Urmas Arumäe

1.01.1957
+372 5265554
+372 6006610
urmas.arumae@ebs.ee
Tartu Ülikooli õigusteaduskond 1988 - LLM; Estonian Business School - McLaren School of Business, University of San Francisco 1992 - MBA; Stockholm University 1998 - LLM cum laude; Estonian Business School 2010 - PhD.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2011–...    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Dotsent (0,40)
05.05.2011–...    Estonian Business School (EBS Education OÜ), EBSi Helsingi filiaali juhataja (0,25)
2011–...    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Arendusjuht (0,35)
01.01.2010–...    Advokaadibüroo Andresson Consulting Network OÜ, tegevjuht ja vandeadvokaat
29.09.2010–2011    Estonian Business School (EBS Education OÜ), EBSi juhtimisuuringute keskuse juhataja (0,20)
27.09.2010–2011    Estonian Business School (EBS Education OÜ), EBSi sotsiaalteaduste instituudi direktor (0,10)
2008–2011    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Lektor (0,60)
 
 
Haridustee
2008–2010    Estonian Business School - PhD
1997–1998    Stockholmi Ülikool - LLM cum laude
1990–1992    Estonian Business School - McLaren School of Business, University of San Francisco - MBA
1980–1988    Tartu Ülikool - LLM
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−2010    Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamiskomisjoni ärinduse ja halduse õppekavagrupi asendusliige ja õiguse õppekavagrupi põhiliige

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.4.
2015
1.2.
2014
2.2.
2013
2.2.
2013
6.7.
2013
3.5.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.7.
2012
1.2.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
2.2.
2010
2.3.
2010
5.2.
2010
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2007
1.2.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
5.2.
2005
6.6.
2004
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.7.
2000
5.2.
1998
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1996
5.2.
1995
6.6.
1995
5.2.
1994

Urmas Arumäe

1.01.1957
+372 5265554
+372 6006610
urmas.arumae@ebs.ee
Tartu University 1988 - LLM; Estonian Business School - McLaren School of Business, University of San Francisco 1992 - MBA; Stockholm University 1998 - LLM cum laude; Estonian Business School 2010 - PhD.

Career

Institution and position
01.09.2011–...    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Associate Professor (0,40)
05.05.2011–...    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Head of Estonian Business School in Helsinki (0,25)
2011–...    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Head of Development (0,35)
01.01.2010–...    Law Offices of the Andresson Consulting Network LLC, CEO, attorney-at-law
29.09.2010–2011    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Head of the EBS Centre for Management Research (0,20)
27.09.2010–2011    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Director of the EBS Institute of Social Sciences (0,10)
2008–2011    Estonian Business School (EBS Education OÜ), Lecturer (0,60)
 
 
Education
2008–2010    Estonian Business School - PhD
1997–1998    Stockholm University - LLM cum laude
1990–1992    Estonina Business School - McLaren School of Business, University of San Francisco - MBA
1980–1988    Trtu University - LLM
 
 
R&D related managerial and administrative work
2009−2010    Permanent member of the law curriculum group and alternate member of the business management and administration curriculum group at the Estonian Higher Education Quality Agency

Publications

Category
Year
Publication
 
6.4.
2015
1.2.
2014
2.2.
2013
2.2.
2013
6.7.
2013
3.5.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.7.
2012
1.2.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
2.2.
2010
2.3.
2010
5.2.
2010
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2007
1.2.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
5.2.
2005
6.6.
2004
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.7.
2000
5.2.
1998
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1996
5.2.
1995
6.6.
1995
5.2.
1994
  • Leitud 65 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Arumäe, Urmas (2015). Pereettevõtluse käsiraamat. Tallinn: Varrak.6.4.
Arumäe, Urmas; Kein, Alar (2014). Is Just Compensation for Property Subject to Expropriation Equal to Its Market Value? Journal of Management and Change, 12−25.1.2.
Arumäe, Urmas (2013). Organisatsiooni ja juhtimise õiguslik korraldus. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS.2.2.
Arumäe, Urmas (2013). Äritehingute ja -ressursside õiguslik korraldus. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS.2.2.
Agrast, M., Botero, J., Martinez, J., Ponce, A. & Pratt, C. (2013). The World Justice Project. Rule of Law Index 2012-2013. In: . Washongton, D.C..6.7.
Arumäe, Urmas (2012). Õiguslikud probleemid terviklikul ümberhoonestamisel. Riigi, omavalitsuse ja korteriomaniku õiguste, kohustuste ja vastutuse määratlemine Mustamäe I, II, ja III mikrorajooni näitel. <i>&quot;Elu mägedel – 50 aastat hiljem&quot;. Tallinna 10. Visioonikonverents.: &quot;Elu mägedel – 50 aastat hiljem&quot;. Tallinna 10. Visioonikonverents. 16. oktoober Tallinnas TTÜ aulas..</i> _EditorsAbbr Ester Shank. Tallinn: Tallinna Linnavolikogu kantselei, 19−27.3.5.
Arumäe, Urmas (2012). Juhtimine ja õigus III. osa. Äritehingute õiguslik korraldus. Urmas Arumäe (_EditorsAbbr). . EBS Print.6.2.
(2012). Juhtimine ja õigus. I osa. Sissejuhatus õigusesse. Urmas Arumäe (_EditorsAbbr). . EBS Print.6.2.
(2012). Juhtimine ja õigus. II. osa. Organisatsiooni ja juhtimise õiguslik korraldus. Urmas Arumäe (_EditorsAbbr). . EBS Print.6.2.
(2012). Juhtimine ja õigus. IV osa. Äriressursside õiguslik korraldus. . EBS Print.6.2.
(2012). Juhtimine ja õigus. V osa. Maksevõimetusmenetlus ja vaidluste lahendamine. . EBS Print.6.2.
Arumäe, Urmas; Almann, Arno (2012). Teesid: Eesti omavalitsusüksuste tulemuslik koostöö eeldab uut õiguslikku korraldust. .6.7.
Arumäe, Urmas (2011). Territorial Communities and the Institution of the Legal Person (The Case of Estonia). EBS review, 28, 83−97.1.2.
Arumäe, Urmas (2011). Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismidest rahastatav regionaalarengu projekt „Pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine“. LÕPPARUANNE. .5.2.
Arumäe, Urmas (2011). ORGANISATSIOONI VALITSEMINE JA JUHTIMINE: põhimõistete juhtimis- ja õigusteaduslik käsitlus. . Tallinn: EBS Print.6.2.
Arumäe, Urmas (2010). A Territorial Community as a Paradigm? (A transformation of Kuhn&#39;s treatment of paradigms). Business: Theory and Practice, 61−69.1.2.
Arumäe, Urmas; Almann, Arno (2010). Particularities of the Organization and Management of Rural Municipalities and Cities as Territorial Public Corporate Bodies (The Case of Estonia). Problems and Perspectives in Management, 8 (1), 39−47.1.2.
Arumäe, Urmas; Almann, Arno (2010). Omavalitsussüsteem kui demokraatliku riigikorra alus. Riigikogu Toimetised, 20, 115−122.1.3.
Arumäe, Urmas (2010). TERRITORIAL COMMUNITIES: Legal Organization and Management. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing.2.2.
Arumäe, Urmas (2010). Territoriaalne kogukond ja selle juhtimise õiguslik korraldus. (Estonian Business School). Tallinn: EBS Print.2.3.
Murumägi, Maarja; Arumäe, Urmas (2010). Territorial Communities and the Institute of the Legal Person. <i>EURAM 2010 10th International Academic Conference &quot;Back to the Future&quot;, 19-22 May, 2010, Rome, Italy: Conference Abstracts: EURAM 2010 10th International Academic Conference &quot;Back to the Future&quot;, 19-22 May, 2010, Rome, Italy.</i> Rome, Italy: EIASM, 380−380.5.2.
Arumäe, Urmas (2009). Külavanema statuut. .5.2.
Arumäe, Urmas (2009). Maakondliku liidu perspektiivid. .5.2.
Arumäe, Urmas (2009). Reformikava. Haldusterritoriaalse korralduse reformi komisjoni raport. .5.2.
Arumäe, Urmas; Almann, Arno (2009). Tagasivaade kohaliku omavalitsuse 1989. aasta reformile ja haldusterritorialsete ümberkorralduste tulevikumõõde. .5.2.
  • Leitud 11 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Avaliku ja erasektori partnerluse alused Euroopa Liidu riigihankeõiguse paradigmas - magistrikraadUrmas Arumäe; Uku VarblaneKaitstud2013Tartu Ülikool
Eesti advokaadibüroode juhtimismudelite uuring Blankin PiretmagistrikraadUrmas ArumäeKaitstud2017Estonian Business School (EBS Education OÜ)
Entrepreneurial Policy in Europe: the Change of Paradigm in Dealing with Business FailuresPalmiste, PriitdoktorikraadUrmas ArumäeJuhendamiselEstonian Business School (EBS Education OÜ)
ESIALGNE: Teabepõhiste teenuste osutamise organisatsioonilised vormid ja juhtimise õiguslik korraldusKristel VoltenbergdoktorikraadUrmas ArumäeJuhendamiselEstonian Business School (EBS Education OÜ)
Kasvuettevõtete riikliku toetuse tugistruktuurid Eestis ja Singapuris Liis-Lass RahnmagistrikraadUrmas ArumäeKaitstud2015Estonian Business School (EBS Education OÜ)
Maksejõuetuse õiguslikud ja majanduslikud alusedRaido ReiskamagistrikraadUrmas ArumäeKaitstud2012Estonian Business School (EBS Education OÜ)
Pensionifond kui täiendus riiklikule pensionisüsteemileMonika SalumagistrikraadUrmas ArumäeKaitstud1994Estonian Business School (EBS Education OÜ)
Pereettevõtete põlvkonnavahetus ja ülemineku etapid Eesti pereettevõtete näitelAsten, ErgimagistrikraadUrmas ArumäeKaitstud2017Estonian Business School (EBS Education OÜ)
Põlvkonnavahetus, selle optimaalne ajastus ja seda mõjutavad tegurid pereettevõtetes Eestis ja SoomesTamminen, JuhanidoktorikraadUrmas ArumäeJuhendamiselEstonian Business School (EBS Education OÜ)
Riiklike keskkonnalubade menetlusprotsesside optimeerimine ja juhtimine (Eesti kaasus)Heiki SilmmagistrikraadUrmas ArumäeKaitstud2011Estonian Business School (EBS Education OÜ)
Vastutustundliku tarbimisühiskonna kujundamine krediidiasutustesKristiine NaskamagistrikraadUrmas ArumäeKaitstud2013Estonian Business School (EBS Education OÜ)