Kadri Vider

26.11.1969
7376 433
kadri.vider@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.08.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia teadur (1,00)
01.09.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia teadur (1,00)
15.09.2011–31.08.2014    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia teadur (1,00)
05.12.2007–14.09.2011    Haridus- ja Teadusministeerium, peaekspert (1,00)
01.09.2006–31.12.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, arvutilingvistika teadur (1,00)
01.09.2005–31.08.2006    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofiateaduskonna dekanaat, erakorraline teadur (0,15)
01.09.2005–31.08.2006    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, arvutilingvistika teadur (0,85)
01.09.2002–31.08.2005    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, arvutilingvistika teadur (1,00)
01.01.1999–31.12.2002    Tartu Ülikool, filosoofiateaduskonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna üldkeeleteaduse õppetooli teadur
01.01.1998–31.12.1999    Tartu Ülikool, projekti EuroWordNet tehniline juht ja töötaja
01.01.1995–31.12.1997    TÜ eesti filoloogia osakonna üldkeeleteaduse õppetooli vanemlaborant
01.01.1995–31.12.1996    ajalehe “Postimees” keeletoimetaja suveperioodil
 
 
Haridustee
1995–1999    Tartu Ülikool, M.A. üldkeeleteaduse alal
1988–1995    Tartu Ülikool, B.A. eesti keele ja kirjanduse alal
1976–1988    Tallinna 4. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia (2011-2017)" juhtkomitee liige
2012−...    CLARIN ERIC riiklik koordinaator Eestis, CLARIN ERIC riiklike koordinaatorite foorumi aseesimees (2012-2015)
2005−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühingu konverentside programmikomitee ja korralduskomitee
2004−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühingu juhatuse liige.
2012−2012    Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia (2011-2017)" koordinaator
2008−2011    Riiklike teadusprogrammide EKKTT, EKT, HLK ja EKKM juhtkomiteede liige haridus- ja teadusministeeriumi esindajana
2008−2011    Eesti esindaja Euroopa komisjoni ekspertrühmas "Naised teaduses"
2008−2011    Eesti esindaja CLARINi strateegilise koordineerimise komitees
2005−2012    Rahvusvaheliste konverentside „The Baltic Conference on Human Language Technologies“ 2005 ja 2012 korralduskomitee liige
2005−2016    Rahvusvaheliste konverentside „The Baltic Conference on Human Language Technologies“ programmikomitee liige: 2005, 2010, 2014, 2016
2002−2006    TÜ Filosoofiateaduskonna nõukogus eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna üliõpilaste esindaja.
2002−2002    Workshop on Wordnet Structures and Standardisation, and how these Affect Wordnet Applications and Evaluation; Third International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2002).
2000−2014    Global WordNet Association'i rahvusvahelise konverentsi programmikomitee: 2000, 2004, 2008, 2014 ;
 
 
Loometöö
humanitaarteaduste, eelkõige lingvistika ja keeletehnoloogia populariseerimine;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; CERCS ERIALA: H100 Dokumentatsioon, informatsioon, raamatukogundus, arhiivindus ; PÕHISUUND: arvutilingvistika, leksikaalne semantika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: leksikaalne semantika; arvutileksikonid ja -tesaurused; sõnatähenduste ühestamine
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H352 Grammatika, semantika, semiootika, süntaks ; PÕHISUUND: digitaalsete keeleressursside arhiveerimine, keeletehnoloogia

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
3.4.
2015
5.2.
2015
3.1.
2013
3.4.
2013
2.2.
2012
3.4.
2012
3.1.
2010
3.4.
2008
3.1.
2007
5.2.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2004
3.1.
2003
6.4.
2003
3.2.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2001
3.5.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
6.7.
1999
1.2.
1998
6.7.
1995

Kadri Vider

26.11.1969
7376 433
kadri.vider@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.08.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Computer Science, Research Fellow in Language Technology (1,00)
01.09.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Research Fellow in Language Technology (1,00)
15.09.2011–31.08.2014    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Research Fellow in Language Technology (1,00)
05.12.2007–14.09.2011    Ministry of Education and Research, Chief Expert in Research Policy Department (1,00)
01.09.2006–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow (1,00)
01.09.2005–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow (0,85)
01.09.2002–31.08.2005    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow (1,00)
01.01.1999–31.12.2002    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Department of General Linguistics, researcher
01.01.1998–31.12.1999    University of Tartu, project EuroWordNet-2 LE2-8328, researcher and project manager
 
 
Education
1995–1999    University of Tartu, Faculty of Philosophy, M.A. studies in General Linguistics
1988–1995    University of Tartu, Faculty of Philosophy, B.A. studies in Estonian and Fenno-Ugric Languages and Literature
1976–1988    Tallinn Secondary School No 4
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    National Programme for Estonian Language Technology, member of steering committee
2012−...    CLARIN ERIC National Coordinator in Estonia, vice chair of CLARIN ERIC National Coordinators' Forum (2012-2015)
2005−...    Estonian Conferences of Applied Linguistics: Member of Programme and Organizing Committees
2004−...    Board member of Estonian Association for Applied Linguistics
2012−2012    National Programme for Estonian Language Technology; programme coordinator
2008−2011    National programmes of language technologies, research collections and humantities; member of steering committees
2008−2011    EC RDG expert group "Women in Science"; Estonian representative
2008−2011    CLARIN’s Strategic Coordination Board; Estonian representative
2005−2012    2nd (2005) and 5th (2012) Baltic Conference on Human Language Technologies: Member of Organizing Committee
2005−2016    The Baltic Conference on Human Language Technologies PC member: 2005, 2010, 2014, 2016
2002−2002    Workshop on Wordnet Structures and Standardisation, and how these Affect Wordnet Applications and Evaluation; Third International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2002): Member of Program Committee
2000−2014    Global WordNet Conference PC member: 2000, 2004, 2008, 2014

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; CERCS SPECIALTY: H100 Documentation, information, library science, archivistics ; SPECIALITY: computational linguistics, lexical semantics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: lexical semantics; computer lexicons and thesauri; word sense disambiguation
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H352 Grammar, semantics, semiotics, syntax ; SPECIALITY: archiving of digital language resources, language technology
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
3.4.
2015
5.2.
2015
3.1.
2013
3.4.
2013
2.2.
2012
3.4.
2012
3.1.
2010
3.4.
2008
3.1.
2007
5.2.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2004
3.1.
2003
3.2.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.5.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
6.7.
1999
1.2.
1998
6.7.
1995