Ülle Pärli

5.09.1952
737 6154
ulle.parli@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1977-1979 vene keele ja kirjanduse õpetaja Tartu 10.Keskkoolis;
1983- 1987 nooremõpetaja Tartu Riikliku Ülikooli vene kirjanduse kateedris
1987-1993 vene kirjanduse kateedri vanemõpetaja;
1993 vene kirjanduse kateedri dotsentsept.
-dets. 1992 -vene kirjanduse kateedri korralise professori k.t.
1997 - semiootika osakonna dotsent
01.09.2002–31.08.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, semiootika dotsent (1,00)
 
 
Haridustee
1972–1977    Tartu Riiklik Ülikool vene filoloogia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...    2008 teaduskonverentsi materjalide trükiks ette valmistamine (Sign Systems Studies sügisnumbrisse)
2007−...    2007 Rahvusvahelise konverentsi "Nimetamine tekstis ja kultuuris" organiseerimine, abstraktide kogumiku koostamine; Filosoofia teaduskonna Filosoofia ja semiootika Instituudi nõukogu akadeemiline sekretär
1993 - rahvusvahelise teaduskonverentsi ""Oma" ja "võõras" kirjanduses ja kultuuris" organiseerimine ;1997- rahvusvahelise teadusseminari "Luule kirjelduskeele probleeme" korraldamine;vene ja slaavi filoloogia osakonna nõukogu sekretär (kuni 01.09.97.);vene ja slaavi filoloogia osakonna Avatud Ülikooli õppetöö koordinator;01.09.97. - semiootika osakonna nõukogu sekretär; 1998 - konverentsi "25 aastat kultuurisemiootika sünnist" orgkomitee esimees;1997- 1999 ETF projekti "Kunstiteksti interdistsiplinaarne analüüs" grandihoidja;1999 - teaduskonverentsi "Kultuuritekst ja traditsioonitekst" korraldamine;1999 ETF projekti "Tartu koolkond Lääne ja Ida vahel" põhitäitja;ETF projekti "Tõlge eesti kultuuris" põhitäitja;1999-2000 - TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusteema "Eesti kirjandusloo semiootiline aspekt" juht;sihtfinantseeritava teema "Kultuurisemiootika ja kultuurianalüüs" põhitäitja;2001 - sotsiaalteaduskonna nõukogu liige;2002-2003 ETF projekti "Pärisnimi tänapäeva kultuuris" grandihoidja;2002 - TÜ semiootika osakonna ja Lüneburgi Ülikooli Kultuuriteaduskonna ühise magistriõppeprogrammi ettevalmistuse koordinaator;2003 - TÜ semiootika osakonna ja Lüneburgi ülikooli üliõpilaste teaduskonverentsi "The Dialogue of European Semiospheres" organiseerimine Tartus,2004 aastal Lüneburgis toimunud üliõpilaskonverentsi Tartu-poolne koordinaator;2004 - Semiootika osakonna võõrkeelse semestriprogrammi koostamise koordinaator;2005 – ETF projekti "Nimetamine ja anonüümsus kultuuris grandihoidjaüliõpilaste teaduslike tööde kogumiku toimetaja;sotsiaalteaduskonna nõukogu asendusliige;sotsiaalteadlaste konverentsil (2004 a. sügisel) sektsiooni "Nimi kui sotsialne märk" organiseerimine;väljaande "Sign Systems Studies" toimetuskolleegiumi liige;Eesti Semiootika Seltsi ja Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni liige.

Kvalifikatsioon

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2014
1.2.
2014
4.1.
2014
3.2.
2012
1.2.
2011
5.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
4.1.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
5.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2002
3.2.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
3.5.
2000
1.2.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
6.3.
1998
1.3.
1996
1.3.
1995
2.2.
1995
1.3.
1994
3.2.
1992
3.4.
1990
1.3.
1985
1.3.
1983
1.3.
1982
5.2.
0

Ülle Pärli

5.09.1952
737 6154
ulle.parli@ut.ee

Career

Institution and occupation
1977-1979 – Teacher of Russian language and literature in the Tartu 10th Secondary Scool;
1983-1987 – Junior teacher at the Chair of Russian Literature of the Tartu State University;
1987-1993 – Senior teacher at the Chair of Russian Literature of the Tartu State University;
1993 – Docent at the Chair of Russian Literature of the Chair of Literature of the Tartu State University;
1992 – (September - December) – Deputy of the professor of Russian Literature of the Tartu State University;
1997 – Docent of the Department of Semiotics of the Tartu University
01.09.2002–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Associate Professor (1,00)
 
 
Education
1972–1977    University of Tartu, Russian philologist, Teacher of Russian language and literature
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...    2008 preparation of materials for print of the scientific conference (for the autumn edition of Sign System Studies)
2007−...    2007 organizing the international conference "Naming in text and maing in culture", preparing the collection of abstracts; academic secretary of the Institute of Philosophy and semiotics of the Faculty of Philosophy
1993 – Organization of the international conference " The Own and the Alien in Literature and Culture";1997 – Organization of the international seminar "Problems of the Descriptive Language of Poetry"; Secretary of the Council of the Department of Russian and Slavic Philology (until 01.09.1997);Coordinator of the Open University of the Department of Russian and Slavic Philology (until 01.09.1997);01.09.1997. – secretary of the Council of the Department of Semiotics;1998 – Chairman of the Organizing Committee of the conference "25 Years from the Birth of Cultural Semiotics" ;1997-1999 – Grant holder of the ETF project "Interdisciplinary Analysis of Artistic Text" ;1999 – organization of the conference "Text of Culture and Text of Tradition";1999-2000 – leader of the scientific theme "The Semiotic Aspect of Estonian Literary History" at the Under and Tuglas Literary Center of the Academy of Sciences;2001– member of the Council of the Faculty of Social Sciences 2002–2003 – grant holder of the project "Proper name in contemporary culture" of the EstSF2002 – coordinator of the preparation of the joint MA studies of the Department of Semiotics and the Culture Faculty of the Lüneburg University2003 – organisation "The dialogue of European semiospheres", scientific conference of students of the Department of Semiotics and the Lüneburg University2004 – coordinator of the foreign semester program of the Department of Semiotics;2005 – grant holder of the project "Nomination and Anonymity in the Culture" of the EstSFeditor of student scientific articles;deputy member of the Council of the Faculty of Social Sciences;organiser of the section "Name as a social sign" at the conference of social scientists (fall 2004);member of the editorial board of "Sign Systems Studies";member of the Estonian Semiotics Association and member of the Association of Comparative Literary Science

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2011
5.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
4.1.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
5.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2002
3.2.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
3.5.
2000
1.2.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
6.3.
1998
1.3.
1996
1.3.
1995
2.2.
1995
1.3.
1994
3.2.
1992
3.4.
1990
1.3.
1985
1.3.
1983
1.3.
1982
  • Leitud 6 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0180056s12Enesekirjeldusmehhanismide semiootiline modelleerimine01.01.201231.12.2012Kalevi KullTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond120 390,00 EUR
IUTIUT2-44Enesekirjeldusmehhanismide semiootiline modelleerimine: teooria ja rakendused01.01.201331.12.2018Kalevi KullTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Filosoofia ja semiootika instituut765 000,00 EUR
SFSF0181789s01Kultuurisemiootika ja kultuurianalüüs Eestis. (Kultuurisemiootika kui alusteaduse metodoloogilised ja rakenduslikud võimalused)01.01.200131.12.2005Peeter ToropTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond133 767,08 EUR
ETFETF6484Nimetamine ja anonüümsus kultuuris01.01.200531.12.2008Ülle PärliTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond45 790,83 EUR
ETFETF7988Nimetamise võim ühiskonnas ja kultuuris01.01.200931.12.2013Ülle PärliTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond47 121,20 EUR
SFSF0182748s06Tähendusloome ja semiootilise kultuurianalüüsi transdistsiplinaarne metodoloogia01.01.200631.12.2011Kalevi KullTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond419 299,10 EUR
  • Leitud 48 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Pärli, Ülle (2014). Luule maailma nimetamas. Acta Semiotica Estica, 178−207.1.2.
Pärli, Ülle (2014). Saateks (Nimesemiootilistele uurimustele). Acta Semiotica Estica, 7−10.1.2.
(2014). Uurimusi nominatsiooni semiootikast. Erinumber: Uurimusi nominatsiooni semiootikast.. TRÜ Kirjastus.4.1.
Pärli, Ü. (2012). Teksti/maailma hermeneutilis-semiootilisest mõistmisest. Halliki Harro-Loit, Monika Tasa (Toim.). Õpetaja kui kultuurimälu vahendaja. Kultuurilise identiteedi mõtestamise ja tõlgendamise võimalusi (45−52).. Tartu: Tartu University Press.3.2.
Pärli, Ülle (2011). Proper Name as an Object of Semiotic Research. Sign Systems Studies, 197−223.1.2.
Pärli, Ülle (2009). On the hermeneutic and semiotic conception of the paires infinite/finite, indefinite/definite. 5.2.
Pärli, Ü. (2008). Toponüümid kui küla sotsiaalse korrastuse ja mälu märgid. Pärli, Ü.; Lepik, E. (Toim.). Nimetamise strateegiatest eesti kultuuris (55−64).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Pärli, Ü. (2008). Vene kirjandus venestusaja Eesti koolides. Methis : studia humaniora Estonica (163−177).. Eesti Kirjandusmuuseum.3.2.
Pärli, Ü.; Lepik, E. (Toim.) (2008). Nimetamise strateegiatest eesti kultuuris. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.4.1.
Pärli, Ü. (2008). Reception Aesthetics and Lotman`s Analyse of an Artistic Text. 5.2.
Pärli, Ü. (2008). Sissejuhatus. Pärli, Ü.; Lepik, E. (Toim.). Nimetamise strateegiatest eesti kultuuris (7−12).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.6.3.
Pärli, Ü. (2008). Kas pärisnimi on kunstitekstis ikka pärisnimi? (14).. 6.6.
Pärli, Ü. (2008). Pärisnimed seovad tänapäeva kultuuri mütoloogilise teadmisega. . 6.6.
Pärli, Ü. (2008). Saateks Vladimir Toporovi artiklile "Teoreetilise toponomastika valdkonnast". Pärli, Ü.; Lepik, E. (Toim.). Nimetamise strateegiatest eesti kultuuris (269−273).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.6.7.
Pärli, Ülle (2007). Juri Lotmani kunstiteksti lugemise õpetus. Keel ja Kirjandus, 378−386.1.2.
Pärli, Ü. (2007). Can a proper name remain a proper name in an artistic text? Naming in Text, Naming in Culture; Conference Abstracts: Tartu, Estonia; 14-15 December 2007. Ed. Randviir, A.; Salupere, S. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 24−25.5.2.
Randviir, A.; Pärli, Ü. (2007). Foreword. Naming in Text, Naming in Culture. In: Randviir, A.; Salupere, S. (Ed.). Naming in Text, Naming in Culture: Conference Abstracts (4−5).Naming in Text, Naming in Culture.. 14–15.12.2007. Tartu, Estonia. Tartu Ülikooli Kirjastus.5.2.
Pärli, Ü. (2007). Proper name and common noun as the objects of cultural semiotics. Communication: understanding / misanderstanding. Abstracts of the World Congress of the International Assotiation for Semiotic Studies: Helsinki/Imatra, Finland; 11-17 June 2007. Helsinki/Imatra: International Semiotics Institute, 336.5.2.
Pärli, Ü. (2006). K boprosu ob imeni sobstvennom v poeticheskom tekste. Hudozhestvennõi tekst kak dinamicheskaja sistema. Materialõ mezhdunarodnoj konferencij, posvjashtshjonnoj 80-letiju V.P.Grigorjeva: Moskva; 19-22.05.2005. Toim. Stepanov, J.S.; Fatejeva, N.A. Moskva: Russian Academy of Sciences, 371−380.1.2.
Pärli, Ü. (2006). J. Lotman Kunstilise teksti analüüs - 36 aastat hiljem. Acta semiotica Estica (229−232).. Tartu: Tallinna Ülikooli Kirjastus.3.2.
Pärli, Ü. (2006). Ustno-pismennõi narrativ. Obatnin, G.; Pesonen , P.. Istorija i povestvovanije (435−445).. Moskva: Novoje Literaturnoje Obozrenije. (Novoje Literaturnoje Obozrenije; 56).3.2.
Pärli, Ü. (2006). Hermeneutilisest ja semiootilisesdt keelekäsitlusest: mõistepaarid lõpmatu/lõplik, määramatu/määratletu. Semiootika piirid. Boundaries of Semiotics. Konverentsi teesid. Conference Abstracts: Tartu; 24-25.11.2006. Tartu: Tartu Ülikool, 40−41.5.2.
Pärli, Ü. (2005). Paradoksaalne "Meie Lenin". Sarapik, V.; Kalda, M. (Toim.). Kohanevad tekstid (285−292).. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.3.2.
Pärli, Ü. (2004). Ob avangarde, postmodernizme i Brodskom. Majmieskuow, A.. Dzielo literackie jako dzielo literackie (257−267).. Bydgoszcz, Poola: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.3.2.
Pärli, Ü. (2004). Theoretische und methodische Grundlage des Literaturunterrichts bei Lotman. Bernard, J.. Trans. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften (elektr.).. Wien: INST.3.2.
  • Leitud 23 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
"Meie"-konstrueerimine eesti poliitilises retoorikas 1940-1953Ventsel, Andreasmagistrikraad (teaduskraad)Ülle PärliKaitstud2005Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Ajaloo ideoloogiline presentatsioon ajalooõpikutes (50ndate aastate eesti ajalooõpikute näitel)Andres LundalinmagistrikraadÜlle PärliJuhendamiselTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Antropomorfiseerimise mehhanismid loomalugudes eesti lastekirjanduse näitelMari Niitramagistrikraad (teaduskraad)Ülle PärliKaitstud2005Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Auhindamine kirjanduse institutsionaliseerija ja väärtuste loojana. Eesti kirjandusauhinnad aastatel 1887 - 1940Raudmäe, Kristimagistrikraad (teaduskraad)Ülle PärliKaitstud2007Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Semiootika osakond
Eesti 1990. aastate kultuuri enesekirjelduse semiootiline analüüsTerje MeistersonmagistrikraadÜlle PärliJuhendamiselTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Eesti imemuinasjuttude alguse- ja lõpuvormelid: sõnastusest ja funktsioonistVaik, KristinmagistrikraadÜlle PärliKaitstud2010Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Semiootika osakond
Impressionistlik kujutuslaad Viivi Luige "Seitsmendas rahukevades"Pärnpuu, MeritmagistrikraadÜlle Pärli; Katrin KernJuhendamiselTartu Ülikool
Kirjanduse institutsionaalsuse analüüs kirjandusauhindade näitel. Eesti kirjandusauhindade ajaluguRaudmäe, KristidoktorikraadÜlle PärliJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut
Kultuuripärandi aasta kui kultuuribiograafiline tekstKallast, KadrimagistrikraadÜlle PärliKaitstud2014Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut
Lastekirjandus ja kognitiivne areng. Mütoloogilise teadvuse manifestatsioonid lastekirjanduse poeetikas.Mari NiitradoktorikraadÜlle PärliJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Semiootika osakond, Semiootika õppetool
Luule erinevad suulised esitamisviisidVäli, KatredoktorikraadÜlle PärliJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut
Luulelavastus tänapäeva eesti teatrisVäli, KatremagistrikraadEster Bardone; Ülle PärliKaitstud2007Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Semiootika osakond
Pagulaskirjanduse esitus eesti kirjanduslugudesKristin VaikdoktorikraadÜlle PärliJuhendamiselTartu Ülikool
Semiotika pištši v proizvedenijah Andreja PlatonovaRudakovskaja-Borissova, EleonoradoktorikraadÜlle PärliKaitstud2005Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Sotsialistliku realismi esteetiline ideoloogia Eesti kirjanduses 1940-1941Pern, TanelmagistrikraadÜlle PärliKaitstud2008Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Semiootika osakond
Subjekt Uku Masingu luulesKuusk, KüllikidoktorikraadÜlle PärliJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti kirjanduse õppetool
Towards semiotic theory of hegemonyVentsel, AndreasdoktorikraadÜlle PärliKaitstud2009Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Semiootika osakond
Uku Masingu luule subjektist: "mina"-poeetika luulekogus "Udu Toonela jõelt"Kuusk, Küllikimagistrikraad (teaduskraad)Ülle PärliKaitstud2008Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond
Uurimus Uku Masingu TõestVabar, Sven-HannesmagistrikraadÜlle PärliKaitstud2007Tartu Ülikool
Vandenõunarratiivide semiootiline konstrueerimine internetikeskkonnas (Para-Web foorumi "Eesti majandus ja selle allakäik" näitel)Madisson, Mari-LiismagistrikraadAndreas Ventsel; Ülle PärliKaitstud2012Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Semiootika osakond
Vihjamise poeetikaMihkelev, AnnelidoktorikraadÜlle PärliKaitstud2005Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Semiootika osakond, Semiootika õppetool
Õppejõu eneserefleksioon ja professionaalne identiteetSarv, AnudoktorikraadÜlle Pärli; Mari KarmKaitstud2013Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Semiootika osakond
„Luuleruumi“ kuulamine kui tajukogemusPärtel, MarilimagistrikraadKatre Väli; Ülle PärliKaitstud2013Tartu Ülikool