Helen Nigol

5.01.1981
helen.nigol@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2007–2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Keeleteaduse ja -tehnoloogia doktorikool, erakorraline teadur
01.06.2006–31.12.2006    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, referent (0,25)
01.12.2005–31.12.2006    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, spetsialist (0,50)
 
 
Haridustee
2006–...    Tartu Ülikool, doktoriõpe
2004–2006    Tartu Ülikool, MA, üldkeeleteadus

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, Helen Nigol, Teadus- ja Haridusministeeriumi üliõpilastööde konkursi diplom magistritöö Voorusisesed parandused, kordused ja valestardid suulises eesti keeles: nende tuvastamine ja normaliseerimine eest
2004, Helen Nigol, Eesti Teaduste Akadeemia II auhind bakalaureusetöö Puude pankade teooriast ja praktikast ¬eesti keele puude pangale mõeldes eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: suulise keele süntaks, mittesoravused

Helen Nigol

5.01.1981
helen.nigol@ut.ee

Career

Institution and occupation
2007–2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Keeleteaduse ja -tehnoloogia doktorikool, erakorraline teadur
01.06.2006–31.12.2006    University of Tartu, Tartu University Library, Personal Assistant (0,25)
01.12.2005–31.12.2006    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Specialist (0,50)
 
 
Education
2006–...    University of Tartu, PhD studies
2004–2006    University of Tartu, MA in General Linguistics

Qualifications

 
 
Honours & awards
2006, Helen Nigol, Diploma at the competition of student’s scientific papers organized by the Ministry of Education and Research of Estonia
2004, Helen Nigol, Second prize at the competition of student’s scientific papers organized by the Estonian Academy of Sciences
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: syntax of spoken language, disfluencies
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0182541s03Eesti keele arvutimudelid ja keeleressursid: teoreetilised ja rakenduslikud aspektid.01.01.200331.12.2007Haldur ÕimTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond335 996,32 EUR
ETFETF5685Konversatsiooniagendi modelleerimine: eestikeelse dialoogi automaattöötluse teoreetilised ja rakenduslikud probleemid01.01.200431.12.2007Mare KoitTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond25 938,80 EUR
EKKTTEKKTT06-11Lihtlause semantiline analüüs01.01.200631.12.2008Haldur ÕimTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond95 228,35 EUR
EKKTTEKKTT09-63Lihtlause semantiline analüüs 201.01.200931.12.2010Haldur ÕimTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond71 724,21 EUR
SFSF0180078s08Loomulike keelte arvutitöötluse formalismide ja efektiivsete algoritmide väljatöötamine ning eesti keelele rakendamine01.01.200831.12.2013Mare KoitTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond625 121,65 EUR
ETFETF7503Suhtlusstrateegiad suhtlusmudelis: eestikeelse dialoogi modelleerimine arvutil01.01.200831.12.2011Mare KoitTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond35 521,01 EUR
EKKTTEKKTT06-18Süntaksianalüüsil põhinev keeletarkvara ning selle arendamiseks vajalikud keeleressursid01.01.200631.12.2008Tiit RoosmaaTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond79 250,44 EUR
ETFETF5534Tähenduspõhise keeletöötluse ressursid ja töövahendid eesti keele jaoks01.01.200331.12.2006Haldur ÕimTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond49 938,31 EUR
  • Leitud 9 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Müürisep, K.; Nigol, H. (2009). Shallow parsing of transcribed speech of Estonian and disfluency detection. In: Vetulani, Z.; Uszkoreit, H. (Ed.). Human Language Technology. Challenges of Information Society (165−177).. Springer-Verlag. (Lecture Notes in Artificial Intelligence).3.1.
Müürisep, K.; Nigol, H. (2008). Where Do Parsing Errors Come From: The Case of Spoken Estonian. In: Sojka, P.; Horak, A.; Kopecek, I.; Karel, P. (Ed.). Text, Speech and Dialogue (161−168).. Springer-Verlag. (Lecture Notes in Computer Science).10.1007/978-3-540-87391-4_22.3.1.
Müürisep, K.; Nigol, H. (2008). Towards Better Parsing of Spoken Estonian. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies. Proceedings: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies, Kaunas, Lithuania, October 4-5, 2007. Ed. Čermak, F.; Marcinkevičiene, R.; Rimkute, E.; Zabarskaite, J. Vilnius: Vytautas Magnus University, Institute of the Lithuanian Language, 205−210.3.4.
Müürisep, K.; Nigol, H. (2008). Suulise eesti keele süntaktiliselt märgendatud korpusest. VII rakenduslingvistika kevadkonverents, Keeleteaduse ainestikud ja andmekogude kasutamine.Teesid: VII rakenduslingvistika kevadkonverents, Keeleteaduse ainestikud ja andmekogude kasutamine. 24.–25. aprill 2008, Tallinn. Tallinn, 25.5.2.
Müürisep, K.; Nigol, H. (2007). Disfluency Detection and Parsing of Transcribed Speech of Estonian. Proceedings of 3rd Language & Technology Conference Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics: 3rd Language & Technology Conference Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Ed. Zygmunt Vetulani. Poznan, Poland: Wydawnictwo Poznanskie Sp. z o. o. with co-operation of Fundacja Uniwersitetu im. A. Mickiewicza, 483−487.3.4.
Nigol, H. (2007). Parsing Manually Detected and Normalized Disfluencies in Spoken Estonian. 16th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA-2007: NODALIDA, Tartu, 25.-26.05.2007. Ed. Nivre, J.; Kaalep, H.-J.; Muischnek, K.; Koit, M. Tartu: University of Tartu, 363−366.3.4.
Müürisep, K.; Nigol, H. (2007). Towards Better Parsing of Spoken Estonian. The Third Baltic Conference on Human Language Technologies 2007: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies, Kaunas October 4-5, 2007. Kaunas: Kaunas Vytautas Magnus University, 34−34.5.2.
Müürisep, K.; Nigol, H.; Uibo, H. (2006). Eesti suulise keele korpuse automaatne pindsüntaktiline analüüs. Koit, M.; Pajusalu, R.; Õim, H. (Toim.). Keel ja arvuti (72−84).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised; 6).3.2.
Uibo, Heli; Nigol, Helen (2006). Puude pangad meil ja mujal. Koit, M.; Pajusalu, R.; Õim, H. (Toim.). Keel ja arvuti (36−50).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised; 6).3.2.