Rein Drenkhan

29.06.1977
7313169
rein.drenkhan@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2014–...    Eesti Maaülikool, metsapatoloogia dotsent (1,00)
2012–2014    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsapatoloogia dotsent (0,75)
01.09.2009–31.12.2011    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Lektor (1,00)
2005–31.08.2009    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Lektor (0,50)
2003–2004    Eesti Maaülikool, laborant (0,50)
01.01.2002–31.12.2004    OÜ Eesti Metsakeskus, looduskaitse spetsialist
01.01.1998–31.12.2001    Karula Rahvuspark, teadusspetsialist
 
 
Haridustee
2003–2010    Maaülikool, metsamajanduse doktorant
2001–2002    Rootsi Põllumajandusülikool (SLU), magistriõpingud teemal "Säästlik metsandus Baltimere regioonis"
1999–2003    Eesti Põllumajandusülikool, metsanduse magistratuur
1995–1999    Eesti Põllumajandusülikool, metsandusteaduskonna üliõpilane, bakalaureus
1984–1995    Antsla keskkool
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Doktoritöö kaitsmiskomisjonis osalemine:
2011 Teele Jairus'e doktoritöö kaitsmine, Tartu Ülikool
2012 Indrek Sell, Eesti Maaülikool

;
Eesti Maaülikoolis olen õppetööga järjepanu tegelenud alates 2005. aastast. Kaheteistkümne aasta jooksul olen õpetanud õppeaineid Puidu bioloogiline lagunemine ja puidukaitse, Metsapatoloogia ning Seenekasvatus.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Rein Drenkhan, Eesti Maaülikooli Raefondi preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; PÕHISUUND: Metsapatoloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; CERCS ERIALA: B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia; PÕHISUUND: Metsapatoloogia
 
 
Lisainfo
Osalemine rahvusvahelistes projektides:
2015-2019 Cost projekt, PINESTRENGTH
2014-2018 Cost projekt, A global network of nurseries as early warning system... (Global Warning)
2012-2015 Cost projekt, FRAXBACK
2011-2015 COST projekt, DIAROD
2006–2011 SNS projekt PATHCAR
2011-2012 SNS project, Pest risk assessment and warning system for invasive alien plant pathogens that are threatening Nordic forestry due to climate changes – Control Aliens

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
3.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011

Rein Drenkhan

29.06.1977
7313169
rein.drenkhan@emu.ee

Career

Institution and occupation
2014–...    Estonian University of Life Sciences, associate professor of forest pathology (1,00)
2012–2014    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, associate professor of forest pathology (0,75)
01.09.2009–31.12.2011    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Lecturer (1,00)
2005–31.08.2009    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Lecturer (0,50)
2003–2004    Estonian University of Life Sciences, Other staff (0,50)
01.01.2002–31.12.2004    OÜ Eesti Metsakeskus, specialist
01.01.1998–31.12.2001    Karula National Park, specialist
 
 
Education
2003–2010    Estonian University of Life Sciences, PhD student in forestry
2001–2002    Swedish Agricultural University (SLU), M.Sc. course "Sustainable forestry around the Baltic Sea”
1999–2003    Estonian Agricultural University, M. Sc. student in Faculty of Forestry
1995–1999    Estonian Agricultural University, student in Faculty of Forestry
1984–1995    Antsla Secondary School
 
 
Additional career information
Member of defence board of doctoral theses:
2011 Teele Jairus doctoral theses defence, University of Tartu
2012 Indrek Sell doctoral theses defence, Estonian University of Life Sciences;
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Rein Drenkhan, Raefond prize of Estonian University of Life Sciences
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; CERCS SPECIALTY: B430 Sylviculture, forestry, forestry technology ; SPECIALITY: Forest pathology
 
 
Additional information
Participation in international projects:
2015-2019 Cost project, PINESTRENGTH
2014-2018 Cost project, A global network of nurseries as early warning system... (Global Warning)
2012-2015 Cost project, FRAXBACK
2012-2015 COST project, Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma (DIAROD)
2006–2011 Centre of Advanced Research in Forest Pathology (PATHCAR), Nordic Forest Research Co-operation Committee.
2011-2012 SNS project, Pest risk assessment and warning system for invasive alien plant pathogens that are threatening Nordic forestry due to climate changes – Control Aliens

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
3.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
1.2.
2010
  • Leitud 31 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0170021s08Biomassi produktsioon metsaökosüsteemides, selle metsanduslikud ja ökofüsioloogilised alused01.01.200831.12.2013Katri OtsEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut625 619,49 EUR
SFSF0172100s02Eesti metsade säästlik ja looduslähedane majandamine01.01.200231.12.2006Hardi TullusEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut264 402,48 EUR
IUTIUT21-4Eesti metsade süsiniku dünaamika ja jätkusuutlik majandamine01.01.201431.12.2019Veiko UriEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut822 000,00 EUR
MUU8-2/T13088MIMK (SNS-117)Ennetavad ja taastavad põhimõtted vähendamaks kahjustusi metsades - fookuses on Phytopthora haiguse tekitajad04.06.201331.12.2015Rein DrenkhanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut13 060,00 EUR
EMPEMP162Invasiivsete metsapatogeenide DNA-l põhinev varajane diagnostika ning patogeenide võimalik levikutee Põhja-Euroopasse 01.02.201430.11.2016Rein DrenkhanEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut221 701,50 EUR
MUU8-2/T11009MIMB (26)Juuremädanike-seenpatogeenide ning invasiivsete seenhaiguste kahjustuste analüüs metsa- ja pargipuudel kliimamuutuste kontekstis01.02.201131.10.2012Tiia DrenkhanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut30 230,20 EUR
MUU8-2/T12009MIMK (2173)Karantiinse pruunvöötaudi ja teiste ohtlike vöötaudide seire, diagnostika ja tõrjestrateegia01.02.201230.11.2013Rein DrenkhanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond42 297,00 EUR
MUU8-2/T7117MIMIKIKi 2007.a. metsanduse programmi projekt nr 30, Kahekümne esimese sajandi alguse süvenevate metsakahjustuste põhjuste analüüs01.06.200730.09.2008Rein DrenkhanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut22 260,43 EUR
MUU8-2/T15001PKMH (10-4.5.5/15/23-1)Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja -rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades01.01.201531.08.2015Monika SuškevicsEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut183 144,95 EUR
MUU8-2/T11082MIMKKuusekändude varumise metsanduslikud aspektid ja kaasnevate keskkonnamõjude hindamine01.07.201130.06.2014Veiko UriEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut144 600,00 EUR
MUU8T160148MIMKKuusikute raieaja ja raieviiside mõju patogeenide levikule ja arvukusele ning puistu elurikkusele viljakates kasvukohatüüpides01.09.201631.08.2019Rein DrenkhanEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut135 571,00 EUR
SFSF0432486s03Looduslike häringute ja inimtegevuse mõju metsaökosüsteemide dünaamikale ja mitmekesisusele01.01.200331.12.2007Kalev JõgisteEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut387 528,29 EUR
MEMRUPMEMRUP41Majanduslik analüüs - ohtlike taimekahjustajate poolt tekitatud kahjude hindamine01.02.201729.12.2017Ivar SibulEesti Maaülikool25 000,00 EUR
MUU8-2/T12115MIMKMetsakultiveerimisega seotud metsakaitseprobleemid Eesti metsanduses ning nende vältimine keskkonnasäästlike tõrjevõtetega01.09.201231.08.2015Ivar SibulEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond139 740,00 EUR
MUU8-2/T11148MIMK (873)Metsapatoloogia (sh. karantiinsete haiguste) ja -geneetika labori kaasaajastamine01.06.201131.12.2012Rein DrenkhanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond107 336,00 EUR
MUU8-2/T15118MIMK (10508)Metsapatoloogia ja-geneetika labori edasiarendus01.09.201530.06.2016Rein DrenkhanEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut62 747,90 EUR
ETFETF6781Männikärsakate (Hylobius spp.) biotõrje metsamajanduses01.01.200631.12.2009Ivar SibulEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut32 254,10 EUR
MUU8T160020MIMB (12391)Olulisemate juuremädanike kahjustuste uuring okaspuu puistutes 01.01.201701.06.2018Tiia DrenkhanEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut37 499,60 EUR
MUU8-2/T12155MIMB (368)Olulisimate juuremädanike tekitajate leviku ja kahjustuse uuring Eestis01.07.201230.06.2014Tiia DrenkhanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut63 177,70 EUR
MUU8-2/T11163MIKOOsalemine projektis "Metsanduse kliimaprogramm"20.12.201115.03.2012Paavo KaimreEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut6 300,00 EUR
MUU8-2/T10162MIMIPikknurme looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamine16.09.201028.02.2011Rein DrenkhanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut2 236,91 EUR
MUU8-2/T10185MIMIPuistupõhiste küpsusvanuste rakendamise mõju analüüs29.10.201010.12.2010Paavo KaimreEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut17 256,15 EUR
MUU8-2/T13102MIMK (6018)Saaresurma epideemiline analüüs tõrjestrateegia alusena01.09.201312.06.2015Rein DrenkhanEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut56 275,00 EUR
MUU8-2/T15138PKTKTaimekahjustajate riskihinnangute tegemine rahvusvaheliste põhimõtete (IPPC, EPPO standardid) kohaselt ja taimekahjustajate kategoriseerimine Eestis põhjustatava kahju suuruse alusel; taimetervise valdkonnas tehtud teadustööde ja uuringute tulemuste ning muu usaldusväärse teabe põhjal koostatud ekspertarvamuse andmine Maaeluministeeriumile vastavalt vajadusele; taimekahjustajate riskihinnangute tegemiseks ja taimetervise valdkonnas ekspertarvamuste andmiseks valmisoleku tagamine 01.12.201531.12.2016Marika MändEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut31 066,66 EUR
MUUP170053MIMKTeadusteema „Metsade keskkonnasäästlik ja efektiivne majandamine“ 01.01.201731.12.2018Veiko UriEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut100 000,00 EUR
  • Leitud 53 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Drenkhan, Rein; Solheim, Halvor; Bogacheva, Anna; Riit, Taavi; Adamson, Kalev; Drenkhan, Tiia; Maaten, Tiit; Hietala, Ari M. (2017). Hymenoscyphus fraxineus is a leaf pathogen of local Fraxinus species in the Russian Far East. Plant Pathology, 66, 490−500.Doi:10.1111/ppa.12588.1.1.
Drenkhan, Tiia; Voolma, Kaljo; Adamson, Kalev; Sibul, Ivar; Drenkhan, Rein (2017). The large pine weevil Hylobius abietis (L.) as a potential vector of the pathogenic fungus Diplodia sapinea (Fr.) Fuckel. Agricultural and Forest Entomology, 19 (1), 4−9.10.1111/afe.12173.1.1.
Drenkhan, Rein; Agan, Ahto; Palm, Kristiina; Rosenvald, Raul; Jürisoo, Liina; Maaten, Tiit; Padari, Allar; Drenkhan, Tiia (2017). Overview of ash and ash dieback in Estonia. In: Rimvydas Vasaitis & Rasmus Enderle (Ed.). Dieback of European Ash (Fraxinus spp.) – Consequences and Guidelines for Sustainable Management (115−124). Sweden, Uppsala: SLU Service/Repro, Uppsala.3.2.
Bulman, L.S.; Tubby, K.; Bradshaw, R.E.; Fraser, S.; Martín-García, J.; Barnes, I.; Musolin, D.L.; Porta, N.La; Woods, A.J.; Diez, J.J.; Koltay, A.; Drenkhan, R.; Ahumada, R.; Poljakovic-Pajnik, L.; Queloz V.; Piškur, B.; Doğmuş-Lehtijärvi, H. T.; Chira, D.; Tomešová-Haataja, V.; Georgieva, M. ... Tubby, K. (2016). A worldwide perspective on the management and control of Dothistroma needle blight. Forest Pathology, 46 (5), 472−488.DOI:10.1111/efp.12305.1.1.
Drenkhan, R.; Tomešova-Haataja, V.; Fraser, S.; Bradshaw, R. E.; Vahalik, P.; Mullett, M. S.; Martin-Garcia, J.; Bulman, L. S.; Wingfield, M. J.; Kirisits, T.; Cech, T. L.; Schmitz, S.; Baden, R.; Tubby, K.; Brown, A.; Georgieva, M.; Woods, A.; Ahumada, R.; Jankovsky, L.; Thomsen, I. M. ... Barnes, I. (2016). Global geographic distribution and host range of Dothistroma species: a comprehensive review. Forest Pathology, 46 (5), 408−442.DOI:10.1111/efp.12290.1.1.
Barnes, I.; Nest, A.; Mullett, M. S.; Crous, P. W.; Drenkhan, R.; Musolin, D. L.; Wingfield, M. J. (2016).

Neotypification of Dothistroma septosporum and epitypification of D. pini, causal agents of Dothistroma needle blight of pine

. Forest Pathology, 46 (5), 388−407.10.1111/efp.12304.
1.1.
Riit, Taavi; Tedersoo, Leho; Drenkhan, Rein; Runno-Paurson, Eve; Kokko, Harri; Anslan, Sten (2016). Oomycete-specific ITS primers for identification and metabarcoding. MycoKeys, 14, 17−30.10.3897/mycokeys.14.9244.1.1.
Drenkhan, Rein; Riit, Taavi; Adamson, Kalev; Hanso, Märt (2016). The earliest samples of Hymenoscyphus albidus vs. H. fraxineus in Estonian mycological herbaria. Mycological Progress, 15, 835−844.DOI10.1007/s11557-016-1209-5.1.1.
Suškevičs, M.; Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Poltimäe, H.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K. ... Vetemaa, M. (2016). Adapting to a Changing Climate: Natural Environment and Bioeconomy. EcoBalt 2016: Book of Abstracts. Tartu, Estonia, October 9 - 12, 2016: EcoBalt 2016 Tartu, Estonia, October 9 - 12, 2016. Ed. Leito, I. et al. Tartu: Tartu Ülikool, 16−16.5.2.
Hanso, M.; Drenkhan, R. (2016). Kliimamuutusi näitlikustada on lihtsam kui neid enese ümber ära tunda. Eesti Loodus, 2, 24−26.6.3.
Adamson, Kalev; Kalvina, Darta; Drenkhan, Rein; Gaitnieks, Talis; Hanso, Märt (2015). Diplodia sapinea is colonizing the native Scots pine (Pinus sylvestris ) in the northern Baltics. European Journal of Plant Pathology, 143 (2), 343−350.10.1007/s10658-015-0686-8.1.1.
Drenkhan, Rein; Adamson, Kalev; Hanso, Märt (2015). Fraxinus sogdiana, a Central Asian Ash Species, Is Susceptible to Hymenoscyphus fraxineus. Plant Protection Science, 51 (3), 150−152.10.17221/89/2014-PPS.1.1.
Adamson, Kalev; Drenkhan, Rein; Hanso, Märt (2015). Invasive brown spot needle blight caused by Lecanosticta acicola in Estonia. Scandinavian Journal of Forest Research, 30 (7), 587−593.10.1080/02827581.2015.1041550.1.1.
Rosenvald, R.; Drenkhan, R.; Riit, T.; Lõhmus, A. (2015). Towards silvicultural mitigation of the European ash (Fraxinus excelsior L.) dieback: the importance of acclimated trees in retention forestry. Canadian Journal of Forest Research, 45 (9), 1206−1214.10.1139/cjfr-2014-0512.1.1.
Suškevičs, M. (koost.); Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Poltimäe, H.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K. ... Vetemaa, M. (2015). Ettepanek Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia 2017-2030 (visiooniga aastani 2100) koostamiseks: looduskeskkonna ja biomajanduse valdkonnad. 2.5.
Poltimäe, H.; Suškevičs, M.; Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K. ... Vetemaa, M. (2015). Ettepanek Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia 2017-2030 rakendusplaani koostamiseks: looduskeskkonna ja biomajanduse valdkonnad. Projekt BioClim. 2.5.
Suškevičs, M. (koost.); Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Poltimäe, H.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K. ... Vetemaa, M. (2015). Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades. Projekti BioClim lõpparuanne (alusuuring). 2.5.
Drenkhan, Tiia; Adamson, Kalev; Maaten, Tiit; Drenkhan, Rein (2015). Hymenoschypus fraxineus on intorduced ash species in Estonia: research in perspective of ongoing COST Action FP1103 FRAXBACK. 5th International workshop on the genetics of tree-parasite interactions, Orleans, France, 23 - 28 August 2015. Book of abstracts.. INRA: INRA Editions, 9.3.4.
Adamson, K.; Drenkhan, R.; Puidet, B.; Kalder, R.; Hanso, M. (2015). Invasive pathogens on pines (Pinus spp.) in Northern Baltics. Joint IUFRO Working Party Meetings: 7-12 June, 2015 in Uppsala, Sweden. Swedish University of Agricultural Sciences, 41.5.2.
Drenkhan, Rein; Adamson, Kalev; Jürimaa, Katrin; Hanso, Märt (2014). Dothistroma septosporum on firs (Abies spp.) in the northern Baltics. Forest Pathology, 44 (3), 250−254.10.1111/efp.12110.1.1.
Tedersoo, L.; Bahram, M.; Põlme, S.; Kõljalg, U.; Yorou, N.S.; Wijesundera, R.; Villarreal-Ruiz, L.; Vasco-Palacios, A.; Quang Thu, P.; Suija, A.; Smith, M.E.; Sharp, C.; Saluveer, E.; Saitta, A.; Ratkowsky, D.; Pritsch, K.; Riit, T.; Põldmaa, K.; Piepenbring, M.; Phosri, C. ... Abarenkov, K. (2014). Global diversity and geography of soil fungi. Science, 346 (6213), 1078.10.1126/science.1256688.1.1.
Nilsson, R. Henrik; Hyde, Kevin D.; Pawłowska, Julia; Ryberg, Martin; Tedersoo, Leho; Aas, Anders Bjørnsgard; Alias, Siti A.; Alves, Artur; Anderson, Cajsa Lisa; Antonelli, Alexandre; Arnold, A. Elizabeth; Bahnmann, Barbara; Bahram, Mohammad; Bengtsson-Palme, Johan; Berlin, Anna; Branco, Sara; Chomnunti, Putarak; Dissanayake, Asha; Drenkhan, Rein; Friberg, Hanna ... Abarenkov, Kessy (2014). Improving ITS sequence data for identification of plant pathogenic fungi. Fungal Diversity, 67 (1), 11−19.10.1007/s13225-014-0291-8.1.1.
Drenkhan, Rein; Sander, Heldur; Hanso, Märt (2014). Introduction of Mandshurian ash (Fraxinus mandshurica Rupr.)to Estonia: Is it related to the current epidemic on European ash(F. excelsior L.)? European Journal of Forest Research, 133 (5), 769−781.10.1007/s10342-014-0811-9.1.1.
Drenkhan, T.; Rähn, E.; Jürimaa, K.; Adamson, K.; Padari, A.; Drenkhan, R.; Pilt, E. (2014). Juuremädanike levik on arvatust ulatuslikum. Eesti Mets, 4, 45−49.6.3.
Drenkhan, Rein; Hantula, Jarkko; Vuorinen, Martti; Jankovský, Libor; Müller, Michael (2013). Genetic diversity of Dothistroma septosporum in Estonia, Finland and Czech Republic. European Journal of Plant Pathology, 136, 71−85.10.1007/s10658-012-0139-6.1.1.
  • Leitud 24 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Diplodia sapinea levik Eestis Reelika KaldermagistrikraadKalev Adamson; Rein DrenkhanKaitstud2015Eesti Maaülikool
Noorte harilike mändide (Pinus sylvestris L.) kasvu- ja okastikutunnuste dünaamikaPunder, TriinumagistrikraadRein Drenkhan; Märt HansoKaitstud2008Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Distribution and population genetic analysis of the agents of invasive needle and shoot diseases of conifers in Northern EuropeAdamson, KalevdoktorikraadRein DrenkhanKaitstud2017Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Eksoot-saareliikide (Fraxinus spp.) tervislik seisnund ning seente mitmekesisus saareliikide lehestikusMartin TeemagistrikraadRein DrenkhanKaitstud2014Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Hariliku saare (Fraxinus excelsior L.) hukkumise põhjuste analüüs EestisJürgenstein, SiirimagistrikraadRein DrenkhanKaitstud2011Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Hariliku saare (Fraxinus excelsior L.) seisukorrast EestisPalm, KristiinamagistrikraadRein DrenkhanKaitstud2016Eesti Maaülikool
Invasiivse pruunvöötaudi tekitaja Lecanosticta acicola populatsiooni geneetiline analüüsLaas, MarilimagistrikraadRein Drenkhan; Kalev AdamsonKaitstud2017Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
INVASIVE FOREST PATHOGEN DOTHISTROMA SPP. IN LATVIA Rasa Dace ĶiesneremagistrikraadRein Drenkhan; Tālis GaitnieksKaitstud2014Läti Ülikool
Juuremädanike uuringud hariliku männi puistutesKatri AhtijäinenmagistrikraadTiia Drenkhan; Rein DrenkhanKaitstud2014Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Karmide ilmastikuperioodide mõjust linna- ja metsapuudele hariliku männi (Pinus sylvestris L.), hariliku saare (Fraxinus excelsior L.) ja perekonna lehis (Larix spp.) mudelpuude näitelAdamson, KalevmagistrikraadRein DrenkhanKaitstud2010Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Metsa- ja pargipuudele seenhaiguste tekitajate diagnostika ja levikJürisoo, LiinadoktorikraadRein DrenkhanJuhendamiselEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
Metsakultuuride kahjurputukad kui seenpatogeenide levitajadRemmelgas, RihomagistrikraadLeho Tedersoo; Rein DrenkhanKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Molecular diagnostics of fungal pathogens in woody plantsRiit, TaavidoktorikraadLeho Tedersoo; Rein DrenkhanJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Mükoloogia õppetool
Okaspuuenamusega majandusmetsade seenpatogeenide levik ja dünaamika lõppraiete järgses metsamullasElisabeth RähnmagistrikraadIvar Sibul; Rein Drenkhan; Tiia DrenkhanKaitstud2016Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond
PCR praimerid taimede seenpatogeenide tuvastamiseksRiit, TaavimagistrikraadRein Drenkhan; Leho TedersooKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Perekond jalaka (Ulmus L.) kahjustused EestisKapp, KirsikamagistrikraadLiina Jürisoo; Rein DrenkhanJuhendamiselEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Phytophthora spp. leidudest puudel ja veekogudes EestisSigne SabasmagistrikraadRein DrenkhanKaitstud2015Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Phytophthora spp. määramise võimalustest ning patogeeni leidudest taimlates ja metsasSille KasemagistrikraadRein DrenkhanKaitstud2013Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Punavöötaudi tekitaja (Dothistroma septorposum) sporulatsioonist ja levikust EestisPriit KaaremagistrikraadRein DrenkhanKaitstud2013Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Punavöötaudi tekitaja Dothistroma septosporum populatsioonide võrdlev analüüs ja teiste invasiivsete männiokka patogeenide levik EestisPuidet, BrittmagistrikraadRein Drenkhan; Kalev AdamsonKaitstud2016Eesti Maaülikool
Raieviiside mõju patogeensete ja mutualistlike seente levikule mullasAgan, AhtodoktorikraadLeho Tedersoo; Rein DrenkhanJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut
Saaresurma (Hymenoscyphus fraxineus) otsingud saare liikide (Fraxinus spp.) herbaareksemplarideltAgan, AhtomagistrikraadRein DrenkhanKaitstud2015Eesti Maaülikool
Seente taksonoomia ja dünaamika okaspuuenamusega majandusmetsadesRähn, ElisabethdoktorikraadRein Drenkhan; Leho TedersooJuhendamiselEesti Maaülikool
Uus ja karantiinne seenhaigus pruunvöötaud (Mycosphaerella dearnessii) EestisKai KattaimagistrikraadRein DrenkhanKaitstud2012Eesti Maaülikool