Jaanika Erne

30.09.1967
jaanika.erne@ut.ee
http://jaanikaerne.ideasoneurope.eu

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2010–...    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, ekstern doktorant (1,00)
01.01.2012–31.12.2012    Itä-Suomen Yliopisto Oikeustieteiden laitos, Yliopistoissa, 20-21 nov.
01.09.2011–31.08.2012    Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Jean Monnet Euroopa õiguse õppetool, Teadur (0,75)
01.09.2009–31.08.2011    Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut, Lektor (0,75)
2004–2010    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, doktorant (1,00)
2004–2012    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, õppeülesande täitja OIAO.07.052 Prot.n of H.Rights under EU Law OIAO.07.033 Õiguskaitsevahendid EL-s (1,00)
 
 
Haridustee
2004–...    Tartu Ülikool, õigusteaduskond, doktorant
2007–2008    Londoni kuninglik kolledž, magistrikraad, Euroopa Liidu õigus
2006–2007    Londoni kuninglik kolledž, PG.Dip., Euroopa Liidu õigus
2001–2003    Helsinki Ülikool, õigusteaduskond, magistrikraad (rahvusvaheline avalik õigus), magna cum laude
2000–2004    Tartu Ülikool, õigusteaduskond, magistrikraad
1997–2000    Tartu Ülikool, õigusteaduskond, bakalaureusekraad
1996–1997    Tartu Ülikool, usuteaduskond, üliõpilane
1987–1999    EELK Usuteaduse Instituut, üliõpilane
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    University Association for Contemporary European Studies, liige
2016−...    European Society of International Law, Member
2004−...    European Consortium of Political Research (ECPR), Liige
1999−...    Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, liige
1989−...    Eesti Kristlik-Demokraatlik Liit, asutajaliige
2014−2014    International Association for Political Science Students (IAPSS), liige
2013−2013    Pirita Majandusgümnaasium, inglise keele õpetaja
2012−2012    Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia kursuse: „International Relations 2012“ diplom, 6. okt-15. dets 2012
2012−2012    Läti Teaduste Akadeemia. Evaluation of the proposed project LZP 325/2012 „The legal protection of intellectual innovations, environment and civil values in a changing world”, ekspert
2011−2012    University Association for Contemporary European Studies, liige
2010−2011    Tõlkebüroo Tiido & Partnerid, lepinguline tõlk (Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Rahvusvahelise Kohtu kohtulahendid)
2010−2011    Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut, magistrikomisjoni liige
2009−2009    Tartu Ülikool, haridusteaduskond, pedagoogikakursuse 160 t, 15. jan-12. mai 2009 diplom nr 03732-09
2009−2011    Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi nõukogu liige
2006−2009    Tartu Ülikool, noore õpetaja kutseaasta, muud pedagoogika ja metoodika kursused
2006−2009    Tartu Kutsehariduskeskus, õiguse aluste õpetaja
2004−2006    British Institute of International and Comparative Law, liige
2004−2005    Euroopa Kohus, lepinguline tõlk (kohtujuristi ettepanekud)
2003−2004    UACES allorganisatsioon "European Policy Network", liige
2003−2004    University Association for Contemporary European Studies, liige
2003−2004    Euroopa Komisjon, õigustalitus (siseturg), praktikant (rikkumismenetlused)
2003−2003    Tartu Ülikool, Euroinfotalitus, konsultant
2002−2003    Tartu Ülikooli Raamatukogu Euroopa Dokumendikeskus, lepinguline konsultant
2001−2002    EuroFacullty Master Student
2000−2000    Eesti Vabariigi Välisministeerium, juriidiline osakond, inimõiguste büroo, praktikant
2000−2001    EuroFaculty Fellow Student
2000−2001    EuroFaculty Teaching Assistant
1993−1993    Tallinna Tondiraba Gümnaasium, inglise keele õpetaja (asendus)
1992−1993    Eesti Kristlik Ühendus, juhatuse sekretär
 
 
Loometöö

LOENGUKURSUSED (2000) 2004-2012

1. Itä-Suomen Yliopisto Oikeustieteiden laitos
2012 5311106 EU Law in Member States

2. Tartu Ülikool, õigusteaduskond
2011 Õppeülesande täitja
OIAO.07.033 Õiguskaitsevahendid Euroopas
OIAO.07.052 Protection of Human Rights under EU Law
2010 Õppeülesande täitja
OIAO.07.033 Õiguskaitsevahendid Euroopas
OIAO.07.052 Protection of Human Rights under EU Law
2009 Õppeülesande täitja
OIAO.07.033 Õiguskaitsevahendid Euroopas
OIAO.07.052 Protection of Human Rights under EU Law
2008 Õppeülesande täitja
OIAO.07.033 Õiguskaitsevahendid Euroopas
OIAO.07.052 Protection of Human Rights under EU Law
2007 Õppeülesande täitja
OIAO.07.033 Õiguskaitsevahendid Euroopas
OIAO.07.052 Protection of Human Rights under EU Law
OIAO.06.031 Sissejuhatus õigusteadusesse
2006 Õppeülesande täitja
OIAO.07.033 Õiguskaitsevahendid Euroopas
OIAO.07.052 Protection of Human Rights under EU Law
Assistent (professor Norbert Reich, Bremeni Ülikool) OIAO.08.004 Introduction into Substantive EU Law (uus inglisekeelne loengukursus)
2005 Õppeülesande täitja
OIAO.07.033 Õiguskaitsevahendid Euroopas (uus eestikeelne loengukursus)
OIAO.07.052 Protection of Human Rights under EU Law ((uus inglisekeelne loengukursus)
2000-2001 Assistent, Teaching Associate (Juhani Kortteinen, Helsinki Ülikooli õigusteaduskond) OIAO.07.016 Legal Remedies in European Law (uus inglisekeelne loengukursus)

3. Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut
2011 Lektor:
RIO 6001 Õiguse alused
RIO 7007 European Union Law
RIO 7009 International Law
RIO 7006 Õigusteaduse põhimõisted
RIO 6001 Õiguse alused
2010 Lektor:
RIO 7007 EU Law
2009 Lektor:
RIE 6005 Euroopa Liidu õigus
RIR 6007 Rahvusvaheline õigus
RIO 7006 Õigusteaduse põhimõisted
RIO 6001 Õiguse alused

4. Tallinna Tehnikaülikool, sotsiaalteaduskond
2012 Teadur:
HOL6025 External Relations of the EU (uus inglisekeelne loengukursus)
HOL6026 Accountability and Review of EU Institutions (uus inglisekeelne loengukursus)
2011 Teadur:
HOX7005 Kohtumenetlus
;
TEADUSARTIKLINA AVALDAMATA KONVERENTSIETTEKANDED

Södertörni Ülikool. „Transformation of Politics in Estonia“. CBEES Annual Conference „Baltic Sea Region and Eastern Europe: A new generation on the move,“ Stockholm, 4.-5. dets 2014

University of Sancti Spiritus. First European Socio-Legal Conference „European Ways of Law”, Conference Paper „European Lawyers Interpreting Delegated Sovereignty.” Oñati, 6.-8. juuli 2005

Vilniuse Ülikool. EuroFaculty konverents „National Application and Implementation of European Union Law”, ettekanne: „Institutional co-operation in /of non-unitary actors of international law.” Vilnius, 19.-20. mai 2005

Johns Hopkins University. School of Advanced International Studies. ECPR Second Pan-European Conference on EU Politics „Implications of A Wider Europe: Politics, Institutions and Diversity”, ettekanne: „Development of the Doctrine of Enforcement in the European Union.“ Bologna, 24.-26. juuni 2004

Cambridge'i Ülikool. UACES Fifth Southern Regional Conference, ettekanne: „Developments concerning human rights and the doctrine of enforcement in the European Union.” Cambridge, 8. mai 2004

Law University of Lithuania. Konverents „Back to Europe: Estonia, Latvia, Lithuania and Poland at the last stage of the European Union accession process”, ettekanne: „Integration with the European Union as a step towards greater security in the region.” Vilnius 10.-12. apr 2003

Edinburgi Ülikool. UACES Fourth Annual Northern Regional Conference, Ettekanne: "Co-operation between the European Court of Justice and National Courts." Edinburg, 10. mai 2003

Tartu Ülikool / University of Riga / Vilnius University. Ettekanne: „Legislative Problems Concerning Trade Unions in Estonia. Comparision of the Estonian Draft Trade Union Act with the ILO instruments, the ICESCR and the ESC“. EuroFaculty Semester Meeting. Liepaja, 03. jaan 2000
;
TEADUSARTIKLINA AVALDAMATA MUUD AKADEEMILISED ETTEKANDED

Roskilde Ülikool. Doktorikool "Democracy in Transition," ettekanne: "Legitimacy of Ethical Discourse." Roskilde, 3.-7. dets 2007

Tartu Ülikool / Konstanzi Ülikool. Rahvusvaheline seminar „Private law modernization in the context of national legal system“, ettekanne: "Remedies for Infringement of EU Law by States." Tartu, 8.-13. juuni 2010

Tartu Ülikool. Õigusfilosoofia Seltsi ettekandekoosoleku ettekanne: "Riigi pädevuse omistamine rahvusvahelistele organisatsioonidele" (Conferral of State Powers on International Organizations), Tartu, 13. mai 2008

University of Latvija. Baltic Social Sciences Winter Workshop, ettekanne: „Functional constitutionalization of international treaty law with regard to the "new" principle of conferral in the Treaty establishing a Constitution for Europe." Riga, 10.-12. dets 2004

Tartu Ülikool / Helsingi Ülikool. Young Researchers’ Seminar, ettekanne: "Narratives about Knowledge and Argumentation in the Postmodern Era." Tvärminne, 27.–29. sept 2004

Helsingi Ülikool / Joensuu Ülikool. Rahvusvaheline seminar: "Business, Law and Economics," ettekanne: "The concept of market as interpreted by the European Commission and the Court of Justice." Helsingi, 27.-29. nov 2003

Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, ettekanne: "Vaidluste kohtueelse ja kohtuvälise lahendamise võimaluste avardamisest Euroopa Liidus." Tartu, 15 jaan 2003 ;
MUUD AVALDAMATA AVALIKUD ETTEKANDED

"Õiguskaitsevahendid – mõiste ja koht eraõigusliku isiku hagide süsteemis Euroopa Liidu Kohtus." Õiguskoolitus. Advokaatide täienduskoolitusprogramm "Euroopa Liidu õigusest," Tallinn, 3. dets 2010

"Asutamisõiguse arengud EL aluslepingutes ja kohtupraktikas. Äriühing asutajana (teisene asutamisõigus)" (Developments of Establishment Law. Companies as Establishers (Secondary Establishment)). Õiguskoolitus. Advokaatide täienduskoolitusprogrammi seminar "Euroopa Liidu õigusest." Tallinn, 28. okt 2009

"Asutamisõiguse uued arengud kohtupraktikas." Õiguskoolitus. Advokaatide täienduskoolitusprogrammi seminar "Euroopa Liidu õigusest." Tallinn, 28. okt 2009

"Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika alusaktid ja nende rakendamine." Europe Direct Lõuna Eesti infopunkti Lõuna-Eesti üldhariduskoolide ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele suunatud seminar. Tartu, 02. dets 2005

"Põhiõiguste kohtulik kaitse Euroopa Liidus – senine areng ja perspektiivid." Eesti Õiguskeskus. Tallinn, 8. dets 2004

"Näidiskaasuste lahendamine. Üksikisiku õiguste kaitse Euroopa Ühenduse õiguse rikkumise juhtumil." Eesti Juristide Liit, Tallinn, 12. okt 2004

"Näidiskaasuste lahendamine. Euroopa Ühenduse õiguse põhimõtete rakendamisest" Eesti Juristide Liit, Tallinn, 5. okt 2004

"Euroopa põhiseaduse lepingus sätestatud „uute“ põhimõtete kujunemine ja edasine kohaldamine Euroopa Kohtus." Eesti Juristide Liit, Tallinn, 5. okt 2004

"Euroopa Ühenduse ja siseriikliku õiguse vahekorda puudutavate põhimõtete kohaldamise probleeme Euroopa Kohtus ja siseriiklikes kohtutes." Eesti Juristide Liit, Tallinn, 5. okt 2004

"Menetlus Euroopa Kohtus. Mida peaks teadma esindaja?" Eesti Juristide Liit, Tallinn, 24. sept 2004

„Probleeme direktiivide rakendamisel Euroopa Liidus.” Eesti Juristide Liit, Tallinn, 24 sept 2004

"State Liability." Sorainen Law Offices Litigation LWG meeting, Tallinn, 15. mai 2004

"Judicial co-operation in the European Community." Sorainen Law Offices Litigation LWG meeting. Tallinn, 14. mai 2004

"Introduction into the system of legal remedies in Europe." Sorainen Law Offices Litigation LWG meeting, Tallinn 14. mai 2004

"Võimalused kaevata Euroopa Liidus kohtuväliselt." Eesti Juristide Liit, Tallinn, 12. mai 2004

"Põhiõiguste ja -vabaduste kohtulik kaitse Euroopa Liidus." Eesti Juristide Liit, Tallinn, 12. mai 2004

"Üksikisiku õiguste kaitse Euroopa Ühenduse institutsiooni akti või tegevusetuse vaidlustamise juhtumil. Näidiskaasuste lahendamine." Eesti Juristide Liit, Tallinn, 12 mai 2004

"Euroopa Komisjoni järelevalve Euroopa Liidu konkurentsipoliitika elluviimise üle." Eesti Juristide Liit, Tallinn, 11. mai 2004

"Rikkumismenetlus Euroopa Komisjonis." Eesti Juristide Liit, Tallinn, 11. mai 2004

"Majandusmõisted Euroopa Komisjoni ja Kohtu tõlgenduses." Eesti Juristide Liit, Tallinn, 5. mai 2004

"Riigi vastutuse doktriini areng Euroopa Kohtu praktikas." Eesti Juristide Liit, Tallinn, 5. mai 2004

"Kohtute koostöö Euroopa Liidus." Eesti Juristide Liit, Tallinn, 4. mai 2004

"Sissejuhatus õiguskaitsevahenditesse Euroopa Liidus.” Eesti Juristide Liit, Tallinn, 4. mai 2004

"Eesti ja Euroopa Liidu ühinemisleping. Aktuaalset Eestis ja Euroopa Liidus." Tartu maakond. Reola Gaas, Riigikantselei, 25. juuli 2003

"Eesti ja Euroopa Liidu ühinemisleping. Mis toimub pensionäride elus Eesti liitumisel Euroopa Liiduga?“ Tartu Ülikooli Eurodokumentatsiooni Keskus ja Tartu Maanaiste Aktiiv. Tartu, 8. mai 2003

"Sotsiaalsed põhiõigused ja Euroopa Liidu areng." Euroopa Liidu alane teabepäev Lääne-Viru maakonna raamatukogu- ja kultuuritöötajatele, omavalitsuste haridus- ja kultuurinõunikele, arengunõunikele. Rakvere, 24. aprill 2003

„Sotsiaalharta. Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika." Tartu maakonna ja linna sotsiaal- ja meditsiinitöötajatele, Tartu maakonna Eurodokumentatsiooni Keskus. Tartu Maavalitsus, 23. aprill 2003

"Kokkuvõte Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu liitumisläbirääkimistest.” Tartu Annemõisa kool, Tartu maakonna Eurodokumentatsiooni Keskus, 17. veebr. 2003

"Euroopa Kohtu eelotsuste probleeme." Töögrupi juht. Eesti Õiguskeskuse riigiametnike 13.-16. juuni 2001 Eurokoolitusprogramm. Tallinn, 14 juuni 2001

"Kaupade vaba liikumine." Töögrupi juht. Eesti Õiguskeskuse 15.-17. nov 2000 kohtunike koolitusprogramm, Tallinn, 15. nov 2000

"Euroopa Kohtu eelotsused." Töögrupi juht. Eesti Õiguskeskuse riigiametnike 13.-17. nov 2000 koolitusprogramm "Õigusemõistmine ning vahekord Euroopa Liidu õiguse ja siseriikliku õiguse vahel," Tallinn, 13. nov 2000

"Rahvusvahelise avaliku õiguse ja Euroopa Liidu õiguse allikad." Tartu Ülikooli ja Avatud Hariduse Liidu eurokoolituse projekt, Räpina, 2. nov 2000
;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Keelteoskus: eesti (emakeel), inglise (kõrgtase), vene (edasijõudnu), saksa (edasijõudnu), prantsuse (algtase), uuskreeka (algtase), piibli-kreeka (algtase), jidiš (algtase), heebrea (algtase), araabia (algtase), vanaegiptuse (algtase);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Jaanika Erne, Tartu Ülikooli Sihtasutuse Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium
2012, Jaanika Erne, 6th ScienceSLAM Helsinki, võistlev ettekanne: "Euroopa poliitilist reaalsust defineerides. Poliitilise diskursuse analüüs rahvusvaheliste suhete uurimismeetodina", 15. nov 2012
2012, Jaanika Erne, venia legendi "Ideoloogia võrgud ja julgeolek kahekiiruselises maailmas", Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskond, 14.5.2012
2012, Jaanika Erne, Tallinna Ülikool, rahvusvaheline konverents: „Intercultural dialogue and the image of the other in teaching and learning history". 22.-23. okt 2012, diplom
2011, Jaanika Erne, Londoni kuninglik kolledž, Centre of European Law, külalisuurija
2011, Jaanika Erne, Londoni kuninglik kolledž, JMCE Research Student Workshop „The European Union: Finding its Role in a Changing World” 30. sept 2011, ümarlaual osaleja
2010, Jaanika Erne, ETF Dora T8 stipendium osalemiseks Viadrina European University Frankfurt (Oder) kursusel „The European System of Human Rights Protection“
2010, Jaanika Erne, Kesk-Euroopa Ülikooli kursus: „Advanced European Union Legal Practice. Special Lisbon Treaty Edition“, Budapest 5.-17. juuli 2010, diplom cum laude.
2010, Jaanika Erne, Viadrina European University Frankfurt (Oder), kursus: „The European System of Human Rights Protection“, Frankfurt (Oder) 5.-18. sept 2010, osaleja diplom
2007, Jaanika Erne, Põhiseaduse 15. aastapäevale pühendatud Eesti Vabariigi Riigikohtu üliõpilaste uurimistööde konkursi ergutusauhind, uurimistöö "Põhiõiguste kohtulik kaitse Euroopa Liidus"
2007, Jaanika Erne, Londoni kuningliku kolledži suveülikooli: „European Union Law“, 25. juuni-4. juuli 2007 osaleja diplom
2006, Jaanika Erne, Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba stipendium
2006, Jaanika Erne, International Institute of Human Rights, Strasbourg. 37th Annual Study Session „International Protection of Human Rights and Victims Rights,” Strasbourg 3.-28. juuli 2006, osaleja diplom
2006, Jaanika Erne, The International Center for University Human Rights Teaching, CiedhU diplom, Strasbourgi International Institute of Human Rights 37. õppesessioonilt
2005, Jaanika Erne, Tartu Ülikooli doktorandistipendium perioodil 2005-2008
2005, Jaanika Erne, Thessaloniki Ülikool, Institute of Public Law and International Relations, 33rd Annual Session: „International Law Enforcement – New Tendencies”. Thessaloniki, 5.-23. sept 2005, osaleja diplom
2004, Jaanika Erne, EuroFaculty uurimisstipendium
2004, Jaanika Erne, Euroopa Kohtu raamatukogu, külaline (külalise stipendium)
2003, Jaanika Erne, Eesti Teaduste Akadeemia II auhind üliõpilaste uurimistööde konkursil, uurimistöö "Development of the requirement for link of jurisdiction in article 62 intervention proceedings before the International Court of Justice"
2003, Jaanika Erne, Euroopa Komisjoni praktikandi stipendium
2003, Jaanika Erne, Kristjan Jaagu stipendium osalemiseks rahvusvahelisel seminaril “Business, Law and Economics”, Helsinki Ülikool, 27.-29. nov 2003
2003, Jaanika Erne, Arno Mägi uurimisstipendium
2003, Jaanika Erne, CIMO Baltia 75 stipendium (1. dets 2002-28. veebr 2003)
2002, Jaanika Erne, Münsteri Ülikooli teaduspreemia, uurimistöö "Euroopa Kohtu eelotsused"
2002, Jaanika Erne, Rahvusvahelise õiguse eksam. Thessaloniki Ülikool. Rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste suhete instituut. 30. seminar: “International Challenges to Peace and Security in the New Millennium”.
2002, Jaanika Erne, Tartu Ülikooli Raefondi stipendium
2002, Jaanika Erne, CIMO, Baltia 75 stipendium (1. jaan 2002-31. mai 2002)
2002, Jaanika Erne, Helsinki Ülikool. 15. rahvusvahelise õiguse suveseminar: „The Enforcement of International Law”, Helsinki 19.-30. aug 2002, aktiivse osaleja diplom
2001, Jaanika Erne, Socrates-Erasmus programmi stipendium (1. jaan 2001-31. mai 2001)
2000, Jaanika Erne, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi II auhind üliõpilaste uurimistööde konkursil, uurimistöö "Euroopa Kohtu eelotsused, nende taotlemine ja mõju siseriiklikule õiguskorrale"
2000, Jaanika Erne, EuroFaculty magistristipendium (1. sept 2000-28. veebr. 2001)
1999, Jaanika Erne, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi II auhind üliõpilaste uurimistööde konkursil, uurimistöö " Euroopa Kohtu praktika kaupade vaba liikumise (kui ühe EL põhivabaduse) reguleerimisel. EÜ asutamisleping ja Euroopa Kohtu tõlgendused sellele"
1999, Jaanika Erne, EuroFaculty Fellows stipendium (1. sept 1999-31. märts 2000)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS ERIALA: S140 Avalik õigus; PÕHISUUND: globaalhaldus, Euroopa Liidu haldusõigus
 
 
Lisainfo
BAKALAUREUSETÖÖDE JUHENDAMINE (160 AP)

Rebane, Marko, B.A., 2009, „Euroopa Ühenduse konkurentsiõiguse horisontaalne rakendamine: asutamislepingu artiklite 81 ja 82 rikkumisest tulenev kahju hüvitamise nõue“ (Horizontal Application of EC Competition Law: Claim for Damages under Articles 81 and 82 of the C Treaty) Faculty of Law, University of Tartu

Pool, Viktor, B.A., 2009, „Moraal ja õigus lääne kultuuris“ (Morals and Law in Western Culture) Faculty of Law, University of Tartu

Üpraus, Reili, B.A., 2009, „Euroopa Liidu põhiõiguste harta õiguslik Seisund Euroopa kohtute lahendite kaudu“ (Legal status of the Charter of Fundamental Rights of European Union through the case law of the European Union courts) Faculty of Law, University of Tartu

Udras, Marko, B.A., 2008, „Euroopa Liidu ja riigi kodakondsuse võrdlus“ (Die Unionbürgerschaft im Vergleich zur Staatsangehörigkeit) Faculty of Law, University of Tartu

Kuznetsova, Alla, B.A., 2008, „Vangla vastutus kinnipeetava tegevuse eest Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 2 alusel“ (Responsibility of Prison for Detainee’s Acts under Article 2 of the ECHR) Faculty of Law, University of Tartu

Ratasepp, Rait, B.A., 2007, „Euroopa Ühenduse asutamislepingus sätestatud sanktsioonid Euroopa Kohtu tõlgenduses“ (The sanctions enacted in the Treaty establishing the Europen Community in the interpretation of the European Court of Justice) Faculty of Law, University of Tartu

Jalak, Elen, B.A., 2007, „Kaasotsustamismenetluse roll Euroopa Ühenduse õiguse kujundamisel“ (The importance of codecision procedure in European Community law) Faculty of Law, University of Tartu

Suhnjova, Marina, B.A., 2007, „Euroopa inimõiguste konventsiooni ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta koostoime Euroopa Ühenduse õigussüsteemis“ (European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Concurrence or Conformity?) Faculty of Law, University of Tartu

Nurmsalu, Henno, B.A., 2006, „Arengukava “Eesti Toit” ja riigiabi andmise põhimõtted Euroopa Ühenduses” (Development plan "Estonian Food" and the principles of granting state aid in the European Community) Faculty of Law, University of Tartu

Aab, Anneli, B.A., 2006, „Mõistlik aeg Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas ja Eesti õiguskorras” (Reasonable time in the practice of European Court of Human Rights and in Estonian legal order) Faculty of Law, University of Tartu

Rebane, Kärt, B.A., 2006, „Üksikisikute võimalused esitada hagi Euroopa Ühenduse institutsioonide aktide tühistamiseks” (Individuals' opportunities to bring an action for annulment to challenge Community acts) Faculty of Law, University of Tartu

Voit, Aili, B.A., 2006, „Infringement Proceedings under Article 226 of the E.C. Treaty and the Position of Individual Complainants” Law Institute of Tallinn of the University of Tartu
BAKALAUREUSE- JA MAGISTRITÖÖDE RETSENSEERIMINE JA OPONEERIMINE

MAGISTRITÖÖD
2009 Retsensioon. Kristian Pärt. Enesekaitseõiguse mõiste ja selle laienemine rahvusvahelises õiguses pärast 2001. aastat (The Notion of Self-Defense in International Law and the Extension of the Notion since 2001). Magistritöö. Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut

2008 Retsensioon. Daniel Poslawski. Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile – avaldumine Euroopa Liidu õiguses ning tõlgendamine kohtupraktikas. Magistritöö. Tartu Ülikool

2008 Retsensioon. Kärt Rebane. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika alase õiguse kohaldamine Eestis pindalapõhiste toetuste näitel. Magistritöö. Tartu Ülikool

2007 Retsensioon. Kristel Viilver. Asutamisvabaduse tagamine õigusalal praktiseerivatele isikutele Euroopa Liidus. Magistritöö. Tartu Ülikool

2004 Oponent. Lukiina Vismann. Kohtute sõltumatus – analüüs Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi seisukohast. Magistritöö. Tartu Ülikool

BAKALAUREUSETÖÖD
2007 Retsensioon. Ainike Alla. Lennureisijate õiguste kaitse lennureiside tühistamisel Euroopa Liidus. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool

2005 Retsensioon. Geir Veski. Riiklik alkoholiregister ja kaupade vaba liikumine. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool

2005 Retsensioon. Moonika Õis. Inimõiguste kaitse areng Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool

2004 Retsensioon. Anto Varik. Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika areng supranatsionaalsete elementide suunas ja teise samba raames võetavad meetmed. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool

2004 Retsensioon. Lauri Bambus. Eesti viisareeglistik Schengeni aquis’ valguses. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
5.2.
2017
5.2.
2017
6.9.
2017
1.1.
2016
6.9.
2016
1.3.
2014
3.4.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
3.4.
2013
6.7.
2013
3.4.
2012
3.4.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
1.3.
2010
1.3.
2010
3.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
1.2.
2009
2.2.
2009
2.2.
2009
6.7.
2009
1.2.
2008
1.3.
2008
4.1.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
5.2.
2007
1.3.
2006
3.3.
2006
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
6.2.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
1.3.
2003
1.3.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
4.2.
2001
1.3.
2000
6.7.
1994

Jaanika Erne

30.09.1967
jaanika.erne@ut.ee
http://jaanikaerne.ideasoneurope.eu

Career

Institution and occupation
2010–...    University of Tartu, Faculty of Law, external PhD Candidate (1,00)
01.01.2012–31.12.2012    UEF, Faculty of Law, Visiting Lecturer, 20-21 Nov.
01.09.2011–31.08.2012    Tallinn University of Technology , Faculty of Social Sciences, Tallinn Law School, Jean Monnet Chair of European Law, Researcher (0,75)
01.09.2009–31.08.2011    Tallinn University, Institute of Political Science and Governance, Lecturer (0,75)
2004–2010    University of Tartu, Faculty of Law, PhD Student (1,00)
2004–2012    University of Tartu, Faculty of Law, Adjunct Lecturer OIAO.07.052 Prot.n of Human Rights under EU Law OIAO.07.033 Legal Remedies in EU (1,00)
 
 
Education
2004–...    University of Tartu, Faculty of Law, Ph.D. Student
2007–2008    King's College London, M.A., EU Law
2006–2007    King's College London, PG.Dip., EU Law
2001–2003    University of Helsinki, Faculty of Law, LL.M. (Public International Law), magna cum laude
2000–2004    University of Tartu, Faculty of Law, M.A.
1997–2000    University of Tartu, Faculty of Law, B.A.
1996–1997    University of Tartu, Faculty of Theology, student
1987–1999    Institute of Theology of the EELC, stud.theol
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    University Association for Contemporary European Studies, Member
2016−...    European Society of International Law, Member
2004−...    European Consortium of Political Research (ECPR), Member
1999−...    Estonian Academic Law Society, Member
1989−...    Estonian Christian Democratic Union, Founding Member
2014−2014    International Association for Political Science Students (IAPSS), Member
2013−2013    Pirita Gymnasium of Economics, English teacher
2012−2012    Tallinn University. Academy for School Graduates. Course „International Relations 2012“, 6 Oct.-15 Dec. 2012. Diploma
2012−2012    Latvian Academy of Science. Evaluation of the proposed project LZP 325/2012 „The legal protection of intellectual innovations, environment and civil values in a changing world”, Expert
2011−2012    University Association for Contemporary European Studies, Member
2010−2011    Translation Bureau "Tiido & Partnerid", contractual translator (decisions of the European Court of Human Rights and the International Court of Justice)
2010−2011    Institute of Political Science and Governance, Tallinn University, Member of MA Research Commission
2009−2009    University of Tartu. Faculty of Education. Course on Pedagogics, 160 h, 15 Jan.-12 May 2009. Diploma No. 03732-09
2009−2011    Institute of Political Science and Governance, Tallinn University, Member of Council
2006−2009    University of Tartu. Vocational year for young teachers, other courses on pedagogics and methodics
2006−2009    Tartu Centre of Vocational Education, Teacher (Foundations of Law)
2004−2006    British Institute of International and Comparative Law, Member
2004−2005    European Court of Justice, Contractual Translator (Opinions of Advocate General)
2003−2004    European Policy Network (UACES), Member
2003−2004    University Association for Contemporary European Studies, Member
2003−2004    Commission of the European Communities, Legal Service (Internal Market), Trainee (infringement procedures)
2003−2003    Tartu County Euroinfo Centre, University of Tartu, Consultant
2002−2003    University of Tartu Library, European Documentation Centre (EDC), European Union Electronic Information Service, contractual consultant
2001−2002    EuroFacullty Master Student
2000−2000    Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia, Legal Service, Trainee
2000−2001    EuroFaculty Fellow Student
2000−2001    EuroFaculty Teaching Assistant (TA)
1993−1993    Tallinn Tondiraba Gymnasium, English teacher (replacement)
1992−1993    Estonian Christian Community, Secretary of Board
 
 
Creative work

UNDERGRADUATE AND POSTGRADUATE COURSES (2000) 2004-2012

1. University of Eastern Finland, Faculty of Law
2012 5311106 EU Law in Member States

2. University of Tartu, Faculty of Law
2011 Adjunct Lecturer
OIAO.07.033 Õiguskaitsevahendid Euroopas (Legal Remedies in Europe)
OIAO.07.052 Protection of Human Rights under EU Law
2010 Adjunct Lecturer
OIAO.07.033 Õiguskaitsevahendid Euroopas (Legal Remedies in Europe)
OIAO.07.052 Protection of Human Rights under EU Law
2009 Adjunct Lecturer
OIAO.07.033 Õiguskaitsevahendid Euroopas (Legal Remedies in Europe)
OIAO.07.052 Protection of Human Rights under EU Law
2008 Adjunct Lecturer
OIAO.07.033 Õiguskaitsevahendid Euroopas (Legal Remedies in Europe)
OIAO.07.052 Protection of Human Rights under EU Law
2007 Adjunct Lecturer
OIAO.07.033 Õiguskaitsevahendid Euroopas (Legal Remedies in Europe)
OIAO.07.052 Protection of Human Rights under EU Law
OIAO.06.031 Sissejuhatus õigusteadusesse (Introduction to Law)
2006 Adjunct Lecturer
OIAO.07.033 Õiguskaitsevahendid Euroopas (Legal Remedies in Europe)
OIAO.07.052 Protection of Human Rights under EU Law
Assisstant:
(Professor Norbert Reich, University of Bremen):OIAO.08.004 Introduction into Substantive EU Law (new English-language course)
2005 Adjunct Lecturer
OIAO.07.033 Õiguskaitsevahendid Euroopas (Legal Remedies in Europe) (new Estonian-language course)
OIAO.07.052 Protection of Human Rights under EU Law (new English-language course)
2000-2001 Assisstant, Teaching Associate (Eurofaculty Visiting Lecturer Juhani Kortteinen, University of Helsinki, Faculty of Law) OIAO.07.016 Legal Remedies in European Law (new English-language course)

3. Tallinn University, Institute of Political Science and Governance
2011 Lecturer:
RIO 6001 Õiguse alused (Foundations of Law)
RIO 7007 European Union Law
RIO 7009 International Law
RIO 7006 Õigusteaduse põhimõisted (Basic Legal Concepts)
RIO 6001 Õiguse alused (Foundations of Law)
2010 Lecturer:
RIO 7007 EU Law
2009 Lecturer:
RIE 6005 Euroopa Liidu õigus (European Union Law)
RIR 6007 Rahvusvaheline õigus (International Law)
RIO 7006 Õigusteaduse põhimõisted (Basic Legal Concepts)
RIO 6001 Õiguse alused (Foundations of Law)

4. Tallinn University of Technology, Law School
2012 Researcher:
HOL6025 External Relations of the EU (new English-lenguage course)
HOL6026 Accountability and Review of EU Institutions (new English-language course)
2011 Researcher:
HOX7005 Kohtumenetlus (Court Proceedings)


;
UNPUBLISHED CONFERENCE PRESETATIONS

Södertörn University. „Transformation of Politics in Estonia“. CBEES Annual Conference „Baltic Sea Region and Eastern Europe: A new generation on the move,“ Stockholm, 4-5 Dec. 2014
University of Sancti Spiritus. First European Socio-Legal Conference „European Ways of Law”, Conference Paper „European Lawyers Interpreting Delegated Sovereignty.” Oñati, 6-8 July 2005

University of Vilnius. EuroFaculty Confernce „National Application and Implementation of European Union Law”, Conference Paper „Institutional co-operation in /of non-unitary actors of international law.” Vilnius, 19-20 May 2005

Johns Hopkins University. School of Advanced International Studies. ECPR Second Pan-European Conference on EU Politics „Implications of A Wider Europe: Politics, Institutions and Diversity”, Conference Paper „Development of the Doctrine of Enforcement in the European Union.“ Bologna, 24-26 June 2004

University of Cambridge. UACES Fifth Southern Regional Conference, Paper „Developments concerning human rights and the doctrine of enforcement in the European Union.” Cambridge, 8 May 2004

Law University of Lithuania. Conference „Back to Europe: Estonia, Latvia, Lithuania and Poland at the last stage of the European Union accession process”, Conference Paper „Integration with the European Union as a step towards greater security in the region.” Vilnius 10-12 Apr. 2003

University of Edinburgh. UACES Fourth Annual Northern Regional Conference, Paper "Co-operation between the European Court of Justice and National Courts." Edinburgh, 10 May 2003

University of Tartu / University of Riga / Vilnius University. Research Paper „Legislative Problems Concerning Trade Unions in Estonia. Comparision of the Estonian Draft Trade Union Act with the ILO instruments, the ICESCR and the ESC“. EuroFaculty Semester Meeting. Liepaja, 03 Jan. 2000
;
OTHER UNPUBLISHED ACADEMIC PRESENTATIONS

University of Roskilde. Doctoral Course "Democracy in Transition." Presentation „Legitimacy of Ethical Discourse.“ Roskilde, 3-7 Dec. 2007

University of Tartu / University of Konstanz. International Seminar "Private law modernization in the context of national legal system", presentation "Remedies for Infringement of EU Law by States." Tartu, 8.-13. juuni 2010

University of Tartu. Law Philosophy Society of Estonia presentation „Riigi pädevuse omistamine rahvusvahelistele organisatsioonidele“ (Conferral of State Powers on International Organizations), Tartu, 13 May 2008

University of Latvija. Baltic Social Sciences Winter Workshop. Presentation "Functional constitutionalization of international treaty law with regard to the "new" principle of conferral in the Treaty establishing a Constitution for Europe." Riga, 10-12 Dec. 2004

University of Tartu / University of Helsinki. Young Researchers’ Seminar. Presentation "Narratives about Knowledge and Argumentation in the Postmodern Era." Tvärminne, 27–29 Sept. 2004

University of Helsinki / University of Joensuu. International Seminar: „Business, Law and Economics“. Research Paper "The concept of market as interpreted by the European Commission and the Court of Justice." Helsinki, 27-29 Nov. 2003

Estonian Academic Law Society. Research Paper „Vaidluste kohtueelse ja kohtuvälise lahendamise võimaluste avardamisest Euroopa Liidus” (On methods of alternative dispuute resolution in the European Union). Tartu, 15 Jan. 2003;
OTHER UNPUBLISHED PUBLIC PRESENTATIONS

"Õiguskaitsevahendid – mõiste ja koht eraõigusliku isiku hagide süsteemis Euroopa Liidu Kohtus" (Legal Remedies – Definition and Place at the CJEU’s Private Actions System). Legal education programme. Supplementary educational programme for advocates "Euroopa Liidu õigusest" (on EU Law), Tallinn, 3 Dec. 2010

"Asutamisõiguse arengud EL aluslepingutes ja kohtupraktikas. Äriühing asutajana (teisene asutamisõigus)" (Developments of Establishment Law. Companies as Establishers (Secondary Establishment)). Legal education programme. Supplementary educational programme for advocates "Euroopa Liidu õigusest" (on EU Law)." Tallinn, 28 Oct. 2009

"Asutamisõiguse uued arengud kohtupraktikas" (New Case Law Developments of Establishment). Legal education programme. Supplementary educational programme for advocates "Euroopa Liidu õigusest" (on EU Law)." Tallinn, 28 Oct. 2009

"Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika alusaktid ja nende rakendamine" (Basic EU Social Policy Acts and Application Thereof). Europe Direct's Southern-Estonian Information Point's seminar aimed at history and society teachers of Southern-Estonian general schools. Tartu, 02 Dec. 2005

"Põhiõiguste kohtulik kaitse Euroopa Liidus – senine areng ja perspektiivid" (Judicial Protection of Fundamental Rights in the EU – Developments and Perspectives). Eesti Õiguskeskus (Estonian Law Centre Foundation). Tallinn, 8 Dec. 2004

"Näidiskaasuste lahendamine. Üksikisiku õiguste kaitse Euroopa Ühenduse õiguse rikkumise juhtumil" (Case Patterns on Protection of Individual Rights Against Infringement of EC Law). Eesti Juristide Liit (Estonian Lawyers' Association), Tallinn, 12 Oct. 2004

"Näidiskaasuste lahendamine. Euroopa Ühenduse õiguse põhimõtete rakendamisest" (Case Patterns on Application of Principles of EC Law). Eesti Juristide Liit (Estonian Lawyers' Association), Tallinn, 5 Oct. 2004

"Euroopa põhiseaduse lepingus sätestatud „uute“ põhimõtete kujunemine ja edasine kohaldamine Euroopa Kohtus" (Development and Further Application of „New“ Principles of the Treaty establishing A Constitution for Europe). Eesti Juristide Liit (Estonian Lawyers' Association), Tallinn, 5 Oct. 2004

"Euroopa Ühenduse ja siseriikliku õiguse vahekorda puudutavate põhimõtete kohaldamise probleeme Euroopa Kohtus ja siseriiklikes kohtutes" (Problems Concerning Application of Principles Concerning the Relation Between EC Law and Internal Law). Eesti Juristide Liit (Estonian Lawyers' Association), Tallinn, 5 Oct. 2004

"Menetlus Euroopa Kohtus. Mida peaks teadma esindaja?“ (Procedure in the Court of Justice of the European Union. What Should a Representative be Aware of?) Eesti Juristide Liit (Estonian Lawyers' Association), Tallinn, 24 Sept. 2004

"Probleeme direktiivide rakendamisel Euroopa Liidus" (Problems Concerning Implementation of Directives in the EU). Eesti Juristide Liit (Estonian Lawyers' Association), Tallinn, 24 Sept. 2004

"State Liability." Sorainen Law Offices Litigation LWG meeting, Tallinn, 15 May 2004

"Judicial co-operation in the European Community." Sorainen Law Offices Litigation LWG meeting, Tallinn, 14 May 2004

"Introduction into the system of legal remedies in Europe." Sorainen Law Offices Litigation LWG meeting, Tallinn, 14 May 2004

"Võimalused kaevata Euroopa Liidus kohtuväliselt" (Possibilities of Out-Of-Court Settlement of Disputes in the EU). Eesti Juristide Liit (Estonian Lawyers' Association), Tallinn, 12 May 2004

"Põhiõiguste ja -vabaduste kohtulik kaitse Euroopa Liidus" (Protection of fundamental rights and liberties in the EU). Eesti Juristide Liit (Estonian Lawyers' Association), Tallinn, 12 May 2004

"Üksikisiku õiguste kaitse Euroopa Ühenduse institutsiooni akti või tegevusetuse vaidlustamise juhtumil. Näidiskaasuste lahendamine” (Protection of Individuals’ Rights Contesting Act or Omission of EC Institutions). Eesti Juristide Liit (Estonian Lawyers' Association), Tallinn, 12 May 2004

"Euroopa Komisjoni järelevalve Euroopa Liidu konkurentsipoliitika elluviimise üle" (Supervision by the European Commission of Implementation of EU Competition Policy). Eesti Juristide Liit (Estonian Lawyers' Association), Tallinn, 11 May 2004

"Rikkumismenetlus Euroopa Komisjonis" (Infringement Procedure in the European Commission). Eesti Juristide Liit (Estonian Lawyers' Association), Tallinn, 11 May 2004

"Majandusmõisted Euroopa Komisjoni ja Kohtu tõlgenduses" (Interpretation by the European Commission and Court of Justice of Economic Concepts). Eesti Juristide Liit (Estonian Lawyers' Association), Tallinn, 5 May 2004

"Riigi vastutuse doktriini areng Euroopa Kohtu praktikas" (Development of the Doctrine of State Liability in the European Court of Justice’s Case-Law). Eesti Juristide Liit (Estonian Lawyers' Association), Tallinn 05 May 2004

"Kohtute koostöö Euroopa Liidus” (Judicial Cooperation in the EU). Eesti Juristide Liit, Tallinn, 4 May 2004

"Sissejuhatus õiguskaitsevahenditesse Euroopa Liidus” (Introduction into the Legal Remedies in the EU). Eesti Juristide Liit, Tallinn, 4 May 2004

"Eesti ja Euroopa Liidu ühinemisleping. Aktuaalset Eestis ja Euroopa Liidus” (Accession Treaty between Estonia and the EU). Tartu maakond. Reola Gaas, Riigikantselei, 25 July 2003

"Eesti ja Euroopa Liidu ühinemisleping. Mis toimub pensionäride elus Eesti liitumisel Euroopa Liiduga?“ (Accession Treaty between Estonia and the EU, Changes in Pensioneers’ Life after Accession of Estonia to the EU.) University of Tartu Eurodocumentation Centre and Tartu Maanaiste Aktiiv (Active Tartu County Women), Tartu, 8 May 2003

"Sotsiaalsed põhiõigused ja Euroopa Liidu areng” (Basic Social Rights and Development of the EU). EU information day for Western-Viru County library and cultural workers, local governments' educational and cultural counsellors, development adviserrs. Rakvere, 24 Apr. 2003

„Sotsiaalharta. Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika“ (European Social Charter. EU Social Policy). Target Group: Tartu County and City social and medical workers, Tartu University Eurodocumentation Centre. Tartu Maavalitsus, 23 Apr. 2003

"Kokkuvõte Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu liitumisläbirääkimistest” (Summary of the Accession negotiations of Estonia and the EU). Tartu Annemõisa School, Tartu University Eurodocumentation Centre, 17 Feb. 2003

"Euroopa Kohtu eelotsuste probleeme" (Problems concerning the Preliminary Rulings of the ECJ). WG Leader. Estonian Law Centre Foundation's Euro educational programme for State Officials, 13-16 June 2001, Tallinn, 14 June 2001

"Kaupade vaba liikumine" (Free Movement of Goods). WG Leader. Estonian Law Centre Foundation's educational programme for judges, 15-17 Nov. 2000, Tallinn, 15 Nov. 2000

"Euroopa Kohtu eelotsused" (Preliminary Rulings of the ECJ). WG Leader. Estonian Law Centre Foundation's educational programme for State Officials, 13-17 Nov. 2000 "Õigusemõistmine ning vahekord Euroopa Liidu õiguse ja siseriikliku õiguse vahel" (Administration of justice and relation between EU law and national law). Tallinn, 13 Nov. 2000

"Rahvusvahelise avaliku õiguse ja Euroopa Liidu õiguse allikad“ (Sources of Public International Law and EU Law). Euroeducational project of the University of Tartu and Avatud Hariduse Liit (Open Education Association). Räpina, 2 Nov. 2000
;
 
 
Additional career information
Languages: Estonian (Mother Tongue), English (excellent), Russian (good-excellent), German (advanced), French (fair), Modern-Greek (fair), Bible-Greek (fair), Jiddish (beginner), Hebrew (fair), Modern Standard Arabic (beginner), Ancient-Egyptian (beginner);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Jaanika Erne, University of Tartu Estonian language terminology scholarship
2012, Jaanika Erne, 6th ScienceSLAM Helsinki, competing presentation "Defining Political Reality for Europe. Political Discourse Analysis as a Method in International Relations Research", 15 Nov. 2012
2012, Jaanika Erne, venia legendi "Ideological Networks and Security in the Two-speed World", Tallinn University of Technology, 14 May 2012
2012, Jaanika Erne, Tallinn University. International Conference „Intercultural dialogue and the image of the other in teaching and learning history". 22-23 Oct. 2012. Diploma
2011, Jaanika Erne, King’s College London, Centre of European Law, Visiiting Researcher
2011, Jaanika Erne, King’s College London. JMCE Research Student Workshop „The European Union: Finding its Role in a Changing World” 30 Sept. 2011. Roundtable Participant
2010, Jaanika Erne, ETF Dora T8 grant for participation in the course „The European System of Human Rights Protection“ Viadrina European University Frankfurt (Oder)
2010, Jaanika Erne, Central-European University Course: „Advanced European Union Legal Practice. Special Lisbon Treaty Edition“, Budapest 5-17 July 2010. Diploma cum laude.
2010, Jaanika Erne, Viadrina European University Frankfurt (Oder). Course „The European System of Human Rights Protection“, Frankfurt (Oder) 5-18 Sept. 2010. Diploma of Participation
2007, Jaanika Erne, The Supreme Court of Estonia, Consolation Prize in student research contest, dedicated to the 15th Anniversary of the Estonian Basic Law, research "Protection of Fundamental Rights in the European Union"
2007, Jaanika Erne, King’s College London summer university „European Union Law“, 25 June-4 July 2007, Diploma of Participation
2006, Jaanika Erne, University of Tartu Seventh Pillar scholarship
2006, Jaanika Erne, International Institute of Human Rights, Strasbourg. 37th Annual Study Session: „International Protection of Human Rights and Victims Rights”. Strasbourg 3-28 July 2006, Certificate of Participation
2006, Jaanika Erne, The International Center for University Human Rights Teaching, Certificate of CiedhU, in the framework of the International Institute of Human Rights, Strasbourg, 37th Annual Study Session
2005, Jaanika Erne, University of Tartu Doctoral scholarship from 2005 to 2008
2005, Jaanika Erne, University of Thessaloniki. Institute of Public Law and International Relations, 33rd Annual Session: „International Law Enforcement – New Tendencies”. Thessaloniki, 5-23 Sept. 2005. Diploma of Participation
2004, Jaanika Erne, EuroFaculty Research Grant
2004, Jaanika Erne, Library of the European Court of Justice, Visitor (Visitor's scholarship)
2003, Jaanika Erne, Estonian Scientific Academy, II prize in the Academy’s student research contest, research "Development of the requirement for link of jurisdiction in article 62 intervention proceedings before the International Court of Justice"
2003, Jaanika Erne, European Commission’s trainee scholarship
2003, Jaanika Erne, Kristjan Jaak scholarship for participation in the international seminar “Business, Law and Economics” at the University of Helsinki, 27-29 Nov. 2003
2003, Jaanika Erne, Arno Mägi research grant
2003, Jaanika Erne, CIMO Baltia 75 scholarship (1 Dec. 2002-28 Feb. 2003)
2002, Jaanika Erne, University of Münster Prize, research "Preliminary Rulings of the European Court of Justice"
2002, Jaanika Erne, Successful examinee. University of Thessaloniki. Institute of Public International Law and International Relations. 30th Sessionr: “International Challenges to Peace and Security in the New Millennium”.
2002, Jaanika Erne, University of Tartu Radfund grant
2002, Jaanika Erne, CIMO, Baltia 75 scholarship (1 Jan. 2002-31 May 2002)
2002, Jaanika Erne, University of Helsinki. 15th Summer Seminar on International Law: „The Enforcement of International Law”, Helsinki 19-30 Aug. 2002, Diploma of Active Attendance
2001, Jaanika Erne, Socrates-Erasmus programme scholarship (1 Jan. 2001-31 May 2001)
2000, Jaanika Erne, Estonian Academic Law Society, II prize in student research contest, research "Preliminary Rulings of the European Court of Justice: requesting such rulings and their effect on the national legal system"
2000, Jaanika Erne, EuroFaculty Masters’ scholarship (1 Sept. 2000-28 Feb. 2001)
1999, Jaanika Erne, Estonian Academic Law Society, II prize in student research contest, research "Practice of the European Court of Justice in Regulation of Free Movement of Goods (as of one of the main freedoms in the European Union"
1999, Jaanika Erne, EuroFaculty Fellows scholarship (1 Sept. 1999-31 March 2000)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS SPECIALTY: S140 Public law ; SPECIALITY: global governance, EU governance
 
 
Additional information
SUPEVISION OF B.A. DISSERTATIONS (160 CP)

Rebane, Marko, B.A., 2009, „Euroopa Ühenduse konkurentsiõiguse horisontaalne rakendamine: asutamislepingu artiklite 81 ja 82 rikkumisest tulenev kahju hüvitamise nõue“ (Horizontal Application of EC Competition Law: Claim for Damages under Articles 81 and 82 of the C Treaty) Faculty of Law, University of Tartu

Pool, Viktor, B.A., 2009, „Moraal ja õigus lääne kultuuris“ (Morals and Law in Western Culture) Faculty of Law, University of Tartu

Üpraus, Reili, B.A., 2009, „Euroopa Liidu põhiõiguste harta õiguslik Seisund Euroopa kohtute lahendite kaudu“ (Legal status of the Charter of Fundamental Rights of European Union through the case law of the European Union courts) Faculty of Law, University of Tartu

Udras, Marko, B.A., 2008, „Euroopa Liidu ja riigi kodakondsuse võrdlus“ (Die Unionbürgerschaft im Vergleich zur Staatsangehörigkeit) Faculty of Law, University of Tartu

Kuznetsova, Alla, B.A., 2008, „Vangla vastutus kinnipeetava tegevuse eest Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 2 alusel“ (Responsibility of Prison for Detainee’s Acts under Article 2 of the ECHR) Faculty of Law, University of Tartu

Ratasepp, Rait, B.A., 2007, „Euroopa Ühenduse asutamislepingus sätestatud sanktsioonid Euroopa Kohtu tõlgenduses“ (The sanctions enacted in the Treaty establishing the Europen Community in the interpretation of the European Court of Justice) Faculty of Law, University of Tartu

Jalak, Elen, B.A., 2007, „Kaasotsustamismenetluse roll Euroopa Ühenduse õiguse kujundamisel“ (The importance of codecision procedure in European Community law) Faculty of Law, University of Tartu

Suhnjova, Marina, B.A., 2007, „Euroopa inimõiguste konventsiooni ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta koostoime Euroopa Ühenduse õigussüsteemis“ (European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Concurrence or Conformity?) Faculty of Law, University of Tartu

Nurmsalu, Henno, B.A., 2006, „Arengukava “Eesti Toit” ja riigiabi andmise põhimõtted Euroopa Ühenduses” (Development plan "Estonian Food" and the principles of granting state aid in the European Community) Faculty of Law, University of Tartu

Aab, Anneli, B.A., 2006, „Mõistlik aeg Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas ja Eesti õiguskorras” (Reasonable time in the practice of European Court of Human Rights and in Estonian legal order) Faculty of Law, University of Tartu

Rebane, Kärt, B.A., 2006, „Üksikisikute võimalused esitada hagi Euroopa Ühenduse institutsioonide aktide tühistamiseks” (Individuals' opportunities to bring an action for annulment to challenge Community acts) Faculty of Law, University of Tartu

Voit, Aili, B.A., 2006, „Infringement Proceedings under Article 226 of the E.C. Treaty and the Position of Individual Complainants” Law Institute of Tallinn of the University of Tartu
REVISION OF B.A. THESES AND M.A. DISSERTATIONS

M.A. DISSERTATIONS
2009 Review. Kristian Pärt. Enesekaitseõiguse mõiste ja selle laienemine rahvusvahelises õiguses pärast 2001. aastat (The Notion of Self-Defense in International Law and the Extension of the Notion since 2001). M.A.Dissertation. Institute of Political Science and Governance Tallinn University

2008 Review. Daniel Poslawski. Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile – avaldumine Euroopa Liidu õiguses ning tõlgendamine kohtupraktikas. (the right to an effective legal remedy in EU legiislation and case law) M.A.Dissertation. University of Tartu

2008 Review. Kärt Rebane. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika alase õiguse kohaldamine Eestis pindalapõhiste toetuste näitel. (implementation of the EU common agricultural law in Estonia) M.A.Dissertation. University of Tartu

2007 Review. Kristel Viilver. Asutamisvabaduse tagamine õigusalal praktiseerivatele isikutele Euroopa Liidus. (granting the freedom of establishment to law practitioners in the EU) M.A.Dissertation. University of Tartu

2004 Opponent. Lukiina Vismann. Kohtute sõltumatus – analüüs Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi seisukohast. (an analysis of judicial independence in Estonia as in a EU Member State) M.A.Dissertation. University of Tartu

B.A. THESES
2007 Review. Ainike Alla. Lennureisijate õiguste kaitse lennureiside tühistamisel Euroopa Liidus. (protection of air passengers' rights in the cases of annulment of air flights in the EU) B.A.Dissertation. University of Tartu

2005 Review. Geir Veski. Riiklik alkoholiregister ja kaupade vaba liikumine. (national alcohol register and free movement of goods) B.A.Dissertation. University of Tartu

2005 Review. Moonika Õis. Inimõiguste kaitse areng Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga. (development of protection of human rights in the EU and the accession of the EU to the European Convention of Human Rights) B.A.Dissertation. University of Tartu

2004 Review. Anto Varik. Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika areng supranatsionaalsete elementide suunas ja teise samba raames võetavad meetmed. (development of the EU Common Foreign and Security Policy toward supranational elements and measures taken in the framework of the II Pillar) Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool

2004 Review. Lauri Bambus. Eesti viisareeglistik Schengeni aquis’ valguses. (Estonian visa requirements in the light of Schengen acquis) B.A. Dissertation. University of Tartu

Publications

Category
Year
Publication
 
5.2.
2017
5.2.
2017
6.9.
2017
1.1.
2016
6.9.
2016
1.3.
2014
3.4.
2014
3.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
3.4.
2013
6.7.
2013
3.4.
2012
3.4.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
1.3.
2010
1.3.
2010
3.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
1.2.
2009
2.2.
2009
2.2.
2009
6.7.
2009
1.2.
2008
1.3.
2008
4.1.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
5.2.
2007
1.3.
2006
3.3.
2006
1.3.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
6.2.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
1.3.
2003
1.3.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
4.2.
2001
1.3.
2000
6.7.
1994
  • Leitud 4 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUÕA/1411 (Teenusleping nr 118)"Euroopa Liidu alase õppe parandamine üldhariduslikes põhikoolides ja gümnaasiumides" osa II, Üldhariduskoolide Euroopa Liidu alase valikaine ja õppematerjalide väljatöötamine ning pedagoogide täiendkoolitus"13.01.201131.01.2012Viola Rea-SoiverTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut61 977,23 EUR
SFSF0182740s06Eesti õigusruum globaalses õigusruumis01.01.200631.12.2011Raul NaritsTartu Ülikool, Õigusteaduskond232 418,32 EUR
SFSF0181782s01Eesti õigussüsteemi reform, areng ja vastastikune toime EL õiguskorraga01.01.200131.12.2005Kalle MeruskTartu Ülikool, Õigusteaduskond54 133,17 EUR
ETFETF7923Läänemere regiooni õiguskultuurid juriidilistes ajakirjades: ajalooline ja võrdlev perspektiiv01.01.200931.12.2011Marju Luts-SootakTartu Ülikool, Õigusteaduskond41 537,75 EUR
  • Leitud 75 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Erne, J. (2017). A frame as a technique for understanding political and legal reconceptualizing. Eesti 100 – teel avatusele? Eesti sotsiaalteaduste X aastakonverents, 24.-25. märts 2017: ESAK10 - Eesti Sotsiaalteaduste X Aastakonverents: “Eesti 100 - teel avatusele?". Tallinna Ülikool: Tallinna Ülikool, 31−31.5.2.
Erne, J. (2017). On Freedom of Expression, Truth, Censorship and Society. Eesti 100 – teel avatusele? Eesti sotsiaalteaduste X aastakonverents, 24.-25. märts 2017: ESAK10 - Eesti Sotsiaalteaduste X Aastakonverents: “Eesti 100 - teel avatusele?” Tallinna Ülikool, 24.-25. märts 2017. Tallinna Ülikool: Tallinna Ülikool, 17−17.5.2.
Erne, J. (2017). Book Review. ’Participatory Democracy and Civil Society in the EU: Agenda-Setting and Institutionalisation, by L. Bouza Garcia (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015, ISBN 9781137282309); xvi+199pp., £60.00 hb.’. JCMS: Journal of Common Market Studies, 55 (2), 410−411.jcms.12536.6.9.
Erne, J. (2016).

The Transforming Structure of the EU and Estonian Politics: Some aspects of the Freedom of Association at European Level

. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 1, 37−58.10.3176/tr.2016.1.03.
1.1.
Erne, J. (2016).

Raamatuülevaade. Külma sõja piirid Ida-Aasias ajaloolaste pilgu läbi

. Juridica, 8, 598−600.
6.9.
Erne, J. (2014). Euroopa ja Hiina pehme tasakaalustumine Ida-Aasia ning Ameerika Ühendriikide suhtes. Arvustus: Nicola Casarini. Remaking Global Order: The Evolution of Europe-China Relations and its Implications for East Asia and the United States. Oxford: Oxford University Press, 2010. (Oxford Scholarship Online). 344 pp. Akadeemia, 26 (5), 960−964.1.3.
Erne, J. (2014). Discourses on Truth and Censorship in Plato's Politeia Compared with Today's Internet Regulation. Presentation at the Conference on Freedom of Expression, 8-9 May 2014 University of Helsinki. Conference on Freedom of Expression, 8-9 May 2014 Faculty of Law University of Helsinki. Social Science Research Network (SSRN) : Social Science Research Network (SSRN) Paper, 1−13.3.4.
Erne, J. (2014). Poliitilise diskursuse analüüs rahvusvahelise õiguse uurimismeetodina. Võitlus globaalse ülivõimu pärast ja polaarsus rahvusvahelises õiguslikus argumentatsioonis. Ettekanne Eesti Sotsiaalteaduste IX Aastakonverentsil 25. aprillil 2014 Tartu Ülikoolis (Political Discourse Analysis – a Method for International Law Research. Contest for Global Superpower and Polarity in International Legal Argument. Presentation Held at the Estonian Social Sciences IXth Conference on the 25th of April 2014 at the University of Tartu). Social Science Research Network (SSRN): Eesti Sotsiaalteadlaste IX Aastakonverentsil 25. aprillil 2014 Tartu Ülikoolis. Social Science Research Network (SSRN),.3.5.
Erne, J. (2014). Inimõiguste diskursiivne rahvusvahelistumine. Eesti sotsiaalteaduste IX aastakonverents „Eesti sotsiaalteadused muutuvas ajas: lummusest vabanemine – Max Weber 150”. Ettekannete teesid: Eesti Sotsiaalteadlaste IX Aastakonverents - ESAK 2014. Toim. Rõõs, H., Trumm, A., Murakas, R. (koostajad). Tartu Ülikool: Tartu Ülikool, 106−107.5.2.
Erne, J. (2014). Poliitikasse võistleva investeerimise teooria Euroopa tasandil. Eesti sotsiaalteaduste IX aastakonverents „Eesti sotsiaalteadused muutuvas ajas: lummusest vabanemine – Max Weber 150”. Ettekannete teesid: Eesti Sotsiaalteadlaste IX Aastakonverents - ESAK 2014. Toim. Rõõs, H., Trumm, A., Murakas, R. (koostajad). Tartu: Tartu Ülikool, 20.5.2.
Erne, J. (2014). Poliitilise diskursuse analüüs rahvusvahelise õiguse uurimismeetodina. Võitlus globaalse ülivõimu pärast ja polaarsus rahvusvahelises õiguslikus argumentatsioonis. Eesti sotsiaalteaduste IX aastakonverents „Eesti sotsiaalteadused muutuvas ajas: lummusest vabanemine – Max Weber 150”. Ettekannete teesid: Eesti Sotsiaalteadlaste IX Aastakonverents - ESAK 2014. Toim. Rõõs, H., Trumm, A., Murakas, R. (koostajad). Tartu: Tartu Ülikool, 87−88.5.2.
Erne, J. (2013). Venia Legendi. Ideological Networks and Security in the Two-Speed World. SSRN Working Paper Series.10.2139/ssrn.2285465.3.4.
Erne, J. (2013). Book Review. Tsuyoshi Hasegawa (ed.), The Cold War in East Asia 1945-1991. Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 2011, Stanford, California: Stanford University Press, 2011, viii + 340pp., h/b. SSRN Working Paper Series, 1−4.10.2139/ssrn.2282383.6.7.
Erne, J. (2012). Defining Political Reality for Europe: Political Discourse Analysis as a Method in International Relations Research. SSRN Working Paper Series: ScienceSLAM; Helsinki; 15. november 2012. Social Science Research Network (SSRN),.10.2139/ssrn.2285420.3.4.
Erne, J. (2012). Defining Political Reality for Europe: Political Discourse Analysis as a Method in International Relations Research. SSRN Working Paper Series: ScienceSLAM Helsinki, 15. november 2012. Social Science Research Network (SSRN),.10.2139/ssrn.2282483.3.4.
Erne, J. (2012). Accountability and Review of the EU Institutions. 6.2.
Erne, J. (2012). New Forms of Governance in the EU. 6.2.
Erne, J. (2012). The Renewed European Council. 6.2.
Erne, J. (2011). An Attempt to Understand Human Rights and European Values – An Introductive Conceptual Approach. SSRN Working Paper Series.10.2139/ssrn.1804386.3.2.
Erne, J. (2011). Inferences about the Egyptian Nation while Deconstructing the Arab-Western Opposition. SSRN Working Paper Series.10.2139/ssrn.1973776.3.2.
Erne, J. (2011). Remedies for Breach of EU Law Revisited. SSRN Working Paper Series.10.2139/ssrn.1804397.3.2.
Erne, J. (2011). Islamic and Christian understanding of Fundamental Rights as Constitutive Values. Global Islamic Marketing Conference, United Arab Emirates University, 20.-22 märts 2011. Social Science Research Network (SSRN),.10.2139/ssrn.1973960.3.4.
Erne, J. (2011). The Concept of Nation in Arab-Israeli Conflict - Regulating International Community under International Law. Social Science Research Network (SSRN): XVI Nordic Political Science Congress (NOPSA), Åbo Akademi Vaasa, 9.-12. august 2011. SSRN,.3.4.
Erne, J. (2011). Euroopa erakondade osa euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisel. Konverents „20 aastat iseseisvust“, Tallinna Ülikool, 22.-23. august 2011. 5.2.
Erne, J. (2011). Kes juhib Euroopat? – Euroopa poliitika rahastamisest. Konverents „20 aastat iseseisvust“, Tallinna Ülikool, 22.-23. august 2011. 5.2.