Aili Aarelaid-Tart

2.05.1947
9.01.2014

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1989, 1994, 1998, 2000, 2002 külalisdotsent, Kunstiakadeemia, Tallinn
2008–2013    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Nüüdiskultuuri uurimiskeskus, Juhtivteadur (1,00)
2005–2007    Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Sotsioloogia osakond, Dotsent (0,50)
2005–2007    Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Sotsioloogia osakond, Vanemteadur (0,50)
01.01.1998–31.12.2005    dotsent, Tallinna Ülikool, sotsioloogia osakond
01.01.1995–31.12.2005    vanemteadur, Nüüdiskultuuri keskuse koordinaator, sotsiaalantropoloogia osakonna juhataja, Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
01.01.1994–31.12.1997    dotsent, Tallinna Ülikool, sotsiaaltöö osakond
01.01.1989–31.12.1996    vanemteadur, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute instituut, rahvussuhete osakond
01.01.1975–31.12.1989    teadur, Ajaloo Instituut, Eesti Teaduste Akadeemia, kultuuriajaloo osakond
01.01.1975–31.12.1981    lektor, Tartu Ülikool, filosoofia osakond
 
 
Haridustee
2005–2006    Helsinki Ülikool, Sotsiaalteaduskond, sotsiaalpoliitika doktorantuur
1967–1975    Tartu Riiklik Ülikool, ajaoloo osakond, filosoofia aspirantuur
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...    EHI kolleegiumi liige
1999−...    Member of the Board, Euroopa Sotsioloogiline Assotsiatsioon, Euroopa eluloouurimise võrgustik
1995−...    Nüüdiskultuuri uurimiskeskuse juhataja, Tallinna Ülikool
2000−2007    liige, sotsioloogia magistrikaitsmiskomisjon, Tallinna Ülikool
1999−2001    Tallinna Pedagoogikaülikooli teadusnõukogu liige
1997−2005    teadussekretär, Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi nõukogu
1994−1998    liige, kultuuriajaloo magistrikaitsmiskomisjon, Tallinna Ülikool
1991−1999    nõukogu liige, UNESCO Eesti Rahvuskomisjon

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, Aili Aarelaid-Tart, Tallinna Ülikooli parim monograafia 2006. aastal
2002, Aili Aarelaid-Tart, "Valgetähe" medal
2002, Aili Aarelaid-Tart, Tallinna Pedagoogikaülikooli aastapreemia eelretsenseeritavas ajakirjas ilmunud artikli eest sotsiaalteadustes
1993, Aili Aarelaid-Tart, Parima ingliskeelese publikatsiooni eest välismaal, TA initsiatiiv
1992, Aili Aarelaid-Tart, Eesti Kirjanike Liidu aastauhind õpperaamatu "Eesti ajalugu" autorite kollektiivile
1992, Aili Aarelaid-Tart, Väino Tanner Säätio stipendium Eestis tegutsenud seltside kui tsiviilühiskonna osa uurimiseks
1989, Aili Aarelaid-Tart, "Rahva Hääl”-e aastaauhinnad parima sotsiaalseid probleeme käsitleva artikli eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; PÕHISUUND: 1) Eluloolise meetodi teoreetilised probleemid 2) Rahvuslikud identiteedid Eestis 3) Eesti kultuur kui semiosfäär (semiootiline lähenemine) 4) Vabatahtlikud kultuuriseltsid 5) Kultuuritrauma teooriad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; PÕHISUUND: 1) biographical method; 2) national identities in Estonia; 3) Estonian Culture as semiosphere; 4)voluntary associations, 5)theory of cultural trauma
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS ERIALA: S213 Sotsiaalstruktuuride uuringud; PÕHISUUND: järskude kultuurimuutuste väljad ja mehhanismid; inimliku aja kui sotsiaalse põhistruktuuri olemus ja seos homo sapiensi bioloogilise determinatsiooniga
 
 
Lisainfo
Doktoritöö Helsingi Ülikooli sotsiaalpoliitika osakonnas "Cultural Trauma and Life Stories" (juhendaja professor J.P.Roos) kaitsmisel detsembris 2006.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2014
1.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.4.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
2.2.
2006
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.1.
2002
3.2.
2002
3.1.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
4.1.
2001
1.1.
2000
1.3.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
1.3.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
4.2.
1999
2.2.
1998
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
4.1.
1996
1.2.
1995
3.2.
1995
1.2.
1994
1.2.
1993
1.2.
1993
4.1.
1993
5.2.
1993
2.2.
1992
3.1.
1992
3.3.
1992
3.2.
1991
2.2.
1990
1.3.
1989
4.1.
1989
1.3.
1983
2.2.
1982
1.3.
1980
1.3.
1980
1.3.
1979
1.3.
1978
1.2.
1977
1.3.
1977

Aili Aarelaid-Tart

2.05.1947
9.01.2014

Career

Institution and occupation
1989, 1994, 1998, 2000, 2002 Visiting assistant professor, University of Fine Arts, Tallinn
2008–2013    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Centre for Contemporary Cultural Studies, Research Professor (1,00)
2005–2007    Tallinn University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Associate Professor (0,50)
2005–2007    Tallinn University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology, Senior Researcher (0,50)
01.01.1998–31.12.2005    Associated professor, Tallinn Pedagogical University, department of sociology
01.01.1995–31.12.2005    Senior researcher, coordinator of the CCCS (Centre for Contemporary Cultural Studies), Institute for International and Social Studies and department of sociology, Tallinn University
01.01.1994–31.12.1997    Associated professor, Tallinn Pedagogical University, department of social work
01.01.1989–31.12.1996    Senior researcher, Institute for International and Social Studies, department of national relation
01.01.1975–31.12.1989    Researcher, Institute of History, Estonian Academy of Sciences, department of history of culture
01.01.1975–31.12.1981    lecturer, Tartu State University, department of philosophy
 
 
Education
2005–2006    Helsinki University, PhD student
1967–1975    Tartu State University
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...    Member, Collegium of Estonian Humanitarian Institute
1999−...    Member of the Board, European Sociological Association, European Biographical Network
1995−...    Head of the CCCS (Centre for Contemporary Cultural Studies), Tallinn University
2000−2007    Member, Master Committee on Sociology, Tallinn Pedagogical University
1999−2001    Member, Scientific Board, Tallinn Pedagogical University
1997−2005    Secretary, Scientific Board of the Institute for International and Social Studies
1994−1998    Member, Master Committee on History of Culture, Tallinn Pedagogical University
1991−1999    Member of the Board, Estonian Commission for UNESCO

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, Aili Aarelaid-Tart, The best scientific book-publication in Tallinn University in 2006
2002, Aili Aarelaid-Tart, Annual price from TPU for the best peer-reviewed article in social sciencies
1993, Aili Aarelaid-Tart, For the best publication in English
1992, Aili Aarelaid-Tart, Estonian Writers’ Union annual reward in the field of children literature: member of the team compiling the new textbook “History of Estonia”
1992, Aili Aarelaid-Tart, Stipent from the Väino Tanner foundation for the research of the voluntary association as a part of civil society in Estonia in 1940-1991
1989, Aili Aarelaid-Tart, Annual awards for the best article in social problems, daily “Rahva Hääl”
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIALITY: 1) Theoretical problems of biographical method 2) National identities in Estonia 3) Estonian culture as semiosphere (semiotical approach) 4) Cultural voluntary activity 5) Theories of culture
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS SPECIALTY: S213 Social structures ; SPECIALITY: fields and mechanisms of rapid cultural changes; biological and social determination of human time as a central stuctural composition of any society
 
 
Additional information
Ph.D St.Petersburgh University, 1978;

Ph.D at the Helsinki University social policy department "Cultural Trauma and Life Stories" (supervisor professor J.P.Roos) will be defended in December 2006.

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2014
1.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.4.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
2.2.
2006
1.1.
2004
1.1.
2004
1.2.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.1.
2002
3.2.
2002
3.1.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
3.2.
2001
4.1.
2001
1.1.
2000
1.3.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
1.3.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
4.2.
1999
2.2.
1998
3.2.
1996
3.2.
1996
3.2.
1996
4.1.
1996
1.2.
1995
3.2.
1995
1.2.
1994
1.2.
1993
1.2.
1993
4.1.
1993
5.2.
1993
2.2.
1992
3.1.
1992
3.3.
1992
3.2.
1991
2.2.
1990
1.3.
1989
4.1.
1989
1.3.
1983
2.2.
1982
1.3.
1980
1.3.
1980
1.3.
1979
1.3.
1978
1.2.
1977
1.3.
1977
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF59501990ndate aastate kultuuritrauma Eestis, selle ajaloolised paralleelid ja toimetulemise strateegiad01.01.200431.12.2006Aili Aarelaid-TartTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut22 857,82 EUR
ETFETF9130Inimlik aeg ja põlvkondade eneseteadvus01.01.201230.06.2016Raili NuginTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut38 400,00 EUR
SFSF0132116As02Kultuurifaktor Eesti ühiskonna jätkusuutliku arengu tagajana globaalse riskiühiskonna tingimustes.01.01.200231.12.2006Aili Aarelaid-TartTallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond150 575,85 EUR
IUTIUT3-2Kultuurimuutused: tähendusloome teoreetilised väljad ja mehhanismid01.01.201331.12.2018Hannes PalangTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut532 500,00 EUR
TKRFLAJTIPPKultuuriteooria tippkeskus01.02.200831.08.2015Valter LangTartu Ülikool4 801 937,80 EUR
MUUEHI FUR 10.12.12-1 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 10.12.2012 nr 38)Kultuuriteooria Tippkeskuse omafinantseeringu osaline katmine 01.01.201331.08.2015Hannes PalangTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut18 232,00 EUR
ETFETF7030Kultuuritraumast väljumise narratiivid 1991-2006 Eestis01.01.200731.12.2011Aili Aarelaid-TartTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut; Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond41 831,95 EUR
SFSF0130008s07Teise laine kultuurimuutused taasiseseisvunud Eestis01.01.200731.12.2012Aili Aarelaid-TartTallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut; Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond578 406,26 EUR
  • Leitud 78 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Aarelaid-Tart, Aili (2016). The Soviet past through the lenses of different memory communities. In: Raili Nugin, Anu Kannike, Maaris Raudsepp (Ed.). Generations in Estonia. Contemporary Perspectives on Turbulent Times (106−127). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Approaches to Culture Theory; 5).3.1.
Aarelaid-Tart, Aili (2016). The Theory of Cultural Trauma and Applying It to Explain the Estonians’ Soviet-time Mentality (Based on the Biographical Method). In: Jõesalu, K. ja A. Kannike (Ed.). Cultural Patterns and Life Stories (39−76). Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. (Acta Universitatis Tallinnensis. Socialia).3.2.
Aarelaid-Tart, Aili (2014). Avoiding uncertainty by making the past usable. In: Valter Lang & Kalevi Kull (Ed.). Estonian Approaches to Culture Theory (242−261). Tartu: University of Tartu Press. (Approaches to Culture Theory Series; 4).3.1.
Aarelaid-Tart, Aili (2012). Nõukogude aeg nähtuna erinevate mälu-kogukondade silmade läbi. Acta Historica Tallinnensia, 18 (1), 142−158.1.1.
Aarelaid-Tart, A. (2012). Homeland and Émigré Civil Initiatives after World War II: The Estonian Experience. In: Jörg Hackmann (Ed.). Vereinskultur und Zivilgesellschaft in Nordosteuropa Regionale Spezifik und europäische Zusammenhänge. Associational Culture and Civil Society in North Eastern EuropeRegional Features and the European Context (483−507). Köln: Böhlau. (Quellen und Studien zur baltischen Geschichte).3.1.
Aarelaid-Tart, Aili (2012). Lõppsõna. Nullindatest kasvab sajand. Aarelaid-Tart, A. ja Kannike, A. (Toim.). Nullindate kultuur I: teise laine tulemine (199-200).. Tartu: TÜ Kirjastus.3.2.
Aarelaid-Tart, Aili (2012). Sissejuhatus. Kultuur tagasivaatepeeglis. Aarelaid-Tart, A.ja Kannike A. (Toim.). Nullindate kultuur I: teise laine tulemine (7-12).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Aarelaid-Tart, Aili (2012). Sissejuhatus. Põlvkondlik sidusus ja hajusus elaviku taustal. Aarelaid-Tart, A. ja Kannike, A. (Toim.). Nullindate kultuur II: põlvkondlikud pihtimused (7-13). Tartu: TÜ Kirjastus.3.2.
Aarelaid-Tart, Aili (2012). Sõjajärgselt sündinute elude metamorfoosid. Ühe kursuse lugu. Aarelaid-Tart, A. ja Kannike. A. (Toim.). Nullindate kultuur II: põlvkondlikud pihtimused (56-79). Tartu: Tartu University Press.3.2.
Aarelaid-Tart, Aili and Bennich-Björkman, Li (2012). Baltic Biographies at Historical Crossroads. London ja New York: Routledge.4.1.
Aarelaid-Tart, Aili (koostaja), Kannike, Anu (toimetaja) (2012). Nullindate kultuur I: teise laine tulemine. Tartu: TÜ Kirjastus.4.1.
Aarelaid-Tart, Aili (koostaja), Kannike, Anu (toimetaja) (2012). Nullindate kultuur II: põlvkondlikud pihtimused. Tartu Ülikooli Kirjastus.4.1.
Aarelaid-Tart, Aili (2011). Adopting and Remembering Soviet Reality: Life Stories of Lithuanian Women, 1945–1970 DALIA LEINARTE Amsterdam/New York, Rodopi, 2010. Journal of Baltic Studies, 564-567.1.1.
Aarelaid-Tart, Aili (2011). Let me tell a sad your story – Soviet Russians iimmigrants n Independent Estonia. In: Aili Aarelaid-Tart ja Li Bennich-Björkman (Ed.). Baltic Biographies at Historical Crossroads (86−106).. London ja New York: Routledge.3.1.
Aarelaid-Tart , Aili and Bennich-Björkman, Li (2011). Introduction: On living through the Twentieth century in the Baltic States. In: Aili Aarelaid-Tart and Li Bennich-Björkman (Ed.). Baltic Biographies at Historical Crossroads (1−22).. London ja New York: Routledge.3.1.
Aarelaid-Tart, Aili (2011). The Estonian-Minded Person in Soviet Reality: Double Mental Standards in Ailo Ehamaas`s Life History. In: Ene Kõresaar (Ed.). Soldiers of memory: Worls War II and its aftermath in Estonia post-Soviet life stories (279−296).. Amsterdam-New York: Rodopi .3.1.
Aarelaid-Tart, Aili (2010). Avoiding uncertainty by making past usable. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 14, 4, 411-426.1.1.
Aarelaid-Tart, Aili (2010). Theory of Cultural Trauma and Its Application to Explain Estonians’ Soviet-time Mentality (Based on the Biographical Method). In: Metuzale-Kangere, Baiba. (Ed.). Inheriting the 1990s. The Baltic Countries (38-64).. Uppsala: Uppsala University.3.2.
Aarelaid-Tart, Aili (2010). Trust & Trauma – Paradoxical Nature of Human Time (Remembering as a Process of Remaking the Past Usable) | ESA Research Network Sociology of Culture Midterm Conference: Culture and the Making of Worlds. elektrooniline rahvusvaheline andmebaas SSRN: www.ssrn.com: ESA Research Network Sociology of Culture Midterm Conference: Culture and the Making of Worlds, Milano, Oct.7-9. 2010. http://ssrn.com/author=1555692 ja http://ssrn.com/link/ESA-Res-Network-Sociology-Culture-Conf.hmtl,.3.4.
Aarelaid-Tart, Aili (2009). Aja kategooriast kultuurimuutuste analüüsil Eestis. Acta Historica Tallinnensia, 14, 172−190.1.1.
Aarelaid-Tart, Aili (2009). Cultural Trauma as the Mnemonic Device of Collective Memory. In: E.Kõresaar, E.Lauk, Kristin Kuutma (Ed.). The Burden Of Remembering. Recollections &Representations of the 20th Century (197−221).. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (Studia Historica; 77).3.1.
Aarelaid-Tart, Aili (2008). Book Reviews: Eestlane Muutuvas Maailmas. Seisusuühiskonnast Kodanikuuühiskonda EA JANSEN [edited by To˜nu Tannberg, Jaanus Arukaevu & Helina Tamman]. Journal of Baltic Studies, 39 (4), 541−544.1.1.
Aarelaid-Tart, Aili; Tart, Indrek (2008). Revolutsioonid väärtusmaailmade teisendajatena. Acta Historica Tallinnensia, 12, 103−119.1.1.
Aarelaid-Tart, Aili (2008). Vaimuelu Eesti NSV-s. koostaja Mare Oja (Toim.). Eesti Vabariik 90. HTM-i konverentsi kogumik (73−76).. Pärnu: AAAI Press.3.4.
Aarelaid-Tart, Aili (2007). Istoritseskoje razvitije kulturnoi travmõ: opõt Estonii. Hatshaturian, Aida. Dialog kultur II (51−74).. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.3.2.
  • Leitud 9 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Coming of Age in Transition: Some Self-Reflexive Social Portraits of the 1970s Cohort in EstoniaNugin, RailidoktorikraadAili Aarelaid-Tart; Tarja Tolonen, Helsingi ÜlikoolKaitstud2011Tallinna Ülikool
Eesti olulisemad naisteorganisatsioonid ja nende tegevuse pÕhisuunad aastatel 1920-1940. 1993Liivi Soovamagistrikraad (teaduskraad)Aili Aarelaid-TartKaitstud1993Tallinna Ülikool
Eesti venekeelne elanikkond : kollektiivse identiteedi ümberkujunemise teedest siirdeühiskonnasMasso, Anumagistrikraad (teaduskraad)Triin Vihalemm; Aili Aarelaid-TartKaitstud2002Tallinna Ülikool
Elu võimalikkusest Vormsi saarel: noorte ja vanemate inimeste identiteetide kujunemisestKaisa KivinukkmagistrikraadAili Aarelaid-TartKaitstud2010Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Nägemus seltsielu ümberorganiseerimisest 1991-2006 Keila kultuurimaja näitelSirly-Eneken PriksmagistrikraadAili Aarelaid-TartKaitstud2007Tallinna Ülikool
Nõukogude aja konfliktid: ajakirjas “Junost” 1955-1984 aastail ilmunud proosas kirjeldatud konfliktide analüüs.2002.Jelena BaljasnajamagistrikraadAili Aarelaid-TartKaitstud2002Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond
Siirderiituste muutuste võrdlus kaasaegsetes ühiskondades (Eesti ja Jaapan)Nishikado-Sooneste, AkanemagistrikraadAili Aarelaid-TartKaitstud2005Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Sotsioloogia osakond
Tai massaaži nuad bo rarn Eestisse jõudmine elulugude andmetelKartau, Age KristelmagistrikraadAili Aarelaid-TartKaitstud2011Tallinna Ülikool
Vabaharidus Eestis: Õpihimulisest kodanikust sotsiaalse dialooginiJääger, Tiinamagistrikraad (teaduskraad)Aili Aarelaid-TartKaitstud2000Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond