Maris Laan

21.02.1968
737 5008
maris.laan@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
15.08.2017–...    Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, bio- ja siirdemeditsiini instituut, inimese geneetika professor (1,00)
15.08.2016–14.08.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, inimese molekulaargeneetika professor (0,40)
15.08.2016–14.08.2017    Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, bio- ja siirdemeditsiini instituut, inimese geneetika professor (0,60)
01.09.2009–14.08.2016    Tartu Ülikool, Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut, inimese molekulaargeneetika professor (1,00)
01.01.2004–31.08.2009    Tartu Ülikool, Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut, biotehnoloogia erakorraline professor (1,00)
01.01.2002–31.12.2003    Tartu Ülikool, Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut, 2002 (apr-aug) biotehnoloogia teadur (0.5), 2002 sept –2003 dets biotehnoloogia vanemteadur (1,00)
01.10.1999–31.10.2000    Marine Biological Laboratories, Josephine Bay Paul Center in Comparative Molecular Biology and Evolution, Woods Hole, MA, USA, teadur-järeldoktor (juhendaja dr. Robert K. Campbell) (1,00)
01.06.1998–31.12.1998    Tartu Ülikool, Molekulaar-ja Rakubioloogia Instituut, Biotehnonoloogia Õppetool, Järeldoktor (1,00)
01.01.1996–30.04.1998    Ludwig-Maximilians-Universität München, Institute of Zoology, Department of General Biology, Saksamaa, Järeldoktor (juhendaja prof. Svante Pääbo) (1,00)
01.01.1993–31.12.1996    Helsingi Ülikool ja HÜ Meilahti Haigla, Kliinilise Keemia õppetool ja Molekulaargneetika labor, Soome, doktorant (juhendaja prof. Aarno Palotie) (1,00)
01.01.1989–31.12.1992    Tartu Ülikool, Onkogneesi labor, diplomand (Juhendaja dots. Ann Kilk) (1,00)
01.07.1986–01.09.1987    Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Bioorgaanika sektor, keemia laborant (Juhendaja Dr. Hindrik Arukaevu) (1,00)
 
 
Haridustee
1993–1997    Helsingi Ülikool, Matemaatika-Loodusteaduskond, Geneetika õppetool, doktorantuur (inimese geneetika).
1987–1992    Tartu Ülikool, Bioloogia-Geograafia Teaduskond, Bioloogia (Geneetika) diplom cum laude
1975–1986    Tallinna 7. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Associate Editor; rahvusvaheline teadusajakiri "Human Reproduction" (ühingu ESHRE olulisim teaduslik häälekandja)
2016−...    European Congress of Andrology 2018 (ECA 2018), programmikomitee (POC) liige
2016−...    TÜ Bio- ja Siirdemeditsiini Instituudi Nõukogu liige
2016−...    Euroopa Androloogia Akadeemia, liige
2015−...    rahvusvaheline teadusajakiri "Scientific reports"; toimetuskolleegiumi liige
2014−...    Human Genome Organization (HUGO), liige
2014−...    Euroopa Komisjon, Horizon 2020 teaduse- ja innovatsiooni programmi granditaotluste ekspert "LIF" paneelis
2013−...    Rahvusvaheliste töötubade sari "Happy Pregnancy" 2013- 2015, Tartu; korralduskomitee juht
2013−...    Eesti Teadusagentuur, ekspertpaneelid "Keskond ja elusloodus", "Terviseuuringud", ekspert
2012−...    Euroopa Endokrinoloogia Ühingu teaduskomitee liige
2012−...    Doktoritöö dissertatsioonide rahvusvaheline eel-retsensent ja/või oponent: Tallinna Tehnika Ülikool; Helsingi Ülikool, Soome; Leedu Terviseteaduse Ülikool, Kaunas
2012−...    Euroopa Endokrinoloogia Ühingu liige
2011−...    Rahvusvahelise Platsenta Ühingute Assotsiatsiooni ja Euroopa Platsenta Grupi liige
2010−...    Endokrinoloogia Ühingu liige (USA)
2004−...    TÜ Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi Nõukogu liige
2004−...    Euroopa Inimesegeneetika Ühingu liige
2004−...    Wellcome Trust, Wellbeing of Women (UK), NWO/AWL (Holland) , FCT (Portugal), INSERM (Prantsusmaa), RPF (Küpros), Fondazione Cariplo, Rustaveli Foundation, Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank grantitaotluste retsensent
2002−...    Eesti Inimese Geneetika Ühingu liige
1997−...    Eel-Retsensent: AJCard, AJHG, AJPA, ArchMedRes, BMCMedGenet, BMCGenom, Circulation, CircCardgenet, ClinEndocr, GenCompEndocr, Endocrine, EJE, EJHG, FertilSteril,HumFertil, HumMut, IJA, HumGen, HumRepr,JCEM, JME, MCE, MHR, Oncogene, PhysGen, PONE, RBE
2017−2022    The European Human Genetics Conference, programmikomitee liige (POC)
2014−2015    European Congress in Endocrinology 2015 (ECE 2015), programmikomitee liige (POC)
2013−2014    Rahvusvahelise konverentsi "3rd International Conference on Gonadotropins and their receptors" (Tours, Prantsusmaa, 07-10.09.2014) teaduskomitee liige
2013−2013    Leedu Kõrghariduse kvaliteedi keskus, rahvusvaheline expert
2010−2015    Tartu Ülikooli Loodus-ja Tehnoloogia teaduskonna (LOTE) nõukogu liige
2009−2011    Eesti Teadusfondi ekspertkomisjoni "Keskkond ja elusloodus" ekspert
2007−2008    6. raamprogrammi projekti PROUST raames rahvusvahelise kursuse "Temporal aspects in genetic analysis" vastutav korraldaja, Tartu 13-18.06.2008
2007−2013    Euroopa Komisjon, REA; 7. raamprogrammi grantitaotluste expert (FP7-HEALTH; FP7-PEOPLE), "LIF" paneel
2007−2008    Rahvusvahelise konverentsi "2nd International Conference on Gonadotropins and their receptors" (Middlesex, Suurbritannia, 6.-9.juuli 2008) teaduskomitee liige
2006−2007    Rahvusvahelise konverentsi teadus- (liige) ja korralduskomitee (juht) liige "The second workshop on reproductive biomedicine", Tartu 17-19.05.2007
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Neli teadustegevuse katkestuse periood seoses emapuhkustega (1998, 2001, 2005, 2009).;
Thomson Reuters ResearcherID: A-4100-2011 (http://www.researcherid.com/rid/A-4100-2011);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Maris Laan, Eesti Vabariigi teaduspreemia 2010 keemia ja molekulaarbioloogia erialal, uurimistööde tsükkel "Inimese polügeenseid komplekstunnuseid reguleerivad genoomilõigud"
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.3. Geneetika; CERCS ERIALA: B220 Geneetika, tsütogeneetika ; PÕHISUUND: Inimese geneetika ja genoomika: komplekstunnustega ja -haigustega (reproduktiiv- ja kardiovaskulaarhaigused) seotud genoomi ja transkriptoomi varieeruvus; genoomi funktsiooniga seotud interaktsioonid ja dünaamika, genoomi evolutsioon; pärilikkuse ja elustiili interaktsioon; mehhanismid ja interaktisoonid platsenta funktsioonis
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.1. Biomeditsiin
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.11. Terviseuuringutega seotud uuringud, näiteks biokeemia, geneetika, mikrobioloogia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika ja bioinformaatika; CERCS ERIALA: B220 Geneetika, tsütogeneetika
 
 
Lisainfo
2006 - 2011 Howard Hughes Medical Institute International Research Scholarship #55005617
2004 - 2012 Wellcome Trust International Senior Research Fellowship in Biomedical Science in Central Europe grant 070191/Z/03/Z, 070191/Z/03/A

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
5.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
6.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2000
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995

Maris Laan

21.02.1968
737 5008
maris.laan@ut.ee

Career

Institution and occupation
15.08.2017–...    University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Biomedicine and Translational Medicine, professor in human genetics (1,00)
15.08.2016–14.08.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Molecular and Cell Biology, professor in human molecular genetics (0,40)
15.08.2016–14.08.2017    University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Biomedicine and Translational Medicine, professor in human genetics (0,60)
01.09.2009–14.08.2016    University of Tartu, Institute of Molecular and Cell Biology, professor of human molecular genetics (1,00)
01.01.2004–31.08.2009    University of Tartu, Institute of Molecular and Cell Biology, Professor extraordnarius in Biotechnology (1,00)
01.01.2002–31.12.2003    University of Tartu, Institute of Molecular and Cell Biology, Department of Biotechnology, Scientist and Senior Scientist (1,00)
01.10.1999–31.10.2000    Marine Biological Laboratories, Josephine Bay Paul Center in Comparative Molecular Biology and Evolution, Woods Hole, MA, USA, postdoc research associate (sup. Dr. Robert K. Campbell) (1,00)
01.06.1998–31.12.1998    University of Tartu, Institute of Molecular and Cell Biology, Dept. of Biotechnology, post-doctoral scientist (1,00)
01.01.1996–30.04.1998    Ludwig-Maximilians-Universität München, Institute of Zoology, Department of General Biology, Germany, Post-doctoral fellow (Supervisor Prof. Svante Pääbo) (1,00)
01.01.1993–31.12.1996    University of Helsinki and Helsinki University Central Hospital, Department of Clinical Chemistry and Laboratory of Molecular Genetics, Finland, PhD student (Supervisor Prof. Aarno Palotie) (1,00)
01.01.1989–31.12.1992    University of Tartu, Laboratory of Oncogenesis, Diploma student (Supervisor dr. Ann Kilk) (1,00)
01.07.1986–01.09.1987    National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Department of Bioorganics, laboratory technician (Supervisor Dr. Hindrik Arukaevu) (1,00)
 
 
Education
1993–1997    University of Helsinki, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Department of Genetics, PhD studies (human genetics)
1987–1992    University of Tartu, Diploma cum laude
1975–1986    Tallinn Secondary School no. 7
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Human Reproduction (official ESHRE journal), Associate Editor
2016−...    European Congress of Andrology 2018 (ECA 2018), member of the Programme Committee (POC)
2016−...    Council of the Institute of Biomedicine and Translational Medicine, member
2016−...    European Academy of Andrology (EAA), member
2015−...    Scientific Reports, member of the Editorial Board
2014−...    Human Genome Organization (HUGO), member
2014−...    European Commission, REA; calls under Horizon 2020 research and innovation program; expert-evaluator in several “LIF” expert panels
2013−...    International workshop series "Happy Pregnancy" 2013- 2015, Tartu; head of the coordinating committee
2013−...    Estonian Research Council, peer review panels "Environment and Life Sciences", "Health Sciences", expert
2012−...    European Society of Endocrinology (ESE), member of the Scientific Council
2012−...    International pre-examiner and/or opponent of doctoral dissertations: Tallinn Technical University; University of Helsinki, Finland; Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas
2012−...    European Society of Endocrinology (ESE), member
2011−...    member of the International Federation of Placenta Associations (IFPA) and European Placenta Group (EPG)
2010−...    member of the Endocrine Society (USA)
2004−...    Member of the Council of the Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu
2004−...    Member of the European Society of Human Genetics
2004−...    Reviewer of grant applications for Wellcome Trust, Wellbeing of Women (UK), NWO/AWL (Holland) , FCT (Portugal), INSERM (Prantsusmaa), RPF (Cyprus), Fondazione Cariplo, Rustaveli Foundation, Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank
2002−...    Estonian Society of Human Genetics, member
1997−...    Peer-Reviewer: AJCard, AJHG, AJPA, ArchMedRes, BMCMedGenet, BMCGenom, Circulation, CircCardgenet, ClinEndocr, GenCompEndocr, Endocrine, EJE, EJHG, FertilSteril,HumFertil, HumMut, IJA, HumGen, HumReprod,JCEM, JME,MCE, MHR, Oncogene, PhysGen, PONE, RBE
2017−2022    The European Human Genetics Conference, member of the Programme Organizing Committee (POC)
2014−2015    European Congress in Endocrinology 2015 (ECE 2015), member of Programme Organizing Committee (POC)
2013−2014    Member of the scientific commitee of the international conference "3rd International Conference on Gonadotropins and their receptors", Tours, France; Sept 7th-10th, 2014)
2013−2013    Centre for Quality Assessment in Higher Education in Lithuania, international expert
2010−2015    member of the Council of the Faculty of Science and Technology, University of Tartu (UT)
2009−2011    Expert in Estonian Science Foundation, peer review evaluation panel “Environment and Life Sciences”
2007−2008    Main coordinator and organizer of the international course "Temporal aspects in genetic analysis" in the framwork of FP6 project PROUST, Tartu June 13-18, 2008
2007−2013    European Commission, REA; Expert evaluator for EU FP7 progamme calls (FP7-HEALTH; FP7-PEOPLE), "LIF" panel
2007−2008    Member of the scientific commitee of the international conference "2nd International Conference on Gonadotropins and their receptors" II, Middlesex, Great Britain; July 6th-9th, 2008)
2006−2007    Member of the scientific and organizing committe (coordinator) of the international conference "The second workshop on reproductive biomedicine", Tartu 17-19.05.2007
 
 
Additional career information
Four career breakes due to maternity leaves (1998, 2001, 2005, 2009).;
Thomson Reuters ResearcherID: A-4100-2011 (http://www.researcherid.com/rid/A-4100-2011);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Maris Laan, Estonian National Science Award 2010 in chemistry and molecular biology
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.3. Genetics; CERCS SPECIALTY: B220 Genetics, cytogenetics ; SPECIALITY: Human genetics and genomics: genome and transcriptome variation related to complex traits and disease (reproductive and cardiovascular); dynamics, interactions and evolution of genome function; interaction of inherited and life-style components in complex traits; mechanisms and interactions in placental function
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.1. Biomedicine
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.11. Biochemistry, Genetics, Microbiology, Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics relating to Health Studies; CERCS SPECIALTY: B220 Genetics, cytogenetics
 
 
Additional information
2006 - 2011 Howard Hughes Medical Institute International Research Scholarship #55005617
2004 - 2012 Wellcome Trust International Senior Research Fellowship in Biomedical Science in Central Europe grant 070191/Z/03/Z, 070191/Z/03/A

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
5.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
6.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2000
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1995
  • Leitud 15 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF7491ESSENTSIAALSE KÕRGVERERÕHUTÕVE GENEETILISTE FAKTORITE UURING EESTIS01.01.200831.12.2012Elin OrgTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond55 489,10 EUR
MUULSSG-CT-2006-037654Funktsionaalse genoomika ajaline dimensioon (PROUST)01.01.200728.02.2009Maris LaanEesti Biokeskus50 331,32 EUR
SFSF0182721s06Genoomi ülesehitus ja varieeruvus: evolutsiooni- ja rekombinatsiooni protsesside peegeldus ning seos normaalse ja patoloogilise funktsiooniga01.01.200631.12.2011Maris LaanTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond418 383,64 EUR
MUUVBGMR03084Haplotype structure of human genome and its implications for mapping and understanding the evolution of common disease: using extensive Estonian population sample as a model01.01.200430.09.2012Maris LaanTartu Ülikool995 493,00 EUR
SFSF0182582As03Inimese Genoom II01.01.200331.12.2007Andres MetspaluTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond328 505,88 EUR
MJDMJD39Inimese kasvuhormooni/ koorion somatomammptropiini geenide varieeruvuse seos kardiovaskulaarhaigustega16.10.200915.10.2011Yanina Timasheva1Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut75 415,75 EUR
ETFETF7471INIMESE KASVUHORMOONI/ KOORIONI SOMATOMAMMOTROPIINI GENOOMI KLASTER: varieeruvuse ja ekspressiooni seos üsasisese kasvu, loote-ema metabolismi ja soodumusega kardiovaskulaarhaigustele täiskasvanueas. 01.01.200831.12.2011Maris LaanTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond119 028,97 EUR
ETFETF5796Inimese lutropiini/kooriongonadotropiini ß-subühiku genoomiklaster (I) Genoomne varieeruvus, LD struktuur ning mittehomoloogilise ristsiirde ja geenikonversiooni roll nende kujundamisel.01.01.200431.12.2007Maris LaanTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond54 007,15 EUR
SFSF0180022s12Inimese reproduktiiv- ja metaboolne funktsioon: genoomi ekspressioon, varieeruvus ja pleiotroopsed effektid01.01.201231.12.2014Maris LaanTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut374 340,00 EUR
IUTIUT34-12Inimese reproduktiivset edukust määravad geneetilised ja molekulaarsed tegurid01.01.201531.12.2020Maris LaanTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut; Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, bio- ja siirdemeditsiini instituut422 400,00 EUR
MUUSLOMR12214T (3.2.0701.12-0047)Mitte-invasiivsete biomarkerite arendamine reproduduktiivtervise ja rasedustüsistuste molekaardiagnostikas01.09.201231.08.2015Maris LaanTartu Ülikool711 888,30 EUR
ETFETF9030Platsenta funktsiooniga seotud geenide dünaamika normaalse ja komplitseeritud raseduse korral01.01.201231.12.2015Maris LaanTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut96 000,00 EUR
MUUMBGMR06005Reproduktiivse eduga seotud tandeemsed duplikatsioonid inimese genoomis / Tandem duplications in human genome associated with reproductive success01.01.200631.12.2011Maris LaanTartu Ülikool414 467,04 EUR
APSF0180022s12AP13Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180022s12 raames01.01.201331.12.2014Maris LaanTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut59 470,00 EUR
APSF0182721s06APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0182721s06 raames01.01.201031.12.2011Maris LaanTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond63 911,65 EUR
  • Leitud 142 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Punab, Margus; Poolamets, Olev; Paju, Piia; Vihljajev, Vladimir; Pomm, Kristjan; Ladva, Ruth; Korrovits, Paul; Laan, Maris (2017). Causes of male infertility: a 9-year prospective monocentre study on 1737 patients with reduced total sperm counts. Human Reproduction, 32 (1), 18−31.10.1093/humrep/dew284.1.1.
Kasak, Laura; Rull, Kristiina; Sõber, Siim; Laan, Maris. (2017). Copy number variation profile in the placental and parental genomes of recurrent pregnancy loss families. Scientific Reports, 7 (45327 ), 1−12.srep45327.1.1.
Reiman, Mario; Laan, Maris; Rull, Kristiina; Sõber, Siim (2017). Effects of RNA integrity on transcript quantification by total RNA sequencing of clinically collected human placental samples. FASEB Journal.10.1096/fj.201601031RR fj.201601031RR .1.1.
Warren, Helen R.; Evangelou, Evangelos; Cabrera, Claudia P.; Gao, He; Ren, Meixia; Mifsud, Borbala; Ntalla, Ioanna; Surendran, Praveen; Liu, Chunyu; Cook, James P.; Kraja, Aldi T.; Drenos, Fotios; Loh, Marie; Verweij, Niek; Marten, Jonathan; Karaman, Ibrahim; Lepe, Marcelo P. Segura; O'Reilly, Paul F.; Knight, Joanne; Snieder, Harold ... Ehret, Georg B. (2017). Genome-wide association analysis identifies novel blood pressure loci and offers biological insights into cardiovascular risk. Nature Genetics, 3, 403−415.10.1038/ng.3768.1.1.
Grigorova, Marina; Punab, Margus; Kahre, Tiina; Ivandi, Mare; Tõnisson, Neeme; Poolamets, Olev; Vihljajev, Vladimir; Žilaitienė, Birutė; Erenpreiss, Juris; Matulevičius, Valentinas; Laan, Maris (2017). The number of CAG and GGN triplet repeats in the Androgen Receptor gene exert combinatorial effect on hormonal and sperm parameters in young men. Andrology, 5 (3), 495−504.10.1111/andr.12344.1.1.
Grigorova, Marina; Punab, Margus; Poolamets, Olev; Adler,Mart; Vihljajev, Vladimir; Laan, Maris. (2017). Genetics of Sex Hormone-Binding Globulin and Testosterone Levels in Fertile and Infertile Men of Reproductive Age. Journal of the Endocrine Society, 1 (6), 560−576.10.1210/js.2017-00050.1.2.
Kasak, Laura; Rull, Kristiina; Sõber, Siim; Laan, Maris (2017). Copy number variation is an essential part of human placental genome. Placenta: Meeting of the International-Federation-of-Placenta-Associations (IFPA) - Placenta: Journey of a lifetime; Manchester, UK; 30 August - 2 September 2017. Elsevier, 247.10.1016/j.placenta.2017.07.088.5.1.
Nagirnaja, Liina; Nõmmemees, Diana; Rull, Kristiina; Christiansen, Ole Bjarne; Nielsen, Henriette Svarre; Laan, Maris. (2016). Response to "Annexin A5 haplotype M2 is not a risk factor for recurrent miscarriages in Northern Europe, is there sufficient evidence?". Reproductive BioMedicine Online, 33 (1), 114−115.10.1016/j.rbmo.2016.04.003.1.1.
Sõber, Siim; Rull, Kristiina; Reiman, Mario; Ilisson, Piret; Mattila, Pirkko; Laan, Maris. (2016). RNA sequencing of chorionic villi from recurrent pregnancy loss patients reveals impaired function of basic nuclear and cellular machinery. Scientific Reports, 6 (38439 ), 1−14.DOI:10.1038/srep38439.1.1.
Juhanson, Peeter; Rull, Kristiina; Kikas, Triin; Laivuori, Hannele; Vaas, Pille; Kajantie, Eero; Heinonen, Seppo; Laan, Maris (2016). Stanniocalcin-1 hormone in non-preeclamptic and preeclamptic pregnancy: clinical, life-style and genetic modulators. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 101 (12), 4799−4807.10.1210/jc.2016-1873.1.1.
Laan, Maris; Kasak, Laura; Sõber, Siim; Rull, Kristiina. (2016). PLACENTAL GENOME AND TRANSCRIPTOME PROFILE IN UNEXPLAINED RECURRENT PREGNANCY LOSS. Placenta: Meeting of the International-Federation-of-Placenta-Associations (IFPA) - Placenta-Back to the Basics; Portland, OR, USA; SEP 13-16, 2016. Elsevier B.V, 113.10.1016/j.placenta.2016.06.181.5.1.
Grigorova, Marina; Punab, Margus; Kahre, Tiina; Ivandi, Mare; Tõnisson, Neeme; Poolamets, Olev; Vihljajev, Viktor; Žilaitienė, B; Erenpreiss, J; Matulevičius, V; Laan, Maris (2016). The length of the CAG and GGN repeat stretches in the AR gene exert independent and combinatorial effects on reproductive hormones and sperm parameters. European Journal of Human Genetics, 24: European Human Genetics Conference, Barcelona, Spain May 21-24, 2016. Nature Publishing Group, 72−72. (supplement 1).5.2.
Nagirnaja, L.; Nõmmemees, D.; Rull, K.; Christiansen, OB.; Nielsen, HS.; Laan, M. (2015). Annexin A5 Promoter Haplotype M2 Is Not a Risk Factor for Recurrent Pregnancy Loss in Northern Europe. PLoS ONE, 10, 1−15.10.1371/journal.pone.0131606.1.1.
Punab, Anna Maria; Grigorova, Marina; Punab, Margus; Adler, Mart; Kuura, Tiina; Poolamets, Olev; Vihljajev, Vladimir; Žilaitienė, Birutė; Erenpreiss, Juris; Matulevičius, Valentinas; Laan, Maris. (2015). Carriers of V-LH among 1593 Baltic men have significantly higher serum LH. Andrology, 3 (3), 512−519.10.1111/andr.12022.1.1.
Putku, Margus; Kals, Mart; Inno, Rain; Kasela, Silva; Org, Elin; Kožich, Viktor; Milani, Lili; Laan, Maris (2015). CDH13 promoter SNPs with pleiotropic effect on cardiometabolic parameters represent methylation QTLs. Human Genetics, 134 (3), 291−303.10.1007/s00439-014-1521-6.1.1.
Kasak, Laura; Rull, Kristiina; Vaas, Pille; Teesalu, Pille; Laan, Maris (2015). Extensive load of somatic CNVs in the human placenta. Scientific Reports, 5 (8342), 1−10.10.1038/srep08342.1.1.
Sõber, Siim; Reiman, Mario; Kikas, Triin; Rull, Kristiina; Inno, Rain; Vaas, Pille; Teesalu, Pille; Marti, Jesus M. Lopez; Mattila, Pirkko; Laan, Maris (2015). Extensive shift in placental transcriptome profile in preeclampsia and placental origin of adverse pregnancy outcomes. Scientific Reports, 5 (13336), 1−17.10.1038/srep13336.1.1.
Locke, AE.; Kahali, B.; Berndt, SI.; Justice, AE.; Pers, TH.; Day, FR.; Powell, C.; Vedantam, S.; Buchkovich, ML.; Yang, J.; Croteau-Chonka, DC.; Esko, T.; Fall, T.; Ferreira, T.; Gustafsson, S.; Kutalik, Z.; Luan, J.; Mägi, R.; Randall, JC.; Winkler, TW. ... Speliotes, EK. (2015). Genetic studies of body mass index yield new insights for obesity biology. Nature, 518 (7538), 197−206.10.1038/nature14177.1.1.
Palta, Priit; Kaplinski, Lauris; Nagirnaja, Liina; Veidenberg, Andres; Möls, Märt; Nelis, Mari; Esko, Tõnu; Metspalu, Andres; Laan, Maris; Remm, Maido (2015). Haplotype phasing and inheritance of copy number variants in nuclear families. PLoS ONE, 10 (4), UNSP e0122713.10.1371/journal.pone.0122713.1.1.
Shungin, D; Winkler, TW; Croteau-Chonka, DC; Ferreira, T; Locke, AE; Mägi, R; Strawbridge, RJ; Pers, TH; Fischer, K; Justice, AE; Workalemahu, T; Wu, JM; Buchkovich, ML; Heard-Costa, NL; Roman, TS; Drong, AW; Song, C; Gustafsson, S; Day, FR; Esko, T ... Mohlke, KL. (2015). New genetic loci link adipose and insulin biology to body fat distribution. Nature, 518 (7538), 187−196.10.1038/nature14132.1.1.
Laan, Maris. (2015). Eesti siirdemeditsiini maastiku ja võimaluste kompamine projektis „Happy Pregnancy”. Eesti Arst, 94 (8), 460−462.1.3.
Rull, K.; Vaas, P.; Hanson, E.; Teesalu, P.; Rebane, T.; Laan, M. (2015). REPROMETA and HAPPY PREGNANCY study: Combining the retrospective and prospective approach for discovery and development of new biomarkers for pregnancy complications. Pregnancy Hypertension: An International Journal of Women's Cardiovascular Health, 5: XIXth World Congress of the ISSHP, 26-29 October 2014, New Orleans, LA, USA. Elsevier, 94−95. (1).10.1016/j.preghy.2014.10.191.5.2.
Sõber, Siim; Reiman, Mario; Kikas, Triin; Rull, Kristiina; Inno, Rain; Vaas, Pille; Teesalu, Pille; Lopez Marti, Jesus M; Mattila, Pirkko; Laan, Maris (2015). RNA-SEQ ANALYSIS OF PLACENTAL TRANSCRIPTIONAL LANDSCAPE IN NORMAL AND COMPLICATED PREGNANCIES. Abstract book: The Biology of Genomes, Cold Spring Harbor, NY, USA, 05.05-09.05.2015;12.-16. juuni 2015. Cold Spring Harbor Lab Press, 384.5.2.
Laura Kasak, Kristiina Rull, Pille Vaas, Pille Teesalu, Maris Laan (2015). Geneetilise materjali ümberkorralduste rohkus platsentas. (29−32). Naistearstide Seltsi Teataja.6.3.
Ganesh, SK; et, al.; Global, Blood, Pressure, Genetics, Consortium. (2014). Effects of Long-Term Averaging of Quantitative Blood Pressure Traits on the Detection of Genetic Associations. American Journal of Human Genetics, 95 (1), 49−65.10.1016/j.ajhg.2014.06.002.1.1.
  • Leitud 33 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
A balance between gene conversion and selection: the human growth hormone/chorionic somatomammotropin gene familySedman, LauramagistrikraadMaris LaanKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Blood pressure genetics: from candidate genes to genome-wide association studiesSõber, SiimdoktorikraadMaris Laan; Tarmo AnniloKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Clinical and Biochemical Markers for Prediction and Early Diagnosis of Pregnancy Related ComplicationsHanson, EledoktorikraadKristiina Rull; Maris Laan; Helle KarroJuhendamiselTartu Ülikool, Arstiteaduskond, Naistekliinik, Sünnitusabi ja günekoloogia õppetool
Development of tests for non-invasive predictive and diagnostic biomarkers in pregnancy complicationsRatnik, KaspardoktorikraadMaris Laan; Kalle KisandJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Eestlaste ja Eesti venekeelse elanikkonna geneetiline võrdlusKepp, Katrinmagistrikraad (teaduskraad)Maris LaanKaitstud2003Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Fine-scale genetic variation of follicle-stimulating hormone beta-subunit coding gene (FSHB) and its association with reproductive healthMarina GrigorovadoktorikraadMaris LaanKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Geenikonversiooni roll lokaalsete alleelse aheldatuse (LD) mustrite kujundamises inimese genoomis kooriongonadotropiini beta subühiku (CGB) geeniperekonna näitelHallast, Pillemagistrikraad (teaduskraad)Maris LaanKaitstud2004Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Genes involved in cardiovascular traits: detection of genetic variation in Estonian and Czech populationsKepp, KatrindoktorikraadMaris LaanKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Genome structural polymorphisms modulating reproductive fucntionKasak, LauradoktorikraadMaris LaanJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
GH2 geeni polümorfismide mõju üsasisesele kasvule ning raseduse kulgemisele REPROMETA valimisKivi, RaitmagistrikraadJaana Männik; Maris LaanKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Global and fine-scale genetic determinants of recurrent pregnancy lossNagirnaja, LiinadoktorikraadMaris LaanKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Hingamis-ja seedeelundkonna ülemise osa kasvajatega seotud kandidaatgeenide polümorfismide assotsiatsiooniuuringNelis, MarimagistrikraadMaris Laan; Andres MetspaluKaitstud2004Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Human and chimpanzee Luteinizing Hormone/ Chorionic Gonadotropin Beta (LHB/CGB) gene clusters: diversity and divergence of young duplicated genesHallast, PilledoktorikraadMaris LaanKaitstud2009Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Human Chorionic Gonadotropin Beta Genes and Recurrent Miscarriage: Expression and Variation StudyRull, KristiinadoktorikraadMaris Laan; Helle KarroKaitstud2009Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Naistekliinik, Sünnitusabi ja günekoloogia õppetool
Identification of genetic risk factors of essential hypertension through association studiesPutku, MargusdoktorikraadMaris LaanJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Inimese luteiniseeriva hormooni ja kooriongonadotropiini beeta-subühiku geeniperekond: struktuur ja potensiaalne seotus korduvate spontaanabortidega.Nagirnaja, Liinamagistrikraad (teaduskraad)Maris LaanKaitstud2005Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Inimese WNK1 geeni konserveerunud mittekodeerivates alades paiknevate polümorfismide mõju kõrgvererõhutõve kujunemiselPutku, MargusmagistrikraadMaris LaanKaitstud2008Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Kas inimese LHB/CGB geeniklaster on imprintitud?Uusküla-Reimand, LiismagistrikraadMaris Laan; Kristiina RullKaitstud2007Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Korduvate rasedusekatkemiste riskiga seotud geenide koopia arvu varieeruvusedKasak, LauramagistrikraadMaris Laan; Liina NagirnajaKaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Krüptorhismiga patsientide epidemioloogia ja ravi tulemused EestisKübarsepp, ViljodoktorikraadMargus Punab; Karin Varik; Maris LaanJuhendamiselTartu Ülikool
Normaalse ja komplitseeritud raseduse integratiivne mulit-oomika analüüsReiman, MariodoktorikraadMaris Laan; Siim SõberJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Placental gene expression in normal and complicated pregnancyUusküla-Reimand, LiisdoktorikraadMaris LaanKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Placental gene expression patterns during normal pregnancy and recurrent miscarriageTomberg, KärtmagistrikraadMaris Laan; Kristiina RullKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut, Biotehnoloogia õppetool
Platsenta geenide ekspressiooni moduleerivad mikroRNAdInno, RainmagistrikraadMaris Laan; Siim SõberKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Platsenta metüloomi profiil ja dünaamika raseduse esimeses poolesKaljuvee, AivimagistrikraadMaris Laan; Siim SõberKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut