Hannes Palang

14.11.1968
+372.6199557
+372.53401657
palang@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...    Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Maastiku ja kultuuri keskus, Juhtivteadur (0,90)
01.09.2015–...    Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Maastiku ja kultuuri keskus, Professor (0,10)
2014–2015    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Maastiku ja kultuuri keskus , Juhtivteadur (0,90)
01.01.2012–31.12.2012    Universität für Bodenkultur Wien, külalisprofessor
01.09.2008–2015    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Maastiku ja kultuuri keskus , Professor (0,10)
2007–2014    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Maastiku ja kultuuri keskus , Vanemteadur (0,90)
2004–2007    Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.2004–31.12.2004    Fulbright külalisteadur, University of California Los Angeles
01.01.2001–31.12.2006    TÜ geograafia instituut, vanemteadur
01.01.1999–31.12.2000    TÜ geograafia instituut erakorraline teadur (järeldoktor)
01.01.1994–31.12.1998    TÜ geograafia instituut erakorraline teadur
 
 
Haridustee
1995–1996    MSc keskkonnakorraldus 1996, Amsterdami Ülikool (EPCEM)
1994–1998    Tartu Ülikool geograafia doktorantuur
1993–1994    Tartu Ülikool geograafia magistrantuur
1987–1993    TÜ geograafia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    TLÜ Senati liige
2014−...    Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL), Eesti esindaja ja juhatuse liige
2010−...    Eesti Geograafia Selts, juhatuse liige
2009−...    TLÜ Kirjastuse kolleegiumi liige
2009−...    Landscape Research Group Ltd, Director
2008−...    Ajakirja European Countryside (Brno Ülikool) toimetuskollegiumi liige
2008−...    Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi konkursikomisjoni esimees
2006−...    Kogumiku Koht ja Paik / Place and Location toimetuskollegiumi liige
1995−...    Rahvusvaheline Maastikuökoloogia Assotsiatsioon IALE liige
2007−2014    TLÜ Senati liige
2007−2014    TLÜ EHI direktor
2007−2015    Koostöövõrgustiku Landscape Europe juhatuse liige
2006−2014    Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL), president
2003−2006    Ajakirja Landscape and Urban Planning (Elsevier) toimetuskolleegiumi liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Retsenseerinud artikleid ajakirjadele Landscape and Urban Planning, Land Use Policy, Landscape Research, Norsk Geografisk Tidsskrift, Estonian Journal of Ecology, Journal of Baltic Studies, Landscape Ecology, Environmental Management, Journal of Urban History, Journal of Environmental Planning and Management, International Journal of Architectural Heritage, Conservation Letters, European Countryside; raamatuprojekte kirjastustele Springer ning Cambridge University Press.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2004, Hannes Palang, Fulbright stipendium stažeerimiseks UCLAs
2001, Hannes Palang, Riigi teaduspreemia, põllumaj. teadused
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.10. Geograafia ja regionaaluuringud; PÕHISUUND: Eesti kultuurmaastikud rõhuasetusega nende ajaloole, planeerimisele ja erinevate huvigruppide rollile maastike kujundamises/tõlgendamises
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; PÕHISUUND: Eesti kultuurmaastikud rõhuasetusega nende ajaloole, planeerimisele ja erinevate huvigruppide rollile maastike kujundamises/tõlgendamises
 
 
Lisainfo
PhD
Tartu Ülikool, 1998

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.1.
2017
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
3.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
4.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
1.3.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
6.4.
2008
6.6.
2008
3.1.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
3.4.
2007
4.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
1.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
1.3.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.5.
2004
4.1.
2004
4.1.
2004
1.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
4.1.
2003
1.2.
2002
3.5.
2002
3.5.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
3.4.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
4.1.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999
3.1.
1999
1.1.
1998
3.4.
1997
2.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
1.2.
1995
1.2.
1994
3.4.
1993

Hannes Palang

14.11.1968
+372.6199557
+372.53401657
palang@tlu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2015–...    Tallinn University, School of Humanities, Centre for Landscape and Culture, Research Professor (0,90)
01.09.2015–...    Tallinn University, School of Humanities, Centre for Landscape and Culture, Professor (0,10)
2014–2015    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Centre for Landscape and Culture, Research Professor (0,90)
01.01.2012–31.12.2012    Universität für Bodenkultur Wien, guest professor
01.09.2008–2015    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Centre for Landscape and Culture, Professor (0,10)
2007–2014    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Centre for Landscape and Culture, Senior Researcher (0,90)
2004–2007    Tallinn University, Institute of Ecology, Senior Researcher (1,00)
01.01.2004–31.12.2004    Fulbright Visiting Scholar, University of California Los Angeles
01.01.2001–31.12.2006    Institute of geography, University of Tartu, senior researcher
01.01.1999–31.12.2000    Post-doc researcher, Inst Geogr, University of Tartu
01.01.1998–31.12.2000    Phare Topic Link Nature Conservation expert
01.01.1996–31.12.1997    Saaremaa Center, West Estonian Archipelago Biosphere Reserve, Project manager
01.01.1996–31.12.1996    European Center for Nature Conservation, Tilburg, Visiting researcher
 
 
Education
1995–1996    MSc Environmental Management, University of Amsterdam
1994–1998    PhD geography, University of Tartu
1993–1994    MSc geography, University of Tartu
1987–1993    BSc geography, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    TLU Senate, member
2014−...    Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL), Estonian Representative and Board member
2010−...    Estonian Geographical Society, board member
2009−...    Tallinn University Press, editorial board member
2009−...    Landscape Research Group Ltd, Director
2008−...    European Countryside (published by Mendel University Brno), member of Advisory board
2008−...   
2006−...    Koht ja Paik / Place and Location, Member of Editorial board
1995−...    Member of the International Association for Landscape Ecology IALE
2007−2014    Tallinn University Senate, member
2007−2014    Estonian Institute of Humanities, Tallinn University, director
2007−2015    Landscape Europe board member
2006−2014    Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL), president
2003−2006    Landscape and Urban Planning (published by Elsevier), member of Editorial Board
 
 
Additional career information
I have reviewed papers for the journalsLandscape and Urban Planning, Land Use Policy, Landscape Research, Norsk Geografisk Tidsskrift, Estonian Journal of Ecology, Journal of Baltic Studies, Landscape Ecology, Environmental Management, Journal of Urban History, Journal of Environmental Planning and Management, International Journal of Architectural Heritage, Conservation Letters, European Countryside;book proposals for Springer and Cambridge University Press.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2004, Hannes Palang, Fulbright Scholarship at UCLA
2001, Hannes Palang, Estonian State Science Award, 2001 (agricultural sciences)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.10. Geography and Regional Studies; SPECIALITY: Cultural landscape
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIALITY: Cultural landscapes
 
 
Additional information
PhD
University of Tartu, 1998

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.1.
2017
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
3.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.3.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
4.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
1.3.
2008
1.3.
2008
1.3.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
6.4.
2008
6.6.
2008
3.1.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
3.4.
2007
4.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
1.1.
2006
3.1.
2006
3.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
1.3.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
1.2.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.5.
2004
4.1.
2004
4.1.
2004
1.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
4.1.
2003
1.2.
2002
3.5.
2002
3.5.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
3.4.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
3.5.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
4.1.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999
3.1.
1999
1.1.
1998
3.4.
1997
2.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
1.2.
1995
1.2.
1994
3.4.
1993
  • Leitud 31 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUAU,05905 (018543 (GOCE))ATLAS - Maakasutusalase hariduse ja jätkusuutlikkuse uuring01.09.200528.02.2007Hannes PalangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut77 567,27 EUR
MUURU32308 (Nrm 1.1-10/61)Eesti loomemeajanduse potentsiaal ja arenguks vajalikud riiklikud toetusmeetmed01.10.200811.05.2009Hannes PalangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut4 457,58 EUR
MUURU31608 (Nr 238)Eesti maaelu arengukava 2007-2013 raames "Leader kohalike tegevusgruppide tegevuskavadele ja strateegiatele eksperthinnangu" andmine10.08.200815.12.2008Hannes PalangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut; Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut7 551,03 EUR
ETFETF6856Eesti rahvusmaastiku kuvand01.01.200631.12.2008Helen Sooväli-SeppingTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut20 975,79 EUR
MUUTA,25207 (TLÜ teadusprorektori korraldus 5.03.2010, nr 93 ja TLÜ teaduskomisjoni otsus 16.01.2012 nr 1)Eesti Semiootikavaramu teaduslik arendamine01.01.200831.12.2012Hannes PalangTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut12 144,98 EUR
MUUAU31808 (Agreement No 2007 - 1097 / 001 - 001)Euroopa kultuuri väljendused põllumajandusmaastikes - EucaLand15.11.200714.11.2009Hannes PalangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Maastiku ja kultuuri keskus 5 000,00 EUR
MUUAU/10713Euroopa maastikupärandi jätkusuutlik tulevik: maastiku funktrioonide ja väärtuste mõistmine, korraldus ja kaitse01.12.201330.11.2016Hannes PalangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut114 264,00 EUR
MUUF/1512 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll nr 15 23.04.2012 )IUT taotluse "Kultuurimuutused: tähendusloome teoreetilised väljad ja mehhanismid" ettevalmistustoetus 23.04.201231.12.2012Hannes PalangTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut10 000,00 EUR
SFSF0282120s02Järvede troofsustaseme looduslikud ja antropogeensed arenguteed Holotseenis:rekonstruktsioonid ja projektsioonid01.01.200231.12.2006Jaan-Mati PunningTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut386 090,27 EUR
ETFETF6986Kohaloome linnalises maastikus01.01.200731.12.2009Hannes PalangTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut31 554,96 EUR
IUTIUT3-2Kultuurimuutused: tähendusloome teoreetilised väljad ja mehhanismid01.01.201331.12.2018Hannes PalangTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut532 500,00 EUR
TKTK18U01Kultuuriteooria tippkeskus01.02.200831.08.2015Hannes PalangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut890 608,82 EUR
TKRFLAJTIPPKultuuriteooria tippkeskus01.02.200831.08.2015Valter LangTartu Ülikool4 801 937,80 EUR
MUUEHI FUR 10.12.12-1 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 10.12.2012 nr 38)Kultuuriteooria Tippkeskuse omafinantseeringu osaline katmine 01.01.201331.08.2015Hannes PalangTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut18 232,00 EUR
PUTJDPUTJD580Kõnnitud linnamaastikud: sotsiaalmateriaalsed aspektid jalgsiliikumisest ning selle regulatsioonidest Tallinnas01.05.201630.04.2018Tauri TuvikeneTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut60 400,00 EUR
MUURU,24807 (Nr 5.6-7.1/44)Lahemaa Rahvuspargi kaitsekooralduskava alusuuringud ja rannakülade inventeerimine01.11.200731.03.2009Hannes PalangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Maastiku ja kultuuri keskus 46 454,76 EUR
ETFJDJD118Landscape, Religious Practice and Identity in Shimla01.09.200831.08.2011Jonathan Miles-WatsonTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut100 341,29 EUR
MUUTT/6510Linnaruumi kasutamine Pärnu linna näitel20.07.201001.11.2010Hannes PalangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut3 834,70 EUR
MUUTA26508 (Teadusprorektori otsus 16.01.2008)Loovmajanduse ja innovatsiooni keskuse arendamine01.01.200831.12.2008Hannes PalangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut2 812,11 EUR
MUUF/3716 (TLÜ teadusprorektori 09.06.2016 otsus)Maastik ja pärandipraktikad 09.06.201608.06.2017Hannes PalangTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut12 090,00 EUR
SFSF0130033s07Maastikupraktika ja -pärand01.01.200731.12.2012Hannes PalangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut490 579,46 EUR
MJDMJD450Mapping the migratory careers of transnational Estonians01.09.201231.07.2015Aet AnnistTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut90 489,00 EUR
ETFETF5858Piiriülesed maastikud01.01.200431.12.2006Hannes PalangTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut20 396,09 EUR
1.2.3.4.TRU15098PROVIDE Avalike hüvede nutikas korraldamine ELi põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas15.06.201515.06.2018Külliki Tafel-ViiaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut79 637,50 EUR
SFSF0181788s01Ruumilisi otsustusi toetavad süsteemid maastikuväärtuste ja elukeskkonna regionaalse arengu analüüsil ning planeerimisel01.01.200131.12.2005Tõnu OjaTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond165 019,88 EUR
  • Leitud 154 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Palang, Hannes; Soini, Katriina; Printsmann, Anu; Birkeland, Inger (2017). Landscape and cultural sustainability. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 71 (3), 127−131.10.1080/00291951.2017.1343381.1.1.
Hernández Morcillo, Mónica; Bieling, Claudia; Bürgi, Matthias; Lieskovský, Juraj; Palang, Hannes; Printsmann, Anu; Schulp, Catharina J. E.; Verburg, Peter H.; Plieninger, Tobias (2017). Priority questions for the science, policy and practice of cultural landscapes in Europe. Landscape Ecology, 1−25.10.1007/s10980-017-0524-9 [ilmumas].1.1.
Bürgi, Matthias; Bieling, Claudia; von Hackwitz, Kim; Kizos, Thanasis; Lieskovský, Juraj; García Martín, María; McCarthy, Sarah; Müller, Matthias; Palang, Hannes; Plieninger, Tobias; Printsmann, Anu (2017). Processes and driving forces in changing cultural landscapes across Europe. Landscape Ecology, 1−16.10.1007/s10980-017-0513-z [ilmumas].1.1.
Nugin, Raili; Jaago, Tiiu; Lindström, Kati; Kannike, Anu; Kull, Kalevi; Palang, Hannes; Printsmann, Anu; Siim, Pihla Maria (2017). Plurality of Pasts and Boundaries: Evidence from the Last Hundred Years of Estonia. In: Monika Tasa (Ed.). Approaches to Culture Theory (x−xx). Tartu : Tartu University Press [ilmumas].3.1.
Sooväli-Sepping, Helen, Printsmann, Anu, Palang, Hannes (2017). Sustaining Russian Old Believers Landscapes of Fish and Onions in Estonia. In: Joshua Zeunert & Tim Waterman (Ed.). The Routledge Handbook of Landscape and Food. Routledge Taylor & Francis Ltd [ilmumas].3.1.
Palang, H. (2016). Landscape as playground. PECSRL 2016: Mountains, uplands, lowlands, European landscapes from an altitudinal perspective: PECSRL 2016, Innsbruck ja Seefeld, 5-11 sept 2016. Ed. O. Bender; J. Baumgartner; K. Heinrich; H. Humer-Gruber; B. Scott; T. Töpfer. Innsbruck: Verlag der Österreichischeb Akademie der Wissenschaften, 126−127. (IGF Forscgungsberichte; 7).5.2.
Palang, H. (2016). Peeping through the walls. Landscape Values. Place and Praxis: Landscape Values Place and Praxis. Galway, 29th June – 2nd July 2016. Ed. Tim Collins, Gesche Kindermann, Conor Newman & Nessa Cronin. Galway: National University of Ireland, 263−266.5.2.
Printsmann, A.; Palang, H. (2016). Vegetable garden as a source of identity. Landscape Values Place and Praxis: Landscape Values Place and Praxis. Galway, 29th June – 2nd July 2016. Ed. Tim Collins, Gesche Kindermann, Conor Newman & Nessa Cronin. Galway: National University of Ireland, 298−303.5.2.
Plieninger, Tobias; Kizos, Thanasis; Bieling, Claudia; Le Dû-Blayo, Laurence; Budniok, Marie-Alice; Bürgi, Matthias; Crumley, Carole; Girod, Geneviève; Howard, Pip; Kolen, Jan; Kuemmerle, Tobias; Milcinski, Grega; Palang, Hannes; Trommler, Kathrin; Verburg, Peter (2015). Exploring ecosystem-change and society through a landscape lens: recent progress in European landscape research. Ecology and Society, 20 (2), xx−xx.10.5751/ES-07443-200205.1.1.
Kolen, Jan; Crumley, Carole; Burgers, Gert Jan; von Hackwitz, Kim; Howard, Peter; Karro, Krista; de Kleijn, Maurice; Löwenborg, Daniel; van Manen, Niels; Palang, Hannes; Printsmann, Anu; Renes, Hans; Scholten, Henk; Sinclair, Paul; Veldi, Martti; Verhagen, Philip (2015). HERCULES: Studying long-term changes in Europe’s landscapes. Analecta Praehistorica Leidensia, 45, 209−219.1.1.
Pungas-Kohv, Piret; Keskpaik, Riste; Kohv, Marko; Kull, Kalevi; Oja, Tõnu; Palang, Hannes (2015). Interpreting Estonian mires: common perceptions and changing practices. Fennia, 193 (2), 242−259.10.11143/48089.1.1.
Viik, Tõnu; Kaljundi, Linda; Printsmann, Anu; Palang, Hannes (2015). Sustainability through Alteration: Eastern Baltic manors in the Estonian tradition. In: Elizabeth Auclair, Graham Fairclough (Ed.). Theory and Practice in Heritage and Sustainability: Between Past and Future (147−160). New York: Routledge. (Routledge Studies in Culture and Sustainable Development).3.1.
Palang, Hannes (2015). Understanding Ruptured Landscapes. In: Helen Sooväli-Sepping, Jonathan Miles-Watson, Hugo Reinert (Ed.). Ruptured Landscapes: Landscape and identity in times of social change. (167−170).. Netherlands: Springer. (Landscape Series; 19).10.1007/978-94-017-9903-4.3.1.
Karro, Krista; Mägi, Marika; Palang, Hannes (2014). Studying Past Landscapes: Lived, Reconstructed and Animated. Living Reviews in Landscape Research, 8 (1), 1−18.1.1.
Lindström, Kati; Kull, Kalevi; Palang, Hannes (2014). 风景的符号学研究 ——从索绪尔符号学到生态符号. Academic Journal of Poyang Lake, 6 (4), 5−14.1.2.
Lindström, Kati; Kull, Kalevi; Palang, Hannes (2014). Landscape semiotics: Contribution to culture theory. In: Lang, Valter; Kull, Kalevi (Ed.). Estonian Approaches to Culture Theory (110−132).. Tartu: University of Tartu Press. (Approaches to Culture Theory ; 4).3.1.
Pikner, Tarmo; Metsar, Merilyn; Palang, Hannes (2014). Hajutatud linnamaastik: aiamaaga seonduvad praktikad Narvas. Merike Ivask. Piir ja jõgi - piirijõgi. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost (219−254).. Narva: Narva Muuseum. (Narva Muuseumi toimetised; 15).3.2.
Palang, Hannes (2014). Kokkuvõtteks: Maastiku pärandi praktikad. Kaljundi, Linda; Sooväli-Sepping, Helen (Toim.). Maastik ja mälu. Pärandiloome arengujooni Eestos (490−504).. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. (Acta Universitatis Tallinensis Socialia).3.2.
Pärdi, Heiki; Kaljundi, Linda; Palang, Hannes (2014). Mulgimaa sünd. Ääremärkusi ühe maastikulise mälupaiga kujunemisloole. Kaljundi, Linda; Sooväli-Sepping, Helen (Toim.). Maastik ja mälu. Pärandiloome arengujooni Eestis (269−313).. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. (Acta Universitatis Tallinensis Socialia).3.2.
Lindstrom, Kati; Kull, Kalevi; Palang, Hannes (2014). 风景的符号学研究:从索绪尔符号学到生态符号学. Kull, Kalevi; Magnus, Riin. Semiotics of Life: Approaches from Tartu. (生命符号学:塔尔图的进路) (183−195).. Chengdu: Sichuan University Press.3.2.
Semm, Kadri; Palang, Hannes (2014). Who owns neighbourhood milieu? I Quaderni di Carregi: Common Goods from a Landscape Perspective, 6: Sixth Careggi Seminar: Common Goods from a Landscape Perspective. Firenze, 16-17 jaanuar, 2014. Ed. Strecker, A. Firenze, 197−201. (6).3.4.
Printsmann, Anu; Palang, Hannes (2014). Sustainability of places oh heritage: Baltic German manors in Estonia. PECSRL 2014: Unraveling the logics of landscape: 26th PECSRL, Göteborg-Mariestad, 8-12 sept 2014. Göteborg: University of Gothenburg, 180−180.5.2.
Palang, Hannes; Semm, Kadri; Pungas, Piret (2014). Who owns neighbourhood milieu? PECSRL 2014: Unraveling the logics of landscape: 26th PECSRL, Göteborg-Mariestad, 8-12 sept 2014. Göteborg: University of Gothenburg, 57−57.5.2.
Lindström, Kati; Palang, Hannes; Kull, Kalevi (2013). Semiotics of landscape. In: Peter Howard, Ian H. Thompson, Emma Waterton (Ed.). The Routledge Companion to Landscape Studies (97−107).. Routledge.3.1.
Palang, H.; Zarina, A.; Printsmann, A. (2013). Cultural explosion and path dependency – useful tools in studying landscape change or just next buzzwords? IALE 2013 European Congress, Changing European Landscapes. 5.2.
  • Leitud 31 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Conflicting Values in Landscape ManagementKaur, Eglemagistrikraad (teaduskraad)Hannes PalangKaitstud2001Central European University, Budapest
Culturele differentiatie en perceptie van het landscap van Setumaa in zuidoost Estland. Lies VerstraetemagistrikraadHannes PalangKaitstud2002Genti Ülikool
De ontwikkeling en beleving van het industrieel landschap in noordoost Estland.Veronique De GraevemagistrikraadHannes PalangKaitstud2002Genti Ülikool
Elanike jäätmekäitlusharjumused Kärdla linna näitelKadri RandmaamagistrikraadHelen Sooväli-Sepping; Hannes PalangKaitstud2016Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
Euroopa eesti kooliõpilaste kujutluskaartidel. Vessin, Urmasmagistrikraad (teaduskraad)Hannes PalangKaitstud1998Tartu Ülikool
Formation and assesment of landscape recreational valuesReimann, MartdoktorikraadTõnu Oja; Hannes PalangKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Ideoloogiad ja argipraktikad pärandilises maastikusKasemets, KadrimagistrikraadHannes Palang; Rein RaudKaitstud2006Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Kultuuriteaduse osakond
Inimtegevus põdra elupaiga väärtuse kujundajana : põdrapopulatsiooni ruumilise jaotumuse näitel Ida-VirumaalLuud, Aarnemagistrikraad (teaduskraad)Kalle Remm; Hannes PalangKaitstud2000Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut
Iron Age Cultural Landscape in the Former Kodavere Parish, Estonia.Karro, KristadoktorikraadHannes Palang; Marika MägiJuhendamiselTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Maastiku ja kultuuri keskus
Jalgsi käimine linnas: kõndimiskeskkonnad ja -kultuurid ning nende regulatsioonid Merlin RehemadoktorikraadTauri Tuvikene; Hannes PalangJuhendamiselTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
Kampaania „Maale elama!“ ideaalis ja praktikas N. Külade näitel. Koha- ja koduloome kogemuslood.Maia MöllermagistrikraadAet Annist; Hannes PalangJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond
Keskkonna fotograafiline musealiseeriminePuik, VahurdoktorikraadHannes PalangJuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut
Kiigekohad Eesti maastikesPungas-Kohv, Piretmagistrikraad (teaduskraad)Hannes Palang; Tõnu OjaKaitstud2004Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Kohalike elanike hoiakud Pärnu taastatavate rannaniitude (ökosüsteemiteenuste) suhtesMägi, MerlemagistrikraadHannes PalangKaitstud2014Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Maastiku ja kultuuri keskus
Kohalike elanike maastikueelistusest Alumäe, Helenmagistrikraad (teaduskraad)Hannes PalangKaitstud2001Tartu Ülikool
Kui põllust saab eeslinn. Muutused kinnisvarabuumiaegses Kiili vallasMaris FreudenthalmagistrikraadHannes PalangKaitstud2016Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Maastiku ja kultuuri keskus
Landscape preferences of local people: considerations for landscape planning in rural areas of EstoniaAlumäe, HelendoktorikraadTõnu Oja; Hannes PalangKaitstud2006Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Linnaruumi jalakäijasõbralikkus ja arengupotentsiaal Pärnu kesklinna koolide näitelNele SoobikmagistrikraadHannes Palang; Tauri TuvikeneKaitstud2016Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Maastiku ja kultuuri keskus
Maastikuilme ja asustusmustri seosed Helme näitelPrintsmann, Anumagistrikraad (teaduskraad)Hannes Palang; Raivo AunapKaitstud2003Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut
Maastikulised kohandused vaegnägijateleSoonvald, KatidoktorikraadHannes PalangJuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut
Maastikumustri muutus ajaloolistel kaartidel Emmaste näitelKruuse, EvamagistrikraadHannes Palang; Anu PrintsmannKaitstud2007Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Geoökoloogia õppetool
MaastikutajuKaur, EgledoktorikraadTõnu Oja; Hannes PalangJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Maintaining and sustaining heritage: The examples of Estonian mires and village swingsPungas-Kohv, PiretdoktorikraadHannes Palang; Tõnu OjaKaitstud2015Tartu Ülikool
Metsamaastike eelistused ja rekreatiivne kasutamineReimann, Martmagistrikraad (teaduskraad)Hannes PalangKaitstud2003Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool
Milieus in neighborhood place-makingKasemets, KadridoktorikraadHannes PalangKaitstud2012Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut