Geda Paulsen

14.01.1973
+37253008180
geda.paulsen@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2017–...    Eesti Keele Instituut, Vanemleksikograaf (1,00)
2016–...    MTÜ Loodusajakiri, ajakirja Horisont keeletoimetaja (0,20)
2016–31.03.2017    Eesti Keele Instituut, Vanemleksikograaf (0,50)
2015–2015    Eesti Keele Instituut, Teadur (1,00)
2013–2014    Eesti Keele Instituut, Teadur (1,00)
01.12.2012–13.06.2014    Eesti Keele Instituut, Lapsepuhkus (1,00)
2010–2013    Eesti Keele Instituut, Erakorraline teadur (1,00)
01.01.2010–31.12.2010    Åbo Akademi, erakorraline lektor (0,5)
01.01.2009–31.12.2009    Soome riiklik keeleteaduse doktorikool Langnet, doktorant
01.01.2004–31.12.2007    Motion encoding in language: a theoretical and experimental investigation of lexical semantic structures and constructions (NOS-H 10088), projektiassistent
 
 
Haridustee
2014–2014    Suvekool "Keeleteadus ja kognitsioon", koostöös NordForsk "Language and Perception" ja the Marie Curie Initial Training Network võrgustike vahel, Nyborg, Taani
2009–2010    Åbo Akademi pedagoogika teaduskond, "Õppimine ja õpetamine ülikoolis", ülikoolipedagoogika õpingud
2004–2011    Åbo Akademi, soome keel, Filosoofiadoktor
2001–2004    Åbo Akademi, soome keel ja kirjandus (MA), skandinaavia keeled, saksa keel
1991–1993    Tartu Ülikool, soome keel ja kirjandus, soome-ugri keeled
1980–1991    Valga Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Skandinaavia Keele ja Kognitsiooni Ühingu liige
2011−...    Eesti Kognitiivse Keeleteaduse Ühingu liige
2011−...    NordForsk "Language and Perception" võrgustiku liige (PI Mila Vulchanova)
2016−2017    Rahvusvahelise Kognitiivse Keeleteaduse Ühingu konverentsi korralduskomitee liige, 10.-14.07.2017, Tartu
2013−2015    Eesti Teaduste Akadeemia ja Ungari Teaduste akadeemia ühisprojekti “Sociocultural aspects of linguistic variation in the Estonian and Hungarian language areas” liige
2012−2013    Rahvusvahelise konverentsi "Colour language and colour categorization" (CLCC) korralduskomitee liige, 04.-07.06.2013, Tallinn
2009−2010    Rahvusvahelise konverentsi "'Re-thinking synonymy: semantic sameness and similarity in languages and their description" korralduskomitee liige, 28.-30.10.2010, Helsinki
2009−2010    Rahvusvahelise konverentsi "Language, Culture and Mind 4" (LCM4 ) korralduskomitee liige, 21.-23.06.2010, Turku
2009−2011    Soome Keeleteadusliku Ühingu juhatuse liige
2005−2006    Rahvusvahelise konverentsi "Structure and Context” korralduskomitee liige, 21.–22.08.2006, Turku

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Geda Paulsen, Soome Kultuurifondi stipendium (Ulla ja Eino Karosuo Fond)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H350 Keeleteadus; PÕHISUUND: Grammatika (morfoloogia, tuletussüsteem), semantika (leksikaalne semantika, kausatiivsus, sündmusstruktuurid), süntaks, pragmaatika (keelehoiakud, implikatsioonid), mitmekeelsus ja keele omandamine

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
3.1.
2016
4.1.
2016
1.2.
2013
1.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
2.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2002

Geda Paulsen

14.01.1973
+37253008180
geda.paulsen@eki.ee

Career

Institution and occupation
2017–...    Institute of the Estonian Language, Senior Lexicographer (1,00)
2016–...    Foundation Loodusajakiri, journal 'Horisont', copy editor (0,20)
2016–31.03.2017    Institute of the Estonian Language, Senior Lexicographer (0,50)
2015–2015    Institute of the Estonian Language, Researcher (1,00)
2013–2014    Institute of the Estonian Language, Researcher (1,00)
01.12.2012–13.06.2014    Institute of the Estonian Language, maternity leave (1,00)
2010–2013    Institute of the Estonian Language, Extraordinary Researcher (1,00)
01.01.2010–31.12.2010    Åbo Akademi, University teacher (0,5)
01.01.2009–31.12.2009    Full-time position of doctoral student in the Finnish Graduate School in Language Studies, Langnet, funded by the Ministry of Education, Finland
01.01.2004–31.12.2007    The project Motion encoding in language: a theoretical and experimental investigation of lexical semantic structures and constructions (NOS-H 10088), research assistant
 
 
Education
2014–2014    Late summer school "Linguistics and cognition", Nordforsk Research Network "Language and Perception" in collaboration with the Marie Curie Initial Training Network, Nyborg, Danmark
2009–2010    Åbo Akademi, Faculty of Education, "Learning and teaching in university", a study of university education
2004–2011    Åbo Akademi University, Finnish language, PhD
2001–2004    Åbo Akademi University, Finnish language and literature (MA), Scandinavistics, German studies
1991–1993    University of Tartu, Finnish language and literature
1980–1991    Valga Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    Member of the Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC)
2011−...    Member of the Estonian Cognitive Linguistics Association
2011−...    NordForsk "Language and Percpetion" network, member (PI Mila Vulchanova)
2016−2017    Member of the organising commitee for the International Cognitive Linguistics conference, 10-14 July, Tartu
2013−2015    Member of the joint research project of Estonian Academy of Sciences with Hungarian Academy of Sciences “Sociocultural aspects of linguistic variation in the Estonian and Hungarian language areas”
2012−2013    Member of the organizing committee for the international conference "Colour language and colour categorization", 4-7 June, 2013, Tallinn
2009−2010    Member of the organising commitee for the international conference "'Re-thinking synonymy: semantic sameness and similarity in languages and their description", 28-30 October, 2010, Helsinki
2009−2010    Member of the organising committee for the international conference "Language, Culture and Mind 4" (LCM4 ), 21-23 June, 2010, Turku
2009−2011    Member of the board of The Linguistic Association of Finland
2005−2006    Member of the organising committee for the international conference "Structure and Context” , 21–22 August 2006, Turku

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Geda Paulsen, Scholarship from The Finnish Cultural Foundation (The Foundation of Ulla and Eino Karosuo)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H350 Linguistics ; SPECIALITY: Grammar (morphology, word formation), semantics (lexical semantics, causativity, event structure), syntax, pragmatics (attitudes, implications), multilingualism and language acquisition
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
3.1.
2016
4.1.
2016
1.2.
2013
1.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
2.2.
2011
1.2.
2010
3.2.
2002
  • Leitud 5 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF8168Areaalne või universaalne: põhivärvinimed Läänemere, Kesk-Euroopa ja Vahemere areaalis01.01.201031.12.2013Mari UuskülaEesti Keele Instituut49 084,64 EUR
EKKMEKKM14-315Eesti keele kollokatsioonisõnaraamat01.01.201431.12.2018Jelena KallasEesti Keele Instituut69 200,00 EUR
MUUPõhjendusväljenditest eesti keeles01.01.201531.12.2015Geda PaulsenEesti Keele Instituut0,00 EUR
SFSF0050037s10SÕNA JA MÕISTE EESTI SÕNAVARA JA KOHANIMEDE KUJUNEMISEL 01.01.201031.12.2014Urmas SutropEesti Keele Instituut396 284,88 EUR
MUUVärviverbide metafoorsusest eesti keeles võrdlevalt soome ja ungari keeltega01.01.201631.12.2016Geda PaulsenEesti Keele Instituut0,00 EUR
  • Leitud 10 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Paulsen, Geda (2016). Perifeersest kausatiivsusest. Keel ja Kirjandus, 7, 516−538.1.1.
Paulsen, Geda; Nikanne, Urpo; Papp, Eszter (2016). Properties, states and processes: a conceptual semantics analysis of the color verb system in Finnish, Estonian and Hungarian. In: Paulsen, Geda; Uusküla, Mari; Brindle, Jonathan (Ed.). Color language and color categorization (176−204). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.3.1.
Paulsen, Geda; Uusküla, Mari; Brindle, Jonathan (2016). Color language and color categorization. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.4.1.
Paulsen, Geda (2013). Keel meeles: kontseptuaalsest semantikast. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 4 (1), 73−94.1.2.
Paulsen, Geda (2012). Static and dynamic states: the case of Estonian stative colour expressions. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 3 (1), 9−46.1.2.
Paulsen, Geda (2011). The Dynamics of Finnish Causative Verb Derivation. Prototypes and Constructions. Linguistica Uralica, 47 (4), 273−296.1.1.
Paulsen, Geda (2011). Aiheutus ja dominanssi: suomen kielen kausatiivijohdoksista. Virittäjä, 1, 1−6.1.2.
Paulsen, Geda (2011). Causation and dominance: A study of Finnish causative verbs expressing social dominance. Åbo: Åbo Akademi University Printing Press.2.2.
Jokela, Hanna; Paulsen, Geda (2010). Võtke minust eesmärki! Lähisukukielet kolmikielisen lapsen käytössä. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, 19, 61−75.10.5128/LV19.04.1.2.
Paulsen, Geda (2002). Viisivuotiaan suomenoppijan kielto- ja kysymysilmausten kehitys. Järvenpää Maija; Siitonen, Kirsti. Matkalla toiseen kieleen. Viisi praktikumtyötä äidinkielen ja opittavan kielen siirtovaikutuksista (101−116).. Opetuksen ja tutkimuksen apuneuvoja 4. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, Turku: Turu Ülikool.3.2.