Valter Lang

26.01.1958
737 5652
valter.lang@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1981-1983 vanemlaborant Ajaloo Instituudis (AI)
1984-1987 aspirant (AI)
1987-1989 nooremteadur (AI
1989-1990 geoarheoloogia ja muinastehnoloogia labori juhataja (AI)
1990-1992 teadusdirektor arheoloogia alal (AI)
1992-1994 vanemteadur (AI)
1994-1999 arheoloogiaosakonna juhataja (AI)
1999- arheoloogia korraline professor Tartu Ülikoolis (TÜ)
2001-2003 ajaloo-osakonna juhataja (TÜ)
01.09.2004–31.08.2009    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia professor (1,00)
 
 
Haridustee
Kõrgem (Tartu Ülikool)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2010−...    Eesti Teaduste Akadeemia liige
2004−...    2) toimetuskolleegiumi liige: "Fennoscandia Archaeologica" (Soome), "JONAS" (Rootsi), Lietuvos Archeologija (Leedu), Archaeologia Lituana (Leedu) ja Ajaloolina Ajakiri (Eesti)
1991−...    1) peatoimetaja: "Estonian journal of Archaeology" / "Eesti Arheoloogiaajakiri" (alates 1997) ja sari "Muinasaja teadus" (alates 1991)
3) Riigi Muinsuskaitseameti arheoloogia ekspertnõukogu esimees (alates 1994)
5) Riikliku programmi "Eesti keel ja rahvuskultuur" juhtkomitee liige (1999-2003)
6) ETF humanitaarteaduste ekspertkomisjoni esimees (2000-2003)
7) Eesti esindaja Euroopa TF humanitaarteaduste alalises komitees (2000-2003)
2006−2012    Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna dekaan
2004−2004    TKN humanitaarteaduste ja sotsiaalteaduste ekspertkomisjonide liige
2001−2012    8) Tartu Ülikooli Nõukogu liige 2001-2003; 2006

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Valter Lang, Balti Assamblee medal
2011, Valter Lang, Riigi teaduspreemia
2008, Valter Lang, Lennart Meri teadustöö auhind
2003, Valter Lang, Ajalookirjanduse aastapreemia
2001, Valter Lang, Valgetähe IV järgu orden
1997, Valter Lang, Riigi teaduspreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; CERCS ERIALA: H340 Arheoloogia; PÕHISUUND: Asustus- ja sotsiaalarheoloogia; Eesti ja naabermaade pronksi- ja rauaaeg
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.5. Kunstiteadus
 
 
Lisainfo
1) ajalooteaduste kandidaat
2) filosoofiadoktor (arheoloogia)
1) NSVL Arheoloogia Instituut, 1988
2) Tartu Ülikool 1996

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.2.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
1.3.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
4.1.
2014
4.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
4.1.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
1.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
4.1.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
2.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
6.2.
2007
1.1.
2006
2.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
1.3.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
4.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.5.
2004
6.6.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
4.2.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.2.
2000
1.2.
2000
2.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.4.
1998
6.3.
1998
3.2.
1997
3.2.
1997
1.2.
1996
1.2.
1996
1.2.
1996
1.2.
1996
1.2.
1996
2.2.
1996
2.2.
1996
6.6.
1991

Valter Lang

26.01.1958
737 5652
valter.lang@ut.ee

Career

Institution and occupation
1981-1983 assistant in the Institute of History (IH)
1984-1987 postgraduate student (IH)
1987-1989 researcher (IH)
1989-1990 head of the Laboratory for geoarchaeology and ancient technology (IH)
1990-1992 deputy director in archaeology (IH)
1992-1994 senior researcher (IH)
1994-1999 head of the Department of Archaeology (IH)
1999- Professor in Archaeology (University of Tartu)
2001-2003 head of the Department of History (University of Tartu)
01.09.2004–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of History and Archaeology, Professor of Archaelogy (1,00)
 
 
Education
Higher (University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2010−...    Member of the Estonian Academy of Sciences
2004−...    2) member of editorial board: Fennoscandia Archaeologica" (Finland), "JONAS" (Sweden), Lietuvos Archeologija (Lithuania), Archaeologia Lituana (Lithuania), and Ajaloolina Ajakiri (Estonia)
1991−...    1) editor-in-chief: "Estonian Journal of Archaeology" (since 1997) and series "Muinasaja teadus" (since 1991)
3) chairman of the council of experts in archaeology of the National Board of Antiquities (since 1994)
5) member of the leading committee of the State programme "The Estonian Language and National Culture" (1999-2003)
6) head of the board of the Humanities of the Estonian SF (2000-2003)
7) Estonian representative in the Standing Committee of the Humanities of the European SF (2000-2003)
2006−2012    Dean of the Faculty of Philosophy of the University of Tartu
2004−2004    member of the boards for humanities and social sciences of the Council of Scientific Competence
2001−2012    8) member of the Council of the University of Tartu (2001-2003; 2006-)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Valter Lang, Medal of Baltic Assembly
2011, Valter Lang, State premium of science
2008, Valter Lang, Science prize of Lennart Meri
2003, Valter Lang, yearly premium for writings in history
2001, Valter Lang, order "White Star" (IV)
1997, Valter Lang, State premium of science
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology; CERCS SPECIALTY: H340 Archaeology ; SPECIALITY: Settlement and social archaeology; the Bronze and Iron Ages in Estonia and neighbouring countries
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.5. Aesthetics and Arts Research
 
 
Additional information
1) Candidate of historical sciences
2) PhD (in archaeology)
1) Institute of Archaeology of the USSR, 1988
2) University of Tartu, 1996

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
1.3.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
4.1.
2014
4.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
4.1.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
1.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
4.1.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
2.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
6.2.
2007
1.1.
2006
2.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
1.3.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
4.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.5.
2004
6.6.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
4.2.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.2.
2000
1.2.
2000
2.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.4.
1998
6.3.
1998
3.2.
1997
3.2.
1997
1.2.
1996
1.2.
1996
1.2.
1996
1.2.
1996
1.2.
1996
2.2.
1996
2.2.
1996
6.6.
1991
  • Leitud 19 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUSFLAJ13215/1Arheoloogia terminibaasi (Arheowiki) uute terminite lisamine (600 kirjet)15.05.201420.12.2014Kätlin JansonsTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut3 000,00 EUR
1.1.3.1.5.SHVAJ17297Arheoloogia terminibaasi fotode ja uute kirjete lisamine ning olemasolevate kirjete toimetamine (2017)06.03.201715.12.2017Kätlin JansonsTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut1 800,00 EUR
MUUSHVAJ13215Arheoloogia terminibaasi fotode ja uute kirjete lisamine ning olemasolevate kirjete toimetamine 201607.03.201618.12.2016Kätlin JansonsTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut1 700,00 EUR
MUULFLAJ13146Arheoloogiline eeluuring Rail Baltic trassi valiku. I etapp09.09.201315.10.2013Valter LangTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut11 616,00 EUR
MUULFLAJ05157Arheoloogilised päästekaevamised Loo (Proosa) fossiilsete põldude (nr. 27061) alal Harjumaal, mis jäävad ette uue elamurajooni rajamisele05.09.200531.12.2005Valter LangTartu Ülikool2 171,97 EUR
MUULFLAJ04031Arheoloogilised päästekaevamised Saha-Loo fossiilsete põldude (nr 17625) alal (Harjumaa)31.03.200415.02.2005Valter LangTartu Ülikool24 528,97 EUR
ETFETF6451Asustus- ja ühiskonnastruktuur muistsel Lõuna-Harjumaal01.01.200531.12.2007Valter LangTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond29 715,16 EUR
EKRMEKRM05-61Eesti arheoloogia köidete 1-6 publitseerimine01.01.200531.12.2008Valter LangTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond18 470,48 EUR
IUTIUT20-7Eesti Läänemereruumis: majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste protsesside arheoloogia01.01.201431.12.2019Valter LangTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut340 000,00 EUR
MJDMJD458Eesti pronksiaja metallitöö uurimusi – arheomeetria ja eksperimentaalarheoloogia kasutades. 01.01.201331.12.2014Uwe SperlingTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond69 220,00 EUR
MUULFLAJ15096Eksperthinnangute koostamine ja arheoloogiliste leidude konserveerimine22.07.201502.11.2015Heiki ValkTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut3 050,00 EUR
MUUSFLKUARENGKultuurilise ja bioloogilise mitmekesisuse konsortsium01.01.201231.12.2014Art LeeteTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut50 000,00 EUR
TKRFLAJTIPPKultuuriteooria tippkeskus01.02.200831.08.2015Valter LangTartu Ülikool4 801 937,80 EUR
MUULFLAJ15100Rail Baltic trassi arheoloogiliste eeluuringute II etapp01.07.201531.12.2015Valter LangTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut750 700,00 EUR
SFSF0182557s03Sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised protsessid Eestis muinas- ja keskajal01.01.200331.12.2007Valter LangTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond214 167,93 EUR
SFSF0180150s08Sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised protsessid Eestis muinas-, kesk- ja uusajal01.01.200831.12.2013Valter LangTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond397 306,66 EUR
MUULFLAJ13146/2Täiendav arheoloogiline eeluuring Rail Baltic trassi valikul. I etapp01.02.201422.04.2014Valter LangTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut1 608,00 EUR
MUULFLAJ13146/1Täiendav arheoloogiline eeluuring Rail Baltic trassi valikul. I etapp01.01.201431.01.2014Valter LangTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut2 130,00 EUR
APSF0180150s08APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180150s08 raames01.01.201031.12.2011Valter LangTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond40 725,91 EUR
  • Leitud 133 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Lang, Valter; Luik, Heidi (2017). Bronze Age bone pins in the eastern Baltic: for fixing garments or signalling identity? Iskos, 20, 72−89 [ilmumas].1.1.
Kama, Pikne; Lang, Valter; Olli, Maarja; Pärn, Katre; Remm, Tiit; Smirnova, Maria (2017). Constructing and deconstructing boundaries in cultures of the past. In: A. Kannike, K. Kuutma, K. Lindström, A. Riistan, M. Tasa (Ed.). Approaches to Culture Theory (8th volume) (x−xx). University of Tartu Press [ilmumas].3.1.
Lang, Valter (2017). Riding to the Afterworld: Burying with Horses and Riding Equipment in Estonia and the Baltic Rim. In: Callmer, Johan; Gustin, Ingrid; Roslund, Mats (Ed.). Identity Formation and Dicersity in the Early Medieval Baltic and Beyond (48−75). BRILL Academic Publishers. (The Northern World; 75).10.1163/9789004328471_004.3.1.
Oras, Ester; Lang, Valter; Rannamäe, Eve; Varul, Liivi; Konsa, Marge; Limbo-Simovart, Jana; Vedru, Gurly; Laneman, Margot; Malve, Martin; Price, Douglas T. (2016). Tracing prehistoric migrations: Isotope analysis of Bronze and Pre-Roman Iron Age coastal burials in Estonia. Estonian Journal of Archaeology, 20 (1), 3−32.10.3176/arch.2016.1.01.1.1.
Laneman, Margot; Lang, Valter; Saage, Ragnar (2016). Burial site hidden in a clearance cairn at Alu, Raplamaa. Archaeological Fieldwork in Estonia 2015, 35−46.1.2.
Lang, Valter (2016). Early Finnic-Baltic contacts as evidenced by archaeological and linguistic data. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 7 (1), 11−38.10.12697/issn1736-8987.1.2.
Lang, Valter; Kriiska, Aivar; Tvauri, Andres; Vedru, Gurli (2016). Preliminary archeological studies on the route of Rail Baltic. Archaeological Fieldwork in Estonia 2015, 29−34.1.2.
Lang, Valter (2016). Introduction. In: Retamero, F.; Schjellerup, I; Davies, A. (Ed.). Agricultural and Pastoral Landscapes in Pre-Industrial Society: Choises, Stability and Change (107−108). Oxford: Oxbow Books. (Early Agricultural Remnants and Technological Heritage (EARTH): 8,000 Years of Resiliance and Innovation; vol. 3).3.2.
Lang, Valter (2016). Stability and changes in the agricultural use of limestone soils in northern Estonia. In: Retamero, F.; Schjellerup, I; Davies, A. (Ed.). Agricultural and Pastoral Landscapes in Pre-Industrial Society: Choises, Stability and Change (127−144). Oxford: Oxbow Books. (Early Agricultural Remnants and Technological Heritage (EARTH): 8,000 Years of Resiliance and Innovation; vol. 3).3.2.
Kadakas, Ulla; Lang, Valter (2016). Suured taristuobjektid ja arheoloogiapärand. Loit, Mari; Matteus, Kais (Toim.). Muinsuskaitse aastaraamat 2015 (71−73). Muinsuskaitseamet.3.2.
Lang, Valter (2016). Materialised and non-materialised contacts in Bronze-Age Eastern Baltic. 22nd Annual Meeting of the EAA, 31st August - 4th September 2016 Vilnius: 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Klaipeda: European Association of Archaeologists, 411−412.5.2.
Lang, Valter (2016). Mid-Pre-Roman military impact on the northern Eastern Baltic. 22nd Annual Meeting of the EAA, 31st August - 4th September 2016 Vilnius: 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Klaipeda: European Association of Archaeologists, 412−413.5.2.
Tõugu, Enn; Einasto, Jaan; Allik, Jüri; Viikmaa, Mart; Keevallik, Sirje; Saarma, Mart; Lang, Valter (2016). Horisont 50. Horisont, 50 (1), 14−19.6.3.
Laneman, Margot; Lang, Valter; Malve, Martin; Rannamäe, Eve (2015). New data on Jaani stone graves at Väo, northern Estonia. Estonian Journal of Archaeology, 19 (2), 110−137.1.1.
Sperling, Uwe; Lang, Valter; Paavel, Kristiina & Kimber, Andres (2015). Neue Ausgrabungen in der Bronzezeitsiedlung von Asva - vorläufiger Untersuchungsstand und weitere Ergebnisse. Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia, 51−64.1.2.
Lang, Valter (2015). Creating the prehistoric past and modern identity. In: Haak, Arvi; Lang, Valter; Lavento, Mika (Ed.). Today I Am Not the One I Was Yesterday: Archaeology, Identity, and Change (65−84).. Tartu; Helsinki; Riga; Vilnius: University of Tartu, Department of Archaeology. (Interarchaeologia; 4).3.2.
Lang, Valter (2015). Formation of Proto-Finnic – an archaeological scenario from the Bronze Age / Early Iron Age. In: H. Mantila, K. Leinonen, S. Brunni, S. Palviainen & J. Sivonen. (Ed.). Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Oulu 2015. Plenary papers (63−84). Oulu: University of Oulu.3.2.
(2015). Today I Am Not the One I Was Yesterday: Archaeology, Identity, And Change. In: Haak, Arvi; Lang, Valter; Lavento, Mika (Ed.). Interarchaeologia.Papers from the Fourth Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE), Archaeology and Identity, held at the University of Helsinki, Finland, October 8th-10th, 2009, and the Fifth Theoretical Seminar, Archaeology Today: Things to be Changed, held at the University of Tartu, October 27th-29th, 2011. University of Tartu, Department of Archaeology.4.1.
Lang, Valter (2014). Eestlaste juured Eestimaal. Vikerkaar, 79−92.1.3.
Lang, Valter; Kull, Kalevi (2014). Preface: Estonian approaches in culture theory. In: Lang, Valter; Kull, Kalevi (Ed.). Estonian Approaches to Culture Theory (14−19).. Tartu: University of Tartu Press. (Approaches to Culture Theory ; 4).3.1.
Lang, Valter (2014). Where did the Asva culture go? Three models of cultural behaviour in the Bronze Age eastern Baltics. In: Lang, Valter; Kull, Kalevi (Ed.). Estonian Approaches to Culture Theory. (136−160). Tartu: University of Tartu Press. (Approaches to Culture Theory; 4).3.1.
Lang, Valter (2014). Muinasmaastike avastamine. Essee mineviku tõlgendamisest ja ühiskondlikust tellimusest. Kaljundi, Linda; Sooväli-Sepping, Helen (Toim.). Maastik ja mälu. Pärandiloome arengujooni Eestis (36−78).. TLÜ. (Acta Universitatis Tallinnensis. Socialia).3.2.
Lang, Valter (2014). Rahvaränded arheoloogilise tõlgendusena, eriti etnogeneesi uurimisel. Hennoste, Tiit (Toim.). Rahvusvahelised rahvusteadused. Artiklikogumik rahvusülikooli 95. juubeliks (41−60).. Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
(2014). Ajast ja ruumist. Uurimusi Mare Auna auks. Tamla, Ülle; Lang, Valter (Toim.). .. Tallinna Ülikooli ajaloo instituut; Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut.4.1.
Sperling, Uwe (2014). Aspekte des Wandels in der Bronzezeit im Ostbaltikum. Die Siedlungen der Asva-Gruppe in Estland. Tallinn: Estonian Academy Publishers.4.1.
  • Leitud 23 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Ambiguous Territories. Reconstructing the political geography of Estonia in 1200 AD using the XTENT modelKristo SiigmagistrikraadValter LangKaitstud2015Helsingi Ülikool
Arheoloogia õpetamineVijand, LiiadoktorikraadValter LangJuhendamiselTartu Ülikool
Eesti metalliaja usundi põhijooniJonuks, Tõnnomagistrikraad (teaduskraad)Valter LangKaitstud2003Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo osakond
Eesti muinashõbe. Arheomeetrilise uurimise tulemusiTamla, ÜlledoktorikraadUrve Kallavus; Valter LangJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo osakond
Eesti muinasusundJonuks, TõnnodoktorikraadValter LangKaitstud2009Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut
Hõbeesemete valmistamistehnoloogia Eestist leitud 9.-13. sajandi materjali põhjalTamla, Üllemagistrikraad (teaduskraad)Valter LangKaitstud1998Tartu Ülikool
Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.-17. sajandil Russow, ErkidoktorikraadValter LangKaitstud2007Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Kahala järve ümbruse asustuspiirkond muinasajalVedru, Gurlymagistrikraad (teaduskraad)Valter LangKaitstud1998Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Keskus ja tagamaa.Saare-Lääne piiskopkonna keskuste kujuneminePärn, AntondoktorikraadValter LangJuhendamiselTartu Ülikool
Kultuurianalüüs arheoloogias: argi- ja surmakultuur hilisrauaaegses EestisKonsa, MargedoktorikraadValter LangJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut
Linn ja tagamaa. Haapsalu piirkonna asustuslugu 13.–15. sajandilPärn, Antonmagistrikraad (teaduskraad)Valter LangKaitstud2002Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, Arheoloogia õppetool
Linnalise elukeskkonna kujunemine Lõuna-Eestis (Viljandi näitel)Haak, ArvidoktorikraadValter Lang; Erki RussowJuhendamiselTartu Ülikool
Luu- ja sarvesemed Eesti arheoloogilises leiumaterjalis viikingiajast keskajaniLuik, HeididoktorikraadValter LangKaitstud2005Tartu Ülikool
Läänemaa kalmed 5.--13. sajandilMandel, MatidoktorikraadValter LangKaitstud2003Tartu Ülikool
Matmisviisid Eesti tarandkalmeisse: osteoloogiline lähenemineAnu KivirüütdoktorikraadValter LangJuhendamiselTartu Ülikool
Merenduslikkus maastikus ja kultuuris. Merenduslik kultuurmaastik läbi kommunikatsioonimuististeIlves, Kristinmagistrikraad (teaduskraad)Valter LangKaitstud2004Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Muinas- ja keskaegsed luukammid EestisLuik, Heidimagistrikraad (teaduskraad)Valter LangKaitstud1998Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Muinas-Tartu. Uurimus Tartu muinaslinnuse ja asula asustusloostTvauri, AndresdoktorikraadValter LangKaitstud2001Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Practices of wealth depositing in the 1st-9th century AD eastern BalticEster OrasdoktorikraadCatherine Hills; Marie Louise Stig Sørensen; Valter LangKaitstud2014University of Cambridge
Prehistoric field systems in West Estonia – sustainability and human-environment relations during 1200 BC - AD 1200Kaldre, HelenadoktorikraadRobert A. Johnston; Gianna Ayala; Valter LangJuhendamiselSheffieldi Ülikool
Põhja-Eesti arheoloogilised maastikudVedru, GurlydoktorikraadValter LangKaitstud2011Tartu Ülikool
Rooma rauaaja identiteedialad tarandkalmete levikupiirkonnasOlli, MaarjadoktorikraadHeiki Valk; Valter LangJuhendamiselTartu Ülikool
Vallsulendikes avalduv ruumikäsitusVimberg, KarinmagistrikraadMarge Konsa; Valter LangKaitstud2008Tartu Ülikool