Eve Runno-Paurson

7313458; 55581322
runnopaurson@gmail.com; eve.runno-paurson@emu.ee
Lapsepuhkus 2007-2009

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.11.2017–...    Eesti Maaülikool, Teadur (1,00)
28.04.2017–31.10.2017    OÜ Oerzen, Arendusjuht (1,00)
01.09.2013–18.04.2017    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekaitse osakond, Dotsent (1,00)
01.06.2010–31.08.2013    Eesti Maaülikool, Lektor (1,00)
01.09.2009–31.05.2010    Eesti Maaülikool, spetsialist (1,00)
2000–2009    Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
2002–2010    doktorantuur Eesti Maaülikool
2000–2002    magistriõpe Eesti Põllumajandusülikool, taimekaitse eriala
1996–2000    Eesti Põllumajandusülikool, agronoomia eriala (cum laude)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2010−...    EV Haridus- ja Teadusministeeriumi üliõpilastööde konkursi ekspertkomisjoni retsensent
2005−...    Euroopa lehemädaniku koostöövõrgustiku EuroBlight liige
2004−...    American Phytopathological Society liige
2002−...    Taimekaitse Seltsi liige
2001−...    Eesti Looduseuurijate Seltsi Mükoloogia ühingu liige
2001−...    Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige
2000−...    Eesti Rukki Seltsi liige
1998−...    Eesti Doonorite Seltsi liige
2014−2016    Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi magistriõppe aianduse eriala kaitsmiskomisjoni liige
2012−2014    Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi bakalaureuseõppe aianduse eriala kaitsmiskomisjoni liige
2010−2017    Eesti Maaülikooli PKI Taimekaitse osakonna fütopatoloogia töörühma juht

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Eve Runno-Paurson, Eesti Maaülikooli Mahekeskuse noorteadlase preemia
2010, Eve Runno-Paurson, II preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas doktoriõppe astmes Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi SA Archimedese korraldataval üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil
2009, Eve Runno-Paurson, Raefondi stipendium
2009, Eve Runno-Paurson, Kristjan Jaagu välissõidu stipendium
2005, Eve Runno-Paurson, Eesti Üliõpilaste Toetusfondi Lellepi nimeline stipendium 2005
2003, Eve Runno-Paurson, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sihtasutuse Archimedes KristjanJaak stipendium
2003, Eve Runno-Paurson, Eesti Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi noorteadlase preemia
2002, Eve Runno-Paurson, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadustööde konkurssi preemia
2002, Eve Runno-Paurson, Eesti Üliõpilaste Toetusfondi Ene Silla nimeline stipendium
2001, Eve Runno-Paurson, Rotalia Fondi stipendium
2001, Eve Runno-Paurson, Eesti Üliõpilaste Toetusfondi Edgar ja Elsa Mathieseni nimeline stipendium
2000, Eve Runno-Paurson, Eesti Kesknõukogu ja Vabadusfondi stipendium
1998, Eve Runno-Paurson, Arno Tali Sihtkapitali Arno ja Teele stipendium
1997, Eve Runno-Paurson, Arno Tali Sihtkapitali Arno ja Teele stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; PÕHISUUND: Fütopatoloogia, taimekaitse, resistentsusaretus, Phytophthora infestans eesti populatsiooni uurimine
 
 
Lisainfo
Doktoritöö kaitsmiskomisjonis osalemine:2011 Marje Särekanno doktoritöö kaitsmine, Eesti Maaülikool2015 Liina Edesi doktoritöö kaitsmine, Eesti Maaülikool
Retsenseerinud teadusartikleid ISI Web of Science ajakirjadele:Fungal Ecology;Plant Pathology;Journal of Plant Pathology;Journal of Phytopathology; Biology and Fertility of Soils; Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science; Žemdirbyste=Agriculture ;Icelandic Agricultural Sciences
Külalisdoktorant Cornelli Ülikoolis, 6 kuud (2004 a.)Külalisdoktorant Soomes Agrifood Research Finland (MTT), 2 kuud (2005 a.)

Õppetöö Eesti Maaülikoolis 2009-2017
PK.0004 Fütopatoloogia 18 ECTS PhD
PK.0113 Fütopatoloogia 8 EAP, mag
PK.1603 Fütopatoloogia 4 EAP, mag
PK.0519 Keskkonnasäästlik taimekaitse 3 EAP, mag (bioloogiline tõrje)
PK.1085 Teadustöö parktika 8 EAP, mag
PK.1036 Taimekahjustajad ja nende tõrje 13 EAP, bac (fütopatoloogia osa)
PK.0410 Taimekahjustajad ja nende tõrje 4 EAP LV III, bac (fütopatoloogia osa)
PK.1214 Taimekahjustajad ja nende tõrje 8 EAP põllumajandusettevõtte majandamine, bac (fütopatoloogia osa)

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.5.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
1.1.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
2.3.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
3.4.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
3.5.
2008
3.2.
2007
3.5.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
3.5.
2006
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
3.5.
2004
3.4.
2003
5.2.
2003
1.3.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
5.2.
2002
3.5.
2001
6.3.
2001

Eve Runno-Paurson

7313458; 55581322
runnopaurson@gmail.com; eve.runno-paurson@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.11.2017–...    Estonian University of Life Sciences, Researcher (1,00)
Jõgeva Plant Breeding Institute since 2000
28.04.2017–31.10.2017    OÜ Oerzen, Development Business Manager (1,00)
01.09.2013–18.04.2017    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Plant Protection, Associate Professor (1,00)
01.06.2010–31.08.2013    Estonian University of Life Sciences, Lecturer (1,00)
01.09.2009–31.05.2010    Estonian University of Life Sciences, Other staff (1,00)
2000–2009    Jõgeva Plant Breeding Institute, Researcher (1,00)
 
 
Education
2002–2010    Doctoral studies in Plant Pathology, Estonian University of Life Sciences
2000–2002    Master studies in Plant Protection, Estonian Agricultural University
1996–2000    Agronomy, Estonian Agricultural University, 2000 (cum laude)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2004−...    Member of American Phytopathological Society
2002−...    Member of Estonian Plant Protection Society
2001−...    Member of Estonian Naturalists Society
2001−...    Member of Estonian Academic Agricultural Society
2000−...    Member of Estonian Rye Society

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Eve Runno-Paurson, Young scientist's award of Research Centre of Organic Farming by Estonian University of Life Sciences
2010, Eve Runno-Paurson, Second prize in the category of biological and environmental sciences (doctoral level) at the Contest of Students' Research Studies held by the Ministry of Education and Research of Estonia (Archimedes foundation)
2009, Eve Runno-Paurson, Raefond's scholarship
2009, Eve Runno-Paurson, Kristjan Jaak scholarship
2005, Eve Runno-Paurson, Estonian Student Fund Lellep's scholarship
2003, Eve Runno-Paurson, KristjanJaak scholarship of Estonian Ministry of Sciens and Education and Archimedes Fund
2003, Eve Runno-Paurson, Scientific prize of Estonian Academic Agricultural Society
2002, Eve Runno-Paurson, Scientific prize of Estonian Ministry of Sciens and Education
2002, Eve Runno-Paurson, Estonian Student Fund Ene Silla's scholarship
2001, Eve Runno-Paurson, Rotalia Fund scholarship
2001, Eve Runno-Paurson, Estonian Student Fund Edgar and Elsa Mathiesen's scholarship
2000, Eve Runno-Paurson, Estonian World Freedom Fund scholarship
1998, Eve Runno-Paurson, Arno Tali scholarship
1997, Eve Runno-Paurson, Arno Tali scholarship
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
 
 
Additional information

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.5.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
3.5.
2012
1.1.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
2.3.
2010
3.2.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
3.4.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
3.5.
2008
3.2.
2007
3.5.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
3.3.
2006
3.5.
2006
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
3.5.
2004
3.4.
2003
5.2.
2003
1.3.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
5.2.
2002
3.5.
2001
6.3.
2001