Arvo Tullus

30.07.1982
+372 53 983 221
arvo.tullus@ut.ee
A-8680-2010
0000-0002-5945-7967

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–30.11.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (1,00)
01.12.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (1,00)
01.12.2011–30.11.2014    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Mobilitas teadur (1,00)
2009–2011    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Teadur (1,00)
2004–2009    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Insener (1,00)
 
 
Haridustee
2005–2010    Eesti Maaülikool, metsanduse eriala doktoriõpe
2004–2005    Eesti Põllumajandusülikool, metsakasvatuse eriala magistriõpe
2000–2004    Eesti Põllumajandusülikool, metsamajanduse eriala bakalaureuseõpe
1989–2000    Tartu Miina Härma Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...    Retsensent teadusajakirjadele: Forest Ecology and Management, Canadian Journal of Forest Research, European Journal of Forest Research, Scandinavian Journal of Forest Research, Baltic Forestry, Estonian Journal of Ecology, Bioenergy Research, jt.
2011−2012    The North European Regional Office of the European Forest Institute (EFINORD), töörühma liige
2011−2015    Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus (ENVIRON), taimede ökofüsioloogia töörühma liige
2006−2009    The European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN) Scattered Broadleaves Network, töörühma liige
2003−2006    Cost Action E25 „European Network for Long-term Forest Ecosystem and Landscape Research (ENFORS)“, töörühma liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2004, Arvo Tullus, I auhind bakalaureusetöö eest Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadustööde konkursil
2004, Arvo Tullus, I auhind Eesti Ühispanga ja EPMÜ üliõpilastööde arendusprojektide konkursil
2003, Arvo Tullus, Diplom üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia ; PÕHISUUND: keskkonnamuutuste mõju lehtpuude ökofüsioloogiale
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; CERCS ERIALA: B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia; PÕHISUUND: lehtpuupuistute majandamine ja ökoloogia

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2007

Arvo Tullus

30.07.1982
+372 53 983 221
arvo.tullus@ut.ee
A-8680-2010
0000-0002-5945-7967

Career

Institution and occupation
01.01.2016–30.11.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow of Applied Ecology (1,00)
01.12.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow of Applied Ecology (1,00)
01.12.2011–30.11.2014    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
2009–2011    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Researcher (1,00)
2004–2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Engineer (1,00)
 
 
Education
2005–2010    Estonian University of Life Sciences, PhD studies in forestry
2004–2005    Estonian Agricultural University, master studies in forestry (silviculture)
2000–2004    Estonian Agricultural University, Bachelor studies in forest management
1989–2000    Tartu Miina Härma Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...    Reviewer for: Forest Ecology and Management, Canadian Journal of Forest Research, European Journal of Forest Research, Scandinavian Journal of Forest Research, Baltic Forestry, Estonian Journal of Ecology, Bioenergy Research, etc.
2011−2012    The North European Regional Office of the European Forest Institute (EFINORD), in-kind personnel
2011−2015    The Estonian Center of Excellence in Environmental Adaptation (ENVIRON), member of plant ecophysiology research group
2006−2009    The European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN) Scattered Broadleaves Network, member of working group
2003−2006    Cost Action E25 „European Network for Long-term Forest Ecosystem and Landscape Research (ENFORS)“, member of working group

Qualifications

 
 
Honours & awards
2004, Arvo Tullus, I prize of the Estonian Academy of Sciences for the Bachelor’s thesis
2004, Arvo Tullus, I prize of Union Bank of Estonia for the popular-scientific book "Hybrid aspen, ecology and management"
2003, Arvo Tullus, Diploma of the Ministry of Education and Research
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B270 Plant ecology ; SPECIALITY: the impact of environmental change on ecophysiology of deciduous trees
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; CERCS SPECIALTY: B430 Sylviculture, forestry, forestry technology ; SPECIALITY: management and ecology of deciduous forests
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2007
  • Leitud 13 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF8333Atmosfääri suureneva õhuniiskuse mõju metsapuude veevahetusele ja hüdraulilisele arhitektuurile01.01.201031.12.2014Arne SellinTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut49 084,64 EUR
MUUSLTOM16010Eesti arukaasikute kohanemisvõime kliimamuutusega – rakendusuuringud FAHM katsealal 01.01.201630.11.2017Arvo TullusTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut37 109,90 EUR
SFSF0172100s02Eesti metsade säästlik ja looduslähedane majandamine01.01.200231.12.2006Hardi TullusEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut264 402,48 EUR
ETFETF7298Hübriidhaavikute produktsioon ja looduslik mitmekesiusus01.01.200831.12.2011Hardi TullusEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut78 261,12 EUR
TKF11100PKTF (TK107)Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus01.01.201131.12.2015Ülo NiinemetsEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut3 054 552,95 EUR
MJDMJD257Lehtpuude kasvudünaamika muutuvates kliimatingimustes, selle füsioloogilised alused ja soovitused metsade majandamiseks01.12.201130.11.2014Arvo TullusTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut94 080,00 EUR
MUU8-2/T9002MIMIMetsakorralduslikud uuringud01.01.200931.12.2012Andres KivisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut294 505,58 EUR
IUTIUT34-9Metsaökosüsteemide kohanemine suureneva õhuniiskuse ja kaasnevate keskkonnateguritega01.01.201531.12.2020Arne SellinTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut399 000,00 EUR
ETFETF6064Noorte hübriidhaavaistanduste kasv ja areng01.01.200531.12.2007Hardi TullusEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut29 960,58 EUR
MUU8-2/T7122SPENTeaduse baasfinantseerimise vahendite eraldamine teadusteemale "Taastuvenergia uurimissuuna väljaarendamine Eesti Maaülikoolis", EMÜ nõukogu otsus nr. 10, 30.03.200730.03.200631.12.2007Argo NormakEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Teadusprorektori vastutusala, taastuvenergia keskus22 369,08 EUR
SFSF0180025s12Vee-, süsiniku- ja lämmastikuvoogude interaktsioonid eksperimentaalsetes ning looduslikes ökosüsteemides: kliimamuutuste mõju.01.01.201231.12.2014Anu SõberTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut446 640,00 EUR
MUU8-2/T10167MIMIVälitööd Metsanduse Kliimaprogrammi projekti metsakasvatuse komponendis. Mulla- ja taimsete proovide võtmine erinevate puuliikide ja kasvukohtade puistutest. Keemilised analüüsid C/N määramiseks30.11.201001.03.2012Hardi TullusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut11 312,36 EUR
SFSF0182732s06Ökosüsteemi süsiniku ja veevoogude interaktsioon muutuvas keskkonnas01.01.200631.12.2011Anu SõberTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond870 509,68 EUR
  • Leitud 86 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Kanal, Arno; Tullus, Tea; Tullus, Hardi (2017). Above-ground growth and temporal plant-soil relations in midterm hybrid aspen (Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) plantations on former arable lands in hemiboreal Estonia. Scandinavian Journal of Forest Research, x−x [ilmumas].1.1.
Randlane, Tiina; Tullus, Tea; Saag, Andres; Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Helm, Aveliina; Tullus, Hardi; Pärtel, Meelis (2017). Diversity of lichens and bryophytes in hybrid aspen plantations in Estonia depends on landscape structure. Canadian Journal of Forest Research , 47, 1202−1214.10.1139/cjfr-2017-0080.1.1.
Rohula, G.; Tulva, I.; Tullus, A.; Sõber, A.; Kupper, P. (2017). Endogenous regulation of night-time water relations in hybrid aspen grown at ambient and elevated air humidity. Regional Environmental Change, 17 (7), 2169−2178.10.1007/s10113-016-1024-1.1.1.
Sellin, A.; Alber, M.; Keinänen, M.; Kupper, P.; Lihavainen, J.; Lõhmus, K.; Oksanen, E.; Sõber, A.; Sõber, J.; Tullus, A. (2017). Growth of northern deciduous trees under increasing atmospheric humidity: possible mechanisms behind the growth retardation. Regional Environmental Change, 17 (7), 2135−2148.10.1007/s10113-016-1042-z.1.1.
Tullus, Arvo; Kupper, Priit; Kaasik, Ants; Tullus, Hardi; Lõhmus, Krista; Sõber, Anu; Sellin, Arne (2017). The competitive status of trees determines their responsiveness to increasing atmospheric humidity – a climate trend predicted for northern latitudes. Global Change Biology, 23 (5), 1961−1974.10.1111/gcb.13540.1.1.
Torga, R.; Mander, Ü.; Soosaar, K.; Kupper, P.; Tullus, A.; Rosenvald, K.; Ostonen, I.; Kutti, S.; Jaagus, J.; Sõber, J.; Maddison, M.; Kaasik, A.; Lõhmus, K. (2017). Weather extremes and tree species shape soil greenhouse gas fluxes in an experimental fast-growing deciduous forest of air humidity manipulation. Ecological Engineering, 106, 369−377.10.1016/j.ecoleng.2017.05.025.1.1.
Mänd, Pille; Sõber, Anu; Sepp, Marge; Kupper, Priit; Tullus, Arvo; Lõhmus, Krista; Sellin, Arne (2017). Does soil moisture content affect the partitioning of nitrogen in tree foliage? Nutrients in terrestrial ecosystems and their role in climate change feedbacks. Book of Abstracts.: 2nd annual ClimMani COST action meeting on "Nutrients in terrestrial ecosystems and their role in climate change feedbacks", Poznan, Poland, 28.-30. September 2015. Ed. Vicca S, Janssens I, Penuelas J. Denmark: EU COST ACTION - ES1308, x.http://x [ilmumas].5.2.
Lõhmus, K.; Rosenvald, K.; Ostonen, I.; Kukumägi, M.; Parts, K.; Uri, V.; Tullus, A.; Sellin, A.; Niglas, A.; Aosaar, J.; Varik, M.; Kupper, P.; Truu, M.; Truu, J.; Torga, R.; Maddison, M.; Soosaar, K.; Sõber, J.; Mander, Ü.; Sõber, A. (2017). Elevated atmospheric humidity shapes fine root foraging strategies and the carbon cycle of a silver birch forest ecosystem: a FAHM study. In: Kriiska, K.; Rosenvald, K.; Meitern, A.; Ostonen, I. (Ed.). Abstract book of the 7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants (55).7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants, Tartu, June 26-29, 2017. Tartu.5.2.
Tullus, A.; Lutter, R.; Rosenvald, K. (2017). Regeneration of hybrid aspen from root suckers and stump sprouts under elevated air humidity in the FAHM experiment. In: Kriiska, K.; Rosenvald, K.; Meitern, A.; Ostonen, I. (Ed.). Abstract book of the 7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants (56).7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants, Tartu, June 26-29, 2017. Tartu.5.2.
Jäärats, Andres; Tullus, Arvo; Seemen, Heino (2016). Growth and Survival of Bareroot and Container Plants of Pinus sylvestris and Picea abies During Eight Years in Hemiboreal Estonia. Baltic Forestry, 22 (2), 365−374.1.1.
Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Tullus, Tea; Tullus, Hardi (2016). Spring and autumn phenology of hybrid aspen (Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) genotypes of different geographic origin in hemiboreal Estonia. New Zealand Journal of Forest Science, 46 (1), 1−7.10.1186/s40490-016-0078-7.1.1.
Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Kanal, Arno; Tullus, Tea; Tullus, Hardi; (2016). The impact of former land-use type to above- and below-ground C and N pools in short-rotation hybrid aspen (Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) plantations in hemiboreal conditions. Forest Ecology and Management, 378, 79−90.10.1016/j.foreco.2016.07.021.1.1.
Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Kanal, Arno; Tullus, Tea; Tullus, Hardi (2016). The impact of short-rotation hybrid aspen (Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) plantations on nutritional status of former arable soils. Forest Ecology and Management, 362, 184−193.10.1016/j.foreco.2015.12.009.1.1.
Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Tullus, Tea; Tullus, Hardi (2016). Biomass productivity and mutual relations between tree growth and soil nutrient status in short-rotation hybrid aspen plantations in hemiboreal Estonia. Conference Proceedings: Poplars and other fast-growing trees - renewable resources for future green economies, Berlin, 13-16.09.2016. Ed. Georg von Wühlisch; Martin Weih; Michele Millanes. Berlin: FAO, 147−147.5.2.
Lutter, R.; Tullus, A.; Tullus, T.; Tullus, H. (2016). Hybrid aspen clones of southern origin are more productive than currently used northern clones in hemiboreal conditions affected by climate change. Forest Genetics for Productivity Conference Handbook: Forest Genetics for Productivity Conference: The next generation; Rotorua, New Zealand; 14.03-18.03.2015. Ed. Dungey, H. Rotorua: Scion, 72−72.5.2.
Sellin, A.; Rosenvald, K.; Õunapuu-Pikas, E.; Tullus, A.; Ostonen, I.; Lõhmus, K. (2015). Elevated air humidity affects hydraulic traits and tree size but not biomass allocation in young silver birches (Betula pendula). Frontiers in Plant Science, 6, 860.10.3389/fpls.2015.00860.1.1.
Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Kanal, Arno; Tullus, Tea; Vares, Aivo; Tullus, Hardi (2015). Growth development and plant-soil relations in mid-term silver birch (Betula pendula Roth) plantations on previous agricultural lands in hemiboreal Estonia. European Journal of Forest Research, 134 (4), 653−667.10.1007/s10342-015-0879-x.1.1.
Jasińska, A.K.; Alber, M.; Tullus, A.; Rahi, M.; Sellin, A. (2015). Impact of elevated atmospheric humidity on anatomical and hydraulic traits of xylem in hybrid aspen. Functional Plant Biology, 42 (6), 565−578.10.1071/FP14224.1.1.
Tullus, Tea; Tullus, Arvo; Roosaluste, Elle; Lutter, Reimo; Tullus, Hardi (2015). Vascular plant and bryophyte flora in mid-term hybrid aspen plantations on abandoned agricultural land. Canadian Journal of Forest Research, 45 (9), 1183−1191.10.1139/cjfr-2014-0464.1.1.
Sõber, A.; Kupper, P.; Sõber, J.; Tullus, A.; Lõhmus, K.; Sellin, A. (2015). Acclimation of deciduous trees to increasing air humidity and interacting environmental drivers. In: International Congress "Global Challenges of Air Pollution and Climate Change to Forests". Programme and Abstracts (64).International Congress "Global Challenges of Air Pollution and Climate Change to Forests", 1-5 June, 2015, Nice, France. 5.2.
Kupper, Priit; Tullus, Arvo; Ostonen-Märtin, Ivika; Miilvee, Igor; Sõber, Jaak; Lubenets, Kristina; Rohula, Gristin; Alber, Meeli; Sõber, Anu; Sellin, Arne; Lõhmus, Krista (2015). Does elevated air humidity affect tree's nitrogen uptake in a free air humidity manipulation (FAHM) experiment? Nutrients in terrestrial ecosystems and their role in climate change feedbacks: 2nd annual ClimMani COST action meeting; Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland; 28-30 September 2015. Poznan University of Life Sciences, 51−51.5.2.
Kupper, P.; Tullus, A.; Ostonen, I.; Rosenvald, K.; Alber, M.; Parts, K.; Lubenets, K.; Rohula, G.; Sõber, J.; Kukumägi, M.; Lutter, R.; Niglas, A.; Hansen, R.; Kukk, M.; Tulva, I.; Mänd, P.; Uri, V.; Sõber, A.; Sellin, A.; Lõhmus, K. (2015). Does elevated air humidity affect tree's nitrogen uptake in a Free Air Humidity Manipulation (FAHM) experiment? In: Ostonen, I.; Kurvits, T. (Ed.). Environmental Adaptation: from Molecules to the Planet. The Estonian Centre of Excellence in Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Abstract Book. (41).The Estonian Centre of Excellence of Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Tartu, October 1-3, 2015. Tartu.5.2.
Lõhmus, K.; Ostonen, I.; Rosenvald, K.; Kukumägi, M.; Tullus, A.; Hansen, R.; Kupper, P.; Sõber, J.; Uri, V.; Aosaar, J.; Varik, M.; Truu, M.; Soosaar, K.; Mander, Ü.; Sellin, A.; Sõber, A. (2015). Elevated atmospheric humidity changes deciduous forest carbon and nutrient cycling. In: Ostonen, I.; Kurvits, T. (Ed.). Environmental Adaptation: from Molecules to the Planet. The Estonian Centre of Excellence in Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Abstract Book. (30).The Estonian Centre of Excellence of Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Tartu, October 1-3, 2015. Tartu.5.2.
Sellin, A.; Niglas, A.; Alber, A.; Õunapuu-Pikas, E.; Rosenvald, K.; Tullus, A. (2015). Growth retardation of trees growing under increased atmospheric humidity: probable mechanisms. In: International Congress "Global Challenges of Air Pollution and Climate Change to Forests". Programme and Abstracts (150).International Congress "Global Challenges of Air Pollution and Climate Change to Forests", 1-5 June, 2015, Nice, France. 5.2.
Tullus, Hardi; Suškevičs, Monika; Tullus, Arvo; Lutter, Reimo (2015). National Strategy for Adaption to Climate Change in Hemiboreal Estonia: Forestry. International Scientific Conference Abstarct Book: Our Common Future Under Climate Change, Paris, France, 7-10 July. Paris: Our Common Future Under Climate Change, 272−272.5.2.
  • Leitud 11 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Hübriidhaava (Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) lehepinna dünaamika suurendatud õhuniiskuse tingimustesNõgene, MargitmagistrikraadArvo Tullus; Anu SõberKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Hübriidhaava energiavõsa kasv ja biomassi omadusedJaan KraavmagistrikraadArvo Tullus; Hardi TullusKaitstud2015Eesti Maaülikool
Hübriidhaava ja arukase kasv metsaökosüsteemi õhuniiskusega manipuleerimise (FAHM) katsealalReeno SoppmagistrikraadArvo Tullus; Hardi TullusKaitstud2013Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Hübriidhaava kloonide kasv ja fenoloogiaEelsalu, EdvardmagistrikraadArvo Tullus; Hardi TullusKaitstud2012Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Hübriidhaava kloonide, triploidse haava ja arukase kasvukäik ja maapealne biomass Agali võrdluskatsesMarten MerdikesmagistrikraadArvo Tullus; Hardi TullusKaitstud2015Eesti Maaülikool
Hübriidhaava teise põlvkonna puistute majandamine ja keskkonnamõjudHeiki HepnerdoktorikraadHardi Tullus; Arvo TullusJuhendamiselEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Hübriidhaava- ja arukasekultuuride kasvukäikJänes, EndelmagistrikraadAivo Vares; Hardi Tullus; Arvo TullusKaitstud2009Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Hübriidhaavikute kasvukäik ja majandamineAndres, OlavimagistrikraadArvo Tullus; Hardi TullusKaitstud2012Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Istutusmaterjali ja maapinna ettevalmistamise mõju metsa uuendamiseleJäärats, AndresdoktorikraadHeino Seemen; Ivar Sibul; Arvo TullusJuhendamiselEesti Maaülikool
Lühikese raieringiga majandatavate lehtpuuistandike ökoloogiline ja majanduslik analüüsLutter, ReimodoktorikraadHardi Tullus; Arvo TullusJuhendamiselEesti Maaülikool
Noorte kaasikute kasvukäik endisel põllumajandusmaalReimo LuttermagistrikraadHardi Tullus; Arvo TullusKaitstud2013Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond