Kristin Kuutma

11.07.1959
kristin.kuutma@ut.ee
http://www.siefhome.org/congresses/sief2013/index.shtml

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, kultuuriteaduste professor (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, kultuuriteaduste professor (1,00)
01.01.2013–31.12.2013    St. Andrewsi Ülikool (Ühendkuningriik), külalisprofessor
2010–2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond, kultuuriteaduste professor (1,00)
2009–2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, kultuuriteaduste erakorraline professor (0,50)
2009–2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond, vanemteadur (0,50)
01.07.2008–31.01.2009    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, etnoloogia erakorraline vanemteadur (0,80)
2008–2009    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, erakorraline professor (kultuuriteadused) (0,20)
01.10.2007–31.01.2009    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, kultuuriteaduste erakorraline professor (0,20)
29.05.2007–31.01.2009    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, erakorraline dotsent (0,20)
01.09.2006–28.05.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, erakorraline dotsent (0,20)
01.09.2006–30.06.2008    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, etnoloogia erakorraline vanemteadur (0,30)
2006–2006    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond, teadur (0,50)
01.09.2005–31.12.2007    Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemteadur (0,20)
01.09.2005–30.06.2008    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, erakorraline vanemteadur (0,50)
01.02.2005–31.08.2006    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, erakorraline dotsent (0,50)
01.01.2005–31.08.2005    Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemteadur (0,50)
01.09.2004–31.01.2005    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, Erakorraline teadur (0,50)
01.09.2004–31.01.2005    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, erakorraline teadur (0,50)
2002–2005    Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemteadur (1,00)
01.01.2001–31.12.2002    University of Wisconsin, Madison (USA), uurimisassistent
01.01.1998–31.12.2001    University of Washington (USA), eesti keele abiõpetaja
01.01.1995–31.12.1998    Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, teadur (0.50)
01.01.1994–31.12.2000    Eesti Keele Instituut, folkloristika osakond, tõlk, toimetaja ja vanemtoimetaja
01.01.1984–31.12.1994    Eesti Rahvakultuuri Keskus, toimetaja ja kirjastusala peaspetsialist
01.01.1982–31.12.1984    Kirjastus Eesti Raamat, korrektor
 
 
Haridustee
1998–2002    University of Washington (USA); Department of Scandinavian Studies (Area Studies)
1977–1982    Tartu Ülikool; romaani ja germaani filoloogia (inglise keel ja kirjandus)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Association of Critical Heritage Studies (ACHS), vaimse kultuuripärandi teadlasvõrgustiku komitee liige
2015−...    HERA (Humanities in the European Research Area) Joint Research Programme “Uses of the Past” rahvusvahelise hindamiskomisjoni liige
2014−...    Ajakirja Journal of Northern Studies (Rootsi) toimetuskolleegiumi liige
2013−...    Royal Anthropological Institute, liige
2012−...    European Association of Social Anthropologists (EASA), liige
2012−...    Association of Critical Heritage Studies (ACHS), liige
2011−...    Ajakirja Budkalven (Soome) toimetuskolleegiumi liige
2011−...    Sloveenia Teadusfondi välisekspert
2010−...    Ajakirja Journal of American Folklore toimetuskolleegiumi liige
2009−...    Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli (KTKDK) TÜ komisjoni juhataja
2009−...    SIEFi töörühma Cultural Heritage and Property juht
2009−...    Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli nõukogu liige
2009−...    Eesti Kultuuriministeeriumi vaimse kultuuripärandi nõukogu liige
2008−...    UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni nõukogu esimees
2008−...    Kalevalaseura, kutsutud välisliige
2007−...    Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudi nõukogu liige
2007−...    Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF), liige
2007−...    Tartu Ülikooli kultuuriteaduste erialade programminõukogude liige
2002−...    Ajakirja Folklore toimetuskolleegiumi liige
2002−...    Ajakirja Ariadne Lõng toimetuskolleegiumi liige
2002−...    UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni ekspert kultuuriloo alal
1998−...    American Folklore Society, liige
1998−...    Society for the Advancement of Scandinavian Studies, liige
1996−...    Eesti Akadeemilise Rahvaluule Selts, liige
1995−...    Emakeele Selts, liige
1989−...    Eesti Folkloori Selts, asutajaliige
2015−2020    IUT34-32, institutsionaalne uurimistoetus 'Kultuuripärand kui ühiskondlik-kultuuriline ressurss ja probleemne valdkond'; grandi hoidja ja töörühma juht
2014−2015    KTKDK 2015 talvekooli 'Circulation and Collaboration: Perspectives for/in Interdisciplinarity' programmi juht, peakorraldaja
2013−2014    European Association of Social Anthropologists 2014 konverentsi (EASA 2014 Tallinn) teadusnõukogu ja korralduskomitee liige
2013−2014    Association of Critical Heritage Studies, Teine konverents, Canberra 2014, teadusnõukogu liige
2013−2015    ERMOS 2012, grant 120 „Language, traditional knowledge and health in Vepsian villages, Russia” (ERMOS120); järeldoktori juhendamine
2012−2013    Oslo Ülikool, Department of Culture Studies and Oriental Languages Faculty of Humanities, doktoritöö hindamiskomisjoni liige
2012−2013    KTKDK 2013 talvekooli 'Truth and Method: From Freedom to Values' programmi juht, peakorraldaja
2011−2012    Norra tippkeskuste hindamispaneeli liige
2011−2012    Helsinki Ülikool, kultuuripärandi professuur, valimiskomisjoni liige
2011−2013    XI SIEFi rahvusvahelise kongressi (Tartu 2013) peakorraldaja ja programmi juht
2010−2012    European Science Foundation, humanitaarkomisjoni juhatuse liige
2010−2011    SKS (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) evalveerimiskomisjoni liige
2010−2013    EU-FP7 projekt 'EuNaMus - Euroopa rahvusmuuseumid: identiteedipoliitika, mineviku kasutamine ning euroopa kodanik', projekti partner/põhitäitja, Eesti töörühma juht (Rootsi, Ühendkuningriik, Kreeka, Prantsusmaa, Norra, Itaalia, Ungari ja Eesti)
2010−2011    KTKDK 2011 talvekooli 'Time and Temporality: Categories, Models and Narratives' programmi juht, peakorraldaja
2009−2012    Eesti Teadusfondi grant nr. 7795 ‘Teadmiste produktsioon rahvusteaduslike uurimuste kontekstis', grandihoidja
2008−2013    Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF), juhatuse liige
2008−2009    UNESCO partnerlusprogrammi 'Teadlasvõrgustiku loomine vaimse kultuuripärandi ja kultuuripoliitika seoste refleksiivseks uurimistööks' juht
2008−2008    Humanities in the European Research Area (HERA) grant 'Knowledge Production and the Institutionalization of European Heritage', grandihoidja
2007−2012    European Science Foundation, humanitaarkomisjoni liige, Eesti esindaja
2007−2008    Tartu Ülikooli kultuuri- ja kommunikatsiooniteaduste keskuse juhataja
2006−2007    UNESCO, vaimse kultuuripärandi kaitse valitsustevahelises komitee, ase-esimees
2006−2012    Eesti Teadusfondi kultuuri ja ühiskonna ekspertkomisjoni liige
2006−2010    UNESCO, vaimse kultuuripärandi kaitse valitsustevaheline komitee, Eesti esindaja
2005−2007    Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakonna nõukogu liige
2005−2007    International Society of Folk Narrative Research, liige
2005−2008    Tartu Ülikooli kultuuri- ja kommunikatsiooniteaduste keskuse nõukogu liige
2004−2007    Eesti Teadusfondi grant nr. 5964 'Folkloristika ja refleksiivne kultuurikriitika (20. saj. esimene pool)', grandihoidja
2004−2009    Society for the Advancement of Baltic Studies, liige
2003−2006    Eesti Teadusfondi humanitaarteaduste komisjoni ekspert (folkloristika)
2003−2006    Ajakirja Studies in Folk Culture toimetuskolleegiumi liige
1996−2003    Baltic Institute of Folklore, asutajaliige
1996−2006    International Council of Traditional Music, Eesti rahvuskomitee liige
 
 
Loometöö
1993-1995 rahvamuusikaansambli Leegajus juht; 1983-1995 rahvamuusikaansambli Leegajus liige; 1979-1983 rahvalauluansambli Hellero liige.
Eesti regivärsilise rahvaluule tõlkimine inglise keelde. Ilukirjanduse ja lasteraamatute tõlkimine inglise keelest eesti keelde. ;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Täiendusõpe NorFA stipendiumiga 1991 Bergeni Ülikoolis, Norras (etnoloogia ja folkloristika osakond, 3 kuud). Täiendusõpe NorFA stipendiumiga 1995 Bergeni Ülikoolis (etnoloogia ja folkloristika osakond, 1 kuu) ja Põhjamaade Folklooriinstituudis, Soomes (1 kuu). Enesetäiendus 2004 Helsinki Ülikooli ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura juures (1 kuu). Enesetäiendus 2006 Turu Ülikooli juures (1 kuu).;
Eesti keele õpetaja inglise keele baasil 1991-1995 firmades International Language Services ja Mainori Keeltekool.;
Folkloorifestival Baltica organiseerija 1989 ja 1992. Laste Folkloorifestivali organiseerija 1995 ja 1996.;
Kursused TÜs: Kultuurilood I-II; Kultuuriteooriad etnoloogias, folkloristikas ja kultuuriantropoloogias; Kultuuriteaduslik seminar; Etnoloogia ja folkloristika magistriseminar; Religiooniantropoloogia; Pärimuskultuur ja representatsioon; Pärimus kaasaegses kultuurikommunikatsioonis; Kultuuri- ja sotsiaalantropoloogia seminar; Doktoriseminar ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Kristin Kuutma, Tartu Ülikooli aumärk ja tänukiri
2014, Kristin Kuutma, Eesti Teadusagentuuri tänukiri: Eesti esindamine Euroopa Teadusfondi alalises komitees 'Humanitaarteadused'
2013, Kristin Kuutma, University of St. Andrews (UK), külalisprofessor
2003, Kristin Kuutma, Eesti Kultuurkapitali aastapreemia : Teadusliku analüüsi ja ülevaate koostamine Eesti, Läti ja Leedu laulu- ja tantsupidude ning Kihnu kultuuriruumi kohta, mille tulemusena kanti need UNESCO suulise ja vaimse maailmapärandi nimekirja
2001, Kristin Kuutma, University of Wisconsin-Madison (USA), uurimisstipendium
2000, Kristin Kuutma, University of Washington (USA), teadusreisi stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; PÕHISUUND: Kultuuriteooriad; kultuuriuuringute historiograafia ja refleksiivne kultuurikriitika; kultuurilooliste sümbolite kujunemine ja representatsioon; kultuuripoliitika ja rahvusvahelised suhted; kultuuripärandi ja identiteedi seosed; pärimuskultuur ja sotsiaalsed protsessid globaalses kontekstis
 
 
Lisainfo

Ühiskonnateadused ja kultuur, Kultuuriuuringud (Kultuuriteooriad etnoloogias, folkloristikas ja kultuuriantropoloogias; kultuuriuuringute historiograafia ja refleksiivne kultuurikriitika; kultuurilooliste sümbolite kujunemine ja representatsioon; kultuuripoliitika ja rahvusvahelised suhted; kultuuripärandi ja identiteedi seosed; pärimuskultuur ja sotsiaalsed protsessid globaalses kontekstis)

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.2.
2015
1.3.
2015
3.1.
2015
6.8.
2015
6.8.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.2.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
4.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
4.1.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.2.
2007
3.3.
2007
3.3.
2007
3.5.
2007
3.5.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
3.3.
2006
3.3.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.2.
2005
2.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.3.
2005
4.2.
2005
5.2.
2005
1.2.
2004
6.7.
2004
1.1.
2003
4.1.
2003
6.7.
2003
2.3.
2002
3.3.
2002
3.3.
2002
3.4.
2001
1.2.
1998
1.2.
1998
1.3.
1998
1.2.
1997
1.2.
1996
1.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.4.
1993

Kristin Kuutma

11.07.1959
kristin.kuutma@ut.ee
http://www.siefhome.org/congresses/sief2013/index.shtml

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research and Arts, Professor of Cultutal Studies (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Professor of Cultutal Studies (1,00)
01.01.2013–31.12.2013    University of St. Andrews (United Kingdom), visiting professor
2010–2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Department of Ethnology, Professor of Cultural Research (1,00)
2009–2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Department of Estonian and Comparative Folklore, Extraordinary Professor in Cultural Research (0,50)
2009–2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Department of Ethnology, Senior Researcher (0,50)
01.07.2008–31.01.2009    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Research Fellow extraordinarius (0,80)
2008–2009    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Department of Estonian and Comparative Folklore, Professor Extraordinary of Cultural Research (0,20)
01.10.2007–31.01.2009    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Professor extraordinarius of Cultural Research (0,20)
29.05.2007–31.01.2009    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Lecturer extraordinarius (0,20)
01.09.2006–28.05.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Lecturer extraordinarius (0,20)
01.09.2006–30.06.2008    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Research Fellow extraordinarius (0,30)
2006–2006    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Department of Ethnology, Researcher (0,50)
01.09.2005–31.12.2007    Estonian Literary Museum, Senior Researcher (0,20)
01.09.2005–30.06.2008    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Department of Journalism and Communication, Senior Research Fellow extraordinarius (0,50)
01.02.2005–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Lecturer extraordinarius (0,50)
01.01.2005–31.08.2005    Estonian Literary Museum, Senior Researcher (0,50)
01.09.2004–31.01.2005    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Department of Estonian and Comparative Folklore, Extraordinary Researcher (0,50)
01.09.2004–31.01.2005    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Research Fellow extraordinarius (0,50)
2002–2005    Estonian Literary Museum, Senior Researcher (1,00)
01.01.2001–31.12.2002    University of Wisconsin, Madison (USA), research assistant
01.01.1998–31.12.2001    University of Washington (USA), teaching assistant
01.01.1995–31.12.1998    Institute of International and Social Studies, researcher (0.50)
01.01.1994–31.12.2000    Institute of Estonian Language, Folklore Department, translator, editor and senior editor
01.01.1984–31.12.1994    Estonian Folk Culture Centre, editor and publications manager
01.01.1982–31.12.1984    Publishing Firm Eesti Raamat, proof reader
 
 
Education
1998–2002    1998–2002 University of Washington (USA), Department of Scandinavian Studies (Area Studies)
1977–1982    1977–1982 University of Tartu, Department of Romanic-Germanic Languages and Literature (the English language and literature)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Association of Critical Heritage Studies (ACHS), Intangible Heritage (ICH) Researchers Network committee member
2015−...    HERA (Humanities in the European Research Area) Joint Research Programme “Uses of the Past” International Review Panel member
2014−...    Journal of Northern Studies (Sweden), member of the editorial board
2013−...    Royal Anthropological Institute, fellow
2012−...    European Association of Social Anthropologists (EASA), member
2012−...    Association of Critical Heritage Studies (ACHS), member
2011−...    Journal Budkalven (Finland), member of the editorial board
2011−...    Slovenian Science Foundation external expert
2010−...    Journal of American Folklore, member of the editorial board
2009−...    Graduate School of Culture Studies and Arts (GSCSA), chairperson of the University of Tartu committee
2009−...    SIEF Working Group on Cultural Heritage and Property, chair
2009−...    Graduate School of Culture Studies and Arts, member of the board
2009−...    Council of Intangible Cultural Heritage at the Estonian Ministry of Culture, member
2008−...    Estonian National Commission for UNESCO, chairperson of the board
2008−...    Kalevalaseura (Finland), invited international member
2007−...    University of Tartu, Institute of Cultural Research and Fine Arts, member of the board
2007−...    Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF), member
2007−...    Board Member of the Graduate and Undergraduate Programs in Cultural Research, University of Tartu
2002−...    Journal Folklore, member of the editorial board
2002−...    Journal Ariadne Lõng, member of the editorial board
2002−...    Expert at the Estonian National Commission for UNESCO
1998−...    American Folklore Society, member
1998−...    Society for the Advancement of Scandinavian Studies, member
1996−...    Estonian Academic Folklore Society, member
1995−...    Mother Tongue Society, member
1989−...    Estonian Folklore Society, founding member
2015−2020    IUT34-32, institutional research grant 'Cultural heritage as a socio-cultural resource and contested field'; grant holder and principal investigator
2014−2015    GSCSA 2015 winterschool 'Circulation and Collaboration: Perspectives for/in Interdisciplinarity' programme director
2013−2014    European Association of Social Anthropologists 2014 conference (EASA 2014 Tallinn) scientific and organising committee
2013−2014    Association of Critical Heritage Studies, Second biannual Conference, Canberra 2014, member of the scientific committee
2013−2015    ERMOS 2012, grant 120 „Language, traditional knowledge and health in Vepsian villages, Russia” (ERMOS120); supervisor of Postdoctoral research
2012−2013    University of Oslo, Department of Culture Studies and Oriental Languages Faculty of Humanities, doctoral dissertation external evaluator
2012−2013    GSCSA 2013 winterschool 'Truth and Method: From Freedom to Values' programme director
2011−2012    Norwegian Centres of Excellence assessment panel member
2011−2012    University of Helsinki, assistant professorship in cultural heritage studies, external assessor
2011−2013    11th international SIEF congress (Tartu 2013) main organiser and programme director
2010−2012    European Science Foundation, Standing Committee for Humanities, Core Group member
2010−2011    FLS (Finnish Literature Society, SKS) evaluation committee member
2010−2013    EU-FP7-project 'EuNaMus - European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen', project partner/principal investigator, head of the Estonian team (Estonia, Sweden, UK, Greece, France, Norway, Hungary, Italy)
2010−2011    GSCSA 2011 winterschool 'Time and Temporality: Categories, Models and Narratives' programme director
2009−2012    Estonian Science Foundation, grant no. 7795 ‘Analysis of Knowledge Production in the Context of (National) Heritage Scholarship’, principal investigator
2008−2013    Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF), member of the board
2008−2009    UNESCO, Partnership Program grant 'Academic network in reflexive research ofintangible cultural heritage and cultural politics', project leader
2008−2008    Humanities in the European Research Area (HERA) grant 'Knowledge Production and the Institutionalization of European Heritage', principal investigator
2007−2012    European Science Foundation, Standing Committee for Humanities, representative of Estonia
2007−2008    Research Centre of Culture and Communication at the University of Tartu, director
2006−2007    UNESCO, Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Vice-Chairman
2006−2012    Estonian Science Foundation, member of the expert commission for humanities and social sciences
2006−2010    UNESCO, Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, representative of Estonia
2005−2007    University of Tartu, Department of Literature and Folklore, member of the board
2005−2007    International Society of Folk Narrative Research, member
2005−2008    Research Centre of Culture and Communication at the University of Tartu, member of the board
2004−2007    Estonian Science Foundation, grant 5964 'Folkloristics and reflexive cultural critique (early 20th century)', principal investigator
2004−2009    Society for the Advancement of Baltic Studies, member
2003−2006    Expert of the Estonian Science Foundation humanities commission (folkloristics)
2003−2006    Journal Studies in Folk Culture, member of the editorial board
1996−2003    Baltic Institute of Folklore, founding member
1996−2006    International Council of Traditional Music, Estonian National Commission, member
 
 
Creative work
1993-1995 leader of traditional music group Leegajus; 1983-1995 performer in traditional music group Leegajus; 1979-1983 performer in folk song group Hellero.
Translator of archaic Estonian folk poetry into English. Translator of fiction and children's books into English.;
 
 
Additional career information
NorFA scholarship for training 1991 University of Bergen, Norway (Dept of Ethnology and Folkloristics, 3 months).NorFA scholarship for training 1995 University of Bergen, Norway (Dept of Ethnology and Folkloristics, 1 month) and Nordic Insitute of Folklore, Finland (1 month).Refresher training 2004 University of Helsinki and Finnish Literature Society (1 month).Refresher training 2006 University of Turku (1 month).;
Teacher of Estonian as a foreing language (English-based) 1991-1995 at companies International Language Services and Mainor Language School.;
Folklore Festival Baltica organiser 1989 and 1992. Children's Folklore Festival organiser 1995 and 1996.;
Courses at UT: Cultural Histories I-II; Cultural Theories in Ethnology, Folkloristics and Cultural Anthropology; Seminar in Cultural Research; Graduate Seminar in Ethnology and Folkloristics; Anthropology of Religion; Cultural Heritage and Representation; Heritage in Modern Cultural Communication; Doctoral Seminar ;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Kristin Kuutma, University of Tartu Accolade and Letter of Appreciation
2014, Kristin Kuutma, Estonian Research Council Letter of Appreciation: For representing Estonia by the European Science Foundation Standing Committee for Humanities
2013, Kristin Kuutma, University of St. Andrews (UK), visiting professor
2003, Kristin Kuutma, Annual Award of the Estonian Cultural Foundation : Research analysis and overview of the Estonian, Latvian and Lithuanian song and dance festivals, and of the Kihnu cultural space, proclaimed the UNESCO Masterpieces of Oral and Intangible Heritage
2001, Kristin Kuutma, University of Wisconsin-Madison (USA), research scholarship
2000, Kristin Kuutma, University of Washington (USA), research travel grant
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; SPECIALITY: Theories of cultural research; historiography of cultural research and reflexive cultural critique; cultural symbols as representation; cultural heritage and social processes in the global context; cultural politics and international relations; cultural heritage and manifestation of identity
 
 
Additional information
Culture and Society, Cultures Research (Theories of cultural research in Ethnology, Folkloristics and Cultural Anthropology; historiography of cultural research and reflexive cultural critique; cultural symbols as representation; cultural heritage and social processes in the global context; cultural politics and international relations; cultural heritage and manifestation of identity)

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.2.
2015
1.3.
2015
3.1.
2015
6.8.
2015
6.8.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.2.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
4.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
4.1.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.2.
2007
3.3.
2007
3.3.
2007
3.5.
2007
3.5.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
3.3.
2006
3.3.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.2.
2005
2.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.3.
2005
4.2.
2005
5.2.
2005
1.2.
2004
6.7.
2004
1.1.
2003
4.1.
2003
6.7.
2003
2.3.
2002
3.3.
2002
3.3.
2002
3.4.
2001
1.2.
1998
1.2.
1998
1.3.
1998
1.2.
1997
1.2.
1996
1.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
3.4.
1993
  • Leitud 15 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0182553s03Argikultuuri diskursus ja kultuuride dialoog01.01.200331.12.2007Ülo ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond243 912,43 EUR
SFSF0032473s03Eesti kultuurilugu rahvuskirjanduse kujundajana01.01.200331.12.2007Sirje OleskEesti Kirjandusmuuseum353 655,10 EUR
MUUMFLKU10026REuNaMus - European national museums: ldentity politics, the uses of the past and the European citizen01.02.201031.01.2013Kristin KuutmaTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut68 859,00 EUR
ETFETF5964Folkloristika ja refleksiivne kultuurikriitika (20. saj. esimene pool)01.01.200431.12.2007Kristin KuutmaEesti Kirjandusmuuseum38 021,87 EUR
SFSF0180157s08Identiteedipoliitika dünaamilised perspektiivid – dialoogi ja konflikti analüüs01.01.200831.12.2013Art LeeteTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond249 010,92 EUR
MUUSFLKU08055Kristin Kuutma osalemine UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni valitsustevahelise komitee töös 2008. a.11.04.200801.12.2008Kristin KuutmaTartu Ülikool6 949,88 EUR
SFSF0180002s07Kultuurikommunikatsiooni komplekssus ja kultuuriuurimise metodoloogilised väljakutsed01.01.200731.12.2012Halliki Harro-LoitTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond319 294,75 EUR
MUUSFLKUARENG2Kultuuriline mäletamine ja sotsiaalsed muutused01.01.201431.12.2014Art LeeteTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut20 000,00 EUR
IUTIUT34-32Kultuuripärand kui ühiskondlik-kultuuriline ressurss ja probleemne valdkond01.01.201531.12.2020Kristin KuutmaTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut192 000,00 EUR
ERMOSERMOS120Language, traditional knowledge and health in Vepsian villages, Russia08.01.201307.01.2015Laura SiragusaTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond69 220,00 EUR
MUULHVKU16116Peipsiveere kultuuriprogrammide 2009-2012 ja 2013-2016 mõjuanalüüsi koostamine25.04.201631.10.2016Kristin KuutmaTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut4 432,64 EUR
MUUSFLKU08137Teadlasvõrgustiku loomine vaimse kultuuripärandi ja kultuuripoliitika seoste refleksiivseks uurimistööks30.11.200831.12.2009Kristin KuutmaTartu Ülikool11 120,63 EUR
ETFETF7795Teadmiste produktsioon rahvusteadusliku uuringu kontkestis01.01.200931.12.2012Kristin KuutmaTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond54 944,15 EUR
EKRMEKRM04-13Terminoloogilised ja allikakriitilised aspektid01.01.200431.12.2008Tiiu JaagoTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond39 625,20 EUR
1.1.7.1.SHVKU17384Vana Võrumaa kultuuriprogrammide 2010-2013 ja 2014-2017 mõjuanalüüsi koostamine01.06.201731.10.2017Kristin KuutmaTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut5 500,00 EUR
  • Leitud 88 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kuutma, Kristin (2017). A Textual Ethnography of Collaboration in Early Sámi Studies. History and Anthropology, 28 (1), 23−38.10.1080/02757206.2016.1197222.1.1.
Kuutma, Kristin (2015). http://socrates.berkeley.edu/~caforum/volume13/vol13_Kuutma.html. Cultural Analysis: An Interdisciplinary Forum on Folklore and Popular Culture, 13, 105−112.1.2.
Kuutma, Kristin; Tasa, Monika (2015). Special issue on cultural theory: Summing up. Akadeemia, 4, 759−761.1.3.
Kuutma, Kristin (2015). From Folklore to Intangible Heritage. In: William Logan, Máiréad Nic Craith, and Ullrich Kockel (Ed.). A Companion to Heritage Studies (41−54). Wiley-Blackwell.3.1.
Hiiemäe, Reet; Kuutma, Kristin (2015). International Winter School ‘Circulation and Collaboration: Perspectives for/in Interdisciplinarity’. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 60, 142−145.10.7592/FEJF2015.60.6.8.
Hiiemäe, Reet; Kuutma, Kristin (2015). Rahvusvaheline talvekool "Ringlus ja koostöö. Interdistsiplinaarsed võimalused ja vaated.". (169−172).. Tartu: EKM Folkloristika Osakond.6.8.
Kuutma, Kristin; Kästik, Helen (2014). Creativity and ‘Right’ Singing: Aural Experience and Embodiment of Heritage. Journal of Folklore Research, 51 (3), 277−310.1.1.
Kuutma, Kristin (2014). From the construction of concepts to knowledge production: the interdisciplinarity of folkloristics. In: Kalevi Kull; Valter Lang; Anu Kannike (Ed.). Estonian Approaches to Culture Theory (308−329).. Tartu: Tartu University Press. (Approaches to Culture Theory; 4).3.1.
Annist, Aet; Kuutma, Kristin (2014). Dislocated heritage guerillas on Estonian borders. In: Anthropology and Enlightenment ASA14 Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth Decennial Conference (55−55).Anthropology and Enlightenment ASA14 Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth Decennial Conference, Edinburgh, 19-22 June 2014. Edinburgh: Association of Social Anthropologists.5.2.
Kuutma, Kristin; Vaivade, Anita (2014). Working Group on Cultural Heritage and Property. SIEF-NEWS. International Society for Ethnology and Folklore Studies, 12 (1), 24.6.3.
Kuutma, Kristin; Kästik, Helen (2013). Doktorikool "Tõde ja meetod: väärtustest vabaduseni". Interdistsiplinaarsus ja metodoloogilised valikud. Keel ja Kirjandus, 6, x−x.1.2.
Kuutma, Kristin (2013). Concepts and Contingencies in Heritage Politics. In: Lourdes Arizpe, Cristina Amescua (Ed.). Anthropological Perspectives on Intangible Cultural Heritage (1−15).. Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London: Springer. (Springer Briefs in Environment, Security, Development and Peace).10.1007/978-3-319-00855-4.3.1.
Kuutma, Kristin (2013). Contingencies and Concerns. In: Final Report (101−106).. Osaka, Japan: International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region (IRCI). (2013 IRCI Meeting on ICH: Evaluating the Inscription Criteria for the Two Lists of UNESCO's Intangible Cultural Heritage Convention).3.4.
Kuutma, Kristin (2013). [Abstracts: Keynotes] Cultural heritage: from restrained circulation to incited transformation. SIEF Congress Tartu 2013: The 11th Congress of the International Society of Ethnology and Folklore (SIEF); University of Tartu; June 30-July 4, 2013. 79.5.2.
Jõesalu, Kirsti; Kaaristo, Maarja; Kuutma, Kristin; Seljamaa, Elo-Hanna (2013). National ethnology reports. Estonia. In: (5−6).. 6.3.
Kuutma, Kristin; Seljamaa, Elo-Hanna; Västrik, Ergo-Hart (2012). Minority identities and the construction of rights in post-Soviet settings. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 51, 49−76.10.7592/FEJF2012.51.kuutma-seljamaa-vastrik.1.1.
Kuutma, Kristin (2012). Between Arbitration and Engineering: Concepts and Contingencies in the Shaping of Heritage Regimes. In: Bendix, Regina F.; Eggert, Aditya; Peselmann, Arnika (Ed.). Heritage Regimes and the State (21−36).. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen. (Göttingen Studies in Cultural Property; Vol. 6).3.2.
Kuutma, Kristin; Kroon, Paavo (2012). Museum Policy in Transition from Post-Soviet Conditions to Reconfigurations in the European Union. In: Eilertsen, L.; Amundsen, A.B. (Ed.). Museum Policies in Europe 1990-2010: Negotiating Professional and Political Utopia (69−90).. Linköping, Sweden: Linköping University. (EuNaMus Report No. 3; 3).3.2.
Kuutma, Kristin (2012). Communities and the Contested Politics of Representational Ownership. Final Report: The First ICH-Researchers Forum: The Implementation of UNESCO's 2003 Convention; Maison des Cultures du Monde, Paris, France; 3 June 2012. Osaka, Japan: International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region (IRCI), 42−51.3.4.
Kuutma, Kristin (2012). Contested Memory and Re-configured Master Narratives: Museum Institution in Totalitarian Regimes. National Museums and the Negotiation of Difficult Pasts: National Museums and the Negotiation of Difficult Pasts: Conference Proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen; Brussels; 26–27 January 2012. Ed. Poulot, D.; Lanzarote Guiral, J.M.; Bodenstein, F. Linköping, Sweden: Linköping University, 79−90. (EuNaMus Report No. 8; 8).3.4.
Kuutma, Kristin (2012). Shaping heritage regimes: the predicaments of safeguarding the intangible. Conference programme and book of abstracts: Uncertainty and disquiet. European Association of Social Anthropologists 12th Biennial Conference; Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Nanterre; July 2012.. Nanterre: EASA, 244.5.2.
Kuutma, Kristin (2012). Theorising the Politics of Intangible Cultural Heritage: Regimes of Safeguarding. Paper abstracts: Re/theorising heritage. Inaugural Cpnference of the Association of Critical Heritage Studies; University of Gothenburg; 05 Jun 2012 to 08 Jun 2012. Gothenburg,.5.2.
Kuutma, Kristin (2011). Encounters to Negotiate a Sami Ethnography. Scandinavian Studies, 83 (4), 492−518.1.1.
Kuutma, Kristin (2011). National Museums in Estonia. Building National Museums in Europe 1750-2010, Part I: Building National Museums in Europe 1750–2010. Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen; Bologna; 28-30 April 2011. Ed. Aronsson, P.; Elgenius, G. Linköping, Sweden: Linköping University, 231−259. (EuNaMus Report No1 ; 1).3.4.
Kencis, Toms; Kuutma, Kristin (2011). National Museums in Latvia. Building National Museums in Europe 1750-2010, Part II: Building National Museums in Europe 1750–2010. Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen; Bologna; 28-30 April 2011. Ed. Aronsson, P; Elgenius, G. Linköping, Sweden: Linköping University, 497−519. (EuNaMus Report No 1; 1).3.4.
  • Leitud 21 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Regilaul kontserdirepresentatsioonis: pärand ja kultuurikirjeldusKästik, HelenmagistrikraadKristin KuutmaKaitstud2010Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond
A Disciplinary History of Latvian MythologyKencis, TomsdoktorikraadÜlo Valk; Kristin KuutmaKaitstud2012Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Aines ja lähenemisviis. Sissevaateid tänapäeva eestlaste sünnipäevapärimusse: teadusteksti loome probleemeMaili Piltmagistrikraad (teaduskraad)Kristin Kuutma; Tiiu JaagoKaitstud2007Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kirjanduse ja rahvaluule osakond
Between the Folk and Scholarship: Ethnological Practice in Estonia in the 1920s and 1930sMetslaid, MarleendoktorikraadEne Kõresaar; Kristin KuutmaKaitstud2016Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Eesti pulmad 20./21. sajandi vahetuselToomistu, AivomagistrikraadKristin KuutmaKaitstud2005Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofiateaduskonna dekanaat
Estonian National Dance - improving tradition and performing the nationNigu, LeenudoktorikraadLorenzo Cañás Bottos; Kristin KuutmaJuhendamiselTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut
Folkloorse ainese muutumine tantsuansambli esitusesKapper, KristiinamagistrikraadKristin KuutmaJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Islami roll Eesti tatarlaste rahvusliku identiteedi konstrueerimiselKlaas, MaarjadoktorikraadKristin Kuutma; Art LeeteJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo osakond
Konfliktne pärand. Maarjamäe memoriaalLaura KippermagistrikraadKristin KuutmaJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond
Muuseumitöötaja roll kultuuripärandi vahendajana Saatse Seto Muuseumi näitelKorela, TeamagistrikraadKristin KuutmaKaitstud2011Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Mälestused maaelust ja moderniseerumisest: kaks eesti varajast autoetnograafiatKorka, ToomasmagistrikraadKristin KuutmaKaitstud2013Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Pärandidiskursus kultuurirepresentatsioonisKroon, PaavomagistrikraadKristin KuutmaJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Rahvusteadlane Oskar Loorits ja tema kaasaeg (1920-1940)Tasa, MonikamagistrikraadKristin KuutmaKaitstud2008Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond
Seto laul eesti folkloristika ajaloos. Lisandusi representatsioonilooleKalkun, AndreasdoktorikraadKristin KuutmaKaitstud2011Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Seto naiste eluloolaulud. Autobiograafiad ja utoopiadKalkun, AndreasmagistrikraadKristin Kuutma; Paul HaguKaitstud2003Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond
The Mobile Phone in the Hands of the Nepalese People: A Humanistic Perspective of TechnologyPiipuu, MerilinmagistrikraadKristin Kuutma; Laura SiragusaKaitstud2017Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
The Role of Song Celebrations and Choral Societies in the Formation and Manifestation of the Baltic German IdentityHaubold, Anna CarolinedoktorikraadKristin KuutmaJuhendamiselTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Traditional Handicrafts and MarketingPotter, TerjemagistrikraadKristin KuutmaKaitstud2005Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Vadjalaste ja isurite usundi kirjeldamine keskajast 20. sajandi esimese pooleni: alliktekstid, representatsioonid ja tõlgendused Västrik, Ergo-HartdoktorikraadKristin KuutmaKaitstud2007Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Viie 20. sajandi naise regilaulumaailm. Arhiivitekstid, kogemused ja mälestusedOras, JanikadoktorikraadKristin Kuutma; Urve LippusKaitstud2008Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
“Meie, mustlased”: näituse loomisluguPurret, ReenamagistrikraadKristin KuutmaKaitstud2014Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Etnoloogia osakond