Artjom Lind

artjom.lind@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
15.08.2016–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut, hajussüsteemide assistent (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, programmeerija (0,40)
01.09.2013–30.09.2015    OÜ Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus, Süsteemi Admninstraator (0,30)
01.08.2013–30.09.2013    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, programmeerija (0,60)
01.11.2012–30.06.2013    OÜ Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus, Nooremteadur (0,40)
01.08.2012–31.07.2013    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, programmeerija (0,50)
01.01.2011–30.09.2011    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, programmeerija (0,50)
2011–2011    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Hajussüsteemide õppetool, programmeerija (0,10)
01.09.2010–31.12.2010    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, programmeerija (0,20)
2009–2010    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Hajussüsteemide õppetool, programmeerija
01.01.2009–31.08.2010    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, programmeerija (0,10)
01.09.2008–31.12.2008    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, programmeerija (0,50)
01.01.2007–31.12.2008    Logica Eesti AS Programmerija
01.01.2006–31.12.2006    Logica Eesti AS Programmeerija
 
 
Haridustee
2008–2010    Tartu Ülikool Matemaatika­informaatika teaduskond Magistriõppe
2004–2008    Tartu Ülikool Matemaatika­informaatika teaduskond Bakalaureuseõppe

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; CERCS ERIALA: P170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria); PÕHISUUND: Hajusarvutused, Peer-to-Peer võrgud, Friend-to-Friend Arvutusraamistik

Artjom Lind

artjom.lind@ut.ee

Career

Institution and occupation
15.08.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Computer Science, Assistant of Distributed Systems (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Programmer (0,40)
01.09.2013–30.09.2015    Software Technology and Applications Competence Center, System Adminsitrator (0,30)
01.08.2013–30.09.2013    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Programmer (0,60)
01.11.2012–30.06.2013    Software Technology and Applications Competence Center, Junior Researcher (0,40)
01.08.2012–31.07.2013    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Programmer (0,50)
01.01.2011–30.09.2011    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Programmer (0,50)
2011–2011    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Hajussüsteemide õppetool, programmeerija (0,10)
01.09.2010–31.12.2010    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Programmer (0,20)
2009–2010    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Hajussüsteemide õppetool, programmeerija
01.01.2009–31.08.2010    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Programmer (0,10)
01.09.2008–31.12.2008    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Programmer (0,50)
01.01.2007–31.12.2008    Logica Eesti AS Programmerija
01.01.2006–31.12.2006    Logica Eesti AS Developer
 
 
Education
2008–2010    University of Tartu Faculty of Mathematics and Computer Sciences Msc
2004–2008    University of Tartu Faculty of Mathematics and Computer Sciences Bsc

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; CERCS SPECIALTY: P170 Computer science, numerical analysis, systems, control ; SPECIALITY: Distributed Computing, Peer-to-Peer Networks, Friend-to-Friend Computing framework