Riho Altnurme

5.04.1969
riho.altnurme@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2016–...    Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna teadusprodekaan (1,00)
• 1994-95 kahel semestril õppeülesande täitja Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.
• 1995-96 kahel semestril õppeülesande täitja Eesti Humanitaarinstituudis.
• 1995-2001 üldkirikuloo õppejõud EELK Usuteaduse Instituudis, 1997-2001 dotsent.
• 1998 õppeülesande täitja Tartu Teoloogia Akadeemias.
• 2002 õppeülesande täitja Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris.
• Tartu Ülikooli usuteaduskonnas ajaloolise usuteaduse ja ladina keele (alates 2002: kirikuloo) õppetooli juures 1996-97 kevadsemestritel õppeülesande täitja, 1997-98 külalislektor, 1998-2001 teadur (0,5 koormust), 2001-2003 erakorraline vanemteadur, 2003-2005 vanemteadur, alates 2003 dekaani kt.
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, kirikuloo professor (1,00)
01.09.2010–31.08.2015    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, kirikuloo professor (1,00)
2006–2015    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli usuteaduskonna dekaan (2003-2006 dekaani kt) (1,00)
01.09.2005–31.08.2010    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, kirikuloo professor (1,00)
01.05.2003–31.08.2005    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, kirikuloo vanemteadur (1,00)
 
 
Haridustee
Tartu Ülikooli ajaloo-osakond 1994, mag. theol. 1997 (Tartu Ülikooli usuteaduskond), dr. theol. 2000 (samas).
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Konverentsi "Old religion and new spirituality: continuity and changes in the background of secularization" korraldamine Tartus, 26-29 mai 2015
2005−...    Liikmelisus teadusseltsides: • Commission internationale d'histoire écclésiastique comparee (CIHEC), Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie
Administratiivtöö:
• TÜ usuteaduskonna kirikuloo õppetooli juures eesti kiriku- ja religiooniloo uurimisgrupi juhataja alates 2001
• Usuteaduskonna nõukogu liige alates 2003
• TÜ Eetikakeskuse nõukogu liige alates 2004
• TÜ Nõukogude perioodi ajaloo uurimiskeskuse nõukogu liige alates 2004
• Akadeemilise Ajalooseltsi, Akadeemilise Teoloogia Seltsi, Nõukogude Aja Uurimiskeskuse (S-keskuse) liige;
• Eesti Kirikuloo Seltsi (EKLS) asutajaid 1997 ja esimees alates asutamisest.
Teaduskonverentside korraldamine:
• Eesti kirikulugu (1997) - peakorraldaja
• Johan Kõpp 125 (1999) – korraldustoimkonna esimees
• Estonian Church History on the Past Millennium (19.-20.01.2001 Tartus, külalised Itaaliast, Saksamaalt, Soomest, Šotimaalt) - peakorraldaja
• The Social and Political Role of the Churches in Contemporary Europe (19.-22.08. 2004 Pühajärvel, osalejaid 12 riigist) - Euroopa Liidu 5.raamprogrammi projekti "Churches and European Integration" (CEI) lõppkonverents (peakorraldaja, koostöös Helsingi Ülikooli ja ajakirjaga Kirchliche Zeitgeschichte)
Teaduspublikatsioonide toimetamine:
• Artiklikogumike toimetaja.
• “Usuteaduslik ajakiri” toimetuskolleegiumi liige alates 2002.
2012−2012    Konverentsi "Religion and Resistance in Europe from the Middle Ages to 21st Century" korraldamine koostöös CIHEC-ga 11.-13.06.2012 Tartus
2007−2007    Konverentsi "Theology's Contribution to Europe" korraldamine koostöös Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie'ga 27.-29.09.2007 Tartus
2006−2010    Teoloogia ja religiooniuuringute doktoriprogrammi direktor Läti Ülikoolis
2005−2011    TÜ nõukogu eelarvekomisjoni liige
2004−2011    TÜ humaniora valdkondliku komisjoni liige
2003−2011    TÜ nõukogu liige
2003−2006    Usuteaduskonna dekaani kt
2003−2005    TÜ nõukogu teadus- ja arenduskomisjoni liige
2003−2015    TÜ valitsuse liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2002, Riho Altnurme, • Doktoritööle Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik ja Nõukogude riik 1944–1949 omistati Rektor-von-Ewers-Preis detsembris 2002.
1997, Riho Altnurme, • Magistritöö German Church History since 1945. The Definition and Influence of Social History võitis Eesti Teaduste Akadeemia 1997. a. üliõpilastööde konkursil II preemia.
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; PÕHISUUND: teoloogia ajalugu Eestis
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; PÕHISUUND: kirikuloo metodoloogia ja historiograafia.
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS ERIALA: H180 Kristliku kiriku ajalugu ; PÕHISUUND: Kirikud, riik ja ühiskond Eestis 20. sajandi teisel poolel
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS ERIALA: H180 Kristliku kiriku ajalugu ; PÕHISUUND: oikumeenia ajalugu

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2016
3.1.
2015
4.2.
2015
6.3.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
4.1.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
6.6.
2011
3.1.
2010
3.2.
2010
2.2.
2009
2.2.
2009
3.2.
2009
3.5.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.5.
2007
6.3.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.5.
2006
4.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
6.7.
2002
2.2.
2001
3.2.
2001
4.2.
2001
2.3.
2000
3.5.
2000
4.2.
2000
1.3.
1999
3.2.
1998
5.2.
1996

Riho Altnurme

5.04.1969
riho.altnurme@ut.ee

Career

Institution and occupation
2016–...    University of Tartu, Vice Dean for Research, Faculty of Arts and Humanities (1,00)
• 1994-95 two semesters lectures in the Faculty of Law at the University of Tartu.
• 1995-96 two semesters lectures at the Estonian Institute of the Humanities.
• 1995-2001 lectures of General Church History at the EELC Institute of Theology, 1997-2001 Associate Professor.
• 1998 lectures at Tartu Theological Academy.
• 2002 lectures at Higher Theological Seminary in Tartu.
• In Chair of Historical Theology and Latin (since 2002: Chair of Church History) at the University of Tartu: lectures in spring semesters 1996-1997, visiting lecturer 1997-1998, researcher 1998-2001 (0.5 workload), extraordinary senior lecturer 2001-2003, 2003-2005 senior researcher, since 2003 acting dean.
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Professor of Church History (1,00)
01.09.2010–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Professor of Church History (1,00)
2006–2015    University of Tartu, Dean of the Faculty of Theology, University of Tartu (acting dean 2003-2006) (1,00)
01.09.2005–31.08.2010    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Professor of Church History (1,00)
01.05.2003–31.08.2005    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Senior Research Fellow (1,00)
 
 
Education
Department of History of the University of Tartu 1994, Mag. theol. 1997 (Faculty of Theology, University of Tartu), Dr. theol. 2000 (same).
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    Organization of conference "Old religion and new spirituality: continuity and changes in the background of secularization" Tartu, 26-29 May 2015
2005−...    Membership in academic societies: • Member of the Commission internationale d'histoire écclésiastique comparee (CIHEC), Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie
Administrative duties:
• Director of Estonian church and religious history research group in the Chair of Church History at the Faculty of Theology of the University of Tartu since 2001
• Member of the Council of the Faculty of Theology since 2003
• Member of the Council of the Ethics Centre of the University of Tartu since 2004
• Member of the Council of the Centre for the Investigation of the Soviet Period (University of Tartu) since 2004
• Member of the Academic History Society, the Academic Theology Society, the Research Centre for the Investigation of the Soviet Period (S-Centre);
• Founding member of the Estonian Church History Society, 1997, and chairman since foundation.
Organisation of academic conferences:
• Estonian Church History (1997) – main organiser.
• Johan Kõpp 125 (1999) – chairman of organising committee.
• Estonian Church History in the Past Millennium (19-20.01.2001 in Tartu, visitors from Italy, Germany, Finland, Scotland) – main organiser.
• The Social and Political Role of Churches in Contemporary Europe (19-22.08.2004 at Pühajärv, with participants from 12 countries) – final conference of the European Union 5th Framework programme project "Churches and European Integration" (CEI) (main organiser, in co-operation with the University of Helsinki and the journal Kirchliche Zeitgeschichte).
Editing of academic publications:
• Editor of collections of articles.
• Member of editorial board of “Theological Journal” since 2002.
2012−2012    Organization of conference "Religion and Resistance in Europe from the Middle Ages to 21st Century" in cooperation with CIHEC 11-13.06.2012 in Tartu
2007−2007    Organization of conference "Theology's Contribution to Europe" in cooperation with Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie 27.-29.09.2007 in Tartu
2006−2010    Director of the Doctoral Programme of Theology and Religious Studies at the University of Latvia
2005−2011    Member of the Budget Commission of the Council of the University of Tartu
2004−2011    Member of area commission of the University of Tartu’s humaniora
2003−2011    Member of the Council of the University of Tartu
2003−2006    Acting Dean of the Faculty of Theology
2003−2005    Member of the Research and Development Commission of the Council of the University of Tartu
2003−2015    Member of University of Tartu Board of Governors

Qualifications

 
 
Honours & awards
2002, Riho Altnurme, • The doctoral thesis The Estonian Evangelical Lutheran Church and the Soviet State, 1944–1949 was awarded the Rektor-von-Ewers-Preis in December 2002.
1997, Riho Altnurme, • The master’s thesis German Church History since 1945. The Definition and Influence of Social History won 2nd place in the Estonian Academy of Sciences’ student thesis competition in 1997.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; SPECIALITY: History of theology in Estonia
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; SPECIALITY: Methodology and historiography of church history
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS SPECIALTY: H180 History of the Christian church ; SPECIALITY: Churches, state and society in the second half of the 20th century
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS SPECIALTY: H180 History of the Christian church ; SPECIALITY: Interconfessional relations
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2016
3.1.
2015
4.2.
2015
6.3.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
4.1.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
6.6.
2011
3.1.
2010
3.2.
2010
2.2.
2009
2.2.
2009
3.2.
2009
3.5.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.5.
2007
6.3.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.5.
2006
4.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
6.7.
2002
2.2.
2001
3.2.
2001
4.2.
2001
2.3.
2000
3.5.
2000
4.2.
2000
1.3.
1999
3.2.
1998
5.2.
1996
  • Leitud 11 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUSUSUS07089Eesti oikumeenia lugu15.05.200731.12.2009Riho AltnurmeTartu Ülikool16 936,59 EUR
ETFETF6624Kirikute ja riigi suhted Eestis 20. sajandil01.01.200631.12.2009Riho AltnurmeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Usuteaduskond18 222,49 EUR
TKRFLAJTIPPKultuuriteooria tippkeskus01.02.200831.08.2015Valter LangTartu Ülikool4 801 937,80 EUR
SFSF0182580s03Religioossuse dünaamika tsivilisatsioonis01.01.200331.12.2007Kalle KasemaaTartu Ülikool, Usuteaduskond159 747,17 EUR
SFSF0180026s11Sekulariseerumine (deinstitutsionaliseerumine ja dekristianiseerumine): religioon Eestis uusajast tänapäevani01.01.201131.12.2016Riho AltnurmeTartu Ülikool, Usuteaduskond240 840,00 EUR
MUUSUSUS11101Teoloogilise terminoloogia oikumeeniline komisjon01.07.201131.12.2011Riho AltnurmeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Usuteaduskond900,00 EUR
MUUSUSUS10052/1Väliseesti kirikute ajaioolis-kultuurilise pärandi kaardistamine Põhja-Ameerika arhiivides01.04.201130.04.2012Riho AltnurmeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Usuteaduskond3 310,00 EUR
MUUSUSUS10052Väliseesti kirikute ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine ja uurimine Põhja-Ameerika arhiivides.04.05.201001.05.2011Riho AltnurmeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Usuteaduskond5 656,18 EUR
MUUSUSUS13035/1Väliseesti kirikute ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine ja uurimine Põhja-Ameerika ja Euroopa arhiivides01.04.201420.12.2014Riho AltnurmeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Usuteaduskond2 400,00 EUR
MUUSUSUS12071Väliseesti kirikute ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine ja uurimine Põhja-Ameerika ja Euroopa arhiivides.11.04.201215.01.2013Riho AltnurmeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Usuteaduskond3 792,00 EUR
MUUSUSUS13035Väliseesti kirikute ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine ja uurimine Rootsis ja Inglismaal07.03.201330.12.2013Riho AltnurmeTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat1 700,00 EUR
  • Leitud 66 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Altnurme, R. (2017). Protestantismus und nationale Bewegung bei den Deutschbalten. Anton Schindling, Werner Buchholz, Mathias Niendorf. Protestantismus in den baltischen Ländern. Konfessionen, Ethnien und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918 (x−x). Münster: Aschendorff Verlag [ilmumas].3.1.
Altnurme, R. (2017). Transnationale religionswissenschaftliche Forschungskonzeptionen, besonders in der Kirchen- oder Christentumsgeschichte. Hackmann, Jörg; Loew, Peter Oliver. Verflechtungen in Politik, Kultur und Wirtschaft im östlichen Europa. Transnationalität als Forschungsproblem (x−x). Wiesbaden: Harrassowitz [ilmumas].3.1.
Altnurme, R. (2016). Estonian Churches during Communism. In: Matti Kotiranta (Ed.). The Finnish and Estonian Churches during the Cold War (85−98). Joensuu: University of Eastern Finland. (Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology; 15).3.2.
Altnurme, R. (2015). Orthodoxe Kirche – eine der eigenen Kirchen von Esten. Rammelt, Claudia; Schlarb, Cornelia; Schlarb, Egbert. Begegnungen in Vergangenheit und Gegenwart. Beiträge dialogischer Existenz. Eine freundschaftliche Festgabe zum 60.Geburtstag von Martin Tamcke (183−192).. Berlin-Münster-Wien-Zürich-London: LIT.3.1.
Altnurme, R.; Remmel, A. (koostajad) (2015). Old religion and new spirituality: Continuity and changes in the background of secularization. Conference program and abstracts. In: .Tartu, 26.-29.05.2015. Tartu: Tartu Ülikooli Multimeediakeskus.4.2.
Altnurme, R. (2014). Kirikujuhi valimine nõukogude moodi 1949. aastal. Kirik ja Teoloogia, x.6.3.
Altnurme, R. (2014). Parim kirikujuht on endine sõjamees. Kirik ja Teoloogia.6.3.
Altnurme, R. (2013). Eesti luteri kiriku reaktsioonid usuvastasele kampaaniale ja maailmapildi ning väärtuste muutumisele aastail 1958-1964. Acta Historica Tallinnensia, 19, 89−114.1.1.
Paert, I.; Altnurme, R. (2013). Religion and resistance: introduction. Usuteaduslik Ajakiri, 64 (1), 3−11.1.1.
Altnurme, R.; Paert, I. (2013). Usuteaduslik Ajakiri. Special issue: Religion and resistance. In: .. 4.1.
Altnurme, R. (2012). Changes in Estonian State Policy towards the Religion after 9/11/2001. Celš, 62, 5−22.1.2.
Altnurme, R. (2012). Die Erfahrungen der christlichen Kirchen mit Nationalismus, religiösem Pluralismus und Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Das Beispiel Estlands. Dingel, Irene; Duchhardt, Heinz. Die Europäische Integration und die Kirchen II. Denker und Querdenker (95−109).. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz; 93).3.1.
Altnurme, R. (2012). Pilgrimages to Taizé from Estonia. In: Antón M. Pazos (Ed.). Pilgrims and politics. Rediscovering the power of the pilgrimage (173−186).. Farnham, Surrey (UK): Ashgate Publishing.3.1.
Altnurme, R. (2012). Kirik ja usuteaduskond. Kirik ja Teoloogia, x.6.3.
Altnurme, R. (2012). Kõrgharidusreform ja usuteaduskond. Kirik ja Teoloogia, x.6.3.
Altnurme, R. (2012). Verbreitete Zustimmung - leise Zweifel: Estland und die Europäische Union. (5−8).. 6.3.
Altnurme, R. (2011). Estnische Kultur im „neuen Europa“ - Tendenzen der Theologie in Estland. Verkündigung und Forschung, 56 (1), 48−55.1.2.
Altnurme, R. (2011). Theology of Peace in Soviet Estonia. Celš, 61, 5−11.1.2.
Altnurme, R. (2011). Die evangelisch-lutherische Kirche Estlands nach dem II. Weltkrieg. Heinrich Wittram. Kirchliches Leben und Theologie in den baltischen Gebieten vom 16. bis 20. Jahrhundert (327−338).. Lüneburg: Carl Schirren Gesellschaft. (Schriftenreihe BALTISCHE SEMINARE; 19).3.2.
Altnurme, R. (2011). Removal from Office of Archbishop Jaan Kiivit (1906-1971). In: Laine, Antti; Laitinen, Aappo (Ed.). Yliopisto, kirkko ja yhteiskunta. Aila Lauhan juhlakirja (269−281).. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia; 218).3.2.
Altnurme, R. (2011). Professor: eestlane võib edukalt olla ka õigeusklik, katoliiklane või baptist. Postimees.6.6.
Altnurme, R. (2010). Ökumene und Theologie in Estland. Ökumene des Nordens. Theologien im Ostseeraum: Ostsee-Konferenz, Ökumene des Nordens, Greifswald, Deutschland; 15.-17.05.2008. Toim. Assel, H., Böttrich, C.,Theissen, H. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 77−89. (Greifswalder theologische Forschungen; 19).3.1.
Altnurme, R. (2010). Theological Education in Baltic Churches. In: Werner, Dietrich; Esterline, David; Kang, Namsoon; Raja, Joshva (Ed.). Handbook of Theological Education in World Christianity. Theological Perspectives - Regional Surveys- Ecumenical Trends (548−555).. Oxford: Regnum Books. (Regnum Studies in Global Christianity).3.2.
Altnurme, R.; Rohtmets, P.; Vihuri, V.; Sõtšov, A.; Pilli, T.; Kurg, I.; Kaldur, P.; Altnurme, L.; Saard, R.; Aan, H.; Tiitus, M.; Soom, K.; Kilemit, L.; Jürjo, S.; Remmel, A.; Paas, M.; Vilumaa, H. (2009).
. Tartu-Tallinn: Tartu Ülikool /Eesti Kirikute Nõukogu.
2.2.
Altnurme, R.; Rohtmets, P.; Vihuri, V.; Sõtšov, A.; Pilli, T.; Kurg, I.; Kaldur, P.; Altnurme, L.; Saard, R.; Aan, H.; Tiitus, M.; Soom, K.; Kilemit, L.; Jürjo, S.; Remmel, A.; Paas, M.; Vilumaa, H. (2009). History of Estonian Ecumenism. Tartu-Tallinn: University of Tartu / Estonian Council of Churches.2.2.
  • Leitud 14 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Ateismi ajaloost Eestis (XIX sajandi lõpust kuni aastani 1989)Remmel, Atko-Sulhanmagistrikraad (teaduskraad)Riho AltnurmeKaitstud2004Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Avatud sõna ja sakramendi osadus. Admissiooni küsimus Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.Vilumaa, HedidoktorikraadRiho AltnurmeJuhendamiselTartu Ülikool, Usuteaduskond
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 1919-1940: ajalooline ülevaadeToomas SchvakRiho AltnurmeJuhendamiselTartu Ülikool, Usuteaduskond
Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku välissuhted aastatel 1919-1940Rohtmets, Priitmagistrikraad (teaduskraad)Riho AltnurmeKaitstud2006Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Eesti õigeusu piiskopkond Nõukogude religioonipoliitika mõjuväljas 1954-1964Sõtšov, AndreidoktorikraadRiho AltnurmeKaitstud2008Tartu Ülikool
Eesti õigeusu piiskopkonna halduskorraldus ja vaimulikkond aastail 1945-1953Sõtšov, Andreimagistrikraad (teaduskraad)Riho Altnurme; Tarmo KulmarKaitstud2004Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Heinrich Stahli looming oma ajastu ideoloogilises kontekstisLotman, PiretdoktorikraadRiho AltnurmeKaitstud2010Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Hugo Bernhard Rahamägi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku teine piiskop 1934 -1939Vihuri, VeikodoktorikraadRiho AltnurmeKaitstud2007Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Religioonivastane võitlus Eesti NSV-s aastail 1957-1990. Tähtsamad institutsioonid ja nende tegevusAtko-Sulhan RemmeldoktorikraadRiho AltnurmeKaitstud2011Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Riik ja religioon nõukogudejärgses Eestis 1991-2008Ringvee, RingodoktorikraadRiho Altnurme; Tarmo KulmarKaitstud2011Tartu Ülikool
Tallinna Nõmme Ristija Johannese õigeusu koguduse ja kiriku ajalugu aastani 1960Toomas SchvakmagistrikraadRiho Altnurme; Andrei SõtšovKaitstud2009Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Tartu Aleksander Nevski kiriku ja koguduse ajalugu 1940ndatest aastatest kuni koguduse sulgemiseni ja taasavamiseniErikson, ToomasmagistrikraadToomas Schvak; Riho AltnurmeKaitstud2017Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Teoloogilised voolud Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikus aastatel 1917-1934Rohtmets, PriitdoktorikraadRiho AltnurmeKaitstud2012Tartu Ülikool, Usuteaduskond
Usuelu mõjutajad Eesti luterlikes kogudustes 1940-1953Kaia IvaskmagistrikraadAigi Rahi-Tamm; Riho AltnurmeKaitstud2011Tartu Ülikool