10.02.1952
+372 5189515
toomas@ubc.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2006–...   
MTÜ Loodusajakiri, projektijuht
01.01.2008–31.12.2010   
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EXPO 2010 Shanghai Eesti peakomissar
2005–2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Rahvusvaheliste suhete instituut, Lektor (0,50)
2005–2008   
Audentes AS, Rahvusvaheline Ülikool Audentes / International University Audentes, Lektor (0,50)
01.01.2004–31.12.2006   
Eesti Vabariigi välisministeerium, protokolliosakonna peadirektor
01.01.2000–31.12.2004   
Eesti Vabariigi välisministeerium, Eesti Vabariigi suursaadik Rootsi Kuningriigis
01.01.1998–31.12.2000   
Eesti Vabariigi välisministeerium, peainspektor
01.01.1994–31.12.1998   
Eesti Vabariigi välisministeerium, Eesti Vabariigi suursaadik Läti Vabariigis
1993–1997   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Bioloogia õppetool, Professor (0,50)
01.01.1992–31.12.1994   
Eesti Vabariigi välisministeerium, büroojuhataja
01.01.1989–31.12.1992   
Eesti Teaduste Akadeemia kirjastus, direktor
1985–1989   
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Teadur (1,00)
01.01.1975–31.12.1985   
Eesti TA Eksperimentaalbioloogia Instituut, teadur
 
 
Haridustee
1979–1984   
bioloogiateaduste kandidaat (PhD) – NSVL TA Tsütoloogia Instituut, Leningrad.Mõningate taimekahjuritest sarnastiivaliste endotsütobiontide ja mütsetotsüütide ultrastruktuur (juhendajad Prof. V. Mašanski ja A.-P. Silvere)
1970–1975   
Tartu Riiklik Ülikool, bioloogia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2011−...   
TTÜ Kübernetika Instituut, teadusnõukogu liige
2005−...   
Eesti Loodusuurijate Selts, asepresident
2002−...   
Euroopa Teaduse ja Kunstide Akadeemia, liige
2001−...   
Eesti Teaduslik Selts Rootsis, liige
1991−...   
International Journal Endocytobiosis and Cell Research, toimetuskolleegiumi liige
1991−1996   
Horisont, toimetuskolleegiumi liige
1991−1996   
Eesti Entsüklopeedia, toimetuskolleegiumi liige
 
 
Lisainfo
Autasud:

Kolme Tähe Ordeni Komandör (Läti Vabariik)
Põhjatähe Ordeni Komandöri Suurrist (Rootsi Kuningriik)
Teeneteordeni Komandoririst (Portugal);

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2009
6.4.
2008
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2004
3.2.
2003
6.3.
2003
4.2.
2000
3.1.
1999
6.4.
1999
6.4.
1996
3.2.
1993
3.2.
1993
3.2.
1993
4.2.
1993
5.2.
1992
5.2.
1992
3.1.
1991
5.2.
1991
2.2.
1990
3.1.
1990
3.1.
1989
5.1.
1989
1.1.
1988
1.1.
1988
1.3.
1988
3.2.
1988
3.2.
1988
4.2.
1988
1.1.
1987
2.2.
1987
3.1.
1987
3.2.
1987
3.2.
1987
1.1.
1986
1.1.
1986
3.2.
1986
4.2.
1986
5.1.
1986
6.3.
1986
6.3.
1986
1.1.
1985
1.2.
1984
3.2.
1984
3.2.
1984
4.2.
1984
5.2.
1984
3.1.
1983
3.2.
1983
4.2.
1983
1.1.
1982
5.2.
1982
1.1.
1981
5.2.
1980
5.2.
1979
18.04.2018
10.02.1952
+372 5189515
toomas@ubc.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2006–...   
Loodusajakiri non-profit organisation, project manager
01.01.2008–31.12.2010   
Enterprice Estonia Foundation, EXPO 2010 Shanghai commission general of Estonia
2005–2016   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of International Relations, Lecturer (0,50)
2005–2008   
Audentes Ltd, International University Audentes, Lecturer (0,50)
01.01.2004–31.12.2006   
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia, head of the department of procol
01.01.2000–31.12.2004   
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia, ambassador of the Republic of Estonia to Sweden
01.01.1998–31.12.2000   
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia, inspector general
01.01.1994–31.12.1998   
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia, ambassador of the Republic of Estonia to the Republic of Latvia
1993–1997   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Natural Scinces, Bioloogia õppetool, Professor (0,50)
01.01.1992–31.12.1994   
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia, head of bureau
01.01.1989–31.12.1992   
Estonian Academy Publishers, head
1985–1989   
National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Researcher (1,00)
01.01.1975–31.12.1985   
Institute of Experimental Biology of Estonian Acedemy of Sciences, research fellow
 
 
Education
1979–1984   
candidate of biology (PhD) - Institute for Cytology of the Academy of Sciences of USSR, Leningrad. The ultrastructure of the endocytobionts and mycetocytes of some species of Homoptera (supervisors V. Mashanski ja A.-P. Silvere)
1970–1975   
Tartu State University, biology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2011−...   
Institute of Cybernetics at TUT, member of the scientif council
2005−...   
Estonian Naturalists Society, vice-president
2002−...   
European Academy of Sciences and Arts, member
2001−...   
Estonian Scientific Society in Sweden, member
1991−...   
International Journal Endocytobiosis and Cell Research, member of the editorial board
1991−1996   
Journal Horisont, member of the editorial board
1991−1996   
Estonian Encyclopedia, member of the editorial board
 
 
Additional information
Awards:

The Three Star Order. The Cross of the Commander (Republic of Latvia)
Order of the Polar Star. Commander Grand Cross (Kingdom of Sweden)
Order of Merit. Commander Cross (Portugal)

;

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2009
6.4.
2008
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2004
3.2.
2003
6.3.
2003
4.2.
2000
3.1.
1999
6.4.
1999
6.4.
1996
3.2.
1993
3.2.
1993
3.2.
1993
4.2.
1993
5.2.
1992
5.2.
1992
3.1.
1991
5.2.
1991
2.2.
1990
3.1.
1990
3.1.
1989
5.1.
1989
1.1.
1988
1.1.
1988
1.3.
1988
3.2.
1988
3.2.
1988
4.2.
1988
1.1.
1987
2.2.
1987
3.1.
1987
3.2.
1987
3.2.
1987
1.1.
1986
1.1.
1986
3.2.
1986
4.2.
1986
5.1.
1986
6.3.
1986
6.3.
1986
1.1.
1985
1.2.
1984
3.2.
1984
3.2.
1984
4.2.
1984
5.2.
1984
3.1.
1983
3.2.
1983
4.2.
1983
1.1.
1982
5.2.
1982
1.1.
1981
5.2.
1980
5.2.
1979
18.04.2018