11.04.1965
+3725016629
mart.susi@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–31.12.2016   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Dotsent, Siseriikliku ja transnatsionaalse suuna juht (1,00)
2012–31.08.2015   
Tallinna Ülikool, Õigusakadeemia, inimõiguste dotsent (1,00)
01.04.2010–31.12.2010   
Tartu Ülikool, Tugiüksused, Elukestva õppe keskus, rahvusvahelise suveülikooli peaspetsialist (0,20)
01.04.2010–31.05.2011   
Tartu Ülikool, Tugiüksused, Välissuhete osakond, osakonna juhataja (0,80)
20.06.2008–31.03.2010   
Tartu Ülikool, Tugiüksused, Elukestva õppe keskus, rahvusvahelise suveülikooli peaspetsialist (1,00)
01.01.2006–31.01.2006   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Õpetajate täiendkoolitus- ja kutseaasta keskus, rahvusvahelise suveülikooli programmijuht (1,00)
01.08.2005–31.12.2005   
Tartu Ülikool, Tugiüksused, õppeosakond, rahvusvahelise suveülikooli programmi juht (1,00)
01.01.2003–31.12.2004   
advokaadibüroo Reas, vandeadvokaat
01.01.1995–31.12.2003   
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistoorium, peapiiskopi õigusnõunik
01.01.1992–31.12.2003   
Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis, rektor
01.01.1991–31.12.1993   
Lakeland Kolledź - Madison (USA), direktor
01.01.1988–31.12.1990   
Eesti Humanitaarinstituut, juhatuse esimees
01.01.1988–31.12.1989   
Tallinna 2. õigusnõuandla, advokaat
 
 
Haridustee
2005–2008   
Tartu Ülikool, doktorantuur õigusteaduskonnas
1989–1992   
Wisconsin-Madisoni Ülikool (USA), sotsioloogia magistriõping
1983–1988   
Tartu Ülikool, õigusteaduskond diplomiõping
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
ajakirja East-West Studies peatoimetaja
2015−...   
ajakirja Tallinn Law Review akadeemilise nõukogu esimees
2013−...   
Tallinna Ülikooli rahvusvahelise põhiõiguste uurimiskeskuse juhataja
2015−2015   
Läti Ülikooli rahvusvahelise konverentsi "European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives - 2015" korralduskomitee liige
 
 
Loometöö
Osalus ürituste korraldamises, publikatsioonid ja sõnavõtud ajakirjanduses: ajavahemikus 1985.-1989.a. üle 10 ilukirjandusliku publikatsiooni ajakirjades „Vikerkaar“, „Looming“ ja „Loomingu Raamatukogu“. Samal ajaperioodil üle 20 kirjanduskriitilise artikli ja essee Eesti nüüdiskirjandusest.
Avalikud esinemised: avalik loeng Southeast Ülikoolis (Nanjing, Hiina RV) 2011.a. aprillis teemal „Õigus haridusele kui põhiõigus Euroopa õigusruumis“; perioodidel 1993-2003 üle 20 avaliku loengu USA ja Euroopa ülikoolides seoses kõrghariduse rahvusvahelistumisega.

.
 
 
Lisainfo
Audoktori tiitel (doctor of Humane Letters honoris causa), College of New Rochelle (USA) 1990 (Eesti Humanitaarinstituudi asutamise eest).
;
2006, 2007 ning 2012 suvel lühikursuste (1-3 nädalat) korraldamine Euroopa õiguse valdkonnas. Kurustel oli rahvusvaheline kuulajaskond, õppetööd viisid läbi tunnustatud praktikud ja õppejõud Eestist ja välisriikidest;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: S112 Inimõigused ; TÄPSUSTUS: - Kohtule juurdepääsuõiguse doktriin Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas ning selle avaldumine põhiõiguste lünkadeta kaitse doktriinis Riigikohtu praktikas. - Õigus asja arutamisele mõistliku aja kestel – põhimõtte määratlemise alused ning selle kohaldamine Euroopa Nõukogu liikmesriikides, sh probleemi määratlemine ja menetluslike garantiide otsingud Eesti õigusloomes ja kohtupraktikas. - Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile menetlusliku põhiõigusena. , - Kohtule juurdepääsuõiguse doktriin Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas ning selle avaldumine põhiõiguste lünkadeta kaitse doktriinis Riigikohtu praktikas. - Õigus asja arutamisele mõistliku aja kestel – põhimõtte määratlemise alused ning selle kohaldamine Euroopa Nõukogu liikmesriikides, sh probleemi määratlemine ja menetluslike garantiide otsingud Eesti õigusloomes ja kohtupraktikas. - Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile menetlusliku põhiõigusena.
 
 
Lisainfo
Muu teaduslik organisatsiooniline ja erialane tegevus: alates 2010. a iganädalaste ülevaadete ja kokkuvõtete koostamine Euroopa Inimõiguste Kohtu eelmise nädala lahenditest. Kokkuvõtted ja ülevaated avaldatakse Riigi Teataja elektroonilises infosüsteemis. 2013. a tunnistas Justiitsministeerium edukaks minu pakkumise ülevaadete ja kokkuvõtete koostamiseks riigihanke alusel, mille tulemusena sõlmiti 3-aastane leping (kuni 2015 lõpuni).

Osalemine alates 2011. a Euroopa Komisjoni rahastatud nelja-aastases projektis humanitaarvaldkonna sektori uurimisel, eesmärgiga luua Euroopas ühtne nõuete süsteem selles valdkonnas tegutsemiseks. Projektis osalevad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, mina esindan Eestis. Minu ülesandeks on tagada projekti auditeerimine ning analüüsida teavet seoses olukorraga Eestis.

Saadud uurimistoetused ja lepingud: 2009, 2010 ning 2012 DoRa noore teadlase uurimistöö stipendium, mille kaudu toimus uurimistöö Kieli Ülikooli Walther Schückingi Rahvusvahelise Õiguse Instituudi raamatukogus ning Potsdami Ülikooli raamatukogus.
Dora stipendium Kieli Ülikooli Walther Schückingi Rahvusvahelise Õiguse Instituuti 2014 august
Dora stipendium Johannesburgi Ülikooli 2014 oktoober - november
Paneeldiskussiooni juhatamine 2014 septembris Rahvusvahelise Inimõiguste Instituutide aastakonverentsil Copengahenis

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
2.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
4.1.
2019
4.1.
2019
4.1.
2019
4.1.
2019
6.8.
2019
4.1.
2018
4.1.
2018
4.1.
2018
6.8.
2018
1.2.
2015
1.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.3.
2012
2.2.
2011
3.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
1.3.
2009
2.3.
2008
1.2.
2006
1.2.
2006
13.11.2019
11.04.1965
+3725016629
mart.susi@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2015–31.12.2016   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Associate Professor, Head of domestic and transnational law study area (1,00)
2012–31.08.2015   
Tallinn University, Law School, associate professor of human rights law (1,00)
01.04.2010–31.12.2010   
University of Tartu, Support Units, Lifelong Learning Centre, Senior Specialist (0,20)
01.04.2010–31.05.2011   
University of Tartu, Support Units, International Relations Office, Head of Office (0,80)
20.06.2008–31.03.2010   
University of Tartu, Support Units, Lifelong Learning Centre, Senior Specialist of International Summer University (1,00)
01.01.2006–31.01.2006   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education, Practice and Induction Year Centre, Manager (1,00)
01.08.2005–31.12.2005   
University of Tartu, Support Units, Department of Academic Affairs, Manager (1,00)
01.01.2003–31.12.2004   
legal office Reas, attorney-at-law
01.01.1995–31.12.2003   
Consistory of the Estonian Evangelical Lutheran Church, legal advisor to the Archbishop
01.01.1992–31.12.2003   
Concordia International University Estonia, rector
01.01.1991–31.12.1993   
Lakeland College - Madison, director
01.01.1988–31.12.1990   
Estonian Institute of Humanities, Chairman of the Board
01.01.1988–31.12.1989   
Tallinn Law Office no 2, attorney
 
 
Education
2005–2008   
University of Tartu, doctoral studies at law department
1989–1992   
University of Wisconsin-Madison, MSc studies in Sociology
1983–1988   
University of Tartu, department of law diploma studies
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Editor-in-chief of academic journal East-West Studies
2015−...   
Chariman of the Academic Board of journal Tallinn Law Review
2013−...   
Head of the International Research Center of Fundamental Rights of Tallinn University
2015−2015   
member of the program committee of the conference organiuzed by the University of Latvia "European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives - 2015"
 
 
Creative work
Participation in the organizing of events, publications and presentations in media: in the period of 1985 – 1989 more than 10 literary publications in magazines „Vikerkaar“, „Looming“and „Loomingu Raamatukogu“. During the same period more than 20 articles and essays about contemporary Estonian literature.
Open lectures: lecture at Southeast University (Nanjing, China) in April 2011 on the topic of right to education as a fundamental right in Europe. In the period of 1993 – 2003 more than 20 public lectures in US and European universities on the topic on internationalization of higher education.
.
 
 
Additional information
The title of doctor of Humane Letters honoris causa, College of New Rochelle (USA) 1990, for the establishment of the Estonian Institute of Humanities.
;
In 2006, 2007 and 2012 summers organisation of short-term courses (1-3 weeks) in the field of European law. The courses had international audience. The lecturers were acclaimed practitioners and professors from Estonia and abroad.;

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS CLASSIFICATION: S112 Human rights ; SPECIFICATION: - The doctrine of Access to court in the case-law of the European Court of Human Rights and its reflection in the comprehensive court protection concept of the Estonian Supreme Court. - The right for a reasonable time of proceedings – the Fundamentals for formulating this principle and its application in the member states of the Council of Europe, including the determination of the problem and search for solutions in Estonian legal space and court practice. - The right for an effective remedy as a procedural fundamental right. , - The doctrine of Access to court in the case-law of the European Court of Human Rights and its reflection in the comprehensive court protection concept of the Estonian Supreme Court. - The right for a reasonable time of proceedings – the Fundamentals for formulating this principle and its application in the member states of the Council of Europe, including the determination of the problem and search for solutions in Estonian legal space and court practice. - The right for an effective remedy as a procedural fundamental right.
 
 
Additional information
Other organizational and professional activities: since 2010 under the Agreement with the Estonian Ministry of Justice weekly submission of reviews with the analysis of the cases decided by the European Court of Human Rights in the previous week. The reviews of cases are published weekly in the electronic State Official Bulletin. In 2013 the Ministry of Justice selected under state procurement proceedings my proposal for the submission of these reviews; as a result a 3-year agreement was concluded (in effect until the end of 2015)

Participation since 2011 in the EUPHRA project financed by the European Commission. The EUPHRA project aims to build further on the professionalization of the humanitarian sector in Europe by creating a European qualifications framework for Humanitarian Studies. My obligations include the general audit of the project and analysis of the situation in Estonia.

Research grants: in 2009, 2010 and 2012 under DoRa young reseahcer program research stipend to conduct individual research at the libraries of Walther Schücking Institute of International Law of Kiel University and Potsdam University
Dora scholarship to Walther Schücking Institute of International Law in August 2014
Dora scholarship to Johannesburg University 2014 October - November
Leading of the panel at the 2014 Annual Conference of the Association of Human Rights Institutes (Copenhagen September 2014)

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
2.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
4.1.
2019
4.1.
2019
4.1.
2019
4.1.
2019
6.8.
2019
4.1.
2018
4.1.
2018
4.1.
2018
6.8.
2018
1.2.
2015
1.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.3.
2012
2.2.
2011
3.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
1.3.
2009
2.3.
2008
1.2.
2006
1.2.
2006
13.11.2019
  • Leitud 5 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUTAU15135 (692143)Inimõigused - tõstame ühiselt akadeemilist tipptaset 01.01.201601.02.2019Mart SusiTallinna Ülikool1 014 675,00 EUR
MUUTÕA15071 (NPHE-2015/10125)LAWMEDIA NETWORK 201515.06.201501.10.2016Mart SusiTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Õigusakadeemia69 870,00 EUR
MUUTRU15138A LGBT inimeste olukorra kaardistamine tervise-, hariduse- ja töövaldkonnas ning teenuste ja kaupade kättesaamisel Eestis 30.10.201501.03.2016Triin RoosaluTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut9 900,00 EUR
MUUTRU15095AUuring psüühilise erivajadustega inimestele suunatud erihoolekandesüsteemi ümberkorraldamiseks ja tõhustamiseks teiste riikide praktikate alusel10.08.201530.11.2015Marju MedarTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut32 934,00 EUR
MUUTKA16070 Õiguse ja meedia võrgustik 15.06.201601.10.2017Mart SusiTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut46 580,00 EUR