Arvo Tullus

30.07.1982
+372 53 983 221
arvo.tullus@ut.ee
A-8680-2010
0000-0002-5945-7967

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–30.11.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (1,00)
01.12.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (1,00)
01.12.2011–30.11.2014    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Mobilitas teadur (1,00)
2009–2011    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Teadur (1,00)
2004–2009    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Insener (1,00)
 
 
Haridustee
2005–2010    Eesti Maaülikool, metsanduse eriala doktoriõpe
2004–2005    Eesti Põllumajandusülikool, metsakasvatuse eriala magistriõpe
2000–2004    Eesti Põllumajandusülikool, metsamajanduse eriala bakalaureuseõpe
1989–2000    Tartu Miina Härma Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...    Retsensent teadusajakirjadele: Forest Ecology and Management, Canadian Journal of Forest Research, European Journal of Forest Research, Scandinavian Journal of Forest Research, Baltic Forestry, Estonian Journal of Ecology, Bioenergy Research, jt.
2011−2012    The North European Regional Office of the European Forest Institute (EFINORD), töörühma liige
2011−2015    Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus (ENVIRON), taimede ökofüsioloogia töörühma liige
2006−2009    The European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN) Scattered Broadleaves Network, töörühma liige
2003−2006    Cost Action E25 „European Network for Long-term Forest Ecosystem and Landscape Research (ENFORS)“, töörühma liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2004, Arvo Tullus, I auhind bakalaureusetöö eest Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadustööde konkursil
2004, Arvo Tullus, I auhind Eesti Ühispanga ja EPMÜ üliõpilastööde arendusprojektide konkursil
2003, Arvo Tullus, Diplom üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia ; PÕHISUUND: keskkonnamuutuste mõju lehtpuude ökofüsioloogiale
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; CERCS ERIALA: B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia; PÕHISUUND: lehtpuupuistute majandamine ja ökoloogia

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2007

Arvo Tullus

30.07.1982
+372 53 983 221
arvo.tullus@ut.ee
A-8680-2010
0000-0002-5945-7967

Career

Institution and occupation
01.01.2016–30.11.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow of Applied Ecology (1,00)
01.12.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow of Applied Ecology (1,00)
01.12.2011–30.11.2014    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
2009–2011    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Researcher (1,00)
2004–2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Engineer (1,00)
 
 
Education
2005–2010    Estonian University of Life Sciences, PhD studies in forestry
2004–2005    Estonian Agricultural University, master studies in forestry (silviculture)
2000–2004    Estonian Agricultural University, Bachelor studies in forest management
1989–2000    Tartu Miina Härma Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...    Reviewer for: Forest Ecology and Management, Canadian Journal of Forest Research, European Journal of Forest Research, Scandinavian Journal of Forest Research, Baltic Forestry, Estonian Journal of Ecology, Bioenergy Research, etc.
2011−2012    The North European Regional Office of the European Forest Institute (EFINORD), in-kind personnel
2011−2015    The Estonian Center of Excellence in Environmental Adaptation (ENVIRON), member of plant ecophysiology research group
2006−2009    The European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN) Scattered Broadleaves Network, member of working group
2003−2006    Cost Action E25 „European Network for Long-term Forest Ecosystem and Landscape Research (ENFORS)“, member of working group

Qualifications

 
 
Honours & awards
2004, Arvo Tullus, I prize of the Estonian Academy of Sciences for the Bachelor’s thesis
2004, Arvo Tullus, I prize of Union Bank of Estonia for the popular-scientific book "Hybrid aspen, ecology and management"
2003, Arvo Tullus, Diploma of the Ministry of Education and Research
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B270 Plant ecology ; SPECIALITY: the impact of environmental change on ecophysiology of deciduous trees
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; CERCS SPECIALTY: B430 Sylviculture, forestry, forestry technology ; SPECIALITY: management and ecology of deciduous forests
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2007