Mart Noorma

28.03.1973
mart.noorma@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
13.07.2015–30.06.2017    Tartu Ülikool, õppeprorektor (1,00)
2013–2015    Tartu Observatoorium, vanemteadur, kosmosetehnoloogia osakonna juhataja (0,50)
16.02.2009–15.02.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, õppeprodekaan
01.11.2008–31.08.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, optilise metroloogia dotsent (0,50)
2008–2013    Tartu Observatoorium, Erakorraline vanemteadur (0,20)
2008–2015    Tartu Ülikool, Õppimise ja õpetamise arenduskeskuse juhataja (0,20)
01.01.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituut, erakorraline teadur (1,00)
01.09.2006–31.12.2006    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituut, erakorraline teadur (0,50)
01.09.2006–31.12.2006    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituut, elektroonika erakorraline lektor (0,50)
01.01.2005–31.12.2006    National Institute of Standards and Technology (NIST), külalisteadur
01.01.2004–31.12.2005    Helsingi Tehnikaülikool, projektijuht
01.01.2002–31.12.2004    Helsingi Tehnikaülikool, teadur
01.01.2000–31.12.2002    Helsingi Tehnikaülikool, assistent
1994–2000    Metrosert AS, Taatleja (1,00)
 
 
Haridustee
2000–2005    Helsingi Tehnikaülikool
1991–2000    Tartu Ülikool
1979–1991    Tartu 3. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    TÜ sihtasutuse nõukogu liige
2015−...    Tartu Kutsehariduskeskuse nõunike kogu liige
2014−...    Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu nõukogu liige
2013−...    Eesti kosmoseasjade nõukogu liige
2013−...    SA Teaduskeskus Ahhaa nõukogu liige
2012−...    Eesti teaduspoliitika komisjoni liige
2012−...    Tartu Ülikooli Muuseumide teadusnõukogu liige
2010−...    Tartu Ülikool, Euroopa Kolledž, nõukogu liige
2010−...    Tartu Ülikooli füüsika instituut, teadusnõukogu liige
2010−...    Tartu Observatoorium, teadusnõukogu liige
2009−...    Ajakirja Universitas Tartuensise kolleegiumi liiige
2009−...    International Consortium for Educational Development (ICED), nõukogu liige
2008−...    Eesti Tudengisatelliidi Programmi juhendamine
2002−...    Eesti Akrediteerimiskeskus, nõukogu liige
2013−2014    Rahvusvahelise konverentsi "Tartu Conference on Space Science and Technology 2014" teaduskomitee esimees
2012−2013    Rahvusvahelise konverentsi "Baltic Applied Astroinformatics and Space data Processing" 15.-16.05.2013, Ventspils, Läti, teaduskomitee liige
2012−2015    Teaduse ja kultuuri sihtasutuse Domus Dorpatensis nõukogu liige
2012−2013    Rahvusvahelise konverentsi "Kõrgharidus - kõrgemal tasemel õppimine" korraldustoimkonna liige
2011−2015    Tartu Ülikooli vaidluskomisjoni liige
2011−2012    Teadusaasta kõneisik
2010−2011    Rahvusvahelise konverentsi "Kas õpetamine on teadus?" korraldustoimkonna liige
2010−2011    Rahvusvahelise seminari "Kosmoseteadus 2011" korraldustoimkonna liige
2009−2010    Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi koostamise töörühma liige
2009−2014    Eesti kosmosepoliitika töörühma liige
2009−2015    Tartu Ülikooli õppekomisjoni liige
2009−2015    Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond, nõukogu liige
2008−2013    Huvikool HuviTERA, kosmoseklubi Estronaudid juhendaja
 
 
Loometöö
Reaalteaduste populariseerimine Eestis (vt www.tedxtallinn.org/mart-noorma; etv.err.ee/index.php?05594826&video=125).;
Õppetöö kvaliteedi arendamine kõrghariduses.;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Ettevalmistatud ning loetud kursused Tartu Ülikoolis:
2011 - ... LO00.00.001 Kuidas Tartu ülikoolis edukas olla?
2010 - ... LOFY.00.003, LOKT.00.018, LOMR.00.100, LOOM.00.022 Eesti keele suulise ja kirjaliku väljenduse õpetus
2009 - ... LOFY.01.098 Projekti- ja kvaliteedijuhtimine
2009 - ... LOFY.01.082 Kvaliteedijuhtimine
2008 - ... LOFY.01.043 Kvaliteedijuhtimine II
2008 - ... LOFY.01.046 Militaar- ja sisekaitsetehnoloogiad
2007 - ... LOFY.01.078 Kosmosetehnoloogia projekt
2007 - ... LOFY.01.047 Kosmose- ja militaartehnoloogia seminar
2007 - ... LOFY.01.044 Kosmosetehnoloogia
2006 - ... LOFY.01.042 Kvaliteedijuhtimine I

Täienduskoolituskursused õppejõududele: Õppejõult õppejõule, Meediaoskused kõrghariduse ja teaduse populariseerimiseks (koos Arko Oleskiga), Keskastme juhtide koolitus (üliõpilaste kaasamine, koos teiste koolitajatega).;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Mart Noorma, Eesti Füüsika Seltsi aastapreemia
2014, Mart Noorma, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema tänuavaldus
2013, Mart Noorma, Teadusajakirjanduse sõbra auhind Ökul 2012
2013, Mart Noorma, Vabariigi Presidendi hariduspreemia
2013, Mart Noorma, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna tänukiri
2013, Mart Noorma, Postimehe aasta inimene 2013
2013, Mart Noorma, Eesti rahvusringhäälingu aasta tegu 2013 (ESTCube'i meeskonna koosseisus)
2013, Mart Noorma, Euroopa ettevõtluse edendamise auhinna finalist 2013 (ESTCube'i tiimi koosseisus)
2012, Mart Noorma, Valgetähe teenetemärgi V klassi kavaler (teenete eest teaduse populariseerimisel noorte hulgas)
2012, Mart Noorma, Eesti teaduse populariseerimise auhind, peapreemia kategoorias "Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil" (saatesarja Rakett 69 loomingulise kollektiivi koosseisus)
2012, Mart Noorma, Eesti teaduse populariseerimise auhind, peapreemia kategoorias "Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel" (koolinoorte suvise töömaleva "Teadusmalev" algatamise eest)
2012, Mart Noorma, Aasta tegu 2012, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ESTCube'i meeskonna koosseisus)
2010, Mart Noorma, Valitud tudengite tagasiside põhjal TÜ Realia et Naturalia valdkonna 10 parima õppejõu hulka
2009, Mart Noorma, Valitud tudengite tagasiside põhjal TÜ Realia et Naturalia valdkonna 10 parima õppejõu hulka
2008, Mart Noorma, Valitud tudengite tagasiside põhjal TÜ Realia et Naturalia valdkonna 10 parima õppejõu hulka
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; PÕHISUUND: Optiline radiomeetria, metroloogia
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
3.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.3.
2007
1.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
1.1.
2005
3.2.
2004
1.1.
2003
6.6.
2003
6.6.
2002

Mart Noorma

28.03.1973
mart.noorma@ut.ee

Career

Institution and occupation
13.07.2015–30.06.2017    University of Tartu, Vice Rector for Academic Affairs (1,00)
2013–2015    Tartu Observatory, Senior Researcher, Head of Space Technology Department (0,50)
16.02.2009–15.02.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Vice Dean for Academic Affairs
01.11.2008–31.08.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Associate Professor in Optical Metrology (0,50)
2008–2013    Tartu Observatory, Extraordinary Senior Researcher (0,20)
2008–2015    University of Tartu, Head of Center for Techning and Learning (0,20)
01.01.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Experimental Physics and Technology, Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.09.2006–31.12.2006    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Experimental Physics and Technology, Research Fellow extraordinarius (0,50)
01.09.2006–31.12.2006    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Experimental Physics and Technology, Lecturer extraordinarius (0,50)
01.01.2005–31.12.2006    National Institute of Standards and Technology (NIST), Guest Researcher
01.01.2004–31.12.2005    Helsinki University of Technology, Project Manager
01.01.2002–31.12.2004    Helsinki University of Technology, Researcher
01.01.2000–31.12.2002    Helsinki University of Technology, Assistant
1994–2000    Metrosert, Other staff (1,00)
 
 
Education
2000–2005    Helsinki University of Technology
1991–2000    Tartu University
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    Member of the University of Tartu Foundation Council
2015−...    Tartu Vocational Education Centre, Member of Advisory Council
2014−...    Cultural Foundation of the President of Estonia, Member of Board
2013−...    Member of the Estonian Space Council
2013−...    Foundation Science Centre Ahhaa, Member of Board
2012−...    Member of Estonian Commission for Science Policy
2012−...    Tartu University Museums, Member of Scientific Council
2010−...    University of Tartu, EuroCollege, Member of Council
2010−...    University of Tartu, Institute of Physics, Member of Scientific Council
2010−...    Tartu Observatory, Member of Scientific Council
2009−...    Journal Universitas Tartuensis, Member of Board
2009−...    International Consortium for Educational Development (ICED), Member of Council
2008−...    Estonian Student Satellite Program; Academic Advisor
2002−...    Estonian Accreditation Centre, Member of Board
2013−2014    International conference "Tartu Conference on Space Science and Technology 2014", Chair of Scientific Committee
2012−2013    International Conference "Baltic Applied Astroinformatics and Space data Processing" 15 – 16 May, 2013, Ventspils, Latvia, Member of Scientific Commitee
2012−2015    Domus Dorpatensis Foundation, Member of Board
2012−2013    International conference "Higher Education - higher level learning?", Member of Organizing Committee
2011−2015    Member of the Independent Appeals Committee of the University of Tartu
2011−2012    Spokesman of the Year of Science
2010−2011    International conference "University teaching as a Scholarship?", Member of Organizing Committee
2010−2011    International seminar "Space Science 2011", Member of Organizing Committee
2009−2010    Member of the Expert Group for Estonian Research Infrastructures Roadmap
2009−2014    Estonian Space Policy Working Group, Member
2009−2015    University of Tartu, Member of the Commission for Teaching Affairs
2009−2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Member of Council
2008−2013    Hobby School HuviTERA, instructor of Space Club Estronaudid
 
 
Creative work
Popularization of natural sciences in Estonia(www.tedxtallinn.org/mart-noorma; etv.err.ee/index.php?05594826&video=125).;
Quality assurance in higher education.;
 
 
Additional career information
Courses prepared and lectured at the University of Tartu:
2011 - ... LO00.00.001 How to be successful in your studies?
2010 - ... LOFY.00.003, LOKT.00.018, LOMR.00.100, LOOM.00.022 Estonian Orthography and Creative Composition
2009 - ... LOFY.01.098 Project and Quality Management
2009 - ... LOFY.01.082 Quality Management
2008 - ... LOFY.01.043 Quality Management II
2008 - ... LOFY.01.046 Military and Internal Security Technologies
2007 - ... LOFY.01.078 Project in Space Technology
2007 - ... LOFY.01.047 Seminar on Space and Military Technologies
2007 - ... LOFY.01.044 Space Technology
2006 - ... LOFY.01.042 Quality Management I ;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Mart Noorma, Annual Award of the Estonian Physical Society
2014, Mart Noorma, Letter of Thanks of the Commandant of Estonian National Defence College
2013, Mart Noorma, Ökul, the Friend of Science Journalism Award 2012
2013, Mart Noorma, The President of the Respublic's Educational Award
2013, Mart Noorma, University of Tartu Faculty of Science and Technology Letter of Appreciation
2013, Mart Noorma, Postimees' Person of the Year 2013
2013, Mart Noorma, Feat of the Year 2013, Estonian National Broadcasting (member of the winning team)
2013, Mart Noorma, National Winner of the European Enterprise Promotion Award 2013 (member of the winning team)
2012, Mart Noorma, Bearer of the Order of the White Star V Class
2012, Mart Noorma, Estonian Prize for Popularization of Science in the category "Popularization of Science and Technology with audiovisual media" (as a member of the TV edutainment show "Rakett 69" team)
2012, Mart Noorma, Estonian Prize for Popularization of Science in the category "The Best New Initiative for Popularization of Science and Technology"
2012, Mart Noorma, Feat of the Year 2012, Estonian Association of Information Technology and Telecommunications (member of the winning team)
2010, Mart Noorma, Selected among 10 best lecturers in the area of natural and exact sciences
2009, Mart Noorma, Selected among 10 best lecturers in the area of natural and exact sciences
2008, Mart Noorma, Selected among 10 best lecturers in the area of natural and exact sciences
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; SPECIALITY: Optical radiometry, metrology
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.6.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
3.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.3.
2007
1.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
1.1.
2005
3.2.
2004
1.1.
2003
6.6.
2003
6.6.
2002
  • Leitud 20 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUSLOFY08207Amatöörradioside keskuse väljaarendamine kosmosetehnoloogia- ja raadiosidealase õppe kvaliteedi tõstmiseks eesti ülikoolides22.09.200831.12.2008Mart NoormaTartu Ülikool4 876,46 EUR
MUUCOSMOTECH (3.2.0601.11-0001)Eesti kosmosetehnoloogia ja -rakenduste programmi integreerimine Euroopa teadusruumiga COSMOTECH01.09.201331.08.2015Anu ReinartTartu Observatoorium46 500,00 EUR
MUUFP7: ESTSPACE (204727)Eesti kosmoseuuringute ja-tehnoloogia võimekuse avamine partnerluse kaudu tipptasemel Euroopa teadusasutustega01.01.200831.12.2011Anu ReinartTartu Observatoorium1 100 239,03 EUR
MUUGEOKOSMOS (3.2.0601.11-0001)Eesti osalus Euroopa Kosmoseagentuuris – Kosmoseteaduse ja –tehnoloogia koostöövõrgustik GEOKOSMOS01.08.201131.08.2015Anu ReinartTartu Observatoorium143 380,00 EUR
MUUTUD (6-1.10/21)Eesti tudengisatelliidi programm kui vahend noorte motivatsiooni tõstmiseks reaal-, loodus- ja tehnikateaduste õppimisel01.04.201230.03.2013Mart NoormaTartu Observatoorium15 000,00 EUR
MUUFP7: ESAIL (262733)Elektrilise päiksepurje tehnoloogia01.12.201030.11.2013Mart NoormaTartu Observatoorium189 235,00 EUR
MUUMLOFY15101Euroopa kosmoseagentuuri ESEO satelliidi kaamerasüsteem01.05.201531.12.2016Mart NoormaTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Füüsika instituut56 122,00 EUR
SFSF0180042s07Infotehnoloogiliste ja nanoelektrooniliste rakendustega tahkiskihtstruktuurid01.01.200731.12.2012Kaupo KukliTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond478 424,01 EUR
ETFETF7431Infrapunase termograafia rakenduste metroloogiline kindlustatus01.01.200831.12.2011Mart NoormaTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond99 457,21 EUR
MUUKIK (KIK 4916)Innovatiivsete aktiivõppeprogrammide loomine Tartu Observatooriumis õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ja uurimusliku maailmanägemuse kujundamiseks01.02.201330.11.2014Mart NoormaTartu Observatoorium46 870,00 EUR
MUUSLOLO14170Kaitsealase teadus- ja arendustegevuse üldpädevuse „Tehnoloogiad“ arendamine ja hoidmine õppe-, teadus- ja arendustegevuse kaudu03.12.201431.01.2020Mart NoormaTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond253 000,00 EUR
TAPTAP37-1Kaugseireaparatuuri testimiskompleks01.03.201231.12.2013Mart NoormaTartu Observatoorium144 400,00 EUR
TAPTAP53-1Kaugseireaparatuuri testimiskompleks 201.04.201330.06.2015Mart NoormaTartu Observatoorium82 840,00 EUR
MUUMLOFY13065Kosmoseprügi likvideerimise ja elektrilise päikesepurje tehnoloogiate katsetamine ESTCube-1 tudengisatelliidil01.01.201331.12.2013Mart NoormaTartu Ülikool105 000,00 EUR
TAPTAP21-1Kosmosetehnoloogia labor01.04.201131.12.2013Mart NoormaTartu Observatoorium105 544,66 EUR
MUUFP7: NANOSAT (313116)Nanosatelliitide potentsiaali kasutamine Euroopa kosmosepoliitika ja innovatsiooni toetuseks01.01.201331.12.2014Mart NoormaTartu Observatoorium105 648,00 EUR
ETFETF8970Optiliste kaugseiremõõtmiste täpsust mõjutavad metroloogilised faktorid01.01.201131.12.2014Joel KuuskTartu Observatoorium28 800,00 EUR
MUUSFKEF07202Reaalaja tagasiside süsteemi väljaarendamine õppeprotsesside kvaliteedi tõstmiseks01.10.200729.02.2008Mart NoormaTartu Ülikool9 586,75 EUR
MUUSLOFY08110Sateliitside vastuvõtukeskuse väljaarendamine ja rakendamine kosmosetehnoloogia, keskkonnafüüsika ja kaugseire õpetamise kvaliteedi tõstmiseks.01.06.200831.12.2008Mart NoormaTartu Ülikool9 586,75 EUR
MUUMLOFY09129Ventspilsi ja Tartu vaheline kosmosetehnoloogiaalane haridus- ja uurimuskoostöö01.08.200931.10.2010Mart NoormaTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut28 049,99 EUR
  • Leitud 91 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Noorma, Mart (2017). Keynote: Planting SoTL in a country – a living story. In: Proceedings of The 2nd EuroSoTL conference (9).The 2nd EuroSoTL conference, June 8 -9 2017, Lund, Sweden. 5.2.
Sünter, Indrek; Slavinskis, Andris; Kvell, Urmas; Vahter, Andres; Kuuste, Henri; Noorma, Mart; Kütt, Johan; Vendt, Riho; Tarbe, Karl; Pajusalu, Mihkel; Veske, Mihkel; Ilves, Taavi (2016). Firmware Updating Systems for Nanosatellites. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 31 (5), 36−44.10.1109/MAES.2016.150162.1.1.
Slavinskis, Andris; Ehrpais, Hendrik; Kuuste, Henri; Sünter, Indrek; Viru, Jaan; Kütt, Johan; Kulu, Erik; Noorma, Mart (2016). Flight Results of ESTCube-1 Attitude Determination System. Journal of Aerospace Engineering, 29 (1), 4015014-1−4015014-7.10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000504.1.1.
Slavinskis, Andris; Ehrpais, Hendrik; Kuuste, Henri; Sünter, Indrek; Viru, Jaan; Kütt, Johan; Kulu, Erik; Noorma, Mart (2016). Flight results of ESTCube-1 attitude determination system. Journal of Aerospace Engineering, 29 (1), 04015014-1−04015014-7.10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000504.1.1.
Zalite, Karlis; Antropov, Oleg; Praks, Jaan; Voormansik, Kaupo; Noorma, Mart (2016). Monitoring of Agricultural Grasslands Waith Time Series of X-Band Repeat-Pass Interferometric SAR. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 9 (8), 3687−3697.10.1109/JSTARS.2015.2478120.1.1.
Ehrpais, Hendrik; Johan, Kütt; Sünter, Indrek; Kulu, Erik; Slavinskis, Andris; Noorma, Mart (2016). Nanosatellite spin-up using magnetic actuators: ESTCube-1 flight results. Acta Astronautica, 128, 210−216.10.1016/j.actaastro.2016.07.032.1.1.
Voormansik, Kaupo; Jagdhuber, Thomas; Zalite, Karlis; Noorma, Mart; Hajnsek, Irena (2016). Observations of Cutting Practices in Agricultural Grasslands Using Polarimetric SAR. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 9 (4), 1382−1396.1.1.
Olesk, Aire; Voormansik, Kaupo; Vain, Ants; Noorma, Mart; Praks, Jaan (2016). Seasonal differences in forest height estimation from interferometric TanDEM-X coherence data. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 8 (12), 5565−5572.10.1109/JSTARS.2015.2501648.1.1.
Praks, Jaan; Olesk, Aire; Voormansik, Kaupo; Antropov, Oleg; Zalite, Karlis; Noorma, Mart (2016). Building Blocks for Semi-empirical Models for Forest Parameter Extraction From Interferometric X-band SAR images. IEEE Explore: IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 10-15 July, 2016, Peijing, China. IEEE Xplore, 736−739.3.1.
Sünter, Indrek; Kuuste, Henri; Slavinskis, Andris; Agu, Ants; Ilbis, Erik; Olentšenko, Georgi; Iakubivskyi, Iaroslav; Lopez Seco, Jacob Luis; Kütt, Johan; Vendt, Riho; Chopra, Sharad; Eenmäe, Tõnis; Allik, Viljo; Noorma, Mart (2016). Design and testing of a dual-camera payload for ESEO. Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC: 67th International Astronautical Congress, IAC 2016; Guadalajara; Mexico; 26 September 2016 through 30 September 2016. International Astronautical Federation (IAF), 1−10.3.1.
Sünter, Indrek; Kuuste, Henri; Kütt, Johan; Ilbis, Erik; Agu, Ants; Iakubivskyi, Iaroslav; Chopra, Sharad; Ani, Tavo; Luis López Seco, Jacob; Eenmäe, Tõnis; Allik, Viljo; Olentšenko, Georgi; Kalde, Jaanus; Ojanen, Samu-Pekka; Hariharan, Sriram; Kustavus, Allan; Kahn, Karoli; Ploom, Indrek; Vendt, Riho; Lätt, Silver ... Noorma, Mart (2016). DUAL-CAMERA PAYLOAD for ESEO. 4S 2016 Final Proceedings: The 4S Symposium (Small Satellites Systems & Services), 30 May-03 June, 2016, Valletta, Malta. ESA Publications Division, 1−10.3.4.
Slavinskis, Andris; Pajusalu, Mihkel; Kuuste, Henri; Ilbis, Erik; Eenmäe, Tõnis; Sünter, Indrek; Laizans, Kaspars; Ehrpais, Hendrik; Liias, Paul; Kulu, Erik; Viru, Jaan; Kalde, Jaanus; Kvell, Urmas; Kütt, Johan; Zalite, Karlis; Kahn, Karoli; Lätt, Silver; Envall, Jouni; Toivanen, Petri; Polkko, Jouni ... Noorma, Mart (2015). ESTCube-1 In-Orbit Experience and Lessons Learned. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 30 (8), 12−22.10.1109/MAES.2015.150034.1.1.
Rosta, Roland; Krömer, Olaf; van Zoest, Tim; Janhunen, Pekka; Noorma, Mart (2015). Wrecker: and unreeling mechanism for a thin electrically conductive space tether. CEAS Space Journal, 7 (1), 53−68.10.1007/s12567-015-0080-6.1.1.
Olesk, Aire; Voormansik, Kaupo; Põhjala, Mirjam; Noorma, Mart (2015). Forest change detection from Sentinel-1 and ALOS-2 satellite images. IEEE Xplore Digital Library: The Asia-Pacific Conference on Synthetic Aperture Radar (APSAR), Singapore, 1-4 September 2015. IEEE Xplore: IEEE, 522−527.10.1109/APSAR.2015.7306263.3.1.
Olesk, Aire; Voormansik, Kaupo; Tamm, Tanel; Noorma, Mart; Praks, Jaan. (2015). Seasonal effects on the estimation of height of boreal and deciduous forests from interferometric TanDEM-X coherence data. SPIE: SPIE Remote Sensing, Toulouse, France, 21-24 September 2015. SPIE Digital Library: Spie - International Society For Optical Engineering, 1−8.10.1117/12.2194340.3.1.
Koppel, Kalev; Zalite, Karlis; Sisas, Anni; Voormansik, Kaupo; Praks, Jaan; Noorma, Mart (2015). Sentinel-1 for urban area monitoring — Analysing local-area statistics and interferometric coherence methods for buildings' detection. Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2015 IEEE International, 1175−1178.3.1.
Slavinskis, Andris; Pajusalu, Mihkel; Kuuste, Henri; Ilbis, Erik, Eenmäe, Tõnis; Sünter, Indrek; Laizans, Kaspars; Ehrpais, Hendrik; Liias, Paul; Kulu, Erik; Viru, Jaan; Kalde, Jaanus; Kvell, Urmas; Kütt, Johan; Zalite, Karlis; Kahn, Karoli; Lätt, Silver; Envall, Jouni; Toivanen, Petri; Polkko, Jouni; Janhunen, Pekka ... Noorma, Mart (2015). ESTCube-1 student satellite in-orbit experience and lessons learned. 10th IAA Symposium on Small Satellites for Earth Observation, 419−422.3.4.
Slavinskis, Andris; Reinkubjas, Karl; Kahn, Karoli; Ehrpais, Hendrik; Kalnina, Katrina; Kulu, Erik; Pajusalu, Mihkel; Kvell, Urmas; Sünter, Indrek; Kuuste, Henri; Allik, Viljo; Lätt, Silver; Vendt, Riho; Noorma, Mart (2015). The Estonian Student Satellite Programme: providing skills for the modern engineering labour market. First Symposium on Space Educational Activities, 1−6.3.4.
Noorma, Mart (2015). Invited keynote: Testing in Space. Abstracts of the Nordic Testing Days 2020: Agents of Change: Nordic Testing Days 2020: Agents of Change, June 4th, 2015, Tallinn. 5.2.
Noorma, Mart (2015). Invited talk: Who will be on Mars by 2020 and where will we be? SORAINEN 2020: Vision 2020: SORAINREN 2020 Conference: Vision 2020: They will be on Mars by 2020. Where will be you?, June 4th, 2015, Tallinn. 5.2.
Noorma, Mart (2015). ESTCube-1 läheb pensionile. Horisont, 2, 34−39.6.3.
Noorma, Mart (2015). Kollegiaalne tagasiside: nuhtlus või lahendus? Õpetajate Leht, 4, 8.6.6.
Slavinskis, Andris; Kulu, Erik; Viru, Jaan, Valner, Robert; Ehrpais, Hendrik; Uiboupin, Tõnis; Järve, Markus; Soolo, Endel; Envall, Jouni; Scheffler, Tobias; Sünter, Indrek; Kuuste, Henri; Kvell, Urmas; Kalde, Jaanus; Laizans, Kaspars; Ilbis, Erik; Eenmäe, Tõnis; Vendt, Riho; Voormansik, Kaupo; Ansko, Ilmar; Allik, Viljo ... Noorma, Mart (2014). Attitude determination and control for centrifugal tether deployment on the ESTCube-1 nanosatellite. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 63 (2S), 242−249.10.3176/proc.2014.2S.05.1.1.
Pajusalu, Mihkel; Ilbis, Erik; Ilves, Taavi; Veske, Mihkel; Kalde, Jaanus;Lillmaa, Henri;Rantsus, Ramon; Pelakauskas, Martynas; Leitu, Ahto; Voormansik, Kaupo; Allik, Viljo; Lätt, Silver; Envall, Jouni; Noorma, Mart (2014). Design and pre-flight testing of the electrical power system for ESTCube-1 nanosatellite. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 63 (2), 232−241.10.3176/proc.2014.2S.04.1.1.
Laizans, Kaspars; Sünter, Indrek; Zalite, Karlis; Kuuste, Henri; Valgur, Martin; Tarbe, Karl; Allik, Viljo; Olentšenko, Georgi; Laes, Priit; Lätt, Silver; Noorma, Mart (2014). Design of the fault tolerant command and data handling subsystem for ESTCube-1. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 63 (2S), 222−231.10.3176/proc.2014.2S.03.1.1.
  • Leitud 26 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Meetod objekti kiirgusvõime hindamiseks meditsiinilistes rakendustesJaanson, PriitmagistrikraadRiho Vendt; Kalle Kepler; Mart NoormaKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Akustilise signaali leviaja mõõtmisel põhinev lokaliseerimise süsteemTilk, TeetmagistrikraadMart Noorma; Alvo AablooKaitstud2011Tartu Ülikool
Application of Software Defined Radio (SDR) for reliable telecommunication with nanosatellitesPloom, IndrekdoktorikraadMart NoormaJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Combined method for establishment and dissemination of the international temperature scaleVendt, RihodoktorikraadMart Noorma; Toomas KübarseppKaitstud2013Tartu Ülikool
Designing, implementing and testing the solar power harvesting system for ESTCube-1 Rantsus, RamonmagistrikraadMart Noorma; Mihkel PajusaluKaitstud2011Tartu Ülikool
Effects of environmental conditions on performance of thermal imagersJuurma, MadismagistrikraadMart Noorma; Riho VendtKaitstud2010Tartu Ülikool
Electric Sail Propulsion TechnologyKvell, UrmasdoktorikraadMart Noorma; Pekka JanhunenJuhendamiselTartu Ülikool
EscCube-1 electrical power system battery subsystem design and testingPelakauskas, MartynasmagistrikraadMart Noorma; Viljo Allik; Kaupo VoormansikKaitstud2011Tartu Ülikool
ESTCube-1 attitude determinationSlavinskis, AndrisdoktorikraadMart NoormaKaitstud2015Tartu Ülikool
ESTCube-1 electrical power system operation softwareIlves, TaavimagistrikraadMart Noorma; Mihkel PajusaluKaitstud2013Tartu Ülikool
ESTCube-1 satellite beaconKvell, UrmasmagistrikraadMart Noorma; Ilmar AnskoKaitstud2010Tartu Ülikool
Füüsika ja matemaatika roll sõjatehnoloogia õppes ning nende õpetamise metoodika kaitseväe ühendatud õppeasutustesKanne, SiimmagistrikraadMart Noorma; Svetlana GaninaKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Hemiboreal forest mapping with Interferometric Synthetic Aperture RadarOlesk, AiredoktorikraadMart Noorma; Kaupo Voormansik; Jaan PraksKaitstud2016Tartu Ülikool
Kosmos kui atraktiivne teema õpilaste õpimotivatsiooni tõstjana loodusteadustesLätt, HelimagistrikraadMart Noorma; Henn VoolaidKaitstud2010Tartu Ülikool
Measurement Uncertainty in Estonian Standard Laboratory for MassVabson, ViktordoktorikraadMart Noorma; Toomas KübarseppKaitstud2013Tartu Ülikool
Nanosatelliitide tehnoloogia arengutrendidKulu, ErikmagistrikraadMart NoormaKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Radar Remote Sensing for Monitoring Forest Floods and Agricultural GrasslandsZalite, KarlisdoktorikraadMart Noorma; Anu Reinart; Kaupo VoormansikKaitstud2016Tartu Ülikool
Reliable command and data handling systems for nanosatellitesSünter, IndrekdoktorikraadMart NoormaJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Satellite Signal Strength Measurements with the International Space University Ground Station and the University of Tartu Ground StationKaupo VoormansikmagistrikraadMart Noorma; Joachim Köppen; Paulo EstevesKaitstud2009Tartu Ülikool
Software for ESTCube-1 command and data handling systemSünter, IndrekmagistrikraadMart Noorma; Karlis ZaliteKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Sun sensors angle testing for ESTCube-1 satelliteTverdokhlib, MykolamagistrikraadMart Noorma; Viljo Allik; Riho VendtKaitstud2012Tartu Ülikool
Systematic effects in automated mass measurementsDhoska, KlodianmagistrikraadViktor Vabson; Toomas Kübarsepp; Mart NoormaKaitstud2010Tartu Ülikool
Tartu Observatooriumi kajavaba kambri kalibratsioonimõõtmisedPrants, KerlimagistrikraadMart Noorma; Viljo AllikKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Temperatuuri riigietaloni väljaarendamine Eesti VabariigisVendt, Rihomagistrikraad (teaduskraad)Toomas Kübarsepp; Mart NoormaKaitstud2008Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond
UHF Communication System for CubesatelliteKalde, JaanusmagistrikraadMart Noorma; Viljo AllikKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut