Rein Drenkhan

29.06.1977
7313169
rein.drenkhan@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2014–...    Eesti Maaülikool, metsapatoloogia dotsent (1,00)
2012–2014    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsapatoloogia dotsent (0,75)
01.09.2009–31.12.2011    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Lektor (1,00)
2005–31.08.2009    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Lektor (0,50)
2003–2004    Eesti Maaülikool, laborant (0,50)
01.01.2002–31.12.2004    OÜ Eesti Metsakeskus, looduskaitse spetsialist
01.01.1998–31.12.2001    Karula Rahvuspark, teadusspetsialist
 
 
Haridustee
2003–2010    Maaülikool, metsamajanduse doktorant
2001–2002    Rootsi Põllumajandusülikool (SLU), magistriõpingud teemal "Säästlik metsandus Baltimere regioonis"
1999–2003    Eesti Põllumajandusülikool, metsanduse magistratuur
1995–1999    Eesti Põllumajandusülikool, metsandusteaduskonna üliõpilane, bakalaureus
1984–1995    Antsla keskkool
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Doktoritöö kaitsmiskomisjonis osalemine:
2011 Teele Jairus'e doktoritöö kaitsmine, Tartu Ülikool
2012 Indrek Sell, Eesti Maaülikool

;
Eesti Maaülikoolis olen õppetööga järjepanu tegelenud alates 2005. aastast. Kaheteistkümne aasta jooksul olen õpetanud õppeaineid Puidu bioloogiline lagunemine ja puidukaitse, Metsapatoloogia ning Seenekasvatus.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Rein Drenkhan, Eesti Maaülikooli Raefondi preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; PÕHISUUND: Metsapatoloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; CERCS ERIALA: B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia; PÕHISUUND: Metsapatoloogia
 
 
Lisainfo
Osalemine rahvusvahelistes projektides:
2015-2019 Cost projekt, PINESTRENGTH
2014-2018 Cost projekt, A global network of nurseries as early warning system... (Global Warning)
2012-2015 Cost projekt, FRAXBACK
2011-2015 COST projekt, DIAROD
2006–2011 SNS projekt PATHCAR
2011-2012 SNS project, Pest risk assessment and warning system for invasive alien plant pathogens that are threatening Nordic forestry due to climate changes – Control Aliens

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
3.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011

Rein Drenkhan

29.06.1977
7313169
rein.drenkhan@emu.ee

Career

Institution and occupation
2014–...    Estonian University of Life Sciences, associate professor of forest pathology (1,00)
2012–2014    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, associate professor of forest pathology (0,75)
01.09.2009–31.12.2011    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Lecturer (1,00)
2005–31.08.2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Lecturer (0,50)
2003–2004    Estonian University of Life Sciences, Other staff (0,50)
01.01.2002–31.12.2004    OÜ Eesti Metsakeskus, specialist
01.01.1998–31.12.2001    Karula National Park, specialist
 
 
Education
2003–2010    Estonian University of Life Sciences, PhD student in forestry
2001–2002    Swedish Agricultural University (SLU), M.Sc. course "Sustainable forestry around the Baltic Sea”
1999–2003    Estonian Agricultural University, M. Sc. student in Faculty of Forestry
1995–1999    Estonian Agricultural University, student in Faculty of Forestry
1984–1995    Antsla Secondary School
 
 
Additional career information
Member of defence board of doctoral theses:
2011 Teele Jairus doctoral theses defence, University of Tartu
2012 Indrek Sell doctoral theses defence, Estonian University of Life Sciences;
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Rein Drenkhan, Raefond prize of Estonian University of Life Sciences
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; CERCS SPECIALTY: B430 Sylviculture, forestry, forestry technology ; SPECIALITY: Forest pathology
 
 
Additional information
Participation in international projects:
2015-2019 Cost project, PINESTRENGTH
2014-2018 Cost project, A global network of nurseries as early warning system... (Global Warning)
2012-2015 Cost project, FRAXBACK
2012-2015 COST project, Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma (DIAROD)
2006–2011 Centre of Advanced Research in Forest Pathology (PATHCAR), Nordic Forest Research Co-operation Committee.
2011-2012 SNS project, Pest risk assessment and warning system for invasive alien plant pathogens that are threatening Nordic forestry due to climate changes – Control Aliens

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
3.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
1.2.
2010