Margit Sutrop

13.10.1963
737 5327
margit.sutrop@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.12.2019    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, dekaan
01.01.2016–31.12.2018    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Filosoofia ja semiootika instituut, keskuse juhataja
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Filosoofia ja semiootika instituut, praktilise filosoofia professor (1,00)
01.01.2013–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofiateaduskonna dekanaat, dekaan
01.09.2010–31.01.2013    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, instituudi juhataja
01.09.2010–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, keskuse juhataja
01.09.2010–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, praktilise filosoofia professor (1,00)
05.06.2010–31.08.2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, instituudi juhataja
01.09.2007–31.08.2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, keskuse juhataja
01.06.2007–04.06.2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, instituudi juhataja
01.01.2007–31.12.2012    Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi juhataja
01.09.2005–31.08.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Tartu Ülikooli Eetikakeskus, juhataja
01.09.2005–31.05.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, osakonna juhataja
01.09.2005–31.08.2010    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, praktilise filosoofia professor (1,00)
01.09.2004–31.08.2005    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Tartu Ülikooli Eetikakeskus, juhataja
01.09.2004–31.08.2005    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, osakonna juhataja
01.01.2004–31.12.2012    Tartu Ülikooli filosoofia osakonna juhataja
01.01.2001–31.12.2003    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja (0,10)
01.09.2000–31.08.2005    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, praktilise filosoofia professor (1,00)
01.01.1999–31.12.2000    Konstanzi Ülikooli teadur
01.01.1996–31.12.1997    Konstanzi Ülikooli teadur
01.01.1988–31.12.1991    Tartu Riikliku Ülikooli filosoofia kateedri õpetaja
01.01.1986–31.12.1988    Tartu Riikliku Ülikooli filosoofia kateedri stažöör
 
 
Haridustee
1998–1998    Konstanzi Ülikool, Fritz-Thysseni stipendiaat, järeldoktorantuur
1992–1992    Oslo Ülikool, NAVF'i stipendiaat
1992–1997    Konstanzi Ülikool, DAAD-i stipendiaat, doktorantuur
1991–1997    Tartu Ülikooli filosoofia doktorantuur
1991–1991    Oxfordi Ülikool, St John's College, Maxwell'i stipendiaat
1986–1988    Tartu Ülikool, filosoofia õpingud
1981–1986    Tartu Riiklik Ülikool, ajakirjandus diplom cum laude
1970–1981    Miina Härma nim. Tartu 2. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Tartu Ülikooli rahvusülikooli 100 juubeli nõuandva komisjoni esimees
2016−...    Tartu Ülikooli rektoraadi liige
2016−...    Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna nõukogu esimees
2016−...    Eesti Teadusagentuuri heade teadustavade loomise komisjoni liiige
2013−...    Ametnikueetika nõukogu liige
2010−...    Eesti pikaajalise haridusstrateegia juhtkomisjoni liige
2010−...    Tübingeni ülikooli eetikakeskuse rahvusvahelise nõukogu liige
2009−...    Euroopa Komisjoni 7. RP projekti HEALTH-NCP-NET eetika nõuandva kogu liige
2007−...    Eesti Päevalehe ühiskondlik-poliitilise ajakirja "Möte" toimetuskolleegiumi liige
2007−...    Euroopa Komisjoni 7. Raampogrammi Teadusdirektoraadi eetika ekspert
2007−...    Konstanzi Ülikooli rahvusvahelise nõukoja liige
2007−...    Academica Europaea nõukogu liige
2006−...    Sotsiaalministeeriumi digitervise nõukoja liige
2006−...    Haridus- ja Teadusministeeriumi väärtusprogrammi komisjoni esimees
2006−...    Encyclopedia for Applied Ethics toimetuskolleegiumi liige
2006−...    UNESCO Eesti Rahvusliku Komitee liige
2005−...    Eesti Bioeetika Nõukogu liige
2005−...    Tartu Ülikooli Kliinikumi eetikakomitee aseesimees
2005−...    Tartu Ülikooli Teadusraamatukogu nõukogu liige
2004−...    Academia Europaea liige
2003−...    TÜ ja Helsinki Ülikooli Erasmuse programmi koordinaator filosoofia erialal
2003−...    Euroopa Komisjoni Teadusdirektoraadi eetika ekspert
2003−...    Eesti nais- ja meesuuringute ajakirja "Ariadne lõng" toimetuskolleegiumi liige
2001−...    Tartu Ülikooli Saksa-Eesti akadeemilise nädala Academica korralduskomisjoni liige
2001−...    Jätkväljaande Studia Philosophica Estonica toimetuskolleegiumi liige
2000−...    Tartu Ülikooli ja Konstanzi Ülikooli partnerluse programmi koordinaator
2000−...    Konstanzi ülikooli Herbert-Quandt stipendiumiprogrammi ja Erasmuse programmi koordinaator
2014−2015    Tartu Ülikooli strateegiakomisjojni liige
2013−2015    Tartu Ülikooli valitsuse liige
2011−2012    Tartu Ülikooli Senati liige
2011−2015    Euroopa Komisjoni 7. RP projekti Mechanisms of the Development of Allergy (MeDALL) eetikanõukoja liige
2009−2011    Tartu Ülikooli teadus- ja arenduskomisjoni liige
2009−2011    Tartu Ülikooli nõukogu liige
2008−2010    Tartu Ülikooli sõltumatu vaidluskomisjoni liige
2008−2009    Balti ja Ida-Euroopa uuringute keskuse teadusnõukogu (Södertörnsi ülikool) liige
2007−2013    Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensis kuratooriumi liige
2006−2011    TKN-i humanitaarteaduste ekspertkomisjoni liige
2006−2008    Tartu Ülikooli sõltumatu vaidluskomisjoni esimees
2006−2008    Euroopa Liidu 7. raamprogrammi humanitaarteaduste nõukoja liige
2006−2008    Rahvastikuministri integratsiooni riikliku programmi komitee liige
2006−2012    Vabariigi Presidendi Mõttekoja liige
2005−2010    Eesti Maaülikooli Teadusloo Uurimise Keskuse nõukogu liige
2005−2006    Tartu Ülikooli seaduse komisjoni liige
2005−2010    Eesti Vabariigi teaduspreemiate komisjoni liige
2005−2007    Tartu Ülikooli akadeemilise komisjoni liige
2004−2012    Tartu Ülikooli filosoofia osakonna nõukogu ja kraadikomisjoni esimees
2004−2007    Tartu Ülikooli põhikirja komisjoni liige
2004−2006    Euroopa Liidu 6. raamprogrammi ekspert
2003−2005    Tartu Ülikooli teadus- ja arenduskomisjoni liige
2003−2007    Tartu Ülikooli nõukogu liige
2001−2003    Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna õppekomisjoni liige
2001−2015    Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskonna nõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Margit Sutrop, Tartu Ülikooli väike medal
2010, Margit Sutrop, Valgetähe IV klassi teenetemärk
2006, Margit Sutrop, Avatud Eesti Fondi Koosmeele preemia
2004, Margit Sutrop, Academia Europaea (London) liige
2003, Margit Sutrop, EV Haridus- ja Teadusministeeriumi omistatud tiitel "Hariduse sõber 2003"
1998, Margit Sutrop, Konstanzi maakonna auhind teaduslikule järelkasvule dissertatsiooni eest "Fiction and Imagination: The Anthropological Function of Literature"
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.1. Filosoofia; PÕHISUUND: Moraalifilosoofia, sotsiaal-poliitiline filosoofia, bioeetika, esteetika, kirjandusteooria, keelefilosoofia
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; PÕHISUUND: haridusfilosoofia
 
 
Lisainfo
Filos. dr. (PhD)
Konstanzi Ülikool, 1997
Järeldoktorite juhendamine:
Francesco Orsi, Understanding Normative Cognition: Autonomy, Unity and Generality, 2010-2013
Aaron Wendland,Freedom as Response-ability: A Systematic Study, 2015-2017

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2017
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.3.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
6.2.
2014
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
4.1.
2013
4.2.
2013
4.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
6.4.
2011
6.4.
2011
3.1.
2010
3.2.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
6.6.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
6.2.
2009
6.7.
2009
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
4.1.
2008
6.4.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
4.2.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.5.
2006
4.2.
2006
6.7.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
4.2.
2005
6.2.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.1.
2004
4.1.
2004
6.7.
2004
6.3.
2003
1.1.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
1.3.
2000
2.2.
2000
3.2.
1999
6.3.
1999
1.3.
1998
3.2.
1998
1.3.
1996
3.2.
1996
1.3.
1995
3.2.
1995
1.1.
1994
6.6.
1986
6.6.
0

Margit Sutrop

13.10.1963
737 5327
margit.sutrop@ut.ee

Career

Institution and position
01.01.2016–31.12.2019    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Dean
01.01.2016–31.12.2018    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Philosophy and Semiotics, Head of Centre
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Philosophy and Semiotics, Professor of Practical Philosophy (1,00)
01.01.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Dean's Office, Dean
01.09.2010–31.01.2013    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Head of Institute
01.09.2010–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Head of Centre
01.09.2010–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Professor of Practical Philosophy (1,00)
05.06.2010–31.08.2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Head of Institute
01.09.2007–31.08.2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Head of Centre
01.06.2007–04.06.2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Head of Institute
01.01.2007–31.12.2012    Head of the Institute of Philosophy and Semiotics, University of Tartu
01.09.2005–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Centre for Ethics, Head
01.09.2005–31.05.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Head of Office
01.09.2005–31.08.2010    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Professor of Practical Philosophy (1,00)
01.09.2004–31.08.2005    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Centre for Ethics, Head
01.09.2004–31.08.2005    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Head of Office
01.01.2004–31.12.2012    Head of the Department of Philosophy, University of Tartu
01.01.2001–31.12.2003    University of Tartu, Head of the Centre for Ethics, University of Tartu (0,10)
01.09.2000–31.08.2005    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Professor (1,00)
01.01.1999–31.12.2000    Researcher, Dept. of Philosophy, University of Constance
01.01.1996–31.12.1997    Researcher, Dept. of Philosophy, University of Constance
01.01.1988–31.12.1991    Lecturer in Philosophy, Dept. of Philosophy, University of Tartu
01.01.1986–31.12.1988    Other staff
 
 
Education
1998–1998    University of Constance, Fritz-Thyssen Scholar
1992–1992    University of Oslo, NAVF Scholar
1992–1997    University of Constance, Germany, DAAD Scholar, PhD Studies in Philosophy
1991–1997    University of Tartu, postgraduate studies in Philosophy
1991–1991    University of Oxford, St John's College, Maxwell Scholar
1986–1988    University of Tartu, graduate studies in Philosophy
1981–1986    University of Tartu, Journalism, Diploma with Honours
1970–1981    Miina Härma Tartu Secondary School No.2
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Head of the organizational committee of the celebration of the 100th Jubilee of Estonian-language University of Tartu
2016−...    Member of the Rectorate of Tartu University
2016−...    Head of the Council of the Faculty of the Humanities and Arts, Tartu University
2016−...    Member of the committee of good scientific practice at Estonian Research Council
2013−...    Member of the committe of public ethics
2010−...    Member of the Estonian Education Strategy Commission
2010−...    Member of the advisory board of the Ethics Centre of Tübingen University
2009−...    Member of the ethics advisory workgroup of the EC 7th FP project HEALTH-NCP-NET
2007−...    Member of the editorial board of the social-political journal "Möte"
2007−...    Ethics expert of the European Commission's 7th Framework Programme
2007−...    Member of the international council of University of Konstanz
2007−...    Member of the Academica Europaea Council
2006−...    Member of the Advisory Board of the Health Sector Database at the Ministry of Social Affairs
2006−...    Head of the Programme Committee of Value-clarification programme at the Ministry of Education and Research
2006−...    Member of the editorial board of the Encyclopedia for Applied Ethics
2006−...    Member of the UNESCO Estonian Commission
2005−...    Member of the Estonian Council of Bioethics
2005−...    Vice Chair of the Clinical Ethics Committee at the University Hospital
2005−...    Member of the Advisory Board of the University Library
2004−...    Member of Academia Europaea
2003−...    Coordinator of the Erasmus Exchange Programme in Philosophy between University of Tartu and University of Helsinki
2003−...    Expert in ethics at the European Commission Research Directorate General
2003−...    Member of the editorial board of the journal for gender studies "Ariadne lõng"
2001−...    Member of the Committee for Organizing the annual German-Estonian Academic Week (Academica)
2001−...    Member of the Editorial Board of the journal "Studia Philosophica Estonica"
2000−...    Coordinator of the partnership programme between the Universities of Tartu and Constance
2000−...    Coordinator of the Herbert-Quandt Scholarship Programme and Erasmus Exchange Programme between the University of Tartu and University of Konstanz
2014−2015    Member of the Strategic Committee of Tartu University
2013−2015    Member of the Government of Tartu University
2011−2012    Member of the Senate of Tartu University
2011−2015    Member of the ethics advisory board of the EC 7th FP project Mechanisms of the Development of Allergy (MeDALL)
2009−2011    Member of the Research and Development Committee (University of Tartu)
2009−2011    Member of the University Senate
2008−2010    Member of the Independent Appeals Committee, University of Tartu
2008−2009    Member of the Scientific Council of the Centre for Baltic and East European Studies (Södertörns University)
2007−2013    Member of the Foundation of Science and Culture Domus Dorpatensis
2006−2011    Member of the expert committee in humanities at the Council of Scientific Competence at the Ministry of Education and Research
2006−2008    Chair of the Independent Appeals Committee, University of Tartu
2006−2008    Member of the European Commission Advisory Board for Humanities in the 7th Framework Programme
2006−2008    Member of the Advisory Board of the Integration Programme at the Estonian Government
2006−2012    Member of the Academic Advisory Board of the Estonian President
2005−2010    Member of the Advisory Board of the Centre for Science Studies at the Estonian University of Life Sciences
2005−2006    Member of the Committee of the University Act
2005−2010    Member of the Committee of Scientific Awards at the Estonian Government
2005−2007    Member of the University Academic Committee
2004−2012    Head of the Council of the Department of Philosophy and of the Degree Committee
2004−2007    Member of the University Committee of the University Statute
2004−2006    Expert for the European Union 6th Framework Programm
2003−2005    Member of the University Committee of Research and Development
2003−2007    Member of the University Senate
2001−2003    Member of the Committee for Curriculum Affairs at the Faculty of Philosophy
2001−2015    Member of the Faculty Council

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Margit Sutrop, Tartu University small medal
2010, Margit Sutrop, Estonian State Decoration Valgetähe IV klassi teenetemärk
2006, Margit Sutrop, Concord Prize of the Estonian Open Foundation
2004, Margit Sutrop, Member of the Academia Europaea (London)
2003, Margit Sutrop, The title awarded by the Estonian Ministry of Education and Science "The promoter of Education 2003"
1998, Margit Sutrop, Prize of the District Constance for the doctoral thesis "Fiction and Imagination: The Anthropological Function of Literature"
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.1. Philosophy; SPECIALITY: Moral philosophy, social and political philosophy, bioethics, aesthetics, literary theory, philosophy of language , Moral philosophy, bioethics, aesthetics, social and political philosophy.
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; SPECIALITY: philosophy of education
 
 
Additional information
PhD
University of Constance, 1997
Supervised post-docs:
Francesco Orsi, Understanding Normative Cognition: Autonomy, Unity and Generality, 2010-2013
Aaron Wendland, Freedom as Response-ability: A Systematic Study, 2015-2017

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2017
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.3.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
6.2.
2014
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
4.1.
2013
4.2.
2013
4.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
6.4.
2011
6.4.
2011
3.1.
2010
3.2.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
6.6.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
6.2.
2009
6.7.
2009
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
4.1.
2008
6.4.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
1.1.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
4.2.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.5.
2006
4.2.
2006
6.7.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
4.2.
2005
6.2.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.7.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.1.
2004
4.1.
2004
6.7.
2004
6.3.
2003
1.1.
2002
1.2.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
1.3.
2000
2.2.
2000
3.2.
1999
6.3.
1999
1.3.
1998
3.2.
1998
1.3.
1996
3.2.
1996
1.3.
1995
3.2.
1995
1.1.
1994
6.6.
1986
6.6.
0
  • Found 36 results
ProgramNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionTotal financing
MUUMFLFI09010RA Transdisciplinary approach to the Emerging CHallenges of NOvel technologies: Lifeworld and Imaginaries in Foresight and Ethics01.03.200930.11.2011Margit SutropUniversity of Tartu43 512,01 EUR
MUUMHVFI16042RAccelerate CO-creation by setting up a Multi-actor Platform for Impact from Social Sciences and Humanities 01.03.201628.02.2019Margit SutropUniversity of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Philosophy and Semiotics110 713,75 EUR
MUUNFLSI09579Advancing Teachers Values Educational Competence Through Teachers Training01.10.200901.10.2011Margit SutropUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics25 564,66 EUR
MUUSFLFI12228To organise a confererence about Data Protection and Privacy in 201301.01.201330.04.2013Margit SutropUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics10 000,00 EUR
MUULFLET06211Delivering expert opinion to the use of the personal data in the digital health record system in the context of bio-medical ethics31.10.200631.12.2007Margit SutropUniversity of Tartu54 964,02 EUR
TKTK145Centre of Excellence in Estonian Studies01.01.201601.03.2023Liina LukasUniversity of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research and Arts1 581 787,32 EUR
MUUSFLET06093The Handbook of Codes of Conduct11.05.200631.03.2007Margit SutropUniversity of Tartu6 391,16 EUR
MUUSFLFI07211Ethics portal: collecting and offering information about ethics of science and bioethics to Estonian and international users15.11.200730.11.2008Margit SutropUniversity of Tartu20 975,80 EUR
MUUVFLFI04013Feasibility study for an Advanced Systematic documentation and communication Tool in the field of Ethical issues in science, Research and technology.01.01.200430.09.2004Margit SutropUniversity of Tartu44 205,00 EUR
MUU17P1Filosoofia ajalugu ja eesti mõtteloo kujunemine01.01.200931.12.2009Roomet Jakapi; Margit SutropUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics16 617,03 EUR
PUTJDPUTJD123Freedom as Response-ability: A Systematic Study01.04.201531.03.2017Aaron James WendlandUniversity of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Philosophy and Semiotics70 245,00 EUR
MUUMFLFI08061NGeeni- ja digitervise andmebaaside uued eetilised raamistikud01.04.200831.12.2010Margit SutropUniversity of Tartu55 082,00 EUR
EMPEMP31New ethical frameworks for genetic and electronic care record databases01.04.200831.12.2010Margit SutropUniversity of Tartu, Faculty of Philosophy50 111,59 EUR
ETFETF6099The ethical aspects of genetic databases and new technologies: individual versus common values and goods01.01.200531.12.2008Margit SutropUniversity of Tartu, Faculty of Philosophy48 843,55 EUR
MUUMFLFI08255RInter-connected European Information and Documentation System for Ethics and Science: European Ethics Documentation Centre / Euroopa eetika- ning teadusinformatsiooni dokumentatsiooni süsteem: Euroopa eetikadokumentatsiooni keskus01.06.200828.02.2011Margit SutropUniversity of Tartu35 739,97 EUR
MUUSFLET05045/4Foundation and Development of the Documentation, Information and Communication Centre in Ethics07.03.200731.03.2008Margit SutropUniversity of Tartu9 586,75 EUR
MUUSFLET05045/3Foundation and Development of the Documentation, Information and Communication Centre in Ethics07.03.200731.03.2008Margit SutropUniversity of Tartu9 586,75 EUR
MUUSFLET06202The key texts of environmental ethics01.09.200631.08.2007Margit SutropUniversity of Tartu7 484,05 EUR
IUTIUT20-5Disagreements: Philosophical Analysis01.01.201431.12.2019Margit SutropUniversity of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Philosophy and Semiotics498 000,00 EUR
MUUSFLFI12200Creating methodical intrument for dialogue Values board game for doctors01.11.201231.12.2013Margit SutropUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics4 880,00 EUR
MUUSFLET06174More women in politics30.08.200601.03.2007Margit SutropUniversity of Tartu20 196,08 EUR
SFSF0182561s03Normativity: a critical study of its philosophical foundations, historical sources, and forms of manifestation01.01.200331.12.2007Margit SutropUniversity of Tartu, Faculty of Philosophy164 508,58 EUR
MUUMFLFI15097RPRINTEGER - Promoting Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research01.09.201531.08.2018Margit SutropUniversity of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Centre for Ethics; University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Philosophy and Semiotics166 250,00 EUR
MUUSFLFI08140International conference "Reflective Estonia: values and choises" 08.07.200807.12.2008Margit SutropUniversity of Tartu11 504,10 EUR
MUUSFLET05045/2Foundation and Development of the Documentation, Information and Communication Centre in Ethics20.04.200615.03.2007Margit SutropUniversity of Tartu9 586,75 EUR
  • Found 107 results
PublicationClassificationFile
Sutrop, M.; Laas-Mikko, K. (2017). How Do Violations of Privacy and Moral Autonomy Threaten the Basis of Our Democracy? In: Ana Delgado (_EditorsAbbr). Technoscience and Citizenship: Ethics and Governance in the Digital Society (99−112). Springer International Publishing AG.3.1.
Sutrop, M. (2016). Eesti filosoofia või filosoofia Eestis? Matjus, Ü.; Sooväli, J. (Toim.). Tagasi mõteldes. Töid filosoofia ajaloost Eestis (21−83). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Sutrop, M. (2016). Kuidas panna eetikakoodeksid paremini toimima. Velbaum, K.; Kõnnussaar, T.; Lõuk, K. (_EditorsAbbr). Eetikakoodeksid. Väärtused, normid ja eetilised dilemmad (85−103). Tartu: Eesti Keele Sihtasutus.3.2.
Sutrop, M (2016). What Role Do Emotions Play in Moral Disagreements? In: Airaksinen, T.; Gasparski, W.W. (_EditorsAbbr). Desire: The Concept and its Practical Context (183−199). Transaction Publishers. (24).3.2.
Sutrop, M (2015). Can Values be Taught? The Myth of Value-free Education. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 19 (2), 189−202, 10.3176/tr.2015.2.06.1.1.
Sutrop, M (2015). What is Estonian Philosophy? Studia Philosophica Estonica, 8.2, 4−64.1.2.
Sutrop, M (2015). Einige Bemerkungen dazu, wie die Europäische Kommission die ethische Bewertung wissenschaftlicher Projekte handhabt. Regina Ammicht Quinn and Thomas Potthast. Ethik in den Wissenschaften (183−190). IZEW Materialien Band 10. Eberhard Karls Universität.3.2.
Parder, M-L; Sutrop, M. (2015). Ethical Guidelines. In: Matteo Merzagora, Vanessa Mignan and Paola Rodari (ed) (_EditorsAbbr). Listening and empowering. Crossing the social inclusion and the science in society agendas in science communication activities involving young people (107−111). Trieste: Jcom and TRACES.3.2.
Cohnitz, Daniel; Sutrop, Margit (2014). Brief aus Estland. Deutsche ZEitschrift für Philosophie, 62 (2), 321−335, 10.1515/dzph-2014-0024.1.1.
Sutrop, M (2014). Using the Teachers’ Values Game to facilitate teachers’ reflection on their own values. Teacher Education Advancement Network, 6 (1), 55−63.1.3.
Sutrop, M (2014). Fiktion, Vorstellung und moralische Erkenntnis. Demmerling, D.; Vendrell, I.. Wahrheit, Wissen und Erkenntnis in der Literatur (243−262). Philosophische Beiträge Akademie Verlag: Berlin.3.1.
Sutrop, M (2014). Rahvusvahelised rahvusteadused rahvusülikoolis. Hennoste, T. (_EditorsAbbr). Rahvusvahelised rahvusteadused. Artiklikogumik rahvusülikooli 95. juubeliks (7−13). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Sutrop, M. (2014). Saatesõna. Eyre, L.; Eyre, R. (_EditorsAbbr). Kuidas oma lastele väärtusi õpetada? (5−8). Tartu: EKSA.6.2.
Sutrop, M (2013). Afterward. Ethical and Political Aspects of Life Writing and Remembering. In: Haunted Narratives. Life Writing in an Age of Trauma (321−333). University of Toronto Press.3.1.
Sutrop, M; Harro-Loit, H (2013). Hea kooli mõõdupuud - miks ja kuidas? Kangilaski, G; Parder, M-L; Pisuke-Roos, T. Väärtuspõhine kool. Eesti ja maailma kogemus (216−246). EKSA.3.2.
Sutrop, M; Harro-Loit, H; Jung, N (2013). Kooli väärtusarenduse hindamismudel - miks ja kuidas? Väärtuspõhine kool. Eesti ja maailma kogemus (199−215). EKSA.3.2.
Sutrop, M (2013). Mina ja meie. Eesti ja maailm. Eesti ustest- sisse, välja. Kõned, artiklid, esseed (90−100). EKSA.3.2.
Sutrop, M (2013). Otsides väärtuspõhise kooli võtit. Kangilaski, G; Parder, M-L; Pisuke-Roos, T (_EditorsAbbr). Väärtuspõhine kool. Eesti ja maailma kogemus (15−40). EKSA.3.2.
Sutrop, M (2013). Teadlase eetika ja teadustöö eetika. Teadusmõte Eestis. Teaduskultuur (101−113). Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia. (8).3.2.
Sutrop, Margit (Toim.); Kirss, Tiina Ann (Toim.) (2013). Haunted Narratives. Life Writing in an Age of Trauma. In: Rippl, G; Schweighauser, P; Kirss, T; Sutrop, M; Steffen, T (_EditorsAbbr). . University of Toronto Press.4.1.
Käpp, T.; Parder, M.-L.; Roos-Pisuke, T.; Sutrop, M.; Volberg, M (2013). Eesti ustest- sisse, välja. Kõned, artiklid, esseed. EKSA.4.2.
Sutrop, M (2013). Väärtuspõhine kool. Eesti ja maailma kogemus. Tartu: EKSA.4.2.
Sutrop, M; Laas-Mikko, K (2012). From identity verification to behaviour prediction: Ethical implications of second-generation biometrics. Review of Policy Research, 29 (1), 21−36.1.1.
Sutrop, M.; Laas-Mikko, K. (2012). How do violations of privacy and moral autonomy threaten the basis of our democracy? Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 16 (4), 369−381.1.1.
Sutrop, Margit (2012). Eesti ühiskonna väärtused ja eetilised valikud. Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat = Annales Societatis Litterarum Estonicae in Svecia, 111−122.3.4.
  • Found 16 results
TitlePerson supervisedDegreeSupervisorDefence statusYear of defenceInstitution
A Critical Analysis of John Rawls's Theory of International Distributive Justice - doktorikraadMargit SutropUnder supervisionUniversity of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics
Benefit-sharing: an inquiry into justification - doktorikraadMargit Sutrop; Tuija TakalaDefended2005University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Department of Philosophy
Can Contempt Serve as a Morally Appropriate Form of Self-Defense Against the Damage Wrought by Superbia? A Critical Analysis of Macalester Bell’s Account of ContemptMeriste, HeidymagistrikraadMargit SutropDefended2015University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Philosophy and Semiotics
Eetilised raamistikud inimuuringute eetikas - magistrikraad (teaduskraad)Margit SutropDefended2010University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics
Moral Reasoning in Practical Context: Ethical Risks of Emerging Technologies - doktorikraadMargit SutropUnder supervisionUniversity of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics
Privaatsuse filosoofilise kontseptsiooni piiritlemine - magistrikraad (teaduskraad)Margit SutropDefended2010University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics
Professional ethics: philosophy and practice - doktorikraadMargit SutropDefended2011University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics
Researchers' duty to inform participants - doktorikraadMargit SutropUnder supervisionUniversity of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Philosophy and Semiotics
The epistemic and logical role of definition in evaluation of art - doktorikraadMargit Sutrop; Eero LooneDefended2007University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics
The Relevance of Moral Absolutism and the Consequences of an Error Theory - magistrikraadMargit Sutrop; Daniel CohnitzDefended2008University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics
The role of person-focused emotions in our moral lives - doktorikraadMargit SutropUnder supervisionUniversity of Tartu
Trust and Ethical Leadership in SchoolsdoktorikraadMargit Sutrop; Maaja VadiUnder supervisionUniversity of Tartu
Truth-theoretic Minimalism - doktorikraadDaniel Cohnitz; Margit SutropUnder supervisionUniversity of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Department of Philosophy
Usalduse olemus ja ühiskondlik tähtsusMairit Saluveermagistrikraad (teaduskraad)Margit SutropDefended2003University of Tartu
Vooruseetika -- inimkeskne võimalus keskkonnaeetika põhiküsimuse lahendamiseks - magistrikraad (teaduskraad)Margit SutropDefended2003University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Department of Philosophy
Õigused õiguse alusena: moraalikriitiline õiguse põhjendamine - magistrikraad (teaduskraad)Margit Sutrop; Eero LooneDefended2001University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Philosophy and Semiotics, Department of Philosophy