Ülle Jaakma

1.10.1957
7 313466
5288468
ylle.jaakma@emu.ee
H-6650-2016
0000-0003-0642-6443

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2013–31.12.2017    Eesti Maaülikool, Teadusprorektor (1,00)
2005–...    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, looma tervise ja keskkonna osakond, Professor (0,50)
2013–2015    Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS (endine Reproduktiivmeditsiini TAK AS) , alamprojekti juht (0,40)
2005–2013    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, sigimisbioloogia osakond, Vanemteadur (0,50)
01.01.2005–31.12.2005    Eesti Põllumajandusülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut: professor 0,5 ja vanemteadur 0,5
01.01.2002–31.12.2004    Eesti Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskond, loomatervise osakond professor 0,5 töökoormusega
01.01.1997–31.12.2004    Eesti Põllumajandusülikool, loomaarstiteaduskond, sigimisbioloogia osakond, vanemteadur 0,5 töökoormusega
01.01.1997–31.12.2001    Eesti Põllumajandusülikool, loomaarstiteaduskond, loomatervise osakond, dotsent 0,5 töökoormusega
01.01.1994–31.12.1996    Eesti Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskond, sigimisbioloogia osakond: vanemteadur
01.01.1992–31.12.1994    Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, sigimisbioloogia osakond, vanemteadur
01.01.1988–31.12.1991    Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, sigimisbioloogia osakond, teadur
01.01.1985–31.12.1987    Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut, sigimisbioloogia osakond, vanemvetarst
01.01.1980–31.12.1985    TRÜ taimefüsioloogia ja –biokeemia kateeder : stazöör-uurija
 
 
Haridustee
Tartu Riiklik Ülikool, 1980, bioloog
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    COST Action CA16119 CellFit MC liige
2015−...    COST Action BM1308 Sharing Advances on Large Animal Models liige
2013−...    Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) juhtkomitee liige
2012−...    COST projekti FA1201 Epigenetics and Periconception Environment juhtkomitee liige
2009−...    Reproduktiivmeditsiini ja -bioloogia TAK-i nõukogu liige
2005−...    EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi nõukogu liige
2004−...    rahvusvahelise embrüosiirdamisühingu liige
2003−...    Delavali stipendiumikomisjoni liige
2003−...    EMÜ (varem EPMÜ) Nõukogu liige
2003−...    EMÜ nõukogu akadeemilise komisjoni liige
2003−...    EPMÜ-s ingliskeelse õppe väljaarendamise töörühma liige
2002−...    rahvusvaheliste teadusajakirjade Reproduction in Domestic Animals ja Animal Reproduction Science retsensent
1997−...    EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi sigimisbioloogia osakonna juhataja
2009−2013    vabariigi teaduspreemiate komisjoni liige
2008−2013    EMÜ veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse doktoriõppekava juht
2008−2011    COST projekti FA0702 "Maternal interaction with gametes and embryos" juhtkomitee liige
2006−2012    ETF ekspert
2005−2010    Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli koordinaator EMÜ-s
2005−2012    VL instituudi teadusdirektor
2004−2005    EPMÜ doktoriõppe ümberkorraldamise töörühma liige
2003−2005    BOVA veterinaarhariduse võrgustiku juht
2003−2003    loomaarstiteaduskonna arengukava 2004-2010 koostamise töörühma juht
2003−2004    loomaarstiteaduskonna akrediteerimiseks eneseanalüüsi koostamise töörühma liige
2002−2002    loomaarstiteaduskonna akrediteerimiseks ettevalmistamise tegevuskava koostamise töörühma juht

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Ülle Jaakma, Valgetähe teenetemärk, IV klass
2006, Ülle Jaakma, Riigi Teaduspreemia, aastapreemia põllumajandusteaduste alal (Ü.Jaakma, T.Hallap, J.Kurõkin, A.Valdmann)
1993, Ülle Jaakma, Eesti Vabariigi teaduspreemia embrüosiirdamistehnoloogia väljatöötamise ja rakendamise eest (I.Müürsepp, Ü.Jaakma, A.Kallas, J.Kurõkin, E.Valdmann)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.2. Veterinaarmeditsiin; PÕHISUUND: embrüotehnoloogia, spermatoloogia, sigimisbioloogia, embrüotehnoloogia
 
 
Lisainfo
põllumajandusteaduste kandidaat,
Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituut, 1991

Jooksvad projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ülle Jaakma

1.10.1957
7 313466
5288468
ylle.jaakma@emu.ee
H-6650-2016
0000-0003-0642-6443

Career

Institution and occupation
2013–31.12.2017    Estonian University of Life Sciences, Vice-Rector of Research (1,00)
2005–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Animal Health and Environment, Professor (0,50)
2013–2015    Competence Centre on Health Technologies, head of the subproject (0,40)
2005–2013    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department od Reproductive Biology, Senior Researcher (0,50)
01.01.2005–31.12.2005    Estonian Agricultural University, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Dpt of Animal Health, professor 0.5
01.01.2002–31.12.2004    Estonian Agricultural University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Health, professor 0.5
01.01.1997–31.12.2004    Estonian Agricultural University, Dpt. of Reproductive Biology, senior researcher 0.5
01.01.1997–31.12.2001    Estonian Agricultural University, Dpt. of Animal Health, docent 0.5
01.01.1994–31.12.1996    Estonian Agricultural University, Dpt of Reproductive Biology, senior researcher
01.01.1992–31.12.1994    Estonian Research Institute of Animal Husbandry and Veterinary Science, senior researcher
01.01.1988–31.12.1991    Estonian Research Institute of Animal Husbandry and Veterinary Science, researcher
01.01.1985–31.12.1987    Estonian Research Institute of Animal Husbandry and Veterinary Science: senior veterinary surgeon
01.01.1980–31.12.1985    Tartu University, Department of Plant Physiology and Biochemistry, laboratory assistant and researcher
 
 
Education
Tartu State University, 1980, biologist
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    COST Action CA16119 CellFit MC member
2015−...    Member of COST Action BM1308 Sharing Advances on Large Animal Models
2013−...    Member of the Steering Commitee of the Estonian Research Portal (ETIS)
2012−...    COST Action FA1201 Epigenetics and Periconception Environment, member of the steering committee
2009−...    Member of the Board of the Competence Center on the Reproductive Medicine and Biology
2005−...    Member of the Council of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Science
2004−...    member of the International Embryo Transfer Society
2003−...    Member of the Delaval sholarship commission
2003−...    Member of the Council of the Estonian University of Life Sciences (former Estonian Agricultural University)
2003−...    Member of the academic commission of the University Council
2003−...    Member of the work group for the development of studies in English at EAU
2002−...    referee of scientific journals Reproduction in Domestic Animals, Animal Reproduction Science
1997−...    Head of the Dpt of Reproductive Biology
2009−2013    member of the Commission for National Science Prizes
2008−2013    Head of the PhD programme of Veterinary Medicine and Food Science at EMÜ
2008−2011    COST Action FA0702 "Maternal interaction with gametes and embryos", member of Management Committee
2006−2012    ETF expert
2005−2010    Graduate School in Biomedicine and Biotechnology, project coordinator in EMÜ
2005−2012    vice-director of research of the Institute
2004−2005    Member of the work group for the development of new curricula for PHD studies
2003−2005    Head of the BOVA network of veterinary education
2002−2002    member of the work group for the preparation of Faculty to the EAEVE evaluation in 2004

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Ülle Jaakma, The Order of the White Star, class IV
2006, Ülle Jaakma, National Science Prize
1993, Ülle Jaakma, Estonian Science Award, 1993, for the development of embryo transfer technology in Estonia (member of the work group)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.2. Veterinary Medicine; SPECIALITY: reproductive biology, embryotechnology, spermatology
 
 
Additional information
PhD,
Institute of Animal Husbandry and Veterinary Science, Tartu, 1991

Projects in progress

Supervised dissertations

Publications