Tiiu Ohvril

28.08.1941
7 313 022
52 02 021
tiiu.ohvril@emu.ee
28.03.1962−20.08.1972 Nikitina, Tiiu
Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi lektor

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2011–...    Eesti Maaülikool, Lektor (1,00)
2005–2011    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, õppedirektor (1,00)
01.01.2002–31.12.2005    Eesti Maaülikool, dekaan
 
 
Haridustee
1993–1996    Eesti Püllumajandusülikool
1990–1993    Tartu Ülikool
1976–1978    Eesti Põllumajanduse Akadeemia
1966–1971    Tartu Riiklik Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−2009    Eesti Maaülikool, Nõukogu liige
2002−2004    Eesti PõllumajandusÜlikool, Nõukogu liige
 
 
Loometöö
Põllumajandusturundus; maaelu arengu probleemid;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Kogu teenistuskäik peale esimese ülikooli lõpetamist on olnud seotud Eesti Maaülikooliga;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Tiiu Ohvril, Puuduvad
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; PÕHISUUND: Turundus (põllumajandusturundus); maaelu areng
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus
 
 
Lisainfo
Läbitud ka aspirantuur põllumajandusökonoomikas

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
5.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2014
5.2.
2012
6.2.
2012
6.3.
2011
6.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.3.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
6.4.
2008
1.2.
2007
6.2.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
6.2.
2005
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
3.4.
2002
5.2.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.3.
2001
3.5.
2000

Tiiu Ohvril

28.08.1941
7 313 022
52 02 021
tiiu.ohvril@emu.ee
28.03.1962−20.08.1972 Nikitina, Tiiu
Lecturer in the Estonian University of Life Sciences, Institute of Economics and Social Sciences

Career

Institution and occupation
01.09.2011–...    Estonian University of Life Sciences, Lecturer (1,00)
2005–2011    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Other staff (1,00)
01.01.2002–31.12.2005    Estonian Unversity of Life Sciences, dean of the faculty
 
 
Education
1993–1996    Estonian Agricultural University
1990–1993    University of Tartu
1976–1978    Estonian Academy of Agriculture
1966–1971    Tartu State university
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−2009    Estonian Unversity of Life Sciences, member of the Board
2002−2004    Estonian University of Agriculture, Member of the Board
 
 
Creative work
Agri-food marketing; problems of rural development;
 
 
Additional career information
The whole academic career is connected with the Estonian University of Life Sciences;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Tiiu Ohvril, Non
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; SPECIALITY: Marketing (agricultural marketing); rural development
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics
 
 
Additional information
Also passed studies for candidate of sciences in agricultural economics

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
5.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2014
5.2.
2012
6.2.
2012
6.3.
2011
6.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.3.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
6.4.
2008
1.2.
2007
6.2.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
6.2.
2005
3.2.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
3.4.
2002
5.2.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.3.
2001
3.5.
2000