See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
19.10.1941
+372 6202801
+372 56983040
rein.kuusik@taltech.ee
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603882895

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, Vanemteadur (0,50)
2000 - 2000 TTÜ Põlevkivi Instuudi dir. kt.;
1986-1990 - mineraalväetiste teaduslabori juhataja;
1981-1986 - teadusliku uurimise sektori osakonnajuhataja;
1975 - vanemteadur mineraalväetiste teaduslaboris;
1965-1980 - min.väetiste ja -söötade probleemlabori juhataja;
1965 - insener protsesside ja aparaatide kateedris
01.09.2015–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium, Vanemteadur (0,50)
01.09.2005–31.08.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, juhtivteadur (1,00)
01.01.2004–31.08.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, Anorgaaniliste materjalide teaduslabor, juhataja (1,00)
01.01.1992–31.12.1997   
TTÜ keemia instituut, direktor
01.01.1991–31.12.2005   
vanemteadur TTÜ keemia- ja keemiatehnika instituutides;
01.01.1991–31.12.1992   
Anorgaanilise tehnoloogia labor, juhataja
 
 
Haridustee
1959–1964   
kõrgem, Tallinna Polütehniline Instituut 1964, Cum Laude
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2000−...   
Retsensent palljude rahvusvaheliste teadusajakirjade toimetustes
1998−...   
Mitmete doktoritööde eelretsensent ja oponent Eestis, Soomes ja Rootsis
1986−...   
teaduskonverentside org- ja teaduskokomiteede liige - 1997-2010 (Eesti Keemia Päevad), 1989 (IX International Conference on Phosphorus Chemistry), 2010, 2013, 2015, 2020 (ACEME10, ACEME13, ACEME15, ACEME 2020 - au-kaasesimees, OSS2013), rida erialakonverentse NL aegadest.
2014−2017   
TTÜ akadeemilise aukohtu liige
2011−2016   
Riikliku Energiatehnoloogia Programmi ühe projekti juht, kahe projekti juhtgrupi liige
2011−2016   
Rahvusvahelise võrgustiku "GlobalTraPs" TTÜ-poolne koordinaator
2010−2015   
Eesti Keemia Seltsi volikogu liige
2006−2008   
EÜ projekti "CLC GAS POWER" juhtkomitee liige
2003−2007   
projekti "Nordic CO2 Sequestraton" juht- ja teaduskomitee liige (2003-2007),
2001−2003   
USA-EST põlevkivialaste ühisuuringute programm(alateema koordinaator, 2001-2003);
2001−2009   
Eesti Teadlaste Liidu volikogu liige
2001−2003   
ühisprogramm Bulgaaria TA-ga (2001-2004);
1998−2004   
Eesti Keemia Seltsi juhatuse liige
1992−2015   
TTÜ nõukogud: keemiateaduskond, liige; keemiainstituut, nõukogu esimees; keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, liige; keemia- ja põlevkivi instituut, liige; anorgaanilise materjalide teaduslabor, esimees
 
 
Loometöö
---.
 
 
Lisainfo
Perioodil 1997 kuni 2005 õpetanud aineid "Elementide keemia, Anorgaaniliste ainete keemia ja tehnoloogia, Anorgaanilise tehnoloogia seadmed, Valitud peatükid anorgaaniliste ainete tehnoloogias, keevkihttehnoloogia alused". Periood alates 2016 - valitud peatükid õppeainetes "Anorgaaniliste ainete keemia ja tehnoloogia" ning "Maavarade väärindamise alused".

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Rein Kuusik, TTÜ teenetemedal Mente et manu"
2014, Rein Kuusik, Pfeil auhind on omistatud Briti Materjalide, Mineraalide ja Mäenduse Instituudi poolt tunnustusena avaldatud töö eest mineraalsete tööstusjäätmete taaskasutuse vallas
2010, Rein Kuusik, riiklik teaduspreemia kollektiivi Rein Kuusik (kollektiivi juht),Andres Trikkel ja Tiit Kaljuvee koossseisus; tehnikateadused
2010, Rein Kuusik, "Parim Poster", autorid Mai Uibu ja Rein Kuusik, ACEME2010, Turku, Finland
2009, Rein Kuusik, II koht TTÜ rakenduslike teadustööde konkursil, Rein Kuusik, Mai Uibu ja Andres Trikkel
2009, Rein Kuusik, 2001, 1996,1993, 1991 - TTÜ tänukirjad;1991 - Eesti Vabariigi Haridusministeeeriumi aukiri; TTÜ teenetemärk “Mente et manu”; 1982 - kolmas auhind Mend. Nimelise Keemiaseltsi konkursilt; 1975 - Nõukogude Eesti preemia, autorite kollektiivi l
2006, Rein Kuusik, III koht TTÜ rakenduslike teadustööde konkursil, Rein Kuusik ja Mai Uibu
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS VALDKOND: T350 Keemiatehnoloogia ja -masinaehitus
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika
 
 
Lisainfo
tehnikakandidaat, vanemteaduri kutse
Valgevene Keemilise Tehnoloogia Instituut, 1971
vanemteaduri kutsetunnistus NL Kõrgemast Atestatsioonikomiteest, 1975

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tööstusomand

28.04.2022
19.10.1941
+372 6202801
+372 56983040
rein.kuusik@taltech.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology, Senior Researcher (0,50)
2002-2002 – Vice Director of the Institute of Oil Shale
1986-1990 - Head of the Laboratory of Mineral Fertilizers
1981-1986 - Head of Department of Scientific Research Center of TTU
1975 – Senior Researcher
1965-1980 - Head of the Research Lab. of Mineral Fertilizers
1965 - Engineer,Chair of Chemical Engineering
01.09.2015–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory of Inorganic Materials, Senior Researcher (0,50)
01.09.2005–31.08.2015   
Tallinn University of Technology , Lead Research Scientist (1,00)
01.01.2004–31.08.2015   
Tallinn University of Technology , Laboratory of Inorganic Materials, Director (1,00)
01.01.1992–31.12.1997   
TUT, Institute of Chemistry, Director
01.01.1991–31.12.2005   
Senior Researcher in Departments of Chemistry and Chemical Engineering of TTU
01.01.1991–31.12.1992   
Head of Laboratory of Iinorganic Technology
 
 
Education
1959–1964   
Tallinn University of Technology, Cum Laude
 
 
R&D related managerial and administrative work
2000−...   
Referee of editorial board of several international scientific journals
1998−...   
Pre-reviewer and opponent of several PhD thesis in Estonia, Finland and Sweden
1986−...   
Member of organizing and scientific committees of several international scientific conferences.
2014−2017   
Member of the academic ethics committee of TUT
2011−2016   
State Program in Energy Technology, Leader of one project, Member of Board of two projects
2011−2016   
Coordinator from TUT in international network "GlobalTraPs"
2010−2015   
Member of Board of Estonian Chemical Society
2006−2008   
Member of Steering Comittee and Scientific Board of EU Project "CLC Gas Power" (2006-2008)
2003−2007   
Member of Steering Committee and Scientific Board of the program "Nordic CO2 Sequestration"(2003-2006);
2001−2003   
Task coordinator of the US – Estonia Oil Shale Research Program (2002-2003);
2001−2009   
Eesti Teadlaste Liidu volikogu liige
2001−2003   
Co-operative program with Bulgarian Academy of Science (2002-2004 );Co-ordinator
1998−2004   
Eesti Keemia Seltsi juhatuse liige
1992−2015   
Member of the Council of the Union of Estonian Scientists, of the Board of Estonian Chemical Society, of the boards of faculty of Chemistry, Institutes of Chemistry and Chemical Engineering of TTU;
 
 
Creative work
---.
 
 
Additional information
Lecturer of classes "Chemistry of elements, Chemisty and technology of inorganic materials, Installations of inorganic technology, Selected chapters in technology of inorganic materials,Basics of fluidised bed technics" in period 1997-2005. In period from 2016 - selected chapters of classes "Chemistry and technology of inorganic materials" and "Valuation of mineral recources".

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Rein Kuusik, TUT Medal of Merit "Mente et manu"
2014, Rein Kuusik, Pfeil Award is given by Institute of Materials, Minerals and Mining of UK for published work of particular merit in the field of industrial waste recycling
2010, Rein Kuusik, Science Award of Republic of Estonia as member of research team Rein Kuusik (team leader), Andres Trikkel and Tiit Kaljuvee; engineering
2010, Rein Kuusik, Best Poster Award, Mai Uibu and Rein Kuusik, Conference ACEME2010, Turku, Finland
2009, Rein Kuusik, Second award from competition of applied research projects of TUT, Rein Kuusik, Mai Uibu and Andres Trikkel
2009, Rein Kuusik, 2009,2008 - nominee of state scientific award competition;1991 - honour sertificate of the Ministry of Education of the Republic of Estonia; 1982 - the third award from Union of Chemists of Soviet Union; 1975 - the State Award of Soviet Estonia
2006, Rein Kuusik, Third award from competition of applied research projects of TUT, Rein Kuusik and Mai Uibu
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS RESEARCH FIELD: T350 Chemical technology and engineering
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology
 
 
Additional information
Cand.Eng.(PhD.), Minsk Institute of Chemical Technology, 1971; profession of the senior researcher,The Higher Certification Center of USSR, 1975

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industrial property

28.04.2022

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid