7.03.1980
7313793
tiina.tosens@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Dotsent (1,00)
2012–2015   
Eesti Maaülikool, Teadur (1,00)
01.09.2006–31.08.2009   
Eesti Maaülikool, Erakorraline teadur (0,50)
01.01.2004–31.08.2006   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, laborant (1,00)
 
 
Haridustee
2008–2012   
Sydney Macquarie Ülikool, PhD (ökofüsioloogia)
2004–2006   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, MSc molekulaar-ja rakubioloogia
2004–2005   
Erasmus programmi vahetusüliõpilane Innsbrucki Ülikooli Ökoloogia Instituudis
2002–2004   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, BSc biokeemia ja biofüüsika
1998–2002   
Tartu ülikool, Füüsika- keemiateaduskond, loodusteaduste õpetaja põhikoolis, diplom
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
Ajakirja Frontiers in Plant Science toimetaja
2012−...   
Retsensent ajakirjadele Plant Physiology, Plant Science, Plant, Cell and Environment, Journal of Experimental botany, Photosynthetica
2008−2008   
NitroEurope, noorteadlaste workshop,korraldaja
 
 
Loometöö
Plant research.
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
PhD;
Järgmiste õppeainete vastutav õppejõud:
Taimefüsioloogia (4EAP)
Taimede stressibioloogia (7EAP)
Üldine stressibioloogia (3EAP)
Taimede ökofüsioloogia (3EAP)
Biogeensed lenduvad ühendid (3EAP)

;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: lehtede struktuuri ja füsioloogia vahelised seosed
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus
 
 
Lisainfo
2006- ACCENT grant teadustöö läbiviimiseks CNR-is (Itaalia Rahvusliku Teadusuuringute Nõukogu laborid)
2016- Synthesis grant teadustöö läbiviimiseks Stockholmi Riiklikus Loodusloo Muuseumis

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
3.5.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
3.5.
2016
1.1.
2015
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
2.3.
2012
3.1.
2012
1.1.
2006
1.1.
2005
18.10.2019
7.03.1980
7313793
tiina.tosens@emu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.09.2015–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Associate Professor (1,00)
2012–2015   
Estonian University of Life Sciences, Researcher (1,00)
01.09.2006–31.08.2009   
Estonian University of Life Sciences, Extraordinary Researcher (0,50)
01.01.2004–31.08.2006   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Molecular and Cell Biology, Laboratory Assistant (1,00)
 
 
Education
2008–2012   
Sydney Macquarie university, PhD (Ecophysiology)
2004–2006   
Tartu University, Master of Sciences in molecular and cell biology
2004–2005   
Erasmus Exchange student in Innsbruck university
2002–2004   
Tartu University, Bachelor of Sciences in Biochemistry and biophysics
1998–2002   
Tartu University, Faculty of physic and chemistry, department of physical chemistry, Diplom in teacher of science
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
Associate Editor of Frontiers in Plant Science (Frontiers in Functional Plant Ecology)
2012−...   
Referee for the journals Plant Physiology, Plant Science, Plant, Cell and Environment, Journal of Experimental botany, Photosynthetica
2008−2008   
NitroEurope young scientist workshop, organizer
 
 
Creative work
.
 
 
Additional career information
;
Teaching responsibilities
Plant physiology (
Plant stress biology
Plant Ecophysiology
Plant biogenic volatile organic compounds

;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALITY: B270 Plant ecology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
 
 
Additional information
2006- ACCENT grant for working in CNR (Italy)
2016- Synthesis funding (EC funded) for working in Swedish Museum of Natural History

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
3.5.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
3.5.
2016
1.1.
2015
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
2.3.
2012
3.1.
2012
1.1.
2006
1.1.
2005
18.10.2019