Teenistuskäik

Haridustee
1960–1965   
Tartu Ülikool, Matemaatika-Loodusteaduskond, keemiaosakond
 
 
Loometöö
Teadustegevuse põhisuundadeks on olnud püsivate orgaaniliste ühendite (PCB, PAH) leviku, akumulatsiooni ja käitumise uurimine Läänemere ökosüsteemis, indikaatororganismide kasutamisvõimaluste selgitamine merereostuse hindamisel. .

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2008
1.2.
2007
3.5.
2006
6.7.
2006
1.2.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
3.4.
2000
1.1.
1999
1.1.
1997
1.2.
1996
3.2.
1994
1.2.
1990
3.4.
1988
3.4.
1988
1.3.
1987
3.4.
1987
1.2.
1986
1.3.
1984
3.4.
1982
3.3.
1977
1.3.
1968
1.3.
1967
18.04.2019