• Leitud 21 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
TAPTAP16-1Biokütuste keskkonnasõbralikkuse ning kvaliteedi hindamise ja uurimise teadusaparatuuri kaasajastamine01.01.201131.08.2015Linnar PärnEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut323 604,49 EUR
SFSF0170021s08Biomassi produktsioon metsaökosüsteemides, selle metsanduslikud ja ökofüsioloogilised alused01.01.200831.12.2013Katri OtsEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut625 619,49 EUR
SFSF0172100s02Eesti metsade säästlik ja looduslähedane majandamine01.01.200231.12.2006Hardi TullusEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut264 402,48 EUR
MUU8-2/T8129MIMIEesti puitkütuste potentsiaali hindamine mudelpuude meetodil01.09.200831.01.2010Peeter MuisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut57 494,98 EUR
MUU8-2/T13048MIMT (4866)Eesti Vabariigi iseseisvumisaegse metsandusliku fotokogu digitaliseerimine01.01.201331.07.2013Linnar PärnEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut2 000,00 EUR
MUU8-2/T7061MIMIEestis olemasoleva, praeguse või juba kavandatud tootmise-tarbimise juures tekkiva biomassi ressursi hindamine20.04.200701.12.2007Peeter MuisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut31 955,82 EUR
MUU8-2/T8187MIMI (48)Elektriliinide trassidelt saadava võsa energeetiline potentsiaal01.01.200931.10.2010Linnar PärnEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut31 938,50 EUR
MUU8-2/T11147MIMT (906)Energiasäästu ja keskkonnahoiu võimaluste uurimine puidu konvektiivkuivatamisel01.11.201131.12.2012Linnar PärnEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut74 005,44 EUR
TAPTAP31-3Keskkonnamuutuste mõju metsa ja teiste maismaaökosüsteemide seisundile ja dünaamikale01.11.201131.12.2013Linnar PärnEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut791 654,00 EUR
TAPTAP50-1Keskkonnatunnuste mõõteaparatuur metsa- ja puiduteaduslikes uuringutes01.02.201431.12.2015Linnar PärnEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut219 079,50 EUR
MUU8-2/T11082MIMKKuusekändude varumise metsanduslikud aspektid ja kaasnevate keskkonnamõjude hindamine01.07.201130.06.2014Veiko UriEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut144 600,00 EUR
MUU8-2/T0106MEMT04 (45)Kütusena kasutatavate raiejäätmete potentsiaal erinevates metsa kasvukohatüüpides01.09.200431.12.2005Peeter MuisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut15 977,91 EUR
MUU8-2/T13100MIMT (5601)Metsandusliku kõrghariduse ja teadustöö rahvusvahelise koostöö arendamine01.04.201331.03.2015Linnar PärnEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut60 967,00 EUR
MUU8-2/T10219MIMI (30)Metsateadlaste päeva korraldamine ja metsaharidust tutvustava raamatu väljaandmine01.08.201031.08.2010Linnar PärnEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut15 173,65 EUR
MUU8T150017MIMT (10236)Metsateaduse ja kõrghariduse taseme tõstmine Eesti-sisese ja rahvusvahelise koostöö abil01.03.201520.05.2017Linnar PärnEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut37 774,00 EUR
ETFETF6781Männikärsakate (Hylobius spp.) biotõrje metsamajanduses01.01.200631.12.2009Ivar SibulEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut32 254,10 EUR
MUU8-2/T8017MIMI (08-07-8/76)Puidumõõtmisalase kodulehe loomine01.12.200730.11.2008Linnar PärnEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut5 752,05 EUR
MUU8-2/T6026MIMI06 (37)Puitkütuste kütteväärtuse määramise labor01.12.200531.07.2006Linnar PärnEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut29 400,19 EUR
MUU8-2/T11023MIMT (27)Pürolüüsitehnoloogiate kasutamine suure süsinikusisaldusega tselluloosirikaste materjalide ning jäätmete utiliseerimiseks suure energiakontsentratsiooniga kütuste saamise eesmärgil01.02.201131.05.2012Linnar PärnEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut125 233,85 EUR
MUU8-2/T9031MIMIVäikekompostimistehnoloogiad01.04.200928.02.2010Mait KriipsaluEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut16 559,12 EUR
ETFETF8719Õhuniiskuse mõju fotosünteesile ja teistele valgusest sõltuvatele protsessidele lehtpuulehtedes01.01.201131.12.2012Krõõt AasamaaEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut10 200,00 EUR
  • Leitud 13 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Uri, V.; Aosaar, J.; Varik, M.; Becker, H.; Kukumägi, M.; Ligi, K.; Pärn, L.; Kanal, A. (2015). Biomass resource and environmental effects of Norway spruce (Picea abies) stump harvesting: An Estonian case study. Forest Ecology and Management, 335, 207−215.10.1016/j.foreco.2014.10.003.1.1.
Melts, Indrek; Heinsoo, Katrin; Nurk, Liina; Pärn, Linnar (2013). Comparison of two different bioenergy production options from late harvested biomass of Estonian semi-natural grasslands. Energy, 61, 6−12.10.1016/j.energy.2013.06.016.1.1.
Padari, Allar; Mitt, Risto; Pärn, Linnar; Savi, Helen; Kask, Regino; Muiste, Peeter (2011). Degrading of properties of birch wood during long-term storage in Estonian conditions. ICFFI News, 1: Ecosystem Design for Multiple Services - with an emphasis on Eurasian Boreal Forests. Ed. International Centre of Forestry and Forest Industries, St. Peterburg State Forest Technical Univers. St. Peterburg: Printing house of SPb SFTU, 23.3.4.
Padari, Allar; Mitt, Risto; Pärn, Linnar; Muiste, Peeter (2010). Kasvukohatingimuste mõju raiejäätmete kuivmassile. Metsanduslikud uurimused = Forestry studies, 52, 30−39.v10132-011-0081-y.1.1.
Tullus, Arvo; Tullus, Hardi; Soo, Tea; Pärn, Linnar (2009). Above-ground biomass characteristics of young hybrid aspen (Populus tremula L. x P. tremuloides Michx.) plantations on former agricultural land in Estonia. Biomass & Bioenergy, 33, 1617−1625.10.1016/j.biombioe.2009.08.001.1.1.
Padari, Allar; Muiste, Peeter; Mitt, Risto; Pärn, Linnar (2009). Estimation of Estonian Wood Fuel Resources. Baltic Forestry, 15 (1), 77−85.1.1.
Muiste, Peeter; Padari, Allar; Mitt, Risto; Pärn, Linnar (2008). Wood Energy Potential of Forest and Non-forest Land in Estonia. Proceedings of the International Conference: 16th European Biomass Conference and Exhibition: 16th European Biomass Conference and Exhibition from Research to Industry and Markets, Valencia, Spain, 2-6 June 2008. ETA-Florence Renewable Energies, WIP-Renewable Energies, 332−336.3.4.
Melts, Indrek; Heinsoo, Katrin; Sammul, Marek; Pärn, Linnar (2008). Poollooduslike rohumaade rohtse biomassi energeetiline potentsiaal Eestis. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine, X: TEUK , Tartu Eesti 2008. Toim. Elis Vollmer, Argo Normak. Tartu: Eesti Maaülikool, 88−96.3.5.
Sibul, Ivar; Pärn, Linnar; Ploomi, Angela (2008). Insecticidal activity of some wood-oils against the large pine weevil, Hylobius abietis L. (Coleoptera: Curculionidae). Abstracts CD.: International Congress of Entomology, Durban, South-Africa, 6-12 July, 2008. Durban, South-Africa, lk 2068.5.1.
Muiste, Peeter; Padari, Allar; Roostalu, Hugo; Kriipsalu, Mait; Astover, Alar; Mitt, Risto; Pärn, Linnar; Melts, Indrek (2007). Eestis olemasoleva, praeguse või juba kavandatud tootmise-tarbimise juures tekkiva biomassi ressursi hindamine. Tartu: Maaelu Edendamise Sihtasutus.2.5.
Kask, Ü.; Vares, V.; Kask, L.; Muiste, P.; Padari, A.; Roostalu, H.; Mitt, R.; Pärn, L. (2007). GIS Based Spatial Planning for Biomass Resource Management on County Level. 15th European Biomass Conference & Exhibition 2007. From research to market deployment. Biomass for energy, industry and climate protection : Proceedings of the International Conference, held in Berlin, 7-11 May 2007: The 15th European Biomass Conference & Exhibition, Berlin (Germany), 7.-11.05.2007. ETA-Florence; WIP-Munich,.3.4.
Paist, A.; Kask, U.; Kask, L.; Vrager, A.; Muiste, P.; Padari, A.; Parn, L (2005). Potential of biomass fuels to substitute for oil shale in energy balance in Estonian energy sector. Oil Shale, 22, 367−379.1.1.
Kaimre, Paavo; Teder, Meelis; Pärn, Linnar; Kalbach, Eduard (2005). Puidu kasutamine ja eksport on suurenenud. Eesti Mets, 3, 20−22.6.3.
  • Leitud 1 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
Linnar PärnPuitkütuste omaduste määramine. Konsultatsioonid ja laboratoorsed uuringud: biokütuste omaduste määramine, biokütuste koostise analüüsEesti Maaülikool