Anne Kahru

17.02.1955
639 8373
anne.kahru@kbfi.ee
C-4927-2008
0000-0002-4944-4900
- Riikliku Valgetähe IV klassi teenetemärgi kavaler (2017)
- Eesti TA uurija-professor (2016-2018)
- KBFI Keskkonnatoksikoloogia laboratooriumi juhataja. Eesti Toksikoloogia Seltsi esimees
- KBFI Teadusnõukogu ase-esimees
- Kuulub maailma 1% enimtsiteeritud teadlaste hulka Keskkonnateaduste/Ökoloogia valdkonnas ja Farmakoloogia & Toksikoloogia valdkonnas (Thomson Reuters ISI-ESI )

- Esimene eesti teadlane, keda on intervjueerinud Thomson Reuters'i elektrooniline portaal ScienceWatch (http://sciencewatch.com/sciencewatch/dr/fbp/2009/09augfbp/09augfbpKahr)

- Eesti riigi teaduspreemia geo- ja bioteaduste alal uurimuste tsükli "Sünteetiliste nanoosakeste ökotoksikoloogia ja toksilisuse mehhanismid" eest (2011)

- TEDx Tallinn esineja. 2014. Pealkiri: Vesikirpudest ja kontsentratsioonist.
https://www.youtube.com/watch?v=sHa_AhC60WE

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.12.2018    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Teaduste Akadeemia uurija-professor KBFIs (1,00)
2012–...    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Keskkonnatoksikoloogia laboratooriumi juhataja
2007–...    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Juhtivteadur (1,00)
2011–2012    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Molekulaargeneetika Laboratoriumi Juhataja
2005–2011    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Molekulaargeneetika Laboratooriumi Juhataja kt
1996–2007    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.1992–31.12.1992    Bio-Orbit OY, Turu, Soome. Külalisteadur. Luminestseeruvatel bakteritel põhineva toksilisuse testi arendustöö.
1987–1996    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Teadur (1,00)
1983–1987    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Nooremteadur (1,00)
1980–1983    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Insener (1,00)
01.01.1978–31.12.1980    Küberneetika Instituut, insener
 
 
Haridustee
Täienduskoolitus:
- 1996 Rahvusvaheline ToxKit treeningukursus FITA II, RECETOX centre, Brno.
- 1997 - Rahvusvaheline uute ökotoksikoloogiliste testide kursus, Institute of Botany, Brno, Czech Republic. Organiseerija: National Water Research Institute, Burlington, Canada
- 25. 01.-07.02. 2004 EU Center of Excellence in Environmental Health, Institute of Preventive and Clinical Medicine, Bratislava) täienduskoolitus Comet Assay metoodikas
- 22.12. 2004 & 20.-21. 01.2004 - Projektijuhtide koolitus. Esko Koolitus AS
1993–1998    Tartu Ülikool, Bioloogia-Geograafia Teaduskond, cum laude diplom (bioloog-mikrobioloog), 1978
1992–1992    uurimistöö firmas BioOrbit OY (Soome) uute fotobakteriaalsete toksilisuse testide välja töötamiseks
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Nõuandva kogu liige RSC ajakirjale 'Environmental Science: Nano' (IF 5.9)
2014−...    KBFI Teadusnõukogu ase-esimees
2005−...    KBFI Teadusnõukogu liige
1998−...    Eesti Mikrobioloogide Ühenduse liige
1997−...    Eesti Toksikoloogia Seltsi looja (1997) ja Juhatuse esimees
1995−...    Retsensent ajakirjadele JACS, PLOS One, Part & Fibre Tox, Nanotoxicology, Chem Res Toxicol, Toxicology in Vitro, Env. Science and Technol, Chemosphere, Water Research, J Haz Materials, Aquatic Toxicology, Env Toxicol, Environmental Pollution, Sci Tot
1993−...    Skandinaavia Rakutoksikoloogia Seltsi liige
2016−2019    CA COST Action CA15114 Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases, Managing Committee member
2016−2016    Norra Teadusagentuuri nanotehnooloogia uurimistaotluste rahcuscahelise hindamispaneeli liige
2015−2015    Oponent Greta Weissi-Leinonen'i doktoritööle, Ida-Soome Ülikool (Joensuu Ülikool), Soome
2015−2015    Sessiooni ’Toxicological and ecotoxicological aspects of metal based nanomaterials’ organiseerija ja kutsutud esineja konverentsil EUROTOX2015, Porto, Portugal
2015−2015    Kutsutud esineja koverentsile EuroNanoForum , Riia, 10-12.06. 2015, http://euronanoforum2015.eu/
2014−2014    Frontiers in Nano Science, Technology and Applications, Dec 10-11. Prasanthinilayam, India. Plenaarettekandja
2014−2014    TEDx Tallinn, kutsutud esineja; https://www.youtube.com/watch?v=sHa_AhC60WE
2014−2014    29.05.2014 Teaduste Akadeemia egiidi all toimunud seminari "Nanoparticles in the environment: fate and effects" teaduslik korraldaja
2014−2018    TD COST Action TD1407, Network on technology-critical elements - from environmental processes to human health threats, Managing Committee member
2013−2013    Oponent Kati Oravisjärvi doktoritööle (Oulu Ülikool, Soome)
2013−2013    Tenure-track professorikandidaatide hindamine (hoonete sisekliima tehnoloogia), Aalto Ülikool, Soome
2013−2017    Management Committee (MC) of ESSEM COST Action ES1205: The transfer of engineered nanomaterials from wastewater treatment & stormwater to rivers (ENTER). MC substitute member
2012−2013    Management Committe of COST action in Biomedicine and Molecular Biosciences BM1102: Ciliates as model systems to study genome evolution, mechanisms of non-Mendelian inheritance, and their roles in environmental adaptation
2012−2016    Management Committee of COST Action TD1204: Modelling Nanomaterial Toxicity (MODENA), Liige
2012−2013    SETAC 2013 (Glasgow) Teaduskomitee liige
2011−2011    International conference on materials and technologies for green chemistry jointy with Workshop of COST Action CM0903 (UBIOCHEM-II), Sept 5-9, Tallinn, Estonia.Kutsutud lektor
2010−2010    Swiss National Science Foundation (SNSF) National Research Programme “Opportunities and Risks of Nanomaterials”, projektide hindaja
2010−2010    Eelretsensent Anna-Liisa Välimaa doktoritööle (Tampere Tehnikaülikool)
2009−2009    EU expert for FP7 Cooperation Programme, "Environmental Technologies"
2009−2009    International Nanobiotechnology Workshop 2-4 December 2009 EC Joint Research Centre, Ispra, Italy. Kutsutud lektor
2009−2010    Vastutav külalistoimetaja ajakirja "Toxicology" erinumbrile "Potential Hazard of Nanoparticles: From Properties to Biological and Environmental Effects"
2009−2009    Soome Akadeemia keskkonnateaduste projektide rahvusvahelise evaluaatorite paneeli liige
2009−2009    Retsensent FWO aplikatsioonidele alus-ja rakenduprojektidele Flaami Ülikoolides (Belgia)
2008−2008    Oponent P. Pessalala doktoritööle, Helsingi Ülikool
2007−2007    retsensent uurimisprojektidele NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL (Suurbritannia)
2006−2007    Euroopa Komisjoni ekspertgrupi "Women in Research Decision Making" (WIRDEM) liige
2006−2009    ETF ekspertkomisjoni "Keskkond ja elusloodus" liige
2006−2006    Soome Akadeemia keskkonnateaduste projektide rahvusvahelise evaluaatorite paneeli liige
2005−2005    ekspertpaneeli “Toward common references for risk assessment of contaminated sites in Europe”, mille organiseerisid DG-JRC ja DG-ENV, Ispra, Italy, 3-4 veebr. 2005 - paneeli liige
2005−2005    USA keskkonnaagentuuri (US EPA) teadusprojekti retsensent - 2005
2005−2005    Oponent K. Vaajasaari doktoritööle, Tampere Tehnikaülikool
2005−2007    lepinguline lektor Tallinna Tehnikaülikoolis Keskkonnatehnika Õppetoolis (2.0 AP loeng "Keskkonnariski hindamine ja ökotoksikoloogia"
2004−2004    ECETOC ekspertrühma liige "Alternative testing approaches in environmental assessment", Crecy-la-Chapelle, July 7-9, 2004, Prantsusmaa
2004−2005    Ülemaailmse teaduskongressi 5th World Congress (WC5 )on Alternatives and Animal use in the Life Sciences, Berlin, August 21-25, 2005 - rahvusvahelise korralduskomitee liige
2004−2005    Rahvusvahelise SSCT-ETS teaduskonverentsi “Chemicals, human, environment”, 20.-23.Oct. 2005, Toila, Estonia - korraldus- ja teaduskomiteede esimees
2004−2005    Rahvusvahelise ökotoksikoloogia-teemalise kursuse "For Greener Grass" akadeemiline kordinaator, Tallinn, 26.06-10.07.2005
2004−2005    - KBFI BioSPinno projekti teaduskoordinaator
2003−2003    Soome Akadeemia keskkonnateaduste projektide rahvusvahelise evaluaatorite paneeli liige, 2003
2001−2005    KBFI Molekulaargeneetika Laboratooriumi Juhataja asetäitja
2001−2003    Eesti Haridusministeeriumi poolt 2001.a. moodustatud toksikoloogia-alase koolituse arendamise komisjoni liige
2001−2001    Eesti esindaja EL ekspertide seminaril “Alternative Methods for Regulatory Toxicity Testing”, mida organiseerisid ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods)ja ESTIV (European Society of Toxicology in Vitro), November 26-28, 200
2001−2005    Konverentside ISTA10 (Aug. 26-31, 2001, Quebec City, Canada), ISTA 11 (Vilnius, Lithuania, June 1-6, 2003) ja ISTA12 (12-17. June 2005, Skiathos, Greece) - rahvusvahelise teaduskomitee liige
2001−2002    lepinguline lektor Tallinna Pedagoogikaülikoolis (2.0 AP kursus "Ökotoksikoloogia ja tervisekaitse"
2001−2006    lektor rahvusvahelistel üliõpilaste koolitusel "Management and treatment of polluted soils in Europe" (Socrates Intensive Programme
2001−2007    Journal of Soils and Sediments, toimetuskolleegiumi liige
2000−2003    lektor NATO-rahastatud keskkonnatemaatilistel kursustel (ASI, ARW)
1998−1998    rahvusvahelise teaduskonverentsi SSCT-ETS 98 korraldus- ja teaduskomiteede esimees, Tallinn, 1998
 
 
Loometöö
Vastutav külalistoimetaja ajakirja "Toxicology" erinumbrile "Potential Hazard of Nanoparticles: From Properties to Biological and Environmental Effects" (2009-2010);
Retsensent ajakirjadele Chem Soc Rev, JACS, ACS Nano, ACS Applied Materials & Interfaces, PLOS One, Part & Fibre Tox, Nanotoxicology, Chem Res Toxicol, Toxicology in Vitro, Env. Science and Technol, Chemosphere, Water Research, J Haz Materials, Aquatic Toxicology, Env Toxicol, Environmental Pollution, Sci Tot Env, Env Tox Chem, Oil Shale, ATLA;
Mitmete eesti keelsete populaarteaduslike artiklite autor (Tarkade Klubi, Keskkonnatehnika, Horisont);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Anne Kahru, Riikliku Valgetähe IV klassi teenetemärgi kavaler (2017)
2016, Anne Kahru, Norra Teadusagentuuri nanotehnoloogia-alaste teadusgrantide hindamise rahvusvahelise paneeli liige
2016, Anne Kahru, Eesti Teaduste Akadeemia uurija-professor
2015, Anne Kahru, Oponent Greta-Weissi-Leinonen'i doktoritööle, Ida-Soome (Joensuu) Ülikool, Soome
2015, Anne Kahru, Sessiooni ’Toxicological and ecotoxicological aspects of metal based nanomaterials’ organiseerija ja kutsutud esineja konverentsil EUROTOX2016, Porto, Portugal
2015, Anne Kahru, Kutsutud esineja konverentsile EuroNanoForum, Riia, 10-12.06. 2015, http://euronanoforum2015.eu/
2014, Anne Kahru, TEDx Tallinn, kutsutud esineja (nanotoksikoloogia); https://www.youtube.com/watch?v=sHa_AhC60WE
2013, Anne Kahru, Oponent Kati Oravisjärvi doktoritööle (Olulu Ülikool, Soome)
2012, Anne Kahru, Oponent Anu Kapanen'i doktoritööle, Helsingi Ülikool
2011, Anne Kahru, Eesti riigi teaduspreemia geo- ja bioteaduste alal uurimuste tsükli „Sünteetiliste nanoosakeste ökotoksikoloogia ja toksilisuse mehhanismid“ eest
2011, Anne Kahru, Oponent Minna Peltola doktoritööle, Helsingi Ülikool
2010, Anne Kahru, Swiss National Science Foundation (SNSF) National Research Programme “Opportunities and Risks of Nanomaterials”, projektide hindaja
2009, Anne Kahru, esimene eesti teadlane, keda on intervjueerinud Thomson Reuters'i elektrooniline ajakiri ScienceWatch (http://sciencewatch.com/sciencewatch/dr/fbp/2009/09augfbp/09augfbpKahr)
2009, Anne Kahru, Ajakirja "Toxicology" erinumbri “Potential hazard of nanoparticles: from properties to biological & environmental effects” vastutav külalistoimetaja
2009, Anne Kahru, Key-note lektor konverentsil "1st Conference of Center's for Environmental Implications of Nanotechnology" (CEINs, http://www.ceint.duke.edu/ICEIN09), Sept 9-11, 2009, Washington DC, USA
2009, Anne Kahru, Kutsutud lektor, jätkukoolituskursus konverentsil 4th International Conference on Nanotechnology – Occupational and Environmental Health (NanOEH2009), 26–29 August 2009, Helsinki, Finland (www.ttl.fi/nanoeh2009)
2009, Anne Kahru, International Nanobiotechnology Workshop 2-4 December 2009 EC Joint Research Centre, Ispra, Italy. Kutsutud lektor
2009, Anne Kahru, Soome Akadeemia keskkonnateaduste projektide rahvusvahelise evaluaatorite paneeli liige
2009, Anne Kahru, Retsensent FWO aplikatsioonidele alus-ja rakenduprojektidele Flaami Ülikoolides (Belgia)
2008, Anne Kahru, Awarded abstract of K. Kasemets, M. Romet, A. Ivask and A. Kahru "Comparative toxicity of nanosized and bulk form of ZnO and CuO to Saccharomyces cerevisiae” at "Nanotox2008" (ETH Zurich, Sept. 7-10, 2008; www.nanotox2008.ch)
2008, Anne Kahru, Oponent P. Pessala doktoritööle, Helsinki Ülikool
2007, Anne Kahru, Bo Holmstedt Memorial Fondi (BHMF, Sveits) EUROTOX auhind 28.-30. sept. 2007 Austrias Linz’is toimunud konverentsil “14th Congress on Alternatives to Animal Testing” (ettekande kaasautor)
2007, Anne Kahru, EL FP6 Integreeritud projekt OSIRIS (2007-2010), KBFI projekti juht (partner 17)
2007, Anne Kahru, NERC (UK) uurimisprojektide retsensent
2006, Anne Kahru, 40. koht eesti teadlaste top 100s (koostatud ISI- Web of Science 1995-2005 tsiteeringute järgi)
2006, Anne Kahru, ETF ekspertkomisjoni "Keskkond ja elusloodus" liige, 2006-2009
2005, Anne Kahru, USA Keskkonnaagentuuri (US EPA) uurimisgrantide hindaja
2005, Anne Kahru, K. Vaajasaari doktoritöö oponent, Tampere Tehnikaülikool
2005, Anne Kahru, Rahvusvahelise SSCT-ETS teaduskonverentsi “Chemicals, human, environment”, 20.-23.Oct. 2005, Toila, Estonia - korraldus- ja teaduskomiteede esimees
1996, Anne Kahru, Grant from EC CT92-0104/ERBCI-PD-930020
1995, Anne Kahru, Grant from USA National Research Council, Board on Science and Technolology
1994, Anne Kahru, "Viron Säätiö" stipendium
1994, Anne Kahru, EU Mobility grant BMH1-CT-920038
1993, Anne Kahru, ISF-i (G. Soros) preemia avaldatud tööde ees
, Anne Kahru,
, Anne Kahru,
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.2. Mikrobioloogia; PÕHISUUND: Eesmärgipõhiselt geen-modifitseeritud bakterite konstrueerimine kemikaalide ja nanoosakeste toksilisuse mehhanismide uurimiseks
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.2. Mikrobioloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.2. Mikrobioloogia; CERCS ERIALA: B230 Mikrobioloogia, bakterioloogia, viroloogia, mükoloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS ERIALA: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud; PÕHISUUND: Kemikaalide ja ainete (sh nanoosakeste) toksilisuse ja selle mehhanismide välja selgitamine, kasutades in vitro testsüsteeme. Biosaadavus, selle bioloogilised mehhanismid ja seda modifitseerivad abiootilised tegurid. Keskkonnariski hindamine
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud; CERCS ERIALA: P305 Keskkonnakeemia
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.10. Keskkonna- ja töötervishoid; PÕHISUUND: Keskkonnatoksikantide terviseriskide hindamine
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.10. Keskkonna- ja töötervishoid
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.11. Terviseuuringutega seotud uuringud, näiteks biokeemia, geneetika, mikrobioloogia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika ja bioinformaatika; PÕHISUUND: Biosaadavuse mehhanismide uurimine bioloogilise toitumisahela eri tasemetel
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.11. Terviseuuringutega seotud uuringud, näiteks biokeemia, geneetika, mikrobioloogia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika ja bioinformaatika; CERCS ERIALA: B200 Tsütoloogia, onkoloogia, kantseroloogia
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika); PÕHISUUND: Eesmärgipõhiselt geen-modifitseeritud bakterite konstrueerimine kemikaalide ja nanoosakeste toksilisuse mehhanismide uurimiseks
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika); CERCS ERIALA: T360 Biokeemiatehnoloogia
 
 
Lisainfo
Bioloogiakandidaat, biokeemia, kood 03.00.04Tartu Ülikool, 1987

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.1.
2016
5.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.4.
2015
5.1.
2015
5.1.
2015
5.1.
2015
5.1.
2015
5.1.
2015
5.1.
2015
5.1.
2015
5.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.5.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
5.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
5.1.
2011
5.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
5.1.
2010
5.1.
2010
5.1.
2010
5.1.
2010
5.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
5.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
5.1.
2008
5.1.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
4.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.7.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
5.1.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
2.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
3.1.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
3.4.
2002
5.1.
2002
1.1.
2001
5.1.
2001
5.2.
2001
6.3.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
3.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
3.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.2.
1997
1.2.
1997
5.2.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1991
3.1.
1991
3.4.
1991
1.1.
1990
1.1.
1990
1.1.
1988
1.1.
1987
1.1.
1983
1.1.
1982

Anne Kahru

17.02.1955
639 8373
anne.kahru@kbfi.ee
C-4927-2008
0000-0002-4944-4900
- Awardee of the State Order of the White Star (Class IV)(2017)
- Research professor of Estonian Academy of sciences (2016-2018)
- Head of Laboratory of Environmental Toxicology of NICPB; Chair-Person of Estonian Society of Toxicology
- Vice Chair of the Scientific Council of NICPB
- Belongs to the top 1% most cited scientists worldwide in the area Environment/Ecology and Pharmacology & Toxicology (data from Thomson Reuters ISI-ESI)
- First Estonian scientist ever interviewed by Thomson Reuters ScienceWatch (http://sciencewatch.com/sciencewatch/dr/fbp/2009/09augfbp/09augfbpKahr)
- Estonian state science award, geo- and biosciences, for the study " Ecotoxicology and toxicity mechanisms of synthetic nanoparticles" (2011)

- TEDx Tallinn talk, 2014. ' On waterfleas and concentration'
https://www.youtube.com/watch?v=sHa_AhC60WE

Career

Institution and position
01.01.2016–31.12.2018    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Research Professor of Estonian Academy of Sciences in NICPB (1,00)
2012–...    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Head of the Laboratory of Environmetal Toxicology
2007–...    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Research Professor (1,00)
2011–2012    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Head of the Laboratory of Molecular Genetics
2005–2011    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Acting Head of Laboratory of Molecular Genetics
1996–2007    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Senior Researcher (1,00)
01.01.1992–31.12.1992    Bio-Orbit OY, Turku, Findland. Visiting researcher. Reseach and development of the toxicity test using bioluminescent bacteria
1987–1996    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Researcher (1,00)
1983–1987    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Junior Researcher (1,00)
1980–1983    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Engineer (1,00)
01.01.1978–31.12.1980    Institute of Cybernetics, Estonia, engineer
 
 
Education
Additional professional training:
- 1996 International ToxKit training course FITA II in RECETOX centre, Brno.
- 1997 International Training on ecotoxicological bioassays, Institute of Botany, Brno, Czech Republic. Organized by National Water Research Institute, Burlington, Canada
- 25. 01.-07.02. 2004 EU Center of Excellence in Environmental Health, Institute of Preventive and Clinical Medicine, Bratislava) professional training courses on Comet Assay techniques
- 22.12. 2004 & 20.-21. 01.2004 - Training for project management. Esko Koolitus AS
1993–1998    Tartu University, Dept. of Biology-Geography, graduated cum laude as biologist-microbiologist, 1978
1992–1992    research in biotechnology company BioOrbit OY (Finland) on elaboration of the new photobacterial toxicity test
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Member of the Advisory Board of RSC Journal 'Environmental Science: Nano' (IF 5.9)
2014−...    Vice-chair person of NICPB Scientific Council
2005−...    member of the Scientific Council of NICPB
1998−...    member of the Estonian Society for Microbiology
1997−...    Founder and Chair-person of Estonian Society of Toxicology (created at 1997)
1995−...    Referee for journals JACS, PLOS One, Part & Fibre Tox, Nanotoxicology, Chem Res Toxicol, Toxicology in Vitro, Env. Science and Technol, Chemosphere, Water Research, J Haz Materials, Aquatic Toxicology, Env Toxicol, Environment
1993−...    member Estonian Society for Microbiology, Scandinavian Society of Cell Toxicology,
2016−2019    CA COST Action CA15114 Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases, Managing Committee member
2016−2016    Member of the International Evaluation Panel of Norwegian Research Council on Nanotechnology grants
2015−2015    Opponent for PhD of Greta Weissi-Leinonen, Univ. Eastern Finland
2015−2015    Organiser and invited speaker of the Session ’Toxicological and ecotoxicological aspects of metal based nanomaterials’. EUROTOX2015 Congress, Porto, Portugal
2015−2015    Invited speaker of EuroNanoForum , Riga, 10-12.06. 2015, http://euronanoforum2015.eu/
2014−2014    Frontiers in Nano Science, Technology and Applications, Dec 10-11. Prasanthinilayam, India. Plenary Speake
2014−2014    TEDx Tallinn, invited speaker; https://www.youtube.com/watch?v=sHa_AhC60WE
2014−2014    Estonian Academy of Sciences' seminar (May 29, 2014) "Nanoparticles in the environment: fate and effects" scientific coordinator
2014−2018    TD COST Action TD1407, Network on technology-critical elements - from environmental processes to human health threats, Managing Committee member
2013−2013    Opponent to Kati Oravisjärvi's PhD (Univ. Oulu, Finland)
2013−2013    Evaluation of tenure-track professorship candidates for Indoor environement technology, Aalto University, Finland
2013−2017    Management Committee (MC) of ESSEM COST Action ES1205: The transfer of engineered nanomaterials from wastewater treatment & stormwater to rivers (ENTER). MC substitute member
2012−2013    Management Committe of COST action in Biomedicine and Molecular Biosciences BM1102: Ciliates as model systems to study genome evolution, mechanisms of non-Mendelian inheritance, and their roles in environmental adaptation
2012−2016    Management Committee of COST Action TD1204: Modelling Nanomaterial Toxicity (MODENA). Member
2012−2013    SETAC 2013 (Glasgow) Scientific Committee member
2011−2011    International conference on materials and technologies for green chemistry jointy with Workshop of COST Action CM0903 (UBIOCHEM-II), Sept 5-9, Tallinn, Estonia. Invited speaker
2010−2010    Swiss National Science Foundation (SNSF) National Research Programme “Opportunities and Risks of Nanomaterials”, evaluator of the projects
2010−2010    Pre-reviewer for Anna-Liisa Välimaa PhD Thesis (Tampere University of Technology)
2009−2009    EU expert for FP7 Cooperation Programme, "Environmental Technologies"
2009−2009    ,International Nanobiotechnology Workshop 2-4 December 2009 EC Joint Research Centre, Ispra, Italy. invited speaker
2009−2010    Managing Guest Editor of the Special Issue of "Toxicology" entitled "Potential Hazard of Nanoparticles: From Properties to Biological and Environmental Effects"
2009−2009    Member of the International Evaluation Panel of international experts for research applications on environmental sciences of Finnish Academy
2009−2009    Referee for FWO call (funds for scientific research) which finances original research proposals on fundamental and applied research in Flemish Universities (Belgium)
2008−2008    Opponent for PhD Thesis of P. Pessala, Univ. of Helsinki
2007−2007    referee for NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL (UK) research grant
2006−2007    Member of the Expert group on Women in Research Decision Making (WIRDEM) of the European Commission
2006−2009    Member of the Scientific Council of National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Estonia
2006−2006    member of the International Evaluation Panel of international experts for research applications on environmental sciences of Finnish Academy
2005−2005    member of the expert meeting “Toward common references for risk assessment of contaminated sites in Europe” organized by DG-JRC and DG-ENV, Ispra, Italy, 3-4 February 2005
2005−2005    expert referee for US Environmental Protection Agency, 2005
2005−2005    Opponent for PhD Thesis of K. Vaajasaari, Tampere University of Technology
2005−2007    Lecturer of 2.0 credit course ”Environmental risk assessment and ecotoxicology” in Tallinn University of Technology
2004−2004    member of the ECETOC task force on alternative testing approaches in environmental assessment, Crecy-la-Chapelle, July 7-9, 2004, France
2004−2005    member of the International Organizing Committee of 5th World Congress (WC5 )on Alternatives and Animal use in the Life Sciences, Berlin, August 21-25, 2005
2004−2005    Chair-person of the organizing and scientific committees of the International SSCT-ETS conference “Chemicals, human, environment”, 20.-23.Oct. 2005, Toila, Estonia.
2004−2005    organiser of the academic part of international BEST course on ecotoxicology "For Greener Grass", Tallinn, 26.06-10.07.2005.
2004−2005    scientific coordinator of BioSpinno project in NICPB
2003−2003    member of the International Evaluation Panel of Experts for research applications on environmental sciences presented to Finnish Academy of Sciences, 2003.
2001−2005   
2001−2003    member of the Commission on the Education in Toxicology in Estonia at the Estonian Ministry of Education
2001−2001    Representative of Estonia in the EC-funded workshop organized by ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods) and ESTIV (European Society of Toxicology in Vitro) workshop “Alternative Methods for Regulatory Toxicity Testing”.
2001−2005    Member of the Scientific Committees of ISTA10 (Aug. 26-31, 2001, Quebec City, Canada), ISTA 11 (Vilnius, Lithuania, June 1-6, 2003) and ISTA12 (12-17. June 2005, Skiathos, Greece)
2001−2002    lecturer of 2.0 credit course ”Ecotoxicology and environmental health” in Tallinn Pedagogical University
2001−2006    invited lecturer on international education courses "Management and treatment of polluted soils in Europe" (Socrates Intensive Programme
2001−2007    Member of the editorial board of Journal of Soils and Sediments
2000−2003    invited lecturer on NATO-funded training courses, ARW, ASI
1998−1998    Chair-person of the organizing and scientific committees of the SSCT-ETS International Conference in Tallinn, Estonia (1998)
 
 
Creative work
Managing Guest Editor of the Special Issue of "Toxicology" entitled "Potential Hazard of Nanoparticles: From Properties to Biological and Environmental Effects" (2009-2010);
Referee for journals Chem Soc Rev, JACS, ACS Nano, ACS Appl. Mat. & Interfaces, PLOS One, Part & Fibre Tox, Nanotoxicology, Chem Res Toxicol, Toxicology in Vitro, Env. Science and Technol,Chemosphere, Water Research, J Haz Materials, Aquatic Toxicology, Env Toxicol, Environmental Pollution, Sci Tot Env, Env Tox Chem, Oil Shale, ATLA;
Author of several science popularizing articles in Estonian;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Anne Kahru, Awardee of the State Order of the White Star, Class IV
2016, Anne Kahru, Member of the international evaluation panel of the nanotechnology research grants of Norwegian Research Council
2016, Anne Kahru, Research professor of the Estonian Academy of Sciences
2015, Anne Kahru, Opponent for Greta-Weissi-Leinonen's PhD, Univ. Eastern Finland
2015, Anne Kahru, Organiser of the session and invited speajer ’Toxicological and ecotoxicological aspects of metal based nanomaterials’ of EUROTOX2016 congress, Porto, Portugal
2015, Anne Kahru, Invited speaker of the EuroNanoForum, Riga 10-12.06. 2015, http://euronanoforum2015.eu/
2014, Anne Kahru, TEDx Tallinn, invited speaker (nanotoxicology); https://www.youtube.com/watch?v=sHa_AhC60WE
2013, Anne Kahru, Opponent to Kati Oravisjärvi's PhD (Univ. Oulu, Finland)
2012, Anne Kahru, Opponent for PhD Thesis of Anu Kapanen, University of Helsinki
2011, Anne Kahru, Estonian state science award in geo- ja biosciences „ Ecotoxicology and mechanisms of toxicity of synthetic nanoparticles"
2011, Anne Kahru, Opponent for PhD Thesis of Minna Peltola, University of Helsinki
2010, Anne Kahru, Swiss National Science Foundation (SNSF) National Research Programme “Opportunities and Risks of Nanomaterials”, evaluator of the projects
2009, Anne Kahru, first estonian scientist who has been interviewd by Thomson Reuters ScienceWatch (fast breaking paper; http://sciencewatch.com/sciencewatch/dr/fbp/2009/09augfbp/09augfbpKahr)
2009, Anne Kahru, Managing Guest Editor of the Elsevier journal „Toxicology“ special issue “Potential hazard of nanoparticles: from properties to biological & environmental effects”
2009, Anne Kahru, Key-note speaker on 1st Conference of Center's for Environmental Implications of Nanotechnology (CEINs, http://www.ceint.duke.edu/ICEIN09), Sept 9-11, 2009, Washington DC, US
2009, Anne Kahru, Invited speaker, Continuous Education course, 4th International Conference on Nanotechnology – Occupational and Environmental Health (NanOEH2009), 26–29 August 2009, Helsinki, Finland (www.ttl.fi/nanoeh2009)
2009, Anne Kahru, International Nanobiotechnology Workshop 2-4 December 2009 EC Joint Research Centre, Ispra, Italy. Invited speaker
2009, Anne Kahru, Member of the International Evaluation Panel of international experts for research applications on environmental sciences of Finnish Academy
2009, Anne Kahru, Referee for FWO call (funds for scientific research) for original research proposals on fundamental and applied research in Flemish Universities (Belgium)
2008, Anne Kahru, Awarded abstact of K. Kasemets, M. Romet, A. Ivask and A. Kahru "Comparative toxicity of nanosized and bulk form of ZnO and CuO to Saccharomyces cerevisiae” at "Nanotox2008" (ETH Zurich, Sept. 7-10, 2008; www.nanotox2008.ch)
2008, Anne Kahru, Opponent for PhD Thesis of P. Pessala, Univ. of Helsinki
2007, Anne Kahru, Bo Holmstedt Memorial Fond (BHMF, Switzerland) donated EUROTOX award for presentation, 14th Congress on Alternatives to Animal Testing, Sept 28-30, 2007 Linz, Austria), co-author
2007, Anne Kahru, Grant from EC FP6 Integrated Project OSIRIS (2007-2010), leader of NICPB project (partner 17)
2007, Anne Kahru, referee for NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL (NERC, UK) research grants
2006, Anne Kahru, 40th place within 100 best estonian scientists (according to ISI-Web of Science citations for 1995-2005)
2006, Anne Kahru, Member of the expert panel on natural sciences and environment, Estonian Science Foundation (2006-2009)
2005, Anne Kahru, referee for projects of US Environmental Protection Agency
2005, Anne Kahru, Opponent for PhD Thesis of K. Vaajasaari, Tampere University of Technology
2005, Anne Kahru, Chair-person of the organizing and scientific committees of the International SSCT-ETS conference “Chemicals, human, environment”, 20.-23.Oct. 2005, Toila, Estonia.
1996, Anne Kahru, Grant from EC CT92-0104/ERBCI-PD-930020
1995, Anne Kahru, Grant from USA National Research Council, Board on Science and Technolology
1994, Anne Kahru, Scolarship of Finnish Foundation "Viron Säätiö"
1994, Anne Kahru, EC Mobility grant BMH1-CT-920038
1993, Anne Kahru, ISF-(G. Soros) award for scientific publications
, Anne Kahru,
, Anne Kahru,
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.2. Microbiology; SPECIALITY: Genetic mechanism-based modification of microorganisms for study of toxicity mechanisms of chemicals and nanoparticles.
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.2. Microbiology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.2. Microbiology; CERCS SPECIALTY: B230 Microbiology, bacteriology, virology, mycology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS SPECIALTY: T270 Environmental technology, pollution control
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.9. Research into Substances Hazardous to the Environment; SPECIALITY: Study ot the toxicity and mechanisms of toxicity of chemicals and substances (incl. nanaoparticles) in vitro. Study of bioavailability and its modulation by abiotic factors. Environmental risk assessment.
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.9. Research into Substances Hazardous to the Environment; CERCS SPECIALTY: P305 Environmental chemistry
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.10. Occupational and Environmental Medicine; SPECIALITY: Evaluation of health risks of environmental toxicants
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.10. Occupational and Environmental Medicine
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.11. Biochemistry, Genetics, Microbiology, Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics relating to Health Studies; SPECIALITY: Study of mechanisms of bioavailability of potentially hazadous chemicals on different food-web levels
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.11. Biochemistry, Genetics, Microbiology, Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics relating to Health Studies; CERCS SPECIALTY: B200 Cytology, oncology, cancerology
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.16. Biotechnology relating to Natural Sciences and Engineering; SPECIALITY: Genetic mechanism-based modification of microorganisms for study of toxicity mechanisms of chemicals and nanoparticles.
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.16. Biotechnology relating to Natural Sciences and Engineering; CERCS SPECIALTY: T360 Biochemical technology
 
 
Additional information
Candidate of Biological Sciences (biochemistry), equivalent of PhDTartu University (Estonia), 1987

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.1.
2016
5.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.4.
2015
5.1.
2015
5.1.
2015
5.1.
2015
5.1.
2015
5.1.
2015
5.1.
2015
5.1.
2015
5.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.5.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
5.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
5.1.
2011
5.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
5.1.
2010
5.1.
2010
5.1.
2010
5.1.
2010
5.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
5.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
5.1.
2008
5.1.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
4.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.7.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
5.1.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
2.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
3.1.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
3.4.
2002
5.1.
2002
1.1.
2001
5.1.
2001
5.2.
2001
6.3.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
3.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
3.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.2.
1997
1.2.
1997
5.2.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1991
3.1.
1991
3.4.
1991
1.1.
1990
1.1.
1990
1.1.
1988
1.1.
1987
1.1.
1983
1.1.
1982
  • Leitud 31 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
1.1.5.3.4.1.2.KBFI,KTL-4 (2014-2020.4.01.16-0123 (kogu projekt))"Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)“01.01.201731.12.2021Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut270 400,00 EUR
MUUKBFI,MG-3"Nanoosakeste bioloogiliste mõjude hindamine"01.01.200631.12.2007Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut38 346,99 EUR
MUUKBFI,MG-5 (2008416)Bioavailability of key environmental pollutants in different environmental matrices: from quantification to mechanism01.01.200731.12.2009Angela IvaskKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut45 907,10 EUR
1.1.7.4-12/112 Bioloogilise seire tööde läbiviimine Balti elektrijaama voolukanalil 2008, 2010, 2014, ja 2016 a.12.09.200820.12.2016Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut16 000,00 EUR
MUUAR12003CO2 heitme vähendamine põlemisõhu hapnikurikkamaks muutmisega keevkihtkatlas01.01.201231.12.2014Tõnu PihuTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool689 970,00 EUR
MUUKBFI,MG-12 (3.2.0501.11-0024)CO2 heitmete vähendamine põlemisõhu hapnikurikkamaks muutmisega keevkihtkatlas01.01.201231.12.2014Kaja KasemetsKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut77 467,00 EUR
MUUKBFI,MG-10Development of reference methods for hazard identification, riskassessment and LCA of engineered nanomaterials (NANOVALID)01.11.201131.10.2015Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut234 913,00 EUR
TAPTAP19-1KBFI biopoole teadusaparatuuri kaasajastamine: nanotoksikoloogia01.01.201131.08.2015Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut156 143,76 EUR
ETFETF5551Keskkonnaohtlike ainete biokättesaadavus, toksilisus ja liikuvus mullas, setetes ja tahketes jäätmetes01.01.200331.12.2006Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut34 691,24 EUR
HLKHLK04-4Loodusteaduslikud kogud rakubioloogilistes ja –toksikoloogilistes uuringutes01.01.200431.12.2008Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut63 763,07 EUR
SFSF0690063s08Mehhanismid ja interaktsioonid toksikoloogias ja toksinoloogias: in vitro mudelid01.01.200831.12.2013Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut1 126 446,52 EUR
ETFETF9001Metalliliste nanoosakeste toksilisuse hindamine in vitro: Saccharomyces cerevisiae mudel01.01.201231.12.2015Kaja KasemetsKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut48 000,00 EUR
ETFETF6956Metallioksiidide nanopartiklite biosaadavus, (öko)toksilisus ja toimemehhanismid01.01.200731.12.2010Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut54 053,92 EUR
MUUKBFI,KTL-1 (Grant agreement no: 309314)Nanomaterjalide keskkonna- ja terviseohtude modelleerimine (MODERN)01.01.201331.12.2015Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut160 280,00 EUR
ETFETF8561Nanoosakeste struktuuri ja keemilise koostise mõju nende bioloogilistele omadustele01.01.201131.12.2014Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut48 000,00 EUR
IUTIUT23-5Nanoökotoksikoloogia ja sidusuuringud (ToxBe)01.01.201431.12.2019Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut885 200,00 EUR
EMPEMP45Narva Elektrijaamade tuhaheitmete keskkonnamõjud: kombineeritud geokeemiline ja ökotoksikoloogiline uuring01.06.200831.05.2010Liidia BitjukovaKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut50 479,97 EUR
MUUKBFI,MG-4 (037017 (EU contract))Optimized Strategies for Risk assessment of industrial chemicals through integration of non-test and test information (OSIRIS)01.04.200730.09.2011Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut199 618,51 EUR
MUUKBFI,MG-14 (3.2.0801.11-0026)Ravimijäägid ja sünteetilised nanoosakesed reovees: mõju reoveepuhastusprotsessile ja ravimiresistentsuse geenide levikule keskkonnas01.01.201231.08.2015Kaja KasemetsKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut116 842,00 EUR
MUUKBFI,MG-2 (7/2005, 7/2006)Rekombinantsed luminestseeruvad biosensorid - keskkonnarealistlikudmudelorganismid toksiliste raskemetallide biokättesaadavuse määramiseks01.01.200531.12.2006Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut1 610,57 EUR
MUUKBFI,MG-1 (UD-Project No.3022007)Risk based environmental site assessment of the oil-shale industry in Estonia01.01.200231.12.2003Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut14 655,90 EUR
MUUKBFI,MG-13 (30.7-7/2174-3)Teaduspõhiste prognooside väljatöötamine ja riskide kvantifitseerimine kiireks ja täpseks ohule reageerimiseks Eesti maismaa, veekogude, ranniku ja õhustiku kontekstis –TERIKVANT01.01.201231.12.2014Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut114 300,00 EUR
MUUKESTATeaduspõhiste prognooside väljatöötamine ja riskide kvantifitseerimine kiireks ja täpseks ohule reageerimiseks Eesti maismaa, veekogude, ranniku ja õhustiku kontekstis –TERIKVANT01.01.201231.12.2014Tarmo SoomereTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut458 495,65 EUR
SFSF0222601Bs03Toksikoloogilise riski hindamine in vitro01.01.200331.12.2007Anne KahruKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut275 855,46 EUR
ETFETF6974Toksilisuse mehhanismide uurimine rekombinantsete mikroobsete mudelite abil01.01.200731.12.2010Angela IvaskKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut57 394,07 EUR
  • Leitud 308 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kubo, A.L., Kremer, L., Herrmann, S., Mitchell, S.G., Bondarenko, O.M., Kahru, A., Streb, K. (2017). Antimicrobial Activity of Polyoxometalate Ionic Liquids against Clinically relevant Pathogens. ChemPlusChem, 82, 867−871.10.1002/cplu.201700251.1.1.
Peep, Uudeküll; Jekaterina, Kozlova; Hugo, Mändar; Joosep, Link; Mariliis Sihtmäe; Sandra, Käosaar; Irina, Blinova; Kaja, Kasemets; Anne, Kahru; Raivo, Stern; Tanel, Tätte; Kaupo, Kukli; Aile, Tamm. (2017). Atomic layer deposition of titanium oxide films on As-synthesized magnetic Ni particles: Magnetic and safety properties. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 429, 299−304.10.1016/j.jmmm.2017.01.045.1.1.
Blinova, I.; Kanarbik, L.; Irha, N. and Kahru, A. (2017). Ecotoxicity of nanosized magnetite to crustacean Daphnia magna and duckweed Lemna minor. Hydrobiologia, 798 (1), 141−149.DOI10.1007/s10750-015-2540-6.1.1.
Heinlaan, M., Muna, M., Juganson, K., Oriekhova, O., Stoll, S., Slaveykova I.V., Kahru, A. (2017). Exposure to sublethal concentrations of Co3O4 and Mn2O3 nanoparticles induced elevated metal body burden in Daphnia magna. Aquatic Toxicology, 189, 123−133.10.1016/j.aquatox.2017.06.002.1.1.
Juganson, K.; Mortimer, M.; Ivask, A.; Pucciarelli, S.; Miceli, C.; Orupõld, K.; Kahru, A. (2017). Mechanisms of toxic action of silver nanoparticles in the protozoan Tetrahymena thermophila: from gene expression to phenotypic events. Environmental Pollution, 225, 481−489.1.1.
Joonas, E.; Aruoja, V.; Olli, K.; Syvertsen-Wiig, G.; Vija, H.; Kahru, A. (2017). Potency of (doped) rare earth oxide particles and their constituent metals to inhibit algal growth and induce direct toxic effects. Science of the Total Environment, 593-504, 478−486.10.1016/j.scitotenv.2017.03.184.1.1.
Ahonen, M.; Kahru, A.; Ivask, A.; Kasemets, K.; Kõljalg,S.; Mantecca, P.; Vinković Vrček, I.; Keinänen-Toivola, M.; Crijns, F. (2017). Proactive Approach for Safe Use of Antimicrobial Coatings in Healthcare Settings: Opinion of the COST Action Network AMiCI. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14, 366.1.1.
Kurvet, I.; Juganson, K.; Vija, H.; Sihtmäe, M.; Blinova, I.; Syvertsen-Wiig, G.; Kahru, A. (2017). Toxicity of Nine (Doped) Rare Earth Metal Oxides and Respective Individual Metals to Aquatic Microorganisms Vibrio fischeri and Tetrahymena thermophila. Materials, 10 (7), 754.10.3390/ma10070754.1.1.
Brehm, Martin; Kafka, Alexander; Bamler, Markus; Kühne, Ralph; Schüürmann, Gerrit; Sikk, Lauri; Burk, Jaanus; Burk, Peeter; Tamm, Tarmo; Tämm, Kaido; Pokhrel, Suman; Mädler, Lutz; Kahru, Anne; Aruoja, Villem; Sihtmäe, Mariliis; Scott-Fordsmand, Janeck; Sorensen, Peter B.; Escorihuela, Laura; Roca, Carlos P.; Fernández, Alberto ... (2017). An Integrated Data-Driven Strategy for Safe-by-Design Nanoparticles: The FP7 MODERN Project. In: Lang Tran, Miguel A. Bañares, Robert Rallo (Ed.). Modelling the Toxicity of Nanoparticles (257−301). springer Link.3.1.
Juganson, Katre; Mortimer, Monika; Ivask, Angela; Pucciarelli, Sandra; Miceli, Cristina; Orupõld, Kaja; Kahru, Anne (2017). Ag-ions play the main role in silver nanoparticles toxicity in the ciliate Tetrahymena thermophila. 5.2.
Juganson, K.; Mortimer, M.; Ivask, A.; Pucciarelli, S.; Miceli, C.; Orupõld, K.; Kahru, A. (2017). Ag-ions play the main role in silver nanoparticles toxicity in the ciliate Tetrahymena thermophila. <i>Program and Abstract Book: NanoImpact Conference, Monte Verità, Ascona, Šveits, 12.-17. märts 2017.</i> NanoImpact Conference 2017, 67.5.2.
Muna, Marge; Heinlaan, Margit; Blinova, Irina; Vija, Heiki; Kahru, Anne (2017). Effect of test media on the toxicity of nano CuO, ZnO and Ag to Daphnia magna and total Cu body burden. <i>ABSTRACT BOOK: Final conference of the COST Action ES1205 Engineered Nanomaterials from Wastewater Treatment &amp; Stormwater to Rivers 7 – 8 February 2017 University of Aveiro.</i> Aveiro, Portugal: COST Action ES1205, 188−190.5.2.
Kos, M.; Kahru, A.; Drobne, D.; Singh, A., Kalcikova, G., Kühnel, D.; Rekulapelly, R.; Zgainar Gotvajn, A.; Jemec, A. (2016). A case study to optimise and validate the brine shrimp Artemia franciscana immobilisation assay with silver nanoparticles: the role of harmonisation. Environmental Pollution, 213, 173−183.10.1016/j.envpol.2016.02.015.1.1.
Jemec, A.; Kahru, A.; Potthoff, A.; Drobne, D.; Heinlaan, M.; Böhme, S.; Geppert, M.; Novak, S.; Schirmer, K.; Rohit, R.; Singh, S.; Aruoja, V.; Sihtmäe, M.; Juganson, K.;Käkinen, A.; and Kühnel, D. (2016). An interlaboratory comparison of nanosilver characterisation and hazard identification: harmonising techniques for high quality data. Environment international, 87, 20−32.1.1.
Bondarenko, Olesja M; Ivask, Angela; Kahru, Anne; Vija, Heiki; Titma, Tiina; Visnapuu, Meeri; Joost, Urmas; Pudova, Ksenia; Adamberg, Signe; Visnapuu, Triinu; Alamäe, Tiina. (2016). Bacterial polysaccharide levan as stabilizing, non-toxic and functional coating material for microelement-nanoparticles. Carbohydrate Polymers, 136, 710−720.10.1016/j.carbpol.2015.09.093.1.1.
Bondarenko, O.M.; Heinlaan, M.; Sihtmäe, M.; Ivask, A.; Kurvet, I.; Joonas, E.; Jemec, A.; Mannerström, M.; Heinonen, T.; Rekulapelly, R.; Singh, S.; Zou, J.; Pyykkö, I.; Drobne, D.; Kahru, A. (2016) (2016). Multilaboratory evaluation of 15 bioassays for (eco)toxicity screening and hazard ranking of engineered nanomaterials: FP7 project NANOVALID. Nanotoxicology, 28 (10), 1229−1242.1.1.
Käosaar, S.; Kahru, A., Mantecca, P., Kasemets, K. (2016). Profiling of the toxicity mechanisms of coated and uncoated silver nanoparticles to yeast Saccharomyces cerevisiae BY4741 using a set of its 9 single-gene deletion mutants defective in oxidative stress response, cell wall or membrane integrity and endocytosis. Toxicology in vitro, 35, 149−162.10.1016/j.tiv.2016.05.018.1.1.
Käkinen, A.; Kahru, A.; Nurmsoo, H.; Kubo, A.L., Bondarenko, O. (2016). Solubility-driven toxicity of CuO nanoparticles to Caco2 cells and Escherichia coli: effect of sonication energy and test environment. Toxicology in vitro, 36, 172−179.1.1.
Käkinen, A.; Kahru, A.; Nurmsoo, H.; Kubo, A.-L.; Bondarenko, O.M. (2016). Solubility-driven toxicity of CuO nanoparticles to Caco2 cells and Escherichia coli: effect of sonication energy and test environment. Toxicology in vitro, 36, 172−179.1.1.
Titma, Tiina; Shimmo, Ruth; Siigur, Jüri; Kahru, Anne (2016). <p>Toxicity of antimony, copper, cobalt, manganese, titanium and zinc oxide nanoparticles for the alveolar and intestinal epithelial barrier cells in vitro.</p>. Cytotechnology, 68 (6), 2363−2377.10.1007/s10616-016-0032-9.1.1.
Blinova, I.; Kanarbik, L.; Sihtmäe, M.; Kahru, A. (2016). Toxicity of water accommodated fractions of Estonian shale fuel oils to aquatic organisms. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 70, 383−391.1.1.
Juganson, Katre; Blinova, Irina; Vija, Heiki; Kahru, Anne (2016). The effects of rare earth composite oxide mesoparticles and their ionic constituents to the ciliated protozoan Tetrahymena thermophila. <i>Toxicology Letters, 258.</i> Elsevier, S149.5.1.
Joonas, E.; Aruoja, V.; Olli, K.; Kahru, A. (2016). <p>Toxic effects of (doped) rare earth oxides and their constituent metals on algae<em> Raphidocelis subcapitata</em></p>. <i>Toxicology Letters, 258S.</i> Elsevier, 210.5.1.
Heinlaan, Margit; Muna, Marge; Vija, Heiki; Slaveykova, Vera; Kahru, Anne (2016). Exposure to sublethal concentrations of metal nanoparticles may lead to disturbed feeding behavior and elevated metal body burden of Daphnia magna. <i>Abstract Book: SETAC Europe 2016, Nantes, France 22-26.05.2016.</i> Setac, TU037−TU037.5.2.
Heinlaan, M.; Muna, M.; Vija, H.; Blinova, H.; Kahru, A. (2016). At Equitoxic Concentrations, CuO Nanoparticles Lead to Higher Copper Body Burden in Daphnia magna Compared to Soluble Cu-salt. <i>Abstract Book of 8th Int Nanotoxicology Congress: 8th Int Nanotoxicology Congress, June 1-4, Boston, USA.</i> Boston, USA: 8th Int Nanotoxicology Congress, June 1-4, Boston, USA, 122−122.5.2.
  • Leitud 19 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
"Metalliliste nanoosakeste toksilisuse hindmine in vitro: Saccharomyces cerevisiae mudel" - doktorikraadKaja Kasemets; Anne Kahru; Andres ÖpikJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond
(Eco)toxicological information on REACH-relevant chemicals: contribution of alternative methods to in vivo approachesMariliis SihtmäedoktorikraadRein Munter; Anne KahruKaitstud2011Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut
Algae Pseudokircheriella subcapitata in environmental hazard evaluation of chemicals and synthetic nanoparticles - doktorikraadKalev Sepp; Anne Kahru; Henri-Charles DubourguierKaitstud2011Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, maastikukorralduse ja loodushoiu osakond
Application of microbiological, ecotoxicological and chemical methods for environmental risk assessment of polluted soils, sediments and solid wastes - magistrikraad (teaduskraad)Anne KahruKaitstud2001Tallinna Tehnikaülikool
Biomeditsiiniliselt oluliste nanoosakeste füüsikalis-keemiline iseloomustamine ja bioohutuse testimine.Kubo, Anna-LiisadoktorikraadOlesja Bondarenko; Anne Kahru; Lilian JärvekülgJuhendamiselKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Construction of heavy metal transporter knock-out mutants of Escherichia coli K12 and Pseudomonas putida KT2440 and their application as bacterial sensorsAnu Leedjärvmagistrikraad (teaduskraad)Anne Kahru; Angela IvaskKaitstud2006Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Cytotoxicity of metal-based nanoparticles in epithelial barrier modelsTiina TitmadoktorikraadRuth Shimmo; Anne Kahru; Jüri SiigurKaitstud2017Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut
Evaluation of Ecotoxicological Effects Related to Oil Shale Industry - doktorikraadAnne Kahru; Toomas PaalmeKaitstud2005Tallinna Tehnikaülikool
Evaluation of the Biological Effects of Engineered Nanoparticles on Unicellular Pro- and Eukaryotic Organisms - doktorikraadAnne Kahru; Margus LoppKaitstud2011Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut
Looduslikud ja rekombinantsed bioluminestseeruvad bakteritüved ainete toksilisuse testimiseks in vitro - magistrikraad (teaduskraad)Anne Kahru; Angela IvaskKaitstud2009Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Toiduainete instituut
Luminestseeruvad rekombinantsed sensorbakterid raskemetallide detekteerimiseks: konstrueerimine ja kasutamine - magistrikraad (teaduskraad)Anne Kahru; Marko VirtaKaitstud2001Tallinna Tehnikaülikool
Nanoparticle induced stress on phytoplankton assemblages – bridging the gap between biodiversity and nanotoxicology - doktorikraadKalle Olli; Villem Aruoja; Anne KahruJuhendamiselTartu Ülikool
Physico-chemical characterization and biosafety testing of biomedically relevant nanoparticlesKubo, Anna-LiisadoktorikraadAnne Kahru; Lilian JärvekülgJuhendamiselKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Raskemetallidega saastatud muldade toksilisuse testimine vetikatega Selenastrum capricornutum: mullasuspensiooni-test - magistrikraad (teaduskraad)Anne KahruKaitstud2004Tallinna Tehnikaülikool
Raskmetallide liikuvus ja biosaadavus Narva elektrijaamade lendtuhkades ning neist mõjustatud pinnastes - magistrikraadOlesja Bondarenko; Marina Trapido; Anne KahruKaitstud2010Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond
Rekombinantsed luminestseeruvad sensorbakterid biokättesaadavate raskemetallide määramiseks - doktorikraadAnne Kahru; Marko VirtaKaitstud2006Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Sünteetiliste nanoosakeste ja tahkete keskkonnaproovide ökotoksikoloogiline hindamine - doktorikraadHenri-Charles Dubourguier; Anne Kahru; Kalev SeppKaitstud2010Eesti Maaülikool
The role of physico-chemical properties and test environment on biological effects of copper and silver nanoparticlesAleksandr KäkinendoktorikraadAnne Kahru; Rein KuusikKaitstud2014Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Toxicological Profiling of Amino Acid Derived SurfactantsArum, Dewi KurnianingsihdoktorikraadNicholas Gathergood; Anne Kahru; Mariliis SihtmäeJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Loodusteaduslikud kogud rakubioloogilistes ja toksikoloogilistes uuringutesKeemilise ja Bioloogilise Füüsika InstituutKaja Kasemets