24.11.1959
+37253424917
+3727313574
lea.tuvikene@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1999–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Teadur (1,00)
01.01.1983–31.12.1995   
Eesti TA ZBI insener, vanemlaborant
 
 
Haridustee
19.02.2018–19.02.2018   
Eesti Maaülikool, PhD rakendusbioloogia
01.09.2017–31.08.2018   
Eesti Maaülikool, doktoriõpe, ekstern
1995–1999   
Tartu Ülikool, doktorant
1995–1995   
Tartu Ülikool, M.Sc. hüdrobioloogia
1978–1983   
Tartu Riiklik Ülikool, bioloogia-hüdrobioloogia ja ihtüoloogia;
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Suurjärvede hüdrobioloogilise seire ja uuringute projektide vastutav täitja
2018−...   
Eesti-Vene piiriveekogude ühiskomisjoni seire, hinnanguja rakendusuuringute töörühma liige
2003−...   
Võrtsjärve riikliku seire vastutav täitja
2012−2014   
LakeAdmin - Regional administration of lake restoration initiatives (Järvede tervendamise piirkondlik haldamine). Eesti projektijuht.
2012−2015   
Eesti- Šveitsi koostööprogrammi Keskkonnaministeeriumi programmi “Keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine” projekti "Eesti järvede ja jõgede keskkonnasuutlikkuse tõstmine" projektijuht
2012−2015   
Järvede tervendamise piirkondlik haldamine
2010−2011   
Järvede tervendamise käsiraamatu koostamine. KIK veemajanduse 2009. a programm
2004−2007   
EL Interreg IIIC projekti "Lakepromo - tools for water management and restoration" Eesti projektijuht
1993−1995   
ETF granti hoidja

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia ; PÕHISUUND: Hüdrokeemia, hüdrobioloogia, järvede seire ja tervendamine
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud
 
 
Lisainfo
Teaduste magister
Tartu Ülikool 1995

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10.2019
24.11.1959
+37253424917
+3727313574
lea.tuvikene@emu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
1999–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Researcher (1,00)
01.01.1983–31.12.1995   
Institute of Zoology and Botany (IZB), senior laboratory assistantsince;
 
 
Education
19.02.2018–19.02.2018   
Estonian University of Life Sciences, PhD Applied Biology
01.09.2017–31.08.2018   
Estonian University of Life Sciences, doctoral student
1995–1999   
Tartu University, doctoral student
1995–1995   
Tartu University, hydrobiology
1978–1983   
Tartu State University, biology-hydrobiology and ichthyology;
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Project manager of hydrobiological monitoring and investigations of large lakes
2018−...   
Member of working team of applied research of the Joint Commission of Estonian-Russian cross-border water bodies
2003−...   
Coordinator of the biological and chemical state monitoring of Lake Võrtsjärv.
2012−2014   
LakeAdmin - Regional administration of lake restoration initiatives. Estonian coordinator and manager.
2012−2015   
"Increasing the capability of environmental monitoring on Estonian lakes and rivers" - project of the Estonian-Swiss Cooperation Programme "Increasing the capability of environmental momitoring". Project coordinator.
2012−2015   
Regional administration of lake restoration initiatives
2010−2011   
Compiling a handbook on lake restoration. Project of the Environmental Investment Centre, 2009
2004−2007   
Estonian coordinator of the EU Interreg IIIC project "Lakepromo - tools for water management and restoration"
1993−1995   
Holded 1 grant from ESF

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALITY: B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology ; SPECIALITY: Hydrochemistry, hydrobiology, lake monitoring and restoration
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection
 
 
Additional information
M.Sc.
Tartu University 1995

Completed projects

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10.2019
  • Leitud 33 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.2.3.3.8-2/T10023PKPK (244121)Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems01.02.201031.01.2014Tiina NõgesEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut195 999,00 EUR
1.2.3.1.V038ZBHB02 (EVK1-CT-2002-00121)Climate and Lakes Impact in Europe01.01.200331.12.2005Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut128 847,00 EUR
MUU8-2/T12191PKLJ (2332)Eesti järvede ja jõgede keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine01.06.201230.06.2016Külli Kangur; Anu KisandEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut100 816,43 EUR
MUU8-2/T12060PKLJEesti järvede ja jõgede keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine01.06.201229.02.2016Külli KangurEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus815 291,85 EUR
1.1.T180238PKKHFosfori sisekoormuse ruumilise varieeruvuse uuringud Peipsi järvel aastal 201816.10.201801.12.2018Lea TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool5 800,00 EUR
MUU8-2/T0081ZBHB04Harku järve seisund ja veemotospordi mõju sellele23.08.200420.11.2004Lea TuvikeneEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut1 597,79 EUR
MUU8-2/T7084PKPKJärvede seirevõrgu kujundamise metoodika kokkuvõtte koostamine01.05.200725.05.2007Ingmar OttEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut1 278,23 EUR
MUU8-2/T10076PKPK (29)Järvede tervendamise käsiraamatu koostamine01.01.201030.11.2011Lea TuvikeneEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut25 136,45 EUR
MUU8-2/T12170PKLJ (3925)Järvede tervendamise piirkondlik haldamine 01.02.201231.03.2015Lea TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus23 218,70 EUR
IUTIUT21-2Järvede toiduahelad ja süsiniku metabolism valgala karbonaatsuse ja kliima gradiendis 01.01.201431.12.2019Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus2 436 000,00 EUR
SFSF0170011s08Kas kliimamuutus muudab valgala- ja järvesiseste protsesside osakaalu madala järve süsinikubilansis?01.01.200831.12.2013Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut2 111 867,83 EUR
SFSF0362480s03Kliimamuutuste mõju madalate järvede ökosüsteemile01.01.200331.12.2007Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut522 969,84 EUR
ETFETF5738Kliimamuutuste mõju suure madala järve ökosüsteemile ainete sissekande muutuste kaudu01.01.200431.12.2007Tiina NõgesEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut56 006,90 EUR
1.2.2.1.14.1.8-2/T0113ZBHB04 (3N00531)Lakepromo - Tools for water management and restoration process02.07.200431.12.2007Lea TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus116 102,99 EUR
1.1.3.2.1.T180035PKKH (4-1/18/42)Peipsi järve Eesti-Vene 2018. a talvise ühisseire korraldamine ja hüdrobioloogilised uuringud 27.03.201831.07.2018Lea TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool14 302,88 EUR
1.1.3.2.1.T190059PKKH (4-1/19/23)Peipsi järve Eesti-Vene 2019. a talvise ühisseire korraldamine ja hüdrobioloogilised uuringud 07.03.201931.07.2019Lea TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool14 342,21 EUR
1.1.3.2.1.T180113PKKH (4-1/18/43)Peipsi järve hüdrobioloogiline seire 2018. aastal23.04.201804.02.2019Lea TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool35 598,25 EUR
1.1.3.2.1.T190118PKKH (4-1/19/15)Peipsi järve hüdrobioloogiline seire ja uuringud 2019 03.05.201905.02.2020Lea TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool48 131,00 EUR
1.1.3.2.1.T180134PKKH (4-1/18/95)Peipsi järve ja Narva veehoidla hüdrobioloogiline seire ja uuringud aastal 2018 06.06.201831.12.2018Lea TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool50 388,08 EUR
2.1.L170230PKKHSaesaare Elektrijaama kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimise raames Saesaare paisjärve ökoloogilise seisundi hindamine 18.08.201723.10.2017Arvo TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut2 762,50 EUR
1.1.3.2.1.8-2/T6087PKPK06Siseveekogude (Võrtsjärv, väikejärved ja jõed) hüdrobioloogiline seire ja uuringud (2006)17.05.200601.02.2007Lea TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus15 447,45 EUR
1.1.3.2.1.8-2/T5043PKPK05 (M-13-6-2005/383 )Siseveekogude (Võrtsjärv, väikejärved ja jõed) hüdrobioloogiline seire ja uuringud (Võrtsjärv) 2005. aastal19.05.200501.02.2006Lea TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus10 657,27 EUR
1.1.3.2.1.8-2/T0033ZBHB04Siseveekogude hüdrobioloogiline seire11.05.200401.02.2005Lea TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut1 912,10 EUR
MUU8-2/T12038PKLJ (1237R4)Veekogude tervendamise piirkondlik haldamine15.12.201131.12.2014Lea TuvikeneEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus146 191,50 EUR
1.1.3.2.1.8-2/T7105PKPKVõrtsjärve hüdrobioloogiline seire (2007)22.06.200701.02.2008Lea TuvikeneEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus14 380,12 EUR