Ülle Jaakma

1.10.1957
7 313466
5288468
ylle.jaakma@emu.ee
H-6650-2016
0000-0003-0642-6443

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2013–31.12.2017    Eesti Maaülikool, Teadusprorektor (1,00)
2005–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, looma tervise ja keskkonna osakond, Professor (0,50)
2013–2015    Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS (endine Reproduktiivmeditsiini TAK AS) , alamprojekti juht (0,40)
2005–2013    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, sigimisbioloogia osakond, Vanemteadur (0,50)
01.01.2005–31.12.2005    Eesti Põllumajandusülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut: professor 0,5 ja vanemteadur 0,5
01.01.2002–31.12.2004    Eesti Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskond, loomatervise osakond professor 0,5 töökoormusega
01.01.1997–31.12.2004    Eesti Põllumajandusülikool, loomaarstiteaduskond, sigimisbioloogia osakond, vanemteadur 0,5 töökoormusega
01.01.1997–31.12.2001    Eesti Põllumajandusülikool, loomaarstiteaduskond, loomatervise osakond, dotsent 0,5 töökoormusega
01.01.1994–31.12.1996    Eesti Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskond, sigimisbioloogia osakond: vanemteadur
01.01.1992–31.12.1994    Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, sigimisbioloogia osakond, vanemteadur
01.01.1988–31.12.1991    Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, sigimisbioloogia osakond, teadur
01.01.1985–31.12.1987    Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, sigimisbioloogia osakond, vanemvetarst
01.01.1980–31.12.1985    TRÜ taimefüsioloogia ja –biokeemia kateeder : stazöör-uurija
 
 
Haridustee
Tartu Riiklik Ülikool, 1980, bioloog
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    COST Action CA16119 CellFit MC liige
2015−...    COST Action BM1308 Sharing Advances on Large Animal Models liige
2013−...    Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) juhtkomitee liige
2012−...    COST projekti FA1201 Epigenetics and Periconception Environment juhtkomitee liige
2009−...    Reproduktiivmeditsiini ja -bioloogia TAK-i nõukogu liige
2005−...    EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi nõukogu liige
2004−...    rahvusvahelise embrüosiirdamisühingu liige
2003−...    Delavali stipendiumikomisjoni liige
2003−...    EMÜ (varem EPMÜ) Nõukogu liige
2003−...    EMÜ nõukogu akadeemilise komisjoni liige
2003−...    EPMÜ-s ingliskeelse õppe väljaarendamise töörühma liige
2002−...    rahvusvaheliste teadusajakirjade Reproduction in Domestic Animals ja Animal Reproduction Science retsensent
1997−...    EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi sigimisbioloogia osakonna juhataja
2009−2013    vabariigi teaduspreemiate komisjoni liige
2008−2013    EMÜ veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse doktoriõppekava juht
2008−2011    COST projekti FA0702 "Maternal interaction with gametes and embryos" juhtkomitee liige
2006−2012    ETF ekspert
2005−2010    Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli koordinaator EMÜ-s
2005−2012    VL instituudi teadusdirektor
2004−2005    EPMÜ doktoriõppe ümberkorraldamise töörühma liige
2003−2005    BOVA veterinaarhariduse võrgustiku juht
2003−2003    loomaarstiteaduskonna arengukava 2004-2010 koostamise töörühma juht
2003−2004    loomaarstiteaduskonna akrediteerimiseks eneseanalüüsi koostamise töörühma liige
2002−2002    loomaarstiteaduskonna akrediteerimiseks ettevalmistamise tegevuskava koostamise töörühma juht

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Ülle Jaakma, Valgetähe teenetemärk, IV klass
2006, Ülle Jaakma, Riigi Teaduspreemia, aastapreemia põllumajandusteaduste alal (Ü.Jaakma, T.Hallap, J.Kurõkin, A.Valdmann)
1993, Ülle Jaakma, Eesti Vabariigi teaduspreemia embrüosiirdamistehnoloogia väljatöötamise ja rakendamise eest (I.Müürsepp, Ü.Jaakma, A.Kallas, J.Kurõkin, E.Valdmann)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.2. Veterinaarmeditsiin; PÕHISUUND: embrüotehnoloogia, spermatoloogia, sigimisbioloogia, embrüotehnoloogia
 
 
Lisainfo
põllumajandusteaduste kandidaat,
Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituut, 1991

Jooksvad projektid

Juhendatud väitekirjad

Ülle Jaakma

1.10.1957
7 313466
5288468
ylle.jaakma@emu.ee

Career

Institution and position
2013–31.12.2017    Estonian University of Life Sciences, Vice-Rector of Research (1,00)
2005–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Animal Health and Environment, Professor (0,50)
2013–2015    Competence Centre on Health Technologies, head of the subproject (0,40)
2005–2013    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department od Reproductive Biology, Senior Researcher (0,50)
01.01.2005–31.12.2005    Estonian Agricultural University, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Dpt of Animal Health, professor 0.5
01.01.2002–31.12.2004    Estonian Agricultural University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Health, professor 0.5
01.01.1997–31.12.2004    Estonian Agricultural University, Dpt. of Reproductive Biology, senior researcher 0.5
01.01.1997–31.12.2001    Estonian Agricultural University, Dpt. of Animal Health, docent 0.5
01.01.1994–31.12.1996    Estonian Agricultural University, Dpt of Reproductive Biology, senior researcher
01.01.1992–31.12.1994    Estonian Research Institute of Animal Husbandry and Veterinary Science, senior researcher
01.01.1988–31.12.1991    Estonian Research Institute of Animal Husbandry and Veterinary Science, researcher
01.01.1985–31.12.1987    Estonian Research Institute of Animal Husbandry and Veterinary Science: senior veterinary surgeon
01.01.1980–31.12.1985    Tartu University, Department of Plant Physiology and Biochemistry, laboratory assistant and researcher
 
 
Education
Tartu State University, 1980, biologist
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    COST Action CA16119 CellFit MC member
2015−...    Member of COST Action BM1308 Sharing Advances on Large Animal Models
2013−...    Member of the Steering Commitee of the Estonian Research Portal (ETIS)
2012−...    COST Action FA1201 Epigenetics and Periconception Environment, member of the steering committee
2009−...    Member of the Board of the Competence Center on the Reproductive Medicine and Biology
2005−...    Member of the Council of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Science
2004−...    member of the International Embryo Transfer Society
2003−...    Member of the Delaval sholarship commission
2003−...    Member of the Council of the Estonian University of Life Sciences (former Estonian Agricultural University)
2003−...    Member of the academic commission of the University Council
2003−...    Member of the work group for the development of studies in English at EAU
2002−...    referee of scientific journals Reproduction in Domestic Animals, Animal Reproduction Science
1997−...    Head of the Dpt of Reproductive Biology
2009−2013    member of the Commission for National Science Prizes
2008−2013    Head of the PhD programme of Veterinary Medicine and Food Science at EMÜ
2008−2011    COST Action FA0702 "Maternal interaction with gametes and embryos", member of Management Committee
2006−2012    ETF expert
2005−2010    Graduate School in Biomedicine and Biotechnology, project coordinator in EMÜ
2005−2012    vice-director of research of the Institute
2004−2005    Member of the work group for the development of new curricula for PHD studies
2003−2005    Head of the BOVA network of veterinary education
2002−2002    member of the work group for the preparation of Faculty to the EAEVE evaluation in 2004

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Ülle Jaakma, The Order of the White Star, class IV
2006, Ülle Jaakma, National Science Prize
1993, Ülle Jaakma, Estonian Science Award, 1993, for the development of embryo transfer technology in Estonia (member of the work group)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.2. Veterinary Medicine; SPECIALITY: reproductive biology, embryotechnology, spermatology
 
 
Additional information
PhD,
Institute of Animal Husbandry and Veterinary Science, Tartu, 1991

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
5.1.
2015
1.1.
2014
5.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.3.
2013
5.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
5.1.
2011
5.1.
2011
5.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.5.
2010
5.2.
2010
5.1.
2008
1.1.
2007
5.1.
2007
  • Leitud 37 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU8-2/T12036VLBSAntibiootikumiresistentsuse levikuteed01.02.201231.05.2015Ülle JaakmaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut107 008,00 EUR
MUU8-2/T5131VLVL05; 8-2/T5145VLVL05Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli käivitamine01.07.200530.06.2008Ülle JaakmaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut76 053,58 EUR
MUUEU48695CCHT01.09.201531.08.2022Andres SalumetsTervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS (endine Reproduktiivmeditsiini TAK AS) 6 916 472,93 EUR
MUU8-2/T12158VLBSEfektiivsete reproduktiivtehnoloogiate väljatöötamine veiste jätkusuutlikuks aretustööks01.10.201231.08.2015Ülle JaakmaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut175 108,00 EUR
MJDMJD134Effect of colloid formulation Androcoll-B on bull semen survival and quality01.09.201031.08.2013Triin HallapEesti Maaülikool90 810,97 EUR
1.2.2.1.2.V170147VLBS (FA1201)Epigenetics and Periconception Environment - Periconception environment as an epigenomic lever for optimising food production and health in livestock04.10.201203.10.2016Ülle JaakmaEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut0,00 EUR
MUU8-2/T13056VLBSGeneetilise mitmekesisuse suurendamine piimakarjaaretuses embrüotehnoloogiate ja suguselekteeritud sperma kasutamise abil01.01.201331.12.2014Ülle JaakmaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut64 000,00 EUR
MUU8-2/T6008VLVL06Geneetilise progressi kiirendamine piimakarjakasvatuses reproduktsiooni biotehnoloogia abil15.08.200515.02.2006Ülle JaakmaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut7 490,45 EUR
1.2.2.1.2.V170149VLBS (COST Action CA16119)In vitro 3-D total cell guidance and fitness16.03.201715.03.2021Ülle JaakmaEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut0,00 EUR
MUU8-2/T9039VLVLKloonimise tehnoloogia väljatöötamine biotehnoloogiliste ravimite saamiseks transgeensetelt veistelt01.04.200928.02.2014Sulev KõksEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut985 609,59 EUR
MUU8-2/T7136VLVLKloonimise tehnoloogiate uuring01.09.200728.02.2008Sulev KõksEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut12 782,33 EUR
1.1.7.F170013VLVVKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2017" korraldamine06.01.201705.01.2019Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut15 120,00 EUR
MUU8-2/T12150VLBSKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine15.08.201214.08.2014Ülle JaakmaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut9 540,00 EUR
MUU8-2/T14037VLVVKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine19.07.201318.07.2015Riho GrossEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut9 540,00 EUR
1.1.7.F170014VLVVKonverentsi ettekannete ja postrite kogumik "Terve loom ja tervislik toit 2017“06.01.201705.01.2019Riho GrossEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut3 591,60 EUR
SFSF1080045s07Loomade reproduktsiooni füsioloogia, patoloogia ja biotehnoloogia01.01.200731.12.2012Ülle JaakmaEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut741 123,35 EUR
1.1.7.4.1.8M160102VLLGLoomakasvatusega seotud vastutusvaldkondade rahvusvahelise nähtavuse suurendamine ning Eesti Maaülikooli rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine läbi EAAP aastakonverentsi korraldamise01.05.201631.10.2017Haldja ViinalassEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut41 296,00 EUR
1.2.2.1.2.V170146VLBS (FA0702)Maternal Interaction with Gametes and Embryos 28.02.200827.02.2012Ülle JaakmaEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut0,00 EUR
MUU8-2/T11025OPAU (57)Metsloomade abistamine ja esmaabi II01.10.201031.08.2011Riin KikkasEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut5 297,64 EUR
MUU8-2/T10024OPAU (19)Metsloomade ja -lindude abistamine ja esmaabi01.08.200931.05.2010Riin KikkasEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut5 119,13 EUR
MUU8-2/T9052VLVLNahakultuuride kasvatamise tehnoloogiate uuring01.04.200930.09.2009Rutt LilleojaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut16 745,24 EUR
IUTIUT8-1Piimalehmade sigimine ja tervis01.01.201331.12.2018Andres ValdmannEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut1 365 000,00 EUR
MUU8-2/T12188VLBSPulli seemnerakkude soospetsiifiliste markerite identifitseerimine reproduktiivveterinaarias04.09.201203.09.2014Triin HallapEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut0,00 EUR
MUU8-2/T12039VLBSRegeneratiivne meditsiin ja tehiskudede kasvatamine01.10.201129.02.2012Ülle JaakmaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut400,00 EUR
MUU8-2/T12149VLBSRegeneratiivse meditsiini arendamise rahvusvaheline koostöö01.05.201231.08.2015Ülle JaakmaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut32 600,00 EUR
  • Leitud 97 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Sillaste, Gerly; Kaplinski, Lauris; Meier, Riho; Jaakma, Ülle; Eriste, Elo; Salumets, Andres (2017). A novel hypothesis for histone-to-protamine transition in Bos taurus spermatozoa. Reproduction (Cambridge, England), 153 (3), 241−251.<a href='http://dx.doi.org/10.1530/REP-16-0441' target='_blank'>10.1530/REP-16-0441</a>.1.1.
Mark, Elina; Pärn, Pille; Kurõkin, Jevgeni; Kavak, Ants; Reilent, Andres; Jaakma, Ülle (2017). Uued tuuled Eesti tõuaretuse maastikul - farmipõhine veise in vitro embrüote tootmine. Marko Kass (Toim.). Konverentsi „Terve loom ja tervislik toit 2017“ artiklite kogumik. (106−109). Tartu: Eesti Maaülikool.3.5.
Kurykin, J.; Hallap, T.; Jalakas, M.; Padrik, P.; Kaart, T.; Johannisson, A.; Jaakma, Ü. (2016). Effect of insemination-related factors on pregnancy rate using sexed semen in Holstein heifers. Czech Journal of Animal Science, 61 (12), 568−577.<a href='http://dx.doi.org/10.17221/12/2016-CJAS' target='_blank'>10.17221/12/2016-CJAS</a>.1.1.
Krjutškov, Kaarel; Koel, Mariann; Roost, Anne Mari; Katayama, Shintaro; Einarsdottir, Elisabet; Jouhilahti, Eeva-Mari; Söderhäll, Cilla; Jaakma, Ülle; Plaas, Mario; Vesterlund, Liselotte; Lohi, Hannes; Salumets, Andres; Kere, Juha (2016). Globin mRNA reduction for whole-blood transcriptome sequencing. Scientific reports, 6, 31584−31584.<a href='http://dx.doi.org/10.1038/srep31584' target='_blank'>10.1038/srep31584</a>.1.1.
Jaakma, Ülle (2016). Can metabolic footprints of embryos predict their viability? <i>Challenges for today Assisted Reproduction Technologies, A.R.T.: Challenges for today A.R.T. Seminar in Tallinn, KUMU Art Museum, 12.05.2016.</i> Ed. Christian Burnevich, Ülle Jaakma. Ghent, Belgium: Ghent University, 50−54.3.4.
Mark, Elina; Kurõkin, Jevgeni; Kavak, Ants; Jaakma, Ülle (2016). Munarakkude saamine elusloomalt ja veise embrüote kehaväline tootmine. Marko Kass (Toim.). Konverentsi „Terve loom ja tervislik toit 2016“ artiklite kogumik (56−60). Tartu: Eesti Maaülikool.3.5.
Kasvandik, Sergo; Sillaste, Gerly; Velthut-Meikas, Agne; Mikelsaar, Aavo-Valdur; Hallap, Triin; Padrik, Peeter; Tenson, Tanel; Jaakma, Ülle; Kõks, Sulev; Salumets, Andres (2015). Bovine sperm plasma membrane proteomics through biotinylation and subcellular enrichment. Proteomics, 15 (11), 1906−1920.<a href='http://dx.doi.org/10.1002/pmic.201400297' target='_blank'>10.1002/pmic.201400297</a>.1.1.
Jaakma, Ülle; Kõks, Sulev (2015). The cow as a living pharmaceutical factory. In: Knight CH; Burvenich C (Ed.). Historia Physiologiae (85−91). Ghent University.3.2.
Nõmm, M.; Mark, E.; Sarv, O.; Kõks, S.; Jaakma, Ü. (2015). 193 IMPROVED POST-THAW SURVIVAL OF BOVINE EMBRYOS PRODUCED IN SERUM-FREE IN VITRO PRODUCTION SYSTEM. Reproduction Fertility and Development, 28 (2), 227−228.<a href='http://dx.doi.org/10.1071/RDv28n2Ab193' target='_blank'>10.1071/RDv28n2Ab193</a>.5.1.
Koks, S.; Reimann, E.; Lilleoja, R.; Lättekivi, F.; Salumets, A.; Reemann, P.; Jaakma, Ü. (2014). Sequencing and annotated analysis of full genome of Holstein breed bull. Mammalian genome, 25, 363−373.<a href='http://dx.doi.org/10.1007/s00335-014-9511-5' target='_blank'>10.1007/s00335-014-9511-5</a>.1.1.
Nomm, Monika; Mark, Elina; Kilk, Kalle; Koks, Sulev; Jaakma, Ulle (2014). LOW-MOLECULAR-WEIGHT METABOLITES IN BOVINE IN VITRO PRODUCTION CULTURE MEDIA AS EMBRYO QUALITY MARKERS. <i>Reproduction, fertility, and development, 27: IETS, Versailles, France, 2015.</i> CSIRO PUBLISHING, 135−136.<a href='http://dx.doi.org/10.1071/RDv27n1Ab85' target='_blank'>10.1071/RDv27n1Ab85</a>.5.1.
Jaakma, Ülle (2014). Põllumajandusloomade kloonimise keelustamise tagamaadest. Tõuloomakasvatus, 1, 20−21.6.3.
Leisson, K.; Alev, K.; Kaasik, P.; Kaart, T.; Jaakma, Ü.; Seene, T. (2013). MyHC and MyLC isoforms in Akhal-Teke horses of different gender and genetic background. Livestock Science, 157 (1), 263−270.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2013.05.028' target='_blank'>10.1016/j.livsci.2013.05.028</a>.1.1.
Kõks, S.; Lilleoja, R.; Reimann, E.; Salumets, A.; Reemann, P.; Jaakma, Ü. (2013). Sequencing and annotated analysis of the Holstein cow genome. Mammalian genome, 24, 309−321.<a href='http://dx.doi.org/10.1007/s00335-013-9464-0' target='_blank'>10.1007/s00335-013-9464-0</a>.1.1.
Падрик П., Булитко Т., Рыбаков И., Халлап Т., Яаакма У. (2013). Технология, повышающая качество замороженной спермы быков. Ветеринария, 9, 37−40.1.3.
Kurõkin, Jevgeni; Valdmann, Andres; Aljas, Andres; Jaakma, Ülle (2013). Superovulatsiooni prognoosimine embrüodoonorlehmadel piima progesteroonisisalduse järgi. Konverentsi “Terve loom ja tervislik toit 2013” kogumik (16−24).. Tartu: Eesti Maaülikool.3.5.
Nõmm, Monika; Pärn, Pille; Kavak, Ants; Jaakma, Ülle; Kõks, Sulev (2013). Veise embrüote kasvatamine laboris. Konverentsi “Terve loom ja tervislik toit 2013” kogumik (25−29). Tartu: Eesti Maaülikool.3.5.
Parn, Pille; Plaas, Mario; Nomm, Monika; Jaakma, Ulle; Koks, Sulev. (2013). EFFECTS OF CULTURE CONDITIONS AND GENE TRANSFECTION ON THE DEVELOPMENT OF BOVINE SOMATIC CELL NUCLEAR TRANSFER EMBRYOS. <i>REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT, 25: IETS, Hannover, Germany, January 19-22, 2013.</i> CSIRO PUBLISHING, 172−172.5.1.
Jaakma, Ülle (2013). Sündis esimene transgeenne vasikas. Tõuloomakasvatus, 3, 23−24.6.3.
Padrik, P.; Hallap, T.; Januskauskas, A.; Kaart, T.; Bulitko, T.; Jaakma, Ü. (2012). Conventional laboratory test and flow cytometry in the prognostic testing of bull semen fertility. Veterinarija ir Zootechnica, 60 (82), 52−58.1.1.
Padrik, P.; Hallap, T.; Kaart, T.; Bulitko, T.; Jaakma, Ü. (2012). Relationships between the results of hypo-osmotic swelling tests, sperm motility, and fertility in Estonian Holstein dairy bulls. Czech Journal of Animal Science, 57 (10), 490−497.1.1.
Lilleoja, Rutt; Sarapik, Aili; Reimann, Ene; Reemann, Paula; Jaakma, Ülle; Vasar, Eero; Kõks, Sulev (2012). Sequencing and annotated analysis of an Estonian human genome. Gene, 493 (1), 69−76.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.gene.2011.11.022' target='_blank'>10.1016/j.gene.2011.11.022</a>.1.1.
Lilleoja, Rutt; Jaakma, Ülle; Kõks, Sulev (2012). Eesti holsteini tõugu lehma ja pulli genoomi esmakordne sekveneerimine Eestis. <i>Terve loom: Terve loom ja tervislik toit, EMÜ, Tartu, 2012.</i> Tartu: Eesti Maaülikool, 15-17.3.5.
Hallap, Triin; Kurõkin, Jevgeni; Johannisson, Anders; Jalakas, Mihkel; Jaakma, Ülle. (2012). Holsteini pullide suguselekteeritud sperma kvaliteedinäitajad ja nende seos seemendustulemustega. Terve loom (18−20).. Tartu: Eesti Maaülikool.3.5.
Pärn, Pille; Plaas, Mario; Jaakma, Ülle, Sulev, Kõks (2012). In vittro embrüote kasvatamine: in vitro viljastatud, kloonitud ja transgeenselt kloonitud embrüote blastotsüstide saagis. <i>Terve Loom: Terve loom ja tervislik toit 2012.</i> Tartu, 107−122.3.5.
  • Leitud 10 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Assessment of Sperm Attributes of Frozen-thawed AI Doses from Swedish and Estonian Dairy Bull Sires with Special Reference to Pre-selection Through Swim-up, and the Influence of Age on Potential Fertility - doktorikraadÜlle JaakmaKaitstud2005Swedish University of Agricultural Sciences
Eesti holsteini tõugu sugupullide sperma morfoloogia ja spermide osmoresistentsus - magistrikraad (teaduskraad)Ülle Jaakma; Olev SaveliKaitstud2002Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
In vitro production of dairy cattle embryos - doktorikraadÜlle Jaakma; Sulev KõksJuhendamiselEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Molecular composition of the contractile apparatus of skeletal muscle of Akhal-Teke horses - according to age, gender and genetic background. - doktorikraadÜlle Jaakma; Teet SeeneKaitstud2014Eesti Maaülikool
Naise viljatusega kaasnev immuunsüsteemi aktivatsioon: autoantikehade ja põletikuliste mediaatorite tähendus - doktorikraadÜlle Jaakma; Raivo Uibo; Andres SalumetsKaitstud2013Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Biomeditsiini instituut, Immunoloogia õppetool
RNA purifying and gene expression analysis from fresh and frozen bovine blastocyst embryosmagistrikraadÜlle Jaakma; Ene Reimann; Rutt LilleojaKaitstud2012Eesti Maaülikool
Varane embrüogenoomika: epigeneetilised muudatused ning nende võimalik mõju aju arengule - doktorikraadÜlle Jaakma; Sulev KõksJuhendamiselTartu Ülikool, Arstiteaduskond, Füsioloogia instituut, Füsioloogia õppetool
Veise in vitro toodetud embrüote metaboloomika ja kasvulahuste mikrobioloogia - magistrikraadÜlle Jaakma; Monika NõmmKaitstud2014Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, sigimisbioloogia osakond
Veise in vitro toodetud embrüote metaboloomika ja kasvulahuste mikrobioloogiaElina MarkmagistrikraadMonika Nõmm; Ülle JaakmaKaitstud2014Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Viability and Metabolomics of Bovine In Vitro Produced EmbryosElina MarkdoktorikraadÜlle Jaakma; Kalle KilkJuhendamiselEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, sigimisbioloogia osakond
  • Leitud 1 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Patentne leiutis14193488.517.11.2014Rahvusvaheline (IPC)A method of producing biotechnological drugs using transgenic bovineSulev Kõks; Mario Plaas; Pille Pärn; Marilin Ivask; Monika Nõmm; Jevgeni Kurõkin; Riho Meier; Ülle Jaakma; Ene Reimann; Rutt Lilleoja; Aili TagomaTervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS (endine Reproduktiivmeditsiini TAK AS)