Kristi Kiilu

25.06.1974
+37256475179
kristikiilu@ema.edu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...    Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Muusikakasvatuse professor (1,00)
31.10.2012–...    Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Dotsent (1,00)
01.01.2011–...    Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar
2009–...    Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Lektor (0,25)
01.01.2008–...    Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Täienduskoolituskeskus, lektor
01.01.2001–...    Tallinna Ülikool Rakvere Kolledž; lektor (tunnitasuline)
01.09.2010–31.08.2012    Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Dotsent (0,50)
01.01.2008–31.12.2009    Tallinna Ülikool Kunstide Instituut Rakendusloome osakond, lektor (tunnitasuline)
01.01.2006–31.12.2011    Eesti Muusikaõpetajate Liit, koolieelne muusika; valdkonna juht
01.01.2001–31.12.2010    Tallinna Lasteaed “Sipsik”; muusikaõpetaja
01.01.2001–31.12.2010    Huvialakool "Meero Muusik"; õpetaja
01.01.1999–31.12.2001    Lasteaed “Midrimaailm”; muusikaõpetaja
01.01.1999–31.12.2004    Kopli Lasteaed; muusikaõpetaja
01.01.1993–31.12.2001    Tallinna Kanutiaia Noortemaja; “Meero” Laulustuudio õpetaja
01.01.1992–31.12.1993    Tartu Peetri Kiriku Noortekoor; dirigent
 
 
Haridustee
2009–2010    Helsingi Ülikool, filosoofiadoktor
1998–2000    Tallinna Pedagoogikaülikooli, Kasvatusteaduste teaduskond, kasvatusteaduste magister
1993–1998    Eesti Muusikaakadeemia, Koorijuhtimise eriala, Baccalaureus Artium´i kraad muusika alal
1989–1993    Tartu Heino Elleri nimeline Muusikakool,koorijuhtimise ja muusikaõpetaja eriala
1981–1989    Antsla Keskkooli põhikool
1979–1987    Antsla Lastemuusikakool, klaver
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Eesti kõrgkoolide, teadus ja arendusasutuste ametiliitude ühenduse Universitas EMTA esindaja
2014−...    Riho Pätsi Koolimuusika fondi juhatuse liige
2013−...    Eesti Rahvuskultuuri Fondi H. Kaljuste fondi juhatuse liige
2012−...    Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia magistritaseme muusikapedagoogika ühisõppekava juht
2011−...    Õpetajahariduse võrgustiku Eesti projektijuht "Mythodology, culture and identity in the Baltic-Nordic countries" (juht Bergeni Ülikool, partnerid: Taani, Soome, Rootsi, Island, Läti, Leedu ja Eesti)
2009−...    Eesti projektijuht "Nordic network for Music Education" (Juht Bergeni Ülikool, partnerid: Norra, Rootsi, Taani, Soome, Island, Läti, Leedu, Eesti)
2009−...    EMTA raamatukogu nõuandva kogu liige
2009−...    Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapedagoogika bakalaureuseõppekava juht
2009−...    Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi Tallinna osakonna liige
2007−...    Eesti Muusikaõpetajate Liidu juhatuse liige
2009−2015    Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapedagoogika magistriõppekava juht

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Kristi Kiilu, Publitseeritud ja/või aprobeeritud doktoritööde kategoorias (Heino Liimetsa nimeline auhind) kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil 2011. a
2011, Kristi Kiilu, Riho Pätsi Koolimuusika fondi laureaat muusikapedagoogika uurija kategoorias
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; PÕHISUUND: Muusikakasvatus

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2015
1.2.
2015
1.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
1.2.
2013
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
2.3.
2010
3.2.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
1.2.
2008
4.2.
2005

Kristi Kiilu

25.06.1974
+37256475179
kristikiilu@ema.edu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2016–...    Estonian Academy of Music and Theatre, Professor of Music Education (1,00)
31.10.2012–...    Estonian Academy of Music and Theatre, Associate Professor (1,00)
2009–...    Estonian Academy of Music and Theatre, Lecturer (0,25)
01.01.2008–...    Estonian Academy of Music and Theatre Contonuin Education Centre, lecturer
01.01.2001–...    Tallinn University Rakvere College; lecturer
01.09.2010–31.08.2012    Estonian Academy of Music and Theatre, Associated Professor (0,50)
01.01.2008–31.12.2009    Tallinn University Institute of Fine Arts Department of Applied Creativity, lecturer
01.01.2006–31.12.2011    Estonian Society for Music Education, head of the section of preschool music
01.01.2001–31.12.2010    Tallinn Kindergarten “Sipsik”; music teacher
01.01.2001–31.12.2010    Private Hobby School "Meero Muusik"; teacher
01.01.1999–31.12.2001    Kindergarten “Midrimaailm”; music teacher
01.01.1999–31.12.2004    Kopli Kindergarten; music teacher
01.01.1993–31.12.2001    Tallinna Kanutiaia Noortemaja; “Meero” Singing Studio; teacher
01.01.1992–31.12.1993    Tartu Peetri Church Youth Choir; conductor
 
 
Education
2009–2010    University of Helsinki, Faculty of Behavioral Sciences, Doctor of Philosophy
1998–2000    Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Master of Educational Sciences
1993–1998    Estonian Academy of Music, Choral Conducting, Baccalaureus Artium in Music
1989–1993    Tartu Music School named by Heino Eller, Choral Conducting and Music Pedagogy
1981–1989    Antsla Elementary School
1979–1987    Antsla Children’s Music-School, piano
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Federation of the Estonian Universities UNIVERSITAS - representative of Estonian Academy of Music and Theatre
2014−...    Riho Päts Fund of School Music, member of the board
2013−...    Estonian National Culture Foundation, Heino Kaljuste Foundation, member of the board
2012−...    Estonian Academy of Music and Theatre and University of Tartu Viljandi Culture Academy, music pedagogy master`s level joint program, head of the program
2011−...    Nordplus Teacher Education Network "Mythodology, culture and identity in the Baltic-Nordic countries", representative of Estonia, project manager
2009−...    Nordplus "Nordic network for Music Education" representative of Estonia, project manager
2009−...    The Estonian Academy of Music and Theatre library, member of the advisory board
2009−...    Estonian Academy of Music and Theatre, music pedagogy bachelor`s program, head of the program
2009−...    Society of Academic Pedagogy of Estonia, member of Tallinn Department
2007−...    Society of Music Education of Estonia, member of the board
2009−2015    Estonian Academy of Music and Theatre, music pedagogy master`s program, head of the program

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Kristi Kiilu, Award (named by Heino Liimets) in the category of published /aprobated doctoral dissertations , National Competition 2011 in Educational Sciences
2011, Kristi Kiilu, Award named by R. Päts in researching music pedagogy
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIALITY: Music education
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2015
1.2.
2015
1.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
1.2.
2013
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
2.3.
2010
3.2.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
1.2.
2008
4.2.
2005
  • Leitud 15 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Põder, Kadri; Kiilu, Kristi. (2015). The formation of musical identity. The European Journal of Social and Behavioural Sciences, XII Design in Mind (1), 
1704−1711.1.1.
Kiilu, Kristi; Muldma, Maia. (2015). Music education as part of Estonian basic school students` values education. The European Journal of Social and Behavioural Sciences, 1, 1696−1703.1.2.
Kiilu, Kristi; Mõttus, Kristiine (2014). The phenomenon of Song Celebration in the narratives of singers of children’s choirs. In: Inkeri Ruokonen & Heikki Ruismäki (Ed.). Voices for tomorrow. (137−146).. Helsingi: Helsinki University Press.1.2.
Kiilu, Kristi; Sepp, Anu (2014). Muusikalistest võimetest. Kiilu, K.; Sepp, A. (Toim.). Muusikaõpetuse didaktika. Valik artikleid. (78−89).. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.3.2.
Kiilu, Kristi (toim.); Sepp, Anu (toim.) (2014). Muusikaõpetuse didaktika. Valik artikleid. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.4.1.
Kiilu, Kristi; Muldma , Maia (2013). Music education supporting Estonian basic school students’ collective identity: a comparative study. The European Journal of Social and Behavioural Sciences, 3, 1140−1147.1.2.
Muldma, Maia; Kiilu, Kristi (2012). Teacher`s view on the development of values in music education in Estonia. In: Ruismäki, H. & Ruokonen, I. (Ed.). The 5th International Conference oh Intercultural Arts Education 2012: Design Learning, University of Helsinki (342−350).. Elsevier. (Procedia - Social and Behavioral Sciences ).3.1.
Kiilu, Kristi. (2011). The concept of preschool music education in Estonian education system. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1257−1266.3.1.
Ruokonen, Inkeri; Kiilu, Kristi; Muldma, Maia; Vikat, Maie; Ruismäki, Heikki (2011). They have always supported my choises&quot;. Creative catalysts in university students learning environmen. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29, 412−421.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.257' target='_blank'>10.1016/j.sbspro.2011.11.257</a>.3.1.
Kiilu, Kristi (2010). The Development of the concept of music education in Estonians kindergartens, 1905-2008: A historical-critical overview. (Helsingi Ülikool). Helsingi: Helsinki University Press.2.3.
Muldma, Maia; Kiilu, Kristi; Vikat, Maie (2010). On implementation of a national curriculum for preschool music education in the Estonian education system. In: International Journal of Intercultural Arts Education (23−33).. Soome: Helsingin Yliopisto. ( 2nd International Journal of Intercultural Arts Education Cnference: Post-Conference Book ).3.2.
Kiilu, Kristi; Muldma, Maia (2009). PRESCHOOL MUSIC EDUCATION IN ESTONIA AS A REPRESENTATIVE OF CULTURAL LEARNING. Problems of Education in the 21st Century, 13, 170−182.1.2.
Muldma, Maia; Kiilu, Kristi (2009). Valdkond &quot;Muusikaõpetus&quot;. Ene Kuldnerknup (Toim.). Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad (91−107).. Tartu: Studidium. (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus; 3).3.2.
Kiilu, Kristi (2008). Developing Music Potential in Childhood. In: P. Ilsley, J. Karing, M. Kerulis (Ed.). Research, Planning and Policy: Emerging Trends in Baltic and Nordic Lifelong Learning (25−32).. Tampere: Tampere University. (1).1.2.
Kiilu, Kristi (2005). Laululise tegevuse diferentseerimine. M. Vikat, H. Treier, I. Raudsepp (Toim.). Muusika ja kunsti õpetamisest (26−32).. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. (Abiks õpetajale).4.2.
  • Leitud 11 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Haapsalu I Keskkooli muusikateater "Pöialpoiss" õpilaste väärtushoiakute kujundajanaKadri Kelnermagistrikraad (teaduskraad)Kristi KiiluKaitstud2012Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
How to Enchance Chinese Folk Music in Higher EducationZhang Ruyimagistrikraad (teaduskraad)Kristi KiiluKaitstud2011Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Jazz-muusiku identitedist üliõpilaste ja õppejõudude arvamuste põhjal Zhanna IsmagilovamagistrikraadKristi KiiluKaitstud2013Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Lasteaia muusikakasvatuse mõju lapse arengule lapsevanemate nägemusesLiisa NõmmemagistrikraadKristi KiiluKaitstud2011Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Laulupeo fenomen koorijuhi ja lastekoori laulja narratiividesKristiine MõttusmagistrikraadKristi KiiluKaitstud2012Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Muusika ja liikumise seostest koolieelses muusikakasvatuses E. Idla näitelLana-Maria PetersonmagistrikraadKristi Kiilu; Monika PulleritsKaitstud2013Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Muusika võimalused töös erivajadustega lastegaJuta Mähar-LaidusmagistrikraadKristi KiiluKaitstud2013Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Muusika- ja interpretatsioonipedagoogika üliõpilaste muusikalise identiteedi kujunemisest (võrdlusanalüüs EMTA üliõpilaste näitel)Kadri Põdermagistrikraad (teaduskraad)Kristi KiiluKaitstud2014Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Muusikakasvatuse võimalusi väikelapse arengu toetamiselInga RandmagistrikraadKristi KiiluKaitstud2013Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Muusikalise liikumise rakendamisest üldhariduskooli I kooliastmes Viljandimaa näitelIngrid Juhtmagistrikraad (teaduskraad)Kristi KiiluKaitstud2014Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
É. Jaques-Dalcroze'i ja G. von Bülowi rütmika põhimõtted 5-6-aastaste laste loovuse arendamiselKaja Kausmagistrikraad (teaduskraad)Kristi KiiluKaitstud2012Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia