Aire Olesk

aire@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.08.2011–...    Reach-U AS, Projektijuht, kosmosetehnoloogiate spetsialist (0,75)
2015–2015    European Commission DG Joint Research Centre, Konsultant, Copernicus ekspertgrupi liige (0,10)
30.12.2012–30.06.2013    Tartu Observatoorium, Nooremteadur (0,20)
01.01.2012–31.12.2013    Euroopa Kosmoseagentuur, ESA-ESRIN, Stažöör
01.01.2008–31.12.2011    Sensis (Sydney, Austraalia), geoinformaatik
2006–2008    Reach-U AS, Geoinformaatik (0,50)
 
 
Haridustee
2012–2016    Tartu Ülikool, Füüsika, doktorikraad
2008–2011    New South Wales’i ülikool (Sydney, AUS), Geodeesia ja Ruumilised Infosüsteemid (MEng, teadusmagister)
2005–2008    Tartu Ülikool, Geograafia (BSc)
1995–2005    Jõgeva Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−2012    ESA Radarkaugseire kursuse organiseerimiskomisjoni liige (Tartu, 16-20 aprill 2012)
2008−2008    EGEA (European Geography Association) XII Põhja- ja Baltiregiooni kongress, organiseerimiskomisjoni liige, töötoa juhendaja (Leigo, 5-9 märts 2008)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Aire Olesk, SA Archimedes Kristjan Jaagu välissõidu stipendium
2013, Aire Olesk, SA Archimedes Kristjan Jaagu välissõidu stipendium
2012, Aire Olesk, DoRa tegevus 3: doktoriõpe osaliselt väljaspool ülikooli (koostöös ettevõtetega)
2012, Aire Olesk, DoRa tegevus 6: uurimistöö või õppekursuste läbimine välismaa ülikoolis/teadusasutuses
2009, Aire Olesk, Skype’i ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse magistristipendium õpinguteks New South Wales’i ülikoolis
2008, Aire Olesk, SA Archimedes Kristjan Jaagu stipendium, magistriõpinguteks New South Wales’i ülikoolis
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS ERIALA: P200 Elektromagnetism, optika, akustika ; PÕHISUUND: Radarkaugseire

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
3.5.
2009

Aire Olesk

aire@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.08.2011–...    Reach-U AS, Project Manager, remote sensing specialist (0,75)
2015–2015    European Commission DG Joint Research Centre, Member of the Copernicus Expert Group (0,10)
30.12.2012–30.06.2013    Tartu Observatory, Junior Research Associate (0,20)
01.01.2012–31.12.2013    European Spage Agency, National Trainee-Stagiaire
01.01.2008–31.12.2011    Sensis, GIS technician
2006–2008    Reach-U AS, GIS specialist (0,50)
 
 
Education
2012–2016    University of Tartu, Physics, PhD
2008–2011    University of New South Wales, Surveying and Spatial Information Systems, Master of Engineering (ME) by research
2005–2008    University of Tartu, Geography (BSc)
1995–2005   
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−2012    ESA Radar Remote Sensing Course, member of organizing committee (Tartu, 16-20 April 2012)
2008−2008    EGEA (European Geography Association) XII North and Baltic Regional Congress, member of organizing commitee, workshop leader (Leigo, Estonia, 5-9 March 2008)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Aire Olesk, SA Archimedes Kristjan Jaak scholarship for foreign visits
2013, Aire Olesk, SA Archimedes Kristjan Jaak scholarship for foreign visits
2012, Aire Olesk, DoRa scholarship EFS T3 from Archimedes Foundation - Activity 3 - Strengthening research cooperation between universities and businesses
2012, Aire Olesk, DoRa scholarship EFS T6 from Archimedes Foundation - Development of international cooperation networks by supporting the mobility of Estonian doctoral students
2009, Aire Olesk, Scholarship from Skype and Estonian Information Technology Foundation
2008, Aire Olesk, Kristjan Jaak scholarship, Archimedes Foundation
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS SPECIALTY: P200 Electromagnetism, optics, acoustics
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
3.5.
2014
3.5.
2014
1.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
3.5.
2009