Andres Kuusk

6962528
andres.kuusk@to.ee
http://scorpion.aai.ee/~andres/
H-5045-2015

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.1992–31.12.1997    Tartu Ülikooli ja Tartu Observatooriumi biogeofüüsika ühisõppetooli kaasprofessor
1972–30.04.2013    Tartu Observatoorium, nooremteadur,vanemteadur, juhtivteadur, vanemteadur, juhtivteadur (1,00)
 
 
Haridustee
1965–1970    Tartu Ülikool, atmosfäärifüüsika (cum laude)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2011−2016    Sihtfinantseeritava teema SF0180009Bs11 vastutav täitja
2010−2015    Eesti Keskkonnaobservatoorium, partneri Tartu Observatoorium vastutav täitja
2009−2012    Projekti ETF7725 "Metsa peegeldusindikatriss" juht
2008−2010    Sihtfinantseeritava teema SF0060115s08 vastutav täitja
2008−2009    Järeldoktori Dr. Abdelaziz Kalleli juhendaja
2005−2007    Sihtfinantseeritava teema SF0062466s03 vastutav täitja
2005−2008    Projekti ETF6100 'Kiirgusenergia hajumine ja neeldumine looduslikes ja kultiveeritud taimkatetes' juht
2005−2006    NATO ekspert-konsultant kaugseire alal
2005−2014    Euroopa Kosmoseagentuuri projekti CHRIS-Proba 3133 vastutav täitja
2005−2016    Tartu Observatooriumi kaugseire osakonna juhataja
2002−2015    Tartu Observatooriumi nõukogu liige
1999−2009    Agricultural & Forest Meteorology (Elsevier) - toimetuskolleegiumi liige
1999−2005    Agronomie (INRA, Pariis) - erialatoimetaja

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; PÕHISUUND: kiirguslevi taimkattes, optiline kaugseire
 
 
Lisainfo
geofüüsikadoktor, Tartu Ülikool, 1991;
füüs.-mat. kand. (atmosfäärifüüsika), Geofüüsika Peaobservatoorium, Peterburi, 1979.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.4.
2007
1.1.
2006
3.4.
2006
6.3.
2006
3.4.
2005
6.3.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
3.3.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2000
3.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
3.1.
1991
3.3.
1991
1.1.
1990
1.2.
1990
1.2.
1990
1.1.
1989
3.2.
1989
1.2.
1983
3.4.
1979
3.1.
1976
2.2.
1972

Andres Kuusk

6962528
andres.kuusk@to.ee
http://scorpion.aai.ee/~andres/
H-5045-2015

Career

Institution and position
forced military dienst in the soviet army
01.01.1992–31.12.1997    assistant professor at the joint chair of biogeophysics of Tartu University and Tartu Observatory
1972–30.04.2013    Tartu Observatory, junior, senior, leading, senior research associate, research professor 2013 (1,00)
 
 
Education
1965–1970    Tartu University, physics of the atmosphere (cum laude)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2011−2016    PI of the target financed project SF0180009Bs11
2010−2015    Estonian Environmental Observatory, PI of the partner Tartu Observatory
2009−2012    PI of the project ETF7725 "Angular distribution of forest reflectance"
2008−2010    PI of the target financed project SF0060115s08
2008−2009    Supervisor of the post-doc researcher Dr. Abdelaziz Kallel
2005−2007    PI of the target financed project SF0062466s03
2005−2008    PI of the project ETF6100 'Scattering and absorption of radiation energy in natural and cultivated vegetation canopies'
2005−2006    NATO RTO Space Expert Consultant
2005−2014    PI of the ESA project CHRIS-Proba 3133
2005−2016    head of the dpt. of remote sensing, Tartu Observatory
2002−2015    member of the Counsil of Tartu Observatory
1999−2009    Agricultural & Forest Meteorology (Elsevier) - a member of the editorial board
1999−2005    Agronomie (INRA, Pariis) - Field Editor

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; SPECIALITY: radiative transfer in vegetation canopies, optical remote sensing
 
 
Additional information
Dr. Sci. (geophysics), Tartu University, 1991;
PhD (physics of the atmosphere),The Main Geophysical Observatory, St. Petersburg, 1979.

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.4.
2007
1.1.
2006
3.4.
2006
6.3.
2006
3.4.
2005
6.3.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
3.3.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2000
3.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
3.1.
1991
3.3.
1991
1.1.
1990
1.2.
1990
1.2.
1990
1.1.
1989
3.2.
1989
1.2.
1983
3.4.
1979
3.1.
1976
2.2.
1972
  • Leitud 14 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUKOB (3.2.0304.11-0395)Eesti Keskkonnaobservatoorium01.01.201031.12.2015Andres KuuskTartu Observatoorium92 150,00 EUR
MUUFP7: ESTSPACE (204727)Eesti kosmoseuuringute ja-tehnoloogia võimekuse avamine partnerluse kaudu tipptasemel Euroopa teadusasutustega01.01.200831.12.2011Anu ReinartTartu Observatoorium1 100 239,03 EUR
SFSF0062466s03Eesti ning Balti regiooni keskkonna optilise kaugseire alused01.01.200331.12.2007Andres KuuskTartu Observatoorium722 776,83 EUR
MUUEC-1Ground truth studies for RAMI.01.01.200731.12.2007Andres KuuskTartu Observatoorium4 000,87 EUR
ETFETF6812Hüperspektraalsete ja mitme vaatenurga alt mõõdetud kaugseireandmete kasutamisvõimalused metsa struktuuri hindamiseks01.01.200631.12.2009Matti MõttusTartu Observatoorium52 857,82 EUR
ETFETF6100Kiirgusenergia hajumine ja neeldumine looduslikes ja kultiveeritud taimkatetes01.01.200531.12.2008Andres KuuskTartu Observatoorium38 329,23 EUR
ETFETF7725Metsa peegeldusindikatriss01.01.200931.12.2012Andres KuuskTartu Observatoorium83 492,54 EUR
MUUTO 2007-2Metsade kaugseire füüsikalised alused (PHYSENSE)01.01.200731.12.2008Tiit NilsonTartu Observatoorium12 002,61 EUR
SFSF0060115s08Optiliselt keerukate looduskeskkondade kaugseire01.01.200831.12.2012Andres KuuskTartu Observatoorium193 225,37 EUR
ETFJDJD107Taimkatte kiirguslevi modelleerimine: liitmismeetodi täiendamine ja kontroll01.06.200831.05.2010Abdelaziz KallelTartu Observatoorium75 415,75 EUR
SFSF0180009Bs11Taimkatte kvantitatiivne kaugseire01.01.201131.12.2016Andres KuuskTartu Observatoorium480 900,00 EUR
MUUESA: ID 3133Validation of the directional multispectral forest reflectance model and estimation of forest parmeters by model inversion01.01.200531.12.2013Andres KuuskTartu Observatoorium0,00 EUR
APSF0060115s08APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0060115s08 raames01.01.201031.12.2011Andres KuuskTartu Observatoorium36 289,99 EUR
APSF0180009Bs11AP12Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180009Bs11 raames01.01.201231.12.2013Andres KuuskTartu Observatoorium54 680,00 EUR
  • Leitud 84 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kuusk, A.; Kuusk, J.; Lang, M. (2016). Albedo of the forested landscape at the SMEAR-Estonia research station. Baltic Forestry, 22 (2), 390−395.1.1.
Kuusk, Andres (2016). Specular reflection in the signal of LAI-2000 plant canopy analyzer. Agricultural and Forest Meteorology, 221, 242−247.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.agrformet.2016.02.015' target='_blank'>10.1016/j.agrformet.2016.02.015</a>.1.1.
Kuusk, Andres; Kuusk, Joel; Lang, Mait (2016). Järvselja peegeldusetalon. Urmas Peterson; Tiia Lillemaa (Toim.). Kaugseire Eestis 2016 (26−32). Tõravere: Tartu Observatoorium.3.5.
Lang, Mait; Kuusk, Andres; Nilson, Tiit (2016). Eesti metsade albeedo vajab mõõtmist ja analüüsimist. Eesti Mets, 50 (3), 42−44.6.3.
Widlowski, J.-L.; Mio, C.; Disney, M.; Adams, J.; Andredakis, I.; Atzberger, C.; Brennan, J.; Busetto, L.; Chelle, M.; Ceccherini, G.; Colombo, R.; Côté, J.-F.; Eenmäe, A.; Essery, R.; Gastellu-Etchegorry, J.-P.; Gobron, N.; Grau, E.; Haverd, V.; Homolová, L.; Huang, H. ... Zhao, F. (2015). The fourth phase of the radiative transfer model intercomparison (RAMI) exercise: Actual canopy scenarios and conformity testing. Remote Sensing of Environment, 169, 418−437.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2015.08.016' target='_blank'>10.1016/j.rse.2015.08.016</a>.1.1.
Kuusk, A.; Lang, M.; Märdla, S.; Pisek, J. (2015). Tree stems from terrestrial laser scanner measurements. Forestry Studies / Metsanduslikud Uurimused, 63, 44−55.<a href='http://dx.doi.org/10.1515/fsmu-2015-0008' target='_blank'>10.1515/fsmu-2015-0008</a>.1.1.
Kuusk, Andres; Lang, Mait; Kodar, Ave; Sims, Allan (2015). Estimation of leaf area index of hemiboreal forests. The Open Remote Sensing Journal, 6, 1−10.<a href='http://dx.doi.org/10.2174/1875413901506010001' target='_blank'>10.2174/1875413901506010001</a>.1.2.
Otto, J.; Berveiller, D.; Bréon, F.-M.; Delpierre, N.; Geppert, G.; Granier, A.; Jans, W.; Knohl, A.; Kuusk, A.; Longdoz, B.; Moors, E.; Mund, M.; Pinty, B.; Schelhaas, M.-J.; Luyssaert, S (2014). Forest summer albedo is sensitive to species and thinning: how should we account for this in Earth system models? Biogeosciences, 11, 2411−2427.<a href='http://dx.doi.org/10.5194/bg-11-2411-2014' target='_blank'>10.5194/bg-11-2411-2014</a>.1.1.
Kuusk, Andres; Kuusk, Joel; Lang, Mait (2014). Measured spectral bidirectional reflection properties of three mature hemiboreal forests. Agricultural and Forest Meteorology, 185, 14−19.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.agrformet.2013.10.011' target='_blank'>10.1016/j.agrformet.2013.10.011</a>.1.1.
Kuusk, A.; Kuusk, J.; Lang, M. (2014). Modeling directional forest reflectance with the hybrid type forest reflectance model FRT. Remote Sensing of Environment, 149, 196−204.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2014.03.035' target='_blank'>10.1016/j.rse.2014.03.035</a>.1.1.
Kuusk, Andres (2014). Kaugseire radiomeetria. Aan, A., Narusk, K. (Toim.). Kaugseire Eestis 2014 (175−181). Keskkonnaagentuur.3.5.
Pisek, J; Ryu, Y.; Sprintsin, M.; He, L.; Oliphant, A.; Korhonen, L.; Kuusk, J.; Kuusk, A.; Bergstrom, R.; Verrelst, J.; Alikas, K. (2013). Retrieving vegetation clumping index from Multi-angle Imaging SpectroRadiometer (MISR) data at 275 m resolution. Remote Sensing of Environment, 138, 126−133.1.1.
Kuusk, Andres; Lang, Mait; Kuusk, Joel (2013). Database of optical and structural data for the validation of forest radiative transfer models. In: Alexander A. Kokhanovsky (Ed.). Radiative Transfer and Optical Properties of Atmosphere and Underlying Surface (109−148).. Berlin-Heidelberg: Springer. (Light Scattering Reviews; 7).<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-21907-8' target='_blank'>10.1007/978-3-642-21907-8</a>.3.1.
Kuusk, A. (2012). Assessing forest parameters by radiative transfer modelling. <i>Proc. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS 2012, Remote Sensing for a Dynamic Earth: IGARSS 2012, Munich, 22-27 July 2012.</i> I.E.E.E. Press, 7313−7316.3.1.
Nilson, T.; Lang, M.; Rautianen, M.; Pisek, J.; Peterson, U.; Kuusk, A.; Kuusk, J.; Eenmäe, A. (2012). Time courses of reflectance for some forest types in Estonia. 1st EARSeLWorkshop on Temporal Analysis of Satellite Images. Proceedings. Mykonos, Greece, 23rd-25th, 234−239.3.4.
Kuusk, A.; Kuusk, J.; Lang, M. (2012). BRF of forests. <i>Finnish Remote Sensing Days 2012: book of abstracts.</i> Ed. Matti Mõttus. Helsinki: Department of Geosciences and Geography C7. University of Helsinki, 57−57.5.2.
Kuusk, J.; Kuusk, A. (2012). Reference panel for remote sensing studies at Järvselja, Estonia. <i></i> Ed. Matti Mõttus. Helsinki: Department of Geosciences and Geography C7. University of Helsinki, 21−21.5.2.
Huang, J.; Zeng, Y.; Kuusk, A.; Wu, B.; Dong, L.; Mao, K.; Chen, J. (2011). Inverting a forest canopy reflectance model to retrieve the overstorey and understorey leaf area index for forest stands. International Journal of Remote Sensing, 32 (22), 7591−7611.<a href='http://dx.doi.org/DOI:10.1080/01431161.2010.525259' target='_blank'>DOI:10.1080/01431161.2010.525259</a>.1.1.
Nilson, T.; Kuusk, A.; Lang, M.; Pisek, J.; Kodar, A. (2011). Simulation of statistical characteristics of gap distribution in forest stands. Agricultural and Forest Meteorology, 151, 895−905.1.1.
Kuusk, Andres; Lang, Mait; Kuusk, Joel (2011). Järvselja test site for forestry remote sensing studies. <i>Remote Sensing and Geoinformation not only for Scientific Cooperation, : 31st EARSeL Symposium, Prague, 30 May - 2 June 2011.</i> Ed. Halunová, L. Prague: European Association of Remote Sensing Laboratories, EARSeL, 108−116.3.2.
Lang, Mait; Kuusk, Andres; Mõttus, Matti; Rautiainen, Miina; Nilson, Tiit (2010). Canopy gap fraction estimation from digital hemispherical images using sky radiance models and a linear conversion method. Agricultural and Forest Meteorology, 150 (1), 20−29.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.agrformet.2009.08.001' target='_blank'>10.1016/j.agrformet.2009.08.001</a>.1.1.
Kuusk, Joel; Kuusk, Andres; Lang, Mait; Kallis, Ain (2010). Hyperspectral reflectance of boreo-nemoral forests in a dry and normal summer. International Journal of Remote Sensing, 31 (1), 159−175.<a href='http://dx.doi.org/10.1080/01431160902882595' target='_blank'>10.1080/01431160902882595</a>.1.1.
Kuusk, Andres; Nilson, Tiit; Kuusk, Joel; Lang, Mait (2010). Reflectance spectra of RAMI forest stands in Estonia: Simulations and measurements. Remote Sensing of Environment, 114 (12), 2962−2969.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2010.07.014' target='_blank'>10.1016/j.rse.2010.07.014</a>.1.1.
Kuusk, Andres; Kuusk, Joel; Lang, Mait; Lükk, Tõnu (2010). Vicarious calibration of the PROBA/CHRIS imaging spectrometer. The Photogrammetric Journal of Finland, 22 (1), 46−59.1.2.
Kuusk, Joel; Kuusk, Andres (2010). Autonomous lightweight airborne spectrometers for ground reflectance measurements. <i>2nd Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing (WHISPERS 2010). CD-ROM: 2nd Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing (WHISPERS 2010), Reykjavik, Iceland, June 2010.</i> Reykjavik, Iceland: IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, 1−4.3.1.
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Database of optical and structural data for the validation of radiative transfer modelsTartu ObservatooriumAndres Kuusk