24.11.1959
+37253424917
+3727313574
lea.tuvikene@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1999–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Teadur (1,00)
01.01.1983–31.12.1995   
Eesti TA ZBI insener, vanemlaborant
 
 
Haridustee
19.02.2018–19.02.2018   
Eesti Maaülikool, PhD rakendusbioloogia
01.09.2017–31.08.2018   
Eesti Maaülikool, doktoriõpe, ekstern
1995–1999   
Tartu Ülikool, doktorant
1995–1995   
Tartu Ülikool, M.Sc. hüdrobioloogia
1978–1983   
Tartu Riiklik Ülikool, bioloogia-hüdrobioloogia ja ihtüoloogia;
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Suurjärvede hüdrobioloogilise seire ja uuringute projektide vastutav täitja
2018−...   
Eesti-Vene piiriveekogude ühiskomisjoni seire, hinnanguja rakendusuuringute töörühma liige
2003−...   
Võrtsjärve riikliku seire vastutav täitja
2012−2014   
LakeAdmin - Regional administration of lake restoration initiatives (Järvede tervendamise piirkondlik haldamine). Eesti projektijuht.
2012−2015   
Eesti- Šveitsi koostööprogrammi Keskkonnaministeeriumi programmi “Keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine” projekti "Eesti järvede ja jõgede keskkonnasuutlikkuse tõstmine" projektijuht
2012−2015   
Järvede tervendamise piirkondlik haldamine
2010−2011   
Järvede tervendamise käsiraamatu koostamine. KIK veemajanduse 2009. a programm
2004−2007   
EL Interreg IIIC projekti "Lakepromo - tools for water management and restoration" Eesti projektijuht
1993−1995   
ETF granti hoidja

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia ; TÄPSUSTUS: Hüdrokeemia, hüdrobioloogia, järvede seire ja tervendamine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud
 
 
Lisainfo
Teaduste magister
Tartu Ülikool 1995

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.11.2019
24.11.1959
+37253424917
+3727313574
lea.tuvikene@emu.ee

Career

Institutions and positions
1999–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Researcher (1,00)
01.01.1983–31.12.1995   
Institute of Zoology and Botany (IZB), senior laboratory assistantsince;
 
 
Education
19.02.2018–19.02.2018   
Estonian University of Life Sciences, PhD Applied Biology
01.09.2017–31.08.2018   
Estonian University of Life Sciences, doctoral student
1995–1999   
Tartu University, doctoral student
1995–1995   
Tartu University, hydrobiology
1978–1983   
Tartu State University, biology-hydrobiology and ichthyology;
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Project manager of hydrobiological monitoring and investigations of large lakes
2018−...   
Member of working team of applied research of the Joint Commission of Estonian-Russian cross-border water bodies
2003−...   
Coordinator of the biological and chemical state monitoring of Lake Võrtsjärv.
2012−2014   
LakeAdmin - Regional administration of lake restoration initiatives. Estonian coordinator and manager.
2012−2015   
"Increasing the capability of environmental monitoring on Estonian lakes and rivers" - project of the Estonian-Swiss Cooperation Programme "Increasing the capability of environmental momitoring". Project coordinator.
2012−2015   
Regional administration of lake restoration initiatives
2010−2011   
Compiling a handbook on lake restoration. Project of the Environmental Investment Centre, 2009
2004−2007   
Estonian coordinator of the EU Interreg IIIC project "Lakepromo - tools for water management and restoration"
1993−1995   
Holded 1 grant from ESF

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B260 Hydrobiology, marine biology, aquatic ecology, limnology ; SPECIFICATION: Hydrochemistry, hydrobiology, lake monitoring and restoration
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection
 
 
Additional information
M.Sc.
Tartu University 1995

Completed projects

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.11.2019