25.07.1925
26.09.2017
6203903
58159469
harro@staff.ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2001–30.09.2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool, Erakorraline vanemteadur (1,00)
01.01.1992–31.12.2001   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Soojustehnika Instituut, erakorraline vanemteadur (1,0)
01.01.1960–31.12.1992   
labori juhataja Tallinna Polütehnilise Instituudi (TTÜ) Soojusenergeetika teadusliku uurimise laboris
01.01.1959–31.12.1960   
vanemteadur Tallinna Polütehnilise Instituudi soojusenergeetika kateedris
01.01.1957–31.12.1959   
teadur Tallinna Polütehnilise Instituudi soojusenergeetika kateedris
 
 
Haridustee
1946–1957   
Tallinna Polütehniline Instituut; insener keemik tehnoloog kütuste keemilise tehnoloogia erialal, diplom Ж nr. 496716
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1970−1992   
mitmesuguste TPI ja teiste asutuste nõukogude liige
1960−1992   
TPI Soojusenereetika teadusliku uurimise laboratooriumi juhataja

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
1970, Hendrik Arro, Eesti riiklik preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.17 Energeetikaalased uuringud
 
 
Lisainfo

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2012
1.1.
2009
3.1.
2009
5.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.1.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.1.
2005
1.1.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.3.
2003
1.1.
2002
1.3.
2002
1.3.
2002
3.4.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.4.
2000
1.1.
1999
3.1.
1999
5.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
5.04.2018
25.07.1925
26.09.2017
6203903
58159469
harro@staff.ttu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2001–30.09.2010   
Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Chair of Thermal Power Equipment, Extraordinary Senior Researcher (1,00)
01.01.1992–31.12.2001   
Tallinn University of Technology, Faculty of Power Engineering, Department of Thermal Engineering, Extraordinary Senior Researcher (1,0)
01.01.1960–31.12.1992   
head of the Thermal Power Engineering Laboratory TTU;
01.01.1959–31.12.1960   
senior research scientist;Department of Thermal Engineering TTU
01.01.1957–31.12.1959   
research scientist; Department of Thermal Engineering TTU
 
 
Education
1946–1957   
Engineer in chemical technology on speciality technology of fuels; graduated from Tallinn Polytechnical Institute (Tallinn Technical University)
 
 
R&D related managerial and administrative work
1970−1992   
member of several Councils of TTU and other institutions
1960−1992   
head of the Thermal Power Engineering Laboratory TTU;

Qualifications

Honours & awards
1970, Hendrik Arro, State science prize of Estonia (in applied sciences)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.17 Energetic Research; SPECIALITY: New technologies of oil shale burning; environmental protection in oil shale power plants
 
 
Additional information

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2012
1.1.
2009
3.1.
2009
5.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.1.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.1.
2005
1.1.
2004
3.4.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.3.
2003
1.1.
2002
1.3.
2002
1.3.
2002
3.4.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.4.
2000
1.1.
1999
3.1.
1999
5.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
5.04.2018