Helen Nigol

5.01.1981
helen.nigol@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2007–2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Keeleteaduse ja -tehnoloogia doktorikool, erakorraline teadur
01.06.2006–31.12.2006    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu, referent (0,25)
01.12.2005–31.12.2006    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, spetsialist (0,50)
 
 
Haridustee
2006–...    Tartu Ülikool, doktoriõpe
2004–2006    Tartu Ülikool, MA, üldkeeleteadus

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, Helen Nigol, Teadus- ja Haridusministeeriumi üliõpilastööde konkursi diplom magistritöö Voorusisesed parandused, kordused ja valestardid suulises eesti keeles: nende tuvastamine ja normaliseerimine eest
2004, Helen Nigol, Eesti Teaduste Akadeemia II auhind bakalaureusetöö Puude pankade teooriast ja praktikast ¬eesti keele puude pangale mõeldes eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: suulise keele süntaks, mittesoravused

Helen Nigol

5.01.1981
helen.nigol@ut.ee

Career

Institution and occupation
2007–2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Keeleteaduse ja -tehnoloogia doktorikool, erakorraline teadur
01.06.2006–31.12.2006    University of Tartu, Tartu University Library, Personal Assistant (0,25)
01.12.2005–31.12.2006    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Specialist (0,50)
 
 
Education
2006–...    University of Tartu, PhD studies
2004–2006    University of Tartu, MA in General Linguistics

Qualifications

 
 
Honours & awards
2006, Helen Nigol, Diploma at the competition of student’s scientific papers organized by the Ministry of Education and Research of Estonia
2004, Helen Nigol, Second prize at the competition of student’s scientific papers organized by the Estonian Academy of Sciences
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: syntax of spoken language, disfluencies