuluvate liikide ohustatuse hindamine16.06.201701.04.2018Thea KullEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut31 000,00 EUR
MUULLOOM08201Eksperthinnang hindamaks Tartu linnas Ihaste põik 2 krundi ja lähiala detailplaneeringuala hoonemahtude ja kogujatänavate ehitamisega kaasnevaid mõjusid kaitsealustele taimedele/Expert analysis assessing the influence of constructing of the buildings01.10.200801.12.2008Silvia PihuTartu Ülikool2 812,11 EUR
ETFETF7544Geneetiline mitmekesisus ja paljunemisviis haruldastel ning tavalistel taimeliikidel01.01.200831.12.2011Tatjana OjaTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond85 700,57 EUR
TKTK131Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes01.01.201601.03.2023Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut3 198 027,47 EUR
ETFETF7387Liigilise mitmekesisuse püsimise võimalused muutunud majandustegevusega märgalade taimekooslustes01.01.200831.12.2011Kai VellakTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond37 196,11 EUR
SFSF0180095s08Taimede bioloogilise mitmekesisuse komponendid: seosed suure- ja väikeseskaalaliste protsessidega01.01.200831.12.2013Meelis PärtelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut923 465,28 EUR
SFSF0182551s03Taimede evolutsioon, mitmekesisus ja levik ning funktsioon ökosüsteemides01.01.200331.12.2007Meelis PärtelTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond376 439,61 EUR
HLKHLK04-6Tartu Ülikooli soontaimede herbaariumi taasavamine rahvusvahelisele teadusele01.01.200431.12.2008Meelis PärtelTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli Muuseumid; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond117 576,67 EUR
IUTIUT20-29Tume elurikkus: taksonoomiline, fülogeneetiline, funktsionaalne ja geneetiline mitmekesisus dünaamilistes taimekooslustes01.01.201431.12.2019Meelis PärtelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut758 800,00 EUR
ETFETF5815Valitud taimeliikide ja liigisiseste taksonite fülogenees ja levik Balti mere regioonis01.01.200431.12.2007Silvia PihuTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond35 227,95 EUR
  • Leitud 39 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kook, Ene; Pihu, Silvia; Reier, Ülle; Thetloff, Marge; Aavik, Tsipe; Helm, Aveliina (2016). Do landscape dissimilarity and environmental factors affect genetic and phenotypic variability in Myosotis laxa s. lato (Boraginaceae)? Annales Botanici Fennici, 53 (1-2), 56−66.10.5735/085.053.0211.1.1.
Oja, T.; Reier, Ü.; Pihu, S.; Kook, E. (2016). Geneetilised uuringud haruldaste taimeliikide kaitsel. Eesti Loodus, 67 (1), 24−28.6.3.
Kook, Ene; Vedler, Eve; Püssa, Kersti; Kalamees, Rein; Reier, Ülle; Pihu, Silvia (2015). Intra-individual ITS polymorphism and hybridization in Pulmonaria obscura Dumort. and Pulmonaria angustifolia L. (Boraginaceae). Plant Systematics and Evolution, 301 (3), 893−910.10.1007/s00606-014-1123-8.1.1.
Kook, Ene; Püssa, Kersti; Kalamees, Rein; Reier, Ülle; Pihu, Silvia (2015). Intra-individual polymorphism and hybridization in Pulmonaria obscura Dumort and Pulmonaria angustifolia L. (Boraginaceae). Abstracts of 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetatiom Science: Understanding broad-scale vegetation patterns: 58th Annual Symposium of the international Association for Vegetation Science, brno, Czech Republik, 19-24 July 2015. Ed. Milan Chytry, David Zeleny, Eva Hettenbergerova. Brno: Masaryk University, 200−200.5.2.
Bremer, Kåre; Bremer, Brigitta; Thulin, Mats (2013). Sissejuhatus õistaimede fülogeneesi ja süstemaatikasse. 1−178.4.2.
Kook, Ene; Vedler, Eve, Ülle Reier; Pihu, Silvia (2013). Intra-individual polymorphism of the nrDNA of Pulmonaria angustifolia and Pulmonaria obscura. ABSTRACTS POPBIO 2013 26 th Conference of the Plant Population Biology Section of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ) 9–11 May, 2013 University of Tartu, Estonia: POPBIO 2013 26 th Conference of the Plant Population Biology Section of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ) 9–11 May, 2013 University of Tartu, Estonia. Ed. Zobel, Kristjan; Semchenko, Marina; Püssa, Kersti; Kalamees, Rein; Mürk, Margarita; Schmidt, Li. Tartu, 14−14.5.2.
Metsoja, Jaak-Albert; Neuenkamp, Lena; Pihu, Silvia; Vellak, Kai; Kalwij, Jesse M.; Zobel, Martin (2012). Restoration of flooded meadows in Estonia – vegetation changes and management indicators. Applied Vegetation Science, 15 (2, SI), 231−244.10.1111/j.1654-109X.2011.01171.x.1.1.
Talve, Tiina; Orav, Kaili; Angelov, Georgi; Pihu, Silvia; Reier, Ülle; Oja, Tatjana (2011). Comparative study of seed germination and genetic variation of rare endemic Rhinanthus osiliensis and related widespread congener R. rumelicus (Orobanchaceae). Folia Geobotanica, 47 (1), 1−15.10.1007/s12224-011-9105-x.1.1.
Pihu, Silvia (2011). Jää ja tule maal. Reisikiri. Samblasõber, 14, 7−14.6.6.
Krall, H.; Kukk, T.; Kull, T.; Kuusk, Vi.; Leht, M.; Oja, T.; Pihu, S.; Reier, Ü.; Zingel, H.; Tuulik, T.; Muuga, G.; Zingel, H. (2010). Eesti taimede määraja. Tartu: Eesti Maaülikool : Eesti Loodusfoto.3.3.
Pihu, S.; Öpik, M.; Kook, E.; Reier, Ü. (2010). Coastal meadow as an area of diversification: the case of Myosotis laxa ssp.baltica. XXIII Conference -Expedition of the Baltic Botanists. Abstracts and Excursion Guides.: Haapsalu, Estonia, July 19-22, 2010. Ed. Abakumova, M.; Ingerpuu, N.; Kalamees, R.; Püssa, K. Tartu, 42−43.5.2.
Pihu, S.; Pruler, E.-L. (2010). Differentiation of the subtaxa in Dianthus arenarius L. (Caryophyllaceae): preliminary results. Abstracts: XI International Conference of Plant Biosystematists: Evolution of plants from tropical to high mountain ecosystems: Focus on Asia. 02.-04. September 2010, Department of Botany, Dr. Babaseaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, India. 14−15.5.2.
Pihu, S.; Hõimra, J.; Köster, E.; Pärtel, M. (2009). Environmentally Dependent Morphological Variability in Seven Apomictic Microspecies from Alchemilla L. (Rosaceae). Folia Geobotanica, 44, 159−176.1.1.
Pihu, S.; Öpik, M.; Kook, E.; Reier, Ü. (2009). Morphological and genetic relationships of Myosotis laxa ssp. baltica and ssp. caespitosa, and typification of M. laxa ssp. baltica. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 78 (1), 37−49.1.1.
Pihu, S.; Ingerpuu, N.; Vellak, K. (2009). A molecular and morphological study of Tortella rigens and related species (Pottiaceae). International Association of Bryology 2009 Conference; South Africa; 16-21. August 2009. 56.5.2.
Pihu, S. (2009). Karkudega läbi Lõuna-Aafrika Vabariigi. Samblasõber, 12, 14−19.6.3.
Köster, E.; Bitocchi, E.; Papa, R.; Pihu, S. (2008). Genetic structure of the Anthyllis vulneraria L. s. l. species complex in Estonia based on AFLPs. Central European Journal of Biology, 3 (4), 442−450.1.1.
Maran, T.; Pihu, S.; Vanatoa, A. (Toim.) (2008). XXXI Eesti Looduseuurijate Päev. Planeet Maa: globaalsed ja lokaalsed probleemid. Tartu: Eesti Looduseuurijate Selts.4.2.
Pihu, R.; Pihu, S. (2008). Peeda jõe-Idaoja hoiuala. Eesti Loodus, 1, 22−23.6.3.
Krall, H.; Kukk, T.; Kull, T.; Kuusk, V.; Leht, M.; Oja, T.; Reier, Ü.; Sepp, S.; Zingel, H.; Tuulik, T. (2007). Eesti taimede määraja. Tartu: Eesti Loodusfoto.3.3.
Puura, I.; Pihu, S.; Amon, L. (Toim.) (2007). XXX Eesti Looduseuurijate Päev. Klindialade loodus. Tartu: Eesti Looduseuurijate Selts.4.2.
Puura, I.; Pihu, S. (Toim.) (2006). XXIX Eesti Looduseuurijate Päev. Põlevkivimaa loodus. Tartu: Eesti Looduseuurijate Selts.4.2.
Pihu, S.; Talve, T.; Zobel, M. (2006). Intrapopulational genetic diversity of Hepatica nobilis and Viola mirabilis. Generality, specificity and diversity of clonal growth: 8th Clonal Plant Workshop; Pärnu, Estonia; June 27-30 2006. 64.5.2.
Pihu, S.; Pihu, R. (2006). Pähni looduskaitseala. Eesti Loodus, 57 (4), 26−27.6.3.
Puidet, E.; Liira, J.; Paal, J.; Partel, M.; Pihu, S. (2005). Morphological variation in eight taxa of Anthyllis vulneraria s. lato (Fabaceae). Annales Botanici Fennici, 42 (4), 293−304.1.1.
  • Leitud 7 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Kaitsealuse liigi sinine emajuur (Gentiana pneumonanthe) geneetiline ja morfoloogiline varieeruvus EestisLaasik, RiinmagistrikraadSilvia PihuKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Morfomeetriliste tunnuste varieeruvuse sõltuvus keskkonnatingimustest kortslehe (Alchemilla L.) viiel mikroliigil eksperimendi tingimustesHõimra, Jaanikamagistrikraad (teaduskraad)Silvia PihuKaitstud2005Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Morphological and genetical variation within species complexes: Anthyllis vulneraria s. l. and Alchemilla vulgaris (coll.)Köster, EgledoktorikraadSilvia Pihu; Meelis PärtelKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Myosotis laxa ssp. caespitosa ja Myosotis laxa ssp. baltica eristumine morfoloogiliste tunnuste ja ITS-järjestuse põhjalKook, Enemagistrikraad (teaduskraad)Silvia Pihu; Ülle ReierKaitstud2005Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Nõmmnelgi (Dianthus arenarius L.) alamliikide geneetiline varieeruvusKerov, TiinamagistrikraadSilvia PihuKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Perekonna Dianthus L. sektsiooni Plumaria liikide geneetiline varieeruvus ja fülogeneetilised suhted mikrosatelliitmarkerite aluselValdmaa, RahelmagistrikraadSilvia PihuKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut
Saaremaa robirohu (Rhinanthus osiliensis) geneetiline mitmekesisus ja taksonoomiaTalve, Tiinamagistrikraad (teaduskraad)Tatjana Oja; Silvia PihuKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Botaanilised kogud (TÜ)Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaedKai Vellak