Kuldar Taveter

27.03.1965
6202313
58846463
kuldar.taveter@ttu.ee
http://deepzone3.ttu.ee/~kuldar.taveter/
Hobid: teoloogia, ajalugu, ujumine

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.08.2017–31.07.2018    Sarawaki Ülikool, Malaisia, Arvutiteaduse ja infotehnoloogia teaduskond, Külalisprofessor (0,20)
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tarkvarateaduse instituut, Tarkvaratehnika professor (1,00)
01.04.2016–31.05.2016    Shanghai Teaduse ja Tehnoloogia Ülikool, Shanghai, Hiina RV, Külalisprofessor (1,00)
01.01.2016–31.08.2016    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, külalisprofessor (0,20)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, külalisprofessor (0,20)
01.07.2015–01.07.2017    Swinburne Tehnikaülikool, Tervise, kunsti ja disaini teaduskond, Erakorraline professor (0,10)
01.06.2014–30.06.2015    OÜ Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus, Projektijuht (0,30)
01.01.2011–31.12.2011    Lõuna Carolina Ülikool, USA, Fulbrighti stipendaat
01.09.2008–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Tarkvaratehnika õppetool, Tarkvaratehnika professor (1,00)
01.09.2008–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Tarkvaratehnika õppetool, õppetooli juhataja (1,00)
12.05.2008–31.08.2008    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Tarkvaratehnika õppetool, Erakorraline vanemteadur (1,00)
01.01.2005–31.12.2008    Melbourne Ülikool, Austraalia, teadur
01.01.1997–31.12.2005    Soome Riiklik Tehnikauuringute Keskus, Infotehnoloogia osakond, teadur ja projektijuht
1994–1999    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Tarkvaratehnika õppetool, Assistent (0,50)
01.01.1991–31.12.1993    AS Vikersoft, tarkvarainsener
1986–1990    Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, tarkvarainsener (0,50)
 
 
Haridustee
1995–2004    Tallinna Tehnikaülikool
1993–1995    Tallinna Tehnikaülikool
1983–1988    Tallinna Polütehniline Instituut
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−2021    Juhtkomitee liige: EL-i võrgustumisprojekt (COST Action) “From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy”
2017−2021    Juhtkomitee liige: EL-i võrgustumisprojekt (COST Action) “Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly”
2015−2018    Juhtkomitee liige: EL-i võrgustumisprojekt (COST Action) “Multi-Paradigm Modelling for Cyber-Physical Systems”
2014−2014    Doktorantide konsortsiumi kaasesimees, The 11th International Baltic Conference on DB and IS, DB&IS2014 June 8-11, 2014, Tallinn, ESTONIA
2009−2012    Juhtkomitee liige: EL-i võrgustumisprojekt (COST Action) “Agreement Technologies”
2007−2007    Töötoa VORTE 2007 organisaator ja kaaseesistuja
2007−2007    Konverentsi ASWEC 2007 tööstuse sektsiooni organisaator ja kaaseesistuja
2006−2007    Konverentsi IEEE-DEST 2007 tudengite sektsiooni organisaator ja eesistuja
2003−2004    Uurimisprojekti juht Soome Riiklikus Tehnikauuringute Keskuses
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Toimetuskolleegiumi liige, International Journal of People-Oriented Programming (http://www.igi-global.com/journal/international-journal-people-oriented-programming/41021);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Kuldar Taveter, Shanghai välismaise talendi stipendium Shanghai linnavalitsuse poolt Hiina Rahvavabariigis
2015, Kuldar Taveter, Parima artikli auhind konverentsil: Havlik, D.; Deri, O.; Rannat, K.; Warum, M.; Rafalowski, C.; Taveter, K.; Kutschera, P.; Meriste, M. (2015). Training Support for Crisis Managers with Elements of Serious Gaming. Proceedings of the 11th IFIP WG 5.11 International Symposium on Environmental Software Systems. Infrastructures, Services and Applications (ISESS 2015): Melbourne, VIC, Australia, March 25-27, 2015. Ed. R. Denzer; R. M. Argent; G. Schimak; J. Hrebicek (217-225).
2011, Kuldar Taveter, Fulbrighti stipendium Ameerika Ühendriikide Välisministeeriumi poolt
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; CERCS ERIALA: P175 Informaatika, süsteemiteooria; PÕHISUUND: Agentorienteeritud tarkvaratehnika, sotsiotehniliste hajussüsteemide nõuete analüüs, disain ja prototüüpimine, multiagentsüsteemid, agendipõhine simulatsioon, ontoloogiad, plokiahela tehnoloogia
 
 
Lisainfo
Juhendatud järeldoktorantuuri teadur: Alexander Horst Norta, 03.09.2013–31.08.2015
Doktoritöö oponeerimine: Antons Mislevics, kaitses 4. märtsil 2013 doktoritööd teemal "Agents for Business Process Management Support in Cloud Computing Environments", Riga Technical University, Faculty of Computer Science and Information Technology, Institute of Applied Computer Systems
Doktoritöö oponeerimine: Hongying Du, kaitses 28. märtsil 2014 doktoritööd teemal "A MultiAgent Approach Towards Solving Complex Problems of Societal Information Systems", University of South Carolina, College of Engineering and Computing
Doktoritöö oponeerimine: Jürgo Preden, kaitses 21. juunil 2010 doktoritööd teemal "Situation-Awareness, Cognition and Reasoning of Ad-Hoc Network Agents (Spontaanvõrgu sõlmede situatsiooniteadlikkuse, taju ja arutulusvõime täiendamine)", Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Automaatikainstituut

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuldar Taveter

27.03.1965
6202313
58846463
kuldar.taveter@ttu.ee
http://deepzone3.ttu.ee/~kuldar.taveter/
Hobbies: theology, history, swimming

Career

Institution and occupation
01.08.2017–31.07.2018    University Malaysia Sarawak, Faculty of Computer Science & IT, Visiting Professor (0,20)
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Software Science, Professor in Software Engineering (1,00)
01.04.2016–31.05.2016    Shanghai University for Science and Technology, Shanghai, PR China, Visiting Professor (1,00)
01.01.2016–31.08.2016    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Visiting Professor (0,20)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Visiting Professor (0,20)
01.07.2015–01.07.2017    Swinburne University of Technology, Faculty of Health, Arts and Design, Professor extraordinarius (0,10)
01.06.2014–30.06.2015    Software Technology and Applications Competence Center, Project Manager (0,30)
01.01.2011–31.12.2011    South Carolina University, USA, Fulbright Scholar
01.09.2008–31.12.2016    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Informatics, Chair of Software Engineering, Professor in Software Engineering (1,00)
01.09.2008–31.12.2016    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Informatics, Chair of Software Engineering, Chair in Software Engineering (1,00)
12.05.2008–31.08.2008    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Informatics, Chair of Software Engineering, Extraordinary Senior Researcher (1,00)
01.01.2005–31.12.2008    The University of Melbourne, Australia, Research Fellow
01.01.1997–31.12.2005    Technical Research Centre of Finland, Information Technology, Research Scientist
1994–1999    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Informatics, Chair of Software Engineering, Assistant (0,50)
01.01.1991–31.12.1993    Vikersoft Ltd., software engineer
1986–1990    Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT, software engineer (0,50)
 
 
Education
1995–2004    Tallinn University of Technology
1993–1995    Tallinn Technical University
1983–1988    Tallinn Technical University
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−2021    A member of the Management Committee: a networking project by the EU (COST Action) "From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy"
2017−2021    A member of the Management Committee: a networking project by the EU (COST Action) "Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly"
2015−2018    A member of the Management Committee: a networking project by the EU (COST Action) "Multi-Paradigm Modelling for Cyber-Physical Systems"
2014−2014    Co-Chair of the Doctoral Consortium, The 11th International Baltic Conference on DB and IS, DB&IS2014 June 8-11, 2014, Tallinn, Estonia
2009−2012    A member of the Management Committee: a networking project by the EU (COST Action) “Agreement Technologies”
2007−2007    The organizer and co-chair of the VORTE 2007 workshop
2007−2007    The organizer and co-chair of the industry track of the ASWEC 2007 conference
2006−2007    The organizer and chair of the student track of the IEEE-DEST 2007 conference
2003−2004    The project manager at the Technical Research Centre of Finland
 
 
Additional career information
Member of the Editorial Board, International Journal of People-Oriented Programming (http://www.igi-global.com/journal/international-journal-people-oriented-programming/41021);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Kuldar Taveter, Shanghai Foreign Talent Scholarship by Shanghai City Government of the People's Republic of China
2015, Kuldar Taveter, Best paper award on a conference: Havlik, D.; Deri, O.; Rannat, K.; Warum, M.; Rafalowski, C.; Taveter, K.; Kutschera, P.; Meriste, M. (2015). Training Support for Crisis Managers with Elements of Serious Gaming. Proceedings of the 11th IFIP WG 5.11 International Symposium on Environmental Software Systems. Infrastructures, Services and Applications (ISESS 2015): Melbourne, VIC, Australia, March 25-27, 2015. Ed. R. Denzer; R. M. Argent; G. Schimak; J. Hrebicek (217-225).
2011, Kuldar Taveter, Fulbright Scholarship by the State Department of the United States of America
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; CERCS SPECIALTY: P175 Informatics, systems theory ; SPECIALITY: Agent-oriented software engineering, requirements engineering, design and prototyping of sociotechnical distributed systems, multiagent systems, agent-based simulation, ontologies, blockchain technology
 
 
Additional information
Supervised PostDoctoral Researcher: Alexander Horst Norta, 03.09.2013–31.08.2015
Serving as an opponent of a PhD thesis: Antons Mislevics, defended on March 4, 2013 a PhD dissertation on the topic "Agents for Business Process Management Support in Cloud Computing Environments", Riga Technical University, Faculty of Computer Science and Information Technology, Institute of Applied Computer Systems
Serving as an opponent of a PhD thesis: Hongying Du, defended on March 28, 2014 a PhD dissertation on the topic "A MultiAgent Approach Towards Solving Complex Problems of Societal Information Systems", University of South Carolina, College of Engineering and Computing

Serving as an opponent of a PhD thesis: Jürgo Preden, defended on June 21, 2010 a PhD dissertation on the topic "Enhancing Situation-Awareness, Cognition and Reasoning of Ad-Hoc Network Agents", Tallinn University of Technology School of Information Technologies, Department of Computer Control.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications