29.01.1992
ahto.salumets@ut.ee

Teenistuskäik

Haridustee
29.08.2016–...   
Tartu Ülikool, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, doktoriõpe informaatika erialal
01.09.2014–21.06.2016   
Tartu Ülikool, loodus- ja tehnoloogia teaduskond, magistriõpe geenitehnoloogia erialal
29.08.2011–17.06.2014   
Tartu Ülikool, loodus-ja tehnoloogia teaduskond, bakalaureuseõpe geenitehnoloogia erialal
01.01.1999–21.06.2011   
Saue Gümnaasium

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.11. Terviseuuringutega seotud uuringud, näiteks biokeemia, geneetika, mikrobioloogia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika ja bioinformaatika; CERCS ERIALA: B110 Bioinformaatika, meditsiiniinformaatika, biomatemaatika, biomeetrika
27.05.2019
29.01.1992
ahto.salumets@ut.ee

Career

Education
29.08.2016–...   
University of Tartu, PhD in computer science
01.09.2014–21.06.2016   
 University of Tartu, MSc in gene technology 
29.08.2011–17.06.2014   
University of Tartu, BSc in gene technology
01.01.1999–21.06.2011   
Saue Gymnasium

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.11. Biochemistry, Genetics, Microbiology, Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics relating to Health Studies; CERCS SPECIALITY: B110 Bioinformatics, medical informatics, biomathematics, biometrics
27.05.2019