See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
4.03.1959
+372-56625927
airi_liimets@yahoo.de
2021. aasta 1.septembri seisuga on Airi Liimetsal 330 publikatsiooni (ilmunud 320 ja ilmumas 10). Nendest 253 on teadustööd (s.h 4 monograafiat, 17 koostatud ja toimetatud raamatut/artiklikogumikku, 22 Liimetsa peatoimetamisel väljaantud raamatut kirjastuses Peter Lang seerias Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft) ning 77 on kokku populaarteaduslikke artikleid ja muud loomingut (muusikalised kujundused Raadioteatri Luuleruumi-saatesarja luulekavadele, sealjuures sageli pianistina antud muusika esitamine klaveril). Teadustööd on ilmunud 16 eri riigis (Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Bulgaaria, Tšehhi, Slovakkia, Saksamaa, Austria, Holland, Inglismaa, Soome, Rootsi, Norra, Hispaania, Kreeka). A. Liimetsa juhendamisel on senini kaitstud Tallinna Ülikoolis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kokku 72 teadustööd (neist on 4 doktoritööd, 59 magistritööd ja 9 bakalaureusetööd). Airi Liimetsa uurimistöö filosoofi ja teadlasena on olnud teedrajav Eestis ning tunnistatud uudseks ja originaalseks ka rahvusvahelisel areenil kõigis ta viljeldud valdkondades (kasvatusfilosoofia, filosoofiline ja pedagoogiline antropoloogia, noorsoosotsioloogia, kasvatusteaduse ajalugu, õppimispsühholoogia, etnomusikoloogia, muusikafilosoofia ja muusikapedagoogika) (vt Kvalifikatsiooni lisainfo).

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2011–...   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituudi, alates 1.09.2015 Haridusteaduste Instituudi kasvatusfilosoofia ja -sotsioloogia professor (1,00)
01.09.2011–...   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Doktorikool, kõrgkoolipedagoogika ja filosoofilise antropoloogia külalisprofessor (0,01)
01.09.2005–...   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikool, Külalisprofessor (aine "Filosoofia ja teater", kuni 2012 aine "Kasvatusfilosoofia") (0,01)
01.02.2012–31.08.2015   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituudi filosoofilise ja pedagoogilise antropoloogia keskuse juhataja (alates 1.09.2015 on keskuse tegevus lõpetatud seoses üleülikoolilise struktuurireformiga TLÜs) (0,01)
01.09.2007–31.08.2011   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, kasvatusfilosoofia ja kasvatusteaduse professor (1,00)
01.01.2007–31.05.2011   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituudi filosoofilise ja pedagoogilise antropoloogia külalisprofessor (0,01)
01.02.2006–31.12.2010   
Tallinna Ülikool, muusika osakonna mängufilosoofia külalisprofessor (0,01)
23.08.2004–31.08.2007   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, kasvatusfilosoofia ja kasvatusteaduse dotsent (aastail 2002-2003 külalisdotsent) (1,00)
23.08.2004–31.08.2011   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Koolimuusika Instituudi juhataja (2004-2009) ning Filosoofilise ja Pedagoogilise Antropoloogia Keskuse juhataja (2005-2011) (1,00)
01.02.2002–22.08.2004   
Tallinna Pedagoogikaülikool, kasvatusfilosoofia lektor kasvatusteaduse õppetoolis (1,00)
01.02.2001–31.01.2014   
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi kasvatusfilosoofia ja -sotsioloogia külalisprofessor (0,01)
16.10.1996–31.01.2002   
Tallinna Pedagoogikaülikool, arengu-uuringute labori juhataja (1996-1998) ja Haridusuuringute Instituudi vanemteadur (1,00)
01.10.1993–31.10.1995   
Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, koolituspoliitika osakonna ekspert (0,50)
01.09.1993–10.06.1995   
AS Okk & Co, eesti keele õpetaja (0,01)
01.09.1992–15.10.1996   
Tallinna Pedagoogikaülikool (TPÜ), kasvatusfilosoofia vanemõpetaja (kuni august 1993), lektor kasvatusteaduse õppetoolis (1,00)
01.01.1991–31.12.1997   
Eesti Rahvusringhääling, mittekoosseisuline muusikaline kujundaja
01.01.1990–31.12.1996   
TPedI / Tallinna Pedagoogikaülikool (TPÜ alates 1992), arengu-uuringute labori teadur (0,50)
18.02.1988–31.08.1992   
Tallinna Pedagoogiline Instituut (TPedI), pedagoogika ja psühholoogia kateedri nooremteadur (kuni august 1989), õpetaja (kuni august 1992) (1,00)
01.09.1985–31.12.1987   
Tartu Riiklik Ülikool, pedagoogika kateedri tunnitasuline õppejõud aspirandina (0,01)
08.02.1984–31.05.1985   
Heino Elleri nim Tartu Muusikakool, mittekoosseisuline kontsertmeister puhkpilliosakonnas (0,01)
 
 
Haridustee
1996–2004   
Heidelbergi Pedagoogikaülikool, doktorantuur kasvatusteaduses ja filosoofias; 30.09.2004 - samas, kasvatusteaduse doktor (Dr. paed) kasvatusfilosoofia alal (lõpetanud magna cum laude)
1995–1996   
Heidelbergi Pedagoogikaülikool, Tempus-Phare stipendiaat doktoritöö kirjutamiseks (9 kuud)
1993–1993   
Magdeburgi Otto-von-Guericke-Ülikool, DAADi stipendiaat magistritöö kirjutamiseks (1 kuu)
1993–1993   
Helsingi Ülikool, Viron Säätiö stipendiaat magistritöö kirjutamiseks kasvatusteaduste teaduskonnas (1 kuu)
1991–1991   
Helsingi Ülikool, antud ülikooli stipendiaat kasvatusteaduste teaduskonnas (1 kuu)
1984–1987   
Tartu Riiklik Ülikool, aspirantuur pedagoogika kateedris; 1994 - kaitsnud Tartu Ülikoolis magistrikraadi (M.A., teadusmagister) kasvatusteaduse alal (lõpetanud cum laude)
1977–1984   
Tartu Riiklik Ülikool (1977-1979/1981-1984), eesti keele ja kirjanduse eriala, diplomitöö etnomusikoloogiast (lõpetanud cum laude)
1975–1981   
G.Otsa nim Tallinna Muusikakool (1975-1977), H.Elleri nim Tartu Muusikakool (1978-1981), klaveri eriala (lõpetanud cum laude)
1966–1977   
J.Semperi nim Tartu 8. Keskkool, eesti keele ja kirjanduse süvaõppega klass (lõpetanud kuldmedaliga)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2020−...   
Kasvatusteaduse magistriõppekava nõukogu liige Tallinna Ülikoolis
2020−...   
Ajakirja "Eesti Haridusteaduste Ajakiri" (klassifikatsioon 1.2 ETISe järgi) artiklite retsensent
2017−...   
TLÜ kasvatusteaduse magistriõppekavale vastuvõtukomisjoni esimees
2016−...   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli magistrikomisjoni liige
2016−...   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikoolis teatrikunsti doktoritööde kaitsmisnõukogu liige
2015−...   
Soome Kasvatusteaduse Seltsi kasvatusfilosoofia ja kasvatuse ajaloo võrgustiku (SIG-rühma) liige
2014−...   
TLÜ kasvatusteaduse magistriõppekava magistritööde kaitsmiskomisjoni esimees
2013−...   
Martin-Heidegger-Gesellschaft'i liige
2013−...   
Soome Akadeemiasse kutsutud rahvusvaheline ekspert granditaotluste retsenseerimiseks kasvatusfilosoofia, -sotsioloogia ja andragoogika paneelis
2013−...   
Kasvatusteaduslike ja -filosoofiliste raamatute retsensent rahvusvahelises kirjastuses "Peter Lang"
2010−...   
Ajakirja "Methis: Studia Humaniora Estonica" (1.1-klassifikatsioon) retsensent
2009−...   
Põhja-Ameerika Max Scheleri Ühingu liige
2008−...   
Retsensent üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil kasvatusteaduste valdkonnas
2008−...   
Ajakirja "Problems of Education in the 21st Century" (klassifikatsioon 1.1 ETISes) retsensent
2007−...   
Helmuth-Plessner-Gesellschaft'i liige (rahvusvaheline filosoofilise antropoloogia ühing)
2005−...   
Saksa Kasvatusteaduse Ühingu (DGfE) liige (seal sektsiooni "Üldine Kasvatusteadus/Allgemeine Erziehungswissenschaft" ja komisjonide "Kasvatus- ja haridusfilosoofia/Erziehungs- und Bildungsphilosophie" ning "Pedagoogiline antropoloogia/Pädagogische Anthropologie" liige)
2004−...   
Ühingu "Verein der Stipendiaten des Baden-Württemberg-Stipendiums" liige (keskus Tübingenis)
2004−...   
Vastutav toimetaja ja väljaandja (Hrsg.) teadusraamatute seerial "Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft" rahvusvahelises kirjastuses "Peter Lang" (Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien)
2001−...   
Euroopa Koolimuusika Assotsiatsiooni (EAS) liige
1993−...   
Kasvatusfilosoofiliste aastakonverentside (Heino Liimetsa päevad) peakorraldaja (neist rahvusvahelised 1993, 1998, 2008, 2018). Praeguseks ajaks on toimunud XVI Heino Liimetsa päev 2018. aastal
1990−...   
Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi (EAPS) liige, ühtlasi EERA (European Educational Research Association) liige EAPSi kui kollektiivliikme koosseisus
2019−2019   
Viini Muusika ja Esituskunstide Ülikoolis (Austria) kasvatus- ja haridusteaduste valdkonna professorite ametikohale valimiste ekspert maist septembrini 2019
2019−2019   
Töögrupi "(Kasvatus)kultuuride sidusus ja aegruumiline järjepidevus" organiseerimine ja juhtimine 27. aprillil 2019 Eesti sotsiaalteadlaste XI aastakonverentsil Tartu Ülikoolis
2017−2019   
Tallinna Ülikoolis kasvatusteaduse magistriõppekava juht
2017−2019   
Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õppekolleegiumi liige
2016−2016   
Kutsutud ekspert Eesti Kultuuri Koja konverentsil "Kultuur, haridus ja haritus" 4.-5.11.2016, Eesti Rahva Muuseumis Tartus
2016−2017   
Töögrupi organiseerimine ja juhtimine 25. märtsil 2017 Eesti sotsiaalteadlaste X aastakonverentsil Tallinna Ülikoolis
2016−2016   
Teadlaste Öö festivali 2016 raames organiseerinud töötoa "Loovust otsimas" ning esinenud seal Tallinna Ülikooli avatud teadusnädalal 26. septembril koos doktorant Lilian Reinmetsaga
2016−2016   
Tallinna Ülikoolis 9.-10. juunil 2016 toimunud Soome Kasvatusteaduse Seltsi kasvatusfilosoofia ja kasvatuse ajaloo võrgustiku (SIG-rühma) suvepäevade konverentsi peakorraldaja koostöös soomlastega teemal "The Future of History and Philosophy of Education"
2015−2016   
Teadusseminaride sarja "Nurgamõtlemisest ja suurejoonelisest mõtlemisest" organiseerimine ja juhatamine Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis
2015−2016   
Tallinna Ülikooli hariduse juhtimise magistriõppekava uue versiooni koostamise töögrupi liige
2015−2016   
Tallinna Ülikoolis gümnaasiumiõpetaja koolitusprogrammi magistriõppekava uue versiooni koostamise töögrupi liige
2014−2015   
European Transfer of Innovation Project "INCOM-VET: Development of Intercultural Competence of Students and Trainers in EU VET Institutions" (Project No: LLP-LDV-TOI-2013-LT-0145; Leedu, Soome, Eesti, Saksamaa, Itaalia, Sveits) välisekspert
2013−2018   
Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktoriõppekava nõukogu liige
2013−2015   
Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi 20.aastapäeva tähistava konverentsi korralduskomisjoni liige ning seal sektsiooni "Individuatsioon, identiteet, õppimine" juhatamine 16.04.2015
2013−2014   
Tallinna Ülikoolis üliõpilaste teadustööde üleülikoolilise konkursi haridusvaldkonna komisjoni liige
2013−2015   
Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi nõukogu liige
2012−2012   
Tallinna Ülikoolis üliõpilaste teadustööde üleülikoolilise konkursi haridusvaldkonna komisjoni esimees
2012−2017   
Tallinna Ülikooli kasvatusteaduse magistriõppekava nõukogu liige
2012−2015   
Tallinna Ülikoolis filosoofilise ja pedagoogilise antropoloogia keskuse asutaja ja selle juhataja (alates 1.09.2015 on keskuse tegevus lõpetatud seoses üleülikoolilise struktuurireformiga TLÜs)
2010−2011   
Eesti Teadusfondi granditaotluste retsenseerimine
2008−2011   
ETF-7378 grandi "Muusika roll Eesti, Saksa ja Soome koolinoorte elustiili ja Mina-identsuse kujunemises" juht
2008−2009   
Eesti projektijuht projektis "Nordic Network for Music Education" (juht: Bergeni Ülikool, partnerid: Norra, Rootsi, Soome, Taani, Island, Eesti, Läti - kokku 15 ülikooli ja muusikaakadeemiat)
2007−2008   
Haridusalase mõisteleksikoni koostamise töögrupi juht (finantseerija HTM; okt 2007-aprill 2008)
2007−2009   
Euroopa Koolimuusika Assotsiatsiooni (EAS) ja Rahvusvahelise Muusikakasvatuse Ühingu (ISME) 2009.aastal Tallinnas toimunud aastakonverentsi korralduskomisjonis sisulise külje eest peavastutaja
2007−2007   
Rahvusvahelise (Eesti-Soome) muusikaõppekirjandusealase konverentsi organiseerimine EMTAs (15.-16.11.2007)
2005−2011   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Filosoofilise ja Pedagoogilise Antropoloogia Keskuse asutaja ja selle juhataja
2005−2011   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapedagoogika doktoriõppekava rajaja ja selle juht
2005−2005   
Sektsiooni "Suitsiidi riskitegurid" organiseerimine ja juhatamine Eesti Sotsiaalteadlaste VI konverentsil (ESAK) 5.11.2005 Tallinna Ülikoolis
2005−2006   
Kasvatusfilosoofilis-muusikaliste salongide organiseerimine ja juhtimine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias
2004−2009   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Nõukogu liige
2004−2010   
Muusikapedagoogika aastakonverentside organiseerimine EMTA-s (neist rahvusvahelised 2007, 2009; prof A. Liimetsa doktorantide konverents 2010)
2004−2011   
EMTA raamatukogu nõuandva kogu liige
2004−2011   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorinõukogu liige
2004−2009   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapedagoogika bakalaureuse- ja magistriõppekava juht
2004−2007   
Teadusprojekti "Muusika kui fenomen noorte elustiilis ja (kooli)kultuuris" juht (finantseerija HTM)
2004−2009   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika instituudi juhataja ning instituudi nõukogu esimees
2004−2009   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia väliskomisjoni liige
2004−2009   
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppekomisjoni liige
2004−2011   
HTMi üleriigilise muusikaõpetuse ainenõukogu liige
1999−2003   
Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi Tallinna osakonna juhatuse liige
1999−2001   
ETF-3617 grandi "Õpistiil kui antropoloogiline ja esteetiline fenomen" juht
1998−2000   
Sihtfinantseeritava teadusprojekti "Õppiva inimese ja kasvatustegelikkuse areng kultuuriruumis" (SF0130024s98) tegevjuht
1998−1999   
Riho Pätsi 100. sünniaastapäevale pühendatud rahvusvahelise teaduskonverentsi organiseerimiskomisjoni liige
1997−1998   
Avatud Eesti Fondi Avatud Meele Instituudi teaduslik juhendaja
1997−1997   
Arengu-uuringute labori rahvusvahelise (Eesti-Soome-Kanada) seminari “Õppimise uurimise situatsioonist tänapäeval” peakorraldaja koos Tiiu Kuurmega (toimus 31.07-2.08.1997 Värskas)
1996−1998   
Tallinna Pedagoogikaülikooli arengu-uuringute labori juhataja
1996−1998   
Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste teaduskonna nõukogu liige
1995−2001   
HTMi üleriigilise filosoofia ainekomisjoni liige, gümnaasiumi riiklikule õppekavale aine "Filosoofia II" õppesisu autor
1995−1995   
Tallinna Pedagoogikaülikooli ja Lundi Ülikooli Malmö Õpetajate Kõrgkooli Arbaveres 7.-9. okt. toimunud rahvusvahelise ühiskonverentsi “Turn of the Century Man in Discourse on the Humanities” peakorraldaja koos prof Tiina Auniniga
1995−1995   
Eesti õpetajaharidust analüüsiva üleriigilise komisjoni liige TPÜ esindajana
1994−1995   
Teadusprojekti "Eestluse idee eestlaste teadvuses" juht (finantseerija: Eesti Rahvuskultuuri Fond)
1993−1995   
Tallinna Pedagoogikaülikooli Nõukogu seadusloome komisjoni liige
1993−1995   
Tallinna Pedagoogikaülikooli raamatukogu nõukogu liige
1991−1993   
Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi Tallinna osakonna juhatuse liige
 
 
Loometöö
Esinenud pidevalt klaveril teaduskonverentside ja -seminaride pidulikel avamistel jm (eelistades sealjuures tihti W.A. Mozarti, A. Skrjabini, S. Prokofjevi, R. Schumanni, F. Chopini, E. Griegi ja A. Pärdi muusikat). Teinud ka kaks soolokontserti (1980, kavas E.Grieg; 1998, kavas eesti muusika [E.Mägi, A.Pärt, H.Eller, J.Rääts, E.Tubin] ning R.Schumann ja A.Skrjabin).
.
Töötanud 1991-1997 Eesti Raadios luulesaadete mittekoosseisulise muusikalise kujundajana ning luulekavade koostajana (teinud A.Alliksaare, H.Visnapuu, A.Haava, M.Underi, J.Liivi jpt luulest koostatud kavadele kujundused,sealjuures mõnikord ise muusikat klaveril esitades). Saated on kuulatavad ja leitavad Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) audioarhiivist ning Raadioteatri Luuleruumi arhiivist..
 
 
Lisainfo
Lisaks doktorantuurile Heidelbergis (1996-2004) täiendanud end eri stipendiumide toel ka Tampere Ülikoolis (1991), Helsingi Ülikoolis (1991, 1993, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2011, 2015), samuti Magdeburgi Otto-von-Guericke-Ülikoolis (1993), Goethe nim Frankfurt Maini Ülikoolis (2006), Heidelbergi Pedagoogikaülikoolis (2005, 2006), Dresdeni Tehnikaülikoolis (2007), Viini Muusika ja Esituskunstide Ülikoolis (2007), Baseli Ülikoolis (2009), Freiburgi (im Breisgau) Ülikoolis (2009), Viini Ülikoolis (2011), Müncheni Ludwig-Maximiliani-Ülikoolis (2011), Berliini Humboldti-Ülikoolis (2014), Hamburgi Helmut Schmidt Ülikoolis (2018).

Olnud praeguseni kokku 21 teaduskonverentsi (neist 7 rahvusvahelised) korralduskomisjoni esimees; ning 9 konverentsi (neist 5 rahvusvahelised) organiseerimisel korralduskomisjoni liige. Sealjuures viimasel kolmeteistkümnel aastal (2008-2020) olnud järgmiste konverentside korralduskomisjoni esimees:
1) 27.veebr.-1.märts 2008: XII Heino Liimetsa päev, rahvusvaheline konverents "Mõtlemiskultuurid kasvatusteaduses ja kasvatuskultuurid" Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (27.-29.02), Tallinna Ülikoolis (29.02) ja Tartu Ülikoolis (1.03);
2) 18. nov. 2008: Koolimuusika päev Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias;
3) 1.-4. juuli 2009: Euroopa Koolimuusika Assotsiatsiooni (EAS) ja Rahvusvahelise Muusikakasvatuse Ühingu (ISME) Tallinnas EMTAs toimunud aastakonverents teemal "Muusika koolis ja väljaspool kooli" (sisulise külje eest peavastutaja);
4) 29. okt. 2010: XIII Heino Liimetsa päev teemal "Mis ja kus on akadeemiline vabadus" Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (diskussioon nimetatud teemal ja prof Airi Liimetsa doktorantide konverents);
5) 18.veebr. 2013: XIV Heino Liimetsa päev, konverents teemal "Õpetajaks olemisest: legendaarsus kui fenomen" Tallinna Ülikoolis;
6) 28. aprill 2014: XV Heino Liimetsa päev, konverents teemal "Õpetajad ja koolinoored kasvatustegelikkuses" Tallinna Ülikoolis;
7) 9.-10. juuni 2016: Soome Kasvatusteaduse Seltsi kasvatusfilosoofia ja kasvatuse ajaloo võrgustiku (SIG-rühma) suvepäevade konverents koostöös Tallinna Ülikooliga TLÜs teemal "The Future of History and Philosophy of Education";
8) 5.veebruar 2018: XVI Heino Liimetsa päev ning rahvusvaheline konverents teemal "(Kasvatus)teadlaseks olemisest" Tallinna Ülikoolis.

Olnud alates 1988. aastast põhitäitjaks kokku neljateistkümnes teadusprojektis: eelkõige HTMi poolt sihtfinantseeritavates projektides ning ETF-grantides, aga ka nt Eesti Rahvusringhäälingu tellitud ja rahastatud teaduslepingus aastail 1988-1991 "Eesti Raadio eesti õppekeelega keskkoolide õpilaste poliitilise arengu tegurina" (projekti juht: 1988-1989 prof Heino Liimets, 1989-1991 dots Ulve Kala); või 1992-1994 rahvusvaheline DAADi ja Konrad Adenauer Stiftungi finantseeritud 9 riigi (Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Kasahstan, Saksamaa, Norra, Holland ja Shveits) koostöös projekt "Õpilaste eluviis ja kool täna (projekti juht dots U.Kala) jm. Praegu viimaseks lõppenud projektiks on olnud töö põhitäitjana Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia finantseeritud projektis "Ruumi loomise strateegiad kaasaegses teatris" aastail 2019-2021, projekti juht: Madli Pesti EMTA Lavakunstikoolist (vt. rubriik "Projektid"). Alates 1994. aastast olnud kokku seitsme teadusprojekti juhiks (vt teadusorganisatsiooniline tegevus: 1994-1995, 1998-2000, 1997-1998, 1999-2001, 2004-2007, 2007-2008, 2008-2011).

* Pidanud Tallinna Ülikoolis 7. mail 2012 seoses kasvatusfilosoofia ja -sotsioloogia professori ametikohale valimistega Venia legendi loengu teemal "Mida kasvatusfilosoofilist ja -sotsioloogilist võib kõnelda naerev/nuttev teatrimask".

* Raadio Ööülikoolis pidanud kaks loengut:
a)"Marginaale ehk ääremärkusi tavapärasele kõnelemisele õppimisest", mis oli eetris Vikerraadios 28. novembril 2015 ning Klassikaraadios 29. novembril 2015 (kordus Vikerraadios 3.09.2016 ning Klassikaraadios 4.09.2016);
b)"Filosoofia ja muusikaga häälestatud maailm", mis oli eetris Vikerraadios 9. detsembril 2017 ning Klassikaraadios 10. detsembril 2017 [kordus Vikerraadios 27.02.2021 ning Klassikaraadios 28.02.2021]

* Esinenud filosoofilise mõtisklusega kontserdil "Transtsendents" (sarjast "Kaminamuusika") Vanalinna Muusikamajas 23. jaanuaril 2016. Girolamo Frescobaldi muusikat esitas orelil ja klavessiinil Marju Riisikamp (kontserdi korraldajad: Miikaeli Ühendus ja Vanalinna Hariduskolleegium, toetatuna Eesti Kultuurkapitali poolt; vt info: www.vhk.ee/uudised/kontsert-transtsendents/image/image_view_fullscreen);

* Teadlaste Öö festivali 2016 raames organiseerinud töötoa ning esinenud seal Tallinna Ülikooli avatud teadusnädalal 26. septembril koos oma doktorandi Lilian Reinmetsaga teemal "Loovust otsimas".

* Esinenud Beethoveni Sõprade Klubis Tallinna Linnateatris 28. mail 2017 kahetunnise loeng-vestlusega (küsitleja rollis ERRi saatejuht Joonas Hellerma) teemal "Filosoofia ja muusikaga häälestatud maailm" ning esitanud klaveril Arvo Pärdi ja Franz Schuberti muusikat.

* Teinud Viljandis "Ugalas" lavastaja Karl Laumetsa kutsel filosoofiaalase koolituse (loeng/seminari) teatrite "Vanemuine" ja "Ugala" lavastustrupile Ibseni draama "Peer Gynt" ettevalmistusfaasis 9. oktoobril 2020 (esietendus "Ugalas" 7. novembril 2020)

* Viinud läbi Eesti Draamateatris lavastaja Christopher Rajaveer'i kutsel ta näidendi "Lahtilõikamata sidruni nuusutamine" etendusmeeskonnale filosoofiaalase loeng/seminari absurdi-inimese teemal 20.septembril 2021 (Esietendus Tallinnas Kinomajas 1.12.2021)

Pidanud loenguid ja ettekandeid Austrias Grazi Ülikoolis (2008) ja Salzburgi Mozarteumis (2006); Bulgaarias Sofia Ülikoolis (1989) ja Varna Õpetajate Täiendusinstituudis (1989, 1990); Hispaanias Sevilla Ülikoolis (2005, 2006, 2007, 2007); Hollandis Nijmegeni Ülikoolis (1995); Kreekas Thessaloniki Ülikoolis (2008); Leedus Vilniuses Euroopa Humanitaarülikoolis (2014); Lätis Riias Läti Muusikaakadeemias (2001); Norras Bergeni Ülikoolis (2002); Saksamaal Magdeburgi Ülikoolis (1992, 1993, 1994), Heidelbergi Pedagoogikaülikoolis (2007, 2013), Stuttgartis Saksa-Eesti Foorumil (2003) ja Hamburgi Helmut Schmidt Ülikoolis (2018); Soomes Helsinki Ülikoolis (1991), Oulu Ülikoolis (2006), Tampere Ülikoolis (1991), Sibeliuse Akadeemias (2010) ning Vaasas Åbo Akadeemias (2007, 2015),Tšehhis Praha Karli Ülikoolis (2005), Venemaal Moskvas Pedagoogikateaduste Akadeemias (1990);

Esinenud kasvatus-, haridus- ning muusikaalastel ja üldkultuurilistel teemadel korduvalt ETV, TV3 ja TTV uudistesaadetes (nt Aktuaalne Kaamera jm), samuti Saksamaal raadioprogrammides SWR2, SWR4. Esinenud Eesti Rahvusringhäälingu erinevates saatesarjades: noorteprogramm NORA, Raadio Keskööprogramm, Visandid seisuga...., Maailmapilt, Haridus ja elu, Reporteritund, Helikaja, Vikerraadios 55-minutiline kultuurisaade Vasar (saatejuht: Maarja Vaino), MI (ETV saade muusikaelust), Raadio Ööülikool, Plekktrumm (kultuuriteemaline 45-minutiline vestlussaade ETV2-s, saatejuht: Joonas Hellerma).

Viimasel kolmel aastal (2019-2021) lugenud ülikoolides järgmisi loengukursusi:
1) Kasvatusfilosoofia (2 EAP, mis on kolmandik ainest "Kasvatusteaduste alused" TLÜ haridusteaduste instituudi kõigile bak-õppekavadele);
2) Filosoofilis-antropoloogilised käsitused inimesest, 6 EAP; TLÜ kasvatusteaduse, hariduse juhtimise ja klassiõpetaja erialade mag-õk;
3)Magistriseminar I (3 EAP, TLÜ kasvatusteaduse mag-õk);
4) Magistriseminar II (3 EAP, TLÜ kasvatusteaduse mag-õk);
5)Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu (6 EAP, koos Dr. Tiiu Ernitsaga TLÜ kasvatusteaduse eriala ning gümn. aineõpetaja mag-õppele);
6) Pedagoogiline suhtlemine ja filosoofiline mõtlemine (6 EAP, koos lektor Tähti Siinmaaga TLÜ klassiõpetaja erialale;kavas kuni 2019);
7) Kasvatusfilosoofia gümn. aineõpetaja TLÜ programmile (4 EAP kokku neljale üliõpilastevoorule)
8) Filosoofiline ja pedagoogiline antropoloogia (4 EAP, TLÜ kasvatusteaduste dok-õppele);
9) Kvalifikatsioonieksam (Ülevaade kasvatusteadusest) (6 EAP, TLÜ kasvatusteaduste dok-õppele);
10) Filosoofiline ja pedagoogiline antropoloogia (3 EAP, EMTA dok-õppele);
11) Inimesefilosoofia (3 EAP, EMTA dok-õppele);
12) Kõrgkoolipedagoogika (6 EAP, EMTA dok-õppele);
13) Filosoofia ja teater (4 EAP, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli mag-õppele);
14) Erialaseminar (3 EAP)kasvatusteaduse mag-õppele aine "Uurimistöö alused" koosseisus
15)Elustiil, õpistiil ja individuaalsus kultuuris (6 EAP)kasvatusteaduse eriala mag-õppele Tallinna Ülikoolis (koos lektor Marit Koit'iga)
16) Kasvatusteadus (4 EAP) EMTA lavakunstikooli mag-õppele.
17) Filosoofia ja teater (2 EAP) EMTA kaasaegsete etenduskunstide eriala magistrantidele aine "Loomeuurimus" (CPM008) raames.
18) Kasvatusfilosoofia (2 EAP) EMTA lavakunstikooli bak-õppele.
Varasematel aastatel pidanud TLÜs ja EMTAs veel järgmisi loenguid: pedagoogika üldised alused, kasvatusteooria, didaktika (TPedI filoloogiateaduskond 1990-1992), sissejuhatus kasvatusfilosoofiasse (TLÜ kasvatustead-te teaduskond 1992-2004), kasvatusfilosoofia (EMTA bak-õpe, lavakunstikooli mag-õpe, TLÜ kasvatusteaduste teaduskonna 1. ja 4. õppeaasta, hariduse juhtimise mag-õpe), postmodernism ja modernism kasvatusfilosoofias (TLÜ kasv-teaduste instituut), kasvatusteaduslikud paradigmad (EMTA dok-õpe), pedagoogiline eetika (EMTA dok-õpe ja TLÜ kasvatusteaduse mag-õpe), kasvatussotsioloogia (TLÜ kasvatusteaduse mag-õpe), kasvatusfilosoofia ja -sotsioloogia (TLÜ sotsioloogia bak- ja mag-õppele), mängufilosoofia (EMTA dok-õpe ja TLÜ muusika osakonna mag-õpe), integratiivne kasvatusteadus (EMTA bak-õpe), kasvatusteadus (EMTA koolimuusika bak-õpe), kasvatusteaduse proseminar, teadustöö kirjutamise metoodika, õppimispsühholoogia (EMTA bak-õpe), muusikapedagoogika doktoriseminar, muusikapedagoogika magistriseminar (EMTA), doktoriseminar TLÜ kasvatusteaduste doktoriõppele (kuni 2017), pedagoogilise erialakirjanduse seminar ning lavakunsti pedagoogika lavakunstikooli mag-õppele.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2020, Airi Liimets, Tallinna Ülikooli tunnustus juhendatud Kristiina Kivili magistritöö eest, mis sai TLÜ üliõpilaste teadustööde konkursil III preemia kultuuriliste kompetentside valdkonnas
2019, Airi Liimets, Tallinna Ülikooli prorektorite tunnustuskiri silmapaistvate teadustööde juhendamise eest
2017, Airi Liimets, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi Üliõpilasnõukogu tunnustuskiri selle eest, et "Loengud on väga huvitavad; et oskab muuta aine üliõpilastele põnevaks; et on alati positiivne ning vahva isiksus"
2013, Airi Liimets, Eesti üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil valdkondadeülese peapreemia pälvinud Tiiu Ernitsa doktoritöö juhendamise eest haridus- ja teadusministri tänukiri
2013, Airi Liimets, Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde üleülikoolilisel konkursil sotsiaalteaduste valdkonna doktoritööde kategoorias parima doktoritöö preemia pälvinud Tiiu Ernitsa töö juhendamise eest rektori tänukiri
2013, Airi Liimets, Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde üleülikoolilisel konkursil haridusvaldkonna magistritööde kategoorias III preemia pälvinud Margus Abeli töö juhendamise eest rektori tänukiri
2012, Airi Liimets, Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde üleülikoolilisel konkursil haridusvaldkonna magistritööde kategoorias II preemia pälvinud Kai Rei töö juhendamise eest rektori tänukiri
2010, Airi Liimets, Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss, esiletõstmine raamatu "Muusikalise kontegelikkuse ühendused identiteedi ja diferentsiga" koostamise, kaasautorluse ning toimetamise eest
2008, Airi Liimets, EV Kultuuriministeeriumi stipendium raamatu "Muusikalise kontegelikkuse ühendused identiteedi ja diferentsiga" väljaandmiseks
2006, Airi Liimets, Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss, aasta parima võõrkeelse teadustöö preemia
2004, Airi Liimets, Heidelbergi Pedagoogikaülikooli rektorifondi stipendium doktoriõpingute lõpetamiseks
2004, Airi Liimets, Kristjan Jaak Stipendium doktoriõpingute lõpetamiseks Heidelbergis
2003, Airi Liimets, Landesstiftung Baden-Württemberg, eliitstipendium doktoriõpinguteks Heidelbergis 11 kuuks
2002, Airi Liimets, Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss, aasta parima võõrkeelse teadustöö preemia
2002, Airi Liimets, Baden-Württembergi Teadus- ja Kultuuriministeeriumi stipendium doktoriõpinguteks Heidelbergis
2001, Airi Liimets, Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss, aasta parima eestikeelse teadustöö preemia
2001, Airi Liimets, Estonian World Council, stipendium doktoriõpinguteks Heidelbergis
2000, Airi Liimets, Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss, aasta parima eestikeelse teadustöö preemia
2000, Airi Liimets, Baden-Württembergi Teadus- ja Kultuuriministeeriumi stipendium doktoriõpinguteks Heidelbergis
2000, Airi Liimets, Soome Akadeemia stipendium aastatel 2000-2004 uurimistööks Helsingi Ülikoolis igal nimetatud aastal kaheks nädalaks
1999, Airi Liimets, TPÜ rektoraadi preemia R.Pätsi 100.sünniaastapäevale pühendatud rahvusvahelise konverentsi organiseerimise ning kolme raamatu toimetamise eest
1998, Airi Liimets, Tempus-Phare stipendium (3 kuuks) doktoriõpinguteks Heidelbergis
1997, Airi Liimets, Zeit-Stiftung Bucerius, aastastipendium (7 kuud) doktoriõpinguteks Heidelbergis
1997, Airi Liimets, Rahvuskultuuri Fond, stipendium doktoriõpinguteks Heidelbergis
1995, Airi Liimets, Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss, Heino Liimetsa nimeline aasta parima magistritöö preemia
1995, Airi Liimets, Tempus-Phare aastastipendium (9 kuuks) uurimistööks Heidelbergi Pedagoogikaülikoolis
1993, Airi Liimets, Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss (korraldajad: Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts), aasta parima eestikeelse teadustöö preemia
1993, Airi Liimets, DAADi stipendium kuuajaliseks uurimistööks Magdeburgi Otto-von-Guericke Ülikoolis
1993, Airi Liimets, Viro-Säätiö stipendium kuuajaliseks uurimistööks Helsingi Ülikoolis
1984, Airi Liimets, Üliõpilaste teaduslike tööde vabariikliku konkursi I preemia Tartu Riiklikus Ülikoolis tehtud etnomusikoloogiaalase uurimuse eest
1983, Airi Liimets, Hans Pöögelmanni nimelise stipendiumi saaja 1983-1984 Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilasena
1981, Airi Liimets, Vabariiklik kooliajalooalaste uurimuste konkurss, preemia Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli ajaloost tehtud uurimuse eest selle kooli õpilasena
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.1. Filosoofia; CERCS KLASSIFIKAATOR: H125 Filosoofiline antropoloogia ; TÄPSUSTUS: Käsitused inimesest: õppiv, vaikiv ja lobisev, postmodernne, mängiv, küsiv, surev, tegev, loominguline, stiilne inimene; inimene kui limes; inimene - aeg - ruum - diferents
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.1. Filosoofia; CERCS KLASSIFIKAATOR: H150 Eriteaduste filosoofia ; TÄPSUSTUS: 1) kasvatusfilosoofia (käsitused kasvatusest, inimese individuaalsus ja individuatsioon, õpistiil kui filosoofiline konstrukt, õpetajaks olemine kui selline); 2) kasvatusteaduse filosoofia (mõtlemiskultuurid, filosoofia kui sellise tähendus, kasvatusteaduse integraalsus ja transdistsiplinaarsus)
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.1. Filosoofia; CERCS KLASSIFIKAATOR: H130 Filosoofia ajalugu ; TÄPSUSTUS: Friedrich Nietzsche ja Martin Heideggeri mõttelugu
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S282 Võrdlev ja ajalooline pedagoogika; TÄPSUSTUS: Heino Liimetsa integraalse kasvatusteadusliku teooria arengulugu; kasvatusteaduslik mõttelugu Eestis
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S210 Sotsioloogia ; TÄPSUSTUS: sotsioloogiline noorsoouurimus: noorte elustiil; õppimine, õpistiil ja muusika elustiilis, koolikultuuris ja koduses kasvatuskultuuris
 
 
Lisainfo
2021. aasta 1.septembri seisuga on Airi Liimetsal 330 publikatsiooni (ilmunud 320 ning ilmumas 10). Nendest 253 on teadustööd (s.h 4 monograafiat, 17 koostatud ja toimetatud raamatut/artiklikogumikku, 22 Liimetsa peatoimetamisel väljaantud raamatut kirjastuses Peter Lang seerias Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft) ning 77 on kokku populaarteaduslikke artikleid ja muud loomingut (eelkõige muusikalised kujundused Raadioteatri Luuleruumi-saatesarja luulekavadele). Teadustööd on ilmunud 16 eri riigis (Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Bulgaaria, Tšehhi, Slovakkia, Saksamaa, Austria, Holland, Inglismaa, Soome, Rootsi, Norra, Hispaania, Kreeka). A. Liimetsa uurimistöö teadlase ja filosoofina on kõigis ta viljeldud valdkondades olnud teedrajav Eestis ja tunnistatud uudseks ning originaalseks ka rahvusvahelisel areenil.

Airi Liimets on Eesti esimene ning senini ainus kasvatusfilosoof. Kasvatusfilosoofilise monograafiaga (ilmunud Saksamaal 2005) õppivast inimesest ja õpistiilist promoveerus ta doktoriks 2004. aastal Heidelbergi Pedagoogikaülikoolis. (Kasvatus)filosoofide rahvusvahelistes ringkondades on tunnustatud ja nimetatud originaalseks A. Liimetsa filosoofiline mõtlemine: a) kasvatusest kui inimese ja olemise diferentsist, b) inimesest kui limes'est, c) õppivast inimesest kui liminaliteedis iseendaga kohtuvast piiritust Ise-Maailmast, 4) õpistiilist kui tegeva inimese individuatsiooni struktuurist, 5) inimesest kui koduteest ja ärateest; 6) naervast/nutvast teatrimaskist kui fenomenist; 7) tegevusest kui filosoofilisest konstruktist. Filosoofias (kasvatusfilosoofias, filosoofilises ja pedagoogilises antropoloogias, filosoofia ajaloos, kasvatusteaduse filosoofias) on huviorbiidis olnud kõige enam inimesekäsitus kui selline. Lisaks ülalnimetatule on Liimets kirjutanud ka mängivast inimesest; vaikivast ja lobisevast, küsivast, eetilisest, tegevast, kasvavast, loomingulisest, surelikust ja end ajalisustavast inimesest, nurgainimesest, stiilsest ja individuaalsest inimesest, inimese iseendaks saamisest. Ta on esitanud interpretatsioone Friedrich Nietzsche ja Martin Heideggeri filosoofiast, filosoofia kui sellise tähendustest, käsitustest kasvatuse kohta, ajalooteadvusest; aporeetilisest, mittedistsiplinaarsest, integraalsest, ainekesksest ning isiksuse arengu kesksest mõtlemisest; paideia-mõtlemisest antiikajal, postmodernismist kui fenomenist ja postmodernistlikust õppijast, õpetajaks olemisest ja õpetaja legendaarsusest kui fenomenist.

Noorsoosotsioloogias kuulub Airi Liimets oma isa Heino Liimetsa poolt 1970. aastate algul rajatud õpilaste elustiili uurimise koolkonda, kus uurimistöö toimus aastail 1972-1991 Eesti Raadio poolt finantseeritud teaduslepingu toel. Selle nn raadiolepingu nooremteadurina Tallinna Pedagoogilises Instituudis (TPedI) alustaski veebruaris 1988 Airi oma akadeemilist tööelu peale aspirantuuri Tartu Ülikoolis. 2002. aastast on nimetatud elustiiliuurimisgrupi juhiks Airi Liimets, kes on koolkonna teoreetilist ideestikku arendanud edasi diferentsifilosoofilise mõtlemise perspektiivist, mis on uudne nii Eestis kui ka rahvusvahelises teaduses. Empiiriliselt on A. Liimets ise uurinud eelkõige õppimise kui tegevuse, õpistiili ning muusika kui fenomeni positsiooni noorte elustiilis. Selleks on ta eelnevalt koos töögrupi liikmetega uuendanud koolkonnas 1975. aastal loodud uurimismetoodikat “Pingist pinki”, millest nüüdseks on ilmunud selle 7. versioon, mis on tõlgitud võrdlusuurimuse jaoks ka saksa ja soome keelde. A. Liimets on esitlenud ja analüüsinud Eesti koolkonna ja iseenda ideid elustiilist paljudes nii eestimaistes kui rahvusvahelistes publikatsioonides. Viimastel aastatel on ta kirjutanud ka noorsoo mõiste arenguloost (tõlgendades seda filosoofia vaatepunktist) ja rändlinnuliikumisest kui fenomenist 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse Euroopas. Uudseks A. Liimetsa vaatenurgaks rändlinnuliikumise uurimisloos on antud liikumise käsitamine integraalse fenomenina, mis empiirilise uurimistöö tulemusena järeldub korrelatiivsetest seostest sellele liikumisele omaste väärtuste vahel - väärtuste, mis väljaspool rändlinnuliikumist omavahel ilmselgelt eriliselt ei seostuks (vt artiklid koos Tiiu Ernitsaga ajakirjas "Tuna" 2019 või ajakirjas "History of Education" 2021 jt).

Kasvatusteaduse ajaloo valdkonnas on Airi Liimets alates 1991. aastast koostöös oma õe Reet Liimetsaga uurinud Heino Liimetsa kasvatusteaduslike ideede ning ta integraalse teooria kujunemislugu. Sel teemal on Airil ilmunud hulgaliselt artikleid. 1998. aastal ilmus nii eesti- kui ingliskeelsena monograafia Heino Liimetsa elust ja teaduslikest ideedest, 2010. aastal aga Saksamaal A. Liimetsa koostatud ja toimetatud pühendusteos (Festschrift) H. Liimetsale ta 80. sünniaastapäevaks. 2017. aastast pärineb ajakirjas “Methis” ilmunud Airi Liimetsa käsitlus Heino Liimetsa teadlaseks kasvamisest oma onult Enn Koemetsalt saadud kirjade toel. Viimastel aastatel on A. Liimetsal tekkinud huvi Eesti kasvatusteadusliku mõtteloo arengu vastu laiemalt. Koos R. Liimetsaga on tehtud mahukas uurimus Johannes Käisi ja Heino Liimetsa ideestike sarnasustest/erinevustest ja seatud küsitavaks Eesti kasvatusteadusliku mälu järjepidevus ja jätkuvus tänapäeva Eestis (nt artikkel kogumikus "Haridusmõte" 2020 või artikkel Peter Lang'is ilmunud kogumikus "Denk- und Lernkulturen im wissenschaftlichen Diskurs" 2017). Antud käsitlus on Eesti kasvatusteaduses esimene ideede arengulugu analüüsiv uurimus üldse. Koos oma magistrandi Bianka Makoidiga on Airi uurinud ka seoseid kasvatuskäsituste vahel eesti vanasõnades ja kasvatusteaduses (vt artikkel ajakirjas "Mäetagused" 2021). Lisaks on A. Liimets kirjutanud aastate jooksul artikleid, kus mõtestab oma eesti keele ja kirjanduse õpetaja - legendaarse Vello Saage - elu ja tööd J. Semperi nimelise Tartu 8. Keskkooli kirjandusklassidega. 2022. aastal on ilmumas Airi Liimetsa algatatud ja koos Krista Aru ja Kertu Uriga koostatud raamat "Õpetaja elav sõna: Pühendusteos Vello Saage 100. sünniaastapäevaks".

Kasvatusteadusesse sisenes Airi Liimets 1984. aastal, asudes Tartu Ülikoolis pedagoogika aspirantuuris uurima õpitegevuse stiili, olles Eestis üldse esimene, kes sellele maailmas traditsiooniliselt õppimispsühholoogia valdkonna teemale pühendus (aastal 1993 lisandus Voldemar Tomusk monograafiaga “Õpistiilid”, ning sellega tänaseni õpistiilialane põhjalikum uurimistöö Eestis piirdubki). 1991. aastal ilmus Airil ajakirjas “Haridus” neljast artiklist koosnev sari õpistiilist, 1999. aastal aga TLÜ Kirjastuses monograafia õpitegevuse stiilist. Kokkuvõtliku käsitluse õpistiilidest teaduslikus mõtlemiskontekstis leiab 2005. aastal Saksamaal ilmunud monograafia esimesest peatükist. Seal on esitatud ka A. Liimetsa enda aastail 1986-1988 tehtud mahuka empiirilise uurimistöö tulemused. Andmete kogumiseks töötas A. Liimets ise 1986. aastal välja originaalse õpistiilide uurimise metoodika. 2005. aasta monograafiast leiab ka kriitika õpistiilide teaduslikule uurimisele ning esitatud on maailmas originaalne filosoofiline lähenemine ja mõtlemine õpistiilist ja õppivast inimesest, mille edasiarendust võib kuulda 2015. aastal salvestatud ööülikooli loengust "Marginaale ehk ääremärkusi tavapärasele kõnelemisele õppimisest". Lisaks on A. Liimets kirjutanud ka identiteediloomest ning hirmust ja kartusest õppimisel ja õpetamisel, eesmärkidest ja eesmärgistamisest õppe- ja kasvatustegevuses.

Airi Liimetsa teaduslik töö sai üldse alguse Tartu Ülikooli üliõpilasena etnomusikoloogia valdkonnas, mille tulemusena valmis 1984. aastal diplomitöö “Viiulipalade muusikaline vorm Eesti rahvatraditsioonis”, mis 1988. aastal ilmus monograafiana kirjastuses “Valgus”. See on Eestis esimene uurimus rahvalikust viiulimuusikast. Uudne on ka sealjuures, et muusikat ja viiulipalade muusikalist vormi on analüüsitud ja tõlgendatud muusikasemiootika vaatepunktist. Rahvamuusikast on A. Liimets 1990. aastate lõpul mõelnud ja kirjutanud ka ühenduses isiksuse terviklikkuse ja arenguga. Koostöös muusikateadlase Kerri Kottaga on esimestena Eestis arendatud ka muusikafilosoofilist mõtlemisviisi, käsitades muusikat kui limes't. Muusikafilosoofilisi mõtteid leiab ka A. Liimetsa 2017. aastal salvestatud ööülikooli loengust teemal “Filosoofia ja muusikaga häälestatud maailm”.

Aastail 2004-2009, kui Airi Liimets töötas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika instituudi juhatajana, tingis ametikoht ka sisenemise muusikapedagoogikateadusse, mida ta rikastas ühena esimestest Eestis empiirilise muusikasotsioloogilise lähenemisviisiga. Lisaks kirjutas ta ka (muusika)õpikust kui kultuurimärgist ning õpikute koostamisest, autobiograafilise Mina arengust klaveriharjutamise protsessis; soolisusest ühenduses muusikaõpetusega, muusika põhimõistete tundmisest õpilaste hulgas; mõtiskles muusikaarmastusest kui fenomenist, seadis filosoofiliselt mõeldes kahtluse alla koolimuusika mõiste jm. Tema ise ja ta juhendatud magistrandid ja doktorandid on teinud hulgaliselt empiirilisi uurimusi ning kirjutanud artikleid muusika kui õppeaine, muusika tähenduse ja muusika kuulamise, laulupeo kui fenomeni positsiooni kohta noorte elustiilis, muusika rolli kohta Eesti koolikultuuris ja koduses kasvatuskultuuris. 2006. aasta ajakirja “Haridus” esimeses numbris ilmus kokku 9 artiklit (autoriteks A. Liimets ja ta üliõpilased), mis tutvustasid vastavasisulist uurimistööd koolimuusika instituudis, nagu ka 2009. aastal ilmunud A. Liimetsa koostatud ja toimetatud mahukas raamat “Muusikalise kontegelikkuse ühendused identiteedi ja diferentsiga”, kus temalt endalt autorina on teksti 228 lehekülge. 2011. aastal kirjastuses Peter Lang ilmunud A. Liimetsa ja M. Mäesalu koostatud raamat “Music Inside and Outside the School” on esimene trükis, kus kompaktselt esitletakse paljusid Eesti muusikapedagoogikateaduses viljeldavaid suundi rahvusvahelisele teadlaskonnale.

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2021
3.1.
2021
3.1.
2021
3.2.
2021
4.1.
2021
4.1.
2021
4.1.
2021
1.1.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
3.5.
2020
6.3.
2020
6.7.
2020
6.7.
2020
6.7.
2020
1.1.
2019
3.1.
2019
4.1.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
6.3.
2019
6.7.
2019
6.7.
2019
1.1.
2018
2.4.
2018
2.4.
2018
4.1.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.6.
2018
6.7.
2018
6.7.
2018
1.1.
2017
3.1.
2017
4.1.
2017
5.2.
2017
6.3.
2017
3.1.
2016
3.1.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
4.1.
2016
6.7.
2016
6.7.
2016
6.7.
2016
3.1.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
4.1.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.8.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
4.1.
2014
4.1.
2014
6.3.
2014
2.4.
2013
2.4.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
4.1.
2013
4.1.
2013
6.6.
2013
1.3.
2012
3.3.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
4.1.
2011
4.1.
2011
4.1.
2011
4.1.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.3.
2010
4.1.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
3.4.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
3.3.
2008
4.1.
2008
4.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.7.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
4.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
1.2.
2006
4.2.
2006
4.2.
2006
4.2.
2006
4.2.
2006
4.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
2.1.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
4.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.1.
2005
6.1.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
1.3.
2004
1.3.
2004
4.1.
2004
5.2.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
3.3.
2003
6.7.
2003
2.5.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.5.
2002
3.5.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
3.1.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
3.1.
2001
3.5.
2001
4.1.
2001
4.2.
2001
4.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
2.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
4.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
6.3.
1999
6.6.
1999
1.3.
1998
1.3.
1998
2.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
3.2.
1998
4.2.
1998
4.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
6.1.
1998
6.1.
1998
6.3.
1998
6.6.
1998
6.6.
1998
6.8.
1998
6.8.
1998
6.8.
1998
6.8.
1998
3.2.
1997
3.2.
1997
3.2.
1997
3.3.
1997
3.5.
1997
5.2.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.3.
1997
6.6.
1997
6.6.
1997
6.7.
1997
1.3.
1996
1.3.
1996
1.3.
1996
5.2.
1996
6.2.
1996
3.2.
1995
5.2.
1995
6.2.
1995
6.7.
1995
6.7.
1995
3.3.
1994
3.3.
1994
3.3.
1994
6.2.
1994
6.6.
1994
6.7.
1994
6.7.
1994
6.7.
1994
6.7.
1993
3.2.
1992
3.4.
1992
6.7.
1992
6.7.
1992
6.7.
1992
6.7.
1992
6.7.
1992
6.7.
1992
1.3.
1991
1.3.
1991
1.3.
1991
1.3.
1991
1.3.
1991
2.5.
1991
3.4.
1991
6.3.
1991
6.6.
1991
6.7.
1991
6.7.
1991
3.2.
1990
5.2.
1990
6.3.
1990
6.7.
1990
2.5.
1989
2.5.
1989
6.6.
1989
1.3.
1988
2.2.
1988
2.5.
1988
3.2.
1987
6.6.
1987
3.3.
1986
5.2.
1986
6.7.
1985
5.2.
1984
5.2.
1984
6.7.
1984
6.7.
1982
6.7.
1979
6.6.
1977
6.7.
1977
6.7.
1977
17.10.2021
4.03.1959
+372-56625927
airi_liimets@yahoo.de

Career

Institutions and positions
01.09.2011–...   
Tallinn University, Professor of Philosophy and Sociology of Education at the Institute of Educational Sciences (1,00)
01.09.2011–...   
Estonian Academy of Music and Theatre, School of Doctoral Studies, Visiting Professor of High School Pedagogics and Philosophical Anthropology (0,01)
01.09.2005–...   
Drama School of Estonian Academy of Music and Theatre, The Visiting Professor (Philosophy and Theatre, until 2012 Philosophy of Education) (0,01)
01.02.2012–31.08.2015   
Tallinn University, Head of the Centre for Philosophical and Pedagogical Anthropology at the Institute of Educational Sciences (Due to the overall structural reform in TLU, the activities of the centre have been concluded since 1.09.2015) (0,01)
01.09.2007–31.08.2011   
Estonian Academy of Music and Theatre, Professor of Philosophy of Education and of Educational Science (1,00)
01.01.2007–31.05.2011   
Tallinn University, The Visiting Professor of Philosophical and Pedagogical Anthropology at the Institute of Educational Sciences (0,01)
01.02.2006–31.12.2010   
Tallinn University, The Visiting Professor of Philosophy of Play at the Music Department (0,01)
23.08.2004–31.08.2007   
Estonian Academy of Music and Theatre, Associate Professor of Philosophy of Education and of Educational Science (in 2002-2003 Visiting Associate Professor) (1,00)
23.08.2004–31.08.2011   
Estonian Academy of Music and Theatre, Head of the Institute of School Music (2004-2009) and Head of the Centre for Philosophical and Pedagogical Anthropology (2005-2011) (1,00)
01.02.2002–22.08.2004   
Tallinn Pedagogical University, lecturer of Philosophy of Education at the Chair of Educational Science (1,00)
01.02.2001–31.01.2014   
Tallinn University, Visiting Professor of Philosophy and Sociology of Education at the Institute for International and Social Studies (0,01)
16.10.1996–31.01.2002   
Tallinn Pedagogical University, Head of the Laboratory of Developmental Studies (1996-1998) and senior researcher at the Institute for Educational Research (1,00)
01.10.1993–31.10.1995   
Estonian Ministry of Education and Science (EMES), expert at the department of Educational Politics (0,50)
01.09.1993–10.06.1995   
AS Okk & Co, Teacher of Estonian language (0,01)
01.09.1992–15.10.1996   
Tallinn Pedagogical University (TPÜ), senior teacher (until August 1993), lecturer of Philosophy of Education at the Chair of Educational Science (1,00)
01.01.1991–31.12.1997   
Estonian Public Broadcasting, freelance music designer
01.01.1990–31.12.1996   
Tallinn Pedagogical Institute / Tallinn Pedagogical University (since 1992), researcher of the Laboratory of Developmental Studies (0,50)
18.02.1988–31.08.1992   
Tallinn Pedagogical Institute (TPedI), Chair of Pedagogy and Psychology; junior researcher (until August 1989), teacher (until August 1992) (1,00)
01.09.1985–31.12.1987   
Tartu State University, postgraduate student and lecturer (on hourly basis) at the Chair of Pedagogy (0,01)
08.02.1984–31.05.1985   
Heino Eller Tartu Music School, concertmaster (on hourly basis) at the department of wind instruments (0,01)
 
 
Education
1996–2004   
Heidelberg University of Education, doctoral programme on Educational Science and Philosophy; 30.09.2004 - therein: Doctor of Educational Science (Dr.paed.) in Philosophy of Education (magna cum laude)
1995–1996   
Heidelberg University of Education, Tempus-Phare-Fellowship (9 months)
1993–1993   
Otto-von-Guericke-University of Magdeburg, DAAD-Fellowship (1 month)
1993–1993   
University of Helsinki, Viron-Säätiö-Fellowship for Research at the Faculty of Educational Sciences (1 month)
1991–1991   
University of Helsinki, Fellowship for Research at the Faculty of Educational Sciences (1 month)
1984–1987   
University of Tartu, postgraduate research student at the Chair of Pedagogy; 1994 - University of Tartu, M.A. on Educational Science (cum laude)
1977–1984   
University of Tartu (1977-1979/1981-1984), Estonian Philology, majoring in Ethnomusicology (cum laude)
1975–1981   
Tallinn Music School named after G.Ots (1975-1977), Tartu Music School named after H. Eller (1978-1981), majoring in piano (cum laude)
1966–1977   
Tartu 8th Secondary School named after J.Semper, a class for advanced studies of Estonian language and literature (graduating as a gold medalist)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2020−...   
The Member of the council for MA-curriculum in Educational Science at the Tallinn University
2020−...   
Peer-reviewer of publications for the academic open access journal "Eesti Haridusteaduste Ajakiri" (Classification 1.2) published by University of Tartu
2017−...   
TLÜ kasvatusteaduse magistriõppekavale vastuvõtukomisjoni esimees
2016−...   
Member of the Commission for Master-Curriculum of Drama School at the Estonian Academy of Music and Theatre
2016−...   
The Member of the academic council for defence of PhD Thesis on Theatre Art at the Drama School of Estonian Academy of Music and Theatre
2015−...   
Member of the Network (SIG-group) for Philosophy and History of Education by the Finnish Society for Educational Sciences
2014−...   
TLÜ kasvatusteaduse magistriõppekava magistritööde kaitsmiskomisjoni esimees
2013−...   
Member of the Martin-Heidegger-Society
2013−...   
Invited foreign expert/peer-reviewer for research projects/Grants in Philosophy and Sociology of Education and in Andragogy at Academy of Finland
2013−...   
Peer-Reviewer of academic books in field of Philosophy of Education and of Educational Sciences by international Publishers "Peter Lang" (Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien)
2010−...   
Peer-reviewer of publications for the academic open access journal "Methis" (Classification 1.1) published by University of Tartu and Estonian Literature Museum
2009−...   
Member of Max Scheler Society of North-America
2008−...   
Reviewer of State Science Contest for students of Estonian universities (Bachelor, Master and Doctoral level) in field of Education
2008−...   
Peer-reviewer of the publications for the academic journal "Problems of Education in the 21st Century" (Classification 1.1 in ETIS)
2007−...   
Member of the Helmuth-Plessner-Gesellschaft (International Society of Philosophical Anthropology)
2005−...   
Member of the German Society for Educational Science (DGfE); therein: Member of the section of General Educational Science (Allgemeine Erziehungswissenschaft) and Member of the Commissions of Philosophy of Education (Erziehungs- und Bildungsphilosophie) and of Pedagogical Anthropology (Pädagogische Anthropologie)
2004−...   
Member of the Society "Verein der Stipendiaten des Baden-Württemberg-Stipendiums" (centering in Tübingen)
2004−...   
Editor-in-chief and Publisher (Hrsg.) of the Series of scientific books "Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft" in the international "Peter Lang" Publishers (Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien)
2001−...   
Member of European Association for Music in Schools (EAS)
1993−...   
Principal organizer of annual conferences on Philosophy of Education (Days in Honour of Prof. Dr. Dr.h.c. Dr.h.c. Heino Liimets) in Estonia (The international Conferences 1993, 1998, 2008, 2018); The XVI Heino Liimets Day 2018 - the last up to the present
1990−...   
Member of the Estonian Academic Society for Pedagogy (EASP), as member of the EASP at the same time member of EERA (European Educational Research Association)
2019−2019   
Expert by the election of professors in the field of educational sciences at the Wien University of Music and Performing Arts (Austria) (from May to September 2019)
2019−2019   
Organization and leading of the Work Group "The Cohesiveness and time-space consistency of the educational cultures” on April 27 2019 at the 11th Annual Conference of Estonian Social Scientists (ESAK) at the University of Tartu
2017−2019   
The programme director of the Master-curriculum for Educational Science at the Tallinn University
2017−2019   
The Member of the Board for Academic Studies at the Institute of Educational Sciences of the Tallinn University
2016−2016   
The invited expert of the conference "Culture, Education and Educated Being" of Estonian Cultural House, 4.-5.11.2016, Estonian National Museum in Tartu
2016−2017   
The Organizing and Leadership of the work group on the X annual conference of Estonian social sciences (25 March, 2017) at the Tallinn University
2016−2016   
The organizer of the workshop "In search of creativity” during the 2016 Researchers’ Night Festival and gave a presentation during the open research week of Tallinn University with my PhD student Lilian Reinmets on 26 September.
2016−2016   
The head of the organizational commission of the Conference of Network (SIG-Group) for Philosophy and History of Education by Finnish Educational Society (took place on 9.-10.06.2016 at the Tallinn University) on the theme "The Future of History and Philosophy of Education"
2015−2016   
The Organizing and Leadership of the series of academic seminars on the theme "On the corner-thinking and the great-thinking" at the Institute of Educational Sciences (Tallinn University)
2015−2016   
The member of the work group of composing of new version for master curriculum "Educational Management" at the Tallinn University
2015−2016   
The member of work group of composing of new version for Master curriculum of High School Teacher Training
2014−2015   
Invited foreign expert of the European Transfer of Innovation Project "INCOM-VET: Development of Intercultural Competence of Students and Trainers in EU VET Institutions" (Project No: LLP-LDV-TOI-2013-LT-0145; Lithuania; Finland, Estonia, Germany, Italy, Switzerland)
2013−2018   
Member of the Academic Council for Curriculum of Doctoral Studies in Educational Sciences at the Tallinn University
2013−2015   
Member of the organizational committee of the conference in Honour of 20. anniversary of the Institute of Educational Sciences at Tallinn University and The Leadership of the work group "Individuation, Identity, Learning" (16 April, 2015)
2013−2014   
Member of the Commission for Science Contest of Tallinn University Students (Bachelor, Master and Doctoral level) in field of Education
2013−2015   
Member of the Academic Council of the Institute of Educational Sciences at the Tallinn University
2012−2012   
Head of the Commission for Science Contest of Tallinn University Students (Bachelor, Master and Doctoral level) in field of Education
2012−2017   
Member of the Council for Master-Curriculum in field of Educational Science at the Institute of Educational Sciences of Tallinn University
2012−2015   
Founder and Head of the Centre for Philosophical and Pedagogical Anthropology at the Tallinn University (Due to the overall structural reform in TLU the activities of the centre have been concluded since 1.09.2015)
2010−2011   
Peer-reviewer of Research Projects/Grants for Estonian Science Foundation
2008−2011   
Head (Principal Investigator) of the research project ETF-7378 of the Estonian Science Foundation "The Role of Music in the Formation of Lifestyle and Self-Identity of School Youth in Estonia, Germany and Finland"
2008−2009   
Head of the Project "Nordic Network for Music Education" in Estonia (The general head: Ass. Prof. Torunn Bakken Hauge, University of Bergen; The Partners: Norway, Sweden, Finland, Danemark, Iceland, Estonia, Latvia, Lithuania)
2007−2008   
Principal Investigator of the research group for Lexikon of Educational Ideas (financed by Estonian Ministry of Education and Science; October 2007 - April 2008)
2007−2009   
Principal Investigator for the Content of the conference in the organizational committee of the 2009 annual conference of the European Association for Music in the Schools (EAS) and of the International Society for Music Education (ISME) in Tallinn
2007−2007   
The Organizing and Leadership of the international (Estonia-Finland) academic conference on the theme of music literature for schools at the Estonian Academy of Music and Theatre (15.-16.11.2007)
2005−2011   
Founder and Head of the Centre of Philosophical and Pedagogical Anthropology at the Estonian Academy of Music and Theatre
2005−2011   
Creator and coordinator of the Curriculum for Doctoral Studies in Music Pedagogy at the Estonian Academy of Music and Theatre
2005−2005   
The Organizing and Leadership of the work group "The Hazard Factors of Suicide" on the VI annual conference of Estonian social sciences (5 November, 2005) at the Tallinn University
2005−2006   
The Organizer and the Leadership of the Philosophical-musical Salons at the Estonian Academy of Music and Theatre
2004−2009   
Member of the Academic Council of the Estonian Academy of Music and Theatre
2004−2010   
Principal Organizer of annual conferences for Music Education at the Estonian Academy of Music and Theatre (the international conferences 2007, 2009: Conference of the doctoral students of Prof A.Liimets 2010)
2004−2011   
Member of Library's Council of Estonian Academy of Music and Theatre
2004−2011   
Member of the Academic Council for Doctoral Studies at the Estonian Academy of Music and Theatre
2004−2009   
Coordinator of the Bachelor- and Master-Curriculum in Music Education at the Estonian Academy of Music and Theatre
2004−2007   
Principal Investigator of the research project "Music as a Phenomenon in Lifestyle of the Youth and in (School)Culture" (financed by Estonian Ministry for Education and Science)
2004−2009   
Estonian Academy of Music and Theatre, head of the Institute of School Music and head of the Academic Council of the Institute
2004−2009   
Member of the Commission for Foreign Affairs at the Estonian Academy of Music and Theatre
2004−2009   
Member of the Commission for Academic Studies at the Estonian Academy of Music and Theatre
2004−2011   
Member of the State Commission for the school subject "Music Education" at the Estonian Ministry of Education and Science
1999−2003   
Member of the managing board of the Tallinn section of the Estonian Academic Society of Pedagogy (also in 1991-1993)
1999−2001   
Principal Investigator of the Grant-ETF3617 of the Estonian Science Foundation "Learning style as an anthropological and aesthetical phenomenon"
1998−2000   
Principal Investigator of research project "The Development of learning human being and educational reality in cultural space" (SF0130024s98, target financing by the Estonian Ministry of Education and Science)
1998−1999   
The member of the organizational commission of the international conference dedicated to the centenary of Riho Päts
1997−1998   
Academic adviser of the Open Mind Institute of Open Estonia Foundation
1997−1997   
The main organizer (in cooperation with Tiiu Kuurme) of the international (Estonia-Finland-Canadian) seminar on the topic "On contemporary situation of learning research" (took place since July 31 until August 2, 1997 in Värska)
1996−1998   
Head of the Laboratory of Developmental Studies at the Tallinn Pedagogical University
1996−1998   
Member of the Academic Council of the Faculty of Educational Sciences at the Tallinn Pedagogical University
1995−2001   
Member of the State Commission for school subject "Philosophy" at the Estonian Ministry of Education and Science
1995−1995   
The main organizer (in cooperation with Prof. Tiina Aunin) of the international (Estonia, Tallinn-Sweden, Lund, Malmö) conference “Turn of the Century Man in Discourse on the Humanities” (took place 7.-9. October 1995 in Arbavere)
1995−1995   
The member of the state commission for the analysis of Estonian teacher education
1994−1995   
Principal Investigator of the research project "Concept of Estonianness in the Consciousness of Estonians" (financed by the Estonian National Culture Foundation)
1993−1995   
Member of Commission for Legislation by the Academic Council, Tallinn Pedagogical University
1993−1995   
Member of the Library's Council, Tallinn Pedagogical University
1991−1993   
Member of the managing board of the Tallinn section of the Estonian Academic Society of Pedagogy
 
 
Creative work
Repeated appearances as a pianist in the opening ceremonies of academic conferences and seminars and elsewhere (with preferences for the work of W.A. Mozart, A. Skryabin, S. Prokofiev, R. Schumann, F. Chopin, E. Grieg and A. Pärt). There have been two solo concert: 1980 - in Programme music of E.Grieg; 1998 - in Programme Estonian music [E.Mägi, A.Pärt, H.Eller, J.Rääts, E.Tubin] and R.Schumann and A.Skryabin..

Freelance music designer and compiler of poetry programmes in Estonian Public Broadcasting 1991-1997 (musical design for programmes of poetry by A.Alliksaar, H.Visnapuu, A.Haava, M.Under, J.Liiv, etc., sometimes also performing the music on the piano). It is possible to find and listen to the transmissions in the audio archive of the Estonian Public Broadcasting and also from the archive of the Poetry Room of the Radio Theatre.
.
 
 
Additional information
In addition to the doctoral programme (1996-2004) in Heidelberg, since 1991 thanks to various scholarships and fellowships my in-service training took repeatedly place at the University of Helsinki (1991, 1993, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2011, 2015), likewise at the University of Tampere (1991), at the Otto-von-Guericke-University of Magdeburg (1993), at the Goethe-Frankfurt-am-Main-University (2006), at the Heidelberg University of Education (2005, 2006), at the Dresden University of Technology (2007), at the Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (2007), at the University of Basel (2009), at the University of Freiburg im Breisgau (2009), at the University of Vienna (2011), at the Ludwig-Maximilian-University of Munich (2011), at the Humboldt-University of Berlin (2014), at the Helmut Schmidt University of Hamburg (2018).

A.Liimets have been up to the present head of the organizational commission of 21 academic conferences (among these 7 international conferences) and member of the organizational commission of 9 conferences (among these 5 international conferences). Within the last thirteen years (2008-2020) A.Liimets have been the head of organizational commission of following academic conferences:
1) 27.02.-1.03.2008: XII Heino Liimets Day, international conference "Thinking Cultures in Educational Sciences and the Cultures of Education" at the Estonian Academy of Music and Theatre (27.-29.02), at the Tallinn University (29.02) and at the University of Tartu (1.03);
2) 18.11.2008: Day of School Music at the Estonian Academy of Music and Theatre;
3) 1.-4.07.2009: Annual conference 2009 of the European Association for Music in the Schools (EAS) and of the International Society for Music Education (ISME) in Tallinn at the Estonian Academy of Music and Theatre on the theme "Music inside and outside the school" (A. Liimets was the principal investigator for the content of the conference);
4) 29.10.2010: XIII Heino Liimets Day on the theme "What and where is academic freedom?" at the Estonian Academy of Music and Theatre (there have been the discussion on the theme and the conference of doctoral students of Professor Airi Liimets);
5) 18.02.2013: XIV Heino Liimets Day at the Tallinn University, conference on the theme "On the Being the teacher: Legendaryness as a Phenomenon";
6) 28.04.2014: XV Heino Liimets Day at the Tallinn University, conference on the theme "Teachers and school youth in educational reality";
7) 9.-10.06.2016: Conference of Network (SIG-Group) for Philosophy and History of Education by Finnish Educational Society in cooperation with the Tallinn University on the theme "The Future of History and Philosophy of Education". The conference took place at the Tallinn University.
8) 5.02.2018: XVI Heino Liimets Day at the Tallinn University, the international conference on the theme "On the Being the Scholar of Educational science"

I have been since 1988 the mean investigator in 13 research projects (primarily the grants of Estonian Science Foundation and the target financing by the Estonian Ministry of Education and Science, but also research project financing by Estonian Public Broadcasting 1988-1991, etc.). The last finished work as the main investigator lately have been in the project "The learner in the education system and labour market: inequality as shaping and being shaped by the external and internal boundaries" (2011−2014; Project Number of Target Financing: SF0130027s11; The principal investigator: Rein Vöörmann, Tallinn University, Institute of International and Social Studies - see the column "Projects"). Since 1994 have been principal investigator (head) of 6 research projects (see the column "Managerial and administrative work": 1994-1995, 1998-2000, 1999-2001, 2004-2007, 2007-2008, 2008-2011).

* Venia legendi lecture "What can a laughing/crying theatre mask tell us about in terms of Philosophy and Sociology of Education?” on being elected Professor of Philosophy and Sociology of Education at Tallinn University, 7 May 2012.

* Two lectures in the Radio Night University:
a) Lecture “Marginalia or footnotes to conventional talk about the learning”, on air in Vikerraadio on 28 November 2015 and in Klassikaraadio on 29 November 2015 (repeated in Vikerraadio on 3 September 2016 and in Klassikaraadio on 4 September 2016);
b)"Philosophy- and Music-attuned World", on air in Vikerraadio on 9 December 2017 and in Klassikaraadio on 10 December 2017:

* Philosophical meditation at the concert "Transcendence" (in the "Chamber Music" series) in Old Town Music House, 23 January 2016. Girolamo Frescobaldi’s music was played on the organ and the harpsichord by Marju Riisikamp (organised by St. Michael’s Society and Old Town Educational College, with the support of Estonian Cultural Endowment; for information see: www.vhk.ee/uudised/kontsert-
transtsendents/image/image_view_fullscreen);

* I organised a workshop during the 2016 Researchers’ Night Festival and gave a presentation "In search of creativity” during the open research week of Tallinn University with my PhD student Lilian Reinmets on 26 September.

* Presented a two-hour lecture-discussion on the topic of "Philosophy- and Music-attuned World" (interviewer Joonas Hellerma from Estonian Public Broadcasting) and given a piano performance on the music of Arvo Pärt and Franz Schubert at the Tallinn City Theatre, at an event organized by the Beethoven’s Friends’ Club; May 28, 2017.

Lectured as a Visiting Professor and conference papers in many universities and societies, including University of Graz (2008) and University Mozarteum Salzburg (2006) in Austrian; University of Sofia (1989) and Teacher Training Institute in Varna (1989, 1990) in Bulgaria; University of Sevilla (2005, 2006, 2007, 2007) in Spain; University of Nijmegen (1995) in the Netherlands; University of Thessaloniki (2008) in Greece; European Humanities University in Vilnius (2014) in Lithuania; Latvian Academy of Music in Riga (2001) in Latvia; University of Bergen (2002) in Norway; Otto-von-Guericke-University Magdeburg (1992, 1993, 1994), Heidelberg University of Education (2007, 2013),Forum Germany-Estonia in Stuttgart (2003) and Helmut Schmidt University of Hamburg (2018) in Germany; University of Helsinki (1991), Oulu (2006) and Tampere (1991), Sibelius Academy (2010) and Åbo Academy in Vaasa (2007, 2015) in Finland; Karl-University of Prague (2005) in Czech Republik; Russian Academy of Pedagogy in Moscow (1990) in Russia.

Repeated appearances in the news programmes of ETV, TV3 and TTV (e.g. Aktuaalne Kaamera, etc.), as well as German radio programmes SWR2, SWR4. I have participated in different programmes of Estonian Public Broadcasting Company: youth programme NORA, Radio Midnight Programme, Sketches from...., World Picture, Education and Life, Reporter’s Hour, Echo of Sound, 55 min culture related talk show Vasar on Vikerraadio programme, MI (ETV programme on music life), Radio Midnight University, Tin Drum (45 min culture related talk show on ETV2, producer: Joonas Hellerma).;

In the past five years (2017-2021) I have taught 20 courses in Estonian universities:
1) Philosophy of Education (2 ECTS; this is the part of the three-part-course "Fundamentals for Educational Sciences" for all Bachelor-curricula at the Institute of Educational Sciences in the Tallinn University);
2) Philosophical-anthropological Conceptions of Human Being (6 ECTS; the course in the MA-curricula "Educational Science", "Primary School Teacher" and "Educational Management" in the Tallinn University);
3) Sociology of Education (4 ECTS; the course for the MA-curriculum "Educational Science" in the Tallinn University; was in curriculum until 2016);
4) Master-Thesis-seminar I (3 ECTS; the course for the MA-curriculum "Educational Science" in the Tallinn University);
5) Master-Thesis-seminar II (3 ECTS; the course for the MA-curriculum "Educational Science" in the Tallinn University);
6) History of Educational Thinking (6 ECTS; the course in cooperation with Dr. Tiiu Ernits for the MA-Programme of High School Teacher Training and MA-curriculum "Educational Science" in the Tallinn University);
7) Pedagogical Communication and Philosophical Thinking (6 ECTS; the course in MA-curriculum “Primary Teacher Education” in cooperation with Lecturer Tähti Siinmaa in the Tallinn Univeristy);
8) Philosophy of Education for the MA-Programme of High School Teacher Training in the Tallinn University (4 ECTS);
9) Philosophical and Pedagogical Anthropology (4 ECTS; the course at the School of Doctoral Studies of Educational Sciences in the Tallinn University);
10) PhD Thesis seminar (4 ECTS; the course in the PhD-curriculum of Educational Sciences in the Tallinn University; was in curriculum until 2017);
11) Examination of Qualification (Survey of Educational Sciences) (6 ECTS, the course in the PhD-curriculum of Educational Sciences in the Tallinn University);
12) Philosophical and Pedagogical Anthropology (3 ECTS; the course at the School of Doctoral Studies at the Estonian Academy of Music and Theatre);
13) Philosophy on Human Being (3 ECTS; the course at the School of Doctoral Studies at the Estonian Academy of Music and Theatre);
14) Pedagogy of University Education (6 ECTS; the course at the School of Doctoral Studies at the Estonian Academy of Music and Theatre);
15) Philosophy and Theatre (4 ECTS; the course for MA-curriculum of Theatre Art at the Drama School in the Estonian Academy of Music and Theatre);
16) Pedagogy of Drama Art (6 ECTS, the course in the MA-curriculum at the School of Drama of the Estonian Academy of Music and Theatre; was in curriculum until 2018);
17) Special seminar (3 ECTS), the course for the MA-curriculum in Educational Science (the part of the subject "Fundamentals of Research";
18) Life style, Learning style and Individuality in Culture (6 ECTS), the course for the MA-curriculum in Educational Science at the Tallinn University (with the Lecturer Marit Koit);
19) Educational Science (4 ECTS), the course for the MA-Curriculum at the Drama School of Estonian Academy of Music and Theatre.
20) Philosophy and Theatre (2 ECTS) for MA-curriculum "Contemporary Performance Arts", a part of subject "Creative Practice as Research" (CPM008) at the Estonian Academy of Music and Theatre.
In the years earlier yet I have taught in Tallinn University and in Estonian Academy of Music and Theatre the following courses: general fundamentals of pedagogy, theory of education, didactics, introduction to philosophy of education, philosophy of education (Bachelor-level at EAMT, MA-curriculum at Drama school, MA-curriculum of Educational Management and the first and the fourth study year at Tallinn University at the Institute of Educational sciences), modern and postmodern philosophy of education, paradigms of educational science, pedagogical ethics, philosophy and sociology of education (for students of Bachelor- and MA-curriculum of sociology), philosophy of play, integrative educational science, educational science (for the Bachelor-curriculum at the School Music Institute), proseminar of educational science, methodology of writing of research work, psychology of learning, PhD Seminar of Music education, MA-seminar of music education, seminar of educational special literature in drama school.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Airi Liimets, The letter of recommendation from the Student Council of the Institute of Educational Sciences in the Tallinn University for "very interesting lectures; the ability to render syllabus stimulating for the students; the being always a positive and splendid personality".
2013, Airi Liimets, Letter of thanks from the Estonian Minister of Education and Research for the supervision of the PhD thesis of Tiiu Ernits that won the main prize (over of all research domains) in the Estonian national student research competition
2013, Airi Liimets, Letter of thanks from the Rector of Tallinn University for the supervision of the PhD thesis of Tiiu Ernits that won the prize for the best PhD thesis in university-wide competition in social sciences
2013, Airi Liimets, Letter of thanks from the Rector of Tallinn University for the supervision of the MA thesis of Margus Abel that won the third prize in the university-wide competition of student research in the field of education
2012, Airi Liimets, Letter of thanks from the Rector of Tallinn University for the supervision of the MA thesis of Kai Rei that won the second prize in the university-wide competition of student research in the field of education
2010, Airi Liimets, State competition of research papers in Educational Sciences, special mention for the compilation, editing and being one of the authors for the book "Connections Between Musical Con-reality, Identity and Difference"
2008, Airi Liimets, Scholarship of the Estonian Ministry of Culture for the publication of the book "Connections Between Musical Con-reality, Identity and Difference"
2006, Airi Liimets, State competition of research papers in Educational Sciences, an award of the best research paper of the year in a foreign language
2004, Airi Liimets, Scholarship of Rector of Heidelberg University of Education for the ending of doctoral studies in Heidelberg
2004, Airi Liimets, Kristjan-Jaak-Scholarship for doctoral studies in Heidelberg
2003, Airi Liimets, Landesstiftung Baden-Württemberg, the Elite-Scholarship for Doctoral studies in Heidelberg (11 months)
2002, Airi Liimets, State competition of research papers in Educational Sciences, an award of the best research paper of the year in a foreign language
2002, Airi Liimets, Ministry of Science and Culture in Baden-Württemberg, Scholarship for Doctoral studies in Heidelberg
2001, Airi Liimets, State competition of research papers in Educational Sciences, an award of the best research paper of the year in Estonian
2001, Airi Liimets, Estonian World Council, Scholarship for Doctoral studies in Heidelberg
2000, Airi Liimets, State competition of research papers in Educational Sciences, an award of the best research paper of the year in Estonian
2000, Airi Liimets, Ministry of Science and Culture in Baden-Württemberg, Scholarship for Doctoral studies in Heidelberg
2000, Airi Liimets, Finnish Academy, Scholarships for research work at the University of Helsinki in the years 2000-2004 (two weeks every year)
1999, Airi Liimets, An award by the Rector's Office of Tallinn Pedagogical University in connection with successful organization of the international conference dedicated to the centenary of R.Päts and for editing three books
1998, Airi Liimets, Tempus-Phare-Scholarship for Doctoral studies in Heidelberg (3 months)
1997, Airi Liimets, Zeit-Stiftung Bucerius, Scholarship for Doctoral studies in Heidelberg (7 months)
1997, Airi Liimets, Scholarship of the Foundation of National Culture for Doctoral studies in Heidelberg
1995, Airi Liimets, State competition of research papers in Educational Sciences, an H.Liimets award for the best M.A. thesis of the year
1995, Airi Liimets, Tempus-Phare-Scholarship for research work at the University of Education Heidelberg (9 months)
1993, Airi Liimets, State competition of research papers in Educational Sciences, an award of the best research paper of the year in Estonian
1993, Airi Liimets, DAAD-Scholarship for research work at Otto-von-Guericke-University Magdeburg (1 month)
1993, Airi Liimets, Viro-Säätiö-Scholarship for research work at the University of Helsinki (1 month)
1984, Airi Liimets, First prize in the state student research competition for a research paper on ethnomusicology
1983, Airi Liimets, Hans-Pöögelmann-scholarship 1983-1984 for a excellent student of University of Tartu
1981, Airi Liimets, State competition for school history research, prize for a paper on the history of H. Eller Tartu Music School, written as a student of the school
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.1. Philosophy; CERCS CLASSIFICATION: H125 Philosophical anthropology ; SPECIFICATION: 1) Conceptions of human being: learning, silent and chattering, postmodern, playful, questioning, dying, stylish person, human being as a limes; human being - time - space - difference
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.1. Philosophy; CERCS CLASSIFICATION: H150 Philosophy of special sciences ; SPECIFICATION: Philosophy of Education (conceptions of education, individuality and individuation of human being; being a teacher as such); 2) Philosophy of Educational Science (cultures of thinking, meanings of philosophy as such, integrity and transdisciplinarity of educational science)
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.1. Philosophy; CERCS CLASSIFICATION: H130 History of philosophy
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S282 Comparative and historical pedagogy ; SPECIFICATION: Development of integrative educational theory of Heino Liimets
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S210 Sociology ; SPECIFICATION: 1) Sociological youth research: the youth's lifestyle; music, learning and learning style in lifestyle, school culture and educational culture in the home;
 
 

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications