Katre Kasemets

+372 6177547
katre.kasemets@eki.ee
http://selgesonum.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–...    Eesti Keele Instituut, vanemterminoloog (1,00)
01.01.2014–31.12.2014    Euroopa Komisjon, eesti keele osakond; riiklik ekspert terminoloogia alal
01.01.2011–31.12.2011    Euroopa Komisjon, eesti keele osakond; riiklik ekspert terminoloogia alal
01.01.2006–31.12.2008    Eesti Entsüklopeediakirjastus; keeletoimetuse juhataja
01.01.2002–31.12.2006    Eesti Entsüklopeediakirjastus; keeletoimetaja
2001–2003    Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Assistent (0,50)
 
 
Haridustee
2003–2006    Tallinna Ülikool, filoloogiateaduskond, eesti filoloogia eriala magistriõpe (teadusmagister)
1994–2000    Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, eesti ja soome-ugri filoloogia osakond, bakalaureusekraad
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2010−...    Rahvusvaheline selge keele organisatsioon Clarity

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, Katre Kasemets, Eesti Teaduste Akadeemia II auhind üliõpilaste parimatele teadustöödele magistritöö „Päevalehtede teatriretsensioonide retoorikast” eest
 
 
Lisainfo
Ettekanne „Unique Experience of the Estonian Language Planning in the EU Texts” Lissabonis rahvusvahelisel konverentsil Clarity2010, koos Katrin Hallikuga. Ettekanne „Clear communication in the Estonian society – for whom and why” Antwerpenis rahvusvahelisel konverentsil IC Clear / Clarity2014, koos Katrin Hallikuga.

Katre Kasemets

+372 6177547
katre.kasemets@eki.ee
http://selgesonum.ee

Career

Institution and occupation
2008–...    Institute of the Estonian Language, Senior Terminologist (1,00)
01.01.2014–31.12.2014    European Commission, Estonian Language Department; Seconded National Expert
01.01.2011–31.12.2011    European Commission, Estonian Language Department; Seconded National Expert
01.01.2006–31.12.2008    Estonian Encyclopaedia Publishers Ltd; Head of the Language Department
01.01.2002–31.12.2006    Estonian Encyclopaedia Publishers Ltd; Language Editor
2001–2003    Under and Tuglas Literature Centre, Assistant (0,50)
 
 
Education
2003–2006    Tallinn University, Estonian philology, Master's degree (MA)
1994–2000    University of Tartu, Estonian and Finno-Ugrian philology, Bachelor of Arts (BA)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2010−...    Clarity International

Qualifications

 
 
Honours & awards
2006, Katre Kasemets, Students’ Research Prize of the Estonian Academy of Sciences, Second Prize
 
 
Additional information
Presentation „Unique Experience of the Estonian Language Planning in the EU Texts”, international conference Clarity2010 in Lisbon. Presentation „Clear communication in the Estonian society – for whom and why”, international conference IC Clear / Clarity2014 in Antwerp.