Kadri Vider

26.11.1969
7376 433
kadri.vider@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.08.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia teadur (1,00)
01.09.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia teadur (1,00)
15.09.2011–31.08.2014    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, keeletehnoloogia teadur (1,00)
05.12.2007–14.09.2011    Haridus- ja Teadusministeerium, peaekspert (1,00)
01.09.2006–31.12.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, arvutilingvistika teadur (1,00)
01.09.2005–31.08.2006    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofiateaduskonna dekanaat, erakorraline teadur (0,15)
01.09.2005–31.08.2006    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, arvutilingvistika teadur (0,85)
01.09.2002–31.08.2005    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, arvutilingvistika teadur (1,00)
01.01.1999–31.12.2002    Tartu Ülikool, filosoofiateaduskonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna üldkeeleteaduse õppetooli teadur
01.01.1998–31.12.1999    Tartu Ülikool, projekti EuroWordNet tehniline juht ja töötaja
01.01.1995–31.12.1997    TÜ eesti filoloogia osakonna üldkeeleteaduse õppetooli vanemlaborant
01.01.1995–31.12.1996    ajalehe “Postimees” keeletoimetaja suveperioodil
 
 
Haridustee
1995–1999    Tartu Ülikool, M.A. üldkeeleteaduse alal
1988–1995    Tartu Ülikool, B.A. eesti keele ja kirjanduse alal
1976–1988    Tallinna 4. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia (2011-2017)" juhtkomitee liige
2012−...    CLARIN ERIC riiklik koordinaator Eestis, CLARIN ERIC riiklike koordinaatorite foorumi aseesimees (2012-2015)
2005−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühingu konverentside programmikomitee ja korralduskomitee
2004−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühingu juhatuse liige.
2012−2012    Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia (2011-2017)" koordinaator
2008−2011    Riiklike teadusprogrammide EKKTT, EKT, HLK ja EKKM juhtkomiteede liige haridus- ja teadusministeeriumi esindajana
2008−2011    Eesti esindaja Euroopa komisjoni ekspertrühmas "Naised teaduses"
2008−2011    Eesti esindaja CLARINi strateegilise koordineerimise komitees
2005−2012    Rahvusvaheliste konverentside „The Baltic Conference on Human Language Technologies“ 2005 ja 2012 korralduskomitee liige
2005−2016    Rahvusvaheliste konverentside „The Baltic Conference on Human Language Technologies“ programmikomitee liige: 2005, 2010, 2014, 2016
2002−2006    TÜ Filosoofiateaduskonna nõukogus eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna üliõpilaste esindaja.
2002−2002    Workshop on Wordnet Structures and Standardisation, and how these Affect Wordnet Applications and Evaluation; Third International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2002).
2000−2014    Global WordNet Association'i rahvusvahelise konverentsi programmikomitee: 2000, 2004, 2008, 2014 ;
 
 
Loometöö
humanitaarteaduste, eelkõige lingvistika ja keeletehnoloogia populariseerimine;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; CERCS ERIALA: H100 Dokumentatsioon, informatsioon, raamatukogundus, arhiivindus ; PÕHISUUND: arvutilingvistika, leksikaalne semantika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: leksikaalne semantika; arvutileksikonid ja -tesaurused; sõnatähenduste ühestamine
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H352 Grammatika, semantika, semiootika, süntaks ; PÕHISUUND: digitaalsete keeleressursside arhiveerimine, keeletehnoloogia

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
3.4.
2015
5.2.
2015
3.1.
2013
3.4.
2013
2.2.
2012
3.4.
2012
3.1.
2010
3.4.
2008
3.1.
2007
5.2.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2004
3.1.
2003
6.4.
2003
3.2.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2001
3.5.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
6.7.
1999
1.2.
1998
6.7.
1995

Kadri Vider

26.11.1969
7376 433
kadri.vider@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.08.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Computer Science, Research Fellow in Language Technology (1,00)
01.09.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Research Fellow in Language Technology (1,00)
15.09.2011–31.08.2014    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Research Fellow in Language Technology (1,00)
05.12.2007–14.09.2011    Ministry of Education and Research, Chief Expert in Research Policy Department (1,00)
01.09.2006–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow (1,00)
01.09.2005–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow (0,85)
01.09.2002–31.08.2005    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow (1,00)
01.01.1999–31.12.2002    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Department of General Linguistics, researcher
01.01.1998–31.12.1999    University of Tartu, project EuroWordNet-2 LE2-8328, researcher and project manager
 
 
Education
1995–1999    University of Tartu, Faculty of Philosophy, M.A. studies in General Linguistics
1988–1995    University of Tartu, Faculty of Philosophy, B.A. studies in Estonian and Fenno-Ugric Languages and Literature
1976–1988    Tallinn Secondary School No 4
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    National Programme for Estonian Language Technology, member of steering committee
2012−...    CLARIN ERIC National Coordinator in Estonia, vice chair of CLARIN ERIC National Coordinators' Forum (2012-2015)
2005−...    Estonian Conferences of Applied Linguistics: Member of Programme and Organizing Committees
2004−...    Board member of Estonian Association for Applied Linguistics
2012−2012    National Programme for Estonian Language Technology; programme coordinator
2008−2011    National programmes of language technologies, research collections and humantities; member of steering committees
2008−2011    EC RDG expert group "Women in Science"; Estonian representative
2008−2011    CLARIN’s Strategic Coordination Board; Estonian representative
2005−2012    2nd (2005) and 5th (2012) Baltic Conference on Human Language Technologies: Member of Organizing Committee
2005−2016    The Baltic Conference on Human Language Technologies PC member: 2005, 2010, 2014, 2016
2002−2002    Workshop on Wordnet Structures and Standardisation, and how these Affect Wordnet Applications and Evaluation; Third International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2002): Member of Program Committee
2000−2014    Global WordNet Conference PC member: 2000, 2004, 2008, 2014

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; CERCS SPECIALTY: H100 Documentation, information, library science, archivistics ; SPECIALITY: computational linguistics, lexical semantics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: lexical semantics; computer lexicons and thesauri; word sense disambiguation
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H352 Grammar, semantics, semiotics, syntax ; SPECIALITY: archiving of digital language resources, language technology
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
3.4.
2015
5.2.
2015
3.1.
2013
3.4.
2013
2.2.
2012
3.4.
2012
3.1.
2010
3.4.
2008
3.1.
2007
5.2.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2004
3.1.
2003
3.2.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.5.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
6.7.
1999
1.2.
1998
6.7.
1995
  • Leitud 18 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUSSVOI16317T (RITA4/002)Avatud teadus Eestis ja Euroopas: õiguslik ja majanduslik lähenemine01.09.201631.12.2017Aleksei KelliTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond35 000,00 EUR
MUUMLTAT16284RCLARIN PLUS01.05.201601.11.2016Kadri ViderTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut5 000,00 EUR
MUUMMTAT11181RDASISH - Sotsiaal-ja humanitaarteaduste andmeteenuste taristu01.01.201231.12.2014Kadri ViderTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut90 681,00 EUR
SFSF0182541s03Eesti keele arvutimudelid ja keeleressursid: teoreetilised ja rakenduslikud aspektid.01.01.200331.12.2007Haldur ÕimTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond335 996,32 EUR
EKRMEKRM04-5Eesti keele lihtlause semantiline analüüs01.01.200431.12.2005Haldur ÕimTartu Ülikool23 647,31 EUR
MUUSMTAT12014T (3.2.0304.12-0396)Eesti Keeleressursside Keskus01.01.201131.12.2015Kadri ViderTartu Ülikool1 229 985,00 EUR
IUTIUT49-1Eesti Keeleressursside Keskus01.01.201631.12.2021Kadri ViderTartu Ülikool36 000,00 EUR
IUTIUT20-65Eesti Keeleressursside Keskus01.01.201431.12.2015Kadri ViderTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond36 000,00 EUR
EKTEKT10Eesti Keeleressursside Keskus01.01.201131.12.2014Kadri ViderTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond182 448,00 EUR
EKTEKT69Eesti Keeleressursside Keskus01.01.201531.12.2017Kadri ViderTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut100 000,00 EUR
1.1.5.3.4.1.2.SLTAT17057TEesti Keeleressursside Keskuse ühendatud sisuotsing01.09.201631.12.2020Kadri ViderTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut320 441,25 EUR
EKKTTEKKTT06-11Lihtlause semantiline analüüs01.01.200631.12.2008Haldur ÕimTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond95 228,35 EUR
SFSF0180078s08Loomulike keelte arvutitöötluse formalismide ja efektiivsete algoritmide väljatöötamine ning eesti keelele rakendamine01.01.200831.12.2013Mare KoitTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond625 121,65 EUR
MUUMMTAT11102META-NORD - Euroopa avatud lingvistilise infrastrukuuri Balti- ja Põhjamaade haru01.02.201131.01.2013Kadri ViderTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut183 900,00 EUR
MUUSMTATI12194Riikliku programmi „Eesti keeletehnoloogia (2011—2017)“ haldustegevuse täitmine 2013.a.29.11.201215.04.2014Kadri ViderTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut19 535,00 EUR
MUUSMTAT07184/3Riikliku programmi „Eesti keeletehnoloogia (2011—2017)“ haldustegevuse täitmine.10.10.201115.04.2012Jaak ViloTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut15 339,00 EUR
MUUSMTAT14078, SLTAT14078Riikliku programmi „Eesti keeletehnoloogia (2011—2017)“ haldustegevuste täitmine15.05.201431.12.2017Kadri ViderTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut55 500,00 EUR
ETFETF5534Tähenduspõhise keeletöötluse ressursid ja töövahendid eesti keele jaoks01.01.200331.12.2006Haldur ÕimTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond49 938,31 EUR
  • Leitud 44 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kelli, Aleksei; Vider, Kadri; Pisuke, Heiki; Lindén, Krister (2016). Digitaalsete keeleressursside loomist ja kasutamist määrav õiguslik raamistik Eestis ja selle ühildumine CLARIN-i infrastruktuuriga. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 12, 81−98.1.1.
Rehm, G.; Uszkoreit, H.; Ananiadou, S.; Bel, N.; Bielevičienė, A.; Borin, L.; Branco, A.; Budin, G.; Calzolari, N.; Daelemans, W.; Garabík, R.; Grobelnik, M.; García-Mateo, C.; van Genabith, J.; Hajič, J.; Hernáez, I.; Judge, J.; Koeva, S.; Krek, S.; Krstev, C. ... Zabarskaitė, J. (2016). The strategic impact of META-NET on the regional, national and international level. Language Resources and Evaluation, 1−24.10.1007/s10579-015-9333-4.1.1.
Kelli, Aleksei; Vider, Kadri; Lindén, Krister (2015). The Regulatory and Contractual Framework as an Integral Part of the CLARIN Infrastructure. 123: Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2015, October 14–16, 2015, Wroclaw, Poland. Ed. Koenraad De Smedt. Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, 13−24.3.4.
Kelli, Aleksei; Vider, Kadri; Lindén, Krister (2015). The Regulatory and Contractual Framework as an Integral Part of the CLARIN Infrastructure: an Estonian and Finnish Perspectives. CLARIN Annual Conference 2015. Book of Abstracts: CLARIN Annual Conference, Wrocław, Poland, October 14-16, 2015. 32−36.3.4.
Kahusk, Neeme; Vider, Kadri (2015). Web services at the Center of Estonian Language Resources. Digital Humanities in Estonia A° 2015 Conference on translingual and transcultural digital humanities October 19-21, Estonian Literary Museum. 5.2.
Argus, Reili; Ehala, Martin; Kaivapalu, Annekatrin; Muischnek, Kadri; Sepper, Maria-Maren; Verschik, Anna; Vider, Kadri (2014). 13. rakenduslingvistika kevadkonverents. (723−727).. 6.3.
Vider, Kadri; Pisuke, Heiki; Mõtsküla, Peeter P.; Tuulik, Triin; Kelli, Aleksei (2013). Keeleressursside litsentsimise õiguslikke küsimusi. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 9, 333−347.10.5128/ERYa9.21.1.1.
Pajusalu, R.; Kahusk, N.; Orav, H.; Veismann, A.; Vider, K.; Õim, H. (2013). The encoding of motion event in Estonian. In: Vulchanova, M.; van der Zee, E. (Ed.). Motion Encoding in Language and Space (44−66).. Oxford University Press. (Explorations in Language and Space).3.1.
Pedersen, S. Bolette; Borin, Lars; Forsberg, Markus; Kahusk, Neeme; Lindén, Krister; Niemi, Jyrki; Nisbeth, Niklas; Nygaard, Lars; Orav, Heili; Rögnvaldsson, Hirkur; Seaton, Mitchel; Vider, Kadri; Voionmaa, Kaarlo (2013). http://www.ep.liu.se/ecp/085/ecp13085.pdf. Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013), NEALT Proceedings Series 16: Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013); Oslo University, Norway; May 22–24, 2013. Ed. Stephan Oepen, Kristin Hagen, Janne Bondi Johannesse. Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet: Linköping University, 147−162. (Linköping Electronic Conference Proceedings).3.4.
Liin, Krista; Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Vider, Kadri (2012). Eesti keel digiajastul = The Estonian language in the digital age. Heidelberg [etc.]: Springer.2.2.
Vider, Kadri; Liin, Krista; Kahusk, Neeme (2012). Strategic Importance of Language Technology in Estonia. In: Tavast, Arvi; Muischnek, Kadri; Koit, Mare (Ed.). Human Language Technologies – The Baltic Perspective - Proceedings of the Fifth International Conference Baltic HLT 2012 (273−279).. IOS Press. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; Volume 247).10.3233/978-1-61499-133-5-273.3.4.
Langemets, Margit; Kerge, Krista; Mihkla, Meelis; Alas, Ene; Kaivapalu, Anneatrin; Vider, Kadri; Nemvalts, Peep; Pajusalu, Renate; Verschik, Anna; Argus, Reili (2012). 11. rakenduslingvistika konverents. Keel ja Kirjandus, 715−719.6.3.
Langemets, Margit; Vider, Kadri; Metslang, Helle; Kerge, Krista; Argus, Reili; Verschik, Anna; Kaivapalu, Annekatrin (2011). 10. rakenduslingvistika kevadkonverents. Keel ja Kirjandus, 10, 795−800.6.3.
Raud, Taivo; Peetersoo, Joel; Kaarli, Rein; Tubli, Ursula; Vider, Kadri; Kadastik, Ene; Lukas, Tõnis; Org, Taivo (2011). Research and development in Estonia : overview and statistics. Tartu: Haridus- ja teadusministeerium.6.7.
Kahusk, Neeme; Kerner, Kadri; Vider, Kadri (2010). Enriching Estonian WordNet with Derivations and Semantic Relations. Baltic HLT Proceedings, 219: Human Language Technologies — the Baltic Perspective; Riga, Latvia; October 7–8, 2010. IOS Press, 195−200. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications).10.3233/978-1-60750-641-6-195.3.1.
Reinsalu, R.; Vider, K.; Bender, R.; Kaasa, A. (Toim.) (2009). Korporatsioon Indla 1924-2009. Tartu: Korporatsioon Indla.4.2.
Müürisep, K.; Orav, H.; Õim, H.; Vider, K.; Kahusk, N.; Taremaa, P. (2008). From Syntax Trees in Estonian to Frame Semantics. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies Procedings: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies; Kaunas, Lithuania; 4-5. okt. 2007. Ed. Cermak, F.; Marcinkeviciene, R.; Rimkute, E.; Zabarskaite, J. Vilnius: Vytautas Magnus University, Institute of the Lithuanian Language, 211−218.3.4.
Orav, H.; Vider, K.; Kahusk, N.; Parm, S. (2007). Estonian WordNet: Nowadays. Proceedings of the Fourth Global WordNet Conference: GWC 2008; Szeged, Hungary; January 22-25, 2008. Ed. Tanacs, A.; Csendes, D.; Vincze, V.; Fellbaum, Ch.; Vossen, P. 334−338.3.1.
Müürisep, K.; Orav, H.; Õim, H.; Taremaa, P.; Vider, K.; Kahusk, N. (2007). From Syntax Trees in Estonian to Frame Semantics. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies 2007: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies, Kaunas October 4-5, 2007. Kaunas: Kaunas Vytautas Magnus University, 32−33.5.2.
Orav, Heili; Vider, Kadri (2006). Millist leksikoni vajab arvuti tähenduse mõistmiseks? Koit, M.; Pajusalu, R.; Õim, H. (Toim.). Keel ja arvuti (85−96).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised).1.3.
Kerner, K; Vider, K; Kahusk, N. (2006). Sõnatähendused ja nende ühestamine tekstides. Koit, M.; Pajusalu, R.; Õim, H. (Toim.). Keel ja arvuti (97−104).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised).1.3.
Kahusk, N.; Vider, K. (2006). Semantic Relations in Glosses and Explanations: Do They Help? Third International Wordnet Conference, GWC 2006: Third International Wordnet Conference; Jeju Island, Korea; 22-26 January 2006. Ed. Sojka, P.; Choi, K.-S.; Fellbaum, Ch.; Vossen, P. 191−198.3.2.
Muischnek, K.; Vider, K. (2005). Sõnaliigituse kitsaskohad eesti keele arvutianalüüsis. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat (99−112).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.1.2.
Orav, Heili; Vider, Kadri (2005). Estonian wordnet and Lexicography. In: H. Gottlieb, J. E. Mogensen, A. Zettersten (Ed.). Symposium on Lexicography XI. Proceedings of the Eleventh International Symposium on Lexicography. May 2-4, 2002 at the University of Copenhagen. Ed. by H. Gottlieb, J.E. Mogensen and A. Zettersten. (549−555).. Tübingen: Max Niemeyer. (Lexicographica. Series Maior; 115).3.1.
Kahusk, N.; Vider, K. (2005). TEKsaurus - the Estonian WordNet online. The Second Baltic Conference on Human Language Technologies : April 4-5, 2005, Tallinn, Estonia. 273−278.3.2.
  • Leitud 1 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Sõnatähenduste ühestamise tulemuste parandamise meetodeid eesti keele jaoksVare, Kadrimagistrikraad (teaduskraad)Kadri ViderKaitstud2007Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond, Üldkeeleteaduse õppetool