Mart Noorma

28.03.1973
mart.noorma@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2017–...    Tartu Ülikool, optilise metroloogia dotsent (0,50)
2015–2017    Tartu Ülikool, õppeprorektor (1,00)
2013–2015    Tartu Observatoorium, vanemteadur, kosmosetehnoloogia osakonna juhataja (0,50)
2009–2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, õppeprodekaan (0,50)
2008–2013    Tartu Observatoorium, kosmosetehnoloogia vanemteadur (0,20)
2008–2015    Tartu Ülikool, õppimise ja õpetamise arenduskeskuse juhataja (0,20)
2008–2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Füüsika instituut, optilise metroloogia dotsent (0,50)
2006–2008    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Füüsika instituut, Erakorraline lektor (1,00)
2005–2006    USA Rahvuslik standardite ja tehnoloogia instituut (NIST), külalisteadur (1,00)
2004–2005    Helsingi Tehnikaülikool, projektijuht (1,00)
2002–2004    Helsingi Tehnikaülikool, teadur (1,00)
2000–2002    Helsingi Tehnikaülikool, assistent (1,00)
1994–2000    Metrosert AS, Taatleja (1,00)
 
 
Haridustee
2000–2005    Helsingi Tehnikaülikool
1991–2000    Tartu Ülikool
1979–1991    Tartu 3. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Tartu Kutsehariduskeskuse nõunike kogu liige
2015−...    Tartu Ülikooli teaduskooli nõukogu esimees
2014−...    Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu nõukogu liige
2012−...    Eesti teaduspoliitika komisjoni liige
2010−...    Tartu Observatoorium, teadusnõukogu liige
2009−...    Ajakirja Universitas Tartuensise kolleegiumi liiige
2008−...    Eesti Tudengisatelliidi Programmi juhendamine
2002−...    Eesti Akrediteerimiskeskus, nõukogu liige
2016−2017    Johan Skytte poliitikauuringute instituudi nõukogu liige
2015−2017    TÜ sihtasutuse nõukogu liige
2013−2015    Eesti kosmoseasjade nõukogu liige
2013−2014    Rahvusvahelise konverentsi "Tartu Conference on Space Science and Technology 2014" teaduskomitee esimees
2013−2017    SA Teaduskeskus Ahhaa nõukogu liige
2012−2013    Rahvusvahelise konverentsi "Baltic Applied Astroinformatics and Space data Processing" 15.-16.05.2013, Ventspils, Läti, teaduskomitee liige
2012−2015    Teaduse ja kultuuri sihtasutuse Domus Dorpatensis nõukogu liige
2012−2013    Rahvusvahelise konverentsi "Kõrgharidus - kõrgemal tasemel õppimine" korraldustoimkonna liige
2012−2015    Tartu Ülikooli Muuseumide teadusnõukogu liige
2011−2015    Tartu Ülikooli vaidluskomisjoni liige
2011−2012    Teadusaasta kõneisik
2010−2015    Tartu Ülikool, Euroopa Kolledž, nõukogu liige
2010−2015    Tartu Ülikooli füüsika instituut, teadusnõukogu liige
2010−2011    Rahvusvahelise konverentsi "Kas õpetamine on teadus?" korraldustoimkonna liige
2010−2011    Rahvusvahelise seminari "Kosmoseteadus 2011" korraldustoimkonna liige
2009−2010    Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi koostamise töörühma liige
2009−2015    International Consortium for Educational Development (ICED), nõukogu liige
2009−2014    Eesti kosmosepoliitika töörühma liige
2009−2017    Tartu Ülikooli õppekomisjoni liige
2009−2015    Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond, nõukogu liige
2008−2013    Huvikool HuviTERA, kosmoseklubi Estronaudid juhendaja
 
 
Loometöö
Reaalteaduste populariseerimine Eestis.;
Õppetöö kvaliteedi arendamine kõrghariduses.;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Ettevalmistatud ning loetud kursused Tartu Ülikoolis:
2011 - 2015 LO00.00.001 Kuidas Tartu ülikoolis edukas olla?
2010 - 2016 LOFY.00.003, LOKT.00.018, LOMR.00.100, LOOM.00.022 Eesti keele suulise ja kirjaliku väljenduse õpetus
2009 - 2015 LOFY.01.098 Projekti- ja kvaliteedijuhtimine
2009 - ... LOFY.01.082 Kvaliteedijuhtimine
2008 - ... LOFY.01.043 Kvaliteedijuhtimine II
2008 - ... LOFY.01.046 Militaar- ja sisekaitsetehnoloogiad
2007 - ... LOFY.01.078 Kosmosetehnoloogia projekt
2007 - ... LOFY.01.047 Kosmose- ja militaartehnoloogia seminar
2007 - ... LOFY.01.044 Kosmosetehnoloogia
2006 - ... LOFY.01.042 Kvaliteedijuhtimine I

Täienduskoolituskursused õppejõududele: Probleemipõhine õpe, Õppejõult õppejõule, Meediaoskused kõrghariduse ja teaduse populariseerimiseks (koos Arko Oleskiga), Keskastme juhtide koolitus (üliõpilaste kaasamine, koos teiste koolitajatega).;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Mart Noorma, Vikipeedia Sõber 2017
2017, Mart Noorma, Hariduse Sõber 2017 (Haridus- ja teadusministeerium)
2016, Mart Noorma, 2015 H.R. Mimno auhind parima artikli eest ajakirjas "IEEE aeronautika ja elektroonika süsteemid" (autorite kollektiivi koosseisus)
2014, Mart Noorma, Eesti Füüsika Seltsi aastapreemia
2014, Mart Noorma, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema tänuavaldus
2013, Mart Noorma, Teadusajakirjanduse sõbra auhind Ökul 2012
2013, Mart Noorma, Vabariigi Presidendi hariduspreemia
2013, Mart Noorma, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna tänukiri
2013, Mart Noorma, Postimehe aasta inimene 2013
2013, Mart Noorma, Eesti rahvusringhäälingu aasta tegu 2013 (ESTCube'i meeskonna koosseisus)
2013, Mart Noorma, Euroopa ettevõtluse edendamise auhinna finalist 2013 (ESTCube'i tiimi koosseisus)
2012, Mart Noorma, Valgetähe teenetemärgi V klassi kavaler (teenete eest teaduse populariseerimisel noorte hulgas)
2012, Mart Noorma, Eesti teaduse populariseerimise auhind, peapreemia kategoorias "Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil" (saatesarja Rakett 69 loomingulise kollektiivi koosseisus)
2012, Mart Noorma, Eesti teaduse populariseerimise auhind, peapreemia kategoorias "Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel" (koolinoorte suvise töömaleva "Teadusmalev" algatamise eest)
2012, Mart Noorma, Aasta tegu 2012, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ESTCube'i meeskonna koosseisus)
2010, Mart Noorma, Valitud tudengite tagasiside põhjal TÜ Realia et Naturalia valdkonna 10 parima õppejõu hulka
2009, Mart Noorma, Valitud tudengite tagasiside põhjal TÜ Realia et Naturalia valdkonna 10 parima õppejõu hulka
2008, Mart Noorma, Valitud tudengite tagasiside põhjal TÜ Realia et Naturalia valdkonna 10 parima õppejõu hulka
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; PÕHISUUND: Optiline radiomeetria, metroloogia
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mart Noorma

28.03.1973
mart.noorma@ut.ee

Career

Institution and occupation
2017–...    University of Tartu, Associate Professor in Optical Metrology (0,50)
2015–2017    University of Tartu, Vice Rector for Academic Affairs (1,00)
2013–2015    Tartu Observatory, Senior Researcher, Head of Space Technology Department (0,50)
2009–2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Vice Dean for Academic Affairs (0,50)
2008–2013    Tartu Observatory, Senior Researcher in Space Technology (0,20)
2008–2015    University of Tartu, Head of Center for Techning and Learning (0,20)
2008–2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics, Associate Professor in Optical Metrology (0,50)
2006–2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics, Lecturer (1,00)
2005–2006    USA National Institute of Standards and Technology (NIST), Guest Researcher (1,00)
2004–2005    Helsinki University of Technology, Project Manager (1,00)
2002–2004    Helsinki University of Technology, Researcher (1,00)
2000–2002    Helsinki University of Technology, Assistant (1,00)
1994–2000    Metrosert, Verification Officer (1,00)
 
 
Education
2000–2005    Helsinki University of Technology
1991–2000    Tartu University
1979–1991    Tartu 3. High School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    Tartu Vocational Education Centre, Member of Advisory Council
2015−...    University of Tartu Youth Academy, Chairman of Council
2014−...    Cultural Foundation of the President of Estonia, Member of Board
2012−...    Member of Estonian Commission for Science Policy
2010−...    Tartu Observatory, Member of Scientific Council
2009−...    Journal Universitas Tartuensis, Member of Board
2008−...    Estonian Student Satellite Program; Academic Advisor
2002−...    Estonian Accreditation Centre, Member of Board
2016−2017    Johan Skytte Institute of Political Studies, Member of Council
2015−2017    Member of the University of Tartu Foundation Council
2013−2015    Member of the Estonian Space Council
2013−2014    International conference "Tartu Conference on Space Science and Technology 2014", Chair of Scientific Committee
2013−2017    Foundation Science Centre Ahhaa, Member of Board
2012−2013    International Conference "Baltic Applied Astroinformatics and Space data Processing" 15 – 16 May, 2013, Ventspils, Latvia, Member of Scientific Commitee
2012−2015    Domus Dorpatensis Foundation, Member of Board
2012−2013    International conference "Higher Education - higher level learning?", Member of Organizing Committee
2012−2015    Tartu University Museums, Member of Scientific Council
2011−2015    Member of the Independent Appeals Committee of the University of Tartu
2011−2012    Spokesman of the Year of Science
2010−2015    University of Tartu, EuroCollege, Member of Council
2010−2015    University of Tartu, Institute of Physics, Member of Scientific Council
2010−2011    International conference "University teaching as a Scholarship?", Member of Organizing Committee
2010−2011    International seminar "Space Science 2011", Member of Organizing Committee
2009−2010    Member of the Expert Group for Estonian Research Infrastructures Roadmap
2009−2015    International Consortium for Educational Development (ICED), Member of Council
2009−2014    Estonian Space Policy Working Group, Member
2009−2017    University of Tartu, Member of the Commission for Teaching Affairs
2009−2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Member of Council
2008−2013    Hobby School HuviTERA, instructor of Space Club Estronaudid
 
 
Creative work
Popularization of natural sciences in Estonia.;
Quality assurance in higher education.;
 
 
Additional career information
Courses prepared and lectured at the University of Tartu:
2011 - 2015 LO00.00.001 How to be successful in your studies?
2010 - 2016 LOFY.00.003, LOKT.00.018, LOMR.00.100, LOOM.00.022 Estonian Orthography and Creative Composition
2009 - 2015 LOFY.01.098 Project and Quality Management
2009 - ... LOFY.01.082 Quality Management
2008 - ... LOFY.01.043 Quality Management II
2008 - ... LOFY.01.046 Military and Internal Security Technologies
2007 - ... LOFY.01.078 Project in Space Technology
2007 - ... LOFY.01.047 Seminar on Space and Military Technologies
2007 - ... LOFY.01.044 Space Technology
2006 - ... LOFY.01.042 Quality Management I ;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Mart Noorma, Friend of Vikipeedia 2017
2017, Mart Noorma, Friend of Education 2017 (Ministry of Education and Research)
2016, Mart Noorma, 2015 H.R. Mimno Award for the best paper published in the IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine over the 2015 (as a co-author)
2014, Mart Noorma, Annual Award of the Estonian Physical Society
2014, Mart Noorma, Letter of Thanks of the Commandant of Estonian National Defence College
2013, Mart Noorma, Ökul, the Friend of Science Journalism Award 2012
2013, Mart Noorma, The President of the Respublic's Educational Award
2013, Mart Noorma, University of Tartu Faculty of Science and Technology Letter of Appreciation
2013, Mart Noorma, Postimees' Person of the Year 2013
2013, Mart Noorma, Feat of the Year 2013, Estonian National Broadcasting (member of the winning team)
2013, Mart Noorma, National Winner of the European Enterprise Promotion Award 2013 (member of the winning team)
2012, Mart Noorma, Bearer of the Order of the White Star V Class
2012, Mart Noorma, Estonian Prize for Popularization of Science in the category "Popularization of Science and Technology with audiovisual media" (as a member of the TV edutainment show "Rakett 69" team)
2012, Mart Noorma, Estonian Prize for Popularization of Science in the category "The Best New Initiative for Popularization of Science and Technology"
2012, Mart Noorma, Feat of the Year 2012, Estonian Association of Information Technology and Telecommunications (member of the winning team)
2010, Mart Noorma, Selected among 10 best lecturers in the area of natural and exact sciences
2009, Mart Noorma, Selected among 10 best lecturers in the area of natural and exact sciences
2008, Mart Noorma, Selected among 10 best lecturers in the area of natural and exact sciences
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; SPECIALITY: Optical radiometry, metrology
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications