5.02.1938
737 5237
viljar.pihl@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1961-TÜ van.laborant
1962-1978-TÜ keemilise kineetika ja katalüüsi labori(KKKL) van.ins.
1978-1979 ja 1981TÜ KKKL juh.kt.
1982-1987 TÜ KKKL juhtiv ins.
1990-1999 TÜ KKKL ja TÜ KFI teadur
1999-2001 TÜ doktorant
2001-2003 TÜ KFI teadur
1987-1989-TÜ KKKL vanemteadur
1989 TÜ KKKL juh.kt.
01.01.2008–31.08.2008   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, erakorraline teadur (1,00)
2007–2007   
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, Erakorraline teadur (1,00)
01.04.2006–31.07.2007   
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keemilise füüsika instituut, keemik (0,50)
01.04.2006–31.07.2007   
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keemilise füüsika instituut, erakorraline teadur (0,50)
01.01.2003–31.12.2005   
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keemilise füüsika instituut, Analüütilise keemia õppetool, keemik (1,00)
 
 
Haridustee
1961-lõpetas TÜ keemiaosakonna
1999-2001 TÜ doktorant;PhD kraad 2001
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
Tartu Ülikooli Töökeskkonnanõukogu liige
1978-79,1981,1989-TÜ KKKL juhataja kt.
2007−2015   
TÜ Keemia Instituudi Teadusnõukogu liige
1997−2003   
TÜ Füüsika-keemiateaduskonna nõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; TÄPSUSTUS: Instrumentaalsete analüüsimeetodite (GC-MS, LC-MS, FT-IR, UV-Vis, elektrokeemilised meetodid) arendamine ja nende rakendused happe-aluse tasakaalude uurimisel mittevesikeskkondades, materjalide karakteriseerimisel ja toidu- ning keskkonnaproovide analüüsimisel.
 
 
Lisainfo
PhD,keemia
Tartu Ülikool,2001

Lõppenud projektid

19.04.2019
5.02.1938
737 5237
viljar.pihl@ut.ee

Career

Institutions and positions
1961-UT,Senior lab-assistant
1962-1978-UT,senior engineer,Laboratory of Chemical Kinetics and Catalysis(LCKC)
1978-1979 ,1981,1989 UT,Acting Head of LCKC
1982-1987,UT,leading engineer,LCKC
1990-1999,UT ,UT,reseacher,LCKC and Institute of Chemical Physics(ICP)
1999-2001,UT,graduate student
2001-2003,UT,reseacher,ICP
01.01.2008–31.08.2008   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, Research Fellow extraordinarius (1,00)
2007–2007   
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Chemistry, Tartu University, Extraordinary Researcher (1,00)
01.04.2006–31.07.2007   
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Chemical Physics, Chemist (0,50)
01.04.2006–31.07.2007   
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Chemical Physics, Research Fellow extraordinarius (0,50)
01.01.2003–31.12.2005   
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Chemical Physics, Chair of Analytical Chemistry, chemist (1,00)
 
 
Education
1961-graduated from the Chemistry Department,University of Tartu
1999-2001 Graduate student,UT;PhD degree-2001
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...   
Member of the Working environment council of University of Tartu
1978-79,1981,1989-Acting Head of Laboratory of Chemical Kinetics and Catalysis,UT
2007−2015   
Member of the Scientific Council of the UT Institute of Chemistry
1997−2003   
Member of the Council of Faculty of Physics and Chemistry, UT

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; SPECIFICATION: Development of instrumental methods of analysis (GC-MS, LC-MS, FT-IR, UV-Vis, electrochemical methods) and their applications to measurements of acid-base equilibria in nonaqueous solvents, characterisation of materials, analysis of food and environmental samples.
 
 
Additional information
PhD,Chemistry
University of Chemistry,2001

Completed projects

19.04.2019